Q&A #3

Vi börjar en ny “Frågor och Svar” sida.

Den förra blev trögrodd.

Denna flik är avsedd att användas när någon vill ställa frågor.

Frågorna här får ställas helt anonymt. Alltså inget tvång att använda sin vanliga signatur.

En bra signatur är dagens datum. Till exempel 2015-02-12

Det är alltså helt i sin ordning att använda olika signatur varenda gång.

Givetvis är det helt i sin ordning om man vill använda sin vanliga signatur.

/Kjell

Views: 352

82 thoughts on “Q&A #3”

 1. Detta är en fråga från min sida. För att förklara vill jag citera en kommentar som skrevs ganska nyligen på Mikael Karlendals blogg.

  Kommentaren skrevs av Mikael Åkeborg, 10 augusti, 2018 kl. 18:28, och lyder:

  Tack Mikael för din fantastiska blogg! Jag har haft/har stor nytta av det du skriver. Jag är inte medlem i katolska kyrkan ännu, men har en mycket stor längtan att bli det. Min resa har pågått lite över ett år och jag har fått insikter som jag inte trodde fanns. Din beskrivning av din resa och din tacksamhet till det du varit med om är stärkande för min tro.

  Jag utgår från att Mikael Åkeborg ärligen menar det han skrev och jag hade velat ställa honom en fråga, men tråden har stängts så att man inte kan skriva fler kommentarer där.

  Jag skulle ha skrivit följande fråga till Mikael Åkeborg:


  Mikael, du skriver att du inte är: “medlem i katolska kyrkan ännu, men har en mycket stor längtan att bli det

  Är det möjligt för dej att mera specifikt berätta precis vad det är du längtar till?


  En liten förklaring till min undran.

  Så länge jag kan minnas har jag haft en motvilja mot allt som har med ritual och formalitet att göra. Inte bara i kyrkliga sammanhang utan även i vardagslivet. Tänk på födelsedagar och jubilea och allt annat som måste utföras enligt föreskrivna former på föreskrivna tider och dagar.

  Jag säger inte att det är något fel om man tycker om ritual och formalitet, men ser det själv som ett hinder för för inlevelse när man tvingas till deltagande. Kan man vara “en glad givare” på en födelsedagsfest? Hur många “är sig själva” vid en bröllopsceremoni? Är en kärleksyttring, av hjärtat, mindre värd 364 av årets dagar, än på bröllopsdagen?

  Min ärliga fundering är således om det går att separera ritual och formalitet från ett visst mått av hyckleri.

  Men jag är inte främmande för tanken på att det är en egen brist som gör det omöjligt för mej att förstå dessa saker.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Kjell,

  Förr var det viktigt för mig med ritualer. Det är det inte längre. Tvärtom blir jag ganska direkt less och samtidigt lite förundrad över det smått “tvångsmässiga” i ritualer.

  Skälen att besöka en församling för mig är gemenskap och undervisning. Därför kan jag besöka olika församlingar beroende på vem som ska undervisa och om man vet att vänner är där.

  I övrigt har jag endast en längtan efter att äntligen någon gång få möta Jesus och i väntan på det använder jag en mp3-spelare som följer med mig överallt. Lyssnar under cykelturen till jobbet och även ibland på jobbet när jag är ensam och gör sådant som inte innebär att lyssna på andra. Man kan lyssna på ett kapitel flera dagar och hela tiden upptäcka någonting nytt.

  Ja….det är nog allt. Och att be /samtala med Jesus förståss.

      (Reply)

 3. Lars W,

  Bästa sättet att vilja bli katolik är nog att inte läsa Bibeln och bara gilla spiritualitet.

  Näst bästa, det som Karlendal och Ekman valde, är att läsa “kyrkofäder” tills man glömmer det som står i Bibeln.

  Men för båda, och alla, gäller att man inte bör se på RKK-trädets frukt fastän vår Herre sade att man skall känna igen trädet på dess frukt.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Ulrika,

  Med vilka bibeltexter motiverar du att detta skulle gälla enbart och allena RKK?

  Jag tror att alla kristustrogna bör vara försiktiga med sina domar om de inte kan stödjas med citat ur Guds ord och tolkning av texten med sund exeges.

  Läste du vers 6? Varför blev Johannes förvånad?

  /Kjell

      (Reply)

 5. NOT

  Väldigt ofta ser jag i logfilen att någon sökte något, och inte kunde finna.

  Det han/hon försökte söka finns vanligtvis på bloggen.

  Det var bara att han/hon inte visste hur de skulle använda sökarfunktionen eller precis vilket ord de skulle söka.

  Snälla ni!

  Skriv en anonym fråga här så skall jag visa var det finns.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell,

  “Med vilka bibeltexter motiverar du att detta skulle gälla enbart och allena RKK?”

  Ingen text.

  Det som Lars berättar om RKK,s övergrepp på barn är en del av skändligheterna. Svk,s pride/sexfestivaler är ett annat exempel på skändligheterna. Islams och hinduismens barn-“äktenskap” likaså skändligt.Framgångs”teologernas” “charlatism” etc

  Varför blev Johannes förvånad?

  Oj……det har jag inte tänkt på. En sak är nog omfattningen av det han såg. Vers 15:” Och han sade till mig: “Vattnen som du såg där skökan tronar, det är folk och människomassor och länder och språk. ”

  På Johannes tid var världen avsevärd mindre än vår och han fick alltså se mer än vad vi ännu sett.

  Vad tror du?

      (Reply)

 7. Ulrika,

  Jag tror att Johannes blev högeligen förvånad när han fick se att makt i människohänder oftast leder till ondska och förbannelse. Han trodde nog att det fanns människor som skulle göra världen bättre bara de fick tillräckligt mycket makt. Den tron finns kvar än i dag. Trosförkunnelsen menar ju att bara vi får tillräckligt mycket kraft och blir tillräckligt välsignade så kommer vi att upprätta Guds rike på jorden.

  Men nu tillbaka till RKK. I Paulus första brev till Timoteus talar han om “villoandar och onda andars läror“, och han nämner explicit två läror som “hycklande lögnare” kommer att predika:

  1. De förbjuder folk att gifta sig
  2. De befaller folk att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen

  1 Tim 4:1-5

  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. De förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön.

  Det är således nummer 1 jag syftar på, alltså RKK’s förbud att gifta sig, så kallat celibat.

  Paulus säger i 1 Kor. 7:2,9

  (2) för att undgå otukt skall var man ha sin egen hustru, och var kvinna sin egen man. (9) kan de inte leva avhållsamt, så må de gifta sig, ty det är bättre att gifta sig än att brinna av begär.

  Och angående biskopar (i grundtexten står det “επισκοπης” – ‘episkopes’ = biskopar) – fast man har översatt ordet med “församlingsledare”.

  Lägg märke till att dessa biskopar enligt Paulus skall vara gifta, monogama, familjefäder med relativt vuxna barn som sköter sig väl.

  1 Tim. 3:1-5

  Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?

  Dessa och många flera bibeltexter gör att man måste välja om man ger Guds ord – Bibeln – högsta auktoritet, eller överlåter auktoriteten åt biskopar som inte är tillsatta enligt Paulus föreskrifter.

  Det går absolut inte att vara både bibeltrogen och katolik. Man måste välja!

  /Kjell

  PS. Jag tar här inte upp RKK’s spiritism, avguderi och hädelse av Anden.

      (Reply)

 8. Hej. det är val här i höst, ska man rösta blankt! sd vill ändra i abortlagen,och i riksdagen har man prata väl om israel. s har nyligen givit ett bidrag till palestinsk demonsration med nästan 300000 tusen svk. Det är väldigt rörigt, vad har du för åsikt.

      (Reply)

 9. “Trosförkunnelsen menar ju att bara vi får tillräckligt mycket kraft och blir tillräckligt välsignade så kommer vi att upprätta Guds rike på jorden.”

  Trosförkunnare med anhängare vet inget alls om Guds Rike. De lever i ett motsatsförhållande till Bergspredikan och därmed till Lagen o s v. Trots förvirringen i dagens värld finns Guds Rike etablerat redan nu, ja redan för ca 3 500 år sedan då den första Församlingen bildades. Som Mästaren, Yeshua Messias, uttryckte det:

  ”Och då han blev tillfrågad av fariséerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem och sade: ’Guds rike kommer icke på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen, ej heller skall man kunna säga: ‘Se här är det’, eller: ‘Där är det.’ Ty se, Guds rike är invärtes i eder.’ Och han sade till lärjungarna: ’Den tid skall komma, då I gärna skullen vilja se en av Människosonens dagar, men I skolen icke få det.…’ ”

  Guds Rike finns starkt etablerat på jorden sedan länge men blir synligt först efter Harmagedon. Därefter kommer det att vara fullt synligt över hela jorden intill tidens ände.

      (Reply)

 10. Kjell,

  “Näst bästa, det som Karlendal och Ekman valde, är att läsa ‘kyrkofäder’ tills man glömmer det som står i Bibeln.”

  Där glömde du Halldorf, den kanske effektivaste infiltratören inom pingstsamfundet.

      (Reply)

 11. Ulrika,

  Kjell skrev till dig:

  “Med vilka bibeltexter motiverar du att detta skulle gälla enbart och allena RKK?”

  I Uppenbarelsboken kap 17 (m fl) är det tydligt att kvinnan som tronar på sju berg avser RKK, såsom du antydde. Hon är vidare moder till skökorna och skändligheterna på jorden, såsom du citerade ur kapitlet. Moder till vilka? Till de många avfallskyrkorna dit merparten av de svenska samfunden kan räknas numera – tyvärr. Jag har fått så mycket gott med mig från Pingströrelsen i ungdomens dagar – men dagens pingstsamfund är för mig avskyvärt! Som ett av många exempel.

  Går jag till någon samling numera blir det till Adventkyrkan. De firar Herrens – Yeshuas – Sabbat och då de serverar lunch efter Sabbatshögtiden kan man vara lugn över att det inte finns griskött i maten (på den tiden jag var med i ÖM, EFK och slutligen pingst serverades det oftast kaffe med skinkmackor efter gudstjänsten, aldrig någon hel lunch). Som väl är ligger Adventkyrkan bara ca 30 min hemifrån (närmaste Synagoga ligger tyvärr alltför långt bort). I Rwanda har jag många bekanta som är adventister, och messiansk tro – i sin helhet – är på frammarsch även där. Så jag känner mig som väl är hemma både här och där.

      (Reply)

 12. larsåke gustafson,

  Vitsen med att rösta blankt har jag aldrig riktigt begripit. Visst signalerar det att man inte anser att något parti är okay, men i praktiken gör det ingen skillnad.

  Som jag ser det var Sverige redan förstört av socialistiskt vanstyre på 70-talet. Den politiska splittringen har sedan bara ökat och var och en som vill kan se och förstå att demokrati inte funkar i ett samhälle där det saknas gemensam livsåskådning.

  Helt uppenbart finns det ett antal partier som man inte kan rösta på om man är en ärlig kristen.

  Och resten av partierna har mer eller mindre punkter i sina program som inte heller kan välsignas av kristustrogna.

  Den strömning som ger populister makt just nu i världen är inte av godo. Jag syftar då på Brexit, Trump och avstår från att nämna deras gelikar i Sverige. Det finns väldigt många likheter med 1930-talet.

  Fundera lite på vad innehållet av “nationalism” är när faktiskt ingen konsensus finns angående vad som är svenskt och vilka värden som är svenska.

  Alla som har en trädgård vet att om man låter nässlor växa och frodas för länge så blir det svårt att rensa bort dem och efteråt ser trädgården inte vacker ut.

  Det har för länge vuxit nässlor i Sverige och det tycks mej att inget av partierna är kapabla att rensa upp och kultivera goda växter i stället.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Lars W,

  Den text jag citerade ovan handlar både om giftermålsförbud och matförbud.

  Alla har friheten att avstå från vissa slags matvaror men GT’s matbud gäller judarna. Hedningar får till största delen välja själva. Det är inte frälsningsavgörande.

  I Apg. 15:19-20 finns matlagarna för hedningar: Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sådant som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral, från kött av kvävda djur och från blod.

  /Kjell

  PS. Även i GT gällde följande (5 Mos. 14:21) Ni ska inte äta något självdött. Du får ge sådant åt främlingen som bor inom dina portar, han får äta det, eller sälja det till utlänningen

      (Reply)

 14. “PS. Även i GT gällde följande (5 Mos. 14:21) Ni ska inte äta något självdött. Du får ge sådant åt främlingen som bor inom dina portar, han får äta det, eller sälja det till utlänningen”

  Självdöd gris var/är inte tillåtet att servera vare sig till
  jude eller hedning.

      (Reply)

 15. Lars W,

  Man måste läsa all text i sitt sammanhang. Först kommer en lång uppräkning av det som Israels barn, enligt förbundsavtalet, fick och inte fick äta.

  Det finns ju ingen som helst anledning att någon av dem skulle ha varit grisfarmare eller hållit sig med svin på bondgården.

  Följden blir ju att det varken fanns slaktade eller självdöda svin att ge, eller sälja, åt främlingen.

  Och samtidigt kvarstår att det är synnerligen oförståndigt att äta självdöda djur. Det händer att man gör det här och inte sällan med sjukdom och till och med dödsfall som resultat.

  /Kjell

      (Reply)

 16. “Man måste läsa all text i sitt sammanhang.”
  Jaså? Det hade jag ingen aaaaning om.

  “Följden blir ju att det varken fanns slaktade eller självdöda svin att ge, eller sälja, åt främlingen.”

  Hur var det i Dekapolis vid tiden för Skaparens jordevandring? Varför förgjorde Han en hel svinjord där?

      (Reply)

 17. Lars W skrev: “Jaså? Det hade jag ingen aaaaning om.

  Ja, det märks. Har du aldrig funderat på en karriär inom politiken? Populister brukar nå höga positioner där.

  Din jämförelse haltar betydligt. För det första gavs lagen innan Israels barn intågade i landet. Moses dog mer än 1000 år innan Jesus föddes. När Jesus vandrade runt i landet var det under romerskt styre sedan ungefär 100 år tillbaka. Innan dess var det under grekiskt styre i 250 år. Och ännu tidigare under persiskt styre i 200 år efter den babyloniska ockupationen som varade 50 år. (alla siffror avrundade)

  Decapolis (grekiska Δεκάπολις efter deca – tio och polis – stad) är beteckningen för ett historiskt stadsförbund om tio hellenistiska-romerska städer i Mellanöstern. Huvuddelen av städerna finns i Jordanien. Decapolis ligger geografiskt samlad öster och söder om Gennesaretsjön förutom staden Damaskus som en del historiker anser endast var en hedersmedlem. Varje stad var ett fristatsområde med kringliggande landsbygd, byar och gårdar. Städerna kontrollerade handeln i området.

  Enligt Bibeln befann sig Jesus i “Gadareernas område” och torde således ha varit i trakterna söder om staden Hippus. Svinen dränkte sig i Gennesaretsjön så vi talar om den sydliga spetsen av sjön. Precis varifrån båten med lärjungarna lämnade sjöns nordvästra sida får vi inte reda på. Det kan ha varit Kapernaum och det kan ha varit Ginosar (som gett sjön sitt namn). Det kan till och med ha varit från trakten norr om Tiberias. Det blir en seglats på drygt 10 km eller maximalt 15 km.

  Det centrala är dock att det område där de steg i land och där svinen dränkte sig styrdes av kolonisterna från Rom och det fanns gott om “utlänningar” i hela området öster om sjön. Köpmän, makthavare och militär. Svinen var troligen avsedda som föda åt militärerna.

  Jag vet inte om det är din avsikt att rycka sönder alla diskussioner med irrelevanta sidospår, eller om det bara handlar om att bli uppmärksammad.

  Oavsett vilket får du finna dej i att jag sätter en definitiv punkt här.

  Ytterligare kommentarer utan citat och god exeges kommer att gå direkt till skrothögen.

  /Kjell

      (Reply)

 18. I den senaste Artikeln “Mundial men inte i Sverige” citeras Micael Grenholm:

  “Om det verkligen hade varit ett ”väckelsemöte” intresserat av ”sanning” borde Runar ha poängterat att det Jimmie kallar gud inte är Gud, och det Jimmie kallar bön inte är bön.”

  Ja, närmre sanningen än det Grenholm säger här kommer vi nog inte gällande det sk väckelsemötet mellan Runar och Jimmie.

      (Reply)

 19. föregående kommentar,

  Former Vatican official claims Pope Francis knew of abusive ex-cardinal, calls for his resignation

  A former Vatican ambassador to the U.S. said Sunday that he told Pope Francis in 2013 about allegations of sexual abuse against a prominent priest — and that Francis took no action. Now he is calling for Francis to step down.

  Archbishop Carlo Maria Vigano made the claims in a lengthy statement that concludes with a call for Francis’ resignation: “In this extremely dramatic moment for the universal Church, he must acknowledge his mistakes and, in keeping with the proclaimed principle of zero tolerance, Pope Francis must be the first to set a good example to Cardinals and Bishops who covered up McCarrick’s abuses and resign along with all of them,” he writes.

  Missbruk förekommer i alla institutioner med makt. Men man undrar ju vad Rom-fararna verkligen tänker om detta om de vill vara ärliga.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Den barmhärtige samariten.

  Nyligen läste jag på internet att berättelsen om den barmhärtige samariten var ett argument för att inte ta emot flyktingar. Jag var därför tvungen att läsa berättelsen på nytt.

  Jag vill säga på en gång att flyktingmottagning är svårt. För mig är det en samvetsfråga som är svår att förhållas sig till av olika anledningar. Tänker inte gå in djupare på detta. Var och en får göra sin egen tolkning av Bibeln och hur den förhåller sig till nutiden.

  Det som fångade mitt intresse var tolkningen av berättelsen.

  En laglärd man frågar Jesus har man ska få evigt liv. Jesus frågade vad som stod i lagen. Den laglärda mannen svarade att man skulle älska Herren med hela sitt hjärta och förstånd och sin nästa som sig själv. Den laglärda mannen frågade då vem som är min nästa. Jesus berättar då om en som blev rånad och kvarlämnad utmed vägen. En präst passerade mannen utan att hjälpa honom. Likadant gjorden en levit. En från Samarien, samarit, stannade och tog hand om mannen. Samariten räddade livet på mannen. Jesus frågade vem som var mannens nästa. Den laglärda mannen svarade samariten. Jesus sa då; gå du och gör som han.

  Prästen som kom först borde ha tagit hand om mannen. Istället var det personen från Samarien (geografiskt område). Samarier är en etniskt religiös grupp som låg i konflikt med judarna. Jesus anklagas till exempel för att vara samarit. I John står det 8:48 “Judarna svarade: “Har vi inte rätt när vi säger att du är en samarit och har en ond ande?”” Alltså så var bilden av samarierna inte goda.

  Det var inte självklart att samariten skulle ta hand om den rånade mannen om vi ser till konflikten mellan judarna och samarierna. Det borde prästen eller leviten gjort. Jesus säger att samariern var mannens nästa. Vår näste behöver med andra ord inte vara en svensk. Vår näste kan vara av en annan nationalitet. Och vår näste ska vi älska som vi älskar oss själva, vilket kan vara svårt. Var och en får tolka och bedöma hur aktuell denna text är idag för oss i kalla Norden.

  Lägg särskilt märke till att samariten tog på sig kostnaderna för vård för mannen, utan att veta hur mycket vården skulle kosta i slutändan.

  Luk. 10:25-37

  25 Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: “Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” 26 Jesus sade till honom: “Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?” 27 Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” 28 Jesus sade till honom: “Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.”

  29 Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: “Vem är då min nästa?” 30 Jesus svarade: “En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. 31 En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. 32 På samma sätt var det med en levit.[b] Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. 33 En samarit[c] som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. 34 Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 35 Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. 36 Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?” 37 Han svarade: “Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus till honom: “Gå du och gör som han.”

      (Reply)

 21. I Kjells senaste artikel citerar han Upp. 3:15,16 “Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun.“

  Vi vet att det är Jesus som säger detta till en av församlingarna vid den här tiden. Men förstår man vad Jesus menar med att vara kall, varm eller ljum?

  Folkbibelns parallellverser till Upp 3:15,16 får hjälpa till.

  “Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren.” (Rom 12:11)

  Hur är man brinnande i anden och tjänar Herren? (Varm alltså)

  Det får en parallellvers till Rom 12:11 svara på:

  “Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus,…..” (Apg 18:25)

  Så, man är varm när man tjänar Herren genom att undervisa noggrant om Jesus.

  SD kallas av en del för ett kristet parti. Vad undervisar då detta parti noggrannt om?

  SD’s partiledare Jimmie Åkesson undervisar att han tror på Gud om Gud innebär en uppsättning normer och värderingar.

  Åkesson säger inte att han tror på Gud och att Gud har normer och värderingar utan att han tror på Gud som en uppsättning normer och värderingar.

  Vilka normer och värderingar?

  Åkesson: “– Jag är hoppfull, när till och med Annie Lööf talar om svenska värderingar. Då är vi på rätt väg, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson i en längre TT-intervju” (SVD 20/8-18)

  Åkessons gud är alltså svenska värderingar. Vad nu detta innebär i praktiken?

  Kan man inte skilja på Jesus och på svenska värderingar har man problem.

      (Reply)

 22. Fredrik,

  Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: “Vem är då min nästa?”

  En sådan fråga avslöjar att den laglärde ville kunna diskriminera valda grupper och säga att dessa inte var hans nästa.

  Jesus valde att berätta om en situation där alla förutfattade meningar rasades. Jag tror att berättelsen kan kallas en “worst case design”, alltså att Jesus tog med allt som kunde användas som skäl att inte hjälpa den skadade mannen.

  Jerusalem ligger ungefär 750 m över havsytan och Jeriko ligger nästan 260 m under havsytan i Jordandalen. Man måste således klättra ner 1000 meter i oländig bergterräng. Fågelvägen är det 25 km från Jerusalem till Jericho.

  Alla som har vandrat i berglandskap vet att mellan där man står och bergtoppen finns det dalar och höjder man måste passera. Det kan vara ganska så brant här och där om man inte vill göra långa omvägar, jämför med serpentinvägarna i Schweitz. Det verkliga avståndet som man måste vandra eller kanske färdas på en åsna var säkerligen mer än 4 mil. Vi talar således om en ganska tröttsam dagsresa.

  Därför fanns det värdshus. Troligen låg dessa nära Jerusalem och nära Jericho. Dels var det farligt mitt i obygden, för det fanns rövarband där, och dels torde det inte ha funnits många som behövde avbryta sin resa halvvägs.

  Tänk nu själv på hur det skulle ha varit om du hade varit tvungen att göra den resan.

  Visst skulle det väl ha kunnat hända att du blev lite försenad hemma, innan du gav dej iväg? Och visst skulle det väl ha kunnat hända att det inte gick helt och hållet så snabbt som du hade tänkt dej?

  Som svensk hade även jag känslan av att vara ensam i den fria naturen var ganska ofarligt. Ända tills jag en gång vandrade det korta avståndet från den närliggande staden till vårt hem. Det är bara 3 km och det började regna häftigt. Först gjorde jag som resten av vandrarna, jag sökte skydd under ett träd.

  Men regnet fortsatte och efter en tid var det minst lika blött under trädet som på vägen, så jag tänkte: “Jag klafsar hem i mina dyblöta skor med dyblöta kläder!”

  Vägen var tom på folk och det hände sig att 3 rövare mötte mej på vägen. De började med bara lite fånerier som konversation. Jag gick vidare och hörde plötsligen ljud av människor som sprang. Det var rövarna! De hann upp mej och jag försökte komma undan. Tack och lov hade vi hunnit till bebodda områden och någon hörde oljuden. Det fanns människor där som väntade på att regnet skulle sluta. Nu kom de ut och jagade bort rövarna. Jag gick hem och tog mej en dusch. Först senare började nerverna att hajja vad som skulle ha kunnat hända.

