Sackeus har bytt namn

Visste du att Sackeus har bytt namn till Zachaios i nyare bibelöversättningar?

Nu är det kanske inte helt utan anledning för i gamla handskrifter kallas han ζακχαιος vilket blir Zachaios med våra bokstäver.

Men det finns andra saker som har ändrat sig genom årens lopp. Och frågan är väl om dessa förändringar har att göra med en mera fullständig uppenbarelse, eller bara handlar om moderna förvillelser.

Törs du föreslå att sjunga följande sång:

“Till Himmelen jag går,
dit synden aldrig når.
Ett härligt land,
där härskar evig vår.
Dess sol är Herren själv.
Där flödar livets älv.
Oh, syskon, låt oss alla mötas där!”


Continue reading “Sackeus har bytt namn”

I Eden fanns ingen bibelskola

Med stor tacksamhet till min vän och broder Lennart Jareteg återger jag här, med hans godkännande, hans predikan från Temadagen i Alingsås den 7 augusti 2010.

Jag kan hjärtligen rekommendera att besöka hans sajt Bibelfokus Där finns mycket värdefullt att läsa.

/Kjell

Predikan handlar om att leva efter Kunskapens träd eller Livets träd.

Jag överlämnar nu ordet åt Lennart Jareteg.

Continue reading “I Eden fanns ingen bibelskola”

Honom som korsfäst!

Har du någon gång undrat varför Paulus så uttryckligt påpekar följande?

1 Kor. 2:1 När jag kom till eder, mina bröder, var det också icke med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för eder Guds vittnesbörd. 2 Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst. 3 Och jag uppträdde hos eder i svaghet och med fruktan och mycken bävan. 4 Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft; 5 ty eder tro skulle icke vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft.

Borde Paulus inte ha sagt: “Honom som uppstånden!”?


Continue reading “Honom som korsfäst!”

Synden som bor i mig

Ja, så skriver faktiskt Paulus.


Rom. 7: 7 Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.» 8 Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död. 9 Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv, 10 och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet, som var givet till liv, det blev mig till död; 11 ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det.
12 Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott. 13 Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Men synden har blivit det, för att så skulle varda uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död; och så skulle synden bliva till övermått syndig, genom budordet.
14 Vi veta ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden. 15 Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. 16 Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. 17 Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan synden, som bor i mig. 18 Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. 19 Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. 20 Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig.

Nu vill jag utmana dig!


Continue reading “Synden som bor i mig”

Hushållets kraft – Ekumenik

Sedan jag var ung har det talats mycket om ekumenik. Jag minns att det fanns dem som var helavgjort emot ekumenik. Men eftersom jag nog inte riktigt fattade alla aspekter tyckte jag att det var oväsentligt.

Egoistiskt sett var det nog också det. Jag har alltid ansett mej själv ansvarig för vad jag tror på och vad jag, efter prövande, förkastar

Men kollektivt hade jag ordentligt fel. Jag växte upp i ett hem där allt prövades och ifrågasattes, eller om man så vill, verifierades. Jag trodde att detta var det normala.

Inte visste jag att det fanns så många som var nöjda med att låta sig ledas och matas.


Continue reading “Hushållets kraft – Ekumenik”

Ormen, trädet och skadan!

Inte kan det väl skada? ; Sade ormen till Eva. Lägg märke till frågetecknet! (Används flitigt i den manipulerande journalistiken.)

Det fins tre huvudlinjer i frestarens repertoar:

  • 1. Skulle då Gud har sagt? Inte kan väl det skada!
  • 2. Det är synd om lilla mej! Jag vet att man egentligen inte får göra så, men nu har jag inget val.
  • 3. Gud är orättvis och hans levnads-regler är arbiträra! Jag bedömer själv vad som är gott och ont!


Continue reading “Ormen, trädet och skadan!”