Fader vår?

Ingen har något emot en gud som spelar jultomte och har överseende med våra fel och brister.

Detta skriver jag med anledning av en debattartikel i Dagen. Den är skriven av en mycket ung “pingst-pastor” note 1. Vi kristna lever i Kristi lag. Något konkret säger inte Markus Holmbom. Bara lite humanistiskt flum. Enligt honom är “Kristi Lag” en slags egotrip som framför allt inte får innehålla några som helst föreskrifter och bud. Läs själv, artikeln är fritt tillgänglig.

Ingen har något emot en “Farfar vår som är i himmelen” och tar upp alla i sitt knä och delar ut pengar och snask. Här följer mitt förslag till revision av “Herrens bön” så att den kan bes av nutida flumliberaler.

Originalet Revisionen
Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike; ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden;
Farfar vår som är i himmelen,
Tack för att du är så snäll,
Tack att du bara bryr dej om himmelen och lämnar mej i fred här på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
Se bara till att jag får allt jag vill ha,
och bry dej inte om mina missar och vurpor, likasom jag tolererar andra så länge de inte stör mej.
och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Det är din uppgift att se till att det går bra för mej, och att inget ont händer mej.
[Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.]
Sköt om dej där uppe,
så sköter jag om mej här nere.
Jag är universums centrum för mej,
låt mej vara det även för dej.

Continue reading “Fader vår?”

Nytt år?

Den 5:te Februari 2019 blev det nyår igen och jag vill tillönska er alla ett välsignat år 4716.

När jag läste om det kinesiska nyåret började jag fundera på hur de kom fram till att det i år är år 4716. Vad hade de som början på tideräkningen? Vi brukar ju använda den tideräkning som börjar med Jesu födelse, även om den kanske missade med några år. Vi brukade kalla det BC från “Before Christ” och AD från “Anno Domini”. Men numera måste ju allt sekulariseras så man lade till bokstaven “E” och kallar det “Before Common Era” och nutiden kallar man kort och gott “Common Era”.

Judarnas nyår börjar i September och vi har nu år 5779 enligt deras tideräkning. Hur räknar man?

Klicka på bilden för att förstora den.

Continue reading “Nytt år?”

Splittren eder

Kanske har de äldre av läsarna hört om Yngve Gamlins “ploj” som handlade on “Den fria republiken Jämtland”?

Du kan läsa om det på Wikipedia. Republiken Jämtland

Yngve Gamlin var en udda regissör, skådespelare, målare och scenograf. Hans skämt lutade åt ockultism och surrealism. Som ung person i Sverige kunde jag inte tycka om hans påhitt.

Bilden visar det “en gång” mäktiga Brittiska Emperiet.

Continue reading “Splittren eder”

Vita svanar

På grund av kommentarerna om Hebreiska Rötter vill jag aktualisera denna artikel. (Kommentarerna nedan är således 7 år gamla!)


  1. Hur många vita svanar måste man hitta för att bevisa att alla svanar är vita?
  2. Hur många svarta svanar måste man hitta för att bevisa att inte alla svanar är vita?
  3. Hur lång tid är en miljon sekunder? (Uttryckt i månader)
  4. Hur lång tid är en miljard sekunder? (Uttryckt i månader)

Detta kommer att handla om retorik och bevisföring, demagogi och manipulation.

Försök att besvara frågorna innan du läser vidare.
Continue reading “Vita svanar”

Religion i Sverige

Hur många religioner finns det i Sverige? Kan alla dessa livsåskådningar samexistera? Blir det då synkretism eller blir det ingenting? Skall vi följa denna uppmaning?
 

Eller skall vi stå upp för vår tro att alla avvikande religioner motsäger (contradicts) evangelium?
 


Continue reading “Religion i Sverige”

Katolikernas Maria

Jag vill avsluta serien om RKK’s Maria. Frågan är väl hur nyttigt det är att läsa om detta här. Jag tror att jag “predikar för de omvända”, alltså att de som läser här är protestanter som bekänner “intet utom Skriften”.

Om någon katolik skulle läsa här så är det knappast någon chans att han tar till sig det jag skriver. Det känns ju som ett anfall på hans övertygelser.

Jag citerar från Katolska Kyrkans Katekes precis som den i skrivande stund finns på nätet, inklusive länkar. Jag har även försökt behålla layout och färgsättning så gott det går.

Efter varje stycke skall jag kort kommentera.
Continue reading “Katolikernas Maria”

Får och (brist på) herdar

Häromdagen hörde jag ett uttryck för första gången här i Kenya: “Han tiger som vattnet i en gryta”; I Sverige brukar man “Tiga som muren”.

Ett uttryck som används i östeuropeiska länder är: “Frisk som en sten”; I Sverige är man ju vanligtvis “Frisk som en nötkärna”.

sjuk eller frisk som en nötkä…, eh, sten

Det finns en lista hos Wikipedia med svenska uttryck: Lista över svenska liknelser

För att visa hur knepigt det kan vara att översätta liknelser och ordstäv skall jag ta ett holländskt exempel. Det låter så här: “Het is kruis of munt”, zei de non en ze trouwde de bankier. Ordagrannt översatt blir det: “Det är kors eller mynt”, sa nunnan och gifte sig med en bankir. Det man missar då är att “kruis of munt” idiomatiskt på svenska heter “krona eller klave”. Det holländska ortstävet är således omöjligt att översätta.

Bibeln är full av uttryck som betyder mycket mer än bara orden ordagrannt översatta, ja faktiskt betyder något helt annat än orden översatta med hjälp av en ordbok.

Continue reading “Får och (brist på) herdar”

Nyårshälsning 2019

Hej alla bloggens läsare,

Först av allt vill jag tacka alla aktiva deltagare och sedan önska både dessa och läsarna Guds välsignelse för 2019. Vem hade trott att vi skulle nå så långt fram i tiden innan Herrens återkomst?

Detta var min nyårshälsning och nu vill jag visa lite statistik.

Skalan på grafikens y-axel, maximum är 600. Den högsta piken visar mer än 500 besökare på lördagen i tredje veckan av September.

Jag började logga besöken 2015. Här är resultatet från årets sista 5 månader. För att inte generera alltför mycket download-trafik har jag bara sammanfogat små bilder av grafiken.

Nyfiken på hur det sedan utvecklade sig?
Continue reading “Nyårshälsning 2019”

Kasta första stenen

Detta är min första uppföljare av de senaste artiklarna som riktar sig mot (sic!) RKK’s läror.

Jag vill understryka att inget av det jag skriver handlar om att döma individer. Herren är enligt Guds ord “en mästare i att frälsa och hjälpa“.

Jesaja 63:1
Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? “Det är jag, som talar i rättfärdighet, jag, som är en mästare till att frälsa.”
 
 
Detta behöver kanske förklaras tydligare.
 

Det finns onda människor som kallar sig kristna, fastän Guds ord är alltigenom gott.

Det finns goda människor som kallar sig muslimer, fastän Koranens ord är alltigenom ondska.

Katoliker anser att en god katolik är en katolik som sväljer hela katekesen och RKKs dogmer med hull och hår.

Protestanter anser att en god katolik är en katolik som inte sväljer utombibliska dogmer i katekesen.

Katoliker anser att en god protestant är en protestant som inte protesterar mot utombibliska dogmer i katekesen.

Protestanter anser att en god protestant är en protestant som aldrig köper utombibliska läror.

Continue reading “Kasta första stenen”