  Tänk dej nu att du är illa ute 2 mil från närmaste hjälp och du blir överfallen av rövare. Det var inga turister som färdades på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Rövarna visste att bara handelsmän gjorde det. Rövarna visste att det alltid fanns något att stjäla från handelsmän. Troligen var både den överfallne mannen och samariten handelsmän.

  Lägg nu till detta att polisen råder alla här att inte stanna och ta hand om “till synes” skadade människor som finns vid vägen i ensliga områden. Varför? Jo! De är vanligtvis rövarnas medhjälpare. Trasiga kläder, smutsiga och med ketchup på väl valda platser.

  • Tänk dej nu att du skulle vara tvungen att vandra från Vällingby till Sollentua.
  • Tänk dej att det var sent på kvällen och att det regnade.
  • Tänk dej att du var tvungen att gå genom Tensta centrum och Rinkeby och sedan över fälten till Sollentuna.
  • Tänk dej att du i utkanten av Rinkeby hittade en utlänning, en invandrare, mörkhyad med bruna ögon opch svart hår, en asylsökande, som låg där blodig och slagen, halvt medvetslös.
  • Tänk dej att du hade värdefulla saker med dej, kreditkort, bankkort, mobil, laptop, och så vidare.
  • Tänk dej så mycket mer du vill….

  Realisera dej sedan att:

  • Samariten riskerade sitt eget liv. Rövare gillar att attackera dem som stannar och hjälper.
  • Som Fredrik redan påpekade! Samariten tog på sig kostnader, fast han inte visste vad slutsumman skulle bli.
  • Samariten hjälpte fastän han visste att mannen hörde till en folkgrupp som tyckte illa om samarier.

  Underförstått: Vi har ingen som helst rätt att hitta på kriteria som fritar oss från att kalla somliga “icke-nästa”.

  Samtidigt bör vi vara ärliga och konstatera att det just nu finns 5.6 miljoner syriska flyktingar. Av dessa bor 3.5 miljoner i Turkiet. På den grekiska ön Lesbos finns ett flyktingläger som är så erbarmligt att till och med barn begår självmord.

  Inte kan Sverige ta emot alla dessa stackars människor. Val måste göras, hur omöjliga de ock må vara. Det kan ingen göra! Men vad händer när det exploderar i Europas medelhavsstater och i Turkiet (som tack och lov inte tillhör EU)?

  Holland och Tyskland var mest generösa i mottagandet av Syriska flyktingar. 2017 tog Holland emot 2100 syriska flyktingar. Mindre än en ynka liten vattendroppe på en glödhet platta, 0.0375%!!!

  I år (2018) var totalen till och med Juli 288 = 0.0051%

  Lägg till detta att mer än en miljard människor lever i fara, svält, sjukdom och nöd som ingen i Sverige och andra rika nationer skulle ens kunna tänka sig.

  Min slutsats?

  Bara Herren kan lösa detta problem. Födslovåndorna har börjat. Det enda vi kan göra är att välja rätt sida inför slutstriden.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Kjell,

  I sin artikel citerar Alexandersson ur SD,s program: “I dag bär SD-politikerna slips och kostym. De talar inte om fiender, men skriver i sitt principprogram om vikten av lojalitet: ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur”.

  Det som SD säger här är att om man inte går med SD i det som det partiet anser vara svenskt, tillhör man inte längre Sverige. Förstår man vad allvarligt det är, det som SD säger här? För att tala klarspråk: Bli SD,are annars blir du av med ditt svenska medborgarskap, i någon form.

      (Reply)

 24. Det här som SD skriver i sitt principprogram om att man kan upphöra att vara en del av den svenska nationen om man byter språk. Betyder det att skåningar som talar mer som danska än som svenska upphör att vara en del av nationen? Att värmlänningar får sluta klinga på norska och att alla dialektala uttryck i landet klassas som osvenskt? Nysvenska ord, hur vill man göra med dem? Har SD reflekterat över vilket språk de menar är nationellt? Samiskan kanske? Åkessons blekingska? DEN, blekingskan, blir inte lätt att lära sig i den här munnen kan jag säga.

  “Du är inte härifrån va” frågar omgivningen.

  “Nej, jag flyttade hit för 20 år sedan” blir mitt svar.

  “Jaha……… man hör att du inte är härifrån”

  “Ja, ränderna på Zebran går aldrig ur”, svarar jag.

      (Reply)

 25. Kjell,

  “Kanske dock med skillnaden att jag faktiskt tror att det finns partier man som kristustrogen inte kan rösta på.”

  I mina ögon finns det för närvarande inga partier som mitt samvete kan säga att jag skall lägge min röst på, det finns mer eller mindre dåliga alternativ, men inget står upp för ofödda barn, inga som tar avstånd mot hånet av Guds förbund (regnbågen), och lägger jag min röst på något av dem så har jag accepterat och stödjer det dom står för, jag kan inte komma ifrån den känslan..

      (Reply)

 26. Micke,

  Jag kan förstå dina argument.

  Å andra sidan blir då konsekvensen att en kristustrogen aldrig kan delta i ett demokratiskt val i en sekulär nation.

  Jag bor i ett land där abort är olaglig annat än av vitalskäl. Det aborteras mycket här. Troligen mer än i Sverige. Aborterna sker illegalt, kriminellt, ohygieniskt med stora risker för både flickan/kvinnan och barnet. Ofta även med svåra men för båda.

  Du känner min åsikt att abort är barnamord. Dock är problematiken ofantlig i en värld där otukt och otrohet både praktiseras och även förhärligas.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Kjell,

  “Å andra sidan….”

  Ja vad gör det, det har aldrig funnits en Kristen Nation, bara Nationer som mer eller mindre anammar en del Kristna värderingar, vi får det styrande skick vi förtjänar som Nation, se på oss eller varför inte Usa..

  Jag kan rösta om jag hittar ett parti som står för “man måste lyda Gud mer än människan” om de sedan har detaljer som jag inte håller med om, typ “X dagar pappaledighet istället för X” har ju mindre betydelse, men bifall mot Guds ord funkar inte för mig, men det “Valet” är ju individuellt..

      (Reply)

 28. Ulrika,

  Den så kallade itpastorn har formulerat det mycket bra:

  Det finns inga bibelord som låter sig tolkas som att Gud är upphovsman till en ordning för folken, där de ska låta etnicitet och monokultur utgöra grunden för statsbildningar. Gud skapar olika slags stater (om vi ska tala om Gud som skapare av länder) och vi skulle inte haft några skyldigheter att bygga vår politik efter en sådan ordning, ens om den hade funnits. Och tur är det. Det finns åtskilliga tusen folk i världen. Att ge alla folk sitt eget land är en fullständig omöjlighet.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Det jag minst av allt begriper är varför ingen har ställt Andreas Glandberger mot väggen och ifrågasatt varför han skrev ett rakt i genom okritiskt inlägg på aletheia om Knutby som han gjorde häromåret, där han framställde de som en väl fungerande församling utan minsta anmärkning. Jag har ställt frågan till Daniel Forslund men inte fått något svar på den frågan. Aletheia är idag en röst åt högerextrem politik och som för länge sen har sett sina bästa dar.

      (Reply)

 30. Tony Malmqvist,

  Jag minns att han även skrev en lovordande artikel om framförandet av musikalen “Jesus Christ Superstar”.

  Själv har jag svårt att förstå att någon som kallar sig kristen kan värdera en musikal där Jesus framställs som en clown.

  Sådant faller under rubriken hädelse för mej.

  Andreas och Daniel (och även den nya moderatorn) har det gemensamt att de trots allt anhänger trosförkunnelsen.

  Även om de båda sedan har slunkit både hit och dit och till sist slunkit ner i höger-extrem-diket.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Jag fick följande fråga via den mejl som kan sändas anonymt.  Hej Kjell

  Du skriver om så många saker.

  Kan du svara mig på detta: Vem är Bibeln skriven för?

  Svara gärna med texthänvisning.


  Då vill jag börja med det välkända citatet ur Johannes 3:16-17

  Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. 

  Frälsningens budskap får vi genom Bibeln och det är riktat till alla i hela världen.

  Sedan vill jag citera Judas 1:3 där det uttryckligen sägs att Bibeln är tillräcklig. “De heliga” är de som har anammat budskapet. De som vi brukar kalla “frälsta” eller “pånyttfödda”. De som har fått höra budskapet, omvänder sig och tror och låter sig döpas.

  Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 

  Och till sist vill jag citera Efeserbrevet 3:4-6 där det står hur bibelns budskap har kommit till och hur det på apostel Paulus tid uppenbarades att frälsningens budskap är riktat till både judar och hedningar, alltså alla människor.

  När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter: att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. 

  Mitt svar blir således att Bibeln blev skriven för alla människor.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Kjell,

  För 2.5 månader sedan skrev Mikael Karlendal sin senaste artikel på sin blogg. Artikeln heter “Tack pingströrelsen för att jag blev katolik!” (22 juni, 2018 av Mikael Karlendal)

  Den senaste kommentaren skrevs 10 augusti, 2018 kl. 20:28 Och efter detta stängdes kommentarfälten på bloggen.

  Sedan dess har ju den ena efter den andra mega-skandalen om sexuellt missbruk av prästvigda och andra makthavare i RKK brakat löst.

  Säkerligen finns det mer än tillräckligt många fall av missbruk även bland protestanter, men ingen central maktapparat som mörkar övergreppen.

  Törs vi hoppas på en artikel med rubriken: “Tack RKK’s maktmissbrukare att jag blev protestant igen!”

  Om kommentarsfältet på, åtminstone den senaste artikeln öppnades skulle man ju kunna ställa frågan direkt och lokalt.

  /Kjell

  PS. Sexuellt missbruk förekommer i alla organisationer där det finns stora skillnader i maktförhållanden. De som har makt, eller tror sig ha makt, missbrukar de underordnade som är mer eller mindre maktlösa. De senaste åren har det som bekant även rapporterarts om FN och andra organisationer som sysslar med internationellt bistånd i krigsområden och områden med hungersnöd och naturkatastrofer.

  Problemet i RKK går inte att lösa eftersom makten utgör en läromässigt väsentlig del av organisationen. Makthavarna i RKK anser sig ju vara tillsatta av Gud själv genom Apostolisk succession och prästvigningar och dylika påhittade ritualer.

      (Reply)

 33. Mikael Karlendal har äntligen kommenterat om Hur känns det som nybliven katolik i dessa skandaltider?

  Jag ville förära honom med en kommentar, men den gick raka spåret till “spam-korgen”. Därför återger jag den här nedan.


  Det var bra att du skrev om detta. Jag hade velat fråga dej om det, men alla kommentarer var stängda i tidigare artiklar.

  Jakob 1:14-16 Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. 

  Visst har du rätt att begången synd alltid är egen skuld och att man måste avstå från frestelsen att säga “hon gav mej så att jag åt”.

  Samtidigt är alla som sysslar med brottslingars psykologi eniga att syndaren syndar för att han anser sig kunna göra det utan att åka fast och/eller utan att straffas.

  En miljö där man kan synda utan att bli upptäckt, och där man blir skyddad från straff om man ändå blir upptäckt, är ett växthus för begärelser.

  Om den institution du kallar “Kyrkan” medverkar till tillfällen och strafflöshet så är detta “en frukt” som avslöjar “trädets” beskaffenhet. Lukas 6:44 Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar?

  Ondskan har rötter. Pengabegär är en sådan rot. Andra begär är andra rötter. Jag tror att vi är ense om att huvudroten heter avguderi och att definitionen finns i Guds bud. “Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

  Och Paulus speglar detta i Romarbrevets första kapitel. “Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

  Värt att Paulus använder ordet “λατρεύω” som har översatts med ordet “dyrkan” i texten. Och du förstår mycket väl att jag syftar på bilder, bildstoder och “vördandet” (dulia och hyperdulia) av dödliga människor och reliker.

  Det finns orsaker, det finns rötter, tistlar bär inte fram fikon.

  Och NEJ! Jag säger inte att detta avguderi är unikt för den Romersk Katolska Kyrkan. Skandaler saknas sannerligen inte bland protestanter.

  MEN, jag vill påstå att så länge roten finns kvar, institutionaliserad i läran, kommer frukten av trädet att förbli den samma.

  /Kjell


  NOT: Jag ser att jag hoppade över ett par ord. Texten var avsedd att vara: Värt att notera att Paulus använder ordet “λατρεύω”

      (Reply)

 34. Vill bara med STORA boktäver meddela att Mikael hittade min kommentar och släppte in den

  Hade inte heller trott något annat, utom kanske svårigheten att hitta den i spam-korgen.

  Vill uttryckligen ännu en gång påpeka att jag anser det bloggarens rätt att vägra kommentarer.

  Visst är jag nyfiken på hans “katolska” respons. Det brukar ju vara att vi “protestanter” inte förstår.

  “Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig ditin.” (Lukas 18:17)

  Eller: Den som inte anammar påvens encykliker från läroämbetet blir inte frälst???? (Bok, Kapitel, Vers)

  /Kjell

      (Reply)

 35. Kjell,

  Konstigheterna tycks aldrig ta slut.

  En anslutande fråga. För oss troende är Bibeln källan till högsta auktoritet. Katolikerna har muntlig tradition och kyrkofäder som högre auktoritet än Bibeln samt att de ber till Maria och till helgon. Är det verkligen samma religion som vi bekänner oss till? Jag tycker inte det. Det är för stora skillnader.

      (Reply)

 36. Fredrik,

  Driven (drajven) nu är ju att inte tala om skillnaderna. Man överbetonar både äkta och skenbara överenkomster.

  Att Word of Faith till stor del kommer att assimilera sig med RKK verkar ligga i luften.

  I 2 Kor. 11 talar Paulus om “superapostlar” och den beskrivning han ger stämmer väl med trosförkunnelsens “superapostlar’. Paulus talar i vers 4 om “en annan Jesus”.

  Tänk nu på att trosförkunnelsen och RKK har gemensamt att de tror att det finns apostlar av samma kaliber som de 12 i dag. I trosförkunnelsen är de självutnämnda och hos RKK är de resultatet av en obruten apostolisk succession (enligt RKK’s lära).

  Hur det funkar i Word of Faith vet du ju. Hos RKK funkar det så att påven anses vara ofelbar när han talar “ex cathedra”. Läroämbetet har samma auktoritet som bibelns författare.

  Resultatet blir ju att bibelns ord blir utspädda med en hel del nya påhitt.

  Som bekant trasslade Karlendal in sig i de katolska lärorna och det blev en dominoeffekt. Doplära – Sakrament – Ecclesiologi – Soteriologi – Kristologi – (Mariologi). Soteriologi betyder frälsningslära.

  En annan Kristus, ett annat frälsningsevangelium plus alla dogmer om “medåterlöserskan Guds moder Maria”. Maria som medlare fastän Guds ord tydligt talar om att en är medlaren.

  Jag betraktar Stig Andreasson som en auktoritet vad gäller information om katolicismen, åtminstone i Frankrike.

  På “Kristen mp3″ finns det tre predikningar av honom. Predikningar av Stig Andreasson.

  Där får du betydligt bättre svar än av mej.

  Vill bara tillägga att jag tror att Herren frälser och bevarar människor även bland katolikerna, trots de läror som inte duger.

  Läs gärna det första uppföljaren av din fråga: http://unajuaje.niwega.net/2018/11/01/apostolisk-succession/

  /Kjell

      (Reply)

 37. Fredrik,

  Det kan vara intressant att läsa Mikaels artikel om dessa saker.

  Vilka föräldrar ska vara mest oroliga?

  Som du kan se av min kommentar, hos Karlendal, förstår jag inte vilken betydelse katoliker lägger i ordet “Kyrkan”.

  Är “Kyrkan” ett ideologist, fiktivt Shangri-La? Eller är “Kyrkan” den institution som stiftades någon gång nära år 1000?

  Den Jude-Kristna församlingen började på pingstdagen och vi läser att “De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.”

  Men motsättningarna tilltog trots Paulus senare försök att få till en enhet. Så vitt man kan förstå fanns det både bland de ortodoxa judarna och bland de messiastroende judarna ett behov att skilja på “kristna” och “judar”. Det uppstod stridigheter och ovänskap på ett tidigt stadium.

  Den katolska kyrka som Romerska Katoliker talar om, anser de började på Pingstdagen med Petrus som förste påve.

  Historiens katolska kyrka manifesterade sig när Johannes Chrysostomos (347-407) och Augustinus (347-407) villoläror medverkade till att påven Urbanus startade korstågen. Och något senare när RKK blev RKK och Öst-Kyrkan gick sin egen väg.

  Jag skulle således vilja påstå att den katolska kyrka vi ser i dag, formades någonstans mellan 900 och 1100.

  Redan mycket tidigt beslöt Joannes Chrysostomos att judarnas synagoga var “satans synagoga” (Upp. 2:9, och Upp. 3:9) Det var så ersättningsläran började. Augustinus hakade på och så uppstod grunden för den judeförföljelse som katolska kyrkan organiserade under påven Urbanus 750 år senare.

  /Kjell

      (Reply)

 38. Kjell,

  Det är svårt att förstå katolikernas syn på påven som “ofelbar teologi”. T ex de senaste utnämningar av liberalteologer kan inte bli något annat en felaktigt teologi. Att inte hantera svåra synder på rätt sätt utan försvåra utredningar borde också vara en felaktig teologi.

  Det går också att diskutera kedjan av handpåläggning från Petrus till dagens biskopar. Även om det skulle finnas en kedja, vad säger att god kraft (sund teologi) överförs genom handpåläggning?

  Kolosserbrevet 2:8-10
  8
  Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus.

  9
  För i honom bor Gudomens hela fullhet kroppsligen,

  10
  och i honom är ni fullkomliga, i honom som är huvudet över alla
  furstar och väldigheter.

      (Reply)

 39. Läs denna artikel:

  Styrs världen av hemliga sällskap?

  Under rubriken “New World Order” kommer Christer Åberg (Apg29) och Daniel Forslund (Aletheia) till tals.

  Konspirationsteorierna van en av de viktigaste anledningarna att jag lämnade Aletheia.

  Artikeln meddelar bland annat följande angående samtalet med Daniel:

  Han följer alternativa medier, något som också förändrat hans syn på staten Israel. Han menar att det mycket väl kan vara Israel och andra västmakter som ligger bakom destabiliseringen av Syrien. Själva staten Israel tror han påverkats av frimurare och den rika judiska familjen Rotschild, en släkt som sedan 1800-talet förekommit i olika konspirationsteorier.

  Läs artikeln och kolla hans var på följande fråga: Du ser ingen risk att du kan bidra till att stärka dem som har antisemitiska konspirationsteorier?

  Inte konstigt att man på Aletheia vurmar för Sverige Demokraterna.

  /Kjell

      (Reply)

 40. Att tänka på, alla som tror att jorden är 6000 år, är enligt den sekulära vetenskapen verklighetsfrämmande, förmodligen mer än konspirationerna i artikeln.

      (Reply)

 41. En fråga om 1 Pet 3:19

  När man går in på folkbibeln på nätet och via “kugghjulet” väljer översättning 1998 och fyller i “seger” i sökrutan får man bland annat upp denna träff:

  “I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset,”

  När man trycker på versen för att komma till kapitlet där versen är står det:

  ” I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset,”

  Vilken mening är sann?

      (Reply)

 42. Ulrika,

  Här får du 5 olika översättningar. Det ord du funderar över är “κηρύσσω” (kärusså) och betyder “proklamera” och “uppenbara officiellt”.

  1 Petrus 3:18-20
  1917
  Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande. I anden gick han gick han ock åstad och predikade för de andar som höllos i fängelse, för sådana som fordom voro ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få – allenast åtta personer – blevo frälsta genom vatten.
  SFB15
  Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden. I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta själar, frälsta genom vattnet.
  B2000
  Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet.
  Refo
  Kristus led ju också en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud, dödad till köttet, men levandegjord i anden. I vilken han också gick bort och predikade för andarna i fängelset. De hade en gång i tiden vägrat tro, när Gud tålmodigt väntade i Noas tid, då arken byggdes, där endast några få, åtta själar, blev frälsta genom vatten.
  Levand Ordet
  Kristus fick också möta lidande. Trots att han själv var fullständigt oskyldig och inte hade gjort någon som helst synd, fick han dö för oss och våra synders skull. Han gjorde det för att föra oss hem till Gud. Men trots att hans kropp dog fortsatte hans ande att leva, och han besökte de dödas andar som var i fångenskap i dödsriket och predikade för dem. De hade långt före Noas dagar vägrat att lyssna till Gud, fast han tålmodigt väntade på dem medan Noa byggde arken. Bara åtta personer blev räddade från att drunkna i den fruktansvärda översvämningen.
   
   

  Viktigare i sammanhanget är den biten jag har fetstilat. Levande Ordet har ännu en gång återgett den bästa tolkningen av meningen.

  /Kjell

      (Reply)

 43. Hej Kjell,

  En fråga, hur ser du på dessa händelser som beskrivs i artikeln och uppenbarelsebokens beskrivning av vad som komma skall ?

  https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/det-har-var-varsta-aret-att-leva-for-manniskan-6939303?source=carma&utm_custom%5Bcm%5D=302910318,33270&=

  Jag får för mig att vi ser bara vår egen tid och vårt eget samhälle, och blir då blinda för händelser som vi sluppit genomlida, kan det vara så att delar av uppenbarelseboken redan har inträffat ?

  /Micke

      (Reply)

 44. Micke,

  Jag skrev en artikel som handlar om (Natur?)katastrofer för 3.5 år sedan. (Kommentarerna är inte värst relevanta längre.)

  I den artikeln försöker jag relatera sensationsppredikanters upphåsande av naturkatastrofer i vår tid till betydligt större katastrofer i historien. Låt oss analysera din tanke.

  För det första vet vi ju att hela skapelsen blev lagd under förgängelsen i samband med syndafallet, när Adam och Eva drevs ut ur Paradiset.

  Rom. 8:18-22
  Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. 
   
   
  I och för sig får vi inte veta något om de följande 1660 årens naturkatastrofer, om de skedde. Den första stora katastrofen som beskrivs är syndafloden.

  Som du vet tror jag på en “ung jord” och en “världsvid översvämning”. Och det är denna världsvida naturkatastrof som geologerna förnekar, som har gett upphov till fossiler och jordlager som med avsiktligt felaktig tolkning används som bevis för en gammal jord och de miljoner och miljarder år som man har fantiserat ihop.

  1 Mos. 7:11-12
  Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades, och det regnade över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. 
  2 Petrus 3:3-6
  Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början.” De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 
   
   
  På 1700-talet fantiserade en man som hette James Hutton ihop att jorden var miljoner år gammal, i motsats till den gängse uppfattningen att den var ungefär 6000 år. Hutton utgav 1785 Theory of the Earth, med undertiteln an Investigation of the Laws Observable in the Composition, Dissolution and Restoration of Land upon the Globe (ungefär: en undersökning av de lagar som kan iakktas i markens sammansättning, upplösning och återställande på jordklotet).

  Charles Lyell var en skotsk geolog. Han betraktas allmänt som den moderna geologins fader och är Tillsammans med James Hutton den som bidragit mest till att utveckla geologin som självständig vetenskap.

  Enligt gängse uppfattning skildes olika geologiska perioder, från varandra genom våldsamma katastrofer eller revolutioner. Lyell vände sig mot dettta och presenterade teorin att inga globala katastrofer eller revolutioner har förekommit, dessa har alltid varit lokala, och lika litet har en fullständig förintelse av floran och faunan någonsin ägt rum. I stort sett har en jämn utveckling försiggått från den tid, då den glödande, flytande jordkärnan täcktes med en fast skorpa. (Härmed hade han i egna ögon “bevisat” att syndafloden aldrig hade inträffat.)

  Lyell skrev en bok ‘Principles of Geology’ och angav själv att hans målsättning var att bli kvitt Moses. Lyell var nära vän och mentor åt Charles Darwin.

  Lyell var den som startade den geologiska förvirrelsen när han uppgav ålder på jordlager fastän det inte fanns några som helst metoder att mäta åldern på den tiden. (Inte sagt att nutidens mätningar är tillförlitliga, men det är ett annat kapitel.)

  Charles Lyell gav olika jordlager namn, som t.ex. Jurassic, och tilldelade varje lager en indexfossil och angav hur gamla lagren var.

  Tidskriften NyTeknik, som du länkar till hyllar evolutionsteorin som sanning. Artikeln de refererar till är publicerad i Science, även den en evolutionstroende tidskrift. Jag vill citera ett uttalande i den artikeln.

  Ever since tree ring studies in the 1990s suggested the summers around the year 540 were unusually cold, researchers have hunted for the cause. Three years ago polar ice cores from Greenland and Antarctica yielded a clue.

  Igen handlar det om att gissa åldern på olika lager. I detta fall is-lager som ser ut nästan som “årsringar”. Fast det är känt att det kan uppstå tiotals lager i is varje år. Lagren uppstår på grund av växlande temperatur och nederbörd. Man kan alltså inte räkna ringarna och veta åldern. Det blir som så ofta i evolutionisternas logik en fråga om cirkelbevis.

  Så till din undran: “Kan det vara så att delar av uppenbarelseboken redan har inträffat?”

  Uppenbarelseboken innehåller ju dels en historisk beskrivning av Johannes tid på Patmos och dels de profetiska syner han fick där. Men jag antar att du specifikt syftar på “Vedermödan” stor bokstav bestämd form, och kanske “Guds Vrede” (vilket även kan äversättas med “Guds hämnd”).

  Helt klart har den historiska biten redan inträffat.

  Själv tror jag att även vissa av profetiorna har inträffat. Exempelvis breven till församlingarna där beskrivningen av dessa församlingar i mångt och mycket liknar “kristendomens” utveckling från den urkristna församlingen tills nu.

  En liten not: Exeges av profetior är en vansklig sak.

  De som menar sig kunna uttyda profetian i förväg sysslar med gissningar. Sådana gissningar har visat sig i stort sett alltid att vara fel.

  De som sysslar med att koppla tidstecken med profetior, sysslar med eiseges. Alltså att läsa in tidstecknen i profetian.

  Nu skall jag läsa in nutidens framgångsteologi med åtföljande liberalteologi i brevet till Laodicea.

  Upp. 3:14-17
  Och skriv till ängeln för församlingen i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. 
   
   
  Det finns ingen som helst möjlighet att stödja min eiseges med exeges av andra texter. Var och en må tänka vad han vill om min tolkning.

  Ett är dock säkert. Uppenbarelseboken är inte kronologisk. Det nyttar således inte att säga: Aha, då vet jag var vi befinner oss nu.

  Vedermöda har funnits sedan Adam och Eva drevs ut ur Paradiset, men Den Stora Vedermödan tycks vara intensiv och pågå några år.

  Det är också säkert att Vedermödan kommer före Vreden och att Guds ord lovar oss att de kristustrogna inte kommer att drabbas av vreden.

  1 Tess. 5:9
  Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 
   
   

  PS. Rapporten har nu nått Nyhetsmedia

      (Reply)

 45. Ordspråksboken 8:23-31
  Av evighet är jag insatt,
  från begynnelsen,
  innan jorden fanns. 

  Innan djupen blev till föddes jag,
  innan källorna flödade av vatten. 
  Innan bergen grundades,
  innan höjderna fanns föddes jag, 
  innan han gjort land och fält och jordens första stoft. 

  När han beredde himlen var jag där,
  när han välvde ett valv över djupen, 
  när han fäste skyarna där uppe och djupets källor bröt fram med kraft, 
  när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt,
  när han lade jordens grund.

  Då var jag verksam vid hans sida.
  Jag var hans glädje dag efter dag,
  ständigt jublande inför honom. 
  Jag jublade över hela hans värld och hade min glädje hos människors barn. 

  Johannes evangelium 1:1-5
  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 
  Paulus brev till Kolosserna 1:15-17
  Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. 
  Hebreerbrevet 11:3
  Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. 
  Hebreerbrevets första kapitel
  I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna som namnet han har ärvt är högre än deras. 

  Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har fött dig i dag? Eller: Jag ska vara hans Far, och han ska vara min Son? Men när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom. Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. 

  Men om Sonen säger han: Gud, din tron består i evigheters evighet, och ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och: I begynnelsen lade du, Herre, jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder, du ska rulla ihop dem som en mantel och de ska bytas ut som kläder. Men du är densamme, och dina år har inget slut. 

  Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter? Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? 

   
   

      (Reply)

 46. Ulrika skriver:

  ”En fråga om 1 Pet 3:19
  När man går in på folkbibeln på nätet och via “kugghjulet” väljer översättning 1998 och fyller i “seger” i sökrutan får man bland annat upp denna träff:
  “I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset,”
  När man trycker på versen för att komma till kapitlet där versen är står det:
  ” I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset,”
  Vilken mening är sann?”

  Jag tog upp 1 Petr 3:19 och 1 Petr 4:6 för några år sedan på denna blogg och skrev då:

  ”1 Petr. 3: 19 I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, 20 för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. ” (SF 1998)

  ”1 Petr. 3: 19 I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, 20 för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta själar, frälsta genom vattnet.” (SF 2014)

  ”1 Petr. 3: 19. I vilken han också gick bort och predikade för andarna i fängelset. 20. De hade en gång i tiden vägrat tro, när Gud tålmodigt väntade i Noas tid, då arken byggdes, där endast några få, åtta själar, blev frälsta genom vatten.” (Ref.bibeln 2003)

  ”1 Petr. 3: 19. i vilken han också gick bort och proklamerade för andarna i fängelset, 20. de som en gång i tiden var olydiga, den gången när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, det vill säga åtta personer, frälsta genom vatten.” (Ref.bibeln 2016)

  1 Petr. 3:19 ”ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν,”

  ἐκήρυξεν: verb aorist indikativ aktiv 3:e person singular av κηρύσσω betyder egentligen ”proklamera”.

  Jag kallar inte vad Jesus gjorde i dödsriket, Hades, för ”predikan”.

  Jag uppskattar Folkbibelns översättning (SF 1998) ”utropade ett budskap”. Det grekiska verbet κηρυσσω betyder i sin grundbetydelse ”proklamera”. Att här översätta det med ”predika”, vilket många gjort, är fel. Dessa personer hade ingen möjlighet att förändra sin situation med avseende på frälsningen. Tyvärr har Folkbibelns nya översättning SF 2014 blivit en parafras på grundtexten, ”förkunnade sin seger”. ”Sin seger” finns inte i grundtexten. Även om innebörden blir korrekt får man inte lägga in sina egna tolkningar och förändra texten.

  Folkbibeln har också problem med översättning av 1 Petr.4:6: ”Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som NU är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever.” (SF 1998)
  Obs. det finns inget NU i grundtexten. Bibeln varnar för att lägga till eller ta bort något från Guds ord. Här låter man sin egen teologi vara viktigare än vad texten säger.

  Ordet ευαγγελιζω kan översättas med ”predika”, men här är det bättre att översätta med grundbetydelsen ”att förmedla det glada budskapet”. Det glada budskapet var ju att Jesus hade dött för deras synder. Synderna, som tidigare var överskylda, var nu utplånade.
  De behövde endast vänta på Guds formella acceptans av Jesu försoningsoffer genom uppståndelsen.

  Det är ingen tillfällighet att den grekiska grundtexten använder olika ord (κηρυσσω resp. ευαγγελιζω) för de två platserna i dödsriket, Hades.
  Slutstationen blir ju helt väsensskild. ”

  Beträffande Reformationsbibeln föreslog jag bl a att de skulle ändra 1 Petr 3:19 från ”predika” till ”proklamera”, vilket de också gjorde i Reformationsbibeln 2016.

  Bo Hagstedt är mycket intresserad av att få synpunkter och skrev:
  ”Tack för dina synpunkter, som vi skall beakta. Roligt att du noterar vår ambition att i andra upplagan komma närmare grundtexten, dvs Textus Receptus.
  För att undvika missförstånd och för att det skall vara lättare för oss att beakta de synpunkter som strömmar in vore det tacksamt och du ville skriva hela versen på hur det bör stå på.”

  Den principen gäller alla. Om någon finner felaktigheter i en översättning är det lämpligt att kontakta översättarna så att en korrigering kan ske.

  Jag träffade också en översättare från Folkbibeln och bad henne att ta bort ”NU” från 1 Petr 4:6 i den kommande översättningen. Det är ett internationellt problem, därför att många teologer anser att den versen är ”difficult”. De vill därför styra texten så att innebörden blir att ”predikan” förmedlades medan människorna levde och att de senare dog. Men det faktum att Petrus använder olika verb ger inget stöd för en sådan uppfattning. Dessutom varnar Bibeln för att lägga till eller ta bort något.

      (Reply)

 47. Tachbulah,

  “Jag kallar inte vad Jesus gjorde i dödsriket, Hades, för ”predikan”.

  Det här är så nytt (grönt) för mig men jag vill verkligen förstå texten med risken att göra bort mig.

  Om man läser vers 21 i 1 Petr 3 står det “Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, ”

  Kan (ska?) man förstå texten som så att det som Jesus gjorde för de dödas andar var att sträcka ut handen till dem och erbjuda dem den frälsning som vi alla “efter golgata” bjuds att ta emot genom det som Jesus gjorde för oss enligt vers 18?

  Att de dödas andar (DÅ) , genom ett rent samvetes bekännelse, fick möjligheten att vända om?

      (Reply)

 48. Ulrika,

  Tack för din kommentar!

  De som blev frälsta, i det angivna exemplet, var inte de olydiga, utan ”några få, åtta personer”, Noa, hans hustru, hans söner och sonhustrur (parentetiskt kan nämnas att det traditionella kinesiska tecknet för ”båt” är en farkost med åtta munnar : 船 (chuan): 舟 vessel (zhou) + 八 eight (ba) + 口mouth (kou) ).

  Det kan vara lämpligt att se hela denna ”evighetsproblematik” med utgångspunkt från vad Jesus säger i Luk. 16: 19 – 31 och om brottslingarna på korset (Luk. 23: 39 – 43).

  I båda exemplen beskrivs en konkret verklighet. Bibeltexterna behöver ingen ”tillrättalagd”, ”politiskt korrekt”, ”samhällstillvänd” förklaring. Av de två delarna av Hades, dödsriket, kan endast den delen där den rike mannen befann sig översättas med ”helvetet”. Den andra delen, där Abraham och Lasarus befann sig, och dit Jesus förde den omvände brottslingen kallar Jesus själv för ”paradiset”. Den andra brottslingen kom förmodligen till samma plats där den rike mannen befann sig.

  Skillnaden mellan det gamla och nya förbundet åskådliggörs genom Hebreerbrevets författare:
  ”Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder” (gamla förbundet; Heb. 10:4)
  ”Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade FRIKÖPT OSS FRÅN ÖVERTRÄDELSERNA UNDER DET FÖRSTA FÖRBUNDET” (Heb. 9:15).

  I det gamla förbundet blev synderna överskylda, i det nya förbundet blir de utplånade.
  Därför kunde inte Abraham och gamla testamentets profeter komma till himlen INNAN Jesus hade uppstått från de döda. Jesus visar detta: ”Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han PLÅGADES I HELVETET lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom (Luk. 16:22-23.)

  Det var först genom Jesus som de kallade under gamla förbundet BLEV FRIKÖPTA FRÅN ÖVERTRÄDELSERNA.

  Hur är det idag? Den del av Hades som kallas helvetet finns sannolikt fortfarande kvar. Men är Abraham och Lasarus fortfarande kvar i den andra delen? Deras synder var överskylda, men inte utplånade. I den delen av Hades där Abraham och Lasarus befann sig finns sannolikt ingen nu.

  JESUS HAR JU DÖTT OCH UPPSTÅTT FRÅN DE DÖDA. DE KALLADE ÄR FRIKÖPTA FRÅN ÖVERTRÄDELSERNA.
  Märk Petrus klara skillnad mellan de två platserna i Hades, dödsriket, κηρυσσω ”proklamera” och ευαγγελιζω ”att förmedla det glada budskapet”. (I USA besökte jag en kyrka med namnet Glad Tidings ”Glädjebudskap”).

  Utan Jesu uppståndelse kunde Gudsmänniskorna i GT aldrig komma längre än till Abrahams plats i Hades. Deras synder var ännu inte utplånade.

  ”Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder” (1 Kor. 15:17). Det var ju genom Jesu uppståndelse som Gud bevisade att Han accepterade Jesu försoningsoffer för våra synder.

  Så behöver den frälsta människan inte längre gå till Hades, utan hon kan direkt efter den fysiska döden gå till Herren, eller som Paulus säger: ”Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren” (2 Kor.5:8).

  Hemma hos Herren, är det i dödsriket Hades? Nej, Bibeln ger klart besked:

  ”Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter” (Matt 22:44; Ps 110:1).

  Och den förste martyren, Stefanus, säger: Jag ser himlen öppen och Människosonen STÅ på Guds högra sida” (Apg. 7:56). Väl värt att begrunda!

  Herren vill öppna våra ögon så att vi kan se.

      (Reply)

 49. Tachbulah,

  Att samtala brevledes och dessutom publikt är ett finlir och jag vill gärna ställa några följdfrågor till dig för att se om uppfattat rätt.

  Var paradiset en väntplats för de frälsta (genom tron på Herren) i väntan på himlen?

  Jag har nog trott att paradiset och himlen är samma plats, men nu tror jag att paradiset enbart är en historisk plats, utifrån det du skriver. Att man endast ska kalla hemmet hos Herren för himlen.

  Är då “fängelset” ( 1 Pet 3:19) och helvetet samma plats?

  Ett väntrum på domen för de som inte ville tro på Herren under GT-tiden och samma plats att vänta för dem som inte heller vill tro på Herren idag, såvida man inte väljer att ta emot Johannes Döparens ord “”Omvänd er, ty himmelriket är nära.” (Från Matt 3)

      (Reply)

 50. Ulrika,

  Först måste jag återkomma till min tidigare ”parentes”:

  (parentetiskt kan nämnas att det traditionella kinesiska tecknet för ”båt” är en farkost med åtta munnar : 船 (chuan): 舟 vessel (zhou) + 八 eight (ba) + 口mouth (kou) ).

  Jag har som princip att ange källan, men tyvärr kom den ej med. Den är hämtad från:
  “The Discovery of Genesis
  How the Truths of Genesis Were Found Hidden in the Chinese language”
  C.H. Kang and Ethel R. Nelson, 1979; Concordia Publishing House.

  Paradiset, παραδεισος, definieras av internationella bibelexperter som ”a Persian word meaning a park or enclosed garden, then used in Judaism as the abode of the redeemed between death and the resurrection” (se t ex Kittel & Friedrich: ”Theological Dictionary of the New Testament”).

  Det var alltså platsen för ”the redeemed” (friköpta, befriade, återlösta, försonade) mellan den kroppsliga döden och uppståndelsen.

  Den omvände brottslingen kunde inte ha förts till himlen INNAN Jesus uppstod.
  Jesus säger ju i Matt.12:40: ”Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.”

  Och direkt efter uppståndelsen till Maria från Magdala: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern…” (Joh. 20:17).

  Situationen för den frälsta människan är nu annorlunda, vilket torde ha framgått av tidigare citerade bibelverser.

  ”Är då “fängelset” ( 1 Pet 3:19) och helvetet samma plats?”

  Ja, i den versen, men kom ihåg att ordet ”helvete” inte finns i grundtexten någonstans i GT eller NT, utan är en ”översättningskonstruktion” som även används för t.ex. Gehenna.

      (Reply)

 51. Tachbulah,

  “Och direkt efter uppståndelsen till Maria från Magdala: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern…” (Joh. 20:17). ”

  Funderade för ett tag sedan på Jesu uppståndelsekropp.

  Han kunde gå genom stängda dörrar. Han kunde leva med hål i kroppen som Thomas fick stoppa sin hand i. Han kunde andas Den Helige Ande på lärjungarna. Pingstdagen i all ära men de tolv fick alltså ta emot Den Helige Ande av Jesus innan pingstdagen. Det har jag inte tänkt på tidigare, att så skedde. Och så enade är Sonen och Den Helige Ande att Jesus kan andas Den Helige Ande på människor .

  Från Joh 20 :” Jesus sade än en gång till dem: “Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: “Tag emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.” Den uppståndne och Thomas
  Thomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: “Vi har sett Herren.” Men han svarade dem: “Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro.” Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: “Frid vare med er.” Sedan sade han till Thomas: “Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!” Thomas svarade honom: “Min Herre och min Gud!” Jesus sade till honom: “Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.”

      (Reply)

 52. Ulrika,

  Om jag har förstått det rätt finns det en viktig skillnad mellan tiden före Jesu uppståndelse och efter Jesu uppståndelse.

  Petrus förkunnade på pingstdagen Apg. 2:38-39 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.” 

  När man blev lärjunge till en “rabbi” på Jesu tid brukade man döpas. De som blev Jesu lärjungar döptes troligen till honom. De kunde inte då “få Den Helige Ande som gåva”, men när Jesus hade uppstått kunde de få det. Joh. 20:22 Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: “Ta emot den helige Ande! 

  Jämför detta nu med Apg. 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 

  Men de hade ju redan fått “Den Helige Ande som gåva”. Ja, men det är inte samma som att “uppfyllas av Den Helige Ande”.

  I det gamla förbundet kunde de trogna “uppfyllas av Den Helige Ande”, men de hade inte Den Helige ande som inneboende. I det nya förbundet får de som hörsammar kallelsen i enlighet med Apg. 2:38 “Den Helige Ande som gåva”. Det är stort nog och har sina konsekvenser.

  Men trots att Den Helige ande är inneboende finns fortfarande möjligheten att “uppfyllas av Den Helige Ande”.

  Kanske kan man säga att Den Helige Ande finns närvarande och ger oss vägledning så att vi kan styra rätt, men även att det finns tillfällen när Han tar över rodret om vi vill det och ställer oss öppna för det.

  Det jag vill säga är att “uppfyllas, eller styras, av Den Helige Ande fanns på GT’s tid och finns i NT’s tid.

  Att få Den Helige Ande inneboende hör till NT’s tid och det nya förbundet, frälsningens evangelium.

   

  Referenser ur NT
  Före Jesu uppståndelse: Lukas 1:15, 1:41, 4:1
  Efter Jesu uppståndelse: Apg. 2:4, 4:8, 4:31, 9:17, 13:52

      (Reply)

 53. Kjell,

  Sista versen i Apg 13: ” Och lärjungarna uppfylldes av glädje och Den Helige Ande. ”

  Vilka var lärjungarna i Apg 13?

  De människor i Antiokia som kom till tro på den och det som Paulus och hans följeslagare predikade för dem om.

  Vem/Vad kom människor i Antiokia till tro på?

  Svar:”… var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.” (Apg 13:39)

  “Honom” som vi förklaras rättfärdiga i mötte Thomas här: “Sedan sade han (Jesus) till Thomas: “Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!” Thomas svarade honom: “Min Herre och min Gud!” Jesus sade till honom: “Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.” (Joh 20:27ff)

  Varför uppfylldes de troende i Antiokia av Den Helige Ande?

  För att de skulle få den gemenskap med Herren som varje troende får ta emot. Gemenskap, tröst, undervisning och förmaningar. De troende blev än mer beroende av Den Helige Ande då Paulus och hans följeslagare drevs bort från området. (Apg 13:50)

  Jesus : ” När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. ” (Joh 15:26)

  Och på sätt kunde även de troende i sin tur vittna vidare om det glada buskapet för andra.

  Profeten David: “Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren.”
  Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna.Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Sela. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.” (Ps 32:5ff)

      (Reply)

 54. Ulrika,

  Vore tacksam om du ville förklara på vilket sätt detta är respons till min kommentar.

  Eller är det en ny tråd?

   

      (Reply)

 55. Kjell,

  Läste /hörde, via “lyssna” på folkbibeln på nätet, på de referensverser du angav i ditt svar. När jag hörde på den sista referensversen, eller snarare det kapitel som versen är i, fick jag tankar som ledde till min respons, utifrån samtalet om Den Helige Ande före och efter Jesu uppståndelse.

  (Ny tråd eller inte? Oväsentligt.)

      (Reply)

 56. Ulrika,

  Jag tycker det är bra att du verkligen vill fördjupa dig i Bibeln.

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 57. Broder,

  “Jag tycker det är bra att du verkligen vill fördjupa dig i Bibeln.”

  Det är ju det bästa vi vet. Vissa perioder i livet kan det vara svårt att få den tid man vill till fördjupningen men utan bibelläsningen börjar det snart kännas tomt. Prio ett är familjen men därefter är det att lyssna på Bibeln, om man inte är för trött. En sak som händer när man läser Bibeln är att man liksom kommer i ett ökat rätt förhållningssätt i relationen med Herren. Ju mer man lär sig vad Han vill desto mer hamnar man rätt i tron/reltionen. Ibland frestas man att hitta på egna saker i tron och då håller Bibelläsingen emot som en spegel och säger “Nu hittar du på egna saker Ulrika, Tänk igenom en gång till”

      (Reply)

 58. Hej Kjell!

  Jag har alltid trott att det är församlingen som är bruden, men igår läste jag något i Markus 2 som gör att det kanske inte stämmer.

  Mar 2:18  Och Johannes’ lärjungar och fariséerna höllo fasta. Och man kom och sade till honom: “Varför fasta icke dina lärjungar, då Johannes’ lärjungar och fariséernas lärjungar fasta?” 
  Mar 2:19  Jesus svarade dem: “Kunna väl bröllopsgästerna fasta, medan brudgummen ännu är hos dem? Nej, så länge de hava brudgummen hos sig, kunna de icke fasta.

  Jesus menar alltså att lärjungarna är bröllopsgäster, men vem är då Kristi Brud om det inte är församlingen, hans folk?

  Bb

      (Reply)

 59. Björn bloggaren,

  I Jesaja 54 talar HERREN om sin brud. Det är uppenbart av texten att det handlar om Israel, det utvalda folket. Den så kallade kyrkofadern Augustinus hittade sedan på att det är Kyrkan som är bruden. Kom ihåg att det var Augustinus (354–430) och Johannes Chrysostomos (347-407) som formade RKKs antisemitiska läror och lade grunden för ersättningsläran. Nämligen att Brudgummen HERREN inte höll sitt löfte i Jesaja 54 utan valde en ny brud.

  Det har bråkats en hel del om precis vem/vilka som är bruden. En tolkning är att de frälsta av Guds Israel är bruden och de frälsta hedningarna är tärnorna. En annan tolkning är att alla frälsta oavsett etnisk härkomst är bruden.

      (Reply)

 60. Översättning 1917 Matt 6:9 “I skolen alltså bedja sålunda: ‘Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn.”

  Tolkar “varde” som är.

  Folkbibeln 1998 Matt 6:9 “Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn.”

  Blive?

  Folkbibeln 2015 Matt 6:9 “Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat.”

  Låt? Bli?

  Iaf var det inte översättningstossigheterna jag ville fråga om utan hur ni uppfattar denna del av bönen när ni ber den. Många gånger har jag bett “helgat varde ditt namn” utan närmare eftertanke. Man känner en vördnad när man ber orden men vad innebär “helgat varde ditt namn. “ Vill minnas att några här tidigare talat om “avskildhet” i samband med helighet. Om man tänker att Guds namn är avskilda från något, kan det stämma? Om man läser Apg 4:11-12 “Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

  Frälsaren (namnet) är avskilt för honom och en Gudsegenskap som endast Gud har och som Gud kan utöva. Stämmer med fortsättningen på bönen också.

  Vad tror ni?

      (Reply)

 61. Ulrika,

  Språktekniskt är det en intressant fråga.

  Ordet αγιασθητω (hagisthÄtÅ) är en böjningsform av verbet ἁγιάζω (hagiadzÅ)

  Böjningsformen uttrycker en befallning i 3:dje person singularis och tidsformen kallas i koinegrekiskan “aorist”. Den finns inte i rikssvenskan.

  I närkingskan fanns det något liknande (jag är ju född i Örebro). Man kan på närkinska säga: “Det är slocket i spisen.” Jag vet inte om detta är begripligt för “icke-närkingar”. Tidsformen heter “preteritum gerundium” och uttrycker något som är avslutat och fortgår.

  Tekninskt sett kan man uttrycka samma sak genom att säga: “Den eld som brann i spisen har slocknat och brinner fortfarande inte.” Effekten är densamma. Det krävs dock många ord jämfört med närkiskan.

  Sedan kan man på närkingska faktiskt säga: “Låt det förbli slocket i spisen.” Med rikssvenskans möjligheter blir det då: “Den eld som brann i spisen har slocknat och brinner fortfarande inte och jag vill att det förblir så.”

  Låt oss nu tillämpa detta på “Helgat varde (αγιασθητω) ditt namn.” Ditt förslag att använda ordet “avskild” som alternativ för “helgad” är bra. Kanske kan till och med ordet “särskild” lägga till något väsentligt i betydelsen.

  Parafraserat blir det då: “Ingen är, har varit eller kommer att bli som du. Du har alltid varit särskild och avskild, är fortfarande särskild och avskild och jag ber att du för alltid skall förbli särskild och avskild.

  Något fullbordat som fortgår och som jag uttrycker mitt gillande för och önskar att det förblir så.

  Nu har jag krånglat till det med en lång teknisk “förklaring”. Men dina egna ord uttrycker det helt korrekt: “Man känner en vördnad när man ber orden.

  En mycket bra illustration på hur översättare ständigt måste balansera på slak lina för att hitta ord som uttrycker innebörden.

      (Reply)

 62. Kjell,

  “Nu har jag krånglat till det med en lång teknisk “förklaring”

  Nej, du har inte krånglat till det utan hjälpt till.

  Det är till stor hjälp att få förstå “varandet”som du formulerar:“Ingen är, har varit eller kommer att bli som du. Du har alltid varit särskild och avskild, är fortfarande särskild och avskild och jag ber att du för alltid skall förbli särskild och avskild.”

  Bönemeningen blir mer begriplig och meningsfull.

      (Reply)

 63. Hej Kjell!

  En fråga.

  Skulle du kunna tänka dig att skriva utförligt om adventisternas lära?

  Vänligen Bb

      (Reply)

 64. Björn bloggaren,

  Adventismen började med William Miller, född 15 februari 1782, död 20 december 1849. Han var en amerikansk baptistpredikant, verksam under det som brukar kallas den andra stora väckelsen i 1800-talets USA.

  Han beräknade, bl a genom misstolkningar av Daniels bok 8:14, datumet för Kristi återkomst till den 22 oktober 1844. När detta datum inföll utan att Millers förutsägelser slog in så drabbades milleristerna (som hans anhängare kallades) av Den stora besvikelsen. De flesta av dem tog avstånd från Millers apokalyptiska spekulationer och lämnade rörelsen. Men Miller själv dog i övertygelsen om att Kristi återkomst var nära förestående och att han bara gjort någon form av räknefel.

  Det uppstod nya grupper som hade sina ursprung hos Miller. Följande diagram finns på Wikipedia:

  Titta först på mittenlinjen, alltså fortsättningen på Millers samfund. Den splittrade sig strax efter den stora besvikelsen i “Sjundedags Adventismen” (uppåt i diagrammet) och en grupp som höll fast vid villan och påstod att Jesus hade återkommit på något osynligt, andligt, mystiskt sätt.

  Kanske känner du igen tankegångarna från John Nelson Darbys (18 November 1800 – 29 April 1882) pre-trib-lära och Jehovas Vittnens påstående att himmelriket kom i början på 1900-talet.

  Om du sen tittar på splittringarna runt 1850 (nedåt i diagrammet) ser du att Charles Taze Russell, ofta kallad Pastor Russell, född 16 februari 1852 i Pittsburgh, Pennsylvania, död 31 oktober 1916 i Pampa, Texas, finns med. Han var grundaren av en religiös rörelse (ibland kallad Bibelforskarna) som senare gav upphov till bland andra Jehovas vittnen.

  Jag tänker inte gå in på dessa splittringar utan tar i stället upp Sjundedags Adventismen (SDA). Den kanske viktigaste “ledaren” i denna gren är Ellen Gould White, född 26 november 1827 i Gorham i Maine, död 16 juli 1915 i St. Helena i Kalifornien. Hon var en amerikansk författare. White deltog i grundandet av Sjundedagsadventisterna och är enligt Adventistsamfundets officiella auktoritet en av samfundets religiösa ledare. Hon har skrivit flera böcker som är översatta till en mängd språk.

  För att få bli medlem i SDA’s teologiska klubb måste man deklarera att man anser Ellen G. Whites skrifter vara “mer än människoskrifter”. Med andra ord har man i stort sett kanoniserat hennes skrifter och inom SDA tolkas Bibeln med hjälp av hennes skrifter. Därmed har SDA, i likhet med RKK ett läroämbete som föreskriver hur bibeln skall tolkas och som producerar utombiblisk litteratur som anses vara bindande.

  Sjundedagsadventisternas motsvarighet till Vatikanen heter “General Conference Corporation of Seventh-day Adventists” och är den ledande organisationen. Huvudkontoret ligger i Silver Spring, Maryland. Därifrån övervakas och styrs kyrkans olika divisioner och ledare, samt kyrkans doktriner.  Bild från Wikipedia/SDA

  Namnet “Sjundedags” syftar på att de anser det frälsningsgrundande att fira Sabbat från Fredag kväll till och med Lördag kväll, i likhet med judarna. De renläriga medlemmarna anser att påven är Antikrist och att de som håller gudstjänst på Söndagen har tagit på sig märket 666. Således går förlorade. Men de lär även att efter döden befinner sig människor i “soul-sleep” och efter sista domen förintas de som inte blir frälsta.

  Vidare ställde Ellen. G. White upp massor av matbud. Stränga SDA-anhängare är vegetarianer. Tiondegivande och offrande (pengar) är föreskrivna. Som resultat är SDA världsvitt en väloljad affärsverksamhet. De pastorer som klättrar upp högre i organisationen är välavlönade även i fattiga länder. Fattiga medlemmar offrar mer än de har råd med allt medan dessa pastorer kör runt i stora bilar, bor i hus med swimmingpool och skickar sina barn till England eller USA för att gå i skola där.

  Medlemmar som syndar (och blir upptäckta) kan ånyo bekänna synd och låta döpa sig. Gång på gång! SDA-dopet är därmed “ett annat dop”.

  Tendensen är alltså att förkunnelsen blir lagisk och att det predikas ur EG Whites skrifter hellre än ur Bibeln.

  Liksom i de flesta samfund med irrläror finns det medlemmar som håller sig inom gränserna för ett sunt evangelium. Trots ganska tunga regler kan man säga att Sjundedags Adventismen är en kristen rörelse. Man bekänner sig till grundläggande kristna trossatser som tron på en treenig Gud, att Jesus är världens frälsare.

  Nu kan jag tänka mej att man får en ganska negativ bild av SDA på grund av min sammanfattning. Medlemmar i SDA kommer att säga att det inte är sant att EG Whites skriverier jämställs med Bibeln. Men på samma sätt anser ju RKK att läroämbetets skrifter är helt i linje med Bibeln.

  Igen vill jag påpeka att Sjundedags Adventismen bör anses som en kristen rörelse. Man bekänner sig till grundläggande kristna trossatser som tron på en treenig Gud, att Jesus är världens frälsare. De som vill höra Herren till kan göra det inom SDA. Det finns dessutom ganska stora skillnader i praktiken i olika länder. Alltså var man lägger tyngdpunkten i läran. Sabbatsfirandet är dock det mest centrala. Rättrogna SDA-anhängare vägrar yrken där man måste arbeta på Sabbaten. Vissa yrken undantags. T.ex. yrken inom sjukvården.

  Vi måste vara på det klara med att det finns trossyskon i de flesta samfund trots egenarter i lärorna. Fast visst vore det lättare att vara medlem i samfund med bara evangeliska, bibliska läror.

  PS. Sedan måste jag faktiskt tillägga att SDA fick en splittring runt 1930. Den kallades “General Association of Davidian Seventh-day Adventists” (GADSA) Efter maktstrider och dylikt tog en person vid namn Benjamin L Roden med sig ett antal medlemmar och gjorde anspråk på att vara det “stora tecken” som hade förutsagts i GADSA. Rodens anhängare slog sig ner på det ursprungliga Mt. Carmel Center utanför Waco och tog namnet Branch Davidian Seventh-day Adventist Association (BDSDAA).

  Efter Rodens död splittrades BDSDAA i flera grupperingar, varav den mest kända blev the Davidian Branch Davidian Seventh-Day Adventists (DBDSDA), ledd av Vernon Howell, alias David Koresh. Koresh såg sig som Messias, och undervisade om att den sista tiden, apokalypsen, var på antågande, och att den skulle ske i USA, inte i Israel. Alla kvinnor inom rörelsen skulle därför bli Koresh “andliga hustrur”, för att de skulle föda de barn som skulle styra världen under apokalypsen. De ändrade namnet på Carmel Center till Ranch Apocalypse, och började, förutom livsmedel och bränsle, samla på sig en hel del vapen och ammunition, vilket, våren 1993, ledde till en konfrontation med FBI och militär. Den 19 april omkom de flesta av DBDSDA:s medlemmar, däribland Koresh, i en explosionsartad eldsvåda i sektens högkvarter.

      (Reply)

 65. Kjell,

  Tack Kjell!

  Din analys stämmer med min egen, de tror på det grundläggande, att det är tron på Jesus som gäller, dock kommer det tillägg, sabbat, tionde, matregler, förbud mot kaffe, te, kött, kräsliga rätter och att aptiten skall kuvas.

  Jag och min fru har gått på bibelstudier hos dem och ofta har det varit bra och intressant. Men ju längre tiden gick blev mer och mer uppenbarat, framförallt gör de anspråk på att vara den enda sanna kyrkan och deras kall är att föra de som står utanför in i adventismen.

  Om man inte ger tionde stjäl man från Gud och tjuvar kommer inte in i riket, så det är kört för mig.

  Tack för ditt svar!

  Bb

      (Reply)

 66. Björn bloggaren,

  Väldigt viktigt att vi inser att det finns människor (kanske oss) som hör Herren till och bevaras från fall fastän vi råkade hamna i samfund med många irrläror.

  PS. Som illustration…

  Gud hatar Islam, men Han älskar muslimer.
  Gud hatar synden, men Han älskar syndare.
  Gud hatar villoläror, men Han älskar dem som söker Honom även om de har hamnat i fel sammanhang.

  Tyvärr förstår de flesta inte dessa distinktioner.

      (Reply)

 67. Skriver utkast om salt och sälta och behöver hjälp med några saker som jag markerar med “x” i utkastet:

  När Jesus stod framför lärjungarna i Lukasevangeliet kapitel 14 säger Jesus:

  “Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med.”

  “Salt” är ett svenskt ord. Det ord som Jesus uttalade var x och är på x:ska.

  Ordet kände lärjungarna sedan tidigare igen från flera olika skriftställen.

  Som när Elisa gjorde vattnet rent vid Jeriko:

  ” Männen i staden sade till Elisa: “Staden har ett bra läge, som min herre ser, men vattnet är dåligt och jorden bär ingen frukt.” Han sade: “Hämta åt mig en ny skål och lägg salt (x) i den.” Och de hämtade en sådan åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt (x) i den och sade: “Så säger Herren: Jag har nu gjort detta vatten hälsosamt. Det skall inte längre komma död och ofruktsamhet av det. Och vattnet blev hälsosamt och är så än i dag enligt det ord Elisa talade. ” ( 2 Kung 2:19-22)

      (Reply)

 68. Kjell,

  Här fanns det att välja på. Sak samma?

  KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB
  NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV
  RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR

      (Reply)

 69. Vore tacksam för “feed back”, kommentarer med åsikter, angående denna artikel.

  Omtyckte pastorn ledde arbete mot psykisk ohälsa – tog själv sitt liv

  Många i den amerikanska kristenheten befinner sig i sorg och chock efter beskedet att pastorn och författaren Jarrid Wilson, 30, tagit sitt liv. Wilson var i sin pastorsroll öppen med sin psykiska ohälsa och tillsammans med hustrun Julianne grundade han Anthem of Hope, en kristen hjälporganisation för människor som lider av depression.

  Jag har tankar om detta men vill vänta tills jag har hört hur mina vänner tänker.

  Fundera på denna text ur 1 Tim. 3:1-7 

  Det är ett ord att lita på: Om någon strävar efter en församlingsledares tjänst, så är det en god uppgift han önskar sig. 

  En församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda hustrus man, nykter, förståndig, ordentlig, gästfri, en god lärare, inte drinkare, inte våldsam, inte sniken på orätt vinning,* utan mild, inte stridslysten, fri från penningbegär. 

  Han bör väl förestå sitt eget hus, hålla sina barn i lydnad med all värdighet. För om någon inte kan förestå sitt eget hus, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? 

  Han ska inte vara nyomvänd, för att han inte ska bli uppblåst av stolthet och falla under djävulens dom. Han måste också ha ett gott vittnesbörd av dem som står utanför så att han inte kommer i vanrykte och fastnar i djävulens snara. 

  Dagens artikel meddelar:

  Jarrid Wilson blev 30 år. Han efterlämnar fru och parets två små söner.

  Gud ger inte sina goda råd och föreskrifter för att hindra oss. Han gör det för att skydda oss!

      (Reply)

 70. Kjell,

  Det får bli ett vittnesbörd från det egna livet, rykande färskt och avklätt.

  För tre veckor sedan var jag så utmattad att jag inte längre klarade av varken förvärvsarbetet eller hemmaarbetet. Anledningarna till det är många och långa men jag vet inte att jag tänkt “jag vill leva men orkar inte” på så fullt allvar och så ofta som senaste månaderna.

  Det märkliga är att när jag lämnat in arbetsnyckeln och kom hem var det en mycket stark befrielsekänsla och jag fick en kraft jag inte känt på länge. För första gången har jag kunnat fokusera helt på familjen, hemmet och mej själv. Och nu efter ett par veckor hemma har jag tänkt att det där som står i Guds ord om vad kvinnan skapats till och hustruns roll osv, att älska man och barn, ta hand om dem på olika sätt gäller även i ett land där förvärvsarbete annars närmast är som en religion för båda könen.

  Hur kommer folk reagera om jag säger att jag är hemmafru? Hjälper min man med allt jag kan hjälpa till med? Det är frukost på sängen, tvättat och struket. Diskat och handlat. Städat och gästfritt. Fyllda matlådor och massor av goda råd och timtals av lyssnande som bollplank. Min bästa tid är nu. Och den sämsta för ett par veckor sedan alltså. Kanske behövdes dessa kontraster för att Guds ord om hur en kvinna passar in bäst och därmed mår bäst, skulle få bli övertydligt.

  Klart att kvinnor kan förvärvsarbeta. Många har inget val. Det har inte jag heller haft många år. Men när man får smaka på när det är som det borde vara och det får vara “helt” ett tag inser man varför Gud skriver som han gör om olika könsroller och uppgifter beroende av ålder osv

  Gud älskar dej som läser här. Det är det vi får minnas när det svartnar. Vi vet inte vad som hände mannen i reportaget som tog sitt liv men han säger saker om att “vi älskar Jesus”. Jag tror att när det svartnar får man mer tänka på hans kärlek till oss, tillåta sej vara helt prestationslös ett tag och finna vad som är viktigast i livet och det är ju det som Herren försökt förklara för mänskligheten i alla år. Hur hans hälsosamma bygge ser ut inom en familj, en församling och ett samhälle. Och jag som är så barnslig jag kan tänka när jag serverar min man en lyxfrukost att det är bra träning på att tjäna Kungarnas kung i paradiset.

      (Reply)

 71. Ulrika,

  Jag vet ju att du inte är värst förtjust i engelska, så troligen har du inte tittat på videofilmerna om Amish. Hos dessa praktiseras strikt skilda “könsroller”.

  Det är inte så att jag försöker propagera föra Amish, för visst går det ju till överdrift hos dem. Men det som jag tycker är intressant i dessa filmer är hur bibeltrogna de vill vara. Kvinnornas vittnesbörd är rörande.

  Sedan tycker jag illa om att kvinnorna drabbas extra av lagiskheterna

  Jag tror att det finns passande “könsroller” i vanliga livet. Inte bara i sängkammaren, eller hemmet utan även vad gäller yrken och arbete som passar bäst för män eller kvinnor.

  Jag tror dock inte på vattentäta skott mellan könen, men nog är kvinnor i allmänhet bättre i vård-yrken. Tråkigt att just dessa jobb är undervärderade.

  Vi lever i en tid där splittrade familjer är majoriteten. Det har nu varit så i flera generationer. Dessutom lever vi i en kultur som har förastat Gud.

  Det får sina följder. Ingen tillfällighet att homosexualitet och tvivel om könstillhörighet har ökat katastrofalt. Det finns ett samband med suddandet av könsroller, brist på rollmodeller av det egna könet, och ökandet av dessa tokigheter.

  Små barn som är pojkar och tror de är flickor och omvänt. Och som får ett lyssnade öra både hos vilsna föräldrar och i ökande grad läkare. Psykologer, mediciner och även kirurgiska ingrepp.

  Vad gäller valet att förvärvsarbeta eller ej så beror det ju starkt på möjligheterna. De allra flesta har helt enkelt inget val att låta bli. Sedan tror jag inte att man bör göra religiösa lagar av det, som Amish gör.

  Guds bud och lagar bör rätteligen översättas med “Guds undervisning och råd”.

  Jag önskar dej och din make och familj det bästa i de val ni gör.

  Vad gäller “pastorn” som tog sitt liv tror jag att vi måste inse att om man ger ungdomar titeln pastor så handlar man inte i enlighet med Guds undervisning och råd. Man får räkna med att det kan leda till problem av olika slag.

  Vad gäller depression och andra själsliga “åkommor” tror jag att kristustrogna gör väl i att vara ytterst ödmjuka. Det är ingripande saker som kan få stora konsekvenser. Viktigt att inte för hastigt uttala sig om det man tror är orsak och verkan.

      (Reply)

 72. Kjell,

  Det stämmer att jag inte tittat på de filmer om Amishmänniskorna som du lagt ut här. Jag har tittat på andra filmer om dem tidigare och håller med dej om att man blir berörd av deras vilja att följa Gud, som de uppfattar viljan. Och man må komma ihåg att ingen människa uppfattar all Guds vilja komplett och man kan inte veta vilken roll tex en grupp har i det stora hela. I den här sjukt stressade världen skulle Amish kunna starta vilohem.

  Det som jag tidigt reagerat på när det handlar om troende grupper som mer eller mindre isolerar sej från omvärlden är att det inte är ett bibliskt sätt att leva i ett fredligt samhälle. Är det fullt krig är det klart att alla drar sej undan åt något håll. Tänker man på de berättelser man känner till i bibeln så utspelar sej alla berättelser ute i världen och inte i isolerade samhällen. Därför tror jag tex att kloster, speciellt de slutna, inte heller är ett bibliskt levnadssätt.

  Amishmänniskor är fria att välja hur man vill leva och bo men en sak har jag starkt emot dem och det är just att man håller barnen borta från samhället så mycket som möjligt upp till tonåren för att sedan släppa dem helt lösa ute i samhället för att göra egna val. Det är direkt ansvarslöst att inte lära barnen hur man lever i samhället innan man släpper dem. Normal uppfostran är att vänja och lära barnet hur man lever i världen (utan att leva av den utan leva av Gud) så barnet klarar ett sådant liv när det blir vuxet.

  I boken “Med hela ditt förstånd” av Gene E Veith får man hjälp att förstå varför det är viktigt att få ta till sej även sådan kunskap som världen ger. För att kunna möta människor på ett så bra sätt som möjligt. Utan kunskap om världen och människorna i den blir det inget att relatera till. Gene E Veith tar Daniel (i lejongropen) som exempel på en människa som genom att veta om hur saker fungerade i den värld han levde i (bland annat i universitetet i Babel och hos kungen hov) kunde relatera fram överenskommelser som passade både människorna omkring honom och hans egna tro.

      (Reply)

 73. Ulrika,

  Utan tvekan stora frågetecken för alla som vill följa Herren.

  Det finns dock en hel del svar (som jag och de flesta inte finner innan det tycks vara “för sent”).

  Det allra viktigaste är väl att varken jag eller någon annan vet svaret på de frågor du brottas med.

  Bara Herren vet! Han delegerar det inte till någon annan än dej.

  /Kjell

      (Reply)

 74. Kjell,

  “Bara Herren vet!”

  “Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.” (Jer 29:11)

  Det här från Psaltaren 37:3 ff kan jag inte minnas att jag hört tidigare:

  “Lita på Herren och gör det goda,
  bo i landet och lev i trofasthet,
  och ha din glädje i Herren.
  Då ska han ge dig
  vad ditt hjärta begär.
  גGimel
  Anförtro din väg åt Herren
  och lita på honom.
  Han ska göra det.
  Han ska låta din rättfärdighet
  gå fram som ljuset,
  din rätt som middagssolen.
  דDaleth
  Var stilla inför Herren
  och vänta på honom.”

      (Reply)

 75. Kjell,

  “Det finns dock en hel del svar (som jag och de flesta inte finner innan det tycks vara “för sent”).”

  Tur vi lever i nåden och förlåtelsen.

  Och Rom 8:26ff “Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
  Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. ”

  Böneämnena blir inte mindre eller färre med åren. Försoning och upprättelse i det som kraschat, bevarande av det gott som är och som man önskar komma.

  Intressant att det är Anden själv som vädjar för oss. Inte konstigt att man inte får häda Anden. Då blir dagens tips till alla som ber till/vädjar om Maria att börja be med Andens hjälp i stället för till Maria.

      (Reply)

 76. Jag vill höra med er om Luk 12:10: “Var och en som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse. Men den som hädar den helige Ande kommer inte att få förlåtelse.”

  Jag har alltid tyckt att den versen är svår av minst 2 skäl men jag går inte in på svårigheterna utan vill nu när jag tror att jag med hjälp av Billy Graham eventuellt börjat förstå vad Jesus menar i versen fokusera på det i stället. Innan jag skriver eller säger mer om tankarna vill jag kolla med er om jag är på rätt väg.

  För ett antal decenier sedan befinner sej en man i stor syndanöd och motvilligt på ett väckelsemöte med predikanten Billy Graham. När Billy börjar be med församlingen får mannen nog och reser sej upp och går mot utgången. Precis innan utgången hör mannen att Billy ropar “Stopp! Du kan gå när jag predikar men inte nu.”

  Varför sade Billy så? undrar jag och hjärnan börjar rassla igång.

  Till historien hör att på andra sidan tältöppningen ser mannen i en inre syn, man kanske kallar det för en hallucination, den man som står i störst skuld till honom. En fångvaktare som mannen haft under andra världskriget. Fångvaktaren beordrar mannen: “Du ska lyssna på mej!” När mannen ser och hör fångvaktaren beslutar han där och då att sluta lyssna på fienden och vänder tillbaka i tältgången fram mot tältets altare där ett kors finns. Mannen tänker nog gå tillbaka till sin fru som sitter i de främre bänkraderna men får under vägen syn på korset och kapitulerar. Han faller på knä och ber om syndernas förlåtelse. Och får den.

  Med hjälp av Den Helige Ande fick mannen ta emot syndernas förlåtelse. Det är nog det Jesus menar. När vi lyssnar till predikan som bygger på Guds ord lär vi om Jesus som är Vägen, Sanningen och Livet.
  Självklart ska varje kristen lyssna på predikan som bygger på Guds ord men då Den Helige Ande är Guds hjälpare, närvarande här och som Jesus talar igenom (Gud är ju en) går det endast att ta emot förlåtelsen med Den Helige Andes hjälp och med den hjälpen få börja om på nytt med Jesus som Herren.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *