Konspirationsteorier – brist på tron!

Jag läste i går en insändare i Dagen. Den finns på debattsidan och den handlar om ett synnerligen virrigt teoretiserande om elektromagnetisk strålning förorsakat av det som kallas 5G i mobil data transport.

Inlägget är skrivet av Anne-Marie Robertson i Fagerås. Hennes utgångspunkt tycks vara att det finns en överhetskonspiration som vill oss illa. Hon skriver att: “Den svenska staten använder varenda svensk som försökskanin i ett gigantiskt experiment helt i strid med Nürnberg-konventionens alla principer.

Det finns een Wikipedia-sida med en diger lista av teorier. Den finns inte på svenska. Kolla i alla fall några av de listade galenskaperna. Se även: Konspiration

Konspiratoriker saknar “tron”!
Continue reading “Konspirationsteorier – brist på tron!”

Månadens sida – Grundtexter

Denna “Dagens sida” får bli “Månadens sida”. Det är semestertider så många har faktiskt tid att lyssna en kvart nu och då.

Jag presenterar här en serie på 5 föreläsningar givna av vår broder Bo Hagstedt som är ordförande för den grupp som har översatt och publicerat Reformationsbibeln.

I dagens förvirring med irrläror och villoläror finns det bara ett sätt att hitta rätt. Det är att ta Guds ord seriöst och då behöver man en god översättning som inte skippar en del och ändrar en del.
Continue reading “Månadens sida – Grundtexter”

Frälsningen – kristenlivet

Det finns en hel del bröllop som slutar med skilsmässa i stället för äktenskap.

Denna artikel handlar om “kristenlivet”, alltså den livslånga gemenskapen med Herren. Det är den tredje och sista delen av en serie om frälsningen. Del 1 finns här: Vem hade rätt? och Del 2 finns här: Vad skall jag göra?

Jag tror att man skall akta sig för att introducera ritualer för frälsningen. En sådan ritual kan bestå av det som brukar kallas “frälsningens bön”.

Det förekommer att den som leder ett “väckelsemöte” ger en slags global inbjudan att bli frälst. Det sker då via en bön, en formel, som predikanten uttalar och de som vill repeterar. Inbjudan att repetera bönen sker ofta i känsloladdade moment och inte sällan accompanjerad av smekande musik.

Jag vill inte påstå att det är omöjligt att be om frälsning i sådana sammanhang, men risken finns att många som repeterar bönen sedan inte får den omvårdnad och undervisning de behöver. Vi känner alla till liknelsen om såningsmannen.
Continue reading “Frälsningen – kristenlivet”

Frälsningen – Vad ska jag göra?

Detta är den andra delen av en serie om frälsningen. Del 1 finns här: Vem hade rätt? och Del 3 finns här: Kristenlivet


Vägen mellan Jeriko och Jerusalem var brant och stenig och mitt ute i vildmarken. Det var allmänt känt att det var farligt att färdas där. Inte minst på grund av att man kunde råka illa ut med samvetslösa rövarband som misshandlade och rånade dem som kom förbi. Och precis detta väljer Jesus som scenario för berättelsen om den barmhärtige samariten.


Berg och dalar

Jesus ger svar till en lagklok, en teologie advokat, som tydligt visar att han vill tänja på begreppet “min nästa”. Texten finns i Lukas 10. Det började med att den laglärde (lagen var Torah) frågade: “Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” (vers 25)

Jag bor i ett land där livsfarliga vägar och områden inte saknas. Gissa om jag gör allt för att undvika sådana områden. Vitsen i Jesu berättelse är att vi inte får förklara någon för “icke-nästa”. Ingen av oss klarar det! Den laglärde fick konstatera att han inte lydde det dubbla kärleksbudet och således inte kvalificerade för evigt liv som resultat av något han själv gjorde eller kunde göra.

Det finns flera texter där någon, eller några frågar vad de skall göra. Jag skall ta upp en del av dessa.
Continue reading “Frälsningen – Vad ska jag göra?”

Frälsningen – Vem hade rätt?

Jag vill försöka skriva om motsatsen till “helvetet”, nämligen frälsningen. Jag trodde att detta skulle vara ganska enkelt men har redan skrotat 4 koncept. Detta är den första delen. Del 2 finns här: Vad skall jag göra? och Del 3 finns här: Kristenlivet


Anledningen till att det är komplicerat är att hela Bibeln handlar om frälsningen. Det går inte att reducera Guds ord till något som passar i ett nötskal. Det blir bara ensidigt och ofullständigt.

Det man däremot kan göra är att speciellt ta fram ett antal viktiga texter och verkligen försöka förstå budskapet. Det skall jag försöka att göra i ett antal artiklar på temat “Frälsningen”. Den första artikeln heter “Frälsningen – Vem hade rätt?”

Paulus säger att vi skall arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Johannes säger att om vi är rädda (fruktar) så är vi kanske inte frälsta på riktigt. Vem har rätt?Eller menar de något annat?

Johannes skrev: 1 Joh. 4:18 Det finns ingen rädsla φόβος (fobos) i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan φόβος (fobos) , för rädsla φόβος (fobos) hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

Paulus skrev: Fil. 2:12 Därför, mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er: arbeta med fruktan φόβος (fobos) och bävan på er frälsning, 

Översättaren har visserligen använt två olika svenska ord, men i grundtexten står det samma ord φόβος (fobos) som helt korrekt översätts med rädsla och fruktan. Paulus förstärker med ordet τρόμος (tromos) som betyder darra, skaka, bäva.

Johannes budskap låter utan tvekan trevligare än Paulus budskap så låt oss börja med att försöka förstå vad Paulus menade.
Continue reading “Frälsningen – Vem hade rätt?”

Helvetet del 2 av 2

Detta är andra delen av en utredning om det vi brukar kalla helvetet. Om du inte har läst första delen råder jag dej att göra det innan du läser vidare Helvetet del 1 av 2.


Mörker är inget i sig själv, det är avsaknad av ljus

Jag tänker börja del 2 av utredningen om “helvetet” med följande vers.

Hebr. 9:24-28
Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 

Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 

Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder.

Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Först en not om “himlen”. Ordet “οὐρανός” (ouranos) är minst lika ospecifikt som vårt svenska ord.

Gudsförnekare brukar hånle år dumma kristna som tror att Gud bor någonstans i rymden bortom planeter, stjärnor och galaxer. Men samma gudsförnekare har inga problem med att säga att solen går upp på morgonen. Det är ju inte solen som går upp utan jorden som snurrar tills solen ånyo blir synlig. Men att uttrycka sig så blir krångligt och försvårar daglig kommunikation.
Continue reading “Helvetet del 2 av 2”

Helvetet del 1 av 2

Om det finns många teorier om ändens tid så finns det ännu fler teorier om det som vi på vardagligt språk brukar kalla “helvetet”, alltså detta som har med Guds dom och straff att göra, detta som en rättvis och kärleksfull Gud inte kan åsidosätta, detta som är en motsats till det som vi på vardagligt språk brukar kalla “himlen”.

Så ser Gehenna ut i dag.

Ett virrvarr av uppfattningar, missuppfattningar och teorier

Ordet “helvete” är inte ett bra ord, men jag tänker använda det i början på denna artikel. Senare skall jag försöka sortera ut de bibliska begreppen. Jag börjar med att lista ett valt antal olika teorier:

 1. När man dör slutar man att existera, det finns varken himmel eller helvete eller Gud.
 2. När man dör hamnar man endera i himmelen (paradiset) eller helvetet (dödsriket).
 3. De som är döpta (med eller utan egen vilja) hamnar i skärselden när de dör.
 4. Skärselden är inte evig och slutlig, efter tillräcklig pina, straff och bot går man vidare till himmelen.
 5. Helvetet är inte evigt och slutligt, efter tillräcklig pina, straff och bot går man vidare till himmelen.
 6. Efter att man har förtärts av helvetets eld upphör man att existera.
 7. Guds domar är inte avsedda att straffa och förgöra utan att korrigera och hela.
 8. Det ord som översätts med ordet “evig” betyder egentligen bara tidsålder.
 9. Helvetet är en hednisk myt. En god Gud kan inte ha ett helvete.
 10. Det kan aldrig vara rätt att tortera någon till döds.
 11. Gud är både rättvis och kärleksfull. Han kommer säkert att döma och straffa rättfärdigt.
 12. Det finns faktiskt ogärningsmän som förtjänar att långsamt torteras till döds.
 13. Eld och svavel är bara symboler. Lidandet är andligt.
 14. Människans ande (eller själ) är evig. Därför är straffet evigt.
 15. Straffet är tidsbegränsat men det är definitivt så dess resultat är evigt.
 16. Mycket få blir frälsta. Vägen är bred som leder till helvetet.
 17. De allra flesta blir frälsta till slut efter skärseld eller tidsåldrar av korrektivt straff.
 18. Bara djävulen och hans änglar hamnar i helvetet.
 19. Till och med djävulen blir frälst till slut.

Min lista är ingalunda fullständig. Sedan finns det alla grader och möjligheter till kombination av ovanstående teorier. Lägg märke till att det finns teorier som motsäger varandra, och således utesluter varandra. Det betyder att minst en av dessa teorier är fel.
Continue reading “Helvetet del 1 av 2”

Dagsläget

Hälften av bloggens besökare varje dag kommer hit via Google, Duck duck, Bing och liknande sökmaskiner.

Troligen söker de flesta av dessa inte information med “kristet” innehåll.

Det är min önskan att först och främst presentera “frälsningens evangelium”, vilket på nutida sekulärt språk kanske bör kallas “nyheter om hur man överlever döden”.

När de hittar min blogg vill jag att de först och främst hittar artiklarna om frälsningen.

Kanske blir de även nyfikna på artiklarna om helvetet.

Vidare finns det mycket information på bloggen. Det är troligen svårt att finna för många. Därför har jag börjat skriva en så kallad wiki

Ordet wiki betyder snabbt och lätt och jag hoppas inom en kort tid att bloggens wiki skall vara ett snabbt och lätt sätt att finna det man söker.

Det går inte att kommentera på detta inlägg. Vill man kommentera måste man göra det här.

Inte innan jag är någorlunda klar med bloggens wiki kommer jag att uppdatera och skriva nya artiklar här.

Resten av sidorna är som vanligt öppna för kommentarer.

New religious movements

De senaste veckorna har det skrivits en hel del om en villolärande sekt som kallas “Österns Blixt”.


🙁 Herren Jesus Kristus är hon till vänster! 🙁

Sekten heter så på grund av att har ryckt loss en vers ur Matteus evangelium där Jesus talar om sin återkomst. Matt. 24:27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. 

Och, hör nu och häpna!

Jesus lever. Och han gör det som en kinesisk kvinna i Chinatown i New York.

Det här är Österns blixt

Sekten Österns blixt blandar kristen lära med egna trosuppfattningar. Fast man gör det på ett sätt som inte kan lura dem som läser Bibeln. Texten i Matteus evangelium bör citeras på följande sätt.

Matt. 24:23-28 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. 

Två gånger i ett andetag varnar Jesus och säger att vi inte skall tro på villor om hans återkomst vare sig de är avsiktligt illasinnade eller framförs av knäppgökar, för när han kommer blir det lika synligt, för alla, som en blixt som lyser upp hela himlen från öster till väster.

Det behövs varken gurus eller profeter för att avslöja hans återkomst.
Continue reading “New religious movements”

Fader vår?

Ingen har något emot en gud som spelar jultomte och har överseende med våra fel och brister.

Detta skriver jag med anledning av en debattartikel i Dagen. Den är skriven av en mycket ung “pingst-pastor” note 1. Vi kristna lever i Kristi lag. Något konkret säger inte Markus Holmbom. Bara lite humanistiskt flum. Enligt honom är “Kristi Lag” en slags egotrip som framför allt inte får innehålla några som helst föreskrifter och bud. Läs själv, artikeln är fritt tillgänglig.

Ingen har något emot en “Farfar vår som är i himmelen” och tar upp alla i sitt knä och delar ut pengar och snask. Här följer mitt förslag till revision av “Herrens bön” så att den kan bes av nutida flumliberaler.

Originalet Revisionen
Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike; ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden;
Farfar vår som är i himmelen,
Tack för att du är så snäll,
Tack att du bara bryr dej om himmelen och lämnar mej i fred här på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
Se bara till att jag får allt jag vill ha,
och bry dej inte om mina missar och vurpor, likasom jag tolererar andra så länge de inte stör mej.
och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Det är din uppgift att se till att det går bra för mej, och att inget ont händer mej.
[Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.]
Sköt om dej där uppe,
så sköter jag om mej här nere.
Jag är universums centrum för mej,
låt mej vara det även för dej.

Continue reading “Fader vår?”