Q&A #2

Den aktiva sidan är nu: Q&A #3

/Kjell

Views: 205

47 thoughts on “Q&A #2”


 1. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev:

  Visste Lot om detta?:
  “Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.✱”

  Ja, det tror jag. Jag har på känn att det också var därför jag nämnde vad man rimligen visste sedan skapelsen (och de Guds avsikter som återges i samband med det). Jag skrev:

  Dock torde det ha varit uppenbart sedan skapelsen att föräldrar inte skulle idka sexuellt umgänge med sina barn.

  Jag gjorde även följande tillägg till ovanstående, som kanske fick detta om skapelseordningen att inte framträda lika tydligt:

  Men övrigt umgänge mellan nära släktingar, inklusive syskon (…), blev inte (uttryckligen) förbjudet förrän lagen utgavs på Mose tid.

  Nåja, men vi verkar i alla fall vara helt överens.

  @Kjell, det är intressant detta om lagar som fanns innan Mose lag. Du nämner följande:

  På svenska brukar man kalla dem de “Noakidiska lagarna”.

  5. Utöva inte sexuellt omoraliska förhållanden

  Dessa bud fanns således långt innan Lot.

  Jag utgick också ifrån att det fanns kännedom om den levande Guden och hans avsikter, en kännedom som dock var på kraftigt avtagande, men där Abraham ännu verkade ha bevarat det som förts vidare genom fäderna. Kanhända var punkt 5 i din lista mer specificerad ifråga om exakt vad som ansågs ” sexuellt omoraliskt”? Men om det inte var det (dock var det genom härledning tydligt att föräldrar inte skulle idka sexuellt umgänge med sina barn) så är detta en aspekt som gör det svårare att bedöma Lots övriga göranden och låtanden.

  Nu har det förstås ändå gjorts bedömningar (eller tolkningar) grundat på hur det gick för Lots avkomma som senare blev kända som mo­a­bi­terna och am­mo­ni­terna. Dessa låg senare i ständig strid med israeliterna. Bland annat Gideon och Jefta kämpade mot dessa. Det är lätt att tänka sig att tolkningarna (om varför dessa stammar blev sådana avgudadyrkare) bygger på hur dessa stammars stamfäder avlades. Fast då kanske man inte använt en liknande tolkningsram för Tamar och Juda. 😉

  Nåja, det finns i alla fall gott om smaskiga historier i Bibeln att fundera på. 😉

  // Rolf


 2. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf Lampa skrev: “Kanhända var punkt 5 i din lista mer specificerad ifråga om exakt vad som ansågs ” sexuellt omoraliskt”?

  Jag tyckte nog att Ulrika hade ett väsentligt argument där. Hon citerade 1 Mos. 2:24 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. 

  Vilket ju hände ganska långt innan Lot blev född.

  /Kjell


 3. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Ja, att (barn) till föräldrar skall bilda par, men inte med föräldrar, det tror jag vi alla var överens om redan från början.

  Det jag var ute efter var dock att före Mose lag fanns endast (?) en härledning av 1 Mos 2:24, men inte en explicit förordning som inte kunde misstolkas. Därför frågade jag om de Noakidiska lagarna var mer explicita än endast en härledning. Problemet med härledning visar ju sig även hos Abraham (även om vi ofta anser att Lot är den som bör klandras mest).

  Alltså: Efter att Mose lag utgavs och fram till idag, är det ju lätt hänt att vi tar för givet att man före Moses lag hade lika tydlig gränsdragning för vad som ansågs moraliskt rätt som har idag. Men detta verkar inte vara fallet, vilket exemplifieras både av Lot och av självaste Abraham!

  Exakt vad jag menar är att om 1 Mos 2:24 entydigt implicerade att endast barn fick ingå äktenskap, och bli ett kött (vilket vi idag vanligen uppfattar som äktenskap mellan en man och en kvinna), då har vi som vi redan berört Lot som gjorde avsteg ifrån detta. Men, och detta är lkätt att förbise, det gjorde även Abraham! Abraham gjorde ju barn med en tjänstekvinna.

  Och där spricker föreställningen att tolkningen av “sexuellt moraliskt” utifrån endast en härledning av 1 Mos 2:24 begränsade sig till endast “ett kött” (och/eller skiljandet från föräldrarna). Abraham tog sig som bekant större friheter än så (samt även Lot som vi redan berört).

  Poängen är alltså fortfarande den samma: Utan explicita förbud som tydligt pekade ut gränsdragningar rådde det uppenbarligen en ganska “stor tolkningsfrihet” om vad som var moraliskt OK eller inte.

  Och därför min fråga om de Noakitiska lagarna var mer specificerade (explicita) än endast de ganska fritt tolkningsbara begreppet “omoralisk”. Helt enkelt eftersom gränsen för vad som ansågs moraliskt före Mose lag inte verkar ha varit väldigt entydigt utpekad(?). Obs, frågetecknet.

  Frågan är alltså om vi tolkar Abrahams (och Lots) beteende anakronistiskt? (dvs före eller efter Mose lag förtydligare saker och ting). Eller fanns det i den Noakitiska lagarna en tydligare gränsdragning som både Abraham och Lot därmed fullt medvetet överträdde?

  // Rolf


 4. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf Lampa,

  “Men övrigt umgänge mellan nära släktingar, inklusive syskon (…), blev inte (uttryckligen) förbjudet förrän lagen utgavs på Mose tid.”

  Jag kom osökt att tänka på en predikan av C G Hjelm jag hörde på kasettband i skogshuggarkabyssen 1984.

  C G hade frågestund med de församlade. En man (med småländsk dialekt) begärde ordet: “Pastor Hjelm, jag är intresserad av Kains hustru”

  Hjelm: “Om herr Andersson vore vore mer intresserad av sin egen hustru skulle ert äktenskap bli mycket lyckligare. Amen!”


 5. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf Lampa,

  “Alltså: Efter att Mose lag utgavs och fram till idag, är det ju lätt hänt att vi tar för givet att man före Moses lag hade lika tydlig gränsdragning för vad som ansågs moraliskt rätt som har idag. ”

  Herren, Israels Guds, Lag är giltig från begynnelsen ända intill tidens ände. Endast få kristna inser detta faktum. Förhoppningsvis får fler av dem denna insikt innan det är för sent att inse.


 6. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf Lampa,

  Innan “lagen blev given” finns det, så vitt jag vet, få konkret nedtecknade lagar i Bibeln. Men det finns i alla fall två explicita noakidiska bud.

  1 Mos. 9:3-6 Allt som rör sig och lever ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Men kött som har kvar sitt liv, nämligen sitt blod, ska ni inte äta. Och för ert eget blod, alltså ert liv, ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur, och likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Den som spiller människoblod, hans blod ska utgjutas av människor, för Gud har gjort människan till sin avbild. 

  Men, i diskussionen mellan Herren och Abraham används begreppen:

  H6662
  צַדִּיק
  tsaddı̂yq
  From H6663; just: – just, lawful, righteous (man).

  H7563
  רָשָׁע
  râshâ‛
  From H7561; morally wrong; concretely an (actively) bad person: –    + condemned, guilty, ungodly, wicked (man), that did wrong.

  Både Herren och Abraham tycks anse att man kan bedöma om någon är righteous eller wicked. Det kan man ju bara göra om det finns normer. Om det bara handlade om homosexualitet vad gäller sex, vet vi inte. Men att homosexualitet är helt mot naturen är explicit från skapelsen. Till man och kvinna skapade Han dem.

  De tio (bud)orden är inte heller explicita, utan måste härledas och specificeras. Och det gör ju Moses genom att specifiera typexempel. Det är ju ingen ända på alla tillämpningar av buden i Moseböckerna. Plus ceremoniallagarna, förbundsavtalen, som inte kan härledas från de tio buden.

  Men det enda jag ville framhålla med Lot var att Gud kan ändra på historien och att detta är ett tydligt exempel på Guds nåd.

  Att sedan kraven ökar proportionellt med kännedom om explicita bud är vi ense om.

  /Kjell


 7. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  “Alla som har syndat utan lag skall också GÅ UNDER utan lag. Och alla som har syndat under Lagen skall dömas genom Lagen. Det är inte Lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare. Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör Lagens krav, då är de sin egen lag fast de …” Rom 2:12-16


 8. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,
  En man (med småländsk dialekt) begärde ordet: “Pastor Hjelm, jag är intresserad av Kains hustru”

  Hjelm: “Om herr Andersson vore vore mer intresserad av sin egen hustru skulle ert äktenskap bli mycket lyckligare. Amen!”

  Låt mig vara uppriktig: Om någon icke-troende, eller bara uppriktigt undrande, har frågor kring något i Guds ord som verkar konstigt eller besvärande, då tror jag att det bästa man kan göra är att försöka ge ett sakligt svar på frågan – och om man inte har ett, be att få återkomma senare efter att man sökt ett svar – istället för att attackera den som frågar.

  Jag växte upp i en miljö där det rådde stor frihet att undra över saker och att fritt få fråga. Må så vara att man inte alltid fick fullt nöjaktiga svar (vältränade apologeter växer inte på trän) men fråga fick man, och var man tålmodig så fick man svar, antingen av den tillfrågade, eller om man hade ännu mer tålamod, av Gud som ledde en fram till de svar man verkligen behövde för att stärkas och att växa i tron.

  Ett påhopp skulle i bästa fall släcka den tro som endast ett barn kan ha – nämligen den troskyldiga FÖRVÄNTAN om att det finns och kommer ett svar som endast barn brukar (kan?) ha. Och mer specifikt, svar av just den man litar på, men inte av någon annan. Jämför med Job vem den enda var som han behövde fp svar av. Job hade nämligen inte en enda fråga att ställa åt vare sig djävulen eller sina vänner.

  Tankepaus.

  Endast ett svar av den kan litade (trodde) på kunde duga, dvs endast om Gud svarade kunde Job få ro i sin plågade själ. Samma princip som när små pojkar träter ute på gatan om vems pappa som sade vad: “Nähä, för min pappa säger att…”. Svaret från någon annans pappa duger inte.

  Än en gång, barnets tro accepterar svar endast av den man litar på. Eva borde alltså inte ha frågat en främling… (åtminstone borde hon inte ha accepterat svaret. Återigen, jämför med Job, som totalvägrade att lyssna till svaret från någon annan än Gud. Men någon lysande teolog kan man kanske inte beskylla Job för att vara…).

  Svara alltså uppriktigt åt den som frågar. Om ingen frågar dig om något kan det bero på att ingen litar på dig, och därför inte kan uppbyggas av dig. Och omvänt gäller att det finns en glädje i att förmedla svar, om man får förtroendet av en fråga:

  En man gläder sig, när hans mun kan giva svar; ja, ett ord i sinom tid, det är gott. Proverbs 15:23

  // Rolf


 9. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Så då levde Noa när Abraham växte upp. Tänk att vägen mellan Guds ord till Adam och Abraham var så kort ändå. Abraham fick ““Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.✱”” direkt från Noa eller Noas söner och Lot fick det av Abraham. (Eller annan närliggande släkting.)

  Mer att läsa och lära för mig nu än att kommentera men några apsekter kanske ändå är på sin plats, fritt att pröva för var och en.

  Varje händelse i Bibeln är värd att reflektera över och lära av. Det är därför de står där. Därför blir man så glad när man får läsa andra göra det i syfte att vilja förstå vad Gud vill säga och mer om vem Han är.

  Vi har konstaterat att Lot får stå som ett exempel på människans behov av Guds nåd.

  Vi har konstaterat att man får ta hänsyn till vad en människa rimligen kan veta och har att förhålla sig till.

  Vad kan ““Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.✱”” sagt till Lot i hans situation?

  En sak är att Lot visste att en sexuell relation handlar om äktenskap, vilket gör hans agerande att erbjuda männen hans döttrar. Visst fattade Lot at männen inte bad om att döttrarna skulle bli deras hustrur. En annan sak som Lot förstod, och som kan komma till hans fördel är att han visste att sexuell relation handlar om kvinna+man. Männen som kom till hans hus var ute efter sex med män. Var det den grova syndabegärelsen som fick Lots förstånd att floppa?

  Och döttrarnas förförelse av sin pappa? I 1 Mos 31 säger den äldre dottern till den yngre: “Vår far är gammal och det finns ingen man i landet som kan gå in till oss som man brukar göra överallt på jorden.”

  Rätta mig om jag har fel men huvuduppgiften för kvinnorna på den tiden var att föda barn och insikten att de inte hade en man som gav dem släktbarn gav kvinnorna panik som fick dem att flippa ur?

  Man kan lugnt säga att både Lots och döttrarnas situationer gav dem paniker. Är paniker en ursäkt? Nej, en förklaring? Kanske. Ger Guds ord insikt om synd? Ja. Syndade Lot och döttrarna mot Guds ord? Ja.

  Vi kan vara evigt tacksamma att det är Gud som har hela bilden och sammanhangen. Att det är han som känner oss och är den ende Rättfärdige domaren.


 10. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev: I 1 Mos 31 säger den äldre dottern till den yngre: “Vår far är gammal och det finns ingen man i landet som kan gå in till oss som man brukar göra överallt på jorden.”

  Hon refererar här till den brukliga seden att när en man tog en kvinna till sig och gick in till henne (hade samlag) så var de därmed traditionsenligt vigda.

  Ett gott exempel är 1 Mos. 24:62-67 Isak hade just kommit tillbaka från Beer-Lahaj-Roi, för han bodde i Negev. Mot kvällen när han gick och funderade ute på fältet, såg han upp och fick se kameler komma. När Rebecka lyfte blicken fick hon se Isak. Hon steg ner från kamelen och frågade tjänaren: “Vem är den mannen som kommer emot oss på fältet?” Tjänaren svarade “Det är min herre.” Då tog hon sin slöja och dolde sig. Tjänaren berättade för Isak om allt han hade gjort. Sedan förde Isak in henne i sin mor Saras tält, och han tog Rebecka till sig. Hon blev hans hustru och han älskade henne. Så blev Isak tröstad i sorgen efter sin mor. 

  Så gifte sig Isak i enlighet med Guds bud.

  Juda, däremot, var inte lydig. 1 Mos. 38:15-18 När Juda fick se henne trodde han att hon var prostituerad, eftersom hon hade täckt för sitt ansikte. Han vek av till henne där hon satt vid vägen, och sade: “Får jag gå in till dig?” Han visste inte att det var hans sonhustru. Hon svarade: “Vad vill du ge mig för att få gå in till mig?” Han sade: “Jag skickar dig en killing ur min hjord.” Hon svarade: “Ja, om du ger mig pant tills du skickar den.” Han sade: “Vad ska jag då ge dig i pant?” Hon svarade: “Din signetring med kedja och staven som du har i handen.” Då gav han henne detta och gick in till henne, och hon blev havande genom honom. 

  Vitsen här är att “han gick in till henne”. Legitimt eller ej, det handlar om en sexuell relation som var avsedd att leda till en livslång relation, ett äktenskap.

  /Kjell


 11. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  “En sak är att Lot visste att en sexuell relation handlar om äktenskap, vilket gör hans agerande att erbjuda männen hans döttrar.”

  erbjuda männen hans döttrar än mer svårbegripligt…..


 12. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Kjell skrev:”det handlar om en sexuell relation som var avsedd att leda till en livslång relation, ett äktenskap.”

  Ja, Guds ord “och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött” kan inte tolkas som någonting annat än en livslångrelation. “Hålla sig till” rymmer 100% avsikt att hålla sig till även om Jesus “näpsar” fariséen med att redan när någon ser på en annans hustru med begär har denne äktenskapsbrott i sitt hjärta. “Hålla sig till” tror jag rymmer så mycket mer, utöver, det sexuella. Jag tror det handlar om trohet i stort. “Står det BLI ett kött”? ,frågade någon. Jo det står BLI. Även om äktenskapet börjar formellt riktar sig BLI på någonting som växer till mer och mer. I en livslång relation.


 13. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “Filippus fann Natanael och sade till honom: “Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om – Jesus, Josefs son från Nasaret.”

  Vad tänkte Filippus på när han sade “i lagen”? Hur skriver man om någon i en lag?


 14. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Torah

  Citat:

  Torah eller Tora, hebr. תּוֹרָה, är en skrift som ingår i Tanach, den heliga skriften inom judendomen som ligger till grund för judisk, messiansk och hebreisk tro.

  Toran innehåller de skrifter som den kristna världen benämner ”Moseböckerna” eller ”Pentateuken” och består av fem delar: Bereshit (“I begynnelsen”), Shemot (“Namnen”), Vajikra (“Och Herren kallade”), Bamidbar (“I öknen”) och Devarim (“Ord”).

  Torah är ett hebreiskt ord vars betydelse är ”att undervisa” och/eller “läran”. “Lagen” är en annan vanlig översättning, men enligt Bente Groth är tidigare nämnda översättningar mer lämpliga, eftersom det inte bara handlar om lagar utan även om israeliternas äldsta historia.

  Jämför:

  Luk 24:44  Och han sade till dem: “Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna.” 

  /Kjell


 15. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Ja, det tog ju bara 10 år för mig att ÄNTLIGEN börja fatta en del av bibelverser som jag själv använt och trodde mig förstå. Som uppvuxen med tron att Jesus kom för att ersätta lagen, vilket kan berott på att jag är uppvuxen i en Svensk/Lutherkyrklig gren, hamnar man snabb i en snurrig cirkelargumentation när man ska fösöka förstå hur man som hednakristen ska förhålla sig till lagen som på sin höjd fått utrymmet att vara lika med 10 Guds bud. Och så menas med lagen egentligen allt det som du beskriver ovan…..

  Jahapp….då får man börja om på ruta 1. Skrev “uppfylla” i sökrutan hos folkbibeln i morse. Det var en spännande start.

  “Ditt ord är min lag” brukar man säga. Judarna har Mose ord som lag och för den Kristne är Kristi ord lag och på så sätt kan bara en kristen vara kristen genom att lyssna till Kristus. Och eftersom ingen kan uppfylla vare sig det som Moses säger eller som Jesus säger (vilket kompletterar varandra) utom Jesus behöver vi Jesus. Och för att förstå vad Jesus, och för all del även vad Filippus tänkte på när han sade det han sade till Natanael, är det bra att läsa och förstå GT. Finns det något skönare än när bitarna börjar falla på plats?

  Nu var det iof inte Moses som sade det Gud sade i lagen men Moses vittnar om det.


 16. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf Lampa,

  “Låt mig vara uppriktig: Om någon icke-troende, eller bara uppriktigt undrande, har frågor kring något i Guds ord som verkar konstigt eller besvärande, då tror jag att det bästa man kan göra är att försöka ge ett sakligt svar på frågan – och om man inte har ett, be att få återkomma senare efter att man sökt ett svar – istället för att attackera den som frågar.”

  Själv gillar jag Hjelms stil. Han var som han var, en unik predikant. Han hade även uttrycket att “lyfta på hatten och gå vidare”. Påhoppet utfördes av mannen som kände till en svag punkt i den undervisning som gavs.

  Hur ser du på Kains hustru? Vem kunde hon vara?

  Motsvarande frågor omkring syndafloden kan behöva besvaras. Var hela jordklotet under vatten på Noas tid? Från nytestamentlig tid: Genomfördes den skattskriving av “hela världen” kejsar Augustus gav befallning om, och som Qurinius genomförde i de romerska territorierna i Mellanöstern?


 17. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  Vad gäller Hjelm måste jag hålla med dej. Principen som Rolf anger är bra, men samtidigt får man inte förlora tidsperspektivet och kontexten.

  De som utmanade Hjelm visste mycket väl vad de gjorde. Frågor och invändningar var avsedda att bringa denne apologetiker på fall.

  Hjelm kallas ibland för frikyrkornas förste och störste “stand up comedian”. Fast samtidigt hade hans budskap ett väl genomtänkt apologetiskt intresse.

  Jag har hört honom och kan säga att både rösten, tonläget, dialekten, retoriken och personen var unika.

  Sedan kan det kanske vara bra att konstatera att även Jesus använde sig av extrem retorik när han blev utmanad med frågor som hade kända svar.

  /Kjell


 18. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  Hur ser du på Kains hustru? Vem kunde hon vara?

  kains hustru var tveklöst Kains egen biologiska syster. Hon kan rimligen inte varit annat, eller hur? (Jag tror att jag redan påpekade detta).

  Jag hoppas att du i denna fråga även beaktar det faktum äktenskap mellan nära släktingar (förutom att det inte var tillåtet mellan föräldrar och barn) infördes genom Mose lag. Och att sedan dess betraktas frågan som vi uppfattar som “incest” som alldeles självklar. Möjligen kan jag vara okunnig om någon annan rättsuppfattning (t.ex. Noakidiska dito) men utgångspunkten är att det helt enkelt inte fanns något moralisk problem med att de första biologiskt perfekta människorna (dvs genetiskt oskadade) ingick äktenskap. Men efter syndafallet skedde förändringar på många plan, och då även skapelsen lades under “förgängligheten” var det bara en tidsfråga innan inavel mellan syskon skulle medföra genetiska defekter som helt enkelt blev för allvarliga för att kunna få fortsätta. Under alla omständigheter satte Mose lag definitivt punkt för syskonäktenskap.

  Motsvarande frågor omkring syndafloden kan behöva besvaras.

  Absolut. En som ställer uppriktiga frågor om Noa flod skall absolut inte attackeras, åtminstone inte på grund av frågan. Din fråga kring detta är alltså:

  Var hela jordklotet under vatten på Noas tid?

  Ja. Utgående från bibeltexterna, och de geologiska spåren som endast en världsvid flod kunnat åstadkomma, så är svaret naturligtvis ett entydigt ja.

  Enligt bibeln var jordytan före floden mindre kuperad än idag, vilket gör att betydligt mindre vatten krävdes då för att täcka bergen än vad som skulle krävas med dagens högre berg. Enligt Psaltaren uppges – bokstavligen – bergen ha höjt sig, efter floden, så att vattnen nu mötte en gräns dom de inte längre kunde överstiga. Citat:

  Psa 104:8 Berg höjde sig, och dalar sänkte sig, på den plats som du hade bestämt för dem. 9 En gräns satte du, som vattnen ej fingo överskrida, så att de icke åter skulle betäcka jorden.

  Här anges alltså i klartext en förändring av jordytan som besvarar både din fråga samt ger en förklaring till vart vattnet sedan tog vägen (det finns nu i dagens hav). Bergen var alltså inte lika höga innan floden som de är idag. Nedan en länk till en (stilistiskt förenklad) animering som min son Samuel gjorde för att visa hur kontinenterna delades upp, land höjdes och havsgravarna blev djupare. Notera på slutet jämförelsen med Eiffeltornet nere på havsbotten som indikerar proportionerna för hur mycket vatten det egentligen finns på jorden idag (i genomsnitt 2.7 km djupt vatten på varje punkt av jordytan).

  http://misc.rilsource.org/wiki/File:Water_depth_at_Noahs_flood.gif

  (Om Kjell är på det humöret kanske han kan aktivera visning av animeringen direkt här på sidan?)

  Hursomhelst, detta att bergen höjdes och dalar sänktes, är dessutom en geologisk självklarhet – men endast om floden var global – på grund av den instabilitet av jordskorpan som de enorma omflyttningarna av eroderat material med nödvändighet förde med sig (men alltså endast om omfattningen var global, vilket alltså är en mycket viktig parameter). Exempel på följder av just en global översvämning är de mer än kilometertjocka lager av sediment som ansamlats på platser som tidigare var undervattensbassänger fylld av lättare material, dvs vatten. Dessa skulle nämligen orsaka precis de geologiska processer vi kan se spåren av i till exempel i Grand Canyon (GC).

  Denna geologiska formation (GC) är ganska vanligt förekommande jorden runt, och kan förklaras rent geologiskt av att jordytan i något skede sprack upp, möjligen på grund av jordbävningar, kanske på grund av stora meteoritnedslag (men det kan ingen veta med säkerhet), med påföljd att “taket” (dvs jordskorpan med organiskt material) sjönk till botten (det finns spår av organiskt material ENDAST längst ner mot urberget, men inga spår alls av organiska skikt mellan något av de övriga lagren mellan botten och dagens jordyta högst uppe på Coloradoplatån) under det att den tidigare undervattensbassängen tömdes på sitt MINERALRIKA VATTEN på grund av att det fylldes med invällande grus och slam, dvs våt sediment blandat med det mineralrika vatten som alltså kom i rörelse ur de undervattensbassänger som bibeln uppger att öppnade sig, mineralrikt vatten som också är precis det som kan förklara vad som kunnat orsaka snabb fossilering av de enskilda fossil som bäddats in mellan de lager som uppstod genom att tsunami efter tsunami av slam och grus drog fram över hela kontinenter.

  Vi kan för övrigt genom att mäta kornstorleken veta i vilken riktning slam och grus vällde fram över USAs kontinent. Den genomsnittliga kornstorleken i sedimentlagren sjunker nämligen stadigt i riktning från öster (större) mot väster (mindre). Enorma tsunamis drog alltså fram över kontinenten i öst-västlig riktning.

  Kuriosa om fossilering: Man kan med rätt blandning av mineralhaltigt vatten förstena ett ägg på köksbänken därhemma på ca 8 timmar. Enbart regnvatten skulle aldrig kunnat orsaka försteningen av sedimentlagren orsakade av floden. De mineralrika undervattenskällorna är en absolut förutsättning för försteningen. Och det finns fortfarande enorma mängder vatten inbäddat i jordskorpan, faktiskt mer än som ryms i Arktiska havet;

  http://misc.rilsource.org/wiki/File:3-D_model_shows_big_body_of_water_in_Earths_mantle.jpg
  Källa: https://phys.org/news/2007-02-d-big-body-earth-mantle.html

  Men vi vet betydligt mer än så. Effekten av omflyttningen av de lättare vattnen i undervattensbassängerna som ersattes med de tyngre sedimenten var med nödvändighet så stor att jordskorpan MÅSTE ha pressats ner över hela det område som tidigare täcktes av en undervattenskällan, med påföljd om stora sprickor i jordskorpans undersida, som därmed hettades upp samt sprack då det blandades upp med het magma, en välkänd geologisk process som i sin tur orsakar att den därmed uppvärmda jordskorpan stiger uppåt igen (varmare stiger uppåt, kallare material sjunker osv) men i en sådan process stiger markytan till en ännu högre nivå än tidigare! (det är så platå-formationer uppstår).

  Resultatet blev det vi nu känner till som Coloradoplatån, en enorm och jämnt utbredd platå som är större än hela Sveriges yta.

  En tid efter den världsvida floden fanns på den instabila jordskorpan rimligen även många stora fördämningar av vattenmassor (som stängts inne av jordskorpans höjningar och sänkningar) och följaktligen även många aktiva vulkaner. Fördämningar både norr om samt öster om Grand Canyon som senare brast spolade sedan fram längs sprickor i de ännu delvis mjuka sedimentlagren i platån (som borde ha fått sprickor som liknar dem som uppstår vid en översvälld sockerkaka i ugnen) och vattnen kunde därför lätt gräva ur hela Grand Canyon på bara några dagar, veckor eller på sin höljd någon månad. Tiden det tog torde bero på hur lång tid försteningen av sedimentlagren hunnit pågå. Sådana stora “efterflodsomvälvningar” på den instabila jordskorpan pågick troligen i några hundra år (säg uppåt femhundra år) efter den stora översvämningar. Och så vidare.

  Vulkanutbrottet vid Mt St Helen i början av 80-talet visar väldigt tydligt med vilken enorm hastighet som enormt stora Canyons kan uppstå på bara några timmar (se dokumentärklipp på Youtube från undersökningar som gjorts några år efter utbrottet, dvs om förändringar EFTER utbrottet på grund av den geologiska instabilitet som rådde i minst ett decennium efter utbrottet).

  Och så vidare, och så vidare.

  Från nytestamentlig tid: Genomfördes den skattskriving av “hela världen” kejsar Augustus gav befallning om, och som Qurinius genomförde i de romerska territorierna i Mellanöstern?

  Du känner säkert till uttrycken “Tredje Världen” (diverse länder utspridda över hela jorden) samt den “Nya Världen”. Vi känner dock till endast en (1) värld, eller jord, och dess ålder är tämligen jämnt fördelad över jordens hela yta, lite snusförnuftigt uttryckt.

  Med denna uppfattning om “världen” kan vi erinra oss om att Romarnas imperium kallades för “hela världen”. Det bara var på det sättet.

  Det var på intet sätt så att man inte visste att jorden var betydligt större än Romerska riket (då hade man till exempel inte kallat delar av gränsen mot resten av yttervärlden för “Limes”, dvs gräns), istället var det mycket väl känt att det fanns en mycket stor och vidsträckt värld även utanför det romerska imperiet, områden som olika kejsare tävlade om att erövra. Dessa “övriga” områden ansågs inte lika civiliserade som de redan erövrade områdena.

  Så mitt svar är ja, “hela världen” (Romarriket) skattskrevs verkligen på kejsar Augustus befallning. Och jag kan inte något problem med den beskrivningen av vad som hände.

  Bibeln är inte heller den enda historiska källan för just denna historiska händelse. Josefus beskriver rätt utförligt om förberedelserna för beskattningen av Judea som vid denna tid var ett annex till Syrien. Och så vidare.

  VI VET TILLRÄCKLIGT
  Även om vi inte vet alla detaljer om allt så har vi i alla fall historisk dokumentation till stöd för att tro på bibelns uppgifter, dvs vi vet tillräckligt för att inte ha sakliga skäl att betvivla bibelns uppgifter på någon av de punkter du tar upp. Vad vi INTE har tillräckliga sakliga skäl för eller kunskaper om, och som vi saknar historisk dokumentation till stöd för, är varför vi INTE skulle försanthålla bibelns uppgifter.

  Eftertanke.

  Alltså, den som vet bättre än de de-facto dokumenterade uppgifter vi faktiskt har tillgång till (Bibeln, utombibliska historiska källor, samt ifråga om naturvetenskap, de kunskaper vi faktiskt har om geologiska processer med mera) bör visa upp denna alternativa dokumentation eller förmenta vetenskap till stöd för sina tvivel. Jag menar alltså att tvivlen på bibelns uppgifter saknar likvärdig historisk dokumenterad grund för samt stöd i vetenskapliga fakta som tron på Bibelns uppgifter har till grund (här behöver göras skillnad på tolkningar av data, där bibliskt motstridiga tolkningar dessvärre skapar fler problem än de löser).

  Bibeln har helt enkelt de rakaste och mest okonstlade svaren på de berörda frågorna.

  // Rolf Lampa


 19. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  … och här förresten ytterligare en artikel (New Scientist) som menar att det finns tre (3) gånger mer vatten under jordytan, inbäddat i manteln, än vad det finns vatten i världshaven idag:

  https://www.newscientist.com/article/dn25723-massive-ocean-discovered-towards-earths-core/

  Exempel på relaterade passager i Bibeln som omväxlande refererar till imponerande “jordiska” förhållanden, som alltså antyder Guds enorma makt, samtidigt som det vävs in motsvarande förunderliga makt rörande den andliga mindre synliga tillvaron:

  Psa 104:2  Du höljer dig i ljus såsom i en mantel, du spänner ut himmelen såsom ett tält; 

  Bättre översättning: Sträcker ut himlen. Detta för tankarna osökt till rymdens eller tidrummets expansion. (astrofysikernas tankemodeller kommer ju någonstans ifrån, tro inget annat. Inte ens Jacob Bekensteins “holographic principle” har något annat ursprung än Bibelns himlar som “rullas ihop som en bokrulle”, dvs en tvådimensionell utbredning men som ger oss intrycket av 3 dimensioner, dvs ett sorts “hologram”).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Bekenstein

  Jag debatterade tidens existens med en kompis till Bekenstein, professor Aaron (nånting) i Wisconsin (har tyvärr glömt del av namnet för det var mer än tjugo år sedan). Professorn trodde iaf inte att tid i egentlig mening existerade. Antagligen bara för att tid är en så viktig sak enligt Bibelns Gud (“när tiden var inne” osv). Märkligt för övrigt att så många begåvade judar har sådant hat till Bibelns Gud, kanske för att de omöjligt kan skaka av sig Gud uppenbarelse utan vilken de själva famlar fullständigt i mörker, både i materiella och andliga ting.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_principle

  Nedan följer en typisk biblisk kiasm, där “salarna på vattnet” återkommer i styckeparallellen nedanför om “jorden på hennes fästen” etc (versindelningen följer inte alltid kiasmerna, som därför kan dölja sig i texten, men här har kiasmen formen A-B-B-A, dvs A = “…på vattnen…” och B = har med molnen och vindarna att göra, dvs kiasmen “vänder” och återgår till att relatera till ursprungspåståendet om hur Gud lägger grunden till något, dvs jorden och vad den är grundad på. Även Petrus nämner om detta:

  du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, och du far fram på vindens vingar. 
  4  Du gör vindar till dina sändebud, eldslågor till dina tjänare. 
  Du grundade jorden på hennes fästen, så att hon icke vacklar till evig tid. 

  Bibeln är konsistent och bekräftar sig själv genom att ta upp samma eller liknande saker på olika ställen på olika sätt. Det blir som ett sorts “flätverk” av påståenden som bekräftar och förstärker varandra. Troligen för att göra det besvärligt att lansera egna godtyckliga påhitt.

  // Rolf Lampa


 20. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf Lampa,

  “Med denna uppfattning om ‘världen’ kan vi erinra oss om att Romarnas imperium kallades för “hela världen”. Det bara var på det sättet.”

  Och hur stor var då “hela världen” på Noas tid?


 21. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  Som jag redan flera gånger har påpekat bör reaktioner vara mer än bara en “smart” one liner.

  Du har fått ett seriöst och utförligt svar från Rolf.

  Din reaktion bör innehålla argument och eventuellt motargument.

  Jag kommer att kategoriskt vägra one-liners från och med nu.

  Regel nummer 8 lyder nu så:

  8. One liners som svar på väl utarbetade kommentarer kommer att vägras.

  Se http://unajuaje.niwega.net/netikett/

  /Kjell


 22. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  Svar: Så stor som det specifika idiomet för “världen” var på Noa tid. Dvs Romarnas uttryck för “världen” känner vi till, men inget motsvarande om Noa (annat än sammanhanget för hela jordens (och hela universums) skapelse, dvs Gud skapade in endast ett “lokalt” område för människorna, samt Noa och efterkomlingar, att leva i).

  Men som Kjell antyder, detta verkade inte vara en helt uppriktig fråga. även om det kan påpekas som en självklarhet varför Romarnas “värld” inte kan stå som modell för världen på Noa tid (ingen känd dokumentation antyder något sådant, nämligen).

  // Rolf


 23. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf Lampa,

  Jag tror att de flesta underskattar folkmängden innan floden. Seriösa beräkningar skattar den till åtminstonde 11 miljarder.

  Det torde innebära att det bodde människor överallt på jorden. Vissa beräkningar talar till och med om 17 miljarder.

  Ett absolut minimum får man om man tar uttrycket: “Och X födde Y och sedan födde han söner och döttrar.” Alltså minst 5 barn. Med denna minimum-metod blir det bara 1 miljard innan floden.

  Men troligare är att man fick ganska stora familjer.

  Troligt är även att hela jorden var beboelig och hade ett angenämt klimat. Siberien och Sahara existerade inte på den tiden utan var beboeliga områden.

  Hur som helst står det ju att Gud sade: “Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta – både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem.” (1 Mos. 6:7)

  Gud skapade bara en jord. Det är först på vår tid som vi högmodigt talar om första, andra och tredje världen.

  /Kjell


 24. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kan man tolka 1 Kor 1 att Gud har inte något till övers för debatter?

  Predikan/Undervisning om Guds ord ja. Det är ju det Apostlarna gör. Men debattera?

  En Apostel har ju klart för sig vad Guds ord säger. Och med det bygger aposteln upp församlingen. I en debatt förs olika åsikter fram. Guds ord är inte en alternativ åsikt.

  Och ändå erbjuder svenska apologetiksällskapet följande (hämtat från deras hemsida):

  “Priserna är inklusive moms, exklusive eventuell reseersättning.
  Föreläsning. 20-60 minuter (efter era behov och önskemål). 2 000 kronor.
  Debatt. 45-120 minuter (efter era behov och önskemål). 2 500 kronor.
  Heldag. Två-fyra föreläsningar/debatter. 3 750 kronor.
  Helg. Fredag-söndag. 6 250 kronor. ”

  Kan någon komma på en enda apostel i Bibeln som ägnade sig åt debatt?


 25. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hej Kjell!
  Som du förmodligen känner till har Jeff Sessions använt sig av Romarbrevet 13 kapitlet för att rättfärdiga sin politik. Kapitlet handlar om att vi ska underkasta oss överheten.
  Hur tolkar du detta kapitel som av många makthavare använt sig av för att rättfärdiga det mest bisarra saker?

  Fredrik


 26. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  I Apg. 5:29 berättades det att Petrus och Apostlarna sade: “Man måste lyda Gud mer än människor.”

  Detta är en tydlig text där apostlarna inte underordnade sig överheten.

  Jag kan inte se att det finns några exempel i Bibeln på en hierarki i församlingen genom vilken “övermåttan fantastiska apostlar” har fått mandat att vara diktatorer.

  Romarbrevet måste ses som en samling goda råd och upplysningar till judar och kristna som bodde i Rom, alltså i en hednisk diktatur.

  Principen att lyda lagar är god, men i en hednisk stat kan den leda till att man tvingas sluta utöva sitt yrke. Tänk på barnmorskan som annars tvingades assistera vid aborter.

  /Kjell


 27. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Meddelande: Jag har tagit bort fyra off topic kommentarer och ber om ursäkta att jag släppte in de första av dessa.

  Hellre inga kommentarer alls än off topic och one-liners.

  /Kjell


 28. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  En tolkning av helvetet är att det är ett uttryck för Guds eviga vrede över en inte omvänd människa. Och att det upplevs som en aldrig någonsin upphörande plåga för de dömda.

  Summan av Guds ord är sanning och man får inte lägga till eller dra ifrån något från Bibeln.

  Hur går ovan tolkning av helvetet ihop om man tar hänsyn till dessa två Bibelverser:

  Psalm 103:9
  Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt.

  Mika 7:18
  Vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel?
  Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd.


 29. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anonym_20180724,

  Med psalmer måste man hålla räkning med att det handlar om emotionell lyrik.

  Så skrev David i psalm 32:1-5:

  En vishetspsalm av David.

  Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt! 
  Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 

  Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. 
  Dag och natt var din hand tung över mig, min kraft rann bort som i sommarens torka. Sela 

  Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sade: “Jag vill bekänna mina brott för Herren ” – då förlät du mig min syndaskuld. Sela 

  David beskriver syndanöd och bön om förlåtelse.

  I den psalm du citerar gläder han sig över att den förlåtelsen finns.

  Hur tror du det skulle ha gått om han inte hade bekänt och bett om förlåtelse?

  /Kjell


 30. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack för svaret, men jag tycker inte jag fick svar på min fråga.
  Kanske menade du att Psalm 103:9 inte gäller för alla människor?
  Om David inte skulle omvänt sig intill döden så skulle Guds vrede vara för evigt bestående över David?


 31. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Anonym_20180724,

  Bara Gud vet.

  Jag tror att man skall be om förlåtelse för medveten synd. Och sedan gottgöra om det är möjligt och i alla fall omvända sig.

  /Kjell

  1 Joh. 1:4-10 Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. 


 32. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag har en fråga till Kjell eller till någon annan som kan svara (Majlis tex). Läser en uppsats i praktisk teologi från en teologisk högskola och funderar över den metod som författaren använder. Författaren beskriver metoden enligt nedan och min fråga är om man kan använda en sådan metod i en teologisk uppsats.

  “Detta är en kvalitativ fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer, deltagande observation samt läsning av sekundärkällor. Jan Teorell och Torsten Svensson beskriver kvalitativ metod som försöket att ”förstå verkligheten ur människors egna perspektiv. Målet är att beskriva den mening individerna själva tillskriver sin tillvaro.” På grund av detta har intervjuerna det största empiriska värdet i undersökningen. Observationen och sekundärkällorna fyller ut luckor i vad intervjuerna inte nämner samt bekräftar saker som sägs i intervjuerna som kan stödja en generalisering. “


 33. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Jag är inte säker på att jag förstår, men det låter som om de vill använda dialektik för att tolka bibeltexter.

  Man frågar tillräckligt många människor hur de förstår en text. Dessa behöver inte ha några specifika kvalifikationer.

  Sedan gör man en “syntes” (alltså en slags kompromiss) av deras tolkningar, och vips har man en bra tolkning.

  Dialektiken är nära besläktad med tanken att demokrati är bra och den är ett humanistiskt koncept.

  Kort och gott betyder det att man finner sanningen genom att följa majoriteten.

  Men kanske förstod jag fel.

  /Kjell


 34. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Ditt svar gav mycket. Som du nog förstod tvivlar jag på den metod som används men ville kolla för man kan så lätt missuppfatta och man vill ju gärna vara så säker som möjligt innan man börjar ifrågasätta.

  I den uppsats det gäller har författaren redan innan han skrivit uppsatsen bestämt sig för vilken tolkning som ska gälla för de enstaka bibelverser som hela uppsatsen bygger på. Eller egentligen: Uppsatsen bygger på författarens tolkning och inte på bibelverserna eller åtminstone flera olika oberoende och möjliga tolkningar.

  Efter att författaren redan i förväg bestämt sig för vilken tolkning som gäller av de bibelverser han valt söker han upp personer som lever enligt dennes tolkningar (kloster tex) och intervjuar dem om hur de lever enligt författarens tolkning. Litteraturen är utvald efter vilka som håller på hans tolkningar.

  Finns det någon kritisk granskning i uppsatsen? Jo, några kritiska röster får höras vilka tolkas som olycksfall i arbetet.


 35. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hej, jag vet inte vad uppsatsen handlar om, men om metoden är en fallstudie av deltagande observation, så kan väl syftet inte ha varit Bibelstudium över huvud taget. Det är ju en metod som inte gäller texttolkning över huvud taget utan sociologiska studier. Om man tex vill göra en sociologisk studie av punkare inom ungdomskulturen eller av romers situation i Sverige, så är det en av möjliga. Om bibelversar kommer in, så handlar det i så fall om hur en specifik grupp tolkar Bibeln, inte vad Bibeln säger i sig. Vill man veta vad den gruppen tror, så kan det alltså vara en bra metod; om syftet skulle vara exegetiskt så förefaller metoden lika orimlig som sockerkaksrecept för att laga en trasig bil.


 36. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Micael Gustavsson skrev: om syftet skulle vara exegetiskt så förefaller metoden lika orimlig som sockerkaksrecept för att laga en trasig bil

  Och om jag hade en “gilla-knapp” på bloggen skulle jag med ett stort leende ha klickat på den!

  Mycket bra analogi!

  /Kjell


 37. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Micael Gustavsson,

  “Om bibelversar kommer in, så handlar det i så fall om hur en specifik grupp tolkar Bibeln, inte vad Bibeln säger i sig.”

  Ja. Uppsatsen vars metod ni hjälpt mig här att förstå kommer från Johhanelunds teologiska högskola. För något år sedan läste jag även en uppsats från ÖTH och upptäckte till min stora förvåning att den inte alls innehöll bibelord utan var en sammanställning av vad olika utombibliska författare ansåg i ämnet.

  Som tack för er hjälp bjuder jag här på en riktig rysare och undrar: Hur studerar man teologi och religion vid samma center?

  https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8933618


 38. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fast vad var syftet med uppsatsen ifråga. Om syftet tex är att belysa samtida svenska kristna på internet, så är det tex du och jag som ska citeras och inte Bibeln. Eller om syftet är att beskriva vad August Strindberg trodde i andliga frågor, så citerar man August Strindberg, och möjligtvis texter av personer som kände honom. Vad är syftet med de uppsatser som du nämner. Är de menade att på något sätt vara vägledande för läsarens eget liv, eller enbart att ge information om en företeelse?


 39. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Micael Gustavsson,

  Tack för visat intresse.

  Här nedan beskrivs syftet med den första uppsatsen. Får se om jag finner igen den andra uppsatsen.

  “1. Introduktion och syfte:
  Jesus Fellowship Church (mer känt som Jesus Army) är ett kyrkosamfund i Storbritannien som sedan 1970-talet har praktiserat egendomsgemenskap. Detta innebär att en substantiell andel kyrkomedlemmar – idag en fjärdedel – bor tillsammans i kommuniteter utspridda i England och delar all egendom gemensam. Inspirationen till detta är främst Apostlagärningarna 2:44-45 och
  4:32-37.
  Detta kommunitetsliv har djupa kyrkohistoriska rötter och är utbrett i katolsk och ortodox tradition, men det är väldigt ovanligt inom protestantismen. Jesus Army är som karismatisk och evangelisk församlingsrörelse rätt så unika när de på ett grundläggande sätt inkluderar egendomsgemenskap i församlingslivet. I Europa finns det inte alls många kyrkor som ser ut på
  liknande sätt.
  Att egendomsgemenskapen har en biblisk förankring är det få som debatterar, men en relevant fråga är vad ett sådant initiativ får för konsekvenser idag? Påverkar det församlingslivet och församlingsmedlemmarna övervägande positivt eller negativt? Vad finns det för risker och fallgropar? Detta är av stort intresse för både församlingsledare och lekmän som utmanas av Bibelns beskrivning av egendomsgemenskap, liksom för människor som rent allmänt finner Jesus
  Armys modell fascinerande. Syftet med denna uppsats är därmed att undersöka tillvägagångssättet och konsekvenserna av egendomsgemenskapen i Jesus Army, som ett underlag för vidare diskussion kring dessa frågor. ”

  Observera att jag inte alls vill diskutera innehållet i uppsatsen utan just enbart veta mer om metoderna i en uppsats som är teologisk. Tänker att en uppsats som är teologisk lär oss mer om Gud.


 40. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hur översätts “namn” i Joh 1:12 och Apg 10:43? Vad är det konkret, genom en rätt förståelse av namnet, man ska tro på i de två verserna avseende “namnen”?

  Ska det stå namn? Eller namnet?

  En studiebibel jag har ger en liten förklaring av namnet men jag kan inte riktigt ta den lilla “småflummiga” förklaringen till mig.


 41. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Baruch Hashem Adonai כבוד שם יהוה Välsignat vare Herrens Namn.

  Svårt att förstå ordet “namn” eftersom vi lever i en kultur där en människas namn bara är en påhittad etikett, en ljudserie.

  Men bibelns betydelse av “namn” är en sorts beskrivning av en persons egenskaper.

  Bara ett exempel ur 1 Mos. 5:29 Han gav honom namnet Noa, för han sade: “Han ska trösta oss under vårt arbete och våra händers möda, när vi brukar jorden som Herren har förbannat.” 

  Sedan är det ju så att judar inte får uttala Guds Namn. Därför har ordet namn i bestämd form, “Namnet” (HaShem) en betydelse som hänvisar till Gud.

  När Johannes skriver “dem som tror på hans namn” och därvid talar om Jesus så bekänner han att Jesus ÄR Gud. Han säger att “dem som tror på hans namn” är dem som bekänner att Jesus ÄR Gud.

  Det finns alltså dels en kulturell skillnad mellan vårt användande av ordet “namn” och bibelns användande av det ordet.

  Vidare hänvisar “Herrens Namn” till “Guds Namn” och är därför en trosbekännelse.

  /Kjell


 42. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “Svårt att förstå ordet “namn” eftersom vi lever i en kultur där en människas namn bara är en påhittad etikett, en ljudserie.”

  För min del är det inte alls svårt att förstå. Namn och person har ett samband. Känner du en Kjell så vet du en hel del om karaktären hos andra “Kjell” du stöter på i livet. För egen del blir jag alltid god vän med de “Lars” jag möter då jag vet att det är hyggliga prickar med liknande humor.


 43. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  Nu är du ute och cyklar!

  Ordmagi!

  /Kjell


 44. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  Kjell skrev också: “Men bibelns betydelse av “namn” är en sorts beskrivning av en persons egenskaper.”

  Ulrika och Lars hittar vi inte i Bibeln.

  Även om vi skulle ha namn som finns i Bibeln skulle det inte säga någonting om oss eftersom bibelnamnen förklaras i det sammanhang de nämns i bibelberättelsen. Och bibelberättelserna/texterna/grunderna är redan lagda för oss att enbart relatera till.

  Jesus betyder han som frälser.

  Enbart i Sverige finns det hundratals män och kvinnor som heter Jesus.

  Tror att Herren vår Gud har flera olika namn beroende på tid och sammanhang för att förstärka/förklara bilden av vem Gud är i bibeltextens sammanhang.


 45. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev: “Även om vi skulle ha namn som finns i Bibeln skulle det inte säga någonting om oss”

  Helt rätt och det formligen kryllar av “Jesusar” och “Marior” i världen. I den katolska delen av Holland brukade man ge 4 förnamn till både män och kvinnor och vanligtvis var Maria ett av dessa 4 namn oavsett kön.

  Det lutar år ordmagi.

  Behind the Name

  ULRIKA Swedish feminine form of ULRICH.

  Meaning & History
  From the Germanic name Odalric meaning “prosperity and power”, from the element odal “heritage” combined with ric “power”.

  LARS Scandinavian form of LAURENCE

  Meaning & History
  From the Roman cognomen Laurentius, which meant “from Laurentum”. Laurentum was a city in ancient Italy, its name probably deriving from Latin laurus “laurel”.

  /Kjell


 46. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Den aktiva sidan är nu: Q&A #3

  /Kjell

Comments are closed.