Q&A #1

Den aktuella sidan är nu: Q&A #3

/Kjell

Views: 481

222 thoughts on “Q&A #1”


 1. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  1.
  Kan man tillämpa alla löften som står i Bibeln på sig själv eller sin församling. Eller gällde vissa löften i en specifik situation.
  Ex. när det står “Se, jag har givit er makt att trampa på ormar och skorpioner”, gällde det lärjungarna (de 70) eller även kristna idag?

  2.
  Hur “bokstavligt” ska man läsa Bibeln? (OBS. Jag tror att Bibeln är Gud ord till 100%)
  Om man läser “Ty var två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem.” Där skulle man kunna läsa så bokstavligt att man inte vill samlas “fyra” för att det står “två eller tre”.

  PS. Jag vet att det är viktigt att be om Herrens ledning när man läser Bibeln.


 2. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  2015-02-12,

  Kan man tillämpa alla löften som står i Bibeln på sig själv eller sin församling.

  Nej absolut inte. Jag skall ge ett extremt exempel:

  Luk 1:31 Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.

  Eller gällde vissa löften i en specifik situation.

  Ett bra exempel som gäller oss alla är:

  Act 2:37-39 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.

  Där inget annat meddelas gäller löftena bara den specifika situationen. Men det kan finnas saker man kan lära sig genom att läsa om det.

  Ex. när det står “Se, jag har givit er makt att trampa på ormar och skorpioner”, gällde det lärjungarna (de 70) eller även kristna idag?

  Den texten gällde de 70 utsända. Det är inte ens säkert, om du kollar sammanhanget, att ormar och skorpioner skall tolkas bokstavligen. Det åtföljs nämligen av “att stå emot fiendens hela välde”. Men det är säkert inget fel att tolka det bokstavligt också.

  Hur “bokstavligt” ska man läsa Bibeln?

  Det kan man inte säga generellt. Bibeln består av böcker med vitt skilda innehåll. Framför allt profetior innehåller mycket bildligt och symboliskt språk.

  För så vitt man tolkar texterna rätt skall man ta dem som 100% korrekta.

  Om man läser “Ty var två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem.” Där skulle man kunna läsa så bokstavligt att man inte vill samlas “fyra” för att det står “två eller tre”.

  Nej då gör man ett dubbelt fel. Dels stämmer inte logiken och dels läser man då in något som inte står där.

  Det fanns en tid när man bedrev den sortens logik. Jag skall ge ett exempel.

  Ingen katt har två svansar. En katt har en svans mer än ingen katt. Därför har en katt tre svansar.

  Vi kan kanske förundra oss över att man faktiskt dryftade sådant nonsens i lärda kretsar. Det finns fler extrema exempel på sådan galen “logik”.

  /Kjell


 3. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  2015-02-12,

  Jag kan inte låta bli att visa på att knäpp-logik fortfarande anses gälla i vissa kretsar.

  Här är ett exempel som jag citerar ordagrannt:

  2016-02-12 08:45:09 – Michael

  Hej!

  Ett litet avbrott i diskussionerna kring allt och alla.

  Här är ett klipp som visar att summan av alla naturliga tal som finns dvs summan av

  1,2,3,4,5…. = -1/12

  http://youtu.be/w-I6XTVZXww

  Klippen är på engelska men förhoppningsvis inte så svår att hänga med i.

  Gud är allsmäktig 🙂

  Nu råkar det vara så att jag studerade matematik, och jag kan försäkra dej att det som presenteras i den videon är fullständigt nonsens. Sådana missledande beräkningar handlar så gott som alltid om att dela med noll.

  Varpå signaturen “Michael” (vilket betyder “vem är som Gud?”) konstaterar att “Gud är allsmäktig” och avslutar med en smiley!

  Det enda jag vill säga är att allt vi hör och läser och ser måste prövas mot Guds Eviga Ord!

  /Kjell


 4. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Bra att kunna fråga anonymt. Jag vill inte stöta mej med människor och inte starta bråk. Men kanske är min fråga för svår. Kan man avguda Gud? Kan man avguda Jesus? Kan man avguda Anden? Kan man avguda Bibeln? Jag läste ett inlägg där en person talade om att avguda Bibeln. Hur gör man det om han har rätt?


 5. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  en annan 2015-02-12,

  Orsaken till att jag ville ha en frågespalt är att jag får en hel del frågor via mejl.

  Det är ofta väldigt viktiga och bra frågor som jag gärna skulle vilja belysa på bloggen. Men jag anser att email är konfidentiell och det betyder att jag inte kan ta upp innehållet där andra kan läsa det.

  Så, först av allt, tack att du frågar.

  Vill bara påpeka två saker. Jag ser till att frågorna förblir anonyma i alla fall där den som frågar inte anger att han/hon vill vara “känd”.

  I nästa kommentar skall jag försöka svara på din mycket viktiga fråga.

  /Kjell


 6. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  en annan 2015-02-12,

  Först måste vi då ha klart för oss vad ordet “avguderi” kan betyda.

  Frågan är kanske enkelt besvarad med : “Allt vi gör där vi medvetet bryter mot Guds bud är avguderi.”

  Om man, nämligen, medvetet bryter mot Guds bud så lyder man endera sig själv, eller någon annan, mer än Gud. Det låter ju ganska klart och tydligt, ganska svart – vitt, men det är det inte.

  En anledning till att det inte är så tydligt är att vi människor är experter på att hitta på ursäkter och specialfall. “Ja, jag vet att man inte får förbanna någon, men i detta fall var det helt enkelt nödvändigt att skälla ut X inför publik.”

  Då måste man förstå att “ursäkt” faktiskt är motsatsen till “förlåtelse”. Men det är ett annat kapitel.

  Du undrar: Kan man avguda Gud? Kan man avguda Jesus? Kan man avguda Anden?

  Jag skall svara, men jag är inte säker på att jag har rätt, så du måste verkligen pröva mitt svar.

  Jag tror att det är möjligt att i praktiken avguda en “gudabild”, avguda “en annan jesus” och att “inte känna igen Den Helige Ande” och därför tvinga, hota eller manipulera andra människor med det man felaktigt tror är “Andens tilltal”.

  Men du undrar i första hand om man kan avguda Bibeln.

  Tyvärr finns det människor som gör det. I USA finns det många som tror att “King James Version” är likvärdig med grundtexten. Utan egen bibelkunskap citerar man sedan russinplockade texter för att försvara sina egna tankar.

  Man håller gärna upp en stor svart skinnklädd bibel och använder den för att med makt säga att: “Här finns svaret på alla dina frågor.”

  Det är visserligen sant att man, med Den Helige Andes ledning kan finna svar på livets svåra frågor i Guds ord. Men de som handlar så har själva inte funnit svar på livets frågor. De vill bara ha makt och få rätt och bli ärade.

  Muslimerna avgudar koranen. Även analfabeter lägger den på ett altare och täcker den med en broderad duk så att den inte blir dammig eller smutsig.

  Jag menar inte att vi skall behandla den fysiska boken på ett ovärdigt sätt, men för oss kristustroende handlar det om innehållet i första hand.

  Det jag försöker att säga är att om man vill få makt över andra människor med hjälp av boken Bibeln så avgudar man den symboliska makt man menar att detta ger.

  Vanligast kan man känna igen sådana människor på att de förkunnar egensinniga läror (hitte på) och vägrar att pröva dessa mot bibelordet. Ja, till och med hotar dej att du hädar Anden om du ifrågasätter.

  Det kan ske med pompösa ord som egentligen inte betyder något, eller med hotfulla ord som inte kan verifieras.

  Ja, jag skulle hålla med den person som säger att man kan avguda Bibeln. Det är inte bara möjligt, det sker faktiskt i verkligheten.

  En viktig varning!

  Det betyder inte att vi skall avhålla oss från att studera och försöka förstå Bibeln!

  Trots att det finns egensinniga tyckare som varnar för att “tolka” Skrifterna säger just Skrifterna något annat.

  Psalm 1:

  Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.

  Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

  Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

  Lägg märke till “motsättningarna” i denna psalm.

  Att begrunda Guds, HERRENS, undervisning “dag och natt” alltså alltid när man handlar, vad man än gör, ställs som motsats till ogudaktighet.

  Man kan således aldrig ta emot för mycket av Guds ord, Guds bud. Man kan aldrig hänvisa för mycket till Skrifterna. Sådant är inte att avguda Bibeln!

  /Kjell


 7. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vill bara meddela att jag får frågor på andra språk än svenska och kommer även att publicera dessa, med svar, här.


  Wil alleen maar mededelen dat ik vragen onvang in andere talen dan het Zweeds. Ook deze zal ik hier plaatsen en beantwoorden.


  Just wanted to say that it happens that I get questions in other languagaes than Swedish. I will publish also those questione here, including the answer.


  Mara chache ninapata maswali kwa lugha ingine. Nataka kuandika maswali haya pamoja na majibu yangu hapa.

  /Kjell


 8. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hoe leest u Romeinen 11 vers 25. In de NBG staat gans Israël. Oftewel heel Israel. Neemt u dat letterlijk?


 9. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  2015-02-15,

  De gehele geschiedenis vanaf de schepping tot dat het helaal opgelrold wordt gaat om de reddingsplan van God. In deze reddingsplan zijn de nazaten van Jakob gekozen (uitverkoren) om een belangrijke rol te spelen.

  Rom 11:26 en aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.

  Het is nodig twee woorden hier goed te bekijken. Eerst het woord “behouden” dat vertaald is van het woord “σώζω” (zozo). Dat woord betekent: Gezond maken, helen, bevrijden, behouden in de zin van beschermen en verdedigen, goed doen aan. Dus, vergeet nu even de notie dat het om “de eeuwige redding” gaat.

  Andere woord is een zinsnede “de goddeloosheden van Jakob afwenden”. Det betekent dat zij vatbaar worden voor het evangelie zodat ze uit eigen will kunnen kiezen om in Yeshua Ha-Mashiach te geloven. In de volgende verzen vind je de sleutel.

  Rom 11:30-32 Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

  God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten! Dat kan hij hun niet kwalijk nemen. Dat moet hij zelf oplossen zonder hun mede- of tegenwerking. Dat gaat hij ook doen. Wanneer dit geschiedt krijgen de nazaten van Jakob de kans om zonder tegenwerking en in vrede te kiezen voor of tegen Jezus. Zelfde kans als wij thans hebben en gehad hebben.

  Lees nu even de volgende verzen:

  Joh 21:20-3 En Petrus, zich omwendende, zag de discipel volgen, dien Jezus liefhad, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had: Here, wie is het die U verraadt? Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus: Here, maar wat zal met deze gebeuren? Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij. Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, dat die discipel niet sterven zou; doch Jezus had niet tot hem gezegd, dat hij niet zou sterven, maar: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan?

  En ik vraag! Wat gaat het ons aan precies hoe, waar en wanneer God dat doet met Israel? God gaat het voorzeker doen en Jezus zegt nog steeds aan ons: “Volg gij Mij”.

  /Kjell


 10. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  2016-02-24

  Hej Kjell!

  Fråga: Hur talar man lugnt med en ex WoF? Om läran mm?

  Jag såg ditt svar på uppmaningen “Nämn en vers som bokstavligen säger att församlingen ska gå genom vedermödan” i diskussionen med en läsare Berndts blogg om Jesu återkomst. Du gick igenom verser som säger på ett lugnt sätt vad vi har att vänta. Senare svarade han “jag är inte övertygad av vad du skrev.” Inget mer.

  Jag har lite funderingar på vad Trosrörelsen gör med de som utsatts för den. Även efter de har varit med i liknande sammanhang. Har träffat flera personer som varit/är med där och det är som en mur sätts upp mot kritik (tydlig biblisk kritik). Ungefär som att prata med vissa troende muslimer. De hör, men hör inte. Svarar mekaniskt på frågor som kräver mer precision. Ex trosrörelsepersonen (jag tror jag vet vem det är du debatterade med) säger “Jag är inte övertygad om vad Bibeln säger.” Min fråga: Är det därför ni måste ha extas varje gudstjänst? Och ramla i backen, men motsätta sig samtal om verser och att jämföra biblisk lära på ett nyktert sätt? Jag har aldrig varit med i trosrörelsen, och bodde i Uppsala innan jag blev kristen. Men har lite undringar hur man talar med dem utan att det blir känsligt och instängt. Så lyssnar vi inte till Jesus och kan ta till oss vad han råder oss – men vi älskar Jesus mer än andra kristna! “Kunskap” och “tro” är också problematiskta ord för trosröresekristna. “Bokstaven dödar” säger de – men församlingen de gick i heter Livets Ord. Lite ironiskt kan jag tycka!

  Min fråga är: Hur kan man vinna en person som motsäger sig vanlig basic exegesis, för att använda fel ord i sammanhanget! Haha!

  Jag fick en film med Justin Peters om WoF: Dangerous Doctrines som jag översätter för Ulrikas blogg som heter litevardagstro. Mycket rejält och bra i undervisningen. Jag är inte för “5 punkter från Geneve,” men JPeters är bra och flera av hans vänner, trots det.

  God bless Janne


 11. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Janne2,

  Ämnet du tar upp är viktigt och omfattande. Jag skall dela upp mitt svar i några stycken kommentarer.

  /Kjell


 12. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Janne2,

  En av bloggarnas begränsningar är att ingen känner varandra på riktigt. Man gör sig en sorts bild av samtalspartnerna och det går inte att undvika att man tolkar det de skriver i linje med den bild man har.

  Jag har deltagit i cyber-diskussioner sedan början på 90-talet. Det fanns en grupp med som samtalade i både tema-trådar och fria trådar. Efter några år trodde jag mej känna ett antal av dessa människor ganska väl. Men så arrangerades det en träff där vi kunde möta varandra i levande livet. Jag överdriver inte när jag säger att ingen var som jag hade föreställt mej. Ålder, utseende, personlighet, uppträdande, röst, ja allt var annorlunda.

  En person som var moderator i diskussionen trodde jag var en sur och intolerant gammal gubbe. Det visade sig vara en ung man med mjuk röst och mjukt uppträdande. Detta var i Holland och diskussionerna var på holländska. Anledningen till att jag trodde att moderatorn var sur och intolerant var att han uttryckte sig kortfattat men välformulerat med korrekt stavning, god grammatik, bra satsbyggnad och tydlig layout.

  Efter att ha träffat honom personligen tolkade jag hans skriverier på annat sätt.

  Detta betyder inte att det bara finns nackdelar med skriftlig kommunikation. I levande livet händer det minst lika ofta att man låter sig ledas av utseende, kläder, uppförande, eventuellt handikapp, röstläge och åthävor. Politiker nu för tiden tränar sig att le, lär sig att tala, skaffar sig en bra frisör, en bra skräddare och en rådgivare i retorik. Bara deras eventuella familjemedlemmar vet hur de är på riktigt.

  I Bibeln talas det om “ὑποκριτής” (hupokrites) som översätts hycklare, skrymtare eller hypokrit. Ordet betyder egentligen “skådespelare” och kommer från den tid när skådespelarna använde masker för att hjälpa till att förmedla den roll de spelade.

  Det jag vill säga som avslutning i detta första delsvar är att det går att hyckla och skrymta både i verkliga livet och i bloggar.

  I familjen lyckas det dåligt. Kanske en anledning till att skådespelare sällan lyckas vara gifta längre än några månader eller ett par år.

  Församlingen borde vara den plats utanför familjen där hycklande och skrymtande inte lyckas, men tack vare syndakataloger, rättfärdighetskataloger, maktstrukturer och ärandet av människor tenderar det ofta att bli raka motsatsen. Inte en plats där maskerna faller av utan snarare en plats där man just lär sig att spela en roll.

  Ju större församlingen är desto mer kan man “deltaga” utan att att visa sitt rätta jag. I en mindre grupp är det svårare, men det kan ske även där om gruppens ledare utövar makt och deltagande blir ett tvång.

  /Kjell


 13. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Janne2,

  Jag växte upp i en familj där Far och Mor var aktiva medlemmar i pingströrelsen. Den allmänna uppfattningen hos pingstfolk var att man var den enda församlingen som hade helt rätt i allt och dessutom som äntligen, nästan 2000 år efter församlingen i Korint hade upptäckt det fulla evangeliet.

  Jag skall nu beskriva hur man tänkte som barn och ungdom i pingströrelsen. Vill bara varna att det inte är trevlig läsning:

  Förutom några få avfällingar, som man skulle vara försiktig att ha någon kontakt med, var alla pingstkyrkans medlemmar frälsta och på väg till himmelen.

  Baptister hade visserligen rätt i mycket, men de hade inte det fulla evangeliet, för de förnekade Andens gåvor i vår tid. Framför allt förnekade de tungotal och andra synliga yttringar. Men, okay, de var delvis accepterade bara de inte berättade vad de trodde om Lewi Pethrus och tungotal.

  Missionsförbundare var världsliga. De döpte inte på riktigt. Deras möten liknade mer klubb-träffar. De deltog i sekulära aktiviteter. Ja, det fanns till och med medlemmar som gick på bio, dansade och rökte. Vi pingstvänner visste ju att detta var bevis på att de var avfällingar.

  Svenska Kyrkan, tja vad kan man säga? De hade ceremonier i stället för tro och det fanns till och med präster som rökte pipa. Definitivt ingen plats där äkta frälsta skulle kunna trivas.

  Jag vill tydligt markera att jag inte tror likadant i dag. Kulturen inom pingst uppfostrade oss till en slags fariséer. Vi hade rätt och andra hade fel i mer eller mindre grad. Jag blev en sådan farisé, med en bibelkunskap som begränsade sig till 1 Kor. 12, hjältehistorier och några få favoritverser.

  Jag törs lova dej att ingen, absolut ingen, från baptisterna, missionsförbundet eller Svenska Kyrkan skulle ha kunnat nå mej även om de hade kommit med klara bibelord och sund exeges. Mitt sinne var låst!

  Ja, det är nog till och med så att bibelord med sund exeges i många fall skulle ha kännts så hotande att den enda flyktvägen var att vägra ta emot. Min “starka” tro var ett korthus som skulle ha fallit ihop om någon fick byta ut ett av korten i första lagret.

  Visst fanns det sanningar i den lära jag hade anammat. Det är ju så det fungerar. Något sant kopplas med något falskt och man försvarar den sanna biten utan att se att man därmed sitter fast i den falska biten.

  Undervisningen om synd, rättfärdighet, dom, frälsning, bön, tro, dop och omvändelse stod på biblisk grund, men det fanns ett ganska stort manipulativt tryck på barnen att de skulle “bli frälsta” innan det blev för sent. På grund av det kom omvändelsen på andra plats.

  Ett barn som har vuxit upp i ett troende hem och inte totalt misskött sig saknar kunskap om synd och därför blir ordet “omvändelse” abstrakt och snarast ett upplysningsproblem. Känna till reglerna och göra sitt bästa att lyda så att man inte blir avfälling. Om man då tror sig vara klar blir resultatet att tron blir ett abstrakt koncept och att man således inte mognar andligen.

  Sedan börjar det verkliga livet och man upptäcker att det är mindre perfekt än den karta man hade fått med sig. Då tvingas man att välja. Endera korrigerar man den felaktiga kartan eller så går man ut “i tro” och flyttar på berg och möblerar om verkligheten.

  Det är här som den så kallade “trosförkunnelsen” egentligen “Word of Faith” kommer in i bilden. Den lära man predikar är inte frälsningens evangelium utan ett annat evangelium. Deras evangelium är att vi är gudar och att tro är “en substans, eller ett medel” med vilket vi har makt att skapa som Gud gjorde med sitt ord i begynnelsen.

  Medlemmarna uppmanas att flytta på berg. När berget sedan står kvar på samma plats uppmanas medlemmarna att ‘i tro’ bekänna att berget faktiskt har flyttat på sig. Rätt in… kör i bergväggen!

  Och är man en ‘gud’ så är man knappast mottaglig för korrektion eller sund lära.

  Resultatet blir att man fortsätter att sarga sig själv och andra och endera tycker att man har lyckats skapa en god framtid, eller blir helt missmodig för att man tror att man har misslyckats. Sanningen är ju att läran är falsk och således kan inget lyckas.

  Ett av de stora problemen, som började i pingströrelsen och blommade ut i Livets Ord och deras metastataser är just “ärandet av människor”. Det finns stora “gudsmän”, ledare och “profeter” som skall äras. Det finns en hejarklack som skjuter alla som tvivlar på dessa “stjärnor”.

  Och dock sade Jesus (Joh. 5:44) Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

  Idoldyrkan av häftiga “apostlar och profeter” leder till att den “tro” som Jesus syftar på får vika för självhävdelse och ockultism.

  För ledarna handlar det om att hindra medlemmarna att se. Att förmörka deras ögon.

  Lukas 11:34-35 Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker.

  När ögat är sjukt så att någons hela kropp är i mörker kan vi bara vittna. Uthålligt vittna! Men bara Den Helige Ande kan ändra på situationen.

  /Kjell


 14. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  2016-02-25

  Tack för ditt fina svar!

  Precis som du sa kan man uppleva att det är en slags “utvaldhet” -“i tjänst för Guds rike” som gör den kristne stridsberedd – mot andra kristna. Stolthet.

  “Guds rike är idag och byggs av trosstarka hjältar.” Haha! Det låter ju nästan komiskt. Men en hel del av trosrörelsen och många unga verkar ha gått över i NAR och Bethel Church-rörelsen och det är ju nästan lika farligt.

  Vi ska inte förneka Anden i och kring kristna, han har ju lovat oss att vara med oss alla dagar. Men lät man honom göra och slutade protestera eller ta Guds ära till sig själv skulle många saker lösa sig för oss. Det är vi som har problem, inte Gud!

  Uppskattar ditt svar! Tack och God bless!
  Janne


 15. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag har en fråga angående det gamla och det nya förbundet.

  Det jag funderar på är om Jesus talade enligt gamla förbundet.

  Skulle det kunna förklara skillnaden mellan Jesus och Paulus. Jesus sa själv att han bara var sänd till judarna. Testamentet är giltigt först efter att Jesus dog. Då är det nya förbundet något helt annat än det vi läser om i evangelierna.

  Kan man ifrågasätta Paulus med motiveringen att eventuellt tro att det Jesus sa främst gällde judarna.

  Det känns bara som att vi har ena foten i gamla förbundet. Vi tittar i bibeln och försöker se vad som är rätt och fel. Men det nya förbundet är ju att Gud bor i oss genom Anden och att Anden skriver lagen i våra hjärtan.

  Jag tycker om att grubbla över såna här saker men ibland blir då det samma tankar som går runt.

  Kanske tycker flera än jag att detta är intressant.


 16. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  2016-02-26,

  Först vill jag säga att eftersom jag har lovat anonymitet i frågorna här, redigerar jag innehållet så att ingen kan känna igen på stilen vem som skrev.


  Du har helt rätt att det ett antal decennia har talats om att omtolka Paulus. Det började redan på 90-talet i kalvinistiska teologiska diskussioner.

  Jag vill försöka gräva lite djupare genom att ponera en liknelse och ett dilemma.

  Tänk dej att en man möter en kvinna och de fattar tycke för varandra. Efter en tid beslutar de att ingå det förbund som heter “vigsel”.

  När de väl lever i äktenskap upptäcker de fler och fler småsaker som de irriterar sig på. Irritationerna eskalerar tills de går till domstolen för att upplösa förbundet.

  När de sedan börjar leva som skilda minns de saker som de hade tillsammans och som de nu saknar. Till slut saknar de varandra så mycket att de beslutar att gifta sig igen.

  De går till en vigselförrättare och ingår förbund igen.

  Nu frågar jag dej.

  1. Var deras fösta vigsel det “gamla förbundet” och deras andra vigsel det “nya förbundet”?
  2. Eller är det “nya förbundet” egentligen ett “förnyat förbund”?
  3. Vad är skillnaden mellan det första förbundet och det andra förbundet?

  Det jag vill säga med denna liknelse är att om man vill fundera på vilket förbund Jesus predikade måste man först definiera vad men menar med förbund och sedan ställa upp en lista på det man tror tillhör förbund A och det som tillhör förbund B och vad de eventuellt har gemensamt.

  Tänk dej sedan två mycket olika folk, eller kulturer.

  Det ena folket lever både för och i traditionen. Deras paradigm är att allt som de känner är gott och allt nytt är dåligt. Alltså ungefär som en extrem form av Amish. Det finns till och med en grupp Amish som anser att knappar är synd och därför anväder hakar och hyskor.

  Det andra folket är ständigt på jakt efter nyheter och upplevelser. Deras paradigm är att allt nytt är bättre. De tror att tandkrämen har blivit bättre bara för att det står “Nytt Recept” på förpackningen. De tror att Volvon har blivit bättre bara för att man har anpassat designen. De tror att deras politiska parti har blivit bättre bara för att 5 år har passerat sedan deras tidigare misstag. De tror på en evig grundlag som gör att allt utvecklas till det bättre.

  Tänk dej att du vill upplysa båda dessa folk om en evig sanning. Något som alltid har varit sant och alltid kommer att förbli sant!

  Du kommer att tvingas berätta och motivera på totalt olika sätt, fastän du kommunicerar samma sanning till båda folken.

  /Kjell


 17. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,
  Jag tycker det är svårt att placera de olika vigslarna i gamla respektive nya förbundet. Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar. Det Gamla förbundet är rättfärdighet inför Gud genom att följa lagen. Det Nya är rättfärdighet inför Gud genom att tro på Jesus Kristus.

  I det Nya förbundet tar Anden sin boning i oss och skriver lagen i våra hjärtan. Innan dess var lagen skriven på stentavlor. Hebreerbrevets författare citerar Jeremia 31 (Hebr 8:10):

  “Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus
  i kommande dagar, säger Herren:
  Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen
  och inrista dem i deras hjärtan.
  Jag skall vara deras Gud,
  och de skall vara mitt folk.”

  Jag tycker det är tveksamt att placera evangelierna i Nya Testamentet. Dom borde tillhöra Gamla Testamentet. Det Nya Testamentet blev giltigt först efter Jesu död på korset. Jesu död och uppståndelse är skiljelinjen mellan Gamla och Nya förbunden. Innan dess gällde det Gamla Förbundet. Det var Jesu död på korset som gjorde det möjligt för oss att komma till Gud.

  Jesus hade en profettjänst. Ja han är oändligt mycket mer men han uppfyller med råge kraven på en profet. Hans profettjänst var inför det judiska folket.

  Jesus själv säger att ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” (Matt 15:24).

  Jesus kom för att uppfylla lagen. “Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.” (Matt 5:17).

  Detta kanske kan förklara skillnaden i Jesus och Paulus budskap. Att Jesus talade till judar under Gamla förbundet medan Paulus inbjöd hedningar till gemenskap med Gud under det Nya förbundet. Jesus skärper lagen och Paulus avskaffar den.

  Jag tycker också vi kan vara säkra på att det enda sättet som vi hedningar kan bli rättfärdiggjorda inför Gud är under det Nya förbundet. Men är det inte här som kyrkan vacklar? Den drar oss fram och tillbaka mellan Gamla och Nya förbunden?

  Det Nya förbundet är att Den Helige Anden bor i oss. Han gör oss till en ny skapelse. Han skriver Guds lag i våra hjärtan som Jeremia profeterade. Kanske detta betyder att Gud leder oss genom vårt samvete och inte genom “bibeln”. Det är en frihet som går förlorad genom allt detta bibel-nagelfarande. Jag menar, det är alltid nån som kan hitta nån bibelvers på nåt du gör “fel”. Gud kanske inte alls har problem med att du till och med tar en whisky då och då. Men en kyrkomedlem är direkt där och anklagar dig med en bibelvers. Eller så har Gud visst problem med det. Och då hjälper jag dig inte genom att säga att Paulus tyckte att Timotheos kunde dricka lite vin mot sina krämpor.

  Man kan dra det här ännu längre. Att följa bibeln, är det Nya förbundet? Det kanske är det Gamla förbundet? Det kan vara så. Om vi läser den som en instruktionsbok. Då är vi ju tillbaks i bokstaven.

  Jag menar såhär. Det spelar ingen roll hur många gånger vi läser att Jesus säger att vi ska älska våra fiender, vi gör det ändå inte. Vi hatar dom och vill döda dom. Vi är oförmögna att älska dom. Tills vi genom Guds obeskrivliga NÅD blir frälsta och får Den Helige Anden. Då först är vi förmögna att älska vår fiende.

  Hälsningar Martin


 18. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin,

  Mycket bra fakta och många bra frågeställningar i din kommentar. Jag vill gärna fundera tillsammans med dej om dessa saker.

  Du skrev:

  Jag tycker det är svårt att placera de olika vigslarna i gamla respektive nya förbundet. Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar. Det Gamla förbundet är rättfärdighet inför Gud genom att följa lagen. Det Nya är rättfärdighet inför Gud genom att tro på Jesus Kristus.

  I det Nya förbundet tar Anden sin boning i oss och skriver lagen i våra hjärtan. Innan dess var lagen skriven på stentavlor. Hebreerbrevets författare citerar Jeremia 31 (Hebr 8:10):

  “Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus
  i kommande dagar, säger Herren:
  Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen
  och inrista dem i deras hjärtan.
  Jag skall vara deras Gud,
  och de skall vara mitt folk.”

  Bilden med vigslarna var bara för att illustrera nödvändigheten att förstå både Gamla Förbundet och Nya Förbundet innan man kan göra jämförelser och innan man kan säga att någon predikar Det Gamla Förbundet.

  Jag skall citera ett antal texter och börjar med en text där Hebreerbrevets författare återger något som Gud har sagt till, och om, sin Son.

  Hebr. 1:10-12 Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad. Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut.

  Låt oss undvika grubblerier angående det som kallas treenighet eller trefaldighet. I ovanstående text är det då Fadern som talar till, och om, Sonen. Bland annat säger Fadern att Sonen är skaparen och vidare säger Fadern att Sonen är (och förblir) densamme. Detta återkommer i följande citat.

  Heb 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

  Vi kan begränsa oss till tiden mellan skapelsen och år 2016 när vi talar om frälsning och rättfärdighet. Det som ovanstående texter tydligt anger är att Jesus är densamme från år noll till nu.

  Petrus och Johannes blev arresterade och fängslade för att de predikade om frälsning i Jesu namn. Vid förhöret följande dag sade Petrus angående Jesus.

  Apg. 4:12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

  Frågan uppstår således vilken skillnaden var mellan Gamla Förbundet och Nya Förbundet eftersom det är tydligt att frälsningen i båda förbunden finns hos Jesus och eftersom Jesus är densamme!

  Jag skall försöka ge ett svar på den frågan, men först några ord av Jesus själv när han talar om Gamla Förbundets Skrifter.

  Lukas 24:25-27, 44-49

  Han sade till dem: “Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?” Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.
  —–
  Och han sade till dem: “Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.

  Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.”

  Det fanns inget Nya Testamente när Jesus öppnade deras sinnen så att de förstod Skrifterna. Och det Jesus läste i Gamla Testamentet tycker i alla fall jag att det är en bra sammanfattning av Nya Testamentet.

  Jesus sade att det står massor skrivet om honom i Gamla Testamentet. Lägg nu till detta att det bara finns en frälsare och att Jesus är densamme alltid.

  Jag skulle sammanfatta det så här. På Pingstdagen blev Nya Förbundet givet till alla. Det är säkert inte någon slump att Pingstdagen sammanfaller med firandet av den dag då Israels folk fick lagen av Gud vid berget Sinai.

  Petrus predikade och sade att detta var uppfyllelsen av Joels profetia att det skulle komma en tid när Gud utgöt sin Ande över allt kött. Lite senare sade han hur det skulle gå till: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.

  Så vitt jag förstår det, har du således rätt i att en viktig skillnad mellan det Gamla och det Nya förbundet är att vi får ta emot Den Helige Ande som gåva.

  Den andra viktiga skillnaden är att i Gamla Förbundet skulle man försöka uppnå rättfärdighet genom att hålla lagens bud. I Nya Förbundet får vi bli “räknade som rättfärdiga”. Det finns en skillnad mellan att “vara rättfärdig” och att “räknas som rättfärdig”.

  Rom. 3:19-24 Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

  Vi kan förstå konceptet när vi talar om finansiell skuld. Någon har skuldsatt sig så att han inte själv kan betala tillbaka sin skuld. Men någon annan, som har tillräckliga resurser kan betala skulden i stället för honom. Han blir då förklarad för skuldfri fastän han fortfarande är den som förorsakade problemet.

  Han kan nu välja mellan att försäka låta bli att skuldsätta sig igen, eller att göra om samma dumheter och ånyo hamna i problem.

  Jag tror att Moses mötte Jesus där uppe på berget. Jag vill således kalla Jesus “lag-givaren”. Det blir för långt att ta med citat för att visa detta, så jag tar det kort.

  Joh. 3:16-18, 36 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.
  —–
  Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

  Texten i Johannes säger att “tro” är motsatsen till “olydnad”. I båda förbunden handlar det om att ha förtroende för Den Allsmäktige och att vilja vara Honom trogen.

  I Gamla Förbundet för att försöka uppnå rättfärdighet.

  I Nya Förbundet för att inte skända den rättfärdiget man har tillräknats.

  1 Tim. 6:12 Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen.

  Detta får bli mitt första delsvar.

  /Kjell


 19. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Tillägg:

  Rom. 16:25-27 Men honom som förmår styrka eder, enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad, men som nu har blivit uppenbarad och, enligt den eviga Gudens befallning, blivit, med stöd av profetiska skrifter, kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad – honom, den ende vise Guden, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evigheternas evigheter. Amen.

  Titus 2:11-14 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor; den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse – hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

  Paulus talar om något som fanns där hela tiden, men det var ett “mysterium” (hemlighet) som först avslöjades i samband med det vi kallar Nya Förbundet.

  Jag har fetstilat, understrukit och kursiverat.

  /Kjell


 20. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Nu är vi verkligen inne i ett svårt ämne, jag är mindre självsäker än kanske mitt svar ger sken av. Men i evangelierna är det svårt att se att det är fråga om ett Nytt förbund. Särskilt gäller detta i Matteus, inte i några andra evangelier framhävs lagen så som det görs i detta. Det är här, och bara här, som Jesus säger att den som upphäver ett enda av buden kommer räknas som den minste i himmelriket. Matteus verkar snarare vilja visa på det riktiga sättet att vara en jude. Paulus å andra sidan, han ägnar en stor del av sin verksamhet åt att förklara just varför vi inte behöver följa lagen, eller torah.

  En viktig skillnad, jag vet att jag återupprepar mig, är att judarna var under det Gamla förbundet. Jesus talade inte till oss, utan till sina judiska landsmän. I Matt 10 skickar Jesus ut de tolv till att bota sjuka, väcka upp döda osv. Jesus säger uttryckligen att dom inte ska gå till hedningarna eller till någon samarisk stad. Karismatiker tar denna uppmaning till att gälla sig själva. Att vi ska gå ut och göra som dom gjorde. Därav alla dessa vansinniga helande-konferenser. Men vi hedningar har aldrig fått denna befallning från Jesus. Paulus säger “Lägg inte förhastat dina händer på någon och gör dig inte medskyldig till någon annans synder,…” (1 Tim 5:22). Det är precis vad karismatikerna gör.

  Det verkar på ditt svar som du tycker att skillnaden mellan det Gamla och Nya förbundet är just när vi blir frälsta. Det är svårt med terminologin. Ingen är egentligen frälst ännu! Vi väntar alla på domen. Men du förstår säkert vad jag menar. Efter “frälsningen” ska vi ändå tillbaks till lagen, om än med en annan drivkraft än innan.

  Vi tänker oss att vi sätter upp en lista med alla förbud och påbud som finns i Nya testamentet. Den listan ramar vi in och spikar upp i vardagsrummet. Och så ser vi till att vi gör allt för att leva enligt den här listan. Då är vi tillbaks till ruta noll igen eller hur? Detta måste väl i ärlighetens namn vara det Gamla förbundet? Tro inte att det här är en karikatyr, inramad lista eller inte. Så här lever de flesta kristna sina liv.

  Det finns nåt här som dödar vårt andliga liv, som dödar friheten och glädjen. Det kan vara så att Anden lämnar oss när vi lever efter den här inramade listan. Då lever vi inte längre i det Nya förbundet.

  Hälsningar Martin


 21. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin skrev: “Nu är vi verkligen inne i ett svårt ämne”

  En annan “Martin” har skrivit mycket om detta. I frikyrkorna hade man syndakataloger och rättfärdighetskataloger (det har man fortfarande, det är bara att reglerna har ändrats) och protester mot detta gjorde att många lämnade det diket och klättrade ner i det motsatta diket där man predikar den så kallade extrema nådesförkunnelsen.

  För dessa är lagen en förbannelse som lyckligtvis har upphävts. Tror man på det så blir man frälst fastän man slarvar med troheten. Tron reduceras till ett tekniskt för sant hållande. Eller ännu värre, som i trosförkunnelsen, till ett maktmedel.

  Jag förstår helt ditt dilemma. När man formulerar det som du formulerar det blir resultatet att “man blir frälst av nåd och bevarad på grund av laglydnad”. Och eftersom man inte är frälst på riktigt innan man är “slutfrälst” så blir det lagisk prestationstro.

  Låt mej ta exemplet med äktenskapet igen.

  När två människor blir förälskade i varandra behövs det inga regler (på mänsklig nivå) för hur de skall uppföra sig mot varandra. Båda är ute på en gemensam egotripp och de är inte mottagliga för rationella argument. Det enda man vill är att tillfredställa varandra.

  Om det leder till att de gifter sig tvingas de förr eller senare att bry sig om omvärlden. Först då börjar “problemen” med kärlek och trohet.

  Deras äktenskap kan bara bestå om de aktivt och medvetet beslutar att älska varandra och vara varandra trogna. Till processen hör att byta ut “drömbilden” mot att vilja lära känna varandra på riktigt.

  Lägg till detta följande text.

  1 Kor. 3:11-15

  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva.

  Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön.

  Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.

  Lägg sedan till liknelsen om “den förlorade sonen” som finns i Lukas 15:11-ff

  Här, som vid flera tillfällen lyfter Jesus på slöjan som skymde sikten på det Nya Förbundet.

  Hans åhörare hade inga som helst problem att förstå och acceptera att borta-sonen fick nåd och förlåtelse.

  Men jag kan garantera dej att en hel del av dem blev ordentligt trampade på tårna när det visade sig att den laglydige hemma-sonen var den som var “förlorad” i slutet på berättelsen.

  Summan av det jag har försökt säga på 3 olika sätt här ovan är att innan man har nått “rock bottom” och förstått att man är totalt förlorad utan Frälsaren, kan man inte se hur lydnaden blir en förmån och en glädje.

  Detta hör till sådant som inte kan förklaras. Det måste upplevas.

  /Kjell


 22. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hej Kjell,

  Vem är Fadern? Vad är hans relation till Sonen? Vilken är vår relation till Fadern?

  “Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Matt 24:36)

  “Jesus vände sig till dem och sade: ”Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen.” (Joh 5:19)

  “Jag och Fadern är ett.” (Joh 10:30)

  “Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.” (Joh 14:28)

  “Men världen måste få veta att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Kom, låt oss gå härifrån.” (Joh 14:31)

  “När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.” (Joh 15:26)

  “Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig.” (Joh 16:3)

  “Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern.” (Joh 16:28)

  “Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” (Joh 20:21)

  Fadern skickar Jesus till jorden för att rädda mänskligheten, eller en del av densamma (Joh 3:16). Jesus säger att Fadern är i honom och han i Fadern. Han säger att de bägge är ett. Han uttalar “jag är”, namnet på Fadern och döms till döden. Men han säger också att han gör som Fadern har befallt honom, han säger inte att det är han själv som har befallt honom. Han säger att han ska gå till Fadern, att han bara gör det han ser Fadern göra osv. Det verkar alltså lite för lätt att bara säga att Jesus är Fadern och så är det bra med det. Jesus säger att Fadern är större än vad han själv är.

  Kristen tro presenteras ibland som att en avgrundsklyfta, som är vår synd, skiljer oss från Gud och överbryggas av korset. Korset blir vår bro över till Gud. Till Jesus? Eller Fadern? Eller bägge?

  Jag har tagit bort din hänvisning till boken i fråga. Texten kan tolkas som hädelse.

  Jag tror det räcker att säga att du upplever Fadern som ganska frånvarande.

  Fadern är närvarande, men ändå inte. Han lägger över ansvaret över kosmos på sin Son. Men var är Fadern? Och vem är Han? Jag förstår alltså inte Jesus svar till lärjungarna som undrade samma sak.

  Hälsningar Martin


 23. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin,

  En kort reaktion. Resten vill jag sova på….

  Jag förmodar att du känner till existentialismen? Det tycks mej att dina tankar riskerar att börja luta åt det hållet.

  Jag hoppas att du vet att denna filosofi är destruktiv och att flera existentiella tänkare och författare har drivit sig själva till vansinne och/eller självmord.

  Existentialismen liknar en spiraltrappa rakt ner i mörkret och den slutar vid helvetets dörr. Det finns nämligen inga acceptabla svar på existentialismens frågor.

  Detta var bara en kort parentes.

  Din frågeställning är viktig och jag skall se om jag kan hitta några ledtrådar.

  /Kjell


 24. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Nej jag känner inte till existentialismen på det sättet. Bakgrunden är en redbull alldeles (alldeles!) för sent och det var frågor jag tänkte på när jag inte kunde sova. Och det slog mig hur osäker jag var på det här. Jag tänkte att du kunde bidra med några tankar.

  Hälsn. Martin


 25. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin,

  Den undran du tar upp är helt legitim och den finns faktiskt på flera ställen i Bibeln. En tydlig text finns i Psalmerna.

  Psalm 44:23-46 Vakna upp! Varför sover du, Herre? Vakna! Förkasta oss ej för alltid. Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Vår själ är nerböjd i stoftet, vår kropp ligger nertryckt till jorden. Grip in och hjälp oss, friköp oss för din nåds skull.

  Till och med Jesus uttalade samma ångest. Markus 15:34 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: “Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: “Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

  Om man sedan läser texter som Matt. 10:29-31, avsiktligt här taget ur sitt sammanhang, så känns det väl ganska skevt om man är i en situation där någon älskad har drabbats av svår sjukdom eller olycka: “Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

  Då blir det lätt att tänka: Jag önskar att Gud skulle ha bevarat min dotter från denna olycka i stället för att räkna hårstrån och skydda sparvar.

  Eller skall man göra som det brukar formuleras i dödsannonser här? “Ödmjukt accepterar vi Guds vilja att ta hem vår kära dotter ……”

  Skall vi lägga till ytterligare några förstärkande citat?

  Matt. 6:7-8 Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det.

  Markus 11:24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.

  Och då blir slutsatsen att man har bett dåligt eller inte trott tillräckligt. Men glöm nu inte att jag avsiktligt har ryckt ur dessa texter ur sina sammanhang!

  I min följande kommentar skall jag försöka sammanfatta, men räkna inte med att jag eller någon annan kan lösa denna gordiska knut.

  En bra bok att läsa när sådana här tankar tränger sig på är Jobs bok.

  /Kjell


 26. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin,

  Jag började med den lätta biten. Det är inte alls svårt att hitta frågetecken och finns anledningar till grubblerier.

  I Jobs bok får vi först en titt bakom scenen. Guds änglar, och däribland även “åklagaren” kommer till Gud efter en resa runt jorden.

  Gud skryter med Job och satan (åklagaren) säger: Visst sköter han sig, men det är bara lönepolitik! Ta bort alla de fördelar du har givit honom så kommer han att förbanna dej.

  Satan får därför tillstånd att inom vissa gränser skada och förstöra för Job. När Job sitter där på askhögen och kliar sina bulnader med en lerskärva kommer de så kallade vännerna och försöker förklara varför detta har drabbat Job och vad han måste göra för att det skall bli bra igen.

  Vännerna insisterar att Job på något vis har förtjänat sitt lidande. Job nekar och säger att Gud drabbar den skyldige och den rättfärdige utan hänsyn. Vännerna blir till slut som galna och hittar på de mest vidlyftiga beskyllningar mot Job.

  Till sist stiger Gud personligen in på scenen och visar Job att han inget begriper. Men avslutningen är viktig. Gud säger följande:

  Job 42:7-8 Sedan HERREN hade talat dessa ord till Job, sade HERREN till Elifas från Teman: “Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort. Tag er därför nu sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er, och min tjänare Job skall be för er. Jag skall visa nåd mot honom och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat. Ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort.”

  Jobs bok anses vara en av de äldsta, kanske den äldsta i Bibeln. Det finns mycket att lära sig där. Jag tog upp den eftersom jag lade till grubblerier om lidandets problem till dina citerade texter som handlar om samma sak fast ur ett annat perspektiv.

  I hednareligionerna existerar inte problemet om “vem Gud är” för man har inga begränsningar när man själv uppfinner sina gudar och deras relationer till varandra. Om Jesus hade kommit till ett land med sådana gudasagor och sagt “Jag är Gud” så skulle ingen ha höjt ett ögonbryn. The more the merrier! En gud mer eller mindre spelar ingen roll.

  Låt oss lämna Islam därhän. Den religionen är inget annat än ett politiskt system, hopkokat av förvrängd judeo-kristendom. Som bekant är det dödstraff på att säga att Allah har en son.

  Upproret mot Gud kulminerade med Babels torn, som högst troligt var ett slags tempel. Hednisk och satanisk religion spreds välden över. I öst blev det Hinduism, i norr Wicca, i Amerika Shamanism, i Afrika Animism, i Mellan-Östern blev det utbredd polyteism.

  Gud valde en son till en avgudamakare för att steg för steg lära honom och hans ättlingar vem som är den äkte Guden. Abraham hjälpte sin pappa att tillverka och sälja avgudabilder.

  Familjehistorien om Abraham, Isak och Jakob räcker gott och väl för att göra en soap-opera som kan köras i åratal. Inte förrän Josef får vi se en person som vi kan känna igen som en “god kristen”. (Jag missbrukar ordet!)

  Om nu Bibeln hade varit en saga så skulle Jesus ha varit Josefs ättling, men nej, Jesus är Juda ättling. Juda är allt annat än en god förebild för en “god kristen”.

  Under slavtiden i Egypten praktiserar folket någon slags tillbedjan av Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Hur mycket inflytande de fick från Egyptens avancerade animism, och från slavar från andra afrikanska länder, vet vi inte. Men vi vet att den första början till något som kan ses som Judendomens födelse sker när Moses tar emot “Lagens tavlor” på berget Sinai.

  Att folket trodde på animismen vet vi. Annars hade inte Aarons projekt med guldkalven lyckats.

  Hur som helst, man hade nu något konkret att samlas runt, nämligen lagens tavlor. Kapitlen 20-24 handlar om bud och regler och löften och avtal och altaren och offrandet av djur. Sedan byggdes detta ut med den så kallade “Arken” som var tvungen att konstrueras enligt Guds ritningar.

  Man hade nu ett litet “tempel” som man kunde bära med sig. Det var ingen måtta på förskrifter för hur man skulle bära sig åt och vad man måste och inte fick göra.

  Resultatet blev naturligtvis att avgudarna inte längre spelade någon större roll i folkets medvetande. Allt centrerade runt den religion som handlade om Gud och hans handlande med sitt folk.

  Arken stod central även när Templet hade byggts, men religionen med dess ceremonier utbreddes och handlade mer och mer om Templet. Man kan säga att Templet i Judendomen intar samma plats som Korset i Kristendomen.

  Utan Tempel kan judarna helt enkelt inte utföra de riter som är föreskrivna i samband med djuroffer och försoning av synder. Jesus anspelade på detta flera gånger. Bland annat när han sade: “Bryt ner detta tempel och jag skall bygga upp det på 3 dagar.”

  Det kommer väl att bli protester, men jag skulle vilja påstå att Templet inte har någon plats i det nya förbundets tid och att alla profetior som handlar om Templet måste förstås som om de handlar om Jesus Kristus.

  Hur som helst, Gud hamrade in i judarnas medvetande att: “Det finns bara en Gud!”. Hur skulle de kunna förstå detta på annat sätt än att om någon kom och sade sig vara Gud så handlade det om en hädare och bedragare.

  Som du vet finns det tre utgångspunkter.

  1. Gud Fadern är Gud och ingen annan är Gud. Detta är den klassiska Unitarismen.

   I denna unitarism är Jesus en skapad människa speciellt utrustad och lyckad. Den Helige Ande är inte en person utan helt enkelt Guds Ande.

   Det finns varianter. Somliga anser att ärkeängeln Mikael är Jesus. Andra modifierar detta sedan med att säga att Mikael inte är skapad.

   Ortodoxa Judar är säkra på att Jesus inte var (är) deras Messias. Han liknar inte David ett dugg!

  2. I och med “Word of Faith-läran” har det uppstått ett slags mellanting mellan unitarism och trinitarism.

   Man tror på Gud Fadern och Gud Sonen men anser att Anden är Guds Ande. En sorts kraft men inte en person.

   Det finns flera varianter även här. Somliga menar att man bara får be till Gud Fadern och att man då måste avsluta med “i Jesu namn Amen”.

   Andra har gjort sig en teologi som kallas “Jesus Only”.

   Många är Modalister som tror att Gud visar sig i form av tre personer, en för en men inte samtidigt.

   Det blir ingen måtta på formler och förklaringar när man vill molekylärbestämma Gud.

  3. Till sist har vi då Trinitarismen. Jag tycker att “trefaldighet” beskriver bättre än “treenighet”.

   Det funkar inte att beskriva detta med mänsklig terminologi. Därför använder Gud själv antropomorfismer för att vi skall kunna ana hur det hänger ihop.

   Jag tror att alla modeller och förklaringar som vi själva gör blir fel eftersom de introducerar bilder som inte har givits av Gud.

   Jag avstår hellre från sådana förklaringar och begränsar mej till de bilder vi har fått.

  Detta var kanske inte riktigt vad du hade väntat dej, men låt det då vara en början och “food for thought”.

  /Kjell


 27. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingenting är nytt under solen säger Predikaren

  Floderna rinner alla ut i havet, och ändå blir havet aldrig fullt. Dit floderna runnit förut, rinner de åter.  Allting är fullt av möda, människan kan inte beskriva det. Ögat blir inte mätt av att se, örat blir inte fullt av att höra.
  Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen.
   
  Det faktum att ingenting är nytt under solen ger mig tanken att de som var motståndare till Jesus på den tiden, fariséerna, och de skriftlärde och andra lärda har sin motsvarighet i den sista tiden. (ingenting är nytt) Jag tänker på katolikerna, östkyrkan, muslimerna och diverse andra rörelser. De har snart ”dödat” Jesus helt och ersatt honom med diverse beläten.

  Kopplingen mellan GT och NT framstår också klarare ,tycker jag när, Jesus undervisade Emausvandrarna
  “Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt! Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet?” Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna.

  Jesu undervisning var kopplad till GT och fick sin bekräftelse i hans samtid och slutliga utformning i hans död och uppståndelse.

  Sedan började historien om igen och det lilla förstånd som människan fick genom att äta av kunskapens träd förde oss åter vilse
  Människan och hennes tal 666 framträder i någon mening allt klarare.

  Jesus sade ju mycket mer än vad som kunnat redovisats i bibeln och hans tolkning av GT retade väl de skriftlärde och fariiséerna till vansinne förmodar jag, eftersom dom även hade sina stadgar att ta hänsyn till liksom dagens katoliker har sina.

  Och allt detta skall evangelikala studenter sitta och få högskolepoäng på. Vilket slöseri med tid.

  Kjell, kan/vill du komlettera,korrigera eller på annat sätt tycka till om detta?

  /Stig

  (det kanske kan utgöra grunden för ett blogginlägg)


 28. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Tack för svaret. Jag avstår från att kommentera, jag tror bara det blir rörigt ärligt talat. Jag har läst igenom ditt svar några gånger och det låter som ett gott råd att inte försöka molekylärbestämma Gud. Utan att försöka låta som en mystiker så närmar vi oss här det som inte låter sig förklaras.

  Hälsn. Martin


 29. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Stig Melin,

  Jag tycker Predikaren är rolig att läsa. Kanske ordet dråplig passar bäst. Tage Danielsson skulle nog ha kunnat framföra innehållet som en monolog. Men jag tror inte att han skulle vara ense med slutsatserna.

  Boken innehåller hyperboler, metaforer, tänkespråk och poesi. Jag tror inte att det är avsikten att tolka “det finns inget nytt under solen” som om det vore ett vetenskapligt konstaterande. Snarare att det betyder att många saker gäller för alla i alla tider och alla situationer.

  Sista kapitlet är viktigt. Där summerar Predikaren sina slutsatser och sin tro. Vi är båda seniorer och kan känna igen mycket av tolfte kapitlets innehåll.

  Sedan är det ju inget fel att inspireras till de associationer du får.

  Att det i all tid har funnits likheter i upprorets yttringar är kanske inte så konstigt. Från och med Paradiset har ledaren av upproret varit densamme och han är känd för destruktivitet, inte kreativitet.

  Håller helt med dej att maktmänniskor, institutioner och ceremoniell religion tar död på Tron.

  /Kjell


 30. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.”

  (Ursäkta att jag byter pågående samtalsämne men jag tar chansen att fråga.)

  Som vi alla vet så är detta ett av de tio budorden. Jag har ofta funderat över detta budord vad det egentligen betyder. När jag var ung var jag helt säker på att det syftade på svordomar men tror idag att det finns en djupare betydelse. Ser fram emot att få vidgade vyer över detta Guds bud.


 31. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolle,

  Jag trodde nog ungefär som du, alltså att det handlade om kraftuttryck där ordet “gud” användes.

  Nu tror jag att de som skaffar sig rikedom och makt genom att predika villolära är de som missbrukar “HERRENS, vår Guds, namn” å det grövsta. (Jag avstår helst från att nämna namn.)

  Petrus skrev så här om dessa människor i sitt andra brevs andra kapitel. Jag citerar de tre första verserna: “Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

  Var och en som i oärligt uppsåt försöker få fördelar av att bekänna sig som “kristen” missbrukar “HERRENS, vår Guds, namn”.

  Var på skalan “OMG” ligger, törs jag inte uttala mej om. Att man gör väl i att låta bli kraftuttryck där man nämner högre makter vid namn torde vara självklart.

  Sedan något om “HERRENS, vår Guds, namn”. I 2 Mos. 20:7 står det “Gudsnamn” som judarna inte får uttala יהוה och som ibland brukar skrivas “YHWH” och så står det אלהיך alltså Elohim.

  I en engelsk översättning gjord av judar står det i 2 Mos. 20:7 You shall not take the name of YAHWEH your Elohim in vain; for YAHWEH will not leave unpunished the one who takes His name in vain.

  Lägg även märke till att budet utgör avslutningen på förbudet mot avgudar.

  Detta är begripligt om man förstår innebörden av “namn” i sammanhanget. Vi är ju vana vid att ett namn bara är en slumpvis vald etikett som man ger ett barn. Men i många kulturer är namnet avsett att vara en slags beskrivning av personens personlighet.

  Du kan finna många exempel på hur namngivning i Bibeln handlar just om personens egenskaper. Därför hör budet till förbudet mot avgudar.

  Om man, till exempel, predikar en “snäll-jesus” eller en “jultomte-gud” gör man en mental gudsbild som dessutom inte alls stämmer med verkligheten. Detta är ett grovt missbruk av “HERRENS, vår Guds, namn”.

  /Kjell


 32. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolle,

  Ett litet PS…

  Påven Urbanus sände ut “korsriddare” för att mörda judar i “HERRENS, vår Guds, namn”.

  Andra påvar startade inkvisitioner och brände troende på bål i “HERRENS, vår Guds, namn”.

  /Kjell


 33. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack för svar! Mycket intressant att läsa!


 34. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Att hävda (jag säger inte att du gör det) att korstågen handlade om att “mörda judar” är en grov förenkling.

  Islam växte fram under 600-talet, i slutet av det århundradet hade stora delar av Mellanöstern och Nordafrika besegrats. Av fem kristna centra; Alexandria (föll r 641), Antioch i nuvarande Turkiet, Konstantinopel (nuvarande Istanbul), Jerusalem och Rom var tre av dessa i muslimska händer i slutet av 600-talet. Tidigare fanns många kristna i både Nordafrika och i Mellanöstern, nu… inte så många.

  Konstantinopel var huvudstad i det bysantiska riket, dvs Östrom. Konstantinopel anfölls och belägrades flera gånger av muslimska styrkor och föll slutligen i muslimska händer 1453 men var nära att falla flera gånger tidigare.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Konstantinopels_fall

  År 846 attackerade muslimska styrkor självaste Rom men stoppades av Aurelius mur. Muren hindrade inte muslimerna från att urskillningslöst mörda kvinnor och män, oberoende av deras ålder och att plundra de kyrkor som fanns utanför stadsmuren, bland annat den gamla Peterskyrkan.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_raid_against_Rome

  Muslimerna tog Sicilien på 900-talet och höll det i över 250 år! De hade ett fäste i Italien ända fram till år 1091, bara fyra år innan Urbanus II tillkännagav det första korståget.

  Sen har vi ju då den muslimska invasionen av Spanien år 711. Det tog nästan 800 år att besegra muslimerna i Spanien och Portugal! Men muslimerna nöjde sig inte med Spanien och Frankrike utan ville erövra resten av Europa också. År 732 hölls slaget om Tours, kanske ett av de viktigaste slagen i historien.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tours

  År 1071 drabbades det bysantiska riket av ett svårt nederlag vid slaget om Manzikert, där tom deras kejsare tillfångatogs. Läget för bysantierna var mycket svårt och man bad om militär hjälp från Väst.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Manzikert

  År 1095 skickade den bysantiske kejsaren ambassadörer till påve Urbanus II med vädjan om hjälp att hantera muslimerna. Senare samma år lanserade påven idén om ett korståg.

  Det första korståget föregicks alltså av över fyra sekler av muslimsk aggression. Målet med det första korståget var att återta Jerusalem, men inte från judiska händer utan från muslimska.

  Historiekunskapen i Västeuropa verkar sluta vid andra världskriget. Denna våldsamma muslimska aggression är inget man i Väst hör talas om. Men den är inbäddad i islams DNA vilket Europa är i full fart med att erfara mer direkt.

  Om denna religion skriver de 380 pastorerna “Vi begår ett stort misstag om vi säger att dessa islamistiska grupper visar på islams sanna natur. Det är ett lika stort misstag som att säga att korstågen under medeltiden visar på den kristna trons sanna natur.” Det skulle vara intressant vad Stefan Swärd, Andreas Nielsen, Pelle Hörnmark, Stefan Claar, Marie Willermark m fl då anser vara islams “sanna natur”.

  http://www.dagen.se/debatt/380-pastorer-flyktingpolitiken-inte-f%C3%B6r-gener%C3%B6s-1.306400

  Hälsningar Martin


 35. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin,

  Jo, visst vet jag att det var en kombination av “Kyrka” och “Politik”.

  Fakta kvarstår dock att de så kallade korsriddarna mördade massor av judar på mer eller mindre bestialiska sätt. Med påvens välsignelse!

  Håller för övrigt med i det du skriver.

  /Kjell


 36. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Är det troligt att farisserna och de skriftlärda om de levde idag skulle vara motståndare till sådana berättelser.

  Är det riktigt att säga att fariseer och skriftlärda var intresserad av religionen för att få en position i det judiska samhället i syfta att få uppmärksamhet erkännande social status d v s personliga fördelar och kanske inkomster också.

  kan man säga att de inte var intresserade av den verklighet som religionen handlade om utan av den roll i form av personliga fördelar den hade ur social och ekonomiskt synvinkel.

  Det skulle kunna förklara varför de inte var intresserad av vad det Jesus sa och det Jesus sa som flyttade fokus från dem.

  Kan det vara något liknande med berättelser om besök i himmelen att det kan finnas kristna som också har social och ekonomiska fördelar och att de inte är intresserad av sådana berättelser därför att de flyttar fokus från dem och den position de har.

  Jag är angelägen om att inte sprida det som är fel enligt bibelns Gud och därför så uppmanar jag till prövning om den som läser detta går in på nämnda bok.

  Beskrivning av upplevelserna varvas med hänvisning till bibeltexter.


  Jag har redigerat bort dina hänvisningar till den bok du talar om för jag vill inte ha länkar till sådant på min blogg.

  /Kjell


  Jag tror Gud ger uppenbarelser både om himmelen och helvetet. Om himmelen är den absolut största delen i nämnda bok.

  Ungefär 10 sidor av boken avser beskrivningar av helvetet. Dessa sidor om helvetet är 55-62 samt 125-127.

  Sidorna 171-189 handlar om frågor om klädsel bl a.

  Avsnittet om den stora vedermödan beskriver bl a förföljelse av kristna.

  Jag brukar avråda människor om det inte är Guds vilja att läsa sådana berättelser om helvetet. Då utgår jag från hur jag själv tänker. Man kan läsa den boken selektivt på det sättet att man hoppar över sidorna om helvetet. Men om Gud vill att människor ska läsa sådana berättelser är det en annan sak för i så fall är det rätt. För min del befarar jag att det är ångestskapande.

  I boken så beskrivs hur han i en syn är på en stadium och alla är full av Anden och så sker uppryckandet och i fortsättningen beskrivs uppryckandet som han får vara med om.

  Då jag omprövar påståenden som väktare har gjort så gör jag när det gäller detta också.

  Det kan ju finnas det som är äkta och på samma sätt kan människor som vill bli sedda också härma men sådan fejk motsäger väl inte att det sanna kan finnas på samma möte. En väktare som är ute efter att leta fel kan förneka att det finns det äkta av att bli full av anden vilket jag tror är möjligt eftersom det på ett annat ställe står om skratt i anden i en av berättelserna.

  Att vara full i kristna möten har etablerats som en solklar avvikelse något som är fel utav väktare.

  Därför är det en intressant grund för förutsättningslös prövning man får genom boken. Men allt ska ju prövas.

  På sid 95 skriver han att det finns många olika sätt att resa till himmelen. Ett av dessa är instant travelling by thought.

  I ena stunden (ögonblicket) skriver han är man på jorden och i den andra i himmelen.

  Han skriver att han färdades en gång i en chariot till himmelen som väl betyder vagn.


 37. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag har flyttat din kommentar hit för den har inget att göra med den diskussion du postade den i.

  Jag har även redigerat bort länkar och hänvisningar till den bok du talar om.

  Du förstår tydligen engelska, så lyssna då gärna till denna predikan av Justin Peters: Heavenly tourism

  Läs gärna också: En biblisk prövning av Choo Thomas och hennes budskap

  Du skriver att: “Beskrivning av upplevelserna varvas med hänvisning till bibeltexter.”

  Det bevisar ingenting om man rycker ut bibeltexter och citerar dessa ur sina sammanhang.

  Att någon staplar bibelcitat bevisar inte att budskapet stämmer. Se följande extremt felaktiga kombination av citat ur 1917 års översättning som exempel.

  Matt. 27:5 Sedan gick han bort och hängde sig.
  Lukas 10:37 Gå du och gör sammalunda.
  Apg. 22:16 Varför dröjer du då nu?

  (I SFB15 står det: (Matt. 27:5) Sedan gick han bort och hängde sig. (Lukas 10:37) Gå du och gör som han. (Apg. 22:16) Och nu, vad väntar du på?)

  Gör nu inte det!

  Avhåll dej hellre från att läsa smörja som smittar dej i anden.

  /Kjell


 38. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hej Kjell!

  Din hemsida kallar du ju “Vad är sanning?” och sanningen är verkligen en urkraft! Det var genom att tala sanningen som Jesus blev korsfäst.

  En person skrev: “Men någon profetisk fyrbåk är vi INTE om vi eldar på främlingsfientliga krafter.” Detta inlägg handlar INTE om den personen.

  Men frågan om invandring aktualiserar frågan om sanning. Pastorer undviker att tala sanning om invandring just av anledningen ovan. Läs bara detta debattinlägg av 380 pastorer som publicerades i Dagen i december 2014:

  http://www.dagen.se/debatt/380-pastorer-flyktingpolitiken-inte-f%C3%B6r-gener%C3%B6s-1.306400

  Inlägget är helt enkelt inte sant. Pastorerna talar inte sanning. Och det är väldigt få pastorer som vågar göra det. För vi vet att invandringen både för med sig positiva men också negativa saker. De negativa är man helt tyst om.

  Min fråga är vad du tycker om detta? När kyrkan censurerar sanningen, vad är då kvar av kyrkan? Är man överhuvud taget en kyrka då? Sanningen ÄR en kraft som kan spränga berg. Jesus är så nära sammankopplad med sanningen. Det går inte att bygga en kyrka på halvlögner och halvsanningar. Är det alls relevant vad “främlingsfientliga krafter” anser? Samtidigt kan sanningen missbrukas, den kan användas för att elda upp massorna, och då är det antagligen inte sanning längre.

  Det här är en brännhet fråga. Har du några tankar om det här?

  Hälsningar Martin


 39. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin,

  Jag har sett dina inlägg om detta hos Berndt och tycker nog inte att din version heller representerar någon “fullständig sanning”.

  Som du vet (tror jag) har jag själv varit “främling” större delen av mitt liv. Det påverkar givetvis min inställning till det hela.

  Känner du till Tensta? Det ligger mellan Hjulsta och Rinkeby och hör till Stockholms västra förorter. Jag bodde 4 år i Tensta. Dessa förorter har väldigt många icke-svenska invånare.

  Sist jag besökte Tensta, kanske för 20 år sedan, liknade torget mest en turkisk marknad.

  Om Sverige hade varit ett “kristet” land torde inte den muslimska invandringen ha spelat någon större roll. Men Sverige är inte ett “kristet” land utan ett av de hårdaste ateistländerna i världen. Förföljelse av frireligiösa organiserades av Svenska Kyrkan och det satte tonen. Det sekulära samhället tog gärna till vara på den trenden.

  Så kallad politisk korrekthet har även den ställt till mycket elände. Islam är inte en fredens religion hur många ledande politiker som än säger det. Kanske hoppas de kunna sekularisera muslimer lika lätt som de sekulariserade “kristna”. Men då misstar de sig grovt.

  Följderna kommer inte att utebli. Jag ser den gamla norska tantens profetia uppfyllas framför mina ögon. Jag syftar på den biten där hon talar om främlingsfientligheten.

  Vi har UKIP i UK, Pegida i Tyskland, PVV i Holland, Vlaams Blok i Belgien, Front National i Frankrike och SD i Sverige. Samtidigt verkar Trump ha chansen att vinna i USA.

  Missnöjespartierna kommer snart att ha majoritet i valen och kommer då att kunna regera utan koalition.

  På så kallade kristna bloggar kryllar det av SD anhängare.

  Rasismen och annat som skapar motsättningar synes mej öka i snabb takt i hela världen.

  I Tyskland har Mein Kampf blivit bestseller nummer 1 förra veckan. 47.000 exemplar!

  Herren välsigne och bevare oss!

  /Kjell


 40. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin,

  Ett aktuellt exempel från i går.

  Turkiska konsulatet i Holland har sänt ett upprop till turkar i Holland, med ett telefonnummer och en uppmaning att rapportera alla förolämpningar som yttras om Erdogan, Turkiet och turkar.

  Detta är en följd av att en tysk TV-komiker gjorde ett antal mycket otrevliga skämt om Erdogan.

  Jag vet inte till vilka andra EU-länder Erdogan har givit detta uppdrag. I Holland blev resultatet stor indignation.

  Regeringen i Holland diskuterar vilka lagändringar och motåtgärder som måste tas för att hindra dylika maktmanifestationer utanför Turkiets gränser.

  Konsulatet försöker nu att förklara att formuleringen i uppropet var ett misstag av en person som uttryckte sig fel. Förklaringen anses inte trovärdig.

  En regeringsledamot sade: “Erdogans långa arm var redan känd. Nu känner vi även hans långa tår.”

  Kan ju vara bra att tänka på att om Turkiet blir EU-medlem så ökar den muslimska befolkningen i EU med 70 miljoner.

  /Kjell


 41. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Ja, vi går helt klart mot oroliga tider. Men det är oärligt att göra världen svartvit och ställa sig på den vita sidan, någon sådan finns helt enkelt inte. Det finns för övrigt inte någon svart heller. Ditt första svar förvånar mig. Jag hade trott att du skulle ha hållit sanningen högre. Att du med din vetenskapliga bakgrund skulle se på sanningen om invandringen ungefär som du ser på sanningen om gravitation eller om fotosyntes eller liknande.

  Emanuel Minos profetia är intressant. I Sverige har den plockats upp av i stort sett alla kristna hemsidor. Den ska ha uttalats av en drygt 90-årig kvinna i Valdres 1968. Minos ansåg den för osannolik att gå ut med, skrev ner den och la papperet i en byrålåda. Han hittade detta då gulnade papper 1993 och den ska ha publicerats i den finlandssvenska tidningen Korsets Budskap första gången 1998.

  Profetian är häpnadsväckande träffsäker. Men är den sann? Varför, varför!, gick han inte ut med den 1968? Då hade vi kunnat gå till stadsbiblioteket och titta på originalkällan och konstatera att detta är en av de mest fantastiska profetiorna som har uttalats. 1968 var samboförhållande okänt, likaså stor invandring och pornografi i denna utsträckning. Men i mitten av 1990-talet var det inte det! Allt detta låg i tangentens riktning i mitten av 90-talet.

  Hälsningar Martin


 42. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin skrev:

  Minos ansåg den för osannolik att gå ut med, skrev ner den och la papperet i en byrålåda. Han hittade detta då gulnade papper 1993 och den ska ha publicerats i den finlandssvenska tidningen Korsets Budskap första gången 1998.

  Profetian är häpnadsväckande träffsäker. Men är den sann? Varför, varför!, gick han inte ut med den 1968?

  1993 var vår tids flyktingkris fortfarande “otrolig”. Okay, du kanske syftar på Somalien och det som var Etiopien, men det var långt från den situation vi ser nu med internationell politik som framtvingar flyktingkrisen från Syrien och redan etablerade kommuniteter från Marocko och andra hotbeds för missnöje och uppror.

  Jag kan inte gå i god för Emanuel Minos (och inte för David Wilkerson heller). Jag vet att detta kommer att ge totalt underkännande av deras hejarklackar.

  Men jag törs nog faktiskt påstå att både David Wilkerson och Emanuel Minos var tillgivna evangelister. Det är oväsentligt att jag har fått vara med på en av deras predikningar. Bara en och inte flera.

  David talade om “The asphalt djungle” och jag köpte “The Cross and the Switchblade”.

  Emanuel Minos minns jag inte vad han predikade om. Jag var för ung. Minns bara att han var “halv-negert” som vi då uttryckte det på närkingska.

  Jag skall skriva ännu en sak som kommer att ge mej en massa fiender i ett visst samtalsforum där Wilkerson är helgonförklarad.

  Den käre evangelisten, David Wilkerson, lurades in i både pretrib och tron att han var en profet. Han korrigerade båda ännu när han var vid liv.

  Jag ser honom som en mycket speciell evangelist. Hans så kallade profetior lämnar jag därhän. De tillfogar inget till Guds ords profetior.

  Mot slutet av hans tjänst som evangelist tog han även tillbaka ett antal av trosförkunnelsens villor och tog avstånd från dessa. Exempel är pre-trib och förkunnelsen att apostlatiden fortsätter i vår tid. Han förnekade att han var en profet.

  Emanuel Minos kan jag inte säga mycket om mera än att han var både vältalig och begåvad, men ändå “low profile”.

  Som sagt, allt detta bevisar ingenting, men jag väljer att tro att Emanuel Minos talade sanning när han presenterade den gamla tantens “profetia”.

  Du är givetvis välkommen att dra motsatta slutsatser. Ingen av oss kan hävda att vi “äger sanningen”.

  Du har tydligt presenterat dina “förutsägelser” och jag de mina. Till en del sammanfaller dessa. Även jag tror att oron, problemen och kaoset kommer att tilltaga. Men jag tror inte att vi kan göra något åt det annat än att lyda missionsbefallningen.

  Vi har passerat “the point of no return” och det handlar inte längre om “om”, utan bara om “när” och “hur”. De senare kan vi i viss mån fortfarande utöva inflytande på.

  Kanske har vi delvis olika meningar om orsak, verkan och syndabock.

  Jag delar definitivt inte dina sympatier med SD, eftersom jag betraktar dessa som nynazistiska charlataner med en trosgrund som bygger på opinion.

  /Kjell


 43. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hej Kjell och Martin!

  Tänkte inte lägga mig i utan bara skriva en refl.

  Läser igenom Psaltaren nu och i Ps 37 (eng översättning) stå riktigt fina saker. Första versen: Att vi inte ska skrämmas av de ondskefulla (wicked) personer och planer, låta vreden stilla sig, och vänta på Herren. Han ska dela får och getter, vete och ogräs i sin tid.

  De ödmjuka ska ärva jorden – vers 11, 18, 22, 34. Detta är Jesu ord i Bergspredikan!

  Ingen lögn kommer ur sanning. Joh 8:31

  Fortsätt i mitt ord då är ni mina verkliga lärjungar.
  Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria, säger Jesus.

  Kristen flyktingpolitik

  Det är lätt att reta upp sig på diskussioner och ämnen som delar kristna. Och vissa apostlar är inte så mycket Guds tjänare, utan spelar dialektiska spel – divide and conquer. Vad som pågår i flyktingdiskussionen med godhetsanförarna Sward och Grenholm är ett bra exempel. Är det så att vänster är rätt och höger fel? Globalism rätt och nationalism är det samma som nazism? Nej i MITTEN finns sanningen: där finns ekumeniska kyrkan och Kristi kärlek. Som de resonerar (Men där väntar ju RKK!)

  Sward – kristen företagare, kontaktskapande nätverkare (h)
  Grenholm – ung kristen kommunist (v)

  Det är en bluff att lura in kristna på v/h skalan. Vi ska göra gott mot nödlidande. Men nödlidande som hatar Kristus och är beredda att förfölja lärjungar och flyende i Europa är inte “Jesu ansikte,” som påven säger. Är Jesus förföljare av kristna?

  Nej, Torontoandligheten (som Sw och Grenh) tagit emot är en falsk ande som man ska passa sig för. 10 år senare är läser du mystiker inom RKK och är full utan alkohol, som vissa alkisar kan bli. Eller du kanske spelar dialektiska spel med oanande kristna?

  Tes Evangelium
  Antites otroende i diasporah (flyktingpolitik)
  Syntes “Jesu” flyktingpolitik

  Tes nationalism
  Antites globalism
  Syntes global regionalpolitik

  Göra gott utan partitillhörighet verkar enklare.
  Jesus var i diasporah för sitt folk och kom UR Egypten. Han kom till sina egna (Joh 1:12).

  Israel var främlingar i Egyptens land, säger inte Bibeln det?

  GVD


 44. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Agenten bakom kulissen är i det här fallet Stefan Swärd. Det är en sorglig soppa dom har dragit igång som skapar många onödiga splittringar i Kristi kropp. Politik är inte gott mot ont utan mindre ont mot mer ont eller mindre gott mot mer gott. Det vågar man inte erkänna eftersom det skulle vara att bjuda motståndaren på farlig ammunition. Därmed är falskspelet och hyckleriet igång.

  Priset dessa personer betalar för att ge sig in i politiken är att de har övergett sanningen. För du hör inte i någon aspekt dessa personer ge Sd rätt i sak när de beskriver problemen med exvis muslimsk invandring från Tredje Världen. Tvärtom far Swärd med osanning och kallar det en myt att islamiseringen beror på invandringen osv. De går till och med så långt att de lägger ord i Jesus mun som, vad vi vet, han aldrig har uttalat. De skriver: “De som döms till evigt straff däremot tog inte emot främlingen” och refererar till Matt 25:43. Det är väldigt magstarkt, så lågt har dom alltså sjunkit att dom hittar på nya bibelord för att argumentera för sina politiska åsikter.

  http://www.dagen.se/debatt/guds-hj%C3%A4rta-f%C3%B6r-flyktingarna-1.711144

  Om mina “Sd-sympatier”… Den invandringspolitik som Sverige bedriver tror jag är på väg att föra landet in i kaos och kanske till och med inbördeskrig. Valet står enligt mig mellan mindre ont och mer ont. Sd är vad jag ser det enda parti som anser att vi är på väg mot en ohållbar situation. Nu måste patienten få akutvård och Sd är det enda partiet som har ställt rätt diagnos. Men när ambulansen når sjukhuset och eftervården tar vid är det antagligen bättre att andra partier tar över.

  Men det är inte ärligt att bara framställa sig som godhetens riddare och i praktiken förespråka fri invandring (Swärd/Grenholm) och samtidigt förneka och inte ta ansvar för dess negativa konsekvenser. Och när du räknar upp UKIP, Front National, Pegida, PVV, Vlaams Blok och SD så nämner du inte islam, badhusvåldtäkter, flyktingkostnader, bilbränder, no-gozoner osv osv. Flipp flopp myntet har två sidor.

  Janne2 tack för dina synpunkter! Att “göra gott” är faktiskt svårare än man skulle kunna tro. Särskilt när pengar är inblandat. Och jag tror att du slår huvudet på spiken med Torontoandligheten.

  Hälsn. Martin


 45. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin,

  Det är svårt att veta vad som är relevant att ta upp i en reaktion. Jag tänker därför skippa den politiska biten, inte minst eftersom jag inte bor i Sverige och alltså saknar daglig kontakt med den svenska realiteten. Ont kan inte med ont fördrivas. Two wrongs don’t make a right, but three lefts do! National-socialismens ande är långt ifrån död och det är min övertygelse att den i verkligheten är en mycket nära kollega till Islams gud.

  Jag tänker till och med skippa flyktingproblemet. Det gör jag med hänvisning till Guds allmakt. Följande citat skissar situationen:

  Apg. 17:24-27 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.

  Vi måste således endera påstå att Gud har slutat sköta sitt jobb eller att Paulus hade fel när han påstod att det är Gud som sköter om bevakningen av gränserna och endera håller folket inom dem eller låter dem strömma vidare. (Det gör Gud tydligen oftast genom sina “tjänare” av Nebukadnessars kaliber. Läs: antikrister.)

  Det jag vill kommentera om är paret Swärd och Grenholm och deras bok.

  Swärd påstår i en kommentar på Aletheia att: “Boken har skrivits utifrån ett tilltal från Gud, ett profetiskt uppdrag.” (den 22 april 2016 14:08)

  Jonas Rosendal kommenterar i tråden: “Det är allvarligt när kristna ledare kommer med pekpinnar och säger vad kristna människor ska rösta på och inte. Dessutom i boken, att kategorisera kristna som dåliga kristna eller bra kristna beroende på politiskt hemvist?” (den 21 april 2016 05:43)

  Herbert Lindén replikerar: “Hej Stefan Swärd! Nu tror jag att du begett dig ut på sju famnars vatten när du hävdar att boken tillkommit tack vare ett tilltal från Gud och ser det som ett profetiskt uppdrag. Jag ser det hela som ett tvivelaktigt reklamtrick.” (23 april)

  Swärd svarar: “Jag lever i ett kristet sammanhang där det är självklart att leva i Andens gåvor, ständigt höra Guds röst, och ta emot profetiska uppenbarelser, så för mig är det den mest naturliga saken i världen, och kalla sig profet är rimligtvis lika naturligt som att kalla sig pastor.

  Grenholm tänker jag inte skriva mycket om. Det är en mycket ung person, utan tillräcklig livserfarenhet, som av några (bakom kulisserna) har getts oproportionerligt stor uppmärksamhet och spaltutrymme i bland annat Dagen. Det är egentligen synd om Grenholm att han föses fram på detta sätt. Fast det förstår han ännu inte. I dagsläget lägger det säkert kol på hans entusiasm.

  Det jag nu vill skriva handlar inte om Swärds och Grenholms humanistiska, politiska eller medmänskliga kvaliteter. Men det handlar definitivt om deras “andliga propaganda” som lättast kan klassas med uttrycket att apostlagärningarna fortsätter i dag.

  Jämför: Tungor som av eld och Profet, Profetia, eller…

  Då blir det “den mest naturliga saken i världen att kalla sig profet”. Vilket naturligtvis leder till just det högmod som behövs för att våga presentera sig som en slags “messias”.

  Grenholms blogg började jag aldrig läsa. Han var ju i alla fall ärlig nog att bekänna färg redan från början. Däremot läste jag och skrev en tid på Swärds blogg.

  Swärd är vad man kallar en “busy body” på engelska. Hans sociala och humanistiska och populistiska engagement vet inga gränser. Han har bloggat om hur det underminerar hans hälsa och att tiden inte vill räcka till. När Benny Hinn var på besök i Sverige berättade Swärd att han gick fram för att få “förbön och falla”.

  Vi har således en person här som saknar det man brukar kalla “andlig urskiljningsförmåga” och helt tydligt inte ger Guds ord högsta auktoritet.

  Det är skrämmande att en sådan person kan bli språkrör och andlig ledare. Och nu har han tydligen hittat sin kronprins.

  Och Annika Björk bräkte med som en i fåraskocken: “Om Gud gav Stefan Swärd ett tilltal att han skulle skriva boken så antar jag att Stefan valde att vara lydig och skrev boken på ett sådant sätt att den återspeglar det Gud vill få sagt?” (23 april)

  Ja, är man berömd och idol, och dessutom åberopar direkt gudomligt tilltal, så måste man ju har rätt…. eller?

  /Kjell


 46. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin,

  Nu ser det ut som att Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) vinner valet.

  Jag fruktar att 30-talet upprepar sig.

  /Kjell


 47. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jag gjorde den kopplingen också till det du skrev.

  Men kopplingen till 30-talet haltar väl ändå? Judarna var aldrig ett hot mot samhället, ja de levde säkert åtskilda ifrån det övriga samhället, men inte på ett sätt som var hotande mot befolkningen eller sättet på vilket landet styrdes.

  Du har säkert läst om vad som har hänt i Sverige den senaste veckan. En miljöpartist lämnade politiken efter att det kom fram att han inte ville ta en kvinnlig reporter i hand. Detta stämde inte med “svenska värderingar”. Okej, men vid någon punkt har vi inte längre rätt att hävda att “svenska värderingar” ska gälla. Och om vi inte kan samsas om att ta kvinnor i hand eller inte, hur ska vi då kunna nå en samsyn om äktenskap, arvsrätt, alkoholpolitik, religionsfrihet osv osv osv? Hur många etniska svenskar skulle gå med på att bestraffa konvertering från islam med femton års fängelse? Och det skulle ändå vara en kompromiss.

  Vi är redan förbi ‘le point de non-retour’ i många avseenden. Frågan är bara hur illa det kommer bli. Men islam är ett reellt hot på ett sätt som judendomen aldrig har varit.

  Hälsn. Martin


 48. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin,

  Nej analogin har inget med judarna att göra. Det jag syftade på var att national-socialism sticker upp sitt fula huvud igen.

  Tyskland och Österrike spelade en central roll på 30-talet.

  Missnöjespartierna spelar på etnisk tillhörighet, och det är inte svårt. Vem har inte kliat sig i huvudet efter att ha läst en artikel i stil med “Svensk dödad i Syrien” och sedan få veta att det handlade om Ahmed Hassan. (Påhittad historia för att illustrera konnotations-krocken.)

  Jag har själv holländskt medborgarskap och bokförs som holländare. Beroende på sammanhanget uppger jag min nationalitet som Dutch, men trots allt vet jag ju att jag är “svensk”. Jag tvivlar starkt på att min påhittade Ahmed Hassan kände sig svensk. Eller kort och gott: Jag tror inte att etnicitet kan ändras.

  Sedan är det ju frågan hur det blir med ättlingar, kanske efter några generationer med ingifte av etniska svenskar. Låt oss titta på USA och slavarna från Afrika. Det finns ingen slavättling som inte har “vitt” blod i ådrorna. Slavflickorna utsattes systematiskt för sexuellt missbruk av ägare, ägares tonårssöner, förmän och andra vita.

  Är dessa slavättlingar nu rätt och slätt “Amerikaner”? Nej de är Afro-Americans! Medan ättlingarna till de Nord-Europeiska invandrarna, de som drev bort de etniska amerikanerna, anses vara “Americans”.

  Det jag vill säga är att om “utlänningarna” har ett avvikande utseende kommer de inte ens hundra år senare att betraktas som äkta svenskar. Och det ändrar inte om de skulle byta namn från Ahmed Hassan till Anders Hansson. Jämför igen med USA där du inte kan veta vilken hudfärg Michael Johnson har om du inte får se honom. Det hjälper inte om personen i fråga är en mästerlig orator som behärskar språket bättre än de flesta. Tänk bara på Obama.

  I slavbältet anses han fortfarande vara en person som hellre borde plocka bomull och bo i ett skjul. I dessa delar av USA kör man med confederate flag och demonstrerar för “White Supremacy” utan att ta den mista hänsyn till kvalifikationer.

  I USA gällde det intill förra århundradet att man skulle vara en WASP (White Anglo-Saxian Protestant) för att kunna höra till den styrande klassen.

  Och nu kommer jag till den faktor som spelar den starkaste rollen, nämligen religion.

  I Holland finns det ett varningens talesätt som säger: “Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen!” Det handlar om giftermål mellan människor med olika religion och betyder: “Två religioner på samma kudde, där sover djävulen mellan (makarna)!”

  Så vad gör “samhället”? Det sekulariserar (seculorum = världen, blir världsligt) vilket i verkligheten inte betyder att människor som kallar sig sekulära är utan religion. Humanismen är en religion. Ateismen är ett trossystem. Evolutionismen är en tro. Ingen lever utan något slags värdesystem och antaganden om det okända.

  Därför kommer det bara att finnas två alternativ.

  1. Synkretism och ekumenik breder ut sig och omfattar alla som inte håller fast vid sin tro.

  2. Stigmatisering och utanförskap för alla som vägrar synkretism och står fast i sin tro.

  Det är lätt att inse vilka som hör till grupp 2. Det är skrifttrogna judar, skrifttrogna kristna och skrifttrogna muslimer.

  I den icke-muslimska delen av världen är det inte svårt att få medhåll att skrifttrogna muslimer (t.ex. IS, Muslim Brotherhood, Jamia Islamia, etc.) bör bli “civiliserade” och sluta vara fundamentalister. I muslimska delar av världen finns det ingen som av hjärtat håller med om att skrifttrogna muslimer skall lägga av. Synkretister anses vara satansdyrkare. Jfr. Yazidis.

  Kristendomen har däremot totalt korrumperats av synkretism och bara några få, så kallade fundamentalister, måste ellimineras. Förutom bland fundamentalisterna kommer knappast någon att protestera när dessa bakåtsträvare tystas ner.

  Judar har alltid varit utsatta för förföljelse och de flesta icke-judar har bara brytt sig efteråt med avsikten att presentera sig som goda.

  Sveriges point of no return passerades för nästan 50 år sedan.

  /Kjell


 49. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Det är intressant att du hela tiden beskriver problemet utifrån “white supremacy”, eller fascism eller liknande. Vänd på schackbrädet och se vad som faktiskt pågår i Europa just nu. Våldet och laglösheten har fått ett fäste som man inte hade trott var möjligt för bara tjugo, och ännu mindre trettiofem år sen. Våldtäkterna har fullständigt exploderat. No-gozoner i Sverie! Med bilbränder, gänguppgörelser, massmord som på Hisingen för nåt år sen. Det går accelererande mot en samhällsupplösning.

  Jag tror att du omedvetet gör din analys så att den ska stämma överens med ändetids-scenariot så som du uppfattar den i Uppenbarelseboken. Bibeltroende kristna klumpas ihop med islamister och därmed är one-world-government eller one-world-religion ett faktum och alla som inte accepterar detta ska förföljas. Men detta stämmer faktiskt inte med verkligheten, inte ännu i alla fall. Det verkar finnas ett uppvaknande om att kristen tro faktiskt har inneburit något genuint gott för samhället.

  Det som händer nu är följden av en vänster-politik som har fått pågå under lång tid. Högern har inte orkat stå emot vänsterns immigrations-politik. Man har inte hittat svar på frågan varför vi inte ska ta emot alla som söker skydd från diverse hemskheter. Vänstern är utåt sett alltid “de goda”, med “de goda” argumenten. Högern är de kapitalistiska onda. Välstånd är ett nollsummespel och de rika har blivit rika på de fattigas bekostnad. Detta gäller nationellt såväl som internationellt. Rika länder är rika på fattigas bekostnad. Micael Grenholm skriver på sin blogg att för hans del så får gärna Sveriges välfärdssystem gärna falla eftersom Sveriges rikedomar ändå bygger på försäljning av järnmalm till Hitler-Tyskland och slavhandel i Karibien. Välkommen till Absurdistan.

  https://helapingsten.wordpress.com/2016/04/08/jesus-var-ocksa-flykting-ar-har/

  Därmed skuldbeläggs hela Europa. Tillbaka till nollsummespelet, de fattiga länderna hade varit rika om de inte hade sugits ut av Europa. På det sättet eldas hatet mot Europa på, Mellanöstern tar på sig offerkoftan och hatar Väst. Väst erkänner skuld och betalar av på en skuld som inte låter sig betalas av. Därmed visas inte tacksamhet mot Väst för att Väst hjälper människor på flykt. Det är ju ändå inte mer än rätt. I de fall där Väst har begått krigsbrott, tex i Irak så ska ansvarsfrågor lösas av internationella domstolar. Inte genom någon odefinierad “moralisk skuld” och ett ännu mer odefinierat straff.

  Väst borde istället ha en tydligare linje och säga att om ni är missnöjda med era länder så borde ni jobba för att förbättra era samhällen. Det är absurt att hålla Väst ansvarigt för varje brist i Tredje Världen.

  En annan sak man kan konstatera är att många Israel-fokuserade kristna har varit på läktaren i denna fråga. Man har fokuserat på Iran/Israel i åratal och åratal. Det som händer nu med farlig invandring från Mellanöstern har man inte sett och varnat för.

  Hälsn. Martin


 50. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin skrev:

  Det är intressant att du hela tiden beskriver problemet utifrån “white supremacy”, eller fascism eller liknande. Vänd på schackbrädet och se vad som faktiskt pågår i Europa just nu.

  Men det är ju precis där du har din blinda fläck. Islam är tvillingbror till fascism, nazism och totalitärt styre. De “nya” national-socialistiska partierna kommer att förenas med någon slags islam och några som kallar sig kristna. Man må vara helt blind om man inte ser det redan i dag.

  Anyway… Det är ju bara få som har fått den gudagivna gåvan att se klart, utan färgade glasögon. Du räknar dej ju till den gruppen dit även Swärd och Grenholm hör. Kanske även Sköld och hans vapendragare. Fastän era syner är totalt olika.

  Om du nu i stället skulle ha sökt gemensam grund skulle jag ha skrivit under på en hel del av de saker du tar fram. Men då måste du först erkänna hela Bibelns högsta auktoritet. Alltså det eviga löftet till Abraham angående det land Israel som är väldigt mycket större än det nutida politiska Israel. Ja, kanske till och med acceptera Paulus och profetiorna.

  Mitt råd, från en utsiktspunkt med (nästan) din dubbla ålder och personlig erfarenhet i flera världsdelar, många länder och faktiskt en massa relationer till vitt skilda människor oavsett religion.

  Mycket ofta kan till synes olika åsikter stå varandra väldigt nära.

  Lösningen på dagens problem ligger inte i att klandra historien. Varken synkretism eller polarisation kommer att leda rätt.

  Det finns bara en väg framåt. Vad det än må kosta.

  “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

  Den som upphöjer del två, eller stryker del ett, dyrkar en demon.

  “Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ‘Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.'”

  Nää? Inte kan väl mission hjälpa?

  /Kjell

  PS. Grenholm har helt rätt i att “Rika länder är rika på fattigas bekostnad.” Den ordningen är fortfarande i högsta grad verksam. Genom att låta några få superrika i fattiga länder få gigantiska fördelar tystas detta ner. Varför i hela världen tror du att det finns handelsavtal, tullar, subsidier och skatter?

  Genom subsidier, gåvor och bidrag ser man till att det inte kan löna sig att industrialisera de så kallade “utvecklingsländerna”, kort form “U-länderna”, vilket brukade betyde “Underutvecklade länderna” men formulerades annorlunda för att bli politiskt korrekt.


 51. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin skrev:

  Våldet och laglösheten har fått ett fäste som man inte hade trott var möjligt för bara tjugo, och ännu mindre trettiofem år sen. Våldtäkterna har fullständigt exploderat. No-gozoner i Sverie! Med bilbränder, gänguppgörelser, massmord som på Hisingen för nåt år sen. Det går accelererande mot en samhällsupplösning.

  Men Martin, sådant är ju förbjudet i lagen. Oberoende vem som begår brottet.

  Kriminella behöver uppspåras, tillfångatas och straffas med relevanta straff.

  Enom till straff, androm till varnagel brukade det heta. Och tilläggas bör väl att det skall vara till skydd för den laglydiga delen av befolkningen.

  Mesiga straff i stil med två månaders fängelse varav en villkorlig och med avdrag för förarrest är knappast avskräckande för hard core criminals.

  Det är bevisat att människor bryter lagen för att de tror att de inte kommer att bli upptäckta eller straffade.

  Det behövs ett rättsväsende med råg i ryggen. Och definitivt deporterande av brottslingar med annan nationalitet.

  /Kjell


 52. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,
  Jag delar många åsikter som du har. Men här delar jag inte dina åsikter. Det som händer i Sverige är bekymmersamt. Det är flera års fängelse för våldtäkt och det döms ut (brottslingar blir dömda till långa fängelsestraff). Problemet är att vi är en rättsstat, där allt ska bevisas. Våldtäkt är bland de svåraste brotten att bevisa. Det är som att leta efter en nål i höstack när det rör sig om våldtäkt där offret och gärningsman inte känner varandra. Och om de känner varandra finns det sällan några vittnen.

  Stämningen på radio och tv är att allt som är svenskt ska bort. Så gott som dagligen sägs det på p1 och p3 att den vita normen ska bort. Hurdå? De flesta är vita och normen är “normaltillstånd”, de flesta är vita alltså är det normen.

  Invandrare kan fritt i radio och tv säga rasistiska saker, skulle jag andas samma sak så skulle jag åka in. Detta är väldigt tröttsamt. Det händer varje dag. Socialismen har brutit ner landet. Det är ganska talande att Kapland blev en lång process där saker som antisemitism och umgänge med högerextrema bara var “missförstånd” som de givetvis tog avstånd i från bla bla. När en annan person vägrade att skaka hand med kvinnor tog det mindre än en timma att avsätta personen. Ett feministiskt parti kan ju inte ha den ordningen i det socialistiska Sverige.

  Det går att skriva lång uppsats om hur läget i landet förändras och det går fort.

  Jag litar inte på SD eller deras historiska förklaring. Förra året hade Ultima Thule spelning hemma hos Jimmy Å. Ultima Thule fick i början av sin karriär bidrag från BSS. Samma BSS som grundade SD. Det råder inga tvivel om att BSS var en nazistisk organisation. Det är märkligt att gänget runt Jimmy gick med en nazistisk rörelse för att göra dem till ett icke nazistiskt parti. En förklaring som inte håller. Särskilt inte med tanke på vilka som spelade hemma hos honom förra året.

  En annan allvarlig sak är att Danmark är på väg att införa förbud mot predikanter att predika saker som strider mot det liberala samhället. Bakgrunden är imamer som betett sig illa. Det försöker danska regeringen utnyttja och det innebär begränsningar även för kristna.

  I Polen har Lag och Rättvisa vänt upp och ner på landet. Vad jag förstår är det på väg att bli fascistiskt, eller är. Deras namn är dessutom ironiskt. Och KK hejar på.

  Det finns mycket att säga, världen är i uppror.


 53. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Mycket bra skrivet och jag håller med dej i sak i allt. Givetvis har jag begränsad kännedom om den faktiska situationen i Sverige.

  Men jag kan berätta vad nästa steg kommer att bli när rättsstaten inte utmäter de straff som slaktoffren och deras familjer anser vara passande. Det kvittar om det handlar om att processer dröjer för länge och ofta rinner ut i sanden, eller om det anses att straffen är för lindriga.

  Nästa steg är att folk själva börjar ta hand om hämnden. Man kallar det mob-justice och det handlar då ofta om att utmäta döds-straff, lynchningar.

  Lösningen på problemet är dock inte att stifta nya lagar. Det räcker i de flesta fallen att tillämpa de lagar som redan finns. Men det borde finnas lagar om permanent märkning och deporterande. Annars kan skurkarna lätt byta namn och skaffa ett pas med annan nationalitet.

  Men med ett chip och en strategiskt placerad tatuering kan de lätt identifieras vid gränskontroller.

  Nu hoppas jag att du förstår att just sådan märkning faktiskt kan komma att föreslås. Och säkerligen kommer få att protestera.

  Innan vi anar det blir märkningen en standard-process. Kanske till och med som personbevis vid födelsen.

  Det du nämner om Danmark sker på många håll i världen. Redan nu är det ju förbjudet, även i länder som kallar sig kristna, att läsa Rom. 1 och vissa andra texter.

  Det finns en gammal sång med texten: “Verka, ty natten kommer…”

  Det är ett gott råd. Att natten kommer ser vi. Det är då dags att verka, inte att intimideras.

  /Kjell


 54. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  När jag läste juridik fick vi lära oss att straffet har två funktioner, dels att avskräcka och dels för att tillgodose allmänhetens krav på straff. Jag har funderat mycket på att straffskalor och tillämpning måste bli bättre, för att förhindra private justice.

  Just nu är det tokigt i Sverige. Man diskutera att ta bort “våldtäkt” och döpa om det till samtyckesbrott. Vad är samtyckesbrott? Kan vara vad som helst utifrån en språklig analys, om man inte vet vad det står för. “Våldtäkt” vet man vad det är.

  Det kommer förmodligen att komma många knäppa lagar och idéer. Chipet har kommit långt. Används i Norge som liftkort och i Spanien för att komma in på populära nattklubbar.

  Moraliska förfallet i Sverige och i andra länder har nått långt. Det är mörka tider, hoppas att Jesus kommer snart.


 55. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Det går inte att försvara politik eller politiska partier med bibeln som grund. Det finns ingen god politik, inga goda politiska partier, inga goda politiker. Det är klart att jag är medveten om att vi riskerar att gå mot fascism i Europa, och risken ökar ju längre det tar innan politiken ändras. Eller så går vi åt andra hållet, mot islamskt övertagande, till europeisk underkastelse. Men det är inte realistiskt att tro att Europa ska lämna över kontinenten till islam utan motstånd. CS Lewis skrev att man vet inte hur hård den tyska armén är förrän man gör motstånd. Och det är samma här.

  Du tar upp min bibelsyn. Som du vet är jag inne i en process där jag vänder på alla stenar. Det är för att jag såg saker jag aldrig trodde att jag skulle få se i en kyrka. Nåt stämde inte och jag föresatte mig att ta reda på vad det var. Jag läser Bibeln, inte ifrågasättande, utan jag låter Anden leda mig dit Han vill. Han ledde mig till kung David för ett tag sen som du vet. Men jag har i alla fall tillfälligt gett upp försöken om att kunna formulera en i alla väder vattentät teologi. Teologi kan vara något gudagott men det kan också vara ett fängelse vi bygger runt oss.

  Jag kan ta ett exempel. Det står i Bibeln att om vi bekänner Jesus som Herre och tror att Gud har uppväckt honom från de döda så ska vi bli frälsta. Jag tror inte att vi ska se den meningen som en universell formel för att bli frälst. Guds Ande leder var och en som söker honom till sanningar i Bibeln som gäller just den personen. Det blir som att bokstäverna bränner som eld. Det är Anden som gör så. Det betyder att inte ALLA bibelord är lika aktuella för ALLA människor. Detta tror jag för övrigt inte motsäger det du föresätter dig att göra, det vill säga att låta Bibelns ord lysa i en värld alltmer nedsjunken i ett andligt mörker.

  Hälsningar Martin


 56. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skrev: “Det kommer förmodligen att komma många knäppa lagar och idéer.”

  Just det. Detta är det som sker när människor (ett folk) vänder sig från Gud. Då utlämnar Gud dem så att de följer sina egna begär

  Kan även uttryckas att man när anser sig själv som högsta auktoritet så låter Gud det ske.

  Detta är första steget i Guds dom över folken.

  På det personliga planet gäller fortfarande (Jesaja 53:6) “Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

  Tills Jesus kommer tillbaka.

  /Kjell


 57. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin skrev: “Det står i Bibeln att om vi bekänner Jesus som Herre och tror att Gud har uppväckt honom från de döda så ska vi bli frälsta. Jag tror inte att vi ska se den meningen som en universell formel för att bli frälst.”

  Håller helt och hållet med dej. Formler hör gnosticismen till.

  Det är snarare en beskrivning på resultatet av frälsningen. Förr eller senare längtar vi då efter Herrens ledning, vilket är synonymt med att Jesus är Herren. Och det skulle vi ju knappast göra om han vore död.

  “De gamle” hade ett uttryck för alla dessa saker som ofta verkar vara lite i stil med gåtan om hönan eller ägget. De sade: “Redan, och ännu icke!”

  /Kjell


 58. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hej Kjell!

  Ursäkta om jag ställer en anan fråga! (Man måste ju be om ursäkt hela tiden! Haha)

  Nattvarden hos tidiga apostoliska kyrkofäder.

  Idén har kommit upp bland några vänner att nattvarden sågs av de tidiga “kyrkofäderna” som real presens – dvs att Jesus på något särskilt sätt är närvarande i bröd och vin, i rummet det tas, eller tom att Jesus ÄR i bröd och vin, som det lärs om Eukaristin i RKK.

  Ignatius av Antiokia, Justin martyren, Iraeneus mfl hänvisade en vän till, att de trodde att Jesus ÄR i bröd och vin och att vi får gemenskap med honom genom att äta.

  Jag tror inte att nattvarden är en mystisk ceremoni (sedan några år), och av skäl både i GT och NT. (Blodmat inte kosher, förbud mot att äta och dricka blod, Jesus kan inte brya lagen när han håller på att fullborda den (ska fira Pesach tex), är Jesus i MATERIEN numera? verkar mystiskt. Vad hindrar honom från att vara i en staty då? Eller att hans svettduk är helig och man kan bli frälst av att se den… osv)

  Tog argumentet att “smygkatoliker” (anglikaner, jesuiter mfl) skrev mycket om kyrkans tidiga historia under 1800-talet och ville/vill få den till att bli katolsk på alla sätt. Vet ju att Westcott/Hort är sådana figurer och att deras samtida sysslade med att översätta kyrkofäder och “katolicera” dem. Som bekant finns det bara en Kyrka Jesus instiftade. Och i den läser man 900 sidor katekes.

  Kanske har du skrivit något om ämnet redan, men undrar lite hur man ska se på utombiblisk information, den är ju inte auktoritativ hu nära vissa pastorer och biskopar än var Johannes och Petrus. Jag läser inte några kyrkofäder överhuvudtaget just av anledningen att många skriftlärde och kyrkogubbar vill lägga beslag på den sanna tron och styra de troende med successionsargument. Det har jag haft nog av redan!

  Med vänligen hälsning,
  Janne


 59. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Janne2,

  Det vore ganska konstigt om åldern på en predikan eller artikel skulle vara proportionell mot sanningshalten.

  Oavsett när en predikan skrevs måste den prövas mot Guds ord.

  Det som håller kan vi dokumentera som varande gott, och jag tror att detta uppdrag är personligt. Annars kommer man i samma läge som RKK där vanliga medlemmar blint skall lita på läroämbetet.

  Det blir lika illa i andra sammanhang när någon högt uppsatt tar över prövande och tolkning.

  SDA med Ellen G. White eller Livets Ord med Ulf Ekman och det blir helgalet i kvasi-kristna sammanhang med Charles Taze Russell för Jehovas Vittnen och Joseph Smith för Mormonerna.

  /Kjell


 60. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  2011 beslutade skolinspektionen i Sverige att yoga inte är en religion. Därmed måste alla elever deltaga i yoga. I tidningen idag stod det om en förälder som lyckades få sitt barn att inte behöva deltaga. Hätska kommentarer följde, de tycker att vi kristna är okunniga som tror att yoga är religion. Sökte lite och kom till denna sida
  http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/ayurveda.htm

  Jag skulle vilja veta hur du ser på saken. Jag vet att bibelfokus har en bra artikel men skulle vilja ha mer handfast grund att yoga är en religion.
  http://bibelfokus.se/node/378

  Rätt intressant att historieböcker klagar på att kyrkan tvingade folket att tro på kristendomen. Nu gör samhället samma sak igen, tvingar folk in i en religion.


 61. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Det bästa är att fråga Hinduerna om råd angående detta.

  yoga and hindu philosophy

  Citat: Yoga is an integral part of the Hindu religion. There is a saying: “There is no Yoga without Hinduism and no Hinduism without Yoga.”

  Det borde kunna duga som bevis. Det är ju inte någon kristen som anklagar en hindu utan en hindu som vittnar om sin egen religion.

  /Kjell


 62. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin,

  Jag vill återkomma till det du skrev: “Våldet och laglösheten har fått ett fäste som man inte hade trott var möjligt för bara tjugo, och ännu mindre trettiofem år sen.

  En historielös och sorglig utveckling

  Enligt en avhandling, som Dagen nyligen skrev om, är ateism normen i religionskunskapsundervisningen i svenska skolor.– Kommunledning och skola är ytterst angelägna om att visa att vi är en sekulär stat, och att religion är en privatsak, säger BG Backman, pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna.

  Efter att, ända sedan 1970-talet, ha arbetat i skolor på olika orter av och till beskriver han det som att skolan vill såga av den religiösa, och historiska, gren vi sitter på. Men samtidigt menar han att skolan vill behålla frukterna av densamma – det vill säga värderingarna, utan att hänvisa dem till kristendomen.

  Slåss helt oprovocerat – lägger upp filmerna på sociala medier

  Helt oprovocerat slår killen en man i ansiktet flera gånger – samtidigt filmar andra ungdomar misshandeln. Sedan läggs klippet upp på Instagram. Fenomenet beskrivs som en ”trend” bland svenska ungdomar.

  – Det är fruktansvärt och det här är vardag för våra unga, säger en orolig mamma.

  En ung kille slår – helt oprovocerat – en okänd man rakt i ansiktet tills han faller ihop på tunnelbanan. Några andra personer står i ring runt två unga killar som slåss i skolkorridoren, samtidigt skriker en lärare ”vad är det som händer? Sluta upp!”. Allt filmas och läggs sedan ut på stängda konton på Instagram.

  – Det är jättehemskt. De är på skolgårdar och sparkar varandra som riktiga fightingmatcher och de är bara barn, säger en mamma som Aftonbladet pratat med.

  Hennes 13-åriga dotter är inte själv med i filmerna, men hon vittnar om någonting som är vardag för svenska ungdomar.

  Pappan: ”Man känner sig helt maktlös”

  Den 12-åriga flickan blev grovt misshandlad av två tjejer – de slog och sparkade på henne medan allting filmades. Flickans pappa berättar nu om den svåra tiden efter misshandeln.

  – Man ser avsaknaden av glädje i hennes ögon. Hon har liksom inte ett barns blick längre, säger han till Aftonbladet.

  ”Min dotter kunde legat i koma nu”

  Den 12-åriga flickans pappa har sett filmerna, som nu används som bevismaterial mot de två misstänkta gärningspersonerna. Han berättar att han är förtvivlad inombords men försöker ändå hålla masken och hålla ihop sin familj.

  – Det är en fruktansvärd film. De visar ingen empati över huvud taget. Man frågar sig var allt detta hat kommer från, säger han till Aftonbladet.

  – Det kunde gått mycket, mycket värre. Min flicka kunde legat i koma nu.

  Ateismen är norm. Evolutionslögnen är statsreligion. Vi är en djursort och våra förfäder är King Kong. Den som tror på King God har tomtar på loftet och skulle behöva “behandlas”. Filmer från Hollywood förhärligar våld, grovt våld. Pornografi är tillgänglig för alla på internet. Computergames med grovt våld är så realistiska att till och med synapser skapas i hjärnorna på dem som “spelar” dessa spel.

  Jag försöker på intet sätt försvara kriminella invandrare, men jag vill nyansera bilden genom att påpeka att samhället redan för många decennia sedan började timra på den väg som till Helle bär.

  Med mänskliga medel, moralisk upprustning och den bästa vilja i världen skulle det troligen kosta tre generationer, eller mer, att komma tillbaka till ett gott samhälle. Och i dagens läge finns det inte ens en tillstymmelse till initiativ till något sådant hos de styrande. I stället fortsätter man att introducera lagar som leder till ytterligare förfall.

  Det finns ingen anledning att tro att slutet blir gott. Totalkollaps och totalitarism är det troliga resultatet.

  /Kjell


 63. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Martin skrev: “Sd är vad jag ser det enda parti som anser att vi är på väg mot en ohållbar situation.”

  Läs själv!

  Kommentar överflödig.

  /Kjell


 64. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kan inte låta bli att berätta vad som skrivs angående Salah Abdeslams utlämning till Frankrike.

  Hans advokat i Belgien heter Sven Mary och är inte direkt imponerad av sin ex klient. Han lär ha sagt i en interview med den franska tidningen La Libération:

  “Abdeslam är bara en liten skurk från Molenbeek. Han är en som följer och inte en ledare. Hans intelligens är på samma nivå som en tom askkopp, en bottenlös tomhet.”

  Vidare kallade Sven Mary sin ex klient en perfekt förebild av Grand Theft Auto-generationen. “Han tror att livet är ett videogame.” När jag frågade honom om han hade läst Koranen svarade han att han hade läst en sammanfattning på internet. Mer än det har han inte kapacitet att hajja.

  Så långt intervjun.

  När jag skrev ovan: “Computergames med grovt våld är så realistiska att till och med synapser skapas i hjärnorna på dem som ‘spelar’ dessa spel.“; hade jag ännu inte läst artikeln om intevjun i La Libération.

  /Kjell


 65. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Yoga-diskussionen har nått ut i världen…..

  Swedish parents block ‘gateway’ yoga exercises .

  Johan Hilton, teater-redaktör på Dagens Nyheter, tweetade:

  Apropå de där föräldrarna som stoppade undervisningen. Någonstans har man ju ändå anat att yoga är förbundet med Satan.
  — Johan Hilton (@JohanHilton) April 26, 2016

  Detta kommer säkert att eskalera!

  /Kjell


 66. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,
  Jag vill tacka för länken du gav mig. Har delat den vidare och bokmärkt den.

  Ska följa vad som händer.

  /Fredrik


 67. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Det har rapporterats att när Salah Abdeslam transporterades till sin isolerade cell i fängelset Fleury-Mérogis, blev han utbuad av de jihadister som redan finns fängslade där.

  Dessa anklagar honom för att vara en fegis som inte självmordsbombade den 13:de November förra året i Paris. Han lär nu för evighet ha förlorat rätten till sina 72 jungfrur och andra hedonistiska nöjen i Allahs himmel.

  I fängelset kommer han att isoleras så att han inte kan ha kontakt med resten av jihadisterna där.

  /Kjell


 68. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ban Ki-moon besökte Österrike i veckan som gick. Han höll ett tal i parlamentet.

  Talet hölls en dag efter att Österrike hade skärpt reglerna för invandring. Bland annat ger det Österrike rätten att skicka tillbaka flyktingar till Italien. Det planeras även för att placera ett högt stängsel mellan Italien och Österrike.

  I sitt tal sade Ban Ki-moon att han är bekymrad och orolig över fientligheten mot flyktingar både i Österrike och resten av Europa. Han fick applåder när han sade att flyktingar även tar med sig positiva och goda saker till sitt nya land.

  Men extremhögern, representerad av FPÖ, som riskerar att bli det största partiet i Österrike, säger att:

  Österrike har gjort mycket, ja väldigt mycket. Så mycket att det inte kan göras mer. Ja faktiskt så mycket att Österrike inte ens vill göra mer.

  Man kan inte kräva att Österrike skall ha en lösning på alla världens konflikter!

  Låter inte helt olikt: L’Etat, c’est moi.

  En sak är säker. Reduktionism, dualism och polariserande halvsanningar kommer inte att lösa problemen.

  Det kvittar om halvsanningar uttalas av en byfåne, en världsledare, en religiös ledare eller en politiker.

  Halva sanningar är lögner som ser smakliga ut!

  /Kjell


 69. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tidens tecken!

  Tysk toppolitiker vill ha statlig kontroll av moskéer

  De tyska kristdemokraternas gruppledare Volker Kauder efterlyser övervakning av landets moskéer. Tysklands debatt om terrorhot och radikalisering har spetsats till med en ny konflikt med Turkiet.

  Jag vet att somliga anser att jag läser nyheter med bibelns eskatologiska glasögon. Och de har rätt.

  Jag tror att de flesta icke-muslimer tycker att det är en bra idé att se till att radikala imamer förbjuds att påverka sina åhörare.

  Men en sådan lag kommer knappast att introduceras ensidigt att gälla bara muslimer. Det är nämligen inte möjligt under religionsfrihetens och yttrandefrihetens tak. Det kommer således att bli en mer allmän formulering som öppnar för övervakning av alla ideella organisationer, och speciellt de religiösa.

  Nästa steg kan till exempel bli att en aggressiv medlem av HBTQ-maffian lyssnar på en predikan där Romarbrevets första kapitel läses utan att censureras. Eller kanske 1 Kor. 6:9 eller 1 Tim. 1:10

  Den personen kan sedan kräva övervakning av församlingen och dess pastor på grund av diskriminerande och polariserande läror som leder till motsättningar i samlevnaden.

  I USA häcklas nu Kasich för att han har sagt: “Jag tror att homosexualitet kanske i vissa fall kan vara medfött.”

  Så får man inte uttrycka sig. Speciellt inte nu när vissa stater vill lagstifta om yttrandefrihet även för kristna.

  Man måste ha den rätta, politiskt korrekta trosbekännelsen.

  /Kjell


 70. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  En opinionsundersökning i Tyskland, gjord av pressens DPA, har gett följande resultat.

  51% av tyskarna är för ett förbud att använda “slöja” i skolan. (Det framgår inte om man avser även hijaab, men förmodligen gör man det.)

  Enkäten är gjord på grund av presentationen av det partiprogram som Alternative für Deutschland (AfD) presenterade i går.

  En av punkterna på programmet är att Islam inte kan förenas med Tyska värden och normer.

  61% av tyskarna anser att islam inte hör hemma i Europa.

  60% av tyskarna anser att islam är farlig och 40% känner sig som främlingar i eget land på grund av mängden muslimska invandrare.

  Enligt den nuvarande grundlagen kan man inte stifta en lag om förbud på nationell nivå, men man har gett delstaterna viss frihet att själva besluta.

  AfD var först med att föreslå att det måste komma ett maximum för mängden flyktingar i Tyskland, men andra partier har nu anslutit sig till detta krav.

  Angela Merkel var först motståndare men även hon börjar hålla med och hon var till och med förespråkare för att stänga Brennerpass för att stoppa flyktingströmmen från Libyen.

  Sentimentet är att “ytterligare 1.5 miljoner flyktingar orkar vi inte med!

  /Kjell


 71. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hej Kjell!

  Råkade lyssna på en video med Beni Johnson, BJ Bethel Reddings fru, där hon läser ur Jesaja 60. Inspeliningen är från en CBN Prayer Week 2013. Läsningen börjar efter min 6:42 efter inledande bön.

  Beni Johnson
  https://www.youtube.com/watch?v=gr8fAgTAF8M

  Beni säger att hon och Bill J fick dessa verser av Gud och att de betydde mycket för dem när de omstartade Bethel Church (tror det var ca 1997, några år efter Toronto). Bra, kan man tänka! Jesaja kap 40-66 är ju Messianskt 100% och handlar om Jesus och Guds rike!

  Vem är du? Guds smorde…

  Grejen är att hon läser verserna och applicerar dem på sig själv och församlingen. Herren stiger med sin härlighet över oss. Smörjer oss till mirakeltjänst. Resultatet blir att VI är KRISTUS. Vi ska stiga upp och SKINA! Inte sant? Vi ska lägga hedningarna under oss. Vi är “Kristusandar” på jorden och krigar oss in i samhället och tar över territorier med smörjelsen, smörjelserna som flödar från Guds tron…Ja, det är innehållet i DOMINIONISM/NAR hon läser in i verserna . Föreställningen att vi är Kristus – och vi tar över världen. Men det är ju Antikristus det!

  Många ska komma i mitt namn och säga jag är Kristus och bedra många. Säger vår Frälsare. Matt 24.

  Fråga
  Hur man kan läsa verser som handlar om vår dyre Frälsare som kommer som ett ljus över Judah, och se verserna som om de handlar om sig själv… Måste man inte vara New Age-are för att läsa Bibeln ur den vinkeln? Tror så. Vad säger du?

  Jag tvekar inte på vad Beni säger. Men det är många svenska kristna som tycker detta är sund undevisning. Klart att Guds sagt att vi ska vara salt och ljus. Men inte att vi ska vara Superman och Wonder woman (Avatarer).

  Tyckte detta inslag var klart intressant. Det är som två religioner som bryts mot varandra. Hinduismen och Nya Testamentet…

  Isaiah 60:1 Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. 2 For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.
  3 And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.
  4 Lift up thine eyes round about, and see: all they gather themselves together, they come to thee: thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side. 5 Then thou shalt see, and flow together, and thine heart shall fear, and be enlarged; because the abundance of the sea shall be converted unto thee, the forces of the Gentiles shall come unto thee. KJV


 72. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Janne2,

  För mer än ett halvt sekel sedan var det pingst-predikningarnas standard att bibeltexter i första hand handlar om mej, i andra hand om min lokala församling, i tredje hand om Sverige och möjligtvis i någon ringa mån om Israel eller de personer som agerade i sammanhanget.

  Det var således extrem, navelstirrande eiseges på gång. Den svenska pingströrelsen stod i centrum för Guds frälsningsplan. Vill du se ett avskräckande exempel kan du kolla på S-E Skölds totalförvrängda världsbild.

  Mitt i denna process av självförgudande försvann murarna mot hinduismen. Inte förstår många att dörrarna öppnades för New-Age och därmed hinduismen.

  Det är inte lätt att veta när denna trend började och när den hade syrat degen totalt. Det finns tecken på att det började redan när Seymor och Parham stred om “makten”. I Sverige handlade det om striden mellan Ongman och Pethrus.

  I USA fick sedan Kenyon – Hagin mer och mer inflytande och redan för 50 år sedan började deras predikanter att inbjudas till svensk pingst.

  Sedan gick det som de gick och Hagins lärjunge Ulf Ekman öppnade slussarna för detta “ego-evangelium” i Sverige.

  Bill och Beni Johnson törs jag nog utan förbehåll stämpla som förmedlare av demoners läror.

  1 Tim. 4:1

  KJV: Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;

  SFB15: Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror,

  Refo: Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna skall somliga avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror*, *KXII: djävulsläror.

  Vi har varnats.

  /Kjell


 73. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “Konsekreera USA till den Helige Ande” tyckte Beni vi också ska göra.

  The earth is the LORD´s and the fulness thereof (Ps 24:1)

  Grejen med att ifrågasätta dessa filurer är väl att de lurar kristna som faktiskt vill leva för Gud. De är inte bara direkt diskvalificerade teologer som inte tror på jungfrufödseln eller Jesu uppståndelse och som man inte behöver ägna så mycket energi åt.

  Du säger att degen i Pingst och LO är syrad sedan länge. Och att det var klart på Parhams, Branham och Kuhlmans, och senare Hagins tid. Vad är då poängen med att käbbla om felaktiga läror inom karismatiken? Det är ju bara att lämna kyrkorna som återstår.

  Jag tror också på väckelse til frälsning och att Gud gör under som understryker sanningen i evangeliet. Och att tiden inte är slut än. Men New Age i kyrkan leder till ingendera av dessa fina löften.

  Hemförsamlingen är en annan lösning


 74. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Janne2,

  Tänk dej om det vore du!

  http://www.nation.co.ke/news/A-day-in-the-life-of-tenants-in-densely-populated-city-estate/-/1056/3194772/-/kr97m5/-/index.html

  Detta är inte personligt riktat till dej Janne. Men jag använder din kommentar för att peka på livsomständigheter som ni svenskar inte ens kan drömma om i era värsta mardrömmar.

  Och så kommer en prosperity-preacher…..

  Är det konstigt att massorna hoppar på tåget?

  /Kjell

  PS. 3000 Kenya Shillings är ungefär 240 kronor. Inte så dyrt, tycker du kanske? Men det beror ju på hur mycket du har kvar netto av din lön per månad. I bästa fall är din nettolön 700 kronor i månaden. Minus 240 kronor är 460 kronor. Det räcker inte att äta två gånger om dagen för dej och din familj. Mjölk, socker, mjöl och dylikt kostar lika mycket här som i Sverige.


 75. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ja, jag fattar inte riktigt. Vill du lära oss något större och tycker diskussionen om falske Jesus är onödig? Jag följer inte Bethel Church. Vet att det finns mycket fattigdom i världen och folk sträcker sig efter ett halmstrå.


 76. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Janne2,

  Nej, Janne, du har totalt misuppfattat mitt budskap.

  Och då är det ju mycket bra att du frågar. 🙂

  Det jag försöker säga är att om man inte förstår hur det ser ut i verkliga livet i resten av världen så hajjar man även noll angående sveriges position i världen.

  /Kjell


 77. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det är ju lätt att säga “följ inte välgångsguden” när man har allt man behöver. Men när man saknar det mest basala är det förstås närmare till hands att söka upp Prosperity church.

  Följer man välgångsguden när man redan har allting materiellt sett man behöver, är man materialist. Kristen materialist, typ!


 78. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lyssnade lite på en fd trosrörelseförsamling i staden jag kommer ifrån från början (Övik). Och man har tonat ned trosläran idag och är mer för det ekumeniska idag. Det var ett predikande om helande av ben och ryggar i flera inspelningar. En predikant avbröt sin predikan med frågan: “Är det någon som har ont i ryggen här idag?” “Då ska vi be för den personen om helande. Jesus helar.”

  Undrar lite hur man ser på “Jesus” här. Vem eller vad är det? Jesus har en uppståndelskropp och är synlig idag. Han kommer tillbaka och det ska ses av alla som en blixt på himlen. Han är inte en andevarelse eller någon/någon kraft människor kan ge vidare med handpåläggning vad jag förstår.

  Han är med oss alla dagar och där två eller tre är samlade. Men det är väl i andlig mening det. Annars kan han inte komma tillbaka till jorden och någon skulle märka skillnaden….haha!

  Ber för att personer jag känner där uppe ska börja läsa Bibeln tillsammans. Där finns hälsa (Klart att Gud kan upprätta det/de sårade också idag).

  Verkar vara ett väldigt Gudsrikes-byggande i den här församlingen vissa av dem går i.

  Tro finns hos de fattiga i anden, som Jesus säger.
  Klart vi inte ska klaga oss dagarna igenom, när vi har honom och allt annat också! Har fått mer förlåtelse än jag är förtjänt! 🙂


 79. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolle,

  Jo, jag hade faktiskt tänkt att kommentera om detta.

  Tänker fortfarande göra det, men lägger nu in de länkar jag hade sparat:

  Samma som du: http://www.expressen.se/kultur/pavens-drom-om-ett-fredligt-europa/

  Och det som skrevs i Dagen: http://www.dagen.se/joel-halldorf-paven-vill-se-fredens-europa-1.722893

  Har lite för mycket att göra just nu men vill försöka skriva något om detta.

  Tills vidare nöjer jag med att giftstämpla familjen Halldorf.

  Eftersom jag är övertygad att RKK är (troligen inte ensamt) identifierad som “Den Stora Skökan”, så måste då alla som proselyterar för “henne” må kallas “hallikar”.

  Vet inte när jag får tid för jag förbereder just nu en längre resan till en annan världsdel.

  /Kjell


 80. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ett bibelord som jag inte förstår är Markus 5:1 — 20. De versar som frågan gäller är

  12 Andarna bad honom: “Skicka oss till svinen, så att vi kan fara in i dem!” 13 Det tillät han. De orena andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden rusade utför branten ner i sjön. Det var ungefär två tusen svin som drunknade i sjön.

  Varför gå andarna till mötes? Varför låta två tusen svin drunkna? Finns det något här som jag missat?


 81. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  F,

  Du är säkert inte den ende som undrar över detta. Låt mej studera saken så skall jag se om det är något vi bara måste acceptera, eller om det finns något vi kan lära oss av händelsen.

  Återkommer när jag har begrundat det.

  /Kjell


 82. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  F,

  Låt oss se om vi kan hitta några pusselbitar och sedan se om det leder någon vart.

  För det första finns ordet “svin” (χοῖρος – choiros, troligen onomatopoetiskt härmande av grymtande) i 13 verser i Nya Testamentet.

  8 av dessa verser handlar om den händelse du tar upp. Matteus och Markus har skrivit om detta. Det är en bra indikator på att det verkligen hände.

  En vers som inte handlar om den händelsen är Matt. 7:6 Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er. Här avser Jesus tydligen en bildlig betydelse, för han talar om människor.

  Även i vår kultur är det en förolämpning när man kallar någon för ett svin eller en gris.

  Fyra verser handlar om hur “den förlorade sonen” vaktade svin och var så hungrig att han ville äta deras mat.

  Jesu åhörare var judar och för dem var grisarna inte bara smutsiga och illaluktande utan även rituellt orena djur. Den som sysslade med svinuppfödning ansågs vara ockult. Den förlorade sonen hade hamnat i ockultism.

  Svinuppfödning har bara ett syfte, nämligen att producera fläsk som födoämne. Grisar har ingen annan nytta utom kanske att spåra upp tryffel.

  Svinhjorden var inte judisk egendom och helt säkert inte avsedd att tjäna som “mat” åt judar. Den var troligen avsedd som “mat” för de romerska soldater som tjänade den ockuperande makten. Och, nu gissar jag, hjorden ägdes troligen inte av romarna för då hade soldaterna gripit in.

  Ägarna och svinaherdarna var således judar som sysslade med ockult affärsverksamhet och händelsen blev ett starkt vittnesbörd för dessa. Matteus berättar att “hela staden” gick Jesus till mötes och bad honom lämna deras område.

  Reaktionen skulle säkert bli samma i vår tid om Jesus kom och förstörde “ockult” affärsverksamhet, och därmed även arbetstillfällen.

  Jesus for över sjön och tydligen hade ryktet hunnit före honom dit för stora mängder människor kom för att se honom och lyssna till honom.

  Kanske återkommer jag med ytterligare någon pusselbit.

  Någon slutsats törs jag inte formulera, men nog finns det saker vi kan lära oss av denna händelse.

  /Kjell


 83. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Intressanta iakttagelser som gör det lättare att förstå.


 84. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vet du något om TB Joshua?

  Christer Åberg på siten “Apg29.nu” är positiv.
  Berndt Isaksson på siten “I Bibelns ljus” är negativ.


 85. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anonym 160814,

  Jag vet inget personligen om TB Joshua, utom det som kan betraktas som “neutral” information.

  T.ex biografi:

  Temitope Balogun Joshua (born June 12, 1963), commonly referred to as T. B. Joshua, is a Nigerian prophet and televangelist. He is the leader and founder of The Synagogue, Church of All Nations (SCOAN), a religious organisation that runs the Emmanuel TV television station from Lagos, Nigeria.

  He has been awarded various accolades, notably receiving the Officer of the Order of the Federal Republic (OFR) by the Nigerian government in 2008 and being voted the Yoruba man of the decade by Pan-Yoruba media outlet Irohin-Odua. He was recognised as one of Africa’s 50 most influential people by Pan-African magazines The Africa Report and New African Magazine

  Joshua is known for his popularity across Africa and his online presence, with 2,000,000 fans on Facebook and the most subscribed Christian ministry channel on YouTube which has amassed more than 120 million views.

  As of 2011, according to Forbes, Joshua was Nigeria’s third-richest pastor, although the claim was immediately denied in a statement by the church.

  Sedan brukar jag leta på saker som dessa “predikanter” säger om sig själva.

  Här är ett intressant uttalande från en artikel i “Daily Post” NigeriaTB Joshua reveals secret behind his power

  Först kör han klyshan att om det inte vore från Gud så skulle det inte bestå. Du vet, Gamaliels uttalande, avsiktligt misstolkat för att försvara många villoläror.

  Till det kan man svara att Mormoner och Jehovas Vittnen finns redan länge. För att inte tala om Hinduism och Islam.

  I artikeln berättar han att hans mor var gravid 14 månader med honom och att han är uppfyllelsen av gamla profetior.

  His words, “My mother was pregnant in April 1962. After six months, the foetus did not seem to be moving. My mother was taken to a medical doctor and the baby kicked…. the child stopped kicking again. Seven, eight and nine months, there was no kicking. A strange man advised my mother to stop visiting medical doctors. The old man recommended prayers and that my mother should move to a different area entirely.

  “After the 14th month, my mother gave birth to me. The information was conveyed to my father in the farm, who became so happy that he threw away his hoe and cutlass, ran home and named me Temitope (my experience requires gratitude to God).”

  Joshua further disclosed that over 100 years ago, a certain farmer, hunter and warrior named Balogun Okoorun predicted that a young man shall emerge from his clan, who would be powerful, famous and would have a multitude of followers.

  According to him, “Over 100 years back, there was one Balogun Okoorun, a farmer, hunter and warrior who was from Oosin Quarters of Agbaluku, at Arigidi Akoko. The man had prophetic powers.

  “He predicted that a section of my town would move from their original place to Imo in the north of Arigidi. That was fulfilled in 1952.

  “The second prophesy was about my humble self. He said that a young man would emerge from Oosin quarters, who would be powerful, famous and would have a multitude of followers, as well as that his life and works would explain that the human grace is one, notwithstanding different religions, culture and skin pigmentation.”

  TB Joshua ministry har en egen TV-station. Här är ett litet klipp där han prisas som vår tids messias.

  https://www.youtube.com/watch?v=XB_-bHC5Lf0

  Min slutsats är att det torde behövas oerhört starka bevis för att övertyga mej att denne man inte är en villolärare av megaformat.

  Christer Åberg är ju själv en villolärare så att han prisar någon är för mej redan det en stor varning.

  /Kjell


 86. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell, tack för svar.

  Du skrev:
  “Christer Åberg är ju själv en villolärare så att han prisar någon är för mej redan det en stor varning.”

  Jag ser inte Christer Åberg som en villolärare. Han har en stor längtan att se människor bli frälsta av Jesus. Jag ser inget fel i hans teologi.

  Jag kan inte hitta på hans hemsida att han “prisar” TB Joshua. Han har (vad jag vet) haft två video inslag.

  Dock anser jag att han ibland har mycket konstiga inlägg som t ex. helvetes-skildringar där demoner torterar människor eller att spädbarnsbegjutning skulle vara ett offer åt djävulen.


 87. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tillägg:
  Jag skrev “jag ser inget fel i hans teologi” så menar jag “i stort”.
  Dock vet jag att han står för “pre-trib”, fast som jag ser det “post-trib” som stöds i Bibeln.


 88. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anonym 160814,

  Du skrev själv att Christer är positiv till TB Joshua, det är synonymt med att prisa honom, om än med mindre superlativ.

  Om det bara handlade om “pre-trib” vore det en småsak.

  Christer företräder en extrem karsimatik och anhänger trosförkunnelsen. Bara namnet på bloggen förråder hans “teologi”. Apostlagärningarna har nämligen bara 28 kapitel. Med det namn han valt antyder han en öppen kanon och att han själv bidrar med det 29-onde kapitlet.

  Det hindrar inte att det finns acceptabla och goda rapportage på hans blogg.

  Eftersom bloggen har många besökare får Christer nog ändå acceptera att han uppträder som lärare.

  Det är läsarna uppgift att pröva allt.

  Låt oss därför lämna diskussionen om Christer.

  /Kjell


 89. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det finns en bild som jämför biblisk tro med trosförkunnelse-tro.

  Du står vid en sjö på vintern och det finns en skylt som säger: Svag is!

  Biblisk tro är att lita på det meddelandet och inte gå ut på isen.

  Trosförkunnelse-tro är att försöka prestera tro på att isen kommer att hålla och gå ut på isen.

  /Kjell

  PS. Jfr. Joh. 5:19 Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.


 90. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Har helt nyligen upptäckt denna möjlighet att ställa frågor! Tack för det!

  Har många gånger funderat över följande. Solklart för de allra flesta men inte för mig.
  1. På tal om tiden för Jesu återkomst står det att “ingen utom Fadern allena vet om den stunden, inte ens Sonen”. Hur tänker du Kjell här? Jesus är Gud och skulle han då i dagsläget inte veta stunden??

  2. I dessa dagar talas det om judarna och deras återvändande till det utlovade landet Israel. Judarna var ju bara en av de 12 stammarna en gång i tiden. Judarna är det utkorade folket av Herren själv genom löftet till Abraham. De övriga 11 stammarna, hur ska man se på detta? Är det bara judafolket som är det av Gud utkorade folket som äger rätten till det landet? Mycket tacksam att få klarhet! Tack!


 91. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jesus är är exemplet på vad sann tro är, dvs höra/se och göra därefter.
  Om Jesus skulle göra vad skyltarna säger skulle han troligen inte gå på vattnet och säkert inte en hel del annat heller.

  Prestations tro utgår alltid utifrån människan, inte utifrån vad Gud säger personligt.

  Ett exempel, du har ett behov, leta upp ett bibellöfte som stämmer med behovet, be och avkräv Gud på det du behöver, bekänn sedan löftet och att du har det du bett om.

  Bb


 92. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolle skrev: “Har helt nyligen upptäckt denna möjlighet att ställa frågor! Tack för det!”

  Det finns två anledningar till detta. Den första är att man ju faktiskt har behandlat de saker man tycker är viktiga efter många år av skriverier.

  Den andra anledning är att jag tycker det är stimulerande att utmanas med svårknäckta nötter.

  Min vana är att läsa relevanta bibetexter och sova på det en natt. Så du får vänta med min respons tills i morgon.

  /Kjell


 93. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolle,

  Jag börjar med din första fråga: “Jesus är Gud och skulle han då i dagsläget inte veta stunden?

  Matteus kapitel 24 börjar i princip med en fråga: “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?

  Jesus profeterar om framtiden. Yttrar i sammanhanget följande ord: “På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”

  Och budskapet summeras med orden: “Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

  Slutsatsen blir att vi skall ha förtroende för Herren och vara honom trogna så att vi är beredda att möta honom när än han kommer.

  Jag tänker börja med vers 34 där det står: “Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

  Ibland överätts det inte med släkte, utan med “denna generation”. Grundtextens ord “γενεά” (genea) låter likt ordet “generation” men ordets betydelse är: tidsålder, generation, nation och tid.

  Vi vet att lärjungarna och Jesu samtida förväntade sig (hoppades på) det messianska rikets snara komst. Befrielse från den romerska ockupationen, med Davids ättling som politisk krigar-kung över landet Israel.

  Det har diskuterats mycket över precis hur man skall tolka detta.

  1. Några menar att Jesus också trodde att det stod för dörren. Men om han misstog sig så kapitalt om detta, hur kan vi då tro på resten av profetiorna i kapitlet.?
  2. Om det skall översättas “generation” vet vi inte säkert hur lång tid det är. I vår tid anses en generation vara ungefär 25 år. Kanske räknade Jesu samtida med Guds ord. I Psalm 90 står det: “Vårt liv varar sjuttio år, eller åttio om krafterna räcker.” och i 1 Mos. 6 står det: “Min Ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara hundratjugo år.” Det kvittar nästan om vi talar om 25, 70 eller 120 år, vad gäller Jesu återkomst. Det har nu dröjt nästan 2000 år.
  3. Preterister (ofta Kalvinister) säger att Jesus hade rätt för Jerusalems förstörelse skedde inom “en generation”. Men dessa glömmer då att Jesus helt tydligt talar om sin egen återkomst.
  4. Om det skall tolkas i betydelsen “tidsålder” så kan det ha att göra med vers 14: “Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.” Alltså den tidsålder när nådens evangelium erbjuds jordens inbyggare.
  5. I pingstsammanhang brukar man visa på vers 31 och 32, och säga att generationen skall räknas från och med 1948 när staten Israel fick erkännande igen. Men då tolkar man ordet nation som “geopolitisk stat” och inte som “etnisk grupp”.

  Som du förstår av denna uppräkning tror jag att Jesus menade att folket “Israel”, “judarna” inte kommer att utrotas innan Jesus kommer tillbaka och regerar i den messianska tidsåldern. Den tolkningen kommer inte i konflikt med andra texter i Bibeln och behöver inga fantasier för att hålla.

  Dessutom ser vi i historien hur antikristliga diktatorer och regimer ständigt försöker utrota judarna.

  Låt oss sedan se vad Paulus skrev till trossyskonen i Thessaloniki (1 Tess. 5:1-6):

  När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

  Paulus tyckte således att vi vanliga människor har tillräckligt med information för att inte överraskas av “den dagen”.

  Petrus skrev: “Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar.” (2 Petr. 3)

  Tänk dej nu in i stituationen där de relativt unga lärjungarna, fulla av entusiasm frågade Jesus när “äntligen” det messianska riket skulle få sin början. De ville helst att det skulle uttryckas i dagar. Inte veckor eller månader. Säkert inte år! Och om nu Jesus skulle ha svarat: “Det dröjer nog åtminstone 2000 år”; hur mycket entusiasm skulle det ha blivit kvar då?

  Fundera även på hur man uttrycker tid om “en dag är som tusen år och tusen år som en dag”.

  Gud är universums skapare och begreppet “tid” är bundet till universum. Kanske har du hört om det så kallade “time, space, matter continuum”? Enligt vår nuvarande insikt i fysiken formades dessa tre samtidigt och om en av dessa upphör slutar universum att existera.

  Vi lever i ett universum där tiden är enkelriktad och sekunderna droppar förbi med konstant hastghet. Det gör inte Gud. Guds tid handlar om den historiska process han skapar. Hela historien är nutid för Gud.

  Jag tror således att Jesus vet i vilket historiskt skede han kommer tillbaka.

  /Kjell


 94. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Jag tror att Björn menade det som ett avskräckande exempel på hur trosförkunnelsen lär.

  /Kjell


 95. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Lärde är nog mer rätt, men vad vet jag, jag har ingen koll längre.

  Bb


 96. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Tack Kjell för intressant och givande svar!


 97. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  Lägg märke till skillnaden mellan “trosförkunnelsen” = “Word of Faith teaching” of “Trosrörelsen” = Livets Ord och vänförsamlingar.

  Trosförkunnelsen är en lära och denna lära har inte ändrats.

  Hur det kommer att gå med den lokala församlingen Livets Ord är inte min sak att bedöma.

  /Kjell


 98. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “jag har ingen koll längre.”

  Det är det nog ingen som har. Och vet du, jag upplever att de inte har det själva heller utan talar fritt från egna associationer och egna mål för stunden. Senast jag lyssnade till en trosrörelse-predikant var budskapet att om vi kan lära oss att säga rätt saker kommer rätt saker att ske. Och omvänt, om man säger fel saker kan inte något bra hända. Att makten skulle ligga på människans tunga.

  Hokus pokus fillijockus! Eller nåt.


 99. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolle,

  Jag skall nu försöka att skriva något angående din fråga nummer två: “Är det bara judafolket som är det av Gud utkorade folket som äger rätten till det landet?

  Du bör läsa mitt svar kritiskt för det är inte något jag har värst mycket koll på. Mitt korta svar på din fråga är: Nej!

  Jag tänker nu ge ett antal bibelcitat som jag tror är relevanta.

  När Jesus talar om sitt uppdrag säger han bland annat (Joh 10:16): “Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.

  Här tror jag att Jesus talar om judafolket och resten av Israels stammar. Kanske till och med om hednakristna.

  Det kan vara ganska förvirrande med ordet/namnet “Israel”. En person? En nation? Ett släkte? Ett geografiskt område?

  Först och främst är det ju det namn som Herren gav till Jakob (1 Mos. 35:10): “Gud sade till honom: “Ditt namn är Jakob. Men du ska inte längre heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn.” Och han gav honom namnet Israel.

  Det finns åtskilliga texter som handlar om personen Israel. “Israel sade”, “Herren sade till Israel” och så vidare. Det talas om Jakobs stammar och det talar om Israels barn.

  Jesaja profeterade (Jes. 49:6): “han säger: Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns.

  Jag tolkar det så att “de bevarade av Israel” syftar på en kvarleva från alla 12 stammarna. Det samma gäller Israels fördrivna i Jes. 56:8 “Så säger Herren Gud, han som samlar Israels fördrivna: Ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling.

  Hosea profeterar och talar klarspråk om Juda barn och Israels barn (Hos 1:10-11): “Men antalet av Israels barn ska bli som havets sand, som inte kan mätas eller räknas. Och det ska ske att på platsen där det sades till dem: “Ni är inte mitt folk”, ska det sägas till dem: “Ni är den levande Gudens barn.” Juda barn och Israels barn ska förenas och sätta ett enda huvud över sig, och de ska dra upp ur landet. Stor ska Jisreels dag vara.

  Min tolkning blir således att Juda barn och Israel barn, een kvarleva av alla 12 stammarna, är de som samlas av Herren till landet Israel från jordens alla “hörn”.

  Hur mycket av detta som måste vara klart innan Jesus kommer, törs jag inte gissa. Kanske handlar det om en väsentlig del som sedan kompletteras i tusenårsriket.

  /Kjell


 100. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack för det svaret!
  Har på sistone funderat mkt på detta.
  Det var ju Israels barn som intog landet efter ökenvandringen., och idag så talas det i huvudsak om judarnas återvändande fastän både nord- och sydriket blev föremål för bortförande till andra länder.
  Tack Kjell för att du tog dig tid till intressanta svar!


 101. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Det finns ju förvisso skriftord på detta. Paulus säger ju ex Jag tror därför talar jag också, att vårt tal skall var enligt Guds ord, ja det finns rätt så mycket som skrifen säger om detta.
  Problemet ligger nog i att det man lär in och sedan talar ut inte alltid handlar om tro, utan om just inlärda saker. Men grundläggande tror jag att det är viktigt att vårt tal skall vara enligt Guds ord.

  1Pe_4:11  Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

  Jas_3:2  I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp..

  2Co_4:13  Men såsom det är skrivet: “Jag tror, därför talar jag ock”, så tro också vi, eftersom vi hava samma trons Ande; därför tala vi ock,

  Bb


 102. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  ett tillägg,

  Kjell!

  Två saker ville jag visa med denna kommentar.

  1. Att skriften visar att Gud är noga med vårt tal, att vårt tal skall vara enligt Guds ord.

  2. Att det blir fel att lära in och sen tala ut och det blir till, det handlar inte om tro, snarare om häxkraft eftersom man gör det utifrån sig själv och inte utifrån Guds Ande.

  Iag skrev: Problemet ligger nog i att det man lär in och sedan talar ut inte alltid handlar om tro, utan om just inlärda saker. Men grundläggande tror jag att det är viktigt att vårt tal skall vara enligt Guds ord.

  Bb


 103. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  Det blir alltid lite knepigt i samtal om tro när en person talar om “prestations-tro” och den andre om “förtroende och trohet”.

  Sedan är det ju faktiskt även så att WoF = Trosförkunnelsen predikar en heretisk lära som tyvärr har grumlat sikten för väldigt många.

  /Kjell


 104. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jo det felaktiga i läran gör ju att det blir problem och det tror jag att jag genomskådat.

  Kjell du benämner alltid förtroende och trohet som typ den sanna tron, men vad innebär dessa två ord i praktiken för dig?

  För mig innebär förtroende att lita på att Gud vet bäst och låter sin vilja ske med mig.

  Trohet är ett ord som inte riktigt passar in i den kristna trosläran, inte för mig i alla fall, men det beror på vad du menar med trohet.
  Jag kan tänka mig att trohet är att vara Gud trogen, hålla sig fast vid Gud, att aldrig överge tron på honom. Men jag menar att tro är mer än detta.

  Jag tycker mig se fyra former av tro i skriften, den ena är den frälsande tron. Sen den tron att Gud är till och lönar den som söker honom vilket aktiverar den frälste att söka honom.
  Den tredje formen av tro är den övertygande tron, tro är en övertygelse om ting vi inte ser. Man kan få en övertygelse om något som sedan sker.
  Den fjärde formen är lydnadstron, dvs vi hör vad Anden säger i olika situationer och gör därefter.
  Skriften säger att den rättfärdige skall vandra i tro och i den vandringen innefattas de tre sista ex på vad jag tror att tro är, men det finns säkert mer.

  Bb


 105. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  Jag förstår nog inte vitsen med att krångla till saker och dissikera till molekylärnivå.

  Det är ju självklart att jag måste hålla för sant att Gud finns innan jag kan ha förtroende för honom.

  Lika klart måste jag hålla för sant att Guds Ord verkligen är Guds Ord innan jag i trohet lyder Guds bud.

  Gemenskap med Herren har jag genom bön, vilket är samtal med honom. Också genom att läsa Guds Ord och genom att ha gemenskap med trossyskon.

  I livets valsituationer hör det till troheten att handla inom ramen för det dubbla kärleksbudet.

  Sedan får vi ju ha förtroende för att Herren finns med i våra valsituationer så att vi får vandra i förutberedda gärningar.

  Jag vet inte vad som skulle fattas i ovanstående för att beskriva vad tro är.

  /Kjell


 106. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Verkar som att du inte förstår vad jag menar.

  Bb


 107. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  Det stämmer nog bra. Fast jag skulle våga gissa att samma sak gäller dej, att du inte förstår vad jag menar.

  Och efter alla år vi har “träffats” i bloggarna törs jag även gissa orsaken.

  Jag har aldrig känt mej dragen till esoteri och flum. Absolut inte så att jag anser det vara något fel med känslor.

  Men däremot anser jag att känslor aldrig duger som utgångspunkt för handlande innan de har prövats rationellt.

  Samtidigt skall vi vara på det klara med att Jesus och Apostlarna predikade ett exoteriskt och rationellt evangelium. (Helt olikt det mesta i den så kallade “kristenheten” i vår tid.)

  /Kjell


 108. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag upptäckte också den här länken nu.

  Vad som är superaktuellt just nu är Awakening Europé på Friends arena i Sthlm.
  Som vanligt jättemkt folk och talare från bl.a. Bethel Church (Bill Johnsons “kyrka”).
  Där skulle ju Heidi Baker talat i fredags, 28/10. Är det någon som vet hur hon bar sig åt den här gången???
  Stefan Swärd har ju “sin vana trogen” skrivit en massa positiva saker naturligtvis.
  Många vanliga kristna har tydligen tyckt att allt varit så bra. Men det är ganska typiskt. För vi svenskar är ju som ett gammalt dominospel “faller en så faller alla”.
  Guds välsignelse!


 109. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lillian,

  Berndt rapporterar och reflekterar med bibelord ang eventet under “Twitter” på sin sida.

  Här är han mitt i prick!

  “Tidningen Världen idag skriver om hur Aftonbladets reporter Svante Lidén var på plats i Friends Arena för att för Aftonbladet skriva om helgens stor-eventet Awakening Europé. På Världen idags fråga svarar denne Lidén:”En fantastisk massa folk och en fantastisk stämning. Det är väldigt, väldigt powerful om man säger så. Det är kul att vara här”, säger Lidén som är imponerad.” SLUT CITAT

  Hela artikeln går ut på att även de profana medierna gillar och imponeras av den häftiga stämningen på Friends Arena.

  Då frågar jag mig; är det inga larmklockor som bör ringa när helt profana journalister imponeras och tycker att det är ”häftig stämning”? Det är knappast vad som kännetecknar sanna väckelsehärdar att icke troende journalister tycker att det är häftigt och kul. Sanna väckelser kännetecknas av att människor drabbas av syndanöd och omvänder sig och inte av att man tycker sig ha kommit in i ett häftigt disco.

  Luk 6:26 Ve er när alla människor talar väl om er! För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.


  2Tim 3:12 Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.

  ///

  Berndt berättar även att Stefan Swärd reviderat sina överdrivna siffror om antalet deltagare. Även om det är hur märkligt som helst att Swärd inte reagerar efter artiklar i Dagen, reaktioner på hans blogg etc får man ändå ge honom en liten kred för att han korrigerar sej. ….Eller nej, förresten…att korrigera sej själv är normalt kristenliv så då kanske även han får finna sej i att göra det ibland.


 110. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag skulle vilja förstå mer av de första verserna i Apg 19.

  Först texten:

  “Och det hände, medan Apollos var i Korint, att Paulus kom ner till Efesus sedan han rest genom de övre delarna av landet. Och där fann han några lärjungar.Han sa till dem: Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro?
  Då sa de till honom: Vi har inte ens hört att det finns någon Helig Ande. Och han sa till dem: Vad blev ni då döpta med? De svarade: Med Johannes dop. Då sa Paulus: Johannes döpte i sanning med omvändelsens dop, och sa till folket att de skulle tro på honom som skulle komma efter honom, det vill säga på Kristus Jesus. Sedan de hade hört detta lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem, kom den Helige Ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Och tillsammans var de omkring tolv män.”

  Här är det alltså några lärjungar som på den åttonde dagen (som nyfödda) omskars enligt judisk tradition. När Johannes beredde vägen för Herren tog de emot omvändelsens dop. Och när Gud sänt den Helige Ande lät de döpa sig igen. Genom handpåläggning eller gick man åter ner i dopvattnet?


 111. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Jag skall ge min tolkning senare men vill svara direkt på det som är uppenbart.

  Visst döptes de igen. Med dina ord, gick ner i dopvattnet. Det var den judiska traditionen att bekänna sig till en “rabbi”.

  1. Dopet

  Dopet är och var en judisk tradition. Dopakten heter “tevilah” och den består i att helt doppa sig i ett “mikveh-bad” så att hela kroppen för en stund är under vatten. Det måste finnas ett vittne men man kan doppa sig själv. Detta understryker att det handlar om en viljeakt för att deklarera en omvändelse.

  Johannes Döparen var inte prästvigd. Fast man kan ju invända att han inte döpte med “dopet till Kristus”.

  Joh. 4:1-3 När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes – men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte – lämnade han Judeen och vände tillbaka till Galileen.

  Apg. 2:38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.” Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: “Låt er frälsas från detta bortvända släkte.” De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

  Apg. 9:17-20 Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: “Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du skall kunna se igen och uppfyllas av den helige Ande.” Genast var det som om fjäll föll från hans ögon, och han fick sin syn igen och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus, och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds Son.

  1 Kor. 1:14 Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Krispus och Gajus, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

  • Lärjungar kan således döpa nya lärjungar.
  • Petrus predikade klockan 9 på morgonen. Efter predikan döptes 3000 personer. Det blir 6 personer per minut, 9 timmar utan rast. Kanske doppade de sig själva?
  • Vem döpte Paulus? Kanske Ananias? I alla fall ingen prästvigd person eller apostel.
  • Paulus själv döpte bara några enstaka gånger.
  • Det finns inga föreskrifter för vem som får döpa.

  Bortsett från det faktum att något prästämbete inte finns i Nya Förbundet är det väl inget fel att en prästvigd troende döper. Jesus är vår Överste Präst och alla kristustrogna räknas till det allmänna prästadömet. (Efter mognad bör omvända, döpta, helgade, kristustrogna bli äldste, herdar och präster i det allmänna prästadömet.)

  Dopet klassar väl för både beskrivningen av “mysterium” och “nådemedel”. Om man sedan vill kalla det sakrament är mindre väsentligt.

  /Kjell

  PS. Vad gäller att undfå Helig Ande är det mer komplicerat. Inte minst på grund av pingst-teologi i ena diket och förnekande i andra diket. Jag återkommer.


 112. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Nu skall jag försöka svara på de underliggande, och betydligt mer komplicerade, frågorna. Frågorna är komplicerade för att olika trosriktningar vill göra antingen eller av något som är både och.

  Det handlar här om att “döpas” och om att “undfå Den Helige Ande”.

  Jag börjar med dopet, för att det trots allt är enklast. Ordet i grundtexten, βαπτίζω (baptizo),betyder att “doppas helt under vatten” så att allt blir genomdränkt. Det är den så kallade “denotationen”, alltså ordboksbetydelsen. Men ord har även kulturella, emotionella erfarenhets-betydelser. Detta kallas “konnotation” och vad gäller dopet hade de judar som hörde budskapet konnotationen av ett reningens bad som på något sätt andligen genomsyrar hela varelsen ungefär som ulltussar färgas (impregneras) när de doppas i vatten med “textilfärg”.

  När judar beslöt sig för att följa en viss lärare hände det sig att de lät döpa sig till den läraren. En viljehandling för att bekänna att de ville låta sig andligen impregneras av dennes lära och således andligen förena sig med denne lärare.

  Det handlar således om en bekännelse genom en viljehandling och sedan om en påverkan man själv inte kan avtvinga.

  Barndöpare betonar Guds handlande i dopet. Extrema barndöpare, med kalvinistisk teologi, understruker att det bara är Gud som handlar. Inte sällan motiverar man med en påhittad analogi med omskärelsen an judegossar.

  Bekännelsedöpare betonar att om man inte frivilligt låter sig döpas så blir det inget dop i bibliskt bemärkelse. Ärkekalvinister anser att denna bekännelse är hädelse.

  Johannes dop var ett “omvändelsens dop till syndernas förlåtelse”. Det kan bäst jämföras med det som i katolska kyrkan kallas bikt.

  Johannes dop var inte ett dop “till Kristus”, och kom även ihåg att “Den Helige Ande ännu inte var given”. Jesus lovade lärjungarna att sända “Hjälparen” = “Den Helige Ande” efter att själv ha farit till Himmelen.

  På Pingstdagen manifesterade sig detta, och Petrus förklarade Apg. 2:17 “Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött.

  Anden är från och med detta “utgjuten över allt kött” men men måste själv välja om man vill låta sig påverkas och genomsyras av Anden. Petrus förklarade Apg. 2:38-39 “Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.” 

  Genomsyrandet kan därmed börja. Liksom ulltappen färgas allt igenom så får kristustrogna impregneras av Anden. Det är detta genomsyrande som är “andens dop”.

  Men hur går det då med löftet att “döpas i helig ande och eld”?

  Eld är i Bibeln en bild på “dom”. När Anden allt mer får genomsyra oss måste samtidigt det som inte är förenligt med Herren dömas, alltså avlägsnas.

  Jag stannar där, för det blir annar en lång avhandling. Den som vill kan opponera sig och/eller fråga vidare.

  /Kjell


 113. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Läs detta först!,

  Lewi Pethrus stod för den extrema pingst-dogmen att om man är frälst på riktigt så skall man kunna nämna tre data. Gärna datum och tid för “frälsningens bön” vilket likställs med “omvändelse”, datum för vattendopet och datum för “andedopet” vilket även det görs till en momentupplevelse som manifesterar sig genom tungotal.

  Dogmen lär att tungotal och andedop är i stort sett samma sak. Den som inte talar i tungor är bara halvfrälst och den som talar i tungor är absolut säkert helfrälst.

  Jag minns hur min far blev storligen förvånad när han fick höra talas om tungotalande katoliker. Om jag inte minns fel handlade det då om en grupp tyska nunnor. Detta var chockerande för pingstvänner för enligt pingstdogmen betydde det att man kunde vara aktiv, organiserad katolik och ändå frälst.

  Jag skall nu citera från Dagen ur en artikel som heter Han såg behovet i hela kristenheten

  Lewi Pethrus blev mer vidsynt på äldre dar. Sista åren såg han hela kristenhetens behov, fri från samfundsgränser.

  Gemenskap med katoliker ansågs uteslutet och villfarande.

  När katolikerna nåddes av den karismatiska väckelsen och vittnade om andedopet, undrade en del om det var äkta eller kyrkopolitik.

  Vid planeringen inför den första karismatiska konferensen, 1971, sa Pethrus: ”Om katolikerna inte kommer, blir det ingen karismatisk konferens. Då täcker det inte helheten.”

  Det var oerhört modigt av honom att säga det.

  Det jag skriver här är inte avsett som ett anfall på Lewi Pethrus.

  Jag ville dock ta upp det eftersom det visar hur läror och dogmer har konsekvenser.

  Tungotal är nämligen inget bevis vare sig på “andedop” eller att man över huvud taget är kristen.

  Dels kan tungotal fejkas och dels så praktiseras det av spiritister, muslimska fakirer, hindu gurus, diverse hednareligioner och i voodoo.

  Genuint tungotal givet av Den Helige Ande får inte jämställas med liknande yttringar av andra andemakter.

  Paulus påpekar att inte alla troende får gåvan att tala i tungor (1 Kor. 12:29-30) Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? 

  Det är viktigt att begrunda detta noga så att vi inte “föraktar” Andens gåvor.

  /Kjell


 114. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Matt 23:8-10″ Men ni ska inte låta er kallas Rabbi, för en är er Läromästare,
  Kristus, och ni är alla bröder. Och ni ska inte kalla någon på jorden er fader, för en är er Fader, han som är i himlarna. Inte heller ska ni låta någon kalla er mästare, för en är er Mästare, Kristus.”

  Anledningen till min fråga var den att jag tvekade till att Johannesdöpta tog emot ett dop till. Med ditt svar får man större förståelse för varför det var nödvändigt med ytterligare ett dop för dem: Man lämnade sin rabbi för att döpa sig till Kristus, alla kristnas Rabbi.

  Så vill jag trösta dej lite. En präst inom den Lutherska grenen låter vuxna invandrare som går från islam till Kristus välja om de vill helkroppsdöpa sej. Vederbörande sätter högre värde på den nyomvändes tro och samvete än till tex Luther. Så om sommaren använder de Guds natur och letar rätt på dop-platser för att kunna göra som Rabbin själv, gå ner i ett vattendrag som kan täcka hela kroppen.

  Och den där dagen då 3000 människor lät döpa sej i Jerusalem: Jag är helt säker på att de inte hade en större mängd dopfunter i förrådet. Hoppas att ingen tar fakta och relevanta antagen som hån. Jag har själv blivit barndöpt och barndöpt mina barn. Hånfullt? Nej, man får ta saker som hänt för vad de är och sikta framåt.


 115. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Två saker.

  1. Det är bara makt-kyrkan som talar om “om-dop” och förkättrar det.

  2. Jag tror att det finns fullt giltiga anledningar att avvika från nedsänkningsdopet.

  Tänk dej att du bor i de halv-öken-områden som finns i norra Kenya. Vatten saknas till och med att tvätta sig med eller dricka. Eventuella floder är fulla med krokodiler och flodhästar och reseavståndet (kostnaden) till beboeliga trakter är stort.

  Jag kan inte tänka mej att Herren har något emot begjutande i sådana omständigheter.

  /Kjell


 116. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Två kristna bloggar (du kan nog räkna ut vilka) skriver om dr. Owuor.
  De har olika uppfattningar om honom.
  Om jag förstått det rätt, kommer han från Kenya där du bor.
  Vet du något om honom?

  Med vänlig hälsning
  Broder


 117. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Broder,

  Ja, det stämmer att Owuor är en kenyan. För några år sedan när jag flög till Holland kom jag att sitta i samma stolrad som han och när vi skulle stiga ur planet stod han bredvid mej. Jag hade kunnat dra honom i hans rasta-skägg, eller är det profet-skägg.

  Jag tvekar inte att kalla Owuor för falsk profet. När han började bli känd sparade jag ett antal “profetior” som han hade uttalat. De fanns både på YouTube och på hans pråliga sajt. De var då markerade som “ännu icke uppfyllda”.

  Något år senare var de markerade som “uppfyllda”. Man berättade på hans sajt vad uppfyllelsen var. Och det visade sig att uppfyllelsen inte stämde med den ursprungliga profetian, men man hade givit ut en omarbetad profetia så att det skulle stämma.

  Ett exempel var att Owuor hade profeterat att Eiffeltornet skulle skadas av en jordförskjutning. Det skulle skadas så illa att Frankrike behövde hjälp från andra europeiska länder för att fixa skadan.

  Uppfyllelsen, hör och häpna, var jordbävningen i Japan som förorsakade den tsunami som skadade kärnreaktorerna i Fukushima!

  Från syster Gunnevi, i Finland fick jag följande meddelande:

  I radioprogrammet ”www.jesusislordradio.info” 21.11.2016 sänder Owuor hälsningar till Finland med rubriken ”Brev till Finland” där han bl.a. säger:

  – Aldrig i historien, inte ens i Bibelns historia, har det varit sådana möten som i Kenya Nakuru i aug. 2016. Historiens största väckelse sen Bibeln blev skriven.

  – Kenianerna har börjat göra bättring i säck och aska.

  – I Kenya arbetar folk på övertid för att kunna ha ledigt och t.o.m. stänger sina butiker för att kunna vara med på mötena. Skolorna stänger när evangelisationsteamet kommer till skolorna. Supermarketer kallar pastorer att predika innan de öppnar sina dörrar.

  – Vi lever i ändens tid och GUD har sänt ändetidens profet, den starkaste profeten Elia (Owuor,) för att bereda Messias ankomst. Och då han kom var GUD ”så förtjust” i Owuor att Han öppnade radio och TV-kanaler i Kenya. (NTV, KTM, KBT och TV7 i Finland)

  – Samma moln som sänkte sig över Mose på Moria berg var också på Nakuru mötet 2016.

  – En eld slog också ner i Nakuru och det var det mest historiska som Owuor någonsin varit med om.

  – I Kenya pågår en mäktig global väckelse.

  – Nu finns inga falska profeter eller framgångsteologer i Kenya. o.s.v.

  Owuor önskar att Finland skulle få se allt detta. Men för att vi ska kunna ta emot ”detta erbjudande”, så måste vi ta emot GUDS starka profet, (Owuor) som Kenya gjorde.

  Jag bor i Nakuru och har således viss koll på fakta. Inget av ovanstående stämmer med fakta!

  Owuor hade väldigt många beundrare. Man kallar honom “The Profet of The Lord“. Lägg märke till bestämd form singularis.

  Han har många kontakter både bland politiker och företagsägare och reser därför i lyx med polisescort. Han hade inga församlingar till att börja med, men nu för tiden har han det. Medlemmarna är lätta att känna igen eftersom de måste följa föreskrifterna för klädsel.

  Det han predikar är pre-trib, förpliktat tionde och tacksamhetsgåvor och extra bidrag, framgångslära och naturligtvis helande och andra mirakel.

  Detta torde räcka för att du skall förstå vad det handlar om.

  /Kjell


 118. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Broder,

  Ett litet PS till den föregående kommentaren.

  Dr. Owuor studerade på universitet i Israel och doktorerade där. Hans doktorstitel är legitim. Om jag inte minns fel specialiserade han sig i seismologi eller något åt det hållet. Hans profetior handlar ofta om jordbävningar och tsunami.

  Jag minns profetior om tsunami där det är fysiskt och geografiskt omöjligt.

  Owuor predikar aldrig i vanlig mening, inte heller om pengar. Hans framträdanden handlar om profetior och upprop, interaktion med folk.

  Diverse bibeltexter tagna helt ur sina sammanhang används för att “bevisa” att Owuor är en speciell ändetidsprofet, ja till och med “DEN av Gud sände”.

  Den som tvivlar blir hotad med de vanliga förbannelserna. Tvivla inte på Herrens Smorde för då kommer du att förbannas förskräckligt i helvetet. Att tvivla på Owuor ställs lika med att häda den Helige Ande.

  Nakuru ligger i ett berglandskap. Man ser långt och över både slätter och berg. Vi ett tillfälle började det spöregna och som vanligt ser man då regnbågar. Inte sällan regnbågar som består av en stor regnbåge med flera mindra ljusstarka regnbågar under den. Detta skedde i Nakuru och sades vara bevis på att Owuor är Herrens specielle smorde. (Glöm inte att Den Smorde heter Ha-Mashiach på hebreiska, det brukar vi vanligen skriva som “Messias” i översättning.)

  När det inte regnar blir det mycket snabbt torrt och dammigt. Små virvelstormas (amerikaner kallar dem ‘dust-devils’) är vanliga på slätterna. När det sker säger man att det handlar om molnstoden som Gud sände för att skydda Israel när Farao kom för att anfalla dem.

  Och när sådant sker råkar hela folkmassan i extas under ledning av Owuor på den stora scenen.

  /Kjell


 119. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hej Kjell,

  jag har haft en del mejlkontakt med Erik och Birgitta angående Zac Poonen. Vi har kört fast kan man säga, men nu har Lennart på Bibelfokus skrivit en mycket bra artikel om vikten av att Jesu KROPPSLIGA död är det offer som Gud ville ha. Zac sällar sig till Stott och Calvin, säger Erik “så han är i gott sällskap”. Det kan jag hålla med om, men inte i någon positiv bemärkelse för Zac.

  Kanske du vill ta in Lennarts blogg http://bibelfokus.se/jesus_sonade_var_synd_i_sin_kropp

  Tack för att du finns hos oss här i arma Sverige!

  Mvh Gun
  (en mycket god vän till Ingela)


 120. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  gb,

  Tack snälla du för din kommentar. Du kan troligen inte ens ana hur mycket den betyder för mej, just nu. Och det behövs inte heller för jag vet av många års erfarenhet hur Herren verkar bakom kulisserna. Det är gott att vi inte vet om vi är till välsignelse, för då blir vi lätt högmodiga eller åt minstone fåfänga.

  Jag skall kommentera, och det mesta av detta har jag redan skrivit i bloggar, kommentarer och mejl.

  Jag har själv bara lyssnat på två predikningar av Zak Poonen. Han hör så vitt jag kan se till klubben som pekar med hela handen och vet hur allt borde vara. Två andra jag vill nämna är Paul Washer och John MacArthur. Men det finns många flera i den ligan.

  Så länge man inte dras in och börjar sätta deras predikningar högre än Bibeln är det mesta okay. Det gäller dock att pröva och bara behålla det goda. Vattendroppar urholkar hårdaste sten i sinom tid så det kan vara bra att ta en paus och lyssna på andra nu och då.

  Så vitt jag kan se lutar alla dessa åt kalvinismen fast de inte är fullblods kalvinister. Fördelen är att de har ett bra försvar mot karismaniken (sic). Det skall vi inte förkasta! Nackdelen är att de blir lagiska. Du blir frälst av nåd men det är ditt eget jobb att se till att du blir bevarad. Det måste vi bemöta med evangeliska argument.

  Det lustiga med ärke-kalvinismen är just att de är väldigt måna om att vara lydiga, men de är inte lagiska. Läran säger nämligen utan minsta prutmån att ingen kan göra något åt Guds utväljelse. Har du blivit vald att bli frälst så blir du det hur du än bär dej åt. Och annas så är du totalt chanslös hur du än bär dig åt. Kan du hitta mindre frihet från eget ansvar?

  Men om man nu skrotar ärke-kalvinismens dubbla predestination så blir lydnaden just lagisk. Och då faller Poonen och andra i samma dike som karismanikerna. De som predikar att vi har rätt att kräva att vara rika, vackra och friska nu.

  Fundera lite på följande: Rom 8:22-28

  Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

  Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

  Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

  Som jag ser det predikar denna text just om oförtjänt nåd. Lika lite som vi kan vara säkra på att bli botade kroppsligen kan vi vara säkra på att bli kvitt våra skötesynder. Lösningen ligger inte i att säga att lagen är upphävd. (Som Martin och ett antal heretiker gör.) Lösningen ligger i att bekänna våra synder och fortsätta be om befrielse. För då är Gud trofast och låter sin rättfärdighet täcka in oss så att det finns förlåtelse. Det är inte de friska som behöver en läkare.

  Se på honom, sade fariseerna, “en publikaners och syndares vän”. Jesus umgicks med syndare! Men dessa predikanter, och många flera vet alltid att förtälja att “ingen kan vara nära Gud om han inte är helt fri från synd“. Man dundrar “Gud är HELIG!” och det låter ju ganska hotfullt eftersom ordet helig missbrukas och totalt missförstås.

  Jesus ÄR densamme, i går, i dag och alla övriga dagar. Jesus har fått all makt i himlen och på jorden. Jesus kommer att sitta i domarsätet. Tror vi inte att han är densamme? Se hur han “dömde” kvinnan vid Sykars brunn.

  Herren välsigne och bevare dej och de dina.

  /Kjell


 121. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack Kjell,
  du skriver så klokt.

  Här följer en predikan som jag lyssnade på:

  Why Christ died and rose again
  http://www.sermonindex.net/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=157&min=840&orderby=titleA&show=20
  http://ia600305.us.archive.org/34/items/SERMONINDEX_SID16937/SID16937.mp3

  Ovan är länken till predikan.

  Det som jag vänder mig mest emot är ca 30 minuter in i predikan, att Jesus död på korset inte är tillräcklig för våra synder och att Han blev separerad från Gud.

  Jag ser fram emot att läsa igen på din blogg, Kjell.

  Herren välsigne dig och din familj

  /Gun


 122. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  gb,

  Även jag kan varmt rekommendera Lennarts artiklar på Bibelfokus. Jag tror inte att jag behöver lägga till något till den artikel du länkade till.

  Min förmodan är att de som lägger till läror som inte finns i Bibeln, gör det för att de vill vara intressanta och få makt över andra.

  Faran med dessa “extra-läror” är att man kan förvirra sig in i gnosticism.

  Och då sker det som Jesus varnade för. Lite surdeg syrar sedan hela degen.

  /Kjell


 123. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  gb,

  “du skriver så klokt. ”

  Jag tror att de kristna bloggarna skulle må bra av att komma bort från personfokus. Personfokus skapar fokus på fel saker och en polarisering där en grupp blir fanklubb, en grupp mobbare och en grupp som tappar intresset för sakfrågorna.

  “Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten”


 124. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Du vet att jag utan minsta tvekan släpper in kritik, och bara avslutar “diskussionen” om samma sak repeteras i all oändlighet.

  Jag läser alla kommentarer innan de släpps in och önskar ofta att vissa saker inte hade skrivits. Kritik är alltid lättare än beröm.

  Du är ju själv en van kommentator. Övning ger färdighet. Risken att du skulle sluta kommentera bara för att du får kritik är nog obefintlig.

  En person som för en gångs skull vågar sig över tröskeln och skriver, och sedan får kritik, skriver aldrig mer. Grattis! Arenan är din igen.

  För övrigt håller jag med dej i den sakfråga (som inte handlar om kommentarernas sakfråga) som du tar upp.

  Ditt råd att koncentrera sig på sakfrågan skriver jag helt under på.

  /Kjell


 125. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  “Arenan är din igen.”

  Grattis, Du får tillbala den för jag vill inte ha den. Tänkte att den skulle tillhöra Gud.


 126. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Ulrika, jag tycker att du är en frisk fläkt. Jag förstår din intention om att det är Gud som bör äras. Håller helt med.

  Men även andra behöver en uppmuntran. Det är tungt att driva en sajt, kanske du känner igen det? Det står en hel del i olika breven om uppmuntran och vad uppmuntran betyder för olika personer.

  Vi behöver uppmuntra varandra mer än vad vi gör. Och äran ska Gud ha.


 127. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Det är för mycket personfokus. Uppmuntran handlar om att uppmuntra varandra att hålla fast vid sanningen. Du kanske märker att jag inte fixar “beröm”. Kanske är det en överreaktion från allt “du är så bra” som flödat över på bloggarna senaste åren. Medan man funderar på Benny Flinn, Buddla, karismagiger och all världens självupptagenhet försvinner en levande Jesus. Dessutom mår jag skitdåligt. Men är ganska glad ändå. (Då blir Martin glad)


 128. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hoppla!
  Kommentarer om att hålla sig till sakfrågan som inte tar upp sakfrågan?

  Jag tackar Gud för både broder Kjell och Lennart, jämte andra syskon, som betjänar Kroppen med klokhet, insiktsfullhet, och andra uppbyggliga attribut. Alla enskilda troende kanske inte kan stå ensamma och ha klarhet i alla spörsmål på egen hand. Vi är menade att tillsammans uppbygga varandra – och det är Gud till ära.

  Jag är tacksam för Lennarts timliga artikel om Kristi korsdöd – hur Han fullbordade försoningen i Sin kroppsliga död på korset. Med anledning av att det finns tendenser bland förkunnare att lägga till mer eller mindre till den fundamentala lärosatsen, så är det desto viktigare att markera en gränsdragning.
  Och det var väl detta som sakfrågan handlade om.


 129. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Jag beklagar att du inte mår bra. Jag mår inte heller bra ibland. Jag mår bättre när jag håller mig borta från destruktiva sajter. Om du inte mår bra av att läsa det som är osunt råder dig att hålla dig borta från sådana sajter, så gör jag och mår bättre av det.

  Jag vill inte driva saker för långt. Men jag tycker att vi uppmuntrar vandra för lite. Det är fel med personkulter men uppmuntran som är sund behövs.

  Jag skickar med några verser från Första Thessalonikerbrevet kapitel 5,

  “12 Vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. 13 Visa dem den största kärlek för det arbete de gör. Håll frid med varandra. ”

  Och vers 22;
  “och håll er borta från allt slags ont.”

  Man mår bättre av att hålla sig borta från det som är ont, oavsett vad det är. Detta är inget angrepp eller något liknade utan skrivs i kärlek för varandra.


 130. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Om jag tolkar en syn i gamla eller nya tetamentet, så blir det troligen att lägga till något som inte står skrivet, därför är det viktigt att låta skriften tolka sig själv, vilket den faktiskt gör.

  Ang Jesu försoningsdöd, så är det samma sak där, skriften själv säger vad den innebär. Jesus dog helt enkelt för världens synd och mer behöver inte sägas. Att det sen är svårt att ta in och greppa rent förståndsmässigt och kännslomässigt är en helt annan sak.

  Bb


 131. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren skrev:

  Ang Jesu försoningsdöd, så är det samma sak där, skriften själv säger vad den innebär. Jesus dog helt enkelt för världens synd och mer behöver inte sägas. Att det sen är svårt att ta in och greppa rent förståndsmässigt och kännslomässigt är en helt annan sak.

  Mycket bra sammanfattat!

  /Kjell


 132. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  “Om du inte mår bra av att läsa det som är osunt råder dig att hålla dig borta från sådana sajter, så gör jag och mår bättre av det.”

  Jag ska nu följa ditt råd. Önskar dej och alla här Guds välsignelse- det enda som hjälper.

  Ta hand om varandra. Jag lämnar hela bloggvärlden nu.


 133. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela,

  Det brukade vara så att man kom överens om fakta så att man därefter, om nödvändigt, kunde dikskutera olika tolkningar av fakta.

  Men allt efter som subjektivismen har invaderat vår individualistiska “samlevnad” har det blivit allt svårare att enas om fakta. Nu fastnar man ofta just i debatten om fakta.

  Och det verkar som om nästa steg har tagits i år. Nu får man till och med presentera “alternativa fakta” som inte är annat än subjektiva påståenden.

  Och den ende domaren blir då den som har mest makt. Även när sådana alternativ-fakta kan motbevisas.

  Det är gott att Lennart Jareteg har skrivit sin artikel där han bara presenterar “root-fakta”.

  Jag tror inte att det är en synd att, på det personliga planet, fundera över hur det hänger ihop, att formulera subjektiva förklaringsmodeller.

  Det blir fel om man tvingar på andra sina egna “teologiska formler”. Och det blir helgalet om man grundar en sekt på sådana villkor.

  /Kjell


 134. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Tråkigt att höra att du av någon anledning lämnar bloggvärlden. Det måste ligga mer bakom än vad som kan utläsas i detta forum.
  Sorry för mitt reaktiva inlägg igår. Förstod inte ditt påhopp på gb.
  Håller med dig om att persondyrkan är farligt – lika farligt som smicker är.

  En totalpaus från bloggosfären är nog ingen dum ide. (Jag har själv varit borta i ett par, tre år, och är väl egentligen inte ’tillbaka’ nu heller.) Så länge det inte är i bitterhet över missförstånd, så är det nog till och med hälsosamt.
  Önskar dig Guds välsignelse.


 135. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Ditt svar flyger lite över huvudet på mig. Ska fundera på vad du menar. Är väldigt dimmig i hjärnan.

  Subjektiva förklaringsmodeller = inte bra. Så långt är jag med.


 136. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell

  Hur ser du på uppfattningen att “Jesus dör på korset till ande, kropp och själ? ”

  När Jesus säger “Far i Dina händer överlämnar jag min ande” Luk 23:46 är det anden och själen, eller skiljer Bibeln på dessa?

  Stefanos ber “Herre Jesus, tag emot min ande” Apg 7:59 är det bara Stefanos ande det handlar om?

  gb


 137. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela,

  Förlåt att jag jag inte var utförlig. Skall försöka förklara vad jag menade.

  Den korta förklaringen är att vi alla gör oss en slags bild av vad som skedde och hur det skedde. Bilden är inget fel så länge den stannar hos oss själva. Men när vi vill påtvinga andra vår egen bild går det galet.

  När det gäller dopet, frälsningen, försoningsdöden och andra mycket viktiga saker finns det massor av “bilder”, eller som jag brukar kalla det “teologiska formler”.

  Sanningen är dock den att vitaminer funkar på samma sätt för outbildade analfabeter och professorer i biokemi.

  Precis som Björn så riktigt påpekade:

  Jesus dog helt enkelt för världens synd och mer behöver inte sägas. Att det sen är svårt att ta in och greppa rent förståndsmässigt och kännslomässigt är en helt annan sak.

  Det finns ingenting att berömma sig av att “ha gnosis om processen”. Snarare gäller här att ta emot nåden och himmelriket som ett barn.

  /Kjell


 138. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  gb frågade: “Hur ser du på uppfattningen att ‘Jesus dör på korset till ande, kropp och själ? ‘”

  För det första måste vi då konstatera att de ord som används i NT inte är helt specifika. För att ta ett exempel så används ordet “psyke” både i betydelsen liv och själ.

  Jag skall ta ett exempel fast det finns tiotals. Jag citerar 1 Kor. 15:45 ur Reformationsbibeln: Såsom det också har skrivits: Den första människan Adam blev till en levande själ, den siste Adam till en levandegörande ande.

  I grundtexten (Textus Receptus) står det:
  levande själ = ψυχην ζωσαν
  levandegörande ande = πνευμα ζωοποιουν

  Den förste Adam blev en “levande själ” står det. Hade han ingen ande?

  Den siste Adam blev en “levandegörande ande”. Gav (ger) han människorna en själ?

  Det blir för långt att gå in på betydelsen av grundtextens ord “zoe”, “bios”, “pneuma” och “psyche”. Men jag kan börja med att citera en text ur Matt 10:28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

  Här är det ju övertydligt att de som korsfäste Jesus inte kunde döda hans själ (eller ande eller vad man vill kalla det).

  Att Gud Fadern vid korsfästelsen skulle ha dödat Sonens själ är en heretisk tanke.

  Däremot att lidandet var både fysiskt och psykiskt är en annan sak. Jesus svettades blod i Getsemane. Så visst led han även själsligt.

  Låt mej sedan ta ytterligare några få citat. Jag tar dem från Reformationsbibeln.

  Lukas 16:19-22 Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och prakt.Och det var också en fattig man vid namn Lasarus, som låg vid hans dörr full av sår,och önskade att få stilla sin hunger med de smulor, som föll från den rike mannens bord. Ja, också hundarna kom och slickade hans sår. Så hände det sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven.

  För den fattige Lasarus var det inte skilsmässa utan hemkomst.

  Rom 8:38-39 Ty jag är övertygad om, att varken död eller liv, varken änglar eller furstendömen eller makter, varken de ting, som nu är, eller de ting, som skall komma,varken höghet eller djuphet eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek, som är i Kristus Jesus, vår Herre.

  Varken död eller liv kan skilja oss från Herren enligt den texten.

  Rom 14:7-9 Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren, dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, så tillhör vi Herren. Ty därför både dog och uppstod Kristus och har åter blivit levande, för att han skall vara Herre över både döda och levande.

  Vare sig vi lever eller dör så tillhör vi Herren.

  1 Tess 4:14-18 Ty om vi tror, att Jesus har dött och uppstått, så skall också Gud genom Jesus föra fram dem som är avsomnade tillsammans med honom. Ty detta säger vi er så som ett ord från Herren, att vi som lever och är kvar till Herrens tillkommelse, inte alls skall komma före dem som är avsomnade. Ty Herren skall själv stiga ner från himlen med befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och de döda i Kristus skall först uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas bort tillsammans med dem på skyar Herren till mötes i luften. Och så skall vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord.

  De döda är “i Kristus” enligt denna text.

  Ovanstående texter handlar om att vara 100% människa och dö om vi tillhör Herren.

  Att människan Jesus skulle ha tillhört Gudomen mindre än vi kan inte stämma.

  Kjell


 139. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Matt 10:28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

  “Här är det ju övertydligt att de som korsfäste Jesus inte kunde döda hans själ (eller ande eller vad man vill kalla det).”

  Absolut! Bra med bibelstöd, här kommer några till:

  Luk 23:46. Och när Jesus hade ropat med
  hög röst, sa han: Fader, i dina
  händer överlämnar jag min ande,
  och när han hade sagt detta gav
  han upp andan.
  47. När officeren såg vad som
  skedde, prisade han Gud och sa:
  Denne man var sannerligen rättfärdig

  Joh 19:28. Därefter, då Jesus visste att
  allt nu var fullbordat, sa han, för
  att Skriften skulle uppfyllas: Jag
  törstar. Ps. 69:22.
  30. Då nu Jesus hade tagit emot
  ättikan, sa han: Det är fullbordat.
  Och han böjde ner huvudet och gav
  upp andan.

  Heb 9:14. hur mycket mer ska inte Kristi
  blod, han som genom den evige
  Anden har framburit sig själv
  såsom ett felfritt offer åt Gud, rena
  era samveten från döda gärningar
  till att tjäna den levande Guden.

  De som bygger läran att Jesus var övergiven av Fadern, hänvisar till orden i Ps 22:1

  Ps 22:1 Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig…

  dessa är lyfta ur sitt sammanhang, de skall också hänvisa till v 22 Du bönhör mig.
  Läs hela psalmen som är en profetia av vad som utspelar sig mitt framför ögonen på dem som lyssnar!

  Även Ps 31 (läs hela psalmen)

  v 6 I Din hand överlämnar jag min ande

  v23 Jag sade i min ångest:

  “Jag är avskuren från dina ögon!”

  Men du hörde min bön om nåd

  när jag ropade till dig.


  Om Jesus var övergiven av Fadern för att Han bar vår synd,
  hur går det då för mig, när jag syndar?

  Rom 7:24. Jag arma människa! Vem ska
  befria mig från denna dödens
  kropp?
  25. Jag tackar Gud genom Jesus
  Kristus, vår Herre! Så tjänar jag nu
  själv med mitt sinne Guds lag, men
  med köttet tjänar jag syndens lag.

  2 Kor 5:19. För Gud var i Kristus och försonade
  världen med sig själv, och
  tillräknade dem inte deras synder,
  och han har anförtrott åt oss försoningens
  ord.
  28. Ge därför akt på er själva och
  på hela den hjord som den Helige
  Ande har satt er som ledare över,
  till att vara herdar för Guds församling
  som han har köpt med sitt eget
  blod.

  Dessa säger oss att Gud själv friköper oss med sitt blod och Jesus är Gud.
  gb


 140. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  gb,

  Jag kom att tänka på ytterligare en text som talar ett tydligt språk.

  Jesus sade till rövaren på korset: “Jesus sade till honom: Sannerligen säger jag dig, i dag skall du vara med mig i paradiset.” (Luk 23:43)

  Samvaro lär inte komma till stånd om man är död till ande, kropp och själ.

  /Kjell


 141. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det är fantastiska Ord! att få vara med Jesus i Paradiset.

  Jag hittar ständigt nya Ord som understryker sanningen att Jesus inte var övergiven av Fadern. Ps 22 igen, (Läs gärna hela psalmen!)

  Ps 22: 24 Ni som vördar Herren,
  lova honom!
  Ära honom, alla Jakobs barn,
  och bäva för honom,
  alla Israels barn,

  Varför? svaret kommer i vers 25

  25 för han föraktade inte
  den förtrycktes lidande
  och såg inte på honom med avsky.
  Han dolde inte sitt ansikte
  för honom
  utan lyssnade när han ropade
  till honom.

  Karl XII Bibel SK73

  25Ty han hafver icke föraktat eller försmått dens fattiga eländhet; och icke förskylt sitt ansigte för honom; och då han ropade till honom, hörde han det.

  Och som en följd kommer vers 26

  26Dig vill jag prisa, uti den stora församlingene; jag vill betala mitt löfte inför dem som frukta honom. 27De elände skola äta, att de mätte varda; och de som efter Herran fråga, skola prisa honom; edart hjerta skall lefva evinnerliga. 28Tänke derpå alla verldenes ändar, och omvände sig till Herran; och alla Hedningars slägter tillbedje för honom.

  Ärad vare Jesus!
  gb


 142. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Till Kjell och gb!

  Era kommentarer visar, att ni INTE tar hänsyn till den klassiska synen, att Jesus hade BÅDE en mänsklig OCH en gudomlig natur, när han var på jorden, att han är 100 % Gud och 100 % människa I SAMMA PERSON, som Luther säger.

  Här räcker inte bevisföring genom att anföra en eller flera bibelcitat. Du sa nyligen Kjell, att det går att föra vad som helst i bevis genom att citera bibelord. Det kan vi verkligen hålla med om. I den här delikata frågan om Jesu död menar vi, att skriftens SAMMANTAGNA vittnesbörd måste få gälla.

  Det tolkningsmisstag som görs här är samma TYP av miss, som gjordes (görs) av det judiska folket, när dom inte förstod (förstår) att Jesus kan vara, BÅDE den konung dom väntar på, och SAMTIDIGT den lidande och föraktade tjänaren under sitt jordeliv. Man trodde att det måste vara antingen eller.

  Det är med andra ord nödvändigt, att vi som nu resonerar med varandra förstår inkarnationen på rätt sätt. Vi kommer bara att tala förbi varandra, om vi inte har samma förståelse här. Vidare är det nödvändigt för oss, att definiera ordet död på rätt sätt, d.v.s. som skilsmässa som också kan vara temporär.

  Vi menar alltså, att ett fortsatt argumenterande i den här frågan inte är fruktbärande, så länge vi inte har en gemensam grundreferens.

  Det vi nu vill tillägga i detta läge är:

  Skumma inte bara vår artikel JESU DÖD utan läs den noggrant! Här har vi redogjort för flera ”tunga” teologers inställning baserat på skriftens SAMMANTAGNA vittnesbörd. Speciellt det Luther skriver, menar vi är mycket klargörande.

  Här är länken: http://www.bloggen.bornagain.se

  Nåd och frid till er alla!


 143. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Erik och Birgitta skrev: “Här räcker inte bevisföring genom att anföra en eller flera bibelcitat. Du sa nyligen Kjell, att det går att föra vad som helst i bevis genom att citera bibelord. Det kan vi verkligen hålla med om.

  Var då så ärlig och citera det jag skrev! Jag skall nu själv göra det.

  Det bevisar ingenting om man rycker ut bibeltexter och citerar dessa ur sina sammanhang.

  Att någon staplar bibelcitat bevisar inte att budskapet stämmer. Se följande extremt felaktiga kombination av citat ur 1917 års översättning som exempel.

  Matt. 27:5 Sedan gick han bort och hängde sig.
  Lukas 10:37 Gå du och gör sammalunda.
  Apg. 22:16 Varför dröjer du då nu?

  (I SFB15 står det: (Matt. 27:5) Sedan gick han bort och hängde sig. (Lukas 10:37) Gå du och gör som han. (Apg. 22:16) Och nu, vad väntar du på?)

  Om ni inte erkänner beviskraften i ett stort antal bibeltexter, i sina sammanhang, tror jag inte att vi kommer vidare.

  Jag har förstått att ni anser att den andliga döden (skilsmässan) sker före den fysiska och att det är en viktig poäng i sammanhanget.

  Vad ni då menar med “andlig död” är mej en gåta och utan referenser i form av Bok, Kapitel och Vers, som kan tolkas bokstavligt, kan ni knappast räkna med att någon skall acceptera denna teori.

  Vidare är det ju tydligt från er artikel att ni anser att Jesus dog andligen, på engelska blir det “Jesus Died Spiritually”. Det blir då bara tomma ord när ni nekar till att ni är anhängare av JDS-läran.

  Ni har fått flera goda bibeltexter ovan. Texter som man inte bara kan bortförklara eller stryka över. Ingen av dessa texter stöder er lära. I stället utgör de alla starka argument mot er lära.

  Inget utöver det som är skrivet! Låt oss hålla oss på ordets grund och inte anlita utombibliska vittnesbörd och teorier.

  /Kjell


 144. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  1. VI HAR INGEN EGEN LÄRA i detta sammanhang och vi försöker heller inte skapa någon egen lära. Vad vi vill är att föra fram DEN KLASSISKA KRISTNA TRON, som Luther, Zwingli, Calvin, Spurgeon, Sauer, Henry, Henriksen, Lloyd-Jones och tusentals evangeliska teologer och bibellärare hävdar. Jesus dog fullt ut i sin mänskliga natur!!! Det är detta vi också hävdar och ingenting annat.

  2. Vi har inte sagt att den andliga döden (skilsmässan) kommer före den fysiska. Det har däremot Lewi Petrus och Lloyd-Jones gjort. Detta kan man inte med säkerhet veta även om det kan finnas en mycket stark logik i det.

  3. Du undrar vad vi menar med andlig död. Jo, det är så enkelt att Jesus som i sin mänskliga natur är kropp, är själ och är ande, dör fullt ut som människa till kroppen till själen och till anden. Det vill säga han skiljs från Fadern i sin mänsklighet fullt ut och inte bara till kroppen. Det är precis detta som alla teologerna säger klart och tydligt i vår artikel.

  4. Jesus dör inte som Guds Son i sin gudomlighet, men får som Luther säger tillräkna sig den död hans mänskliga natur genomgår. Därför kan man säga att Gud dör för oss.

  5. Ja, Jesus dog andligen i sin mänskliga natur, men det har inget med den s.k. JDS-läran att göra.

  6. JDS borde i stället heta JWTH. Jesus went to hell. Vilket är en grov villolära.

  Det som är viktigt är om vi kan vara överens om att död = skilsmässa och inte utplånande.
  Det andra handlar om Jesus verkligen är både sann människa och sann Gud. Det vill säga om vi omfattar inkarnationen till fullo.
  Det tredje handlar om huruvida vi tror att Jesus i första hand är människa när han går till Golgata.
  Om vi inte tror på dessa grundförutsättningar, så kan vi aldrig förstå varandra. Om vi t.ex. tror att Jesus bara är Gud när han dör blir det naturligtvis omöjligt att hävda att han dör andligen.

  Ja, allt detta framgår tydligt av artikeln. Vi förstår egentligen inte dina frågetecken.

  Nåd och frid!


 145. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Erik och Birgitta skrev: “Vi förstår egentligen inte dina frågetecken.”

  Nej, så länge ni låter utombibliska teologiska modeller styra ert tänkande kan ni ju inte förstå mina frågetecken, men om ni ville läsa de citat jag har givit skulle ni kunna förstå det.

  I punkt 1 ovan skrev ni: “Jesus dog fullt ut i sin mänskliga natur!!!

  Ingen opponerar sig mot det! Men i er punkt 3 ovan går det galet. Det är där felet i den lära ni marknadsför sitter. Månne det vara påverkan från er tid som Trosförkunnare. Där har man ju hittat på en slags mänskligt tre-enighet med ande, kropp och själ.

  Inte ens vanliga människor dör andligen vid den kroppsliga döden. Det är först vid uppståndelsen som en del får smaka den andliga döden, alltså evig fördömelse. Joh 5:28-29 Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. 

  Följande text gör det helt klart att det är Guds privilegium att döda anden eller själen. Matt 10:28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

  Jesus dog inte andligen! Han sade: “Det är fullbordat!”; och han sade: “Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.”

  Han sade till rövaren: “I dag skall du vara med mej i Paradiset.” Skulle rövaren vara tillsammans med en andligen död person?

  Jag vet att det jag nu skriver kommer att missförstås, men jag skriver det ändå.

  Det kvittar mej vilka berömda figurer i historien som har hävdat en variant av JDS-läran. När deras teorier inte håller att prövas mot Guds ord bör de ändå förkastas.

  Till sist vill jag upprepa det jag så ofta har sagt. Det leder aldrig till välsignelse att diskutera teologiska formler!

  Därför tar jag mej friheten att bara släppa in bibelcitat med tillhörande exeges i eventuella ytterligare kommentarer, oavsett vem som skriver dem.

  /Kjell


 146. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag kastar mig inte in i denna debatt. Det är bara det att jag inte förstår logiken.

  Det jag är uppväxt med är att jag dör och min ande lever vidare. Hur kan då min ande dö? Även om min ande dör i en betydelse av skilsmässa så stämmer det inte överens med det som jag är uppväxt med. Jag dör som människa, min ande förenas med himmelriket. Om min ande dör, i betydelsen skilsmässa, så borde jag hamna i ett vacuum eller liknade tills vidare.

  Jag är inte så bra på rabbla bibelversar. Men för mig är rövaren på korset (Luk 23:43) symbolen för att jag som människa kommer till himmelriket när jag dör och inte hamnar i skärselden (eller något liknade).


 147. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Erik och Birgitta,
  “Det tolkningsmisstag som görs här är samma TYP av miss, som gjordes (görs) av det judiska folket, när dom inte förstod (förstår) att Jesus kan vara, BÅDE den konung dom väntar på, och SAMTIDIGT den lidande och föraktade tjänaren under sitt jordeliv. Man trodde att det måste vara antingen eller.”

  Men ni skriver ju under på precis detta;

  “Jesus som i sin mänskliga natur är kropp, är själ och är ande, dör fullt ut som människa till kroppen till själen och till anden.”

  “4. Jesus dör inte som Guds Son i sin gudomlighet”

  Men Bibeln säger klart: “Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.” 2 Kor 5:18-19

  De facto att hela Den Trefaldige Guden är verksam finns bra beskrivet på denna blogg (OBS! Jag kan inte garantera att allt som skrivs är bra, bedöm själva!)
  https://www.carm.org/trinitarian-formulas-in-bible-and-early-church

  Take, for example, how the author of the Book of Hebrews puts it:
  “How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? ” (Hebrews 9:14).

  14. hur mycket mer ska inte Kristi
  blod, han som genom den evige
  Anden har framburit sig själv
  såsom ett felfritt offer åt Gud, rena
  era samveten från döda gärningar
  till att tjäna den levande Guden.

  För att göra det tydligt: Det är blodet som renar (Jesu kropp offrad för dig, Jesu blod för dig utgjutet):
  hur mycket mer ska inte Kristi
  blod…rena
  era samveten från döda gärningar
  till att tjäna den levande Guden.

  Och Han gör det som Gud “genom den evige
  Anden” i sin mänskliga kropp.

  Heb 10:5. Därför säger han då han kommer
  i världen: Offer och gåvor begärde
  du inte, men en kropp har du berett
  åt mig.

  6. Brännoffer och offer för synder
  hade du inte behag till.

  7. Då sa jag: Se, jag kommer, i
  bokrullen är skrivet om mig, för
  att göra din vilja, o Gud.

  8. Först sa han: Offer och gåvor,
  brännoffer och offer för synder
  begärde du inte, och du fann inte
  heller behag i dem, vilka bärs fram
  enligt lagen.

  9. Därefter sa han: Se, jag kommer
  för att göra din vilja, o Gud*. Han
  tar bort det första för att insätta
  det andra. *UN utelämnar: Gud.

  10. Genom denna vilja har vi blivit
  helgade genom Jesu Kristi kropps
  offer en gång för alla.

  Jesus upphör inte (inte ens för ett ögonblick!) att vara Gud och Han är också människan som inte upphör. Jesus, den evige, sann Gud och sann människa.

  gb


 148. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Här är ytterligare en länk till CARM.org (Christian Apologetics & Research Ministry) se tidigare inlägg:

  Did Jesus Separate from God the Father on the Cross?

  https://carm.org/jesus-cross-father

  gb


 149. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hur ser du på kvinnans tjänst i församlingen? Kan en kvinna predika?


 150. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  anonym 17-03-13,

  Tack för din fråga.

  Det finns ingen möjlighet att svara ärligt på denna fråga, med alla aspekter, utan att bli illa omtyckt.

  Men först mitt korta svar: JA! Absolut får en kvinna predika.

  Sedan kommer det knepiga. Skulle det vara okay att en kvinna är “pastor” i en församling?

  Det beror helt på vad man menar med “pastor”. Om det är en person som vårdar och föder fåren så heter den kvinnliga rollen “diakonissa” på modern svenska.

  Om det är en kvinna som har hand om församlingens “läroämbete” anser jag att en sådan förebild inte finns i Bibeln. Men visst är det en välsignelse i en fallen värld om det finns en gudfruktig kvinna som kan vara Herrens vittne för familjen och omgivningen. Inte skall hon låta bli att vara vittne bara för att hon står ensam.

  Var gick det fel i socialismens ordval? Varför kan man inte ha lika mycket värde även om man utför helt olika tjänster?

  Inte är pappan mindre värd för familjen och barnen bara för att han inte var gravid?

  10.000 tiokronorsmynt i en hink är alla likadana, har alla samma värde, och saknar fullständigt gemenskap.

  En familj med pappa, mamma, storebror och lillasyster är alla olika. Alla lika värdefulla. Och de har (om Herren får var med) gemenskap med varandra.

  Hur skulle en “familj” med pappa1, pappa2, pappa3 och pappa4 funka? (Eller mamma1, mamma2, mamma3 och mamma4…)

  Det längre svaret blir: En församling utan medlemmar och funktionärer från alla olika familjemedlemmar är i viss mån invalid.

  Men de olika medlemmarna är där för att komplettera varandra, inte för att konkurera med varandra.

  /Kjell

  1 Tim. 3:1-13 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. 

  Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara. 

  Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. Kvinnorna (Refo: Deras hustrur) skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. Han skall ta väl hand om sina barn och sin familj. De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus. 

  Fråga: Kan een “församlingsledare” eller “församlingstjänare” vara ogift?


 151. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kan een “församlingsledare” eller “församlingstjänare” vara ogift?

  Till en början blev jag full i skratt, för att vara ogift verkar ju vara det optimala. Men det står ju att mannen behöver kvinnan som en hjälp vid sin sida och inte bara det, tänker jag, hela familjen fostrar oss. Hur som helst, man kan fostras av andra om man är ensamstående, men man borde kanske ta till sig ordet “äldste”, att man inte är för ung.

  Nu händer det ju att mannen i familjen inte alls tar “väl hand om sina barn och sin familj”, utan han tror att hans uppgift är att dra hem pengar till familjen. Den andliga fostran och omsorgen om barnen ligger många gånger på kvinnan.

  När nu kvinnan kommer till kyrkan för att få sig något till livs, kan det hända att det inte serveras några märgstarka rätter utan snabbmat från världens bord: vilken tjänst i församlingen skulle hon erbjuda sina tjänster i, om hon vill ändra på förhållandet?


 152. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  anonym 17-03-13,

  Jag var tvungen att fundera lite grand innan jag svarade.

  Jag tror att institutionens, den kristna föreningens, organisationens viktighet överdrivs. I alla fall för det du tar upp.

  Den lokala församlingen är naturligtvis viktig för att lära känna varandra. Samfundet är viktigt för att kunna organisera aktiviteter, som t.ex. mission.

  Men när det gäller den egna mognaden och tillväxten tror jag inte att man bör delegera “matandet” åt avlönade proffs.

  De krav som ställs på en pastor i en liten församling är orimliga.

  Det talas om äldste, herdar, lärare, evangelister. När det står “församlingsledare” används ordet “biskop” och för “församlingstjänare” används ordet “diakon”.

  Av beskrivningen i 1 Tim. 3 kan vi lätt förstå att det handlar om att en församlingsledare skall vara en man som är en god lärare och har lydiga barn. Det kan knappast handla om småbarn utan måste minst handla om barn i övre tonåren.

  Fundera lite på följande vers. Apg. 14:23  I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. 

  Och ordet “äldste” är “presbyteros” som faktiskt betyder gammal gubbe. Hur utsåg de dessa? Ja, det ligger för handen att de utgick från kriterierna som beskrivs i 1 Tim. 3. Det är verifierbara kvaliteter.

  När det gäller att få sig något till livs kan jag rekommendera Svens Reichmanns predikan om att Laga mat själv.

  /Kjell


 153. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  I detta ämne kan jag rekommendera Derek Prince Bibelstudie nr. 80, 81, o 82. Finns på himlen TV 7, play TV. Han talar om mannens roll i både hem, samhälle o församling.


 154. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Mats,

  Himlen TV 7 är inte något jag skulle rekommendera. De samarbetar med Trinity Broadcasting Network. En synkretisk soppa av villoläror.

  Derek Prince nämns ofta tillsammans med andra välkända “Word of Faith” lärare, trosförkunnare och framgångspredikare. Några exempel på dem han jämförs med. Benny Hinn, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Andrew Wommick, Joel Osteen och Todd Bentley.

  Jag är förbryllad och står för ett dilemma. Jag hade förstått att du inte vill ha något att göra med människor som kallar sig kristna men kompromissar med andra religioner och utombiblisk lära.

  /Kjell


 155. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Så tråkigt, det visste vi inte. Vi har inte funnit något fel i hans undervisning. Vi har däremot skrivit till himlen TV 7 o frågat varför man tar in sådan falsk undervisning som Joyce Myer m.fl. Vi ska kolla upp det hela.


 156. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Mats,

  Jag tror nog att din kommentar kan bli till välsignelse. Och den illustrerar mycket bra det jag försöker skriva om i artikeln “Sanna fakta ur fel mun”.

  Visst kan det vara precis som du beskriver. Ni har lyssnat till predikan där temat var bra och ni kunde tillämpa budet att pröva och behålla det goda.

  Om du googlar på Derek Prince prosperity får du många träffar. Jag skall citera ur en av dessa som är positivt inställd till honom. Det handlar om en av hans böcker:

  Promise of Provision, The: Living and Giving from God’s Abundant Supply by Derek Prince

  Is your life empty? Do you not have the riches that you expected when you signed up for this Christianity thing? Well, you are in luck because in his newest book (published posthumously) Derek Prince offers 5 steps and 3 principles that are sure to get God to pay up for what he owes you. Of course, that is not the way he puts it. In fact throughout the book he denies that he is teaching the prosperity gospel and that the term “prosperity” means more than finances, yet most of his examples of God’s promises fulfilled mean amassing large amounts of material wealth.

  Är ditt liv tomt?
  Fick du inte alla rikedomar du förväntade dej när du anammade kristendomen?
  Du har tur för i Derek Prince’s nya bok lär han ut 5 steg och 3 principer som försäkrar dej om att Gud kommer att ge dej det han är dig skyldig.

  Jag översätter bara den biten för det räcker för att förstå vilken heresi som boken handlar om.

  /Kjell

  PS. Läs gärna något om Trinity Broadcasting Network. Himlen TV 7 är en Svensk-Finsk kopia av TBN och samarbetar med dem.

  Trinity Broadcasting Network grundades, som Trinity Broadcasting Systems 1973 av Paul Crouch, Jan Crouch, Jim Bakker och Tammy Faye Bakker. Paret Bakker lämnade TBN 1975 och grundade The PTL Club.

  Bland TBN:s egna program är Praise the Lord och Behind the Scenes. De sänder även program med bland andra T.D. Jakes, Joyce Meyer, Joel Osteen, John Hagee, Benny Hinn, Hal Lindsey och tidigare Jack Van Impe. De sänder även Pat Robertsons The 700 Club.

  2004 anklagades Crouch av en tidigare manlig anställd för att ha tvingat till sig sex. För att undvika en rättegång som potentiellt skulle kunna förstöra hans rykte, likt sexskandalerna kring Jim Bakker och Jimmy Swaggart, valde Crouch att betala mannen $425 000. Familjen Crouch har kritiserats för sin extravaganta livsstil som bekostas av TBN och skattebefriade, donerade pengar.

  Crouch avled i sitt hem den 30 november 2013. Han hade lidit av hjärtproblem i tio års tid och vid tiden för sin död hade han nyligen varit inlagd på sjukhus.

  Men TBN fortsätter i samma spår!


 157. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Tack för tipset att lyssna på undervisning med Sven Reichmann.
  “Laga mat själv.”

  Här är en länk till samma undervisning med bilder och texter till.

  https://vimeo.com/28421850

  Med vänlig hälsning
  Broder


 158. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Broder,

  Det är såååååååå skönt med förkunnare som bara är naturliga och talar som om det vore ett vänligt samtal i vardagsrummets soffa.

  Jag tycker så förskräckligt illa om predikanter som skriker och gormar och går runt som lejon i bur på scenen.

  Ibland när jag lyssnade på Sven, på kassettband, blev det tyst. Det blev tyst ganska länge.

  Hade bandet stannat, inspelningen misslyckats? Nej, han bara gjorde en stilla paus att tänka innan han lugnt och metodiskt gick vidare.

  Njutbart!

  Hans lugna, naturliga sätt att läsa Bibeln är mycket lärorikt.

  Läs det som står skrivet. Tag emot det och begrunda innan du läser nästa mening!

  /Kjell


 159. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det går fort utför. Så här säger Bah Kuhnke

  – Det är inte staten, utan du själv, som ska bestämma vilket juridiskt kön du har rätt till, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.


 160. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Och om man tror att man är ett kokt ägg bör även det legaliseras….

  Såg du att det konstaterades i artikeln att “transgenders” ofta har dålig hälsa, inte minst på det psykiska planet.

  Hur länge dröjer det innan man inte får säga det?

  Helt klart att det handlar om totalförvirrade psykopater, eller besatta.

  Hermafroditer är ett annat tema. Här finns legitim anledning att lyssna på de stackars människor som har drabbats av detta öde.

  /Kjell

  PS. Du citerade nu en person som inte tror som du.


 161. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  “PS. Du citerade nu en person som inte tror som du.”

  Ja, det gör jag ofta.


 162. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kan man se på frälsningen så här i bildlig form?:

  Människan sitter i fängelse. Jesus har låst upp dörren i fängelset för alla människor.
  Människa måste sedan själv välja att gå ut i friheten genom tillit till Jesus.

  Två diken kring detta synsätt:

  Människan sitter i fängelse. Jesus har låst upp dörren för alla människor / eller vissa av dem. Människan flyttas ut i friheten vare sig hon vill eller inte.

  Människan sitter i fängelse. Alla människor / eller en del av dem vill bli fria och ropar till Jesus om frihet. Då ger han dem nåd och låser upp fängelset.

  Med vänlig hälsning
  Broder


 163. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Meningen:
  “Människa måste sedan själv välja att gå ut i friheten genom tillit till Jesus.”
  vill jag formulera om till:
  “Människan måste sedan välja om hon vill låta Herren bära ut henne i frihet.”

  Med vänlig hälsning
  Broder


 164. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Broder,
  “Kan man se på frälsningen så här i bildlig form?:

  Människan sitter i fängelse. Jesus har låst upp dörren i fängelset för alla människor.
  Människa måste sedan själv välja att gå ut i friheten genom tillit till Jesus.”

  Ja, det kan man. Den Sonen gör fri, blir verkligen fri. Han tvingar sig inte på någon utan man väljer själv, i tillit, att ta emot detta erbjudande.

  Bra!


 165. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Broder,

  Det korta svaret är att jag tror att Gud håller detta hemligt till historiens slut.

  Det är nämligen inte av vikt för din (och min) personliga frälsning, ditt och mitt val.

  Det längre svaret vill jag motivera ur skriftord. Det dröjer således något ännu.

  /Kjell


 166. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Broder,

  Jag tror att skon klämmer värst när det gäller att bekänna skuld och be om förlåtelse.

  I Apg. 2:37-38 ser vi att frälsningen accepterades på grund av att de kände sig skyldiga: När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 

  Johannes gör klart och tydligt att vi får vara kvar i nåden under förutsättningen att vi bekänner skuld. 1 Joh. 1:6-10: Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. 

  Människor som skyller allt på andra sitter vanligtvis fast. Inte förrän de kan acceptera att de har egen skuld öppnas möjligheten att överlämna den skulden till Herren Jesus.

  De som inte medger egen skuld säger ofta något i stil med: “Om dom är kristna så vill jag inte ha något med kristendom att göra!”

  Det går inte att bli frälst utan att bekänna egen skuld och vilja omvända sig.

  /Kjell


 167. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Miriam och Kjell,

  Tack för era svar!

  Med vänlig hälsning
  Broder


 168. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag vill påminna om denna “flik”.

  Vem som helst får skriva här med vilken som helst pseudonym. Även med falsk email.

  Kommentarer som kommer in i andra trådar, och som inte skall publiceras, kommer jag att bara låta gå till papperskorgen om man inte vill stå för dem.

  /Kjell


 169. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anders Åberg,

  Tycker du att det är oärligt att referera till andra saker du har skrivit?

  Eller står du för det du säger och skriver?

  Jag läser här: https://newtonbloggen.wordpress.com/2014/11/16/yttrandefriheten-anvander-vi-den-inte-nu-kommer-vi-forlora-den-helt/

  I en av dina kommentarer skriver du:

  Anders Åberg

  16 november, 2014 at 22:48

  Kontentan av detta historielösa dravel är att alla vi som både tror på evolutionen och försvarar legal abort är Nazister.

  Och då kan jag ju bara undra vad din “hidden agenda” består av.

  Eugenetica, Nazism, Darwin och USA hänger ihop som ler och långhalm.

  Historiskt, opartiskt, neutralt, vetenskapligt bevisat!

  Det betyder givetvis inte att alla som har lurats av evolutionisterna är en nazist.

  Men det betyder att alla nazister även är evolutionister.

  Och det är tillräckligt skrämmande. (Om man orkar se sanningen i vitögat!)

  På min blogg kommer du aldrig och never och i evigheters evigheter få bifall för barnamord.

  Men jag tar med acceptabla kommentarer eftersom de tydligt illustrerar hur man kan grundlura sig själv och gå helt vilse i sin egen pannkaka oavsett hur tunn den må vara.

  /Kjell

  PS. I böjan av mitt deltagande i bloggarna skrev även jag kommentarer i bloggar som hade en annan livsfilosofi.

  Det var dumt av mej och jag slutade med det. Fundera på det du också.

  Med evolutionsteorier är du här helt på sniskan. Med försvar av barnamord = abort kommer du att bli portad.

  Den som inte hajjar sammanhanget mellan evolutionismen, aborter, pedofili, eutanasi och självmord, hajjar inte mycket.


 170. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Du får gärna referera till annat jag har skrivit.
  Barnamord hänger ihop med gamla testamentets gud, men det betyder inte att alla som tror på GT är en barnamördare.
  Nazismen, USA och nästan alla maktgalna förtryckarregimer genom historien, med några få undantag, hänger ihop med religion, men det betyder inte att alla religiösa är förtryckare.
  Det betyder dock att alla kristna måste acceptera massmord, etnisk rensning och även barnamord om deras auktoritära gud säger det, eftersom Gud faktiskt uppmanar israeliterna till detta i GT.
  Så ditt ohederliga insinuerande om en “hidden agenda” kan nog lika bra appliceras på dig själv. Det bästa för en seriös debatt är däremot att inte alls ta till sådant om det inte blir väldigt uppenbart.
  Frågan är väl dock hur seriös du är när du också insinuerar att jag skulle vara för barnamord, samtidigt som du som religiös måste godkänna dom vidriga perversiteterna i GT.
  Jag kallar inte laglig abort för barnamord, men det Gud uppmanar israeliterna till i GT är utan tvekan barnamord.


 171. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anders Åberg,

  Jag flyttar detta hit eftersom det är helt off topic där det skrevs.

  Vidare tror jag inte att vi kommer någon vart med detta så därför ger jag dej sista ordet.

  När jag skriver SISTA ORDET betyder det precis just detta.

  Men om någon annan ger dej respons på det du skrev kommer du att få svara.

  Tills dess har du nu fått SISTA ORDET.

  Enligt dina egna ideal borde det väl vara bästa taktiken att utgå från det vi är ense om?

  Må Herren öppna dina ögon.

  /Kjell


 172. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vet du säkert att du vill argumentera med människor som du klassar som dumbommar för att de tror på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud?

  Nu gäller det bara att avgöra om de troende eller de otrogna är “stupid people”!

  /Kjell

  PS. Mark Twain, eller Samuel Langhorne Clemens, som han hette på riktigt, var en gudsförnekare.


 173. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Min gamla flugfiskekompis från ungdomsåren heter Göran Schmidt och är numera ordförande i föreningen Genesis. Jag håller inte med honom om någonting som har med religion att göra, men om jag därför skulle kalla honom dum så hade alla som känner honom insett att jag därmed hade idiotförklarat mig själv. Han är en mycket intelligent och skärpt person, dessutom påfallande trevlig.
  Orsakerna till vad man väljer att tro på låter sig inte förklaras så lätt.

  Däremot så blir jag bekymrad över din, som det verkar, skräck för seriösa diskussioner. Har du verkligen så dåligt på fötterna?
  I det här landet bejakar vi normalt åsikts och yttrandefrihet och då även dess fundament, nämligen utbyte av åsikter. Att du verkar ha en motsatt hållning känns problematiskt, men OK, föredrar du ja-sägare så är det ju upp till dig, men jag tror inte att Göran hade hållit med dig.


 174. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anders Åberg,

  Jag håller helt med dej. Inte heller jag skulle kalla någon “dum” bara för att han/hon av någon anledning, vilken den än må vara annat än självrättfärdigande, har valt att tro att Bibelns Gud är endera irrelevant eller obefintlig.

  Detta är public medium så jag kan inte ge detaljer, men det finns en person jag verkligen respekterar och vill allt väl. Han sade upp sin tro på Gud på grund av fanater och hypokriter i det som numera kallas pingst men som jag med mitt perspektiv, på mer än ett halvsekel, skulle kalla “karismanisk ockultism”.

  När jag talar om perspektiv avser jag den tid jag som “vuxen” har erfarenheter av situationen.

  Jag är inte alls rädd för fakta, så länge de presenteras i sina korrekta samband. Men jag vill inte såra dej genom att skjuta skarpt i public domain.

  Glöm villfarelsen om “yttrandefrihet”. Det finns inget sådant. Vare sig sekulärt eller teologiskt. Har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas.

  Visst kan man välja att säga vad man vill. Men man måste då acceptera konsekvenserna. Oavsett om det teologiskt leder till evig fördömelse eller sekulärt leder till att man blir arbetslös eller fängslad.

  Fundera nu lite grand på vad jag skriver innan dina emotioner tvingar dej till tangentbordet igen.

  Det finns ingen, inte en enda, som inte har en “religion”. Ateism är en tro, inte ett vetande, och valet har konsekvenser både nu och senare.

  Humanism är en religion. Även den har konsekvenser båder personligen och för omgivningen.

  Hoppa nu inte högt på en gång. Jag har inte en enda gång påstått att ateister och humanister skulle vara sämre människor eller ha sämre etik än dem som kallar sig “kristna” (en värdelös term i dagens läge).

  Det enda jag säger är att den påhittade skillnaden mellan tro och vetenskap som missionerande och proselyterande ateister/humanister och dylika förfäktar är bullshit av högsta graden.

  Lika stor bullshit som mässande präster som inte ens känner den Gud de påstår sig representera.

  Och ännu större bullshit än giriga, pengahungriga prosperity-preachers på TV.

  Vill du samtala, kom då med fakta. Du erkänner inte min tro och jag erkänner inte din tro. Men jag har inget som helst mot dej. Snarare tvärt om.

  Var ärlig, och inte bara tvärsäker. Min Gud gillar ärliga sökare.

  /Kjell


 175. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Risken att datorer skulle börja “tänka” som människor är obefintlig, men risken att människor kommer att börja tänka som datorer är överhängande!

  Faktum är att denna trend redan befinner sig i ett framskridet stadium!

  Detta sker, och har skett historien igenom när människor tackar nej till det dubbla kärleksbudet.

  “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

  Det sker när vi börjar tumma på vem som är vår nästa och det sker när vi byter Gud mot “en gud”.

  Och vad är då “en gud”? Jo det är det viktigaste i våra liv.

  /Kjell


 176. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  He he du var mig en lustig figur Kjell. Det är mycket sällan man stöter på en sådan mästrande stil som har. Den kanske du skulle ta dig en liten funderare på.

  Jag tror inte du behöver vara så rädd för att såra mig, jag börjar numera bli ganska van vid att gräla med er religiösa.
  Emotionerna hoppas jag inte heller att du behöver oroa dig för.

  Vad gäller yttrandefriheten så har du både rätt och fel. Media ägs idag av rika människor som sannolikt ofta går att definiera som politisk mitten/höger.
  Där sållas naturligtvis vad som publiceras efter deras intressen.
  Nu befinner vi oss dock på en blogg och i den världen är det normalt sett högre till tak. Därför var din reaktion så förvånande och märklig.
  Varför ha en blogg alls om man bara vill tysta ner folk med andra åsikter?

  Ateism är tron att gudar inte finns, men det är inte en religion. Ateist kan man vara utan att ha mer gemensamt med andra ateister än just frånvaron av tro, så där tvingas jag konstatera att du har helt fel.

  Visst är det skillnad mellan tro och vetenskap. Tro är en övertygelse byggd på frånvaro av vetenskap, annars hade den ju inte kallats tro.
  Tvärsäkerhet hittar du nästan bara bland troende, vetenskapen är alltid, eller snarare oftast kanske, öppen för nya rön och nya teorier.

  Avslutningsvis får jag hoppas att inte jag sårar dig nu, när jag med ett leende på läpparna påpekar att din sista mening “Var ärlig, och inte bara tvärsäker” avslutas med det tvärsäkra konstaterandet “Min Gud gillar ärliga sökare”.


 177. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anders Åberg, jag skulle vilja ge dig respons på en del som du skrivit.

  Jag är frälst dvs att jag erkänt Jesus som min Herre. Han dog på korset så jag skulle få evigt liv. Jesus sa under sin levnadstid olika saker som t ex vända andra sidan till, den som är fri från synd kastar första stenen, det som du vill att andra ska göra mot dig ska du göra mot dem. Det är detta som jag tror på och accepterat.

  Gamla Testamentet är svår att förstå. Det är också svårt att förstå skillnaden mellan NT och GT. Men jag accepterar skillnaden.

  Det hände en massa saker i GT som jag inte kan förklara och ska därför inte ge mig in i detta. Jag accepterar att det hände en massa saker därför att Jesus har lovat mig något helt annat. Det är inte ok att döda andra människor. Det var det i GT men inte i NT.

  Du skriver att du vill ha en ärlig diskussion men samtidigt skriver du att abort inte är mord. Det går aldrig att komma ifrån att abort är ur biologisk synvinkel ett mord. Ett liv börjar vid befruktningen. Om den släcks ut så är det ett mord. Samhället har bestämt att det inte ska räknas som mord i juridisk mening men i en intellektuell diskussion så går det inte att bortse från att det faktiskt är ett mord och inget annat.


 178. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anders Åberg,

  Inte för att jag tror det är så värst meningsfullt… Men jag skall ändå ge dej ett utförligt svar. Jag ger det i “in-line” format.

  He he du var mig en lustig figur Kjell.

  Ja, akta dej bara 🙂 du har knappast sett början än…

  Det är mycket sällan man stöter på en sådan mästrande stil som har. Den kanske du skulle ta dig en liten funderare på.

  Jag förstår din reaktion. I Sverige är det ju mycket skämmigt att vara en seriös troende. När jag var 11 år gammal hade jag ännu inte valt hur jag ville ställa mej till tron. Men trots detta blev jag i den lilla staden Arboga hånad för att jag var en j***a kristen åsna. Även fysiskt misshandlad av andra barn.

  Hur som helst, först flera år senare valde jag att tro på Jesus. Jag återkommer med betydlesen av ordet “tro” eftersom du tydligen inte förstår det.

  Jag skäms inte för frälsningens evangelium. Därför avnvänder jag mej av ett tydligt språk. Jag förstår att det kan verka mästrande och intimiderande.

  Jag tror inte du behöver vara så rädd för att såra mig, jag börjar numera bli ganska van vid att gräla med er religiösa.

  Det tycks mej att det då finns en gemensam nämnare, nämligen du själv. Inte mycket att vara stolt över, skulle jag säga.

  Emotionerna hoppas jag inte heller att du behöver oroa dig för.

  En skillnad mellan oss är att du tror dej känna mej. Jag tror mej inte känna dej. Jag har ju ingen som helst vetskap om varför du är fientligt intälld till en “tro” du inte begriper.

  Vad gäller yttrandefriheten så har du både rätt och fel. Media ägs idag av rika människor som sannolikt ofta går att definiera som politisk mitten/höger. Där sållas naturligtvis vad som publiceras efter deras intressen.

  Det var inte alls det jag syftade på. Det jag syftade på är att allt man säger och gör har konsekvenser. Den enda äkta yttrandefriheten består i att man inser konsekvenserna och ändå väljer att säga det man säger.

  Nu befinner vi oss dock på en blogg och i den världen är det normalt sett högre till tak. Därför var din reaktion så förvånande och märklig. Varför ha en blogg alls om man bara vill tysta ner folk med andra åsikter?

  Tycker du att jag har tystat dina åsikter? Bara för att jag inte vill ha debatt om abort? De allra flesta aborter som utförs, begås av synnerligen egoistiska skäl. Det kommer inte att bli lätt på domens dag för de massamördare som utför aborter.

  Ateism är tron att gudar inte finns, men det är inte en religion. Ateist kan man vara utan att ha mer gemensamt med andra ateister än just frånvaron av tro, så där tvingas jag konstatera att du har helt fel.

  Hur vill du ha det? Först skriver du att “ateism är tron att” och i nästa andetag att det handlar om “frånvaron av tro“. Och i följande stycke visar du att du inte ens förstår ordet “tro”.

  Visst är det skillnad mellan tro och vetenskap. Tro är en övertygelse byggd på frånvaro av vetenskap, annars hade den ju inte kallats tro.

  Jag tvekar att använda ordet “kristen”, men utgår från att du kan ana vad jag menar. Kristen tro betyder “förtroende och trohet”. Den bästa jämförelsen är en relation. Till exempel mellan makar eller mellan föräldrar och barn. I ett bra äktenskap måste man kunna ha förtroende för varandra och det funkar bara om båda praktiserar trohet. Det finns inga som helst motsättningar mellan en sådan “tro” och “vetenskap”.

  Tvärsäkerhet hittar du nästan bara bland troende, vetenskapen är alltid, eller snarare oftast kanske, öppen för nya rön och nya teorier.

  Nu ger du mej möjligheten att göra ett skott i öppet mål igen. Har du möjligen lagt märke till hur tvärsäkra alla evolutionstroende är? De till och med kallar sina befängda teorier för vetenskap!

  Avslutningsvis får jag hoppas att inte jag sårar dig nu, när jag med ett leende på läpparna påpekar att din sista mening “Var ärlig, och inte bara tvärsäker” avslutas med det tvärsäkra konstaterandet “Min Gud gillar ärliga sökare”.

  Du behöver inte oroa dej. Hade jag några tår kvar skulle jag inte driva en blogg. Jag skall citera två texter ut Nya Testamentet vars summa talar om ärliga sökare.

  Lukas 11:9-10 Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. 

  Verbet står i presens gerundium i grundtexten. Alltså “den sökande finner”.

  Upp. 3:15-16 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. 

  Ärliga sökare är varma eller kalla. Vill endera hitta fakta som leder till tro, eller just fakta som leder till att förkasta tron.

  Så vitt jag förstår dina kommentarer söker du just fakta för att kunna stå emot tron på Gud. Och du ser inte på vilket sätt dina ansträngningar är en sorts religion. På den blogg jag länkade till har du ju gjort en hel del tvärsäkra uttalanden.

  Fast jag förstår att du tror att dina uttalanden bara är vetenskapliga fakta.

  Lycka till.

  /Kjell


 179. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik L,

  Den jämförelse jag försökte få fram var det minst sagt märkliga i att människor som godtar massmord på FÖDDA barn i GT blir så upprörda över aborter på omedvetna foster.
  Även om du inte förstår GT, så tycks du ju acceptera det som står där och då gissar jag att du inte kallar Gud för mördare. Det gör i sin tur att man får ganska svårt att ta din definition på mord helt på allvar.


 180. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anders Åberg,

  Tänk så mycket lidande vi skulle ha sluppit om någon på 570-talet hade utrotat Muhammed och hela hans familj.

  Eller om någon runt 1520 hade mördat Henry VIII och hela hans familj. Då hade vi sluppit Mary I (Bloody Mary) som bestialiskt mördade alla som vägrade bli katoliker.

  Eller Joseph Vissarionovich Stalin på 1880-talet.

  Eller om man på 1890-talet hade förintat Adolphus Hitler och hela hans familj.

  Eller Pol Pot på 1920-talet….

  Eller Jim Jones på 1930-talet när han var en liten pojke… Då hade vi sluppit massakern i Jonestown.

  Många fler än dessa 6 exempel skulle kunna nämnas, men du hajjar nog trenden. (För att du inte skall beskylla mej för att vara partisk har jag tagit med ateister, ockultister och sådana som kallade sig kristna.)

  Så mycket lidande och ondska detta skulle ha förhindrat.

  Fast eftersom det onda då inte skulle ha skett genom dessa skulle ingen ha kunnat förstå varför de mördades.

  Jag avslutar met ett citat som tillskrivs Albert Einstein:

  We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us.

  Samma gäller naturens Skapare.

  Men det finns faktiskt en “förklaring” som du inte kan förstå, eller acceptera, men som Kristustrogna kan förstå eller ana.

  Gud utvalde Abraham och genom hans sonson, Jakob, senare kallad Israel, den klan som blev folket Israel. Och Gud har från början en plan med folket Israel. De spelar, har spelat och kommer att spela en unik roll i det troende kallar “Guds frälsningsplan”.

  Själafienden, satan, har från början velat förhindra frälsningen. Det har han allt sedan Jakobs tid försökt att göra genom att utrota Israel. Men Gud ser till, har sett till och kommer att se till att detta inte sker.

  Alla fiender till Gud förenar sig i försöket att utrota Israel och de Kristustrogna, för det är nämligen det enda vattentäta sättet att bevisa att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud inte är den han säger sig vara.

  /Kjell


 181. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anders Åberg,

  Det är inte min definition av mord. Fråga vilken biolog som helst. Alla kommer att ge samma svar. Abort är per definition mord.

  Jag har lever efter NT och det är NT som jag sagt jag till.


 182. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Den som vill förstå Gud kan börja med detta 🙂

  /Kjell


 183. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vore mkt intressant att få en analys och dina reflektioner om Trumps erkännande
  av Jerusalem som Israels huvudstad.
  Vad har vi att förvänta oss nu? Känns på nåt sätt som detta är mer än ett beslut vilket som helst!!


 184. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolle,

  Ja, vad skall man tänka om detta? Att det är ett historiskt beslut är det ju ingen tvekan om.

  Å andra sidan var beslutet redan taget för ganska länge sedan, men de föregående presidenterna skrev med jämna mellanrum på en så kallad “waiver”. På grund av detta implementerades inte beslutet.

  Trump skrev in på någon ny waiver. Därigenom implementeras nu beslutet.

  Från europeiskt håll säger man att det är ett dåligt beslut av Trump. Man talar om att ha förlorat ett förhandlingsargument. Samtidigt erkänner många europeiska länder att Jerusalem är Judarnas och Israels huvudstad.

  Turkiet är rasande och i arabvärlden har man annonserat tre dagar med demonstrationer och kravaller. Framför allt Erdogans ilska får mej att gilla Trumps drag även mer. Som bekant är jag inte någon beundrare av Trump 🙂 men detta beslut anser jag är bra.

  Muslimerna har fått alltför många tillgifter redan. Land for peace funkar inte. Israel har bara 0.3% landyta mitt i det som brukade vara det Ottomanska riket och som Erdogan vill upprätta igen.

  Det är ju ingen hemlighet att araberna helst vill avskaffa Israel och utrota alla judar.

  Palestinierna (ett folk som inte finns, de är egyptier och jordanier) har fått alltför mycket godkännande på sina håll.

  Bra att de har fått ett slag på käften! Det blir dags att de får lära sig att ta ett steg tillbaka.

  Sedan måste man väl som kristen undra om detta kanske är inledningen till ett sjuårigt fredsfördrag efter att det har stormat klart. För visst kommer det att storma ett tag.

  /Kjell


 185. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolle,

  Ett litet PS.

  Troligen kan man läsa Trumps tal på flera ställen. Detta är ett.

  Full text of Donald Trump’s speech on Jerusalem

  Jag vill citera ett litet stycke:

  Over the past seven decades, the Israeli people have built a country where Jews, Muslims, and Christians, and people of all faiths are free to live and worship according to their conscience and according to their beliefs.

  Jerusalem is today, and must remain, a place where Jews pray at the Western Wall, where Christians walk the Stations of the Cross, and where Muslims worship at Al-Aqsa Mosque.

  Här kommer således ekumenik och synkretism in i bilden. Troligen ett krav för att den världsliga freden skall komma till stånd.

  När Kungars Kung tar sitt säte i Jerusalem kommer det inte att bli en samlingsplats för en massa olika religioner.

  /Kjell


 186. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack Kjell för dina tankar!


 187. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolle,

  Det sjuka i sammanhanget är att man aldrig talar öppet och ärligt om konflikternas orsak.

  Exempel: Araberna attackerar Israel. Israel försvarar land och folk. Omvärlden anklagar Israel för övervåld.


  Citat från BBC

  At an emergency meeting of the UN Security Council on Friday, the US found itself isolated, with the other 14 members all condemning Mr Trump’s declaration.

  But US ambassador Nikki Haley accused the UN of bias, saying it “has outrageously been one of the world’s foremost centres of hostility towards Israel”, and that the US was still committed to finding peace.

  On Saturday, Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu said he had heard “voices of condemnation over President Trump’s historic announcement” but had “not heard any condemnation for the rocket firing against Israel that has come and the awful incitement against us”.


  Vi upplever precis samma situation i landet där jag bor. En misslyckad ledare uppviglar sina anhängare till uppror och helst en kupp. Landets regering svarar genom att stoppa demonstranter med machetes, stembumlingar och andra vapen, och genom att släcka de bränder de startar.

  Det händer att demonstranterna skadas och även dör, och då kommer genast Human Rights (som bemannas av humanister, ateister och muslimer) och “the international community” med pekfingret och anklagar regeringens trupper för oproportionerligt våld.

  Vad tror du kommer att hända med så kallade “ungdomar” som kastar molotov cocktails mot en synagoga?

  Svaret är: Inte ett dugg. Bara “aja baja – gör inte om det”.

  Psalm 53:2 Dåren säger i sitt hjärta: “Det finns ingen Gud.” Onda och vidriga är deras gärningar, ingen finns som gör det goda.

  Psalm 2:1-6
  Varför är hednafolken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar?
  Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans Smorde:
  “Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep!”
  Han som tronar i himlen ler, Herren gör narr av dem.
  Så talar han till dem i sin vrede, slår dem med skräck i sin glödande harm: “Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg.”

  Sataniskt ondskefulla ledare lurar ut besatta dårar till att attackera Israel bara för att Trump inte fortsatte att hindra ett beslut som togs 1995, och som dessutom bara bekräftar det alla ärliga vet, nämligen att Jerusalem redan 3000 år är Israels huvudstad.

  Jordens kungar = utrikesministrar och FN och Human Rights och andra som inte erkänner Abrahams, Isaks och Jakobs Gud (alltså dårar enligt Guds ord) skriker och gapar att detta hindrar “fredsprocessen”. Vilken då fredsprocess? Vad har denna så kallade fredsprocess uppnått hittils förutom tonvis med resolutioner mot Israel.

  PLUS att den har legitimerat de så kallade palestiniernas (egyptier och jordanier) våld och destruktivitet och givit skulden åt Israel.

  Att Erdogan och Abbas och alla som vill utplåna Israel och mörda alla judar och kristna upplever ett rättfärdigt beslut som ett slag på käften kan inte annat än gillas av pånyttfödda Kristustrogna, världen över.

  Så när Han som tronar i himlen ler åt dessa och gör narr av dem, kan jag inte annat än att le i mjugg, även jag.

  Nästa rättfärdiga beslut borde vara att man slutar dalta med islamisterna och i stället tydligt deklarerar att de är terrorister.

  Ganska otroligt att Margot Elisabeth Wallström skulle erkänna att hon har varit en dåre enligt definitionen i Guds ord, och be dem hon har skadat om förlåtelse, och förkasta terroristernas våld….. (För att bara nämna en av alla politiker som är Herrens fiender.)

  Vi får väl se när och hur nästa steg mot tecknandet av ett fredsavtal kommer. Den utlovade, äkta freden kommer inte förrän Herren återvänder och regerar från Jerusalem, Israels eviga huvudstad.

  /Kjell

  Ett PS.

  När jag var ung var vi mäktigt stolta att Dag Hammarskjöld var FN’s Generalsekreterare. Inte visste vi att det var en djupt occult person.

  Dag Hammarskjöld byggde ett ockult andaktsrum in FN’s högkvarter.

  Det finns dem som menar att “Antikrist” inte är en person utan en institution (eller regim, eller regering eller supermakt eller imperium). Om de har rätt i sin tolkning kvalificerar FN för titeln “Antikrist”.

  Själv tror jag dock att det kommer en person som dubbas till ledare för institutioner, regimer och imperier.


 188. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jag skulle bara vilja lägga till att Jordanien kunde lämna tillbaka en stor del av västra delarna av Jordanien till de sk palestinierna. Jordanien ockuperade 1949 en del av det område som palestinierna skulle haft och ändrade namn på sitt land till Transjordanien, sedermera bara Jordanien. Sådana krav har jag aldrig hört.

  Sedan finner jag bråket om Jerusalem som helt “oproportionerligt bråk”. Det finns Gamla Jerusalem, Östra Jerusalem och Västra Jerusalem. Det är Västra delarna som utgör huvudstad för Israel, där bland annat Knesset ligger. Områden som inte är omtvistade.

  Ps. Jag skrev sk palestinier eftersom Judarna kallades för palestinier fram till mitten av 1900-talet.


 189. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Läser i dag i Sky News:

  Arab League rebukes Donald Trump over ‘dangerous’ Jerusalem move

  The foreign ministers say President Trump’s decision to recognise Jerusalem as Israel’s capital will lead to increased violence.

  En relevant fråga borde då vara: Vem startar och leder våldsamheterna?

  Tänk att aldrig någonsin den frågan ställs och besvaras!

  /Kjell


 190. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Berndt Isaksson citerar i sin “Twitter”: 1 Tim 4: 10-11.
  Som jag förstått det så lutar han åt en “universalistisk” tolkning av texten.

  Länken nedan, som jag uppfattar har en Kalvinistisk uppfattning, listar tre tolkningsmöjligheter:
  1. Universalist
  2. Arminian
  3. Reformed (Calvinist)

  http://www.reformationtheology.com/2006/02/understanding_1_timothy_410_by.php

  Hur tänker du? Själv lutar jag mot “Arminian”. Finns ytterligare synsätt?


 191. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anonym 2018-01-15,

  Skriv gärna ditt svar till detta med samma “signatur”.

  Reformerta har ett samlingsnamn för allt de anser vara villolära, men inte kan underordna andra etiketter. De kallar det “Arminian”. (Ungefär på samma sätt som folk från trosförkunnelsen kallar allt de inte gillar för “vänstervridet”.)

  Specifikt betyder det i detta sammanhang att man är “Arminian” om man inte skriver under på att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud “skapar” människor endera till himmelen eller till helvetet. OCH!!! Att dessa människor inte kan göra något enda dugg att ändra på den grymme kalvinistiske gudens förutfattade beslut.

  Angående Berndt håller jag med att det verkar som att han har slagit över från trosförkunnelsens laglöshet, via nyjudasimens lagiskhet, till ekumenikens och universialismens gungfly.

  Det måste vara svårt att se livsuppehälle och pension hotade av att man sitter fast i en synkretisk ekumenik som man innerst inne, i hjärtat, inte kan försvara.

  /Kjell


 192. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack för respons!

  Hur tolkar du 1 Tim 4:10-11?

  Berndt verkar ju intresserad av vad Karlendal och U.Ekman undervisar nuförtiden.
  Men som jag förstått det förespråkar ju inte RKK universalism i sin officiella teologi.

  Din sista mening: “Det måste vara svårt att se”… förstår jag inte riktigt.
  Vill du förtydliga?


 193. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Komplettering:

  Harry Forsgren har under kapitel 8 berört Calvinismen.
  I länken nedan hittas det via “Artiklar” och sedan “Ormens säd och kvinnans säd”
  Jag har inte läst igenom hela artikeln,

  http://tre-skrivare.se/hf/andliga-striden.htm


 194. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anonym 2018-01-15,

  Katolska kyrkan predikar frälsning genom att följa kyrkans bud. Alla får dock räkna med en tid i skärselden innan de är frälsta på riktigt. Det lutar väl åt universalism.

  Det jag antar vara en svårighet är att vara anställd i en organisation man inte delar synsätt och övertygelse med.

  /Kjell


 195. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ser att du inte svarar på min fråga om versarna ur Timoteusbrevet. Missade du den? Eller om du inte vill eller kan så är det helt OK.

  RKK har ju en dogm i sin katekes om att det inte ges någon frälsning utanför RKK.
  Alltså ingen universalism. Men det kanske har ändrats på senare år…

  Tack för förtydligandet av sista meningen.

  PS. får en känsla av att Harry Forsgren är marginaliserad. Undra hur många det är som läser vad han skriver?


 196. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anonym 2018-01-15,

  Först RKK. Stämmer att de lär så. Följden av det blir dock att alla som inte öppet går emot påven räknas som potentiellt frälsta om de kommer från en katolsk familj och är barndöpta.

  Sedan Tim. 4:10. Har just nu inte tillgång till alla skrifter. Därför vill jag gärna återkomma om detta. Men jag jag tolkar versen så: Frälsaren har utgivit sig själv till frälsning för alla människor och det är dem som tror på detta och är trogna som verkligen blir frälsta.

  I KJV står det “specially”. Det vore bättre med ordet “indeed” som i engelskan används för att förklara och förstärka.

  /Kjell


 197. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag har nu haft tid att studera texten i 1 Tim. 4:10 både i grundtext och översättningar, och även försökt att förstå den i ljuset av andra bibeltexter.

  • Det finns många bibeltexter som tydligt deklarerar att det bara finns en unik frälsare, nämligen Jesus Kristus.
  • I texten står det: “vi har satt vårt hopp till den levande Guden som är Frälsaren för alla människor“; det är helt i linje med resten av texterna som handlar om Jesus Kristus som den ende frälsaren.
  • Nu finns det således tre huvudriktningar i läran om frälsning:
   1. Kalvinism: Frälsaren är frälsare för alla utvalda. Resten är förutbestämda till förbannelse.
   2. Kristen tro: Frälsaren är erbjuden som frälsare för alla människor, men inte alla vill ta emot denna frälsning, och det finns människor som inte får höra evangelii budskap.
   3. Universalism: Frälsaren skulle inte kalls “frälsare för alla människor” om han misslyckas med att frälsa en del (många? – de flesta?) av dem. Därför blir alla frälsta till slut.
   4. Ateismen: Nonsens! Alla dör som hundar och flugor. När vi dör är det finalt slut.
  • Det enda vi vet om Gud är det han har uppenbarat för oss. Det är vanligtvis missledande att spekulera över det vi inte fått veta.
  • Vi vet inte hur Gud kommer att handla med alla som dog utan att få höra frälsningens evangelium, eller med dem som levde i religioner där de från unga år fick lära sig (bli indoktrinerade) att frälsningens evangelium är en svår villolära.
  • Låt oss göra jämförelsen med t.ex. penicillin som bot mot bakteriella infektioner. Liknelsen är bara en bild och som alla vet finns det resistenta bakterier. Tack och lov är det dock fortfarande så att tillräcklig dos av en cocktail av bredspectrala penicilliner botar den sjuke.
  • Och nu lägger jag till den svåra formuleringen: Speciellt om den sjuke tar emot medicinen.

  Liknelsen / bilden: Den som får en infektion kan sätta sitt hopp till den superpencillin-coaktail som kan bota alla infekterade, speciellt om de tar emot medicinen och fullföljer kuren.

  Blir alla då botade av denna superpencillin?

  NEJ!

  /Kjell


 198. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack för grundläggande svar!
  Jag håller med dig!


 199. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Önskar tips på apologeter (försvarare av tron).
  Gärna med akademisk utbildning.
  Gärna teologiskt hemmahörande i klassisk Pingstväckelse.


 200. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anonym 2018-03-08,

  Jag skulle nog säga att Sven Reichmann är en mycket god, akademiskt utbildad, svensk apologet. Man måste inte skriva på ett torrt akademiskt sätt för att vara apologet.

  Sedan måste vi väl erkänna att Mikael Karlendal var en god apologet innan han blev kalvinist och till slut katolik.

  Jag vet att jag blir mycket misstänkt när jag skriver nästa mening… Så länge som Karlendal håller sig till “Sola Scriptura” (fastän han förkastar denna tes) säger han faktiskt fortfarande saker som stämmer med Guds ord.

  Jag skulle dock inte rekommendera hans blogg för sanningssökare. Han missionerar nu för RKK.

  Själv har jag läst apologetiska skrifter sedan ungefär trettioårsåldern och jag finner apologetik en mycket bra medicin mot överdrifter och underdrifter i diverse samfund.

  Amatör? Visst, men jag tror att det finns artiklar här som kan kallas apologetiska.

  Apologet eller ej, man måste pröva allt och behålla det goda.

  Sedan beror det väl på vad du söker. Vad anser du måste försvaras? Apologesi betyder ju försvar.

  Jag skulle kunna nämna fler, men jag väntar tills du berättar vad du söker.

  För övrigt tror jag att vi alla har en allmän kallelse att vara apologeter.

  Kol. 4:6  Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.

  1 Petr. 3:15  Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har.

  /Kjell


 201. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag håller med om din analys av Sven Reichmann.
  Även att du skriver apologetik.

  Du undrar “vad jag söker”. Det är inget specifikt ämne bara, utan även intresserad av att hitta belästa apologeter. Kanske för att jag själv har akademisk bakgrund.


 202. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anonym 2018-03-08,

  Erik Ewalds är också en bra apologet.

  Dansken Leif Andersen har skrivit en bok som heter “Gud varför sover du?”

  Båda är lutheraner.

  /Kjell


 203. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack för informationen!


 204. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “Anonym”,

  Du skriver:
  “Önskar tips på apologeter (försvarare av tron).
  Gärna med akademisk utbildning.
  Gärna teologiskt hemmahörande i klassisk Pingstväckelse.”

  Till signaturen Anonym,

  Dessa två, Dr Guy P. Duffield och Dr Nathanael M.Van Cleave har var och en undervisat under mer än 50 år inom Pingströrelsen.

  Jag tror därför att de kan uppfylla din ”Kravspecifikation” . De har gemensamt skrivit boken ”Foundations of Pentecostal Theology”
  ISBN 971-511-191-2.

  Det är den kanske bästa boken om pingstteologi som finns tillgänglig, men, ”this is not a theology for Pentecostals alone…”

  Följande områden analyseras grundligt:
  The Doctrine of the Scriptures (Bibliology)
  The Doctrine of God (Theology)
  The Doctrine of Man (Anthropology)
  The Doctrine of Sin (Hamartiology)
  The Doctrine of Salvation (Soteriology)
  The Doctrine of the Holy Spirit (Pneumatology)
  The Doctrine of Divine Healing
  The Doctrine of the Church (Ecclesiology)
  The Doctrine of Angels (Angelology)
  The Doctrine of Last Things (Eschatology)

  Boken har också:
  – Index of Authors and Persons
  – Index of Scriptures
  – Index of Subjects

  Det innebär att man enkelt kan “zooma in” det man just då söker information om.

  Rekommenderas.

  (Reply)


 205. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tachbulah ,
  Tack för informationen!

  Kjell,
  Tack för att du i ditt svar, 09/03/2018 at 14:36, har med Bibelverser!


 206. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anonym 2018-03-08,

  Micael Grenholm kallar sig apologet.

  Och Paulus är hedningarnas störste och förste apologet.

  /Kjell


 207. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ser att du har skrivit en del att läsa under Aktuellt. Ber om ursäkt att jag sticker emellan med en fråga eller kanske snarare en reflektion som jag vill få bemött.

  Versen den gäller är: “Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. ” Heb 11:26

  “Han” i texten är Moses.

  Moses räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter.

  För att räkna med någonting som tillhör Kristus känner man Kristus.

  Alltså, Moses kände Kristus innan Kristus uppenbarat sig på det sätt som Kristus uppenbarade sig för hedningarna.

  Jag är hedna kristen men tror ändå att det finns stora skäl att försöka förstå på vilket sätt Moses kände Herren innan Herren uppenbarat sig för hedningarna.

  Vanära översätts ibland med smälek.

  Vilka som väljer Egyptens skatter framför Kristi smälek/vanära idag kan ett barn ana men det är deras problem. Frågan är vilken väg man själv går på. Jag tycker inte att det är helt lätt att veta hur man ska gå men det var ju inte Mosesfolkets vandring heller….


 208. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Vem som helst får ju reagera. Min reaktion kommer att ta några dagar för detta kostar tid att “tolka”.

  /Kjell


 209. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Jesus gav lärjungarna ett unikt bibelstudium.

  Lukas 24:44-45 Och han sade till dem: “Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna. 

  Kristna har svårt att se det som står om Jesus i Gamla Testamentet, kanske förutom några verser i Jesaja.

  Men det finns faktiskt 69 verser i GT som innehåller orden “Herren talade till Mose”.

  Vidare finns det 65 verser som innehåller orden “Herrens ord kom till”. (Och några stycken fall där “Guds ord kom till” någon.)

  Och vi tar med texten i Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Joh. 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.

  Guds son, Jesus Kristus, var aktiv i skapelsen. Allt är skapat av/genom Honom och till Honom.

  Mose var ju Levit och kände säkert till Skrifterna. Han förstod vem som uppenbarade sig för honom i den brinnande busken. (2 Mos. 3)

  Vi känner Jesus från Nya Testamentet och har en tanke om honom som ung judisk man. Hur Mose “sinnebild” av Herren såg ut vet vi inte. Jag vill gärna undvika diskussion om treenigheten.

  Den text i Hebr. 11 som du tar upp är svår att förstå om man jämför med händelseförloppet i 2 Mos. Mose gick ju i landsflykt på grund av att hade mördat en av slavdrivarna. Låt oss ta texten igen med lite fler verser: Heb 11:24-27 I tron vägrade Mose som vuxen att kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den Osynlige.

  Och så jämför vi med texten ur 2 Mos. 2:11-1 En dag när Mose hade blivit vuxen, gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Han fick se en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla håll, och när han såg att ingen annan var där slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sanden. Nästa dag gick han ut igen och fick då se två hebreiska män i slagsmål. Då sade han till den som var skyldig: “Varför slår du din landsman?” Han svarade: “Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade egyptiern?” Mose blev förskräckt och tänkte: “Saken har alltså blivit känd!” Farao fick också höra om det och ville döda Mose. Men han flydde undan farao och bosatte sig i Midjans land. Där satte han sig vid en brunn.

  Det finns flera texter där GT’s historieskrivning inte verkar spåra med NT’s rapporter. Exempelvis när NT talar om “den rättfärdige Lot” och GT avslöjar hans leverne, då tolkar jag det så att det finns hopp för en syndare som jag. Det finns ju ett löfte att Gud kommer att låta allt samverka till det bästa för dem som verkligen vill vara hans.

  Det där med vanäran och smäleken tror jag inte vi skall haka upp oss på. Det var nog många som ansåg att Mose var dummare än en åsna när han kastade bort sin privilegierade karriär hos Farao för att försvara ett folk som inte var speciellt tacksamma eller imponerade av detta.

  Hur kände då Mose Kristus? Låt oss läsa texten i 1 Mos. 28:10-15 Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Harran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten, eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen, och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sade: “Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat dig.”

  I hebreiskan står det יהוה אלהי (läses från höger till vänster) vilket vi skulle kunna transkribera som “Jehova Elohim”. Gudsnamnet som vi transkriberar Jehova fick ju inte uttalas och det består bara av bokstäverna JHVH. Därför använder judar ordet אֲדֹנָי Adonai som betyder just Herre. Och då måste vi förstå att titeln “Herre” inte bara betyder en man utan en härskare med makt, ja faktiskt en envåldshärskare med all makt. Vanligt är även att judar talar om “Namnet” השם Hashem.

  Adonai är pluralis, men det bör vi förstå som vördnad, inte som flertal. Jämför “herrars Herre” på svenska. Jag skall citera en text för att åskådliggöra detta. Texten finns i 1 Tim. 6:13-16 Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen: bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som den salige, ende Härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas Kung och herrarnas Herre, han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen. 

  Samma gäller ordet Elohim som är pluralis av “gud” och egentligen betyder “gudar”. Viktigt att förstå här att det handlar om “gud” med litet G. Jämför texten i 5 Mos. 26:17 Du har i dag sagt att Herren ska vara din Gud och att du ska vandra på hans vägar, hålla hans stadgar, bud och föreskrifter och lyssna till hans röst. 

  Man väljer således att JHVH skall vara den man anammar som “gud” eller Herre, Adonai, den som bestämmer och leder. i 1 Mos. 17:1 står det att JHVH uppenbarade sig för Abram (sic!) och kallade sig själv för אל שׁדי “El Shaddai”, Den Allsmäktige, alltså den Herre som inte kan betvistas. I vers 17 säger sedan denne JHVH att han “ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud.” (ordet Elohim används här)

  Lägg nu märke till att texten i 1 Tim. säger att det är Jesus Kristus som är denne allsmäktige kungars Kung och herrars Herre.

  Mose kände väl till Abram, senare Abraham, Isak och Jakob. Han kände till Jakobs söner, Israels barn! Han var själv en ättling av Levi och hade således ett gudomligt uppdrag, som Levit, att vara medlare mellan Herren Gud och människor.

  Ja, Mose kände Jesus Kristus fastän han inte visste hur frälsningshistorien skulle utveckla sig i framtiden.

  /Kjell


 210. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Läser igenom ditt svar varje dag och vill gärna börja försöka bemöta det. Jag ska undvika att berätta om min egna personliga resa i funderingarna och gå mer rakt på konsensus av dem.

  “Det finns flera texter där GT’s historieskrivning inte verkar spåra med NT’s rapporter. Exempelvis när NT talar om “den rättfärdige Lot” och GT avslöjar hans leverne, då tolkar jag det så att det finns hopp för en syndare som jag. Det finns ju ett löfte att Gud kommer att låta allt samverka till det bästa för dem som verkligen vill vara hans.”

  Ja. En grundläggande sanning som spårar genom hela GT och hela NT är vem som är den ende Rättfärdige. GT-människan och NT-människan har att förhålla sig till den samme ende Rättfärdige.

  Lot var också en syndare ja, han lyssnade tex inte alltid på vad Gud sa, men han plågades av de ogudaktigas utsvävande liv och fruktade Gud. Lot hade en vilja att följa den ende Rättfärdige även om han ibland som människa i den här världen misslyckades.

  När man misslyckas kan man göra som klagovisaren och bekänna: “HERREN är rättfärdig, men jag var upprorisk …” (Klag 1:18)

  Klagovisaren bekänner vem som är rättfärdig och vem man själv är som människa.

  Sedan kan man läsa vad Petri penna skriver i Petrus andra brev hur kunskapen om Herren Jesus Kristus kan växa till. Om man tycker att det är svårt kan man be Herren om hjälp i växandet. Han vet hur man omvänder syndare och upproriskor som tex jag. Han är mild men effektiv. Och extremt tålmodig. Bara att se hur han låter Abraham förhandla kring de syndiga städernas öde.


 211. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev: Lot var också en syndare ja, han lyssnade tex inte alltid på vad Gud sa, men han plågades av de ogudaktigas utsvävande liv och fruktade Gud.

  När homofilerna i Sodom ville ha sex med änglarna erbjöd Job att i stället ge dem sina två döttrar som var oskulder.

  Senare, efter flykten, var det nog ganska kyligt ibland på nätterna uppe bland bergen.

  Kroppsligt oangenämt torde det inte ha varit att bjudas på en sup och sedan sex med döttrarna.

  /Kjell


 212. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Nätkrasch här så jag provar svara igen.

  Det jag skrev var att det inte går att se någon ursäkt för Lots ageranden och att de då får bli exempel på människans behov av Guds nåd. Att Guds nåd är hög över dem som frukar Gud är känt.


 213. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Precis det tror jag är Guds ords budskap, fast vi formulerar förklaringarna olika.

  Jag skulle säga: Tack och lov att Gud i efterskott kan ändra historien!

  Fats för Gud finns inget “i efterskott”.

  /Kjell


 214. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  inte går att se någon ursäkt för Lots ageranden

  Inte alla tänker på den historiska situation i vilken detta utspelar sig. Lot uppgavs vara “rättfärdig”, och vi vet att det blir man inte av laglydighet. men när vi sätter oss till doms över vad som är ursäktligt eller rättfärdigt glömmer vi lätt att det vid Abrahams och Lots tid inte fanns någon lag, där mer “intrikata bestämmelser” om sexuella relationer reglerades. Lagen utgavs flera hundratals år efter Lots tid.

  Dock torde det ha varit uppenbart sedan skapelsen att föräldrar inte skulle idka sexuellt umgänge med sina barn. Men övrigt umgänge mellan nära släktingar, inklusive syskon (…), blev inte (uttryckligen) förbjudet förrän lagen utgavs på Mose tid.

  Många drar säkert efter andan med tanke på det där med syskon (…) men faktum är ju att om detta inte hade varit tillåtet från början skulle det aldrig kunnat bli mer än två generationer människor på jorden, nämligen Adam och Eva och deras barn.

  Ateister brukar älska att fråga hur människosläktet kunde föröka sig efter de första två generationerna. Svaret är alltså busenkelt (dvs, som det vanligen brukar gå till…, men sedan syndafallet och den genetiska degenerationen började ge upphov till nedärvda sjukdomar på grund av inavel, blev det till slut nödvändigt med ett förbud mot giftermål mellan alltför nära släktingar).

  Vi kan ha svårt att avhålla oss från att ha “starka synpunkter” på det acceptabla i Lots beteenden, men när vi fäller våra domslut (nåja) måste vi kunna peka ut enligt vilka dåtida kända lagar han bröt emot. Det kan ju trots allt inte ha varit helt lätt att veta precis vad som var rätt och fel då ingen lag fanns att orientera sig efter. 🙂

  // Rolf


 215. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf Lampa,

  Judiska teologer brukar tala om de sju lagar som gavs åt Noa. The Seven Laws of Noah (Hebrew: שבע מצוות בני נח‬ Sheva Mitzvot B’nei Noach).

  På svenska brukar man kalla dem de “Noakidiska lagarna”.

  1. Uttala inte utan anledning Guds namn, förbanna inte Gud eller bedriv ockultism
  2. Tillbed inte falska Gudar eller avbilder
  3. Begå inte stöld eller kidnappning
  4. Begå inte mord
  5. Utöva inte sexuellt omoraliska förhållanden
  6. Etablera rättvisa och moraliska domstolar
  7. Ät inte av ett levande djur

  Dessa bud fanns således långt innan Lot.

  Sedan får vi reda på följande, som också hände innan Lot flydde.

  1 Mos. 18:20-23 Sedan sade Herren: “Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför tänker jag gå ner och se om de har gjort så som i ropet som har nått mig. Om det inte är så, vill jag veta det.” Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod kvar inför Herren. Och Abraham gick närmare och sade: “Ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige?

  Herren tillräknade dem deras synd, och då tar vi med Pauli ord i Rom. 5:13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns.  

  En bra, relativt ny översättning av GT, gjord av hebreer återger texten i 1 Mos. 18:20-23 såhär: And YAHWEH said, The cry of Sodom and Gomorrah is great, and their sin is exceedingly heavy. I will go down and see if they have at all done according to the cry coming to Me. And if not, I will know. And the men faced around from there and went toward Sodom. And Abraham was still standing before YAHWEH. And Abraham drew near and said, Is it so? Will You cut off the righteous with the wicked?

  /Kjell


 216. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf Lampa,

  Två näringsrika svar att läsa nu. Ett från dig och ett från Kjell. Och du åker på den första följdfrågan. Visste Lot om detta?:

  “Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.✱”

  Det är sant att jag räknade in sådant som Lot inte kunde veta i min bedömning.

  Mest har jag dock försökt förstå med hjärtat hur det kan komma sig att man bjuder ut sina döttrar till våldtäcktsmän. Och då finns det inget att förstå. Var det dåtida skyddet mot gäster man tog in i sitt hus så stark att Lot hellre offrade sina döttrar än sina gäster? Kanske en delförklaring till att han flippade ur totalt men ingen ursäkt.

  Texten om döttrarnas agerande mot pappan har jag inte studerat så noga ännu. Men den historien ledde till två nya släkten som säkert har sin betydelse i historien.


 217. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Noa hade ungefär 75 år tillsammans med Adams sonson Enos.

  Kolla följande tabell som anger åldrar och släktskap från GT’s text.

  Vem berättade för Moses hur det var innan Moses föddes?

  /Kjell

Comments are closed.