Bloggens Wiki

Denna blog har nu en wiki är avsedd som komplement till bloggen MediaWiki – Vad är sanning?

Man kan söka på vilka ord som helst. Finns det inte en specifik sida så visar sökresultatet på de sidor där ordet används.

Fyll i ett sökord i rutan nedan. Klicka sedan på “SÖK-knappen”.


Blå text betyder länk och röd text länk till en sida som ännu inte har skrivits.

Följande sidor finns: Innehållsförteckning

Bibelcitat på wikin har jag valt att ge grön färg för att de inte skall uppfattas som länkar.

Alla förslag är hjärtligt välkomna.

Views: 403

23 thoughts on “Bloggens Wiki”

 1. Kjell,

  “Subjektivism funkar bara i isolement,”

  Isolement är ett ord som jag tror behövs i svenska språket. Då det ordet inte återfinns varken i svenska akademins ordbok eller i NE vill jag testa ordet här innan jag börjar använda det.

  Testing:
  Den som blir medlem i romerska katolska kyrkan måste tro på allt som den kyrkan lär. Och som ett bevis på det går man in under isolementet romersk katolska kyrkan. Är man medlem i RKK är man redan frälst om man gör som det isolementet säger oavsett vad läran strider mot Guds ord genom tiderna och mellan människornas subjektiva uppfattningar inom isolementet.

  Testing:
  På ett dagis arbetar fem kvinnor där 3 av dem är drivna av tanken att flickor är snälla och pojkar är stökiga. Denna tanke funkar ända tills 2 av kvinnorna går i pension och ersätts av en man och en naturlig kvinna. Då är inte längre pojkarna stökiga (tänk vad lätt saker kan förändras) utan livfulla och stimulerar den nya personalen att ta fram livfull pedagogik. De tre första kvinnorna utgjorde ett isolement där isolementets subjektivism bröts i samma stund som isolementets medlemmar slutade.

      (Reply)

 2. Ulrika,

  Jag ser nu att isolement översätts med “ensamhet” hos WikiPedia. Ordet finns i flera moderna språk och WikiPedias översättning täcker inte betydelsen.

  WikiPedia: Ensamhet är att vara utan mänskligt sällskap eller känna sig utan stöd. Det finns frivillig och ofrivillig ensamhet.

  Ordet isolement kan även användas om all slags sektarism där man förbjuds kontakter med utomstående och där fakta som inte stämmer med sektens dogmer bannlyses.

  Men kanske finns det ett officiellt svenskt ord även för den situationen.

  Kanske är “avskidhet” ett användbart ord.

  Tack för din hjälp med min wiki.

      (Reply)

 3. Ulrika,

  Det är ju mitt fel att jag ibland använder ord som inte finns på svenska. Resultatet av att leva många år “på andra språk”. Mea culpa! 🙂

  Om jag förstår dina “test-tolkningar” rätt så har du förstått det som att isolement är någon slags institution.

  Avsikten är att ge ett namn på den situation, eller det tillstånd man befinner sig i när man är “isolerad”, alltså avskild från resten av världen.

  Vad gäller din tolkning angående RKK är det således korrekt att RKK är en sekt och att således rätt-trogna katoliker lever i isolement. Samma gäller givetvis alla andra sektariska ssmmanhang.

  Barnen på dagis har förhoppningsvis även kontakt med föräldrar och andra människor när de inte är på dagis. Men givetvis kan längre tids påverkan av människor med fördomar leda till isolement.

      (Reply)

 4. Kjell,

  Som du vet har jag svårigheter att lära mej andra språk men jag kan uppleva att enstaka ord som öppnar upp för att förklara situationer som likväl finns i Sverige som i andra länder kan vara till mycket stor hjälp.

  Om jag påstår att en grupp pojkfientliga dagislärarinnor bildat en sekt på sitt dagis är det ingen som tror mej. Men om jag säger att dagislärarinnorna får styra utifrån sina subjektiva uppfattningar så länge de får vara ifred i sin relativt isolerade miljö och att det påverkar barnen i den miljön så är det fler som tror mej. Sådant behövs det ord som hjälper till att förklara för.

  Och när barnen hämtas hem från dagis kanske de hämtas av en förälder som delar dagislärarinnans uppfattningar. I värsta fall blir barnets förälder en förlängning på dagislärarinnornas isolement. Barnet byter visserligen hem under dygnet men kan större delen av det ändå befinnas under isolementets felaktiga uppfattning om sej om de vuxna som barnet möter “går samman” i isolementets uppfattningar.

  Barnet blir ensamt och isolerat i en sådan miljö.

      (Reply)

 5. Kjell,

  Avhopparen Olles vittnesbörd är rikt på kunskap om den stora villolära som trosförkunnelsen är.

  En sak som berör mest i Olles erfarenheter av läran är hur han hindrades från att bekänna sina synder allteftersom han skulle gå på rättfärdighetens väg. Som Olle uttrycker det fick man inom trosförkunnelsen lära sej att inte stanna till vid korset vid behov eftersom man får lära sej att man redan “fått allt” i betydelsen är fullkomlig. Det som Herren gjorde för oss på korset förnekas. Vårt behov av Herren som det felfria och enda fullkomliga offerlammet förnekas. Den försoning som Herren ger i sitt offer förnekas. Förlåtelsen förnekas. Den väg som Herren öppnade upp för att skapa försoning mellan sej och människan stänger Trosförkunnelsen. Man lär gärna åhörarna vad man anser vara rätt och fel samtidigt som man säger till människan att hon är fullkomlig och därmed inte behöver bekänna sin synd för varken människor eller Gud. Man ska fixa sin synd själv genom att “trampa” på köttet. Det som i tron befriar oss, försoningen och förlåtelsen, ersätts med ett ändlöst kött-trampande alternativt förnekande av syndens existens.

      (Reply)

 6. Dagens bloggpost finns att läsa här: Andlig krigsföring

  Tills bloggens wiki är nästan fylld med träfford kommer alla nya artiklar att publiceras där. Vill någon skriva ett inlägg så kan det postas här som kommentar. Berätta då under vilket sökord det skall finnas.

  PS. Innan du skriver vill jag att du skall känna till dagens situation.

  Spionprogram, så kallade web-crawlers, letar dagligen, flera gånger efter alla publikationer på internet.

  USA har gjort detta redan flera decennier.

  Kina har tagit nästa steg. Man får “sociala poäng” om man skriver det staten gillar, och man klassas ner om man skriver det diktaturen ogillar.

  Kina övar nu digitalt precis det som har förutsagts i Uppenbarelseboken.

  I mitt fall är ju loppet redan kört. Om USA eller Kina tar över kommer jag att hamna i finkan eller bli avrättad.

      (Reply)

 7. Happ,

  Visst är vi medvetna om vårt mål?

  Om man som vi här hemma får tidningen “Direkt” från Evangeliska frikyrkan kan man i den stundom läsa evangeliska texter och stundom icke-evangeliska som bygger på tankar från ett “Kingdombygge.” Dvs att skapa evigheten och Guds rike här och nu på den här planeten. Det kan som exempel komma till uttryck att skapa en i första hand social kyrka i stället för predikan om synd, rättfärdighet och dom.

  Försök till att förklara varför Kingdombygge inte är sant.

  https://forjesuskull.wordpress.com/2019/05/01/darfor-ar-kingdombygge-inte-malet/

      (Reply)

 8. Det finns ett gammalt skämt som säger: “Alla talar om vädret, men ingen gör något åt det!”

  Skämtet är inte roligt längre för nu säger högt aktade personer, som kallas vetenskapsmän, att vi hela tiden har gjort något åt vädret. De säger att vi har gjort det ända sedan de industriella revolutionen och att allt bara har blivit värre i takt med “utvecklingen” och på grund att vi är för många.

  Tro skall man göra i kyrkan. Här gäller det att veta! Vilken av oss har inte hört denna polemiska mantra?

  Men faktum är att allt fler människor tror på den så kallade vetenskapens scenarier. Ja som resultat av mantran har fler och fler discipliner fått rätten att kalla sig “vetenskap”. Det har på sina håll blivit så flummigt att de flesta inte längre vet skillnaden mellan äkta vetenskap och teorier som är politiska, religiösa och rent ut ockulta.

  Dagens artikel handlar om “Vetenskap”. Klicka på länken för att läsa artikeln om Vetenskap

      (Reply)

 9. Inom vissa samfund är det vanligt att ledare av alla slag tilldelar sig, eller tilldelas av varandra, imponerande titlar.

  Titeln pastor har har ju inte mycket status så därför blir de Biskoppar, Profeter och Apostlar. I engelsktalande länder brukar de även på kort tid promovera till “Doctor” eller “Professor”.

  En biskop står högre än en pastor. En profet talar å Guds vägnar, vem kan ifrågasätta det han säger utan att riskera fördömelse. En Apostel, med stor bokstav, kan lägga till sin egen bok till Nya Testamentets kanon.

  En annan titel (fikonlöv) man gärna ikläder sig är “Herrens smorde”. Och ve alla som ifrågasätter en sådan.

  Lägg märke till att en “Herrens smorde” i Nya Testamentet används bara en gång.

  Lukas 2:25-31 I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Av den helige Ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: “Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk: 

  I grundtexten heter det “τον χριστον κυριου” (uttal: ton christon kyrio) vilket även helt korrekt kan översättas med “Den Högstes Messias” vanligen HaMashiach på hebreiska. Denna titel används uteslutande om Jesus i Nya Testamentet.

  Jesus hade ju förutsagt att “många skall komma i mitt namn” och sannerligen finns det många villolärare som i vår tid vågar ge sig själva “det namnet = den specifika titeln”.

  I dagens artikel tar jag upp betydelsen av titeln “Apostel”. Finns det apostlar i dag? Sajten Apg29 insinuerar med det namnet att Apostlagärningarna pågår även i dag. Lukas bok Apostlagärningarna har ju bara 28 kapitel i Bibeln. Men det hör till villolärarnas metoder att lägga till lite verser, kapitel och böcker där det passar deras egen agenda.

  Klicka på länken och läs vidare om betydelsen av apostel och vilka olika slags apostlar det finns och har funnits.

      (Reply)

 10. Bloggens läsare har säkert sett att nya artiklar tills vidare publiceras på bloggens ‘wiki’.

  Dagens artikel handlar om Skapelsetro.

  Klicka på länken för att läsa artikeln.

  PS. Big brother “Google” har upptäckt att det jag skriver på ‘wikin’ är evolutionsfientligt, eller sekulär-heretiskt. De kollar nu, sedan i går, wikin med ‘web-crawlers’. Det är bra för nu kan man således hitta wikin med hjälp av Google.

      (Reply)

 11. Jag har nu ett antal dagar presenterat “nya” bloggposter som finns på bloggens wiki.

  Det är två veckor sedan jag installerade wikin och sedan dess har jag skrivit 54 sidor (träfford) på den. Återsår 33 sidor som är planerade och troligen några till som kommer att behövas när dessa 33 skrivs.

  Wikin är avsedd att göra det lättare att finna det man söker. Där det är nyttigt kommer jag att koppla sidorna till bloggposter.

  Det blir för mycket att presentera en ny artikel varje dag, så denna artikel får bli den sista på några dagar.

  Klicka på länken och läs om Astrologi och hur banbrytande naturvetenskapare kunde ta steget från pseudovetenskap till narurvetenskap.

  Naturvetenskapens vagga stod i den “Judeo-Kristna” traditionen. Naturvetenskapens pionjärer trodde på en god, allvetande och allsmäktig skapare vars skapelse är rationell och kan utforskas.

      (Reply)

 12. Är du medlem i “en Kyrka”?

  Är du medlem i “Kyrkan”?

  Är du medlem i “en församling”?

  Är du medlem i “Guds Församling”?

  Invecklat? Läs då om ordet Kyrka och bilda dej en egen uppfattning.

      (Reply)

 13. NorskaBent,

  Tack för hjälpen!

  Tyrkflesnisse kommer säkert att vara framme mer än en gång till….

  /Kjell

  PS. Sökmaskinerna har hittat wikin och loggar in tiotals gånger om da’n. Det jag skriver är ju inte politiskt korrekt.

      (Reply)

 14. För all tydlighets skull.

  Kommentarer här är avsedda att behandla bloggens Wiki.

  Inget annat!

  Kommentarer som inte handlar om bloggens Wiki flyttas till passande tema.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *