Off Topic #5

Vänner,

Jag var tvungen att stänga Off Topic #4 för den formligen översvämmades med spam.

/Kjell

Views: 209

174 thoughts on “Off Topic #5”


 1. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Så, mina herrar o en o annan fru som tittar fram mellan varven.

  Nu har vi, inklusive jag, likt den gule gubben i bilden ovan pekat på de som har en avvikande syn på Jesus avseende tillbedjan.

  Nu väcks frågan inom mig om och när vi som är en grupp i detta avseende är mogna att peka med hela handen på våra egna gropar. Och jag vill samtidigt passa på att säga att jag i vissa saker kan känna igen min tro mer i Dereks än bland de som säger sig tro på Jesus som Gud. Att säga saker är fantastiskt lätt.

  Jag kan börja med en av mina egna gropar. Ett tag trodde jag att tron byggde på upplevelser. Det är klart att vi behöver uppleva Gud med våra sinnen för att se Honom, men när upplevelserna, de egna tankarna och i värsta fall fiendens, börjar styra oss i en sådan utsträckning att det blir en tro sig är det inte längre tron på Jesus Kristus som Frälsare genom det som Han gjorde på korset för oss som är tron. När alla dessa upplevelser o annat i den vägen blir vår egen väg och som dessutom speglas i bibeln genom våra egna tolkningar och inte genom Guds kan vi säga att Jesus är Gud hur mycket vi vill men ändå hamna tillräckligt snett?

  /Ulrika


 2. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika Jansson,

  Jag ser att ingen svarade på din kommentar. Och själv blev jag bedd att svara på tjogtals med frågor i andra trådar.

  Du har givetvis helt rätt att en uttalad formel inte bevisar någonting alls.

  Men tyvärr är det i praktiken så att man blir accepterad som schysst medlem av vissa team om man uttalar dylika formler.

  Det kan vara det du pekar på, orden “Jesus är Gud”.

  Det skulle även kunna vara “Bed extra mycket för Israel nu”.

  Eller till exempel: “Jag tror att vedermödan kommer att börja i September”.

  Det första exemplet talar om fakta, men orden själva har ingen magisk funktion. Det beskriver en verklighet som vi bara svagt kan ana.

  Det andra exemplet är gott och riktigt. Det har alltid varit gott och riktigt.

  Det tredje exemplet behöver bemötas med sund lära.

  Men vitsen är ju att alla tre exemplen kan leda till att man blir accepterad i en viss grupp.

  Och faran finns då att man är nöjd med det och slumrar in.

  Rom. 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

  Ordet “kurios” som har översatts med “Herren” betyder “den överhöge mästaren”.

  Detta kopplat med otaliga andra texter i Bibeln där Jesus omtalas både före inkarnationen och efter uppståndelsen, anger att bekännelsens innebörd är just att Jesus är Gud.

  Sedan får vi tacksamt ta emot Den Helige Andes ledning i att upplysa oss om den djupa innebörden av detta.

  Ett nyfött barn blir inte en vuxen människa över en natt, och en nyfrälst kristen har ävan en lång vandring framför sig innan han/hon kan uppträda som ledsagare av andra nyfrälsta.

  /Kjell


 3. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag vill förklara något angående den nya kommentarsregeln att bekänna vad man tror på.

  Försök att förstå dess innebörd. Det är inte så att alla som kommenterar här är tvungna att “förhöras”.

  Men eftersom erfarenheten bevisar att det finns deltagare som avsiktligt manipulerar och smyger in sina egna läror är det nödvändigt att be sådana att vara tydliga.

  Det är ju helt uppenbart att dessa handar så för att bli accepterade och därmed kunna propagera för sina egna läror.

  Här skriver ibland Humanister, Evolutionister och Ateister. Dessa har sällan en hemlig agenda utan skyltar öppet med vad de tror, och inte tror på.

  Ibland är “världens barn” rakare och ärligare med dessa saker än dem som kallar sig “Guds barn”.

  Jag hoppas att det är tydligt för alla välvilliga och ärliga kommentatorer att detta inte handlar om åsiktsdiktatur och att ingen av dessa kommer att “förhöras”.

  /Kjell


 4. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell
  Bra med tydlighet.

  För mig tog det lång tid att förstå, vad vissa skribenter stod för. Jag anande att det var något annorlunda än vad jag stod för. Detta döljande agenda som har utspelat sig, under lång tid, med undrande och spekulerande vad som ligger bakom, har inte varit bra. Varför ska det ta som i mitt fall år att förstå, när en skribent använder olika terminologi snurr, som döljer hans rätta åsiktsståndpunkt. Jag hoppas att andra bloggar tar efter det du har markerat. Jag tycker att det har varit nyttigt med senaste exemplen, att raka rör som gäller…..inte infiltrations metoders agenda.
  Svår uppgift Kjell men du är smart och klurig….och har en gåva.

  MVH B-O


 5. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kände ni till detta?

  Läs historien om Le Chambon.

  Det ger likasom lite ljus över Matt. 25:

  31 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. 34 Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: ‘Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge, 36 naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kommen till mig.’ 37 Då skola de rättfärdiga svara honom och säga: ‘Herre, när sågo vi dig hungrig och gåvo dig mat, eller törstig och gåvo dig att dricka? 38 Och när sågo vi dig husvill och gåvo dig härbärge, eller naken och klädde dig? 39 Och när sågo vi dig sjuk eller i fängelse och kommo till dig?’ 40 Då skall Konungen svara och säga till dem: ‘Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.’
  41 Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: ‘Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. 42 Ty jag var hungrig, och I gåven mig icke att äta; jag var törstig, och I gåven mig icke att dricka; 43 jag var husvill, och I gåven mig icke härbärge, naken, och I klädden mig icke, sjuk och i fängelse, och I besökten mig icke.’ 44 Då skola också de svara och säga: ‘Herre, när sågo vi dig hungrig eller törstig eller husvill eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig icke?’ 45 Då skall han svara dem och säga: ‘Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I ej heller gjort mot mig.’ 46 Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.»

  /Kjell


 6. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Att säga “Homosexualitet är okej enligt Bibeln” är det ena diket.

  Att överdimensionera frågan är ett av de andra. Det diket gör nämligen att en av mina vänner som öppet lever med homokänslor inte orkar gå till församlingen. Han är ju utpekad. “Nej men hej!!! Hur ÄÄÄÄÄrrr……..deeet………”

  “Jo, vars…mycket arbete å så nu men annars så….”


 7. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Proportion och verklighet.

  1 Kor 5:11
  “Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan.”Slutcitat

  När hölls en predikan om girighet senast? Om förtal och om att suga ur, eller roffa åt sig, som jag tror det står i 1917.

  Vet vi ens vad det är? Eller har vi så fullt upp med att ställa fram de fåtal människor som inte fattat sexualiteten medan vi själva inte heller gjort det. Vi får ju bara veta att det är fel, inte vad som är rätt och vad saker beror på. Vem blir hjälpt av att veta hur syndfull han är? Ja, jag vet att frågan gäller vad en pastor givit klartecken till med det är inte ett större problem än att EC “kyrkan”, LO och andra utsugare använder dessa syndare som sköldar framför sin egen synd.


 8. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Jag håller så till vida med dej att det t.ex. i 1 Rom. 1 räknas upp mer än 20 synder som är resultatet av 1 Rom. 1:21 Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.

  Har du verkligen läst Abrahamssons utmärkta bloggpost? Eller stångas du bara?

  1 Kor. 6:15 Veten I icke att edra kroppar äro Kristi lemmar? Skall jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Bort det! 16 Veten I då icke att den som håller sig till en sköka, han bliver en kropp med henne? Det heter ju: »De tu skola varda ett kött.» 17 Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. 18 Flyn otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen; men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. 19 Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna? 20 I ären ju köpta, och betalning är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp.

  Man kan inte fortfara att leva i öppet uppror mot Guds Ord och samtidigt bekänna Jesus Kristus som HERREN.

  Jag håller även med dej att det borde predikas lika mycket mot högmod, girighet, etc.

  Men, och det är ett STORT MEN!!!

  Den ena synden rättfärdigar inte den andra.

  Att linda in din vän i bomull är det säkraste sättet att förhindra honom från omvändelse.

  Gissa vem som kommer att stå skyldig en dag?

  Just det! Den som inte predikade Guds Evangelium.

  Nu tycker du att man skall vara försiktig med homosexulaitet. Vill du vidga fältet och acceptera även pedofiler?

  Eller passar den första i ditt humanisktiskt formade “samvete” men inte den andra?

  De flesta av oss har säkert närstående som är (eller tror sig vara) homosexuella efter alla lögner som hbt-lobbyn har marknadsfört.

  Och de flesta av oss har säkerligen även närstående som lever i utomäktenskapliga relationer.

  Dessa är våra medmänniskor, våra “nästa” och kanske våra släktingar. Men vi är inte kallade att predika ett humanistiskt snällhetsevangelium som vaggar in dem i en falsk känsla av säkerhet.

  Utan Guds frälsning finns det ingen evig säkerhet.

  /Kjell


 9. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jag skrev:
  Att säga “Homosexualitet är okej enligt Bibeln” är det ena diket.

  Nej, jag läste inte hela för jag är så innerligt trött på överfokus på denna synd kontra andra. Och vet du, jag visste efter att jag skrivit att du skulle fråga om en synd rättfärdigar en annan, och nej det gör det inte. (Dessutom verkar inte författaren fattat vad som egentligen hände i Knutby, det var ju inte ens en församling i normal mening-dock en annan fråga, eller nåväl det var ju mycket heterosex där…)

  Dock återstår min fråga: Hur ska de särskilt utpekade syndarna ens nå fram till oss när vi inte predikar om våra egna synder? Homoliberal har jag varit, levt med homokänslor har jag själv gjort. Numera tar jag avstånd från båda men är jag mer vis för det? Ja kanske, jag vet att endast Gud kan hjälpa oss ur en sådan situation och inte allt detta överfokus som heteromänniskor, inte sällan supergiriga, har som favoritämne. Vad har homofrågan med pedofili att göra? Som att fråga dig om du tycker att mord är okej när du dödat en mygga.

  Att finna vad Bibeln säger kring sexualitet är lätt men att få den synden i proportion med andra synder verkar helt omöjligt. Och nu tänkte jag fel igen. Vi ska inte sänka garden mot homosex vi ska öka fokus på alla synder.

  Lär mig vad som är girighet tack.


 10. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det Abramsson visar är något mycket vidare än enbart homosexfrågan. Han visar på hur det som Niklas Piensoho driver som en agenda handlar om att överhuvudtaget ändra det kristna budskapet till något som genomgående är politiskt korrekt. Och “vanligt kyrkfolk” ska överhuvudtaget in lägga näsan i blöt och bry sig i sånt som kan vara kontroversiellt, utan överlåta det till “proffsen”.

  Niklas Piensoho är smart och mycket intelligent, och därför kan jag inte tänka mig annat än att han förstod att det han sa skulle väcka förvåning och kanske vrede. Jag kan inte heller tänka mig annat än att det han sa var noga genomgånget och förankrat hos ett antal ledande både inom pingströrelsen och i andra sammanhang. Det som kan tyda på det är ju också att ingen ledare av “betydelse” har kritiserat hans bibelstudium, utan reaktionen har än så länge kommit från gräsrotshåll.

  Berndt


 11. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev: “Nej, jag läste inte hela för jag är så innerligt trött på överfokus på denna synd kontra andra.”

  Som Berndt påpekar är det alltså inte det som Abramssons artikel handlar om. Så du missade just det väsentliga som du efterfrågar.

  Om du nu försöker läsa artikeln utan förutfattade meningar har du troligen nytta av den.

  Du undrar även: “Vad har homofrågan med pedofili att göra?”

  Båda handlar om sexualitet som bryter både Guds lagar och det vi brukar kalla “naturligt”. Och de allra flesta av oss är nog ense om att frestelse till pedofili inte får omsättas i praktiska handlingar.

  Detta borde även gälla vår inställning till homosexualitet och givetvis även all slags horeri och otukt.

  Men, si där har mångas samveten dövats. Och som vanligt beror det ofta på att vi själva har dylika lik i garderoben. (Vem har aldrig sett med ett visst mått av begärelse?)

  Om du nu känner starkt för att predika om högmod och girighet är det väl ingen som hindrar dej.

  Du slår in öppna dörrar. Vi har alla erfarenheter där synliga staketbrott har tagits allvarligt medan grov andlig synd förtegs.

  /Kjell


 12. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  I bland undrar jag hur du tolkar mig.

  När jag ber dig, som erfaren äldre och troende man sedan många år börja undervisa mig och andra om tex girighet så vänder du det tillbaka till mig?

  Hur tänker du då?

  Om 2 vuxna med homokänslor vill skända sina egna kroppar med varandra är det ur mitt perspektiv deras stora problem. Om jag hade en pedofil framför mig och ett gevär i ena handen är det inte uteslutet att jag skulle bryta mot ett av Guds bud. Ja, jag är inte alltid så bra på självbehärskning men skillnad mellan barn och vuxna kan jag.

  Om jag kunde förstå varför du tolkar mig negativt.

  /Ulrika


 13. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Min kära vän Ulrika! Detta ord du skriver från 1 Kor 5:11 har jag många gånger läst och funderat omkring. Och då har jag ibland slagits av insikten att…tex förtalare, inte går jag helt fri där…girig (som jag tolkar betyder att ha habegär, jag vill ha MEEER), inte går jag helt fri där….Och så får jag be min himmelske Far om förlåtelse! Jag uppfattade, precis som Bernt skriver “Det Abrahamsson visar är något mycket vidare än enbart homosexfrågan…” Om vi själva i våra egna liv börjar tumma på vad bibeln talar om när det gäller tex sex, samboskap, alltså att leva ihop sexuellt utan att vara gifta är ju tyvärr inget ovanligt nuförtiden i kyrkor och församlingar. Och har vi kristna börjat tumma på det så leder det lätt till ytterligare avvikande från vad bibeln lär på området sex, och nu i det aktuella ämnet homosexualitet. Varför jag tror att människor som starkt talar emot att det skulle vara okej att leva ut sin homosexualitet, det kan vara tror jag att just den synden (utlevd homosexualitet talar jag nu om), den är så att säga “synd mot naturen”, mot den av Gud givna “befallningen” som vi läser om redan från skapelsens början. 1 Mos 2:24. Skapelsens krona människan; Gud välsignade föreningen mellan man och kvinna. Blev berörd Ulrika över det du skrev på Karlendals blogg, om din egen kamp berörde mig djupt! Jag skrev ett kort svar till dig där. Vi kristna behöver lära oss att älska människan!! (som din vän du berättat om) smtidigt som vi ska stå för bibelns budskap att utlevd homosexualitet är synd.
  Din vän Birgit


 14. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Nu har jag läst ditt svar hos Karlendal Birgit, TACK!

  Så vad gör vi med vårt “ha-begär”?
  Du och jag är ju chokladomaner och nappar ganska direkt på ICA,s erbjudanden “4 dubbel” för 20 kr, vi är så lika på flera sätt;D
  Tror inte att denna typ av konsumtion är en synd men antag att vi (lite “rolig” tanke ändå) var megapastorer (tex EC) i någon av de megarörelser (tex ) som har homofrågan som sin favoritfråga. Antag att du och jag sprattlar omkring på en scen i en timme och efteråt tar hand om kollekten direkt i fickan, det sker, alternativt sitter i en TV-studio och talar om homosynden för att sedan åka hem i vår flashiga bil, till vårt flashiga hem och inte bara ransonerar dubbeldajm utan det är chokladaskar o frosserier ..och i morgon ska vi på en liten missionsresa till New York eller så. Pengarna kom in på Nyhem eller på Torp eller på New Wine eller ja….Då kan det vara bra med dimridån homosexfrågan?

  När en dubbeldajm eller Japp…blir chokladaskar?
  När Ladan på Torp blir kostsam marknadsföring för ledare och deras agendor?
  När missionsbefallningen blir för ledarens skull och inte för fårens?

  För att genomföra den giriges plan behövs en del dimridåer och de som lider av homosynden är en av de få grupper som får stå under helljus medan andra lätt arbetar på i skymundan. Tänk dig någon av våra höga ledare i en dräkt av kamelhår….dit behöver alla syndare komma.

  Nyhem, Torp, New Wine, Uppsalakonferansen….långväga gäster…kommer de för din skull Birgit? Nä och inte heller för min. Och definitivt inte för min vän, såvida han inte genom Guds mirakel vänder om från sin synd och ställer upp som vittne för megaiternas marknadsföringskanaler för deras egna dolda planer.


 15. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vill bara infoga att alla som vill driva sin egen agenda på denna blogg kommer att hamna i moderation.

  Jag refererar till fliken “Netikett” där kommentarsreglerna finns.

  /Kjell


 16. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell skriver i en annan bloggtråd:
  “”Kroppsliga handikapp har vi lättast att förstå och få förståelse för. Lama ben och en rullstol väcker medkänsla för att de är synliga och vi kan lätt förstå hur ledsna vi själva skulle vara om vi drabbades av något sådant. Mentala handikapp är betydligt svårare att få sympati för. Man kan ju inte se på kryckorna eller rullstolen att en person lider av djup depression. Det är till och med vanligt att omgivningen menar att personen i fråga borde sluta vara deprimerad, eller kanske sluta utöva sin hemliga synd som har depressionen som resultat. För i kristna kretsar tror många att mentala handikapp är resultatet av personlig, ofta hemlig, synd. SLUT CITAT

  SVAR: En reflektion som jag får när jag läser ovanstående är att i Sverige håller det på att ske en kuslig förändring. Även fysiska handikapp kan väcka omgivningens hat eller ilska. Det är inte alls längre lika vanligt att fysiskt handikappade möts av sympati och en vilja att hjälpa till. Något håller på att hända i vårt samhällsklimat där sjukdom och handikapp upplevs som provocerande hos de friska och starka.

  De kanske inte alltid bemöts med ilska, men åtminstone allt oftare med nonchalans och förakt. Det predikas ofta om vår kristna plikt att bemöta främlingen (invandraren) med kärlek, och det är rätt och bibliskt. Men hur ofta hör man predikningar om att möta de handikappade med kärlek och omsorg?

  Berndt


 17. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Berndt Isaksson,

  Tyvärr får vi väl räkna med att alla som är på något sätt “mindre värda” eller “värdelösa” kommer att bli mer och mer mobbade både privat och samhälleligt.

  Länder som mördar ofödda barn på löpande band har redan tagit bort “skyddet” på ena sidan av livet. När sedan euthanasi blir lika vanlig som abort är skyddet borta på andra sidan.

  I t.ex. Indien är det vanligt att man till och med dödar nyfödda om de har “fel” kön. Det finns läkare i väst som inte anser det vara för sent att “abortera” även några veckor efter födelsen.

  Om sedan andra får makten att bedöma din “quality of life” kan orsaken vara att man vill ha vinst av dej. Det kan vara önskade organ eller varför inte ett arv till mer livsdugliga efterkommande.

  Var så säker! Ättestupan kommer tillbaka. Den har funnits i alla sataniska religioner och i vår tid är Hinduismen, alltså även New Age, den största av alla direkt sataniska religioner.

  /Kjell


 18. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hur totalt vilse i pannkakan MFS är visar sig verkligen i det som dess ledare säger i nya direktiv, med dessa avslutande ord ( av Ketriel Blad) .

  Saxat från MFS`s hemsida:

  ”Under flera år har vi arbetat med frågan om hur många och vilka bud som gäller för de inympade. Så småningom mognar det fram ett svar som jag upplever kommer från himlen. Med den Eviges hjälp kommer vi, ett antal ledande män, att utarbeta ett material som vi kan kalla Vägen, där det kommer att presenteras tre filer av observans. Högerfilen kommer att innehålla bud och observans som är obligatoriska för de inympade, i mellanfilen finns bud och observans som är rekommenderade för alla och i vänsterfilen finns bud och observans som kan räknas som överkurs, och är till för dem som vill leva så nära judisk livsstil som möjligt utan att för den skull konvertera eller utåt identifiera sig som jude. Var och en får då köra i den fil han upplever att han vill och kan. Man kan också byta mellan filerna för olika områden och tider.” SLUT CITAT

  Det enda positiva man kan säga om detta är ju att det är för väl att de inte utger sig för att vara kristna. För det MFS står för är så TOTALT främmande för Evangeliet vi finner i tron på vår älskade Jesus. Det allvarliga är dock att MFS´s representanter ihärdigt infiltrerar kristna sammanhang, trots att de inte ens själva vill kalla sig kristna, och propagerar för denna extrema lagiskhet som citatet ovan visar prov på. Ett främmande falskt “evangelium”, och vad Paulus säger om det känner vi ju till.

  Berndt


 19. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Har tittat på sändningen från Älmhult ikväll. Jag ställer mig samma fråga som tidigare gånger jag sett på dessa sändningar: Hur kan människor ta detta för väckelse? Hur kan man tro att dessa välregisserade shower är väckelse? För mitt i röran och ovärdigheten är det välregisserat av en man med stor erfarenhet och träning i hur man i ”sann” Benny Hinn-anda sätter upp en sådan karismatisk show. Först en predikan blandat med en portion av humor, spelad ödmjukhet och inte minst en enorm självupphöjelse för att få människornas beundran.

  Då är det perfekt upplagt för eftermötet där människor blir brickor i ett showande där predikanten uppenbarligen går omkring och njuter över att vara en ”messiasgestalt” vars allas ögon är riktade mot med beundran och längtan att han ska blåsa kraften (smörjelsen) på dem.

  Somliga fick typiska lyckoprofetior uttalade över sig att just han/hon ska får bli en väckelsebärare för hela regionen de kommer ifrån.

  Jag kände igen en del personer i samlingen som jag vet är sådana som åker från plats till plats i ett jagande efter att det är just där de ska finna Gud. Snart är det någon annan lyckoprofet de springer efter. Jag säger som tidigare kvällar: detta är bara så sorgligt.


 20. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Berndt,

  Det är så sant det du skriver.
  Tack!

  Det jag tänker är att vi mitt i röran kan vara tacksamma över när människor visar sitt rätta ansikte offentligt och på ett sådant övertydligt sätt som i Älmhult. När det du beskriver sker fast i mindre sammanhang och mer dolt och dubbelt om man säger så blir det riktigt, riktigt besvärligt. Ett konkret exempel är att jag under senare år sett dubbelpersoner bland sådana som kallar sig kristna. De framstår som ödmjuka, vänliga, Gudfruktiga osv men bakom kulisserna i vardagen visar sig den andra personligheten. Ofta är det bedragna bedragare som levt i gränslandet mellan sunda och sjuka miljöer. De lär sig “metoderna” hur man ska uttrycka sig, vad som är rätt att säga, tänka, korrekt ur deras påhejares perspektiv för stunden osv och uppträder under denna gestalt i sina egna uppbyggnader av böne-bibelgrupper etc men under ytan kommer den falska, lömska sidan fram. Det är även ett problem att trasiga människor får så mycket utrymme att leda och undervisa. Paulus direktiv hur en församlings/gruppledare/herde ska vara är helt satt ur spel och vi som ska lyssna blir som dunfjädrar i vinden. Alternativt som en trasa i centrifugen om man kommer väldigt nära ledarens obehag.

  Det som händer i Älmhult är uppenbart. Det händer på flera ställen i landet men under fasader som för den oinvigde är nästan omöjliga att upptäcka. DET är riktigt besvärligt.


 21. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  (Usch, vilket språk jag hade, ser jag nu när jag scannar ner till tom ruta. “Så mina herrar…usch på mig själv…tror jag…)

  Varför är församlingarna så fixerade vid familje, sex (andras sex) och äktenskapsfrågor? Jag menar fixerade. Det börjar nästan kännas som sex o familjekyrkan AB. En förberedelse för den stora vedermödan där evangeliet om Jesus ersätts med en massa (fariseisk…men snälla någon hur stavas detta) socialpolitik?


 22. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Komplettering till förra kommentaren om socialt system. Nu har jag läst vad Jens skola i Köpenhamn lär ut…framgång, socialt, ekonomiskt, andligt mm

  I ett sådant lärosystem är jag helt värdelös. Ingen av dessa bitar fungerar för mig, men Gud hjälper fåglarna varje dag.


 23. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia,

  Jesus först!

  Jag har valt att följa Jesu Ord som första prioritet i alla lägen.

  Jag måste bara utropa ett riktigt halleluja idag. Jag har just under dessa dagar fått ännu mera visshet över att det Jesus har sagt alltid är det rätta. Hans Helige Ande har vittnat och sagt till mig, mycket klart och tydligt att, det Jesus har sagt, det håller alltid!

  Jag har återigen påmints om att vad än många tyckare tycker så skall man alltid hålla Jesu Ord för det äkta Sanna, det vinner i längden!

  Jag lärde mig en viktig sak idag!

  Jesu ord är alltid för mig så gott och skönt att luta på, men ofta när någon med långa utläggningar har försökt att förklara varför Jesus menar något annat än det Han egentligen själv säger så blir det genast något som jag ofta känt lite olust över. Efter min senaste erfarenhet av en dialog lärde jag mig. Nu idag vet jag med stor säkerhet att olustskänslan jag haft var helt korrekt, något är snett, Guds Ande har nu förtydligat, halleluja!

  Jag är nu återigen bara så glad över att jag får vara ett Guds barn och att Jesus Kristus är Vägen, Sanningen, och den levande Gudens Son, ja, t.o.m. Gud själv!

  Judarna blev ofta arga på Jesu Ord, de förstod inte. Men det var för att de inte hade tagit emot Honom (Guds Ord) i sina hjärtan.

  De trodde att de var Guds barn, men Jesus visste att de inte var Guds barn. (Joh kap 1) Han kom till Sitt eget men Hans egna tog inte emot Honom.

  När Jesus har en dialog med dem i (Joh 10) så blir de bara argare och argare på Honom ju mer Han talar klarspråk med dem. Dels för att Han börjar antyda att Han är Gud. Jesus fortsätter att förklara för dem att Guds Ord säger ju t.o.m. att Gud kallar dem som tog emot Guds Ord för gudar!

  Nej! Nu får det vara nog! Här var måttet rågat för dem, de ville nu gripa Jesus, men, vad händer?

  Han vandrade vidare!

  Irritationen hade nog nästan nått sin högsta punkt och, det var just för att de helt enkelt inte kunde förstå Honom, och att detta dessutom var helt i samklang med Guds Ord. Men detta såg de inte och därför ville de gripa och tysta ner Honom!

  Var inte lika dem som inte ville ta emot Jesus och Guds Ord på ett enkelt sätt, just så som det står skrivet, för då är du garanterat på villovägar!

  Jesu ord väger alltid tyngst, de Orden håller alltid att gå och stå på, och behöver aldrig försöka förklaras till något annat än det som är sagt och så som det står skrivet i Guds Ord! Det Jesus sade och stod för det kan också vi också säga och stå för, amen!

  Jesu rika nåd….


 24. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Leif Boman,

  Leif Boman,

  Vet inte om du skrivit i fel tråd nu. Är detta din respons på det jag skrev om att vi inte är gudar, i tråden “Den rättfärdige Lot ” ?

  Du skriver nu: “Var inte lika dem som inte ville ta emot Jesus och Guds Ord på ett enkelt sätt, just så som det står skrivet, för då är du garanterat på villovägar!”

  Är denna uppmaning riktad till mig personligen, eller menar du rent allmänt!

  Hänger nog inte riktigt med dig!

  Tacksam för ett klargörande och visst håller jag med dig om att det är underbart att Ordet alltid håller att stå på!

  Guds välsignelse,

  Antonia


 25. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia,

  Riktad till både ock, ja!

  Må Jesu önskan om att älska varandra trots allt gå i fullbordan, kram och lycka till syster m.fl!

  The end……


 26. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Leif Boman,

  Broder, eftersom du anser att jag är inte tar emot Guds Ord på rätt sätt, eller är på villovägar, har jag alls ingen nytta av din förmaning, om du inte också konkret anger vad det är jag missat! Jag tar nämligen mycket allvarligt på sådana anspelningar!

  För även jag har valt att följa Jesu Ord som högsta prioritet i alla lägen.

  Om det nu skulle handla om det bibelord du hänvisade till , ger jag dig gärna skriftenliga exempel, på varför jag inte kan tror att vi är gudar! Det ämnet är det enda jag kan minnas att vi diskuterat!

  Hoppas du inte ‘smiter’ nu, det var du som satte bollen i rullning! 🙂

  Vänliga hälsningar,

  Antonia


 27. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia,

  Om du vill att jag stannar kvar så
  svara först på min fråga mycket kort.

  1) Är det inte människor Jesus talar med och till i (Joh 10:34-35), när Han pekar på (Ps 82), som säger att (ni är gudar), och förtydligar för dem att det var de som fick Guds Ord som också kallas för gudar?

  Ja eller nej!


 28. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Joh 10:34
  Text: Jesus svarade dem: “Står det inte skrivet i er lag:*Jag har sagt att ni är gudar?
  Fotnot: lag: Här beteckning för hela GT. Jesus syftar på Ps 82:6, där överhetspersoner kallas gudar på grund av sitt gudomliga uppdrag.


 29. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “gudar med litet g,= detsamma som avgudar.


 30. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lisa,

  Fast varken i GT’s eller NT’s grundtexter finns det stora och små bokstäver….

  I Psalm 82:6 står det “אלהים”

  I Joh. 10:34 står det “θεοι”

  /Kjell


 31. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Leif Boman,

  Leif Boman,

  Där summan av Ordet inte är entydigt, finns det tyvärr inga enkla ja och nej svar på enstaka citat!

  ‘Jesus svarade dem: »Det är ju så skrivet i eder lag: ‘Jag har sagt att I ären gudar’.

  När Jesus i Joh 10:34 citerar Ps 82:6 så gör han det retoriskt och lite ironiskt. Hans budskap var inte till oss att “ni är gudar”. Inte heller var hans budskap till judarna att de är gudar. Det han svarade på var judarnas anklagelse om att han hade jämfört sig med Gud!

  Joh 10:33: “Judarna svarade: ‘Det är inte för någon god gärning vill vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa’.

  Här ser vi att klassisk hebreisk( judisk tro) är att vi människor, bara är människor, och att det är en hädelse att säga att vi är gudar eller gudomliga. Självförgudning är ju själva ursynden från Eden, det visste judarna även vid Jesu tid, och detta skydde man som pesten. Nu insåg dock inte judarna att det var Gud själv, i mänsklig gestalt, som stod framför dem.

  Andra texter som vidgar perspektivet, ytterligare:

  Ps. 89: 5 -7 Av himlarna prisas dina under, o HERRE, och i de heligas församling din trofasthet. Ty vilken i skyn kan liknas vid HERREN, vilken bland Guds söner kan aktas lik HERREN? Ja, Gud är mycket förskräcklig i de heligas råd och fruktansvärd utöver alla som äro omkring honom.’

  I Job 38:7 ställs Guds söner i parallellism med stjärnorna; änglarna står här i samma förhållande till stjärnorna som i citaten under *Sebaot: bakom den lysande himlakroppen föreställer man sig en himmelsk varelse i människoskepnad.

  *Sebaot, betyder egentligen härskaror!

  Ps. 8:3 ‘När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett, 4 vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom.5 Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom. 6 Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter: 7 får och oxar, allesammans, så ock vildmarkens djur, 8 fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar. 9 HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden!’

  Observera att vers 6 inte är översatt som KJB gör.( Vilken står närmare grundtexten)

  Psalm 8: 3. ‘ When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained; 4 What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him? 5 For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour. 6 Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet: 7 All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;8The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas. 9 O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! [ KJB]

  Människan var satt att råda över de skapade tingen, men själv kunde hon inte skapa någonting. Endast i så måtto fanns det ‘en viss Guds likhet’, eftersom Han är allena rådande; men också är Skaparen av allting. Guds lät människan vara Hans “verkställande representant” här på jorden.

  Joh. 1:1 ‘I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Detta var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.’

  1Mos. 1:26 ‘Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.’

  Detta är min förståelse så här långt, av det skriftstället du efterlyste.

  Guds välsignelse,

  Antonia


 32. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell: Kan du inte flytta de senaste kommentarerna till rätt tråd, med början från 02/09/2013 at 18:55.

  Det är svårt att gå tillbaka till tidigare texter i ämnet, när de hamnat på annat ställe!

  /Antonia


 33. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia,
  Jag speglade också Joh 10:34 mot syndafallet. I min opålästhet har jag dock läst och tagit till mig en del av de första kapitlen i Bibeln och när jag läser från annat bibelställe som leder till egna tolkningar som står i strid med texten om syndafallet rasar dessa tolkningar. Bibelns första kapitel är så basic. Vi ska inte vara som Gud. Gud lovar att ta en slutlig strid med Satan som vi får läsa om i Upp-boken.
  Tror att det är ett av grundproblemet i den vilsenhet vi ser, troende har inte tagit till sig syndafallet.


 34. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Om det skulle visa sig att paret Ulf och Birgitta Ekman avser att konvertera till Katolska kyrkan,(vilket antyds på Aletheia) så kan vi i så fall utgå ifrån att det är väl förankrat i ett brett ledarskap både i församlingen Livets Ord och i trosrörelsen i övrigt. Kommer Ekmans tillkänna ge någon form av avsikt att konvertera så kommer det inte splittra trosrörelsen och ännu mindre församlingen Livets Ord i Uppsala. Man kommer lydigt följa med i vad som jag kan tänka mig blir någon form av anslutning till katolska kyrkan. Säkert bara något “löst” till att börja med, men med en klart uttalad målinriktning. De många resor Ekman anordnat med pastorer och andra grupper till Rom under senare år har säkerligen varit en del i en förberedelse för det som vi nu kan ana kommer.

  Berndt


 35. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Förresten! Vilken årstid är det där du bor just nu, har det börjat bli höst även där?

  Ha det gott i alla fall!


 36. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Leif Boman,

  Nej, här har vi alltid “sommar”. Januari är den varmaste månaden och Juni är den kallaste.

  I Juli kan det hända att temperaturen inte stiger högre än 18 plusgrader vissa dagar. Men mestadels blir det mellan 20 och 25 grader.

  /Kjell


 37. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Främsta orsaken till att jag har talat med dej Kjell är att du har en viktig uppgift i din tjänst för Jesus.

  Även om jag är på ett barnstadium enligt din sista utläggning så har jag lärt mig något.

  När Jesu Ande talar genom någon till mig så använder Han ett språk på min nivå, likt det Paulus talar om.

  Din uppgift är att försöka vara Guds röst, en som sprider en väldoft, inte en som trampar på andra med din högre mänskliga kunskap, annars gör du det ganska bra emellanåt.

  Tänk på detta i fortsättningen, att bemöta med Andens känslighet i bloggvärlden, inte alltid att försöka vinna diskussionen.

  Nu kommer jag inte säga ett knyst mer i din blogg.

  Jesus välsigne dig dyrbare broder…..


 38. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Leif Boman skrev:

  Din uppgift är att försöka vara Guds röst, en som sprider en väldoft, inte en som trampar på andra med din högre mänskliga kunskap, annars gör du det ganska bra emellanåt.

  Tänk på detta i fortsättningen, att bemöta med Andens känslighet i bloggvärlden, inte alltid att försöka vinna diskussionen.

  Nu kommer jag inte säga ett knyst mer i din blogg.

  Vi är inte kallade att diskvalificera varandra. Men vi är dock kallade att komplettera varandra.

  Ef. 3:14-19 Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

  Gud har kallat oss att härda ut och hålla ut. Inte att ge upp så snart som någon säger något som får oss att inse att vi bara har en liten del av sanningen.

  Men, det är heller inte meningen att vi skall förkasta det vi verkligen vet att Herren vill att vi skall ha förtroende för.

  Jag bekänner samma som du. Nämligen att det som i Skriften är bokstavligt skall vi tolka bokstavligt.

  Samtidigt bör vi bli mogna och förstå att Skriften är en samling av information direkt från Gud, poetiska samlingar, byråkratisk historieskrivning, sannfärdiga biografier, teologiska förklaringar, inspirerade ordspråk, allegorier, etc.

  Ordspråksboken kan inte läsas på samma sätt som Konungaböckerna och Krönikorna. Psalmerna kan inte läsas på samma sätt som Moseböckerna. Gamla Testamentets profetior kan inte förstås utan Nya Testamentet som facit. Facit (Nya Testamentet) kan inte förstås utan en gedigen kunskap om bakgrunden (Gamla Testamentet).

  Vi är kallade att leva i världen men inte av världen.

  Det är allas vår kallelse att på ett begripligt sätt presentera Guds Ord i vår tid. Inte att anpassa budskapet som populära rörelser vill göra. Men att stå upp för Sanningen med ett ordval och en retorik som gör det tydligt att Korsets Budskap fortfarande är relevant.

  Bekänna våra synder, vara villiga till omvändelse, låta döpa oss och börja med Herren på vår väg till vårt eviga hem.

  Låt oss inte göra gemensam sak med “tidsandan”. Den som gifter sig med “tidsandan” kommer mycket snabbt att bli änka eller änkling.

  Humanismens prat om tolerans är ett mycket dåligt alternativ till Guds kärlek.

  Ekumenikens och synkretismens prat om “kärlek” är bara en mänsklig blandning av snällhet och tolerans.

  Stå upp för det du verkligen tror på! Men var även beredd att försvara din tro med objektiva argument.

  Fromma klyshor håller inte när solen går upp. De torkar som “gräset” samma dag.

  Du tycker, i likhet med Daniel MTC, att jag slår med storsläggan.

  Herren förbarme sig över mej på domens dag om jag har tigit om det jag borde ha sagt.

  /Kjell


 39. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kanske gick lite väl OT, i mitt svar till Antonia…

  Tillägg.

  Att som Sven Reichman gjort, likställa Herrens Torah, med Kunskapens träd, är att gå väl långt.

  Vi vet ju, att Herren är god.
  Skulle Herren – som är god – ge sin Torah till sitt folk, om den vore något ont ?

  Han befallde att dom skulle följa, lyda och göra efter allt, som står i den.
  Han kan ju inte begära att Hans folk skall följa och lyda något som är skadligt ?!

  Och till råga på allt – straffa dem, gång på gång och till slut förvisa dom, när dom INTE följde Hans Torah !

  Minst sagt kontraproduktivt.

  Eller – om man vänder på steken – när de följde Torahn, gick det dem väl !
  Skulle det ha gjort det, om Torahn var dålig ?

  Det faller på sin egen orimlighet !

  Annelie Bäcklund 


 40. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Annelie,

  Annelie: “Vi vet ju, att Herren är god. Skulle Herren – som är god – ge sin Torah till sitt folk, om den vore något ont ?”

  OK, du vet alltså bättre än Gud själv, vad som är gott och ont, menade du? Som med så mycket annat du skrev, så verkar det som du har missförstått en hel del.

  Det är inte lagen (Torah) som är ond utan människan. “Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott.” (Rom.7:12)

  Rom. 7:14 ” men själv är jag köttslig, såld till slav under synden”

  Torah är ‘Kunskapens träd’ eftersom lagen vänder sig till den köttsliga människan ! (Vi vill själva kunna avgöra, vad som är gott och ont)

  Livets träd vänder sig däremot till den pånyttfödda, andliga människan!

  (Rom.8: 3 -4 ) “Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden”.

  Eftersom syndafallet (att äta av Kunskapens träd ) innebar ett uppror mot Gud, blev människan upprorisk till sitt väsen. (Vilket hon inte gärna vill erkänna/inse.)

  Citerar Reichmann: “Gud gav åt Israel en andra dos av trädets kunskap och inneslöt dessutom denna i ett förbund där folket lovade att lyda. Lydnad skulle leda till välsignelse och olydnad till tuktan eller – i värsta fall – förbannelse. Detta arrangemang skulle särskilt i Israel skapa en djup självkännedom genom att locka fram den upproriskhet som finns hos oss alla. Folket ska dock vid historiens slut – och i enskilda fall dessförinnan – ha fått en vishet och nåd som vi andra saknar.”

  Enligt Mose lag skulle olydnaden leda till straff och lydnaden till välsignelser. Men folket (Israel) bröt förbundet med Gud genom att överträda budordet. Och hamnade, därigenom under Lagens förbannelse, vilket innebär andlig död.

  “Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de är under förbannelse. Det är nämligen skrivet: » Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.» (Gal. 3:10)

  Apg. 13:39 ) “och att i honom [ Kristus] var och en som tror bliver rättfärdig och friad ifrån allt det varifrån I icke under Moses’ lag kunden bliva friade.”

  Gal. 3:19 Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand.— 23 Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen , tills tron skulle uppenbaras. 24 Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25 Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare.— 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.

  I Kristus, sammanfattar “det dubbla kärleksbudet” tio Guds bud (utom Sabbaten)!

  När det gäller sabbatsbudet så visar Paulus tydligt i denna vers att varken matreglerna, högtiderna eller sabbaten är bindande på något sätt, i det nya förbundet:

  (Kol 2:16). “Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller nymånad eller sabbat.”

  (Luk. 10:25 ) Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: ”Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” 26 Jesus sade till honom: ”Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?” 27 Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” 28 Jesus sade till honom: ”Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.”

  Sabbaten uppfyllde Jesus genom att uppfylla och fullborda lagen. Han som är Herre över allt, underställde sig lagens krav genom ett fullkomligt liv inför Gud och människor. I det nya förbundet uppfyller vi sabbaten genom att vara nya skapelser i Kristus och be att Guds Ande verkar i och genom oss.

  (Hebr.4: 8 ) “Ty om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle Gud icke hava talat om en annan, senare dag. 9 Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk. 10 Ty den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från sina (egna) verk, likasom Gud från sina.”

  (Mina parenteser)

  Mvh,

  Antonia


 41. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Annelie,

  Låt mej citera en text ur Hesekiel kapitel 20, vers 25:

  Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv.

  Översättningarna varierar något vad gäller “föreskrifter som inte kunde ge dem liv” kanske är översättningen “statutes by which they could not live” mera ordagrann?

  Läst resten här.

  Vidare:

  En komplikation i alla diskussioner om lag och nåd är att man klumpar ihop policy, grundlag, bud (avtal) och kutym och kallar allt “lag”.

  1. Guds policy anges av det dubbla kärleksbudet.

  2. Guds grundlag tror jag inte finns formulerad, men det finns exempel på dess tillämpning i de 10 buden.

  3. Sedan kommer de specifika förbundsavtalen som naturligtvis inte gäller dem som inte ingår i förbunden.

  4. Till sist finns det kulturell kutym. Klippa håret, hårlängd, klädsel, köra bil på höger sida, hålla gaffeln i vänster hand, etc.

  Vad gäller de tio budorden finns det så kallade sabbatsbudet där som stötesten. Men vi vet av tydliga NT-texter att vi har full frihet att särskilja vissa dagar eller att anse alla dagar lika.

  Som du kanske vet anser jag att budet borde heta “Guds arbestlagstiftning”. Den skyddar knegare från deras chefer, samtidigt som den uppmanar oss att vara idoga och arbeta 6 dagar i veckan.

  Hur som helst. Vitsen är den att grupperna 3 och 4 inte är allmängiltiga. I Kenya kör vi på vänster sida och kvinnorna är inte skapta med hår som kan bli en slöja.

  Däremot grupp 1 och 2 kan inte ändras mera än vi kan ändra på gravitationen och ljushastigheten eller hitta på nya grundämnen. I alla fall inte så länge himmel och jord består.

  Och min förmodan (tro) är att grupp 1 inte kommer att vara annorlunda i evigheten heller för Herren är den samme i evighet.

  Men i evigheten kommer det bli helt onödigt att formulera lagar utifrån denna policy. Vi kommer att ha allt detta internaliserat när vi får se Honom sådan Han är.

  /Kjell


 42. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Meddelande:

  Daniel MTC är inte portad här.

  Det han skriver hos Berndt är inte sant.

  Däremot tar jag inte emot ospecifika, dubbelbottnade kommentarer.

  Oavsett vem som skriver dem.

  Vill du, Daniel eller någon annan, reagera på det du anser vara lögner, personanfall och falska beskyllningar på min blogg är du välkommen att göra det.

  1. Rikta din anklagelse till en person.

  2. Specificera med citat det du anser vara personanfall, elakhet, lögn etc.

  Ingen behöver tycka som jag för att få kommentera.

  /Kjell


 43. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  Jag har invändningar och beroende på hur vi kan diskutera dessa vill jag gärna föra en dialog om det.

  Det kommer då inte att ske utifrån artikeln i fråga men utifrån bibeltexter.

  Min första replik blir då två frågor.

  Vi läser först Upp. 20: 4 Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år. 5 (De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen. 6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.

  Och frågorna blir:

  Fråga nummer 1: Hur många “första uppståndelser” kommer det att bli?

  Lägg märke till att vi talar om “massa-uppståndelser” inte enstaka specifika fall som t.ex. Lasarus.

  Fråga nummer 2: När sker den omtalade “första” uppståndelsen? (3 svarsalternativ)

  A. Före Antikrists komst.
  B. Efter Antikrists regering och “märket” men före tusenårsriket.
  C. Efter tusenårsriket.

  /Kjell


 44. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Kniviga frågor, men jag ska försöka 😉

  Svar fråga 1: Skriften talar om EN första uppståndelse

  Svar fråga 2: B


 45. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  All right, då är vi av samma åsikt.

  Visst har du rätt att frågorna inte är komplicerade. Det är just det som är vitsen. Och lättbesvarade frågor kan vara nog så viktiga. Det hänger inte på komplexiteten.

  Nåväl. Som du vet trodde man att Jesus mycket snart skulle återvända och upprätta Riket.

  De flesta räknade med att leva när detta skulle ske. Men så dog den ene efter den andre och det uppstod oro för om man på grund av detta skulle missa det goda.

  Paulus tröstar därför, med följande ord i 1 Tess. 4:13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.

  Om vi utgår från att Herren Jesus ännu inte har återvänt uppstår följande frågor på grund av ovanstående text:

  Fråga nummer 1: Det står “Herrens ankomst”. Hur många gånger kommer Herren tillbaka?

  Fråga nummer 2: Det lär nu, efter 2000 år, finnas ganska många “som dött i Kristus”. Dessa har ännu inte uppstått. Kommer de att tillhöra den första uppståndelsen eller den andra?

  /Kjell


 46. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  Du kommer inte att behöva besvara några enkla frågor där. 🙂

  Men du kommer att få en lång reaktion.

  Pre-tribbare brukar inte förstå skillnaden mellan vedermödan och vredesdomen.

  /Kjell

  PS. Jag önskar inget hellre än att Jesus skulle komma tillbaka redan i natt!


 47. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  Ett ganska långt PS där även Darbyismen finns med i raddan………

  Det stora avfallet började kanske litet fördolt med Franska revolutionen som Humanismens vagga.

  Filosofer filosoferade bort all fast grund. Ateister började förlöjliga Guds ord, först och främst Moseböckerna och sedan successivt alla under. Ockultister presenterade läror som kunde smugglas in i kristendomen.

  Detta tog fart i tidigt 1800-tal. Lägg speciellt märke till 1830-talet i skildringarna nedan.

  Låt mej bara nämna några namn i raddan av själafiendens tjänare.

  Det var en gång för länge sedan, på 1700-talet för att vara mer exakt, en man som hette James Hutton. Han fantiserade ihop att jorden var miljoner år gammal, i motsats till den gängse uppfattningen att den var ungefär 6000 år. James Hutton skrev en bok om detta.

  Boken inspirerade Sir Charles Lyell till att 1830 fantisera ihop ‘the geologic column’. Han skrev en bok ‘Principles of Geology’ och angav själv att hans målsättning var att bli kvitt Moses.

  Vi minns Jesu ord: “Om ni hade trott Moses hade ni trott mig”.

  Charles Darwin tog med sig Lyells bok på sin resa som bland annat förde honom till Galapagos. Han publicerade sin bok “Origin of the Species” 1860 eller kanske 1859.

  1830 utgavs Mormons bok.

  Den Skotska kvinnan Margaret McDonald profeterade 1830 att församlingen skall ryckas upp, Herren till mötes, innan vedermödan börjar. Hennes falska profetia togs upp av Plymouthbröderna som leddes av en före detta Anglikansk präst som hette John Nelson Darby.

  I ett brev som Darby skrev 1834 poängterade han att man måste vara försiktig med pre-trib läran “därför att den är ny” och för att “människor så lätt tar illa vid sig”. Han visste alltså att han predikade en lära som inte stämmer med Skriften. Han var således medveten om att han predikade en villolära. Hur tordes han?

  År 1835 räknas som liberalteologins födelseår. Den unge tyske teologen David Friedrich Strauss skrev en avhandling som han kallade “En kritisk undersökning av Jesu liv”. I denna avhandling förkastade han alla underverk i evangelierna. Hans bevisföring var simpel. “Eftersom underverk inte kan ske så måste alla historier om underverk vara fantasi.” Tala om cirkelbevis!

  Amerikanen William Miller profeterade att världen skulle gå under 1843. Han startade en rörelse som kallades Adventism. 22 Mars 1844, sista möjliga dagen för Jesu återkomst enligt Miller, var en jobbig dag för Adventisterna.

  Gruppen splittrades och en av grupperna togs om hand av Ellen G. White. Denna grupp finns kvar idag och kallas Sjundedags Adventister. De predikar att Söndagsfirande är Antikrists märke. (Känns det igen?)

  Charles Russell (1852-1916) kom i kontakt med en Adventist-predikant 1870. Och av honom fick han “veta” att Jesus skulle komma tillbaka 1874. Russell anammade detta “budskap” och det blev hans förkunnelse.

  Men eftersom Jesus inte kom tillbaka då behövde Russell ett skäl till detta. Han använde sig av “nummerologi” och fantiserade ihop att siffran 40 (som ofta återkommer i Bibeln) var ett magiskt tal. Så Russell sade att Jesus verkligen kom tillbaka 1874, men detta var osynligt. Och nu hade alla chansen att omvända sig tills 1914 då Jesus skulle komma tillbaka synligt.

  Trots att inte Jesus kom tillbaka, men istället första världskriget började, överlevde “Sällskapet Vakttornet”.

  Lägg märke till att även Russell talade om en osynlig och en synlig återkomst.

  /Kjell


 48. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Roligt att se att du också tagit reda på detta med darbyismens uppkomst. Jag forskade en del om detta för många år sedan och skrev ett kompendium om denna missförståelse av Skriftens ord. J.N. Darby reste flera gånger till USA efter det att Miller bränt marken för att räkna ut Jesu tilkommelse och besökte Moody´s stora baptistförsamling i Chicago. Där fanns Fredrik Fransson som tog denna eskatologi till Sverige och detta togs emot av bl a L Pethrus och Belfrage med flera.

  Det andra roliga var att du sett den verkliga pointen varför man inte får ihop det med endast en återkomst, utan måste laborera med en osynlig.
  Man blandar ihop vedermöda med Herrens vrede, som du skrev.
  Det är två olika ord i grekiskan, vilket dessa darbyister missat.
  Thlippsis = vedermöda, trångmål. Orge = vrede, vredesdom. Jesus kommer efter thlippsis men vi drabbas inte av Herrens orge över synden. Det är nämligen både härlighet och dom i samband med Herrens återkomst.
  Kjell, du är sund i många fall. 🙂


 49. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  ,

  Det fanns troligen ganska stora variationer från församling till församling och från familj till familj.

  Som du vet härstammar jag från Örebro och därmed en församling med mindre LP-inflytande.

  Jag fick aldrig med mej Darbyismen hemifrån. Har alltid trott att de levande Kristustrogna kommer att vara med i vedermödan.

  Problemet med diskussioner med pre-tribbare är att de alltid måsta dra hela skivan för att påvisa deras teorier. Och det tråkiga är att de förkastar tydliga, bokstavliga texter som motbevisar deras lära.

  Helt meningslöst att försöka övertyga dem.

  Däremot står det ju att tiden kommer att förkortas.

  Jag kopplar det med Jesu bön i Getsemane: “Tag denna kalk ifrån mej, dock icke som jag vill utan som Du vill.”

  När man sedan begärde att få ta ner Jesus och begrava honom blev reaktionen: “Va? Är han redan död?”

  Inget att bygga läror på, men nog så signifikant. Tror jag.

  /Kjell


 50. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ja, jag vet att du kommer från Elim Örebro. Namnet Filadelfia var ju upptaget i Örebro genom Ongmans församling som bildades före pingströrelsen, så man fick nöja sig med det gamla baptistnamnet Elim. Du kanske känner till att “elim” betyder “gudar” på hebreiska och det används bara om avgudar. Men det är oasen Elim där det fanns 12 vattenkällor och 70 palmträd som man tänker på.
  12 vattenkällor = Israels 12 stammar som i sig har Messias som ger vatten till hela världens som representeras av 70 nationer. Kanske inte så dumt namn ändå? 🙂

  Men i Elim Örebro hade Fl. Hällzon sin hemvist och han borde ha dominerat sin församling med Darbys lära?


 51. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  ,

  Utan svenska boktaver i Nairobi just nu.

  Jag vet nog inte i vilken av dessa forsamlingar mina foraldrar var aktiva. Tage Sjoberg var deras ungdomspastor 🙂

  Oavsett forsamling ar det ju sa att foraldrar betyder mer an forsamlingen. Kanske darfor blev jag beskyddad fran Darby.

  /Kjell


 52. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Använder du FireFox när du surfar på nätet?

  Om inte, gör det!

  Det finns nämligen många så kallade Add-Ons som skyddar dej från trix och Big Brother.

  Jag vill nämna “No Script” som skyddar dej från microprogram, och “Lightbeam” som ger dej insikt i alla sajter du kommunicerar med utan att veta det.

  Två browsers jag absolut vill avråda från är Microsoft Explorer och Google Chrome.

  /Kjell


 53. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Till Antonia
  Jag skriver här istället för att inte hamna off-topic i tråden ” Lämmeleffekten – Ekmania”.

  Du undrar var alla gamla inlägg hos aletheia.se. Om du stänger av “javascript” i webbläsaren så går det att läsa alla äldre kommentarer. Det ser inte snyggt ut och är lite jobbigt att läsa men kommentarerna finns kvar.

  En liten kommentar angående den tekniska biten.


 54. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hur är det i Nairobi?

  Hörde att 6 personer dödades i en bilbomb. Fruktansvärt.
  Vad jag förstår av engelska tidningar så är Shebab aktiva. Attentat har genomförts på olika håll och en del attentat förhindrats.

  Hur ser det ut från din horisont?


 55. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Jag skall svara mer specifikt om den nuvarande situationen senare.

  Under tiden läs Om Islamism.

  Det är mycket komplext och inga (enkla?) lösningar finns.

  /Kjell


 56. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Tack för tipset Fredrik!

  Fast mitt påpekande ang. detta rörde sig mera om varför ingen förklaring gavs till detta förfarande från första början? Helt plötsligt var alla kommentators fälten bara tomma.

  En liten kråka om anledningen härtill, kunde man väl ändå ha kostat på sig? Om inte annat så hör det väl till god ton!

  /Antonia


 57. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia,

  Jag håller fullständigt med dig. Varför jag tipsade dig var för att samma dag så exprimenterade jag med olika inställningar i Firefox och Chrome och helt plötsligt fanns det kommentarer där. Själv har jag velat läsa kommentarerna men inte kunnat. Oftast är det kommentarerna som är mest intressant att läsa.

  Otydlighet är ett allmänt problem. Många missförstånd och ovänskap hade kunnat undvikas med en tydligare kommunikation.

  /Fredrik


 58. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skriver:”Många missförstånd och ovänskap hade kunnat undvikas med en tydligare kommunikation.”

  Vad du tar i!
  Är det någon som svarar snabbt, utförligt och tydligt när man kontaktar honom så är det Daniel! Har du skrivit till honom många gånger?

  När vi hamnat i “ovänner-läge” har nåden fått skölja över och när nästa dag kommer finns nya möjligheter att mötas.


 59. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Ulrika du missförstår mig. Jag fick en släng av filosofisk tanke. Det började med otydlighet som slutar i ovänskap, vilket förkommer vanligt på nätet och i IRL.

  Det var absolut ingen pik mot Daniel eller hade egentligen inget med Daniel att göra. Det tråkiga är att jag råkade bevisa min tes helt oavsiktligt. Jag borde varit tydligare att det inte hade med Daniel att göra, även tanken började där. Jag har som man brukar säga rörligt intellekt.


 60. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Bästa Ulrika,

  Det svåraste är nog att läsa innantill, sägs det!

  Uppfattade att Fredrik uttalade sig rent generellt och inte specifikt (om Daniel.)

  “Otydlighet är ett allmänt problem. Många missförstånd och ovänskap hade kunnat undvikas med en tydligare kommunikation.”

  Hoppas du kan se det som är uppenbart i hans inlägg,om du begrundar det en gång till?

  Önskar dig Guds frid,

  Antonia


 61. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Denna kan vara av intresse: Kristna halshöggs offentligt i Somalia.

  Man skriver “halshöggs” men visste du att det i praktiken görs genom att långsamt såga genom struphuvudet till artärerna med en slö brödkniv?

  Ju mer lidande man kan förorsaka den kristne under mördandet desto större belöningen i islams hedonistiska himmel.

  Vad gäller Kenya har det sedan November 2011 varit flera av denna typen anslag på kristna. Jag vet inte vad man hämnas på men man tar ut hämnden på kristna.

  Här förfaller således våra meningsskillnader och samfundsgränser. Jag tror att oberoende om det är katoliker eller trosförkunnare så är de faktiskt martyrer för Kristus.

  Vårt teologiserande känns irrelevant (men är det inte) i skuggan av dessa.

  Utanför kyrkan låg 4 andra jihadister med laddade gevär och skjöt dem som försökte fly.

  Men enligt muslimerna hade det inget med religion att göra!!!

  Måndag var det anslag i “Eastleigh” i Nairobi. En Somalier (som vanligt) bombade ett billigt mathak. 6 döda och 31 skadade.

  I går skjöts en av de radikala hatpredikanterna ihjäl. Hans smeknamn var “Makaburi” vilket betyder “Gravar(na)”. Han gillade WestGate-anslaget. Han gillade mordet som Micael Adeboladjo och Micael Adebowale gjorde i England.

  Ni har det ännu ganska lugnt i Sverige.

  /Kjell


 62. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Fredrik,

  Såg inte att du redan hade svarat Ulrika. (När jag började skriva stod den inte där?)

  Förlåt om jag lade mig i? Vet att du är väl kapabel att föra din egen talan!

  /Antonia


 63. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell skriver:”Jag tror att oberoende om det är katoliker eller trosförkunnare så är de faktiskt martyrer för Kristus.”

  Ja, även judar.

  Har svårt att kommentera det du berättar då det är svårt att finna ord för det. Orden räcker inte. Hur beskriver man en sådan ondska i ord. Det går ju inte. Det bara känns och i detta fall så mycket att det uppstår den där overklighetskänslan, psykostendensen jag var inne på. Det var även för mycket att läsa om “Moloks ande”, trodde jag skulle få något fel i hjärtat. Det känns även väldigt respektlöst och tanklöst det där som Ludvig skriver om soptunnan och organiskt. Vem kan ta en sådan församling på allvar?


 64. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev: “Ja, även judar.”

  Låt oss då inte glömma de judar som blev torterade, halshuggna, innebrända, våldtagna, stympade och mycket mera av den Katilska Kyrkans “Korsriddare”.

  På den Grekisk Ortodoxa sidan var det Johannes Crysostomos som initierade ersättningsläran genom att kalla synagogorna för “djävulens håla” och “tempel för demoner” och “fördärvets avgrund”.

  Augustinus tolkade Joh. 8:31-44 som att detta skulle syfta på Judarna och inte på den fallna mänskligheten. Radio Islam brukar fortfarande köra Augustinus argumentation, rakt av. Trots att Muslimer också blev utsatta för “korsriddarnas” våld.

  Gregorius I var den som utformade den lära som numera kallas ersättningsteologi. Alltså att Kyrkan är Guds Israel och att Gud gett upp projektet Judarna = Israel. Han motiverade detta med historien om Esau och Jakob. Paulus är ju helt tydlig i Rom. 11 att utkorelsen inte vikit från Israel.

  Det var Urban II som proklamerade det första korståget 1095. 1099 nådde man Jerusalem efter ett blodspår av Judemord genom Europa. T.ex. i Mainz finns tyska arkiv av hur många Judar som mördades. I den staden var det ungefär 1000.

  I Jerusalem samlade man så många Judar man kunde hitta. Låste in dem i synagogan och tände på.

  Det rörde sig om krig auktoriserade av kyrkan och riktades mot folk som uppfattades vara den västliga katolska kyrkans fiender. Korståg sågs som såväl pilgrimsfärd som heligt krig beordrat av Gud via påven, i syfte att erövra Jerusalem och Heliga landet från judarna och muslimerna.

  Korstågen pågick i ungefär 300 år.

  Och när man ändå var “riddare för korset” så handlade man likaledes med muslimer.

  De som vill ha ekumenik med RKK är helt och hållet från vettet!

  /Kjell


 65. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Det som du skriver om som händer i Kenya kände jag inte till. Jag känner till de stora dåden och att muslimska terroister rör sig fritt i gränstrakten till Somalia, vilket skapar problem.
  Det är fruktansvärt. Man kippar efter luft när man läser det.

  När det gäller korstågen hör man mest att korsriddarna var ute efter muslimer. Det är inte ofta man läser om målet även var judar, eller judar i första hand.

  Hater mot judar är obegripligt. Hela historien vittnar om hat mot judarna, även Martin Luther hatade judar. Shakespeare skrev “Köpmannen i Venedig”, även om han hade goda intentioner, delade meningar om detta, beskriver pjäsen ändå hatet mot judarna. Vad har judarna egentligen gjort för att förtjänna detta hat?

  http://www.shakespearesallskapet.se/jagharfattnog.pdf


 66. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia,

  Jag vill tacka dig för ditt stöd, det känns alltid bra.

  Du pekade på något viktigt som jag glömde bort. Alla kommunikation är tvåvägs. Ulrika tog bort min första mening i stycket, då såg det ut som något helt annat. Jag blev bestört av att blivit missförstod och såg inte att jag faktiskt skrivit att det var en allmän fundering.

  Tvåvägskommunikation innebär att även mottagaren har ett ansvar. Hur väl än någon skriver så kan någon annan missförstå det, antingen medvetet eller omedvettet. Så det är inte bara avsändaren som har ett ansvar.

  /Fredrik


 67. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skrev: “Hur väl än någon skriver så kan någon annan missförstå det”

  Så är det. Och det som sällan händer är att man får frågan “hur menar du?”.

  Tänk så många missförstånd som skulle kunna undvikas om man accepterade att den som säger något, själv bäst vet vad han ville säga.

  /Kjell


 68. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skriver:”Tvåvägskommunikation innebär att även mottagaren har ett ansvar.”

  Jag svarar: Ja, så är det Fredrik. Efter ditt svar till mig igår frågade jag min man vad ett rörligt intellekt är för att försöka förstå ditt svar bättre. Så pratade han och jag om det en stund. Att jag inte svarade dig berodde på att jag tyckte att ditt svar kunde vara nog i sammanhang och proportion.

  Du skriver även:”Många missförstånd och ovänskap hade kunnat undvikas med en tydligare kommunikation.”

  Jag svarar: Eller så utgår vi ifrån att vänskapen består, genom nådens glasögon, även när vi inte förstår varandra? Eller är det om andra vi talar?


 69. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Är inte helt säker jag förstår det som du skriver. Jag håller dock fast vid att otydlig kommunikation kan leda till ovänskap, har råkat utför det flera gånger. Jag vet att många har hamnat i onödiga konflikter pga otydlighet.

  Jag utgår dock från att vänskapen ska bestå även om jag hamnat i konflikt med någon. Inget är så effektivt som att be om förlåtelse, det gör jag ofta. Och jag övar mig på att överseende med orättvisor som jag utsätts för. Många orättvisor är dock starkt subjektiv upplevelse från min sida.

  Ulrika, jag menade heller inget illa mot dig att jag fortsatte debatten om kommunikation. Jag upplever starkt att det föds många bittra känslor på internet som grundar sig på otydlig kommunikation. Det är lättare att samtala med en person ansikte mot ansikte eftersom vi då kan tolka in kroppsspråket i sammanhanget.

  Den här historien väkte en del tankar som jag har om kommikation över internet.

  Jag hoppas att vi inte har något agg mot varandra, för jag känner det inte så. Men för tydligheten skull vill jag ändå framföra min önskan.

  /Fredrik


 70. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skrev: “Är inte helt säker jag förstår det som du skriver.”

  Du är inte ensam om det 🙂

  /Kjell


 71. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Snälla Ulrika,

  Försöker du inte åstadkomma en storm i ett vattenglas nu?

  Varför inte ta ditt personliga ansvar istället och medge att du, de facto, misstolkade Fredriks inlägg ?

  Att du inte kan förstå vad han skrev tyder faktiskt på en viss ovilja, menar jag. Vi har väl ändå ansvar för hur vi formulerar oss, men även tolkar texter?

  Och vad nådens glasögon har att göra med förmågan att läsa innantill, blir svårbegripligt?

  Tycker du inte att en ursäkt är på plats Ulrika? Du hoppade ju på Fredrik ganska rejält!

  Guds frid,

  Antonia


 72. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell skriver:”Du är inte ensam om det :-)”

  Tacksam om du vill utveckla det.


 73. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skriver:”Det är lättare att samtala med en person ansikte mot ansikte eftersom vi då kan tolka in kroppsspråket i sammanhanget.”

  Du och din fru är välkomna till oss när ni har vägarna förbi Höga kusten framöver. Vi har både sängplats o käk. Min man o du har gemensamma församlingsrötter och garanterat en hel del intressant att dela. Kjell har de kontaktuppgifter som behövs.

  Välkomna.


 74. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Så mycket att utveckla finns det väl inte. Jag läste din “kommentar” flera gånger och kunde inte hitta alla dess bottnar.

  Hade det inte varit både enklare och trevligare att erkänna att du läste fel och drog fel slutsatser?

  /Kjell


 75. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell frågar:”Hade det inte varit både enklare och trevligare att erkänna att du läste fel och drog fel slutsatser?”

  När jag avstod att svara Fredrik trodde jag det var nog som ett tecken att jag drog mig tillbaka för att fundera på hans svar. Svar som jag fortfarande inte riktigt förstår men samtidigt inte tänker starta en vidare utredning om utan nöjer mig med hans förklaringar att fundera vidare på.

  Är det en ny ordning att vi ska erkänna fel som vi inte “får ihop”/förstår?


 76. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev: “När jag avstod att svara Fredrik trodde jag det var nog som ett tecken att jag drog mig tillbaka för att fundera på hans svar.”

  Ja, vi kan alla misbedöma situationer.

  Vad gäller att erkänna misstag finns det inga nya kommentarsregler.

  Sådant får stå för personlig integritet.

  /Kjell


 77. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia,

  “En liten kråka om anledningen härtill, kunde man väl ändå ha kostat på sig? Om inte annat så hör det väl till god ton!”

  Instämmer. Ursäkta dröjsmålet. Förklarade i lite generella termer i annan post men eftersom just denna del är viktig för dig och några till kommer den efterlysta kråkan här:

  Som jag nämnt tidigare är gamla kommentarer inte raderade utan finns i databasen som Fredrik upptäckt genom att trixa med webbläsaren. Vi har inga dolda motiv med att gömma dem utan tekniska problem:

  Vi har funnit en “av & på knapp” v.g. att visa gamla kommentarer. Problemet när vi väljer att “slå på” dessa är att det skapas två kommentarsfält. D.v.s. nya och gamla vävs inte in i varandra utan det bli två kommentarsspår. Ovanpå detta öppnas automatiskt word press egen kommentarsfunktion upp (som vi länge hade problem med pga någon märklig bugg där våra läsare såga varandras mailadress som inte ska vara offentlig).

  Kontentan – slår vi på visning av gamla kommentarer skapas två olika kommentarsflöden vilket inte är acceptabelt.

  Lösningen: Ligger i att jobba med koden i wp vilket vi inte är emot och har gjort i omgångar. Trots att vi är fem skribenter är det ofta jag som får leta (och betala för) programerare och jag har sedan länge nu “gått på knäna” v.g. tidsbrist.

  Jag balanserar mitt liv på en lina v.g. mina antaganden som företagsledare, pappa, man, bloggare, nu och då predikant, o.s.v. Är innerligt ledsen att vi så ofta inte hinner med allt och gör läsare ledsna. Vi har aldrig dragit in några pengar på aletheia och har därför ingen kassa att hyra in folk med, fast vi skulle kunna gjort det för länge sedan med tanke på den stundom massiva trafiken till sajten.

  Vi diskuterar internt att försöka göra det, just för diverse omkostnader (INTE LÖNER!!!) men jag har suttit som största bromsklossen här då jag är mycket försiktig med att röra vid aletheia’s “själ”. Så fort pengar kommer med i bilden är det så mycket som KAN förändras. Som företagsledare är jag ju förvissa van vid att bolla med miljoner och känner ingen större risk att några tusenlappar hit eller dit skulle påverka mig personligen då jag inte behöver något utöver vad mitt eget “tältmakeri” ger mig. Men eftersom det florerar flera personer bakom kulisserna får man ta med detta i beräkningen också.

  Med största sannolikhet kommer vi längre fram att låta åtminstone dem som legat på länge och velat hjälpa till ekonomiskt göra det, och då blir det lättare att få vissa saker gjorda.

  Fram till dess, eller i det att jag hinner med ändå tackar vi på förhand för tålamod.

  P.s. Om några timmar ska jag försöka göra en liten video-intervju med pastorn för Spaniens äldsta pingstförsamling. Han har ett intressant vittnesbörd kring hur katolska kyrkan förföljer dem där nere, men hur arbetet växer ändå. Hur spanska pingstvänner rensar ut mariabilder, ikoner och krucifix när de blir frälsta. Be gärna för intervjun som görs ca 19:00 och kommer ut i nästa vecka.

  Han och hans fru kommer predika i Örebro Pingst på söndag om någon av er bor i närheten. D.s.


 78. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia m.fl.

  Det slog mig just att en av anledningarna du “stämplar” oss som att vara på väg att bli en nättidning eller nåt kan ha att göra med att jag numera “titulerar” mig som ansvarig utgivare. Kort om detta:

  Vi har en stadig ström information som kommer i vår väg från olika delar av kristenheten som i vissa fall är så graverande (mycket har vi ännu inte publicerat) att dem som berörs har anledning att stämma oss och eller kräva att vi tillkännager källan. Utan att ansöka om ett utgivningsbevis och myndigheten för radio och TV har dessa källor inget grundlagsskydd och vi skulle vara tvungna att antingen lämna ut källorna till vargarna eller ta fängelsestraff för att vi vägrar.

  Vi såg därmed ingen annan utväg än att “flytta fram positionerna” för att skydda både andra och oss själva.

  mvh
  Daniel


 79. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  MyTwoCents – Aletheia,

  Du nämner “graverande saker” och på det temat vill jag ännu en gång försöka nå dej med det budskap som inte vill komma fram. Jag gör det via en liten omväg.

  Som ung student på universitetet chockerades jag av att det fanns en hel del studenter som var vänstervridna marxistiska kommunister (i teorin). Jag trodde inte att intelligenta människor kunde välja en livsåskådning som var så uppenbart galen.

  När man konfronterade dem med uppmaningen att nämna ett kommunistiskt land där det var bra, blev responsen ungefär att det kommunistiska systemet var bra men att makthungriga rötägg förstörde det i praktiken.

  Som du förstår ser jag det på diametralt motsatt sätt. Det marxist-kommunistiska systemet är ett anti-kristligt totalitärt maktsystem som utnyttjar våld. Dess resultat blir att makthungriga diktatorer uppstår och blir dess ledare.

  Nu till Ukraina-historien som du (ni) lägger ner så mycket möda på.

  Det verkar i allt detta som att ni tror att “Trosförkunnelsen” i grund och botten är bra, men att den förstörs av makthungriga rötägg. Och bara man kan avslöja dessa och bli kvitt dem så blir det bra.

  Som du förstår ser jag det på diametralt motsatt sätt. Trosförkunnelsen har ockulta rötter (Kenyon, Hagin, Copeland) och är en lära som bygger på villoandars undervisning. Dess resultat blir att makthungriga diktatorer uppstår och blir dess ledare.

  Du har nu en unik möjlighet att avslöja denna lära. Vilket ansvar!

  Skulle vilja säga mer, men stannar där.

  /Kjell


 80. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Med anledning av din referens till Shakespeare.

  Jews, their ways and why they are in trouble with Rome.

  Vet inte om sidan kommer att finnas kvar länge.

  Kanske intressant att se hur en humanistisk afrikansk ateist med sympatier för islam ser på saken.

  /Kjell


 81. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Intressant men skrämmande artikel. Många myter som lever vidare jämte “Khazari judar”.


 82. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skrev: “Många myter som lever vidare”

  Jo, det är ju liksom den enda “kraft” som mytomanen = lögnens fader har.

  Samma lögner som i Eden fortsätter i tidsenlig skepnad.

  Inte förrän i tusenårsriket kommer både människor och andevärlden att inse detta.

  Men när de tusen åren är till ända så är det för sent.

  Samma gäller oss som nu lever.

  Vi har valfrihet tills vi dör.

  /Kjell


 83. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell skriver:
  “Jo, det är ju liksom den enda “kraft” som mytomanen = lögnens fader har.”

  Enligt Wikipedia kan mytomanen vara omedveten om sitt ljugande.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mytomani

  När en människa som kallar sig kristen har som sin livsstil, bokstavligt talat, att ljuga men gör det omedvetet är det då per automatik en Satans tjänare?
  Precis den frågeställningen har min man och jag funderat över dagligen under flera år nu. Kanske kan någon äntligen hjälpa oss med svaret.


 84. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Nu avviker du från temat igen.

  Mytomanen = Lögnens Fader är satan som enligt Bibeln är en lögnare och mördare från begynnelsen.

  /Kjell


 85. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Min hemläxa: Förstå teman.

  Guds rika välsignelse och beskydd önskar vi alla dig och de dina.

  Amen.


 86. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  A.J.,

  Understödjes!

  Har redan nästan läst ut boken.

  Jag känner inte den “Kjell” som skrev boken, men det visar sig att vi bodde någon kilometer från varandra i slutet på 1975 och början på 1976.

  Tänk så mycket vi inte vet om vår omgivning. Och tänk så mycket vi inte vet om personliga livserfarenheter.

  Och tänk, tror jag, så mycket välsignelse det skulle leda till om flera vore beredda att vittna om sina livsöden.

  November 2011 skrev jag en artikel om “mobbing” Mobbing – ett lidande.

  Jag ser att den Dagen-artikel jag länkade till (i artikeln) inte längre finns på nätet. Jag vet alltså inte längre om det var denne andere “Kjell” det handlade om.

  /Kjell


 87. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Bara lite information.

  Det finns 295 bloggposter här när jag skriver denna kommentar.

  Sajten är inte en nyhets-sajt så många av de “gamla” bloggposterna är lika aktuella nu som när de skrevs.

  Totalt finns det 7091 kommentarer just nu. En del väldigt bra och en del som lika gärna hade varit oskrivna 🙂

  Om du inte finner det du söker, skriv då en kommentar med en fråga.

  Vill du lämna ett bidrag kan du göra det i form av en kommentar eller en gästblogg.

  /Kjell


 88. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell skriver:”Om du inte finner det du söker, skriv då en kommentar med en fråga.”

  En fråga,

  Vi vet att katoliken försöker försvara Mariadyrkan genom att använda Marias ord “..och se, härefter skola alla släkten prisa mig salig.”

  Ordet salig i Marias ord är detsamma? som i Jesu egna ord om “Saliga äro de fattiga…Saliga äro de som sörja..” Det verkar vara samma ord som bara är böjt.

  Således är den salighet som Maria talar om varken mindre eller större, inte annorlunda helt enkelt, än den salighet som gäller för de som Jesus talar om?

  Lite provokativt: Ska vi börja dyrka alla som är fattiga i Anden….?


 89. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Ge mej lite tid att fundera och studera. Ordet som översatts med “salig” är “makarios” vilket betyder “övermåttan välsignad”.

  Texten: “härefter skall alla släkten prisa mig salig”; betyder varken mer eller mindre än att alla släkten kommer att säga att Maria, Jesu moder blev övermåttan välsignad.

  En sund respekt, vördnad och tacksamhet att hon svarade “må det ske med mig som du har sagt”, är på sin plats.

  Att sedan RKK har hittat på fabler och ber till Maria är en annan sak. Men även den behöver kommenteras utförligare.

  Ordet “makarios” har inget att göra med dyrkan.

  /Kjell


 90. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Även Luk 10:23 tycks ha samma “saliga” -ord som Maria uttrycker.

  ” När de var ensamma, vände sig Jesus till lärjungarna och sade: “Saliga är de ögon som ser det ni ser.”


 91. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Naturligtvis är det samma ord. Men lägg märke till att det ordet inte innehåller några religiösa övertoner.

  Ordet “makarios” har inget att göra med dyrkan.

  På svensk “slang” kanske man fortfarande skulle kunna översätta det med “lyck-ost”.

  Alltså en som gynnas av och i sina omständigheter och sin situation.

  Att det sedan kan vara en välsignelse att bli förföljd och vara fattig har naturlitvis med andliga saker att göra, men det är en annan femma.

  /Kjell


 92. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ja,

  KK borde nöja sig med att Maria var en ovanlig lyckost som fick tjäna Herren genom att låna ut sin kropp till detta barn. Som fick ta hand om barnet under uppväxten. Men vi vet att det är just detta som är överväldigat välsignat. Annat som detta följde med sig i hennes o Josefs situation är inte att förknippa med “lyckostar.” Jag bävar vid tanken på hur det kan har varit för dem under flykten till Egypten och framförallt under korsfästelsen.

  Tänker även på hur Jesus hängande på korset giver Aposteln Johannes till Maria som en ny son nu när inte Jesus ska vara kvar längre. Det måste ha varit en viss tröst för Maria.


 93. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev: “Jag bävar vid tanken”

  Alla som har någon som helst inlevelseförmåga borde bäva och fråga sig själva hur de skulle ha agerat i en liknande situation.

  Tänk dej att du är en trolovad ung tonårsflicka som inte har haft sexuellt umgänge med din trolovade. Och så får du veta att du skall bli gravid!

  Tänk dej att du likaledes är den unge man (RKK säger att det var en gammal gubbe som jag, men det beror på att de vill bevisa sina egna hemsnickrade fabler) som har lyckats förlova dej med en synnerligen attraktiv tonårsflicka och sedan får höra att hon är gravid.

  Om det vore jag skulle världen störta samman! Kanske skulle jag ha jämmrat mej och ropat: “Gud låt mej dö och slippa detta!” Herren sig förbarme.

  Tacka Herren för hans tröst och vägledning av båda så att Guds frälsningsplan fortsatte enlig den plan som fanns före skapelsen.

  Tacka Herren, men visst får vi även vara tacksamma för hans tjänare Maria och Josef!

  Och, varför inte Judas och Jakob, Jesu bröder som lämnat oss viktiga brev.

  /Kjell


 94. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “(RKK säger att det var en gammal gubbe”

  “Alla som har någon som helst inlevelseförmåga”

  Just det!

  Det är många gånger för mig slående hur vissa använder människor som döda ting precis hur de vill för få rätt.

  Alla som har någon som helst inlevelseförmåga inser att Marias mor aldrig skulle ordna trolovning mellan hennes älskade dotter och en gammal gubbe.

  Ibland funderar jag över vad Maria skulle göra om hon levde här o nu och såg allt som pågick och jag tror att hon skulle vara mycket arg och upprörd på den avgudaroll hon fått. Kanske skulle hon trots sitt lugna sinne till och med tillåta sig att låta en o annan Mariastaty gå i bitar.

  Och om Marias mor fick veta att “Kyrkan” undervisar om Josef som en gammal gubbe skulle modern bli mycket upprörd alternativt chockerad av galenskapen.

  Vem ger sin älskade dotter till en gammal gubbe?

  Det är ett otäckt drag av overklighet inom den religiösa världen.


 95. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Frid Kjell och övriga skribenter

  Då man som kyrkolös är inmatad i vad osund karismatik är, och har så blivit under ett antal år nu, och jag skälv har varit med och bidragit till det.

  Så blir jag bekymrad när kyrkolösa skrivare ställer frågan om råd och upplysning vad man kan hitta en församling eller husgrupp. Man ställer de frågorna till de olika kristna bloggarna.

  Allt är ju “besmittat”. Ofta så får dom personerna knappt något svar, och ibland så får dom till svar att det inte finns någon sund församling att hänvisa till

  Som kyrkolös fortsätter dom med rådet som ges att läsa sin bibel och bedja.

  När någon predikan läggs upp på de olika bloggarna , så blir dom välsignade av dem. Men bara ett litet tag. För snart nog har “väktare” nagelfarit förkunnaren, och så är välsignelsen av predikan bortblåst.

  Om någon skrivare är med i någon församling så törs dom inte tala om det, för att “väktar” hökarna är där för att söndersmula församlingen. Det kan räcka med att någon olämplig predikant har besökt deras församling någon gång. Olämpligheten kan vara att predikanten har nämnds i något tillfälle på bloggarna. Mer behövs det inte.

  Varje sommar när sommarkonferenserna kommer på tal, får vederbörande skrivare undvika att nämna det. För då börjar det återkommande drevet med de osunda sommarkonferenserna att sönder tuggas.

  Bill Jonssons smittan breder ut sig i Sverige, och den kyrkolösa sitter där vid sin dator och rädslan breder ut sig.

  98% av allt skriverier är av ämnet “smitta” som tangent tungorna sprider.

  Att ta med sig en termos och sitta på en höjd och vänta på Jesus verkar vara ett outtalat budskap som den kyrkolöse tolkar in.

  Ibland får jag intrycket att de kristna bloggarna sprider ett utombibliskt budskap inlindat i en agenda att vara “rättesnöret”

  Ibland består bloggarna av en liten inre “sekteristisk” krets som ibland uttrycks med ord som kolleger. Har man följt bloggarna som jag har gjort ett antal år så skulle jag kunna beskriva vilka som finns med i den inre kretsen.

  Men nu är det dags att börja skriva om den sanna karesmatiken, och ge många kyrkolösa ett hopp att det finns, och vilka ingredienser som finns i en sann karesmatik.

  Tänk om det kunde bli en tråd som man kan hänvisa till, som talar och beskriver en sann karesmatik.

  Vid tangent tungan

  B-O


 96. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Bengt-Olof Lindskog,

  Detta är utan minsta tvekan ett gigantiskt, seriöst problem.

  Har du själv några svar eller bara frågor?

  Man kan ha en uppgift i en församling som är på sniskan. Och då kan det vara nödvändigt att stanna där tills uppdraget är utfört.

  Det kan även vara nödvändigt att “gå ut ur henne”. Då bör man göra det.

  Det allra svåraste dilemmat är ju vilken församling man kan rekommendera åt nyfrälsta, eller besöka tillsammans med sina barn.

  Alltså hur nästa generation troende kan få vara med i en gemenskap som är dem till välsignelse och inte till förförelse.

  Som sagt, har du några förslag?

  För annars hör du till samma klubb av “väktare/klagare”. Det är då bara att du anklagar någon annan.

  /Kjell


 97. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell

  Finns mycket att säga. Men det jag tänker på först är att nådegåvorna får bli till bruk igen i våra församlingar. Man ska inte behöva lämna fram det profetiska budskapet på remiss först innan det får framföras.

  Detta är en biblisk bra början.

  mvh

  B-O


 98. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Bengt-Olof Lindskog,

  Jag är rädd att jag nog inte förstår vad du menar. Din förra kommentar handlade om kyrkolösa männinskor som sprider rädsla och klagar på än den ene, än den andre förkunnaren.

  Dessa kyrkolösa klagar på förkunnare vilka de anser har ett felaktigt budskap.

  • Det är ingen ideal situation att vara kyrkolös.
  • Det är ingen ideal situation att behöva varna för villolärare.
  • Det är ingen ideal situation att villoläror predikas.
  • Det är ingen ideal situation att “trosförkunnelse”, “prosperity”, “liberalteologi”, “emergent church”, “falsk karismatik” etc har invaderat så många församlingar.

  Jag trodde att du skulle komma med ett bra förslag hur man bör handla för att rätta till alla dessa fyra problemen.

  För som du så riktigt påpekar: Ställa sig utanför och såga kan vem som helst.

  /Kjell


 99. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell

  Jag ser nu att det inte var ett svar på på mitt inlägg, och dina frågor.

  Kanske bön och bibelläsning, och mindre ta del av kristna bloggar.

  Predikar man från bibeln, och korsets budskap, och om himmeln. Och man älskar egendomsfolket. Kan ju vara en bra början.

  Och titta lite på bokbordet vad det säljs för böcker kanske.

  Jag ska fundera på dina frågor.

  mvh

  B-O


 100. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Käre broder,

  Jag hade tänkt skriva ett mejl till dig, men kom på att ämnet som jag har berör antagligen fler än mig.

  Jag skulle vilja ha respons på vem den sanne Jesus är.

  När man läser evangelierna och enbart evangelierna så får man en bild av att Jesus var humanist. Läser man vidare i Bibeln om t ex Ananias och Sapfeiras (apg 5 kap) så föll de ner död, vem dödade dem om det inte var Jesus? Jag har själv svårt att förstå detta men jag åsidorsätter mina mänskliga tankar och accepterar att detta skedde eftersom det står i Bibeln.

  Läser man uppenbarelseboken, åtminstone som jag läser den, så kommer ohyggliga straff drabba människor, gamla, unga, barn, kvinnor. Som jag ser det så är det Jesus (Jesus är Gud, Gud är Jesus) som straffar människor.

  Om man har bilden av Jesus som en humanist så borde det vara svårt att få ihop hela Bibelns budskap, och då har jag ändå inte hänvisat till vad som står i GT (tex björnhonorna som rev ihjäl pojkar som hånade Elisa, 2 Kung 2).

  Skulle vara intressant att höra hur du ser på den sanne Jesus.

  Fredrik

  ps, för dom som inte kommer ihåg händelsen i 2 Kung 2 vers 23-24:

  “Därefter begav han sig upp till Betel. Medan han var på väg dit upp kom en skara småpojkar ut ur staden. De började håna honom och ropade till honom: “Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle!” När han vände sig om och fick se dem, förbannade han dem i HERRENS namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av pojkarna.”

  Det är inte enkelt att förstå Bibeln.


 101. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det är en fråga vi säkert är fler om att vilja dryfta.

  Det verkar som om många människor, både troende som icke, vill ha en gudsbild som mer överensstämmer med Jultomten än med Bibelns Gud. Man vill helst ha en snäll gammal farfar med vitt skägg, som klappar en på axeln, och ‘vill en väl’.

  Många sekulära svenskar kan säga saker i stil med att ‘någon däruppe vill mig väl’.
  Ja, ungefär så vill man att det ska vara. Så länge man får hålla på med sitt.
  (Jag hade ett sådant samtal bara härom dagen. De ville ha en ‘tomte-gud’.)


 102. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag skjuter in en liten blänkare.

  Allt oftare, den senaste tiden, meddelar SÅ Gerdvall rapporter och skrivelser från Lars Enarson.

  Det tycks pågå ett närmande mellan MFS och Enarsons “ministry”.

  Vem som närmar sig vem återstår att se.

  Jag vill i detta sammanhang förmedla att Lars Enarson skrev en bok på svenska “Stötestenen” där han tog tillbaka sin villa angående förnekandet av Jesu gudomlighet.

  Från andra länder har jag tyvärr hört att denna korrektion av Enarsons tidigare villolära aldrig togs tillbaka i Enarsons internationella ministry, som heter Watchman International.

  Från MFS och Ketriel Blads sida vet vi att man har som viktigaste programpunkt att förneka Jesu gudomlighet.

  Frågan återstår således om det finns någon gemensam grund mellan MFS och Watchman International eller om MFS börjar tro på Jesu gudomlighet, eller om Enarson bara gjorde en svensk skenbar pudel.

  Jag vill i detta samband understryka att både Blad och Enarson har mycket trevliga attityder i sina föredrag.

  Men låt oss framför allt pröva innehållet mot Guds Eviga Ord.

  /Kjell


 103. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skrev: “Jag skulle vilja ha respons på vem den sanne Jesus är.”

  Då utgår jag ifrån att du inser att en sådan fråga är omöjlig att besvara i täckande termer.

  1 Kor. 13:12 Ty nu ser vi såsom i en spegel på ett dunkelt sätt, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu känner jag endast till en del, men då skall jag känna såsom också jag har blivit känd.

  Upp. 2:17 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar, honom vill jag ge att äta av det fördolda mannat, och jag skall ge honom en vit sten och på stenen skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.

  Som du ser finns det ingen människa som kan ge ett täckande svar på din fråga. Men visst finns det saker vi kan säga. Jag skall citera Jesu egna ord när han försökte förklara för lärjungarna vem han var.

  Men jag börjar med förvirringen som lärjungarna upplevde:

  Luk 24:17-21

  Då sade han till dem: Vad är det ni talar med varandra om, medan ni går här och är bedrövade? Då svarade den ene, som hette Kleopas, och sade till honom: Är du den ende främlingen i Jerusalem, som inte vet vad som har hänt där i dessa dagar? Han sade till dem: Vad då? De sade till honom: Det som har hänt med Jesus från Nasaret, som var en profet, mäktig både i gärningar och ord inför Gud och allt folket: hur översteprästerna och våra rådsherrar överlämnade honom till att dömas till döden och korsfäste honom. Men vi hoppades, att han var den som skulle förlossa Israel. Och till allt detta kommer, att det nu är tredje dagen sedan detta hände.

  Och sedan kommer då Jesu “lösning” av problemet:

  Luk 24:44-48

  Och han sade till dem: Detta är de ord, som jag sade till er, då jag ännu var med er, att allt måste fullbordas som är skrivet om mig i Mose lag och i profeterna och i psalmerna.

  Då öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.

  Och han sade till dem: Så är det skrivet, att så måste Kristus lida och på tredje dagen uppstå ifrån de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn bland alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till allt detta.

  Sista biten här tycker vi är en bra sammanfattning av Nya Testamentet, men det fanns ju inte ännu. Det är alltså enligt Jesus den korrekta sammanfattningen av Gamla Testamentet.

  Nyckeln till att förstå vem Jesus är ligger i förståelsen av Skrifterna.

  Man skulle kunna säga att Guds Ord, Bibeln, tecknar ett porträtt av Jesus och att porträttet blir ofullständigt om man inte tar hänsyn till alla “Skrifterna”.

  Det behövs en hel del mognad och erfarenhet i läsandet av Skrifterna innan man kan upptäcka det som är skrivet om Jesus i “Mose lag”, hos profeterna och i psalmerna.

  En viktig anledning till att judarna inte kände igen Jesus var att de förväntade sig att Messias skulle vara lik David. En krigarkung med makt. Vilket är fullt skriftenligt men inte en komplett bild.

  Du ser nu den precisa motsatsen i vår tid när man predikar den snälle Jesus och den snälle guden som fixar allt till sist och bara älskar oss.

  De kristna har en snäll kung utan land och judarna har landet utan den mäktige kungen.

  När Jesus kommer i makt och härlighet kommer jultomtekristna inte att känna igen honom.

  Den som inte kan se det vi kallar Gamla och Nya Testamentet som en helhet får en mycket haltande bild av Jesus.

  /Kjell


 104. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag har själv levat med en ‘Gentle Jesus, meek and mild-bild’. Och det tog några år på vägen innan jag kunde börja se att/hur GT och NT faktiskt talar om samme Gud – samme Messias. I samma veva började också bitarna falla på plats för mig vad gäller Israel, och deras plats i Guds frälsningshistoria.

  Det hänger ihop.


 105. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Det var den mer komplexa bilden av Jesus som jag funderat över. Och som du tog upp.

  Jag har fullförståelse att det inte går att teckna en helhetsbild. När jag var ung tyckte jag att det bara behövdes NT. Ju äldre jag blivit desto mer har jag förstått att Gud är Jesus och Jesus är Gud därför behöver jag GT för att förstå Gud på djupet.

  Jag gjorde vapenfritjänst när jag var 18. När Irak tågade in i Kuwait 1990 började på allvar fundera över om det var meningen. Jag kan inte säga att jag har en fullständig lösningen eller bild men jag tror ändå på att det är rätt att försvara sitt land. Det går kanske inte ihop med den allmänna bilden med evangelierna men läser man hela Bibeln så tror jag att man har den rätten. Dock säger jag inte att jag besitter hela sanningen om detta.


 106. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  I väntan på det fullkomliga Gudsriket, får vi underordna oss den samhällsordning som finns och den ordning, som gäller stater emellan.

  Paulus sa “underordna er all samhällsordning….. “. Jesus ordnade också skatt till templet för lärjungarnas del, Matt 17:24-27. Det judiska religiösa kulturen var ju också den samhällsordning, som då rådde för alla judar.

  Jesus säger, att det visserligen inte är nödvändigt för lärjungarna att betala, eftersom dom är Guds söner, men han ordnar fram pengar, för att ingen skall stöta sig med dem.

  När det gäller krig, så har vi ju också Johannes döparens svar till de soldater, som kom för att bli döpta tillsammans med andra, som ville omvända sig. När dom frågar “vad skall vi göra?” sa han inte, att dom skulle sluta vara soldater.

  Han sa, att dom inte skulle pressa pengar av någon med våld eller hot utan vara nöjda med sin lön. Visserligen var detta i övergången mellan det nya och gamla förbundet, men ändå kan detta vara något att reflektera över i sammanhanget.

  Jesus hade ju också stor respekt för den romerske soldaten, som hade en tjänare som var sjuk. Trots att soldaten representerade den romerska ockupationsmakten, så tog inte Jesus tillfället att tillrättavisa honom eller förebrå honom för att han var soldat.

  Nåd och frid till er alla!


 107. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  PS. Terroristorgaisationer som Hamas och IS m fl tillhör däremot inte den samhällsordningen Paulus talar om. DS


 108. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Erik och Birgitta skrev:

  När det gäller krig, så har vi ju också Johannes döparens svar till de soldater, som kom för att bli döpta tillsammans med andra, som ville omvända sig. När dom frågar “vad skall vi göra?” sa han inte, att dom skulle sluta vara soldater.

  Så är det och dessutom är det ju faktiskt så att soldater i en försvarsmakt kämpar för att skydda andra människor.

  De offrar sin egen trygghet och säkerhet för andras skull.

  Pacifism är en utopi. Det funkar inte i praktiken. Visst kan man själv vända andra kinden till när det är bra att göra så.

  Men den make och fader som inte är beredd att skydda hustru och barn agerar mycket egocentriskt.

  Till pacifist-teoretikerna skulle jag vilja säga att om de såg någon bli överfallen och misshandlad och inte vore beredda att hjälpa agerar de otroligt fegt och egoistiskt.

  Ja, jag törs till och med påstå att de då begår en synd.

  /Kjell


 109. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Absolut Kjell och Erik och Birgitta! Håller med er i dessa era kommentarer!
  Vem kan stilltigande se på och sitta med armarna i kors om man bevittnar våld, misshandel och övergrepp?!

  För mig skulle ett sådant handlingssätt vara helt förskräckligt!!

  Birgit


 110. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Som jag skrivit innan så gjorde jag vapenfri tjänst. Idag skulle inte göra det.

  Jag tror att vända andra kinden till är menat i sociala situationer. Det vill säga uppstår bråk är det bättre att vända andra kinden till, och det är det. Men det är stor skillnad när fysisk våld används mot någon annan.

  Jag såg en länk där IS gick runt och sköt ihjäl människor som låg ihoprullade. De sköt ungefär på ungefär en decimeters avstånd. Jag har svårt att se att det skulle vara fel att använda våld för att försvara oskyldiga liv.

  Jag tror att kristenheten blivit vilse på grund av att man ser judendomen och kristendomen som två olika religioner. Jag tycker idag att kristendomen är en utveckling av judendomen. Jag kan inte längre se att NT är viktigare än GT. De är lika viktiga. Men många har svårt att svara på de enklaste frågorna om vad som tex kommer hända under vedermödan och vem det är som straffar, därför att de är fast i att Jesus är humanist. Och den bilden får man kanske om endast läser Evangelierna och Paulus brev och om man inte reflekterar över hur ofta de använder GT som referenser i sina svar och utläggningar.

  Gud bevare människor som är utsatta för IS-våld, och människor på andra håll som förföljs och avrättas.


 111. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skrev: “Som jag skrivit innan så gjorde jag vapenfri tjänst.”

  Det är inget fel i ditt val.

  I nödtid behövs det massor av människor som hjälper till att ta hand om skadade eller röjer efter bomber eller lagar mat åt soldaterna och så vidare…

  Varje lands försvar borde hålla mer räkning med personliga önskningar och inte behandla människor som själlösa pioner.

  /Kjell


 112. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik, vad bra det du skriver här!
  Ser det på samma sätt som du. Och hade man kunnat förhindra denna djävulska avrättning på något sätt, för att på det sättet rädda livet på alla dessa oskyldiga massakrerade människor, så har jag svårt att se att det vore fel.

  Men, det är inte helt lätt dessa frågor…

  Mycket bra det du skriver om att läsa och se hela Bibeln som uppenbarelsen av Gud. Det blev för mig så klart detta när jag läste det du skrev!

  Tack Fredrik för det!!

  Önskar dig Herrens frid!

  Birgit


 113. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Du skriver 20140810 11:47:

  ”Jag kan inte längre se att NT är viktigare än GT. De är lika viktiga.”

  Det finns ett grundläggande problem med detta påstående:

  JESUS KRISTUS FÖRSONINGSDÖD FÖR VÅRA SYNDER.

  Skillnaden mellan det gamla och nya förbundet åskådliggörs genom Hebreerbrevets författare:
  ”Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder” (gamla förbundet; Heb. 10:4)

  ”Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade FRIKÖPT OSS FRÅN ÖVERTRÄDELSERNA UNDER DET FÖRSTA FÖRBUNDET” (Heb. 9:15).

  I det gamla förbundet blev synderna överskylda, i det nya förbundet blir de utplånade.

  Därför kunde inte Abraham och gamla testamentets på Gud troende komma till himlen INNAN Jesus hade uppstått från de döda. Jesus visar detta: ”Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom (Luk. 16:22-23.) .

  Utan Jesu uppståndelse kunde Gudsmänniskorna i GT aldrig komma längre än till Abrahams plats i Hades. Deras synder var ännu inte utplånade. ”Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder” (1 Kor. 15:17).

  Det var ju genom Jesu uppståndelse som Gud bevisade att Han accepterade Jesu försoningsoffer för våra synder.

  Det var först genom Jesus som de kallade under gamla förbundet BLEV FRIKÖPTA FRÅN ÖVERTRÄDELSERNA.

  Så behöver den frälsta människan inte längre gå till Hades, utan hon kan direkt efter den fysiska döden gå till Herren, eller som Paulus säger: ”Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren” (2 Kor.5:8).


 114. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tachbulah,

  Jag tror att du missförstod Fredrik.

  /Kjell


 115. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tachbulah,

  Som jag skrev vänder jag mig emot att endast läsa NT. Vi behöver GT för att på djupet förstå vem Gud är. Jesus och Paulus hänvisade alltid GT, som rinnande vatten. Alla teologiska svar hämtade de från GT.

  Skillnaden mellan NT och GT är som du precis som du skriver att Jesus dog på korset för våra synder så att du och jag och alla andra kan få frälsning. Men enbart studier av NT gör att vi inte på djupet kan förstå Jesus ord och då blir Jesus för många en humanist.

  Jesus ger frälsning men om vi inte är lydiga honom så finns det också ett straff. Jag tycker att många idag vill ducka för denna obekväma sanning.

  Jag försöker inte skriva en ny religion utan ansluter mig till uppfattningen att kristendomen är en utveckling av Judendomen. Många kristna vill inte se det så. Det kom med KK som ville göra sig av med judarna. När lärjungarna missionerade gjorde de det i synagogan där det fanns sådan. Detta är idag omöjligt på grund av den tidiga kristna kyrkan som ville separera kristendomen från judendomen. Följden av det blev förföljse av judar.

  Kristendomen blir så mycket rikare om man läser GT med öppna ögon, även om del skiljer och många stycken är svår att förstå. Men som Kjell har skrivit så handlar det om andlig utveckling. Det var detta som jag upptäckte att jag gått från att enbart koncentrera mig på Evangelierna och inte brytt mig så mycket om GT till att idag börjat läsa GT med nya ögon.

  Hoppas att vi kan förstå varandra i denna fråga för det handlar inte om att förminska Jesus utan tvärtom att bättre förstå honom.


 116. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tachbulah,

  Jag vill bara tillägga att vi inte ska ta efter judiska seder och högtider. Paulus säger att vi inte behöver omskära oss men om vi gör det så är vi tvungna att leva efter hela lagen.

  Jag vill bara göra detta tillägget så att det inte blir några missuppfattningar eftersom det finns kristna som vill leva efter judiska högtider och anser att man mer eller mindre att tvungen att göra det.


 117. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vill bara förklara mig lite; det är klart att jag även tidigare sett på GT som Guds ord och att Han även där talar till oss och visar på vem Han är. Men när jag läste Fredriks kommentar här så blev det på nåt sätt som en ögonöppnare för mig huur viktig även GT är för att få en mer komplett bild av Gud.

  Tack Birgit


 118. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tachbulah,

  Jag undrar nog lite grand vad precis det är som du vill säga.

  Fredrik skrev: Jag kan inte längre se att NT är viktigare än GT. De är lika viktiga.

  Din respons var: Det finns ett grundläggande problem med detta påstående: JESUS KRISTUS FÖRSONINGSDÖD FÖR VÅRA SYNDER.

  Och Jesus sade, efter uppståndelsen: Så är det skrivet, att så måste Kristus lida och på tredje dagen uppstå ifrån de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn bland alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till allt detta.

  Jesus ansåg tydligen att Kristi försoningsdöd för våra synder är nedtecknad i GT.

  Jag håller helt med dej att det handlar om ett nytt förbund, och inte “förnyat förbund” som HRM-grabbarna vill göra gällande.

  Det är utan minsta tvekan av oskattbart värde att vi har fått ta emot NT’s texter.

  Vi behöver dock GT för att förstå många saker i NT och vi behöver NT för att förstå många saker i GT.

  Med dina erfarenheter och kunskaper kan jag svårligen föreställa mej att du har en annan mening angående detta.

  /Kjell


 119. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Några kommentarer.

  Fredrik,

  Det är bra att du ger klart besked om var du står i denna frälsningsavgörande
  fråga. Just därför att

  ”Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apg 4:11-12).

  Det är viktigt att klargöra detta, eftersom många ”surfar” på bloggarna utan ha en aning om vad kristen tro innebär.

  Fredrik och Kjell,

  Jodå, jag har läst/studerat/rannsakat hela Skriften (GT + NT), många bibelversioner från pärm till pärm, otaliga gånger, ofta med grundtexten, koinegrekisk och hebreisk grammatik, lexikon etc tillgängliga.

  ”Allt” finns beskrivet i GT, men mycket i form av mönsterbilder.

  Jesus som offerlamm är ett centralt tema i GT – som återkommer i NT.
  ”Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat… (Upp. 5:6)

  Genom att fokusera på det centrala i kristen tro – Frälsningen – kan vi övergå från att i olika frågor vara ”tyckare” till att – i all anspråkslöshet – bli ”evangelister”.

  Frid.


 120. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela,

  Försök att inte bry dig om B-O,s ständiga påhopp.

  Om du känner för det får du gärna nominera en bra kristen sång samt en mindre lyckad sådan på min sajt. Ja, och ni andra som vill ha trevligt o kanske en smula intressant en stund är varmt välkomna:)

  Jag kan vara seg med moderationen för jag har fått lite fullt upp men hava tålamod.

  http://litevardagstro.wordpress.com/


 121. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack du, Ulrika!
  Nej, jag bryr mig nog inte lika mycket om påhopp längre. Nu vet jag att det alltid kommer att finnas olika uppfattningar. Och man måste kunna få presentera sin egen, och klara va att andra tycker passionerat annorlunda. 🙂


 122. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “………passionerat annorlunda……”

  Å….oj,oj,oj……med din glada gubbe efter det uttrycket hoppas jag att det är okej att det gav mig dagens skrattkramp. Å så kuligt uttryckt!

  Då kanske jag ska passa på att dela ett nytt uttryck som min man och jag nyligt “uppfunnit” i vårt arbete att komma ifrån uppsamlad “sorg o bitterhet” osv. För att försöka skapa distans från detta som varit oss till börda så har vi börjat säga:”Cyniskt sett skulle man kunna säga…..”

  Eller om någon av oss kommer på sig själv med en “bitter” slutsats kan den säga:…..!…..cyniskt sett alltså…..” Å, så skrattar vi åt oss själva=D


 123. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack för tipset!
  Vi har ett liknande: ‘om jag ska vara helt sarkastisk, så…’
  Visst är det bra om/när man kommer på sig själv!

  Och, för att vara helt ärlig, så har jag inget emot ‘passionerat annorlunda’.
  Bara man kan backa upp sin uppfattning med sunt bibelstöd (ej taget ur kontext).


 124. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Så lätt det tycks vara att leda människor vilse. Bara man talar tillräckligt myndigt, kryddar med lämpliga bibelord, skriver med VERSALER då och då, så faller folk pladask och utnämner någon till en gudsman, profet eller liknande. Inget funderande på vem som upphöjs och vad som förkunnas, bara svälja allt. Skulle någon drista sig till att pröva blir den personen utbuad.

  På hemsidan som kallas “I Bibelns ljus” har detta jag beskriver ovan skett just nu. På samma sida brukar några förfasa sig över att några låter sig bedras av t.ex. Joel Osteen och Benny Hinn, men ser tydligen inte att de själva låter sig ledas vilse.

  Jag har många gånger hamnat vilse och blivit räddad av Herren. Efter ett antal sådana irrfärder började jag bedja om att få urskiljningsförmåga, och jag är viss om att Herren hörde den bönen, eftersom jag under de senaste åren inte har följt någon människa, utan bara Herren. Det är Herren som hjälper oss att se klart, så jag vet mycket väl att jag i mig själv inte klarar att se, utan det är bara Herrens nåd som åstadkommer det.

  Måtte Herren hjälpa oss var och en att se klart, och kunna skilja på det äkta och det falska!


 125. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Majlis,

  Det som förvånat mej mest är den totala oförmågan (eller är det ovilja) att skilja mellan person och sak, samt oviljan att pröva allt och behålla bara det goda.

  • Att abort är mord och därmed synd vet var och en som låter Guds Ord vara den mall med vilken man bedömer den så kallade vetenskapen.

   I Bibeln blev man med barn och inte med cellklump eller foster. Och exempelvis psalm 139 talar om hur Gud själv “väver” den människa som fått sin början genom sammansmältandet av två halva celler.

  • Att vår Gud hatar våld mot oskyldiga vet vi också och att han har lovat att det man sår får man skörda har vi svart på vitt på.
  • Att pingströrelsen från att ha varit starkt sekterisk ändrade kurs och adopterade både liberalteologi och synkretism är ju ingen stor hemlighet. Vilken bibeltrogen kristustroende som helst kan konstatera detta.

  Det finns all anledning att ta ställning och i mån av möjlighet att protestera mot båda dessa saker.

  Detta är således prövandet och behållandet av “det goda i profetian” OFREDSTIDER.

  Resten av “profetian” får vi lämna därhän. I alla fall enligt Guds Ord.

  Men om “profeten” insisterar på att vi sväljer allt, eller inget, uppstår det problem.

  Om “profeten” kallar dem som prövar för “satans hantlangare”, för människor med “smutsiga fötter som trampar på hans bok”, för “begabbare”, för “hånare”, för “bespottare”, för Guds fiender…..

  Ja, då får vi trösta oss med Guds Ord i femte mosebok: ” När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

  Låt honom förbanna, skrika och hota!

  Du skall inte vara rädd för honom.

  /Kjell


 126. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det är helt riktigt, Kjell, att man ska pröva och behålla det goda (samt förkasta det falska).

  I just det beskrivna fallet har gedigen prövning gjorts av flera, där man också varit tydlig med att inte förskjuta just ‘det goda’ – de punkter du för fram.

  Ändå kan den som prövar mötas av anklagelser om motsatsen.
  Som om man i detta fall skulle vara FÖR abort, bara för att man ifrågasätter den medföljande, geografiskt riktade (och tidsspecifika) domsutsagan. Samt att man därutöver ifrågasätter ‘profetens’ anspråk och uppförande.


 127. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela,

  Jag försöker ta upp problematiken ur ett bredare perspektiv i min nya bloggpost Kvinnliga präster.

  Det huvudsakliga fel som S-E begår är att han kallar sig “profet” men vill bli behandlad som “apostel”.

  /Kjell


 128. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  STUDIEBIBELNS kommentarer har verkligen stimulerat en mer systematisk bibelläsning hos mig. Och nu vill jag börja dela dessa kommentarer med er och blir jätteglad om någon vill dela sina kommentarer kring dem o de bibelverser som de berör.

  http://litevardagstro.wordpress.com/


 129. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag vet inte vad Gunnar Samuelsson tror eller inte tror, men historiker och bibelforskare i allmänhet är överens om att det inte var ett kors (i den moderna bilden) som Jesus bar. Man kostade inte på en som var dödsdömd att få ett fint kors. Det som alla kristna “Biblical Gardens” i Israel brukar visa är att han bar en bjälke fram till avrättningsplatsen som spikades upp på ett naturligt träd, eller på en påle som var rest sedan tidigare. Man får inte glömma att korsfästelsen av Jesus var en engångshändelse för romarna. De korsfäste många och senare när de besegrat det judiska upproret år 135 så korsfäste de massor av judar. Dessa led fysiskt lika mycket som Jesus, men betydde inget för vår rättfärdiggörelse.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Instrument_of_Jesus'_crucifixion

  Katoliker och andra oandliga eller okunniga människor, vill ofta frossa i Jesu fysiska lidande och tror att det var detta som var lidandet för Jesus. Detta framkommer tydligt i filmen Passion of Christ. Apostlarna gav sina liv som martyrer och kristna uthärdade lidande på Roms arenor med glädje. Skulle Jesus vara sämre? Det står ingenstans att Jesus skrek och stönade av smärta. Nej, det största lidandet uthärdade Jesus dagen före i Getsemane. Då bestämde han sig för att lyda Faderns vilja och bli gjord till synd. Det var det största lidande som någon människa genomgått.
  Vi uppmanas inte av apostlarna att älska korset, utan att älska den som hängde på korset (stavros). Det finns en osund tillbedjan av korset som kommer från katolskt håll och som smugit sig in i frikyrkorna. Var på er vakt mot seden att gå fram till ett kors och tända ett ljus. Det har inget med apostlarnas tro att göra.
  Gud välsigne er alla!


 130. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Glömde ett “inte”. Skall vara: Man får inte glömma att korsfästelsen av Jesus inte var en engångshändelse för romarna.


 131. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  SÅ Gerdvall,

  Jag har flyttat denna kommentar till Off Topic fast jag vet att det inte var du som började diskussionen om Samuelsson. Off Topic började således tidigare!

  Anledningen till att jag vill stanna där i profet-tråden är att jag önskar att den håller sig till ämnet.

  En annan anledning är att diskussionerna om den exakta formen på avrättningsredskapet redan tidigare har förts i andra bloggar.

  Ett problem är utan tvekan att många heretiska läror gör ett stort nummer av detta. Inte minst de unitariska lärorna.

  I alla fall inte just nu vill jag ta upp detta kontroversiella ämne på min blogg.

  1 Kor. 1:18-14

  Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.

  Sedan fanns det tydligen plats för ett ganska stort meddelande ovanför Jesus.

  Lukas 23:38 En överskrift var också uppsatt över honom, skriven med grekiska, latinska och hebreiska bokstäver: Denne är judarnas konung.

  Det behövdes en rejäl skylt, synlig minst 3 meter högt, på dessa tre språk, för att synas av åskådarna på säkert avstånd.

  /Kjell


 132. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack Kjell! Det är en ickefråga för mig hur det avrättningsredskap såg ut som romarna använde för att avrätta kriminella eller motståndsmän. Så vi är eniga.
  Jag älskar talet om korset, eftersom Paulus med detta inte avsåg den avgudadyrkan av korset som senare uppstod, utan det som hände på detta kors.


 133. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  SÅ Gerdvall,

  Jag skulle nog inte våga gå så långt att jag kallar avrättningsredskapet en icke-fråga.

  Men av erfarenhet vet jag att det alltid finns en gömd agenda när någon tar upp detta till diskussion.

  /Kjell


 134. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell, jag skrev inte det du påstår. Jag skev “Det är en ickefråga för mig HUR det avrättningsredskap såg ut som romarna använde för att avrätta kriminella eller motståndsmän.”

  Jag tillsammans med många andra historiskt intresserade kan uppleva det intressant att förstå den kultur och praktiskt handlande som var på Jesu tid. Detta intresse delas av många bibeltroende och därför finns det forskning på detta område och som tar sig synliga uttryck som Biblical Gardens i Israel. Där kan man få se nybyggda redskap och tekniker hur man på biblisk tid tröskade, vintillverkning, hur en grav var byggd m m. Det finns inga sådana center som menar att de kyrkliga korsen