Rapture

Uppryckelsen kallas den händelse som “kristna” talar om i ändens tid där “församlingen”, avsomnade kristustrogna och levande kristustrogna kommer att få vara med om, i ett ögonblick, när Herren Jesus återkommer. Betydelsen är att “ryckas upp på skyar för att möta Herren”.

Innehåll

Bibelns tydligaste text

(1 Tess. 4:13-18) 

Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. 

När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 

Trösta därför varandra med dessa ord. 

Uppståndelse(r)

Texten i (1 Tess. 4) ovan beskriver så vitt jag förstår den första “mass-uppståndelsen”.[1]

Det har funnits enstaka “uppståndelser” som beskrivs i Bibeln. Jesus väckte upp Lasarus.

När Jesus “gav upp andan” berättas det att avlidna gick runt på gatorna i Jerusalem. (Matt. 27:51-53) Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. 

Vad som hände med dessa sedan får vi icke veta.

Två stora massuppståndelser

I Uppenbarelseboken antyds att det kommer att bli 2 stora massuppståndelser.[2]

(Upp. 20:4) Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

Här handlar det således om troende som är med under Antikrists tid. De hade inte tagit emot märket.

(Upp. 20:5-6) Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. 

Kombinera 1 Tess. 4 med Upp. 20

I (1 Tess. 4) beskrivs uppståndelsen av alla “i Kristus döda” vid Herrens återkomst. I (Upp. 20) talas det om “den första uppståndelsen”. Så vitt jag kan förstå det måste det handla om samma uppståndelse. Den sker enligt texten innan Tusenårsriket.

Grammatiken i verserna 5 och 6 tillsammans är lite egendomlig. Textavsnittet: “Detta är den första uppståndelsen.”; är placerat så att det blir otydligt. Men om man tar med alla tre verserna kan det inte tydas annat än att uppståndelsen sker innan Tusenårsriket.

Källor

<reference />

  • (1 Tess. 4:16-18) När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.
  • (Rev 20:1-15) Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Visits: 243