Unikt båtbygge

Ett remarkabelt båtbygge i början av människans historia

Jesus säger i Matt 24:

”Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer.”

De visste ingenting. Trots att en familj bygger en båt, modell större, utan att ha vatten i närheten, bara för att en för dem okänd gud hade sagt det. Noa berättade säkert varför han gjorde det, gång på gång för dem som ville lyssna. De blev färre och färre allteftersom tiden gick. Noa hade säkert också nära vänner som han ”predikade” för, för att rädda dem, men förgäves. Deras intresse fanns på annat håll,

”Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.”  Det står ingenting om samhällslivet. De upplevde sig säkert inte själva som onda, de hade bara andra intressen än Noa. Kanske liknande det många människor har också i dag. Mat och dryck, shopping, fest och för övrigt egna intressen.

Under tiden som arkbygget pågick och närmade sig sin fullbordan blev han säkert hånad för sin blinda tillit till att det skulle bli blött i omgivningen. Ingenting hade ju hänt under de 120 år som bygget pågick. Allt var ju precis som vanligt, solen gick upp och ner precis som alla andra dagar. Säkert fick han också ”goda råd” hur han skulle använda det myckna virket han använde till arkbygget. ”Är det inte bättre att bygga ett större hus, det räcker säkert till både dig och dina barn”. ”Kom sedan och roa dig med oss, vi har rätt kul”

Vi vet ju hur det gick sedan.

“Se, jag skall upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden.” Och Gud sade: “Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er:

Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv.

När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden.” Och Gud sade till Noa: “Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden.”

Allt är som vanligt igen bara med tillägget att regnbågen, Guds eget tecken blivit kapat.

/Stig

Views: 38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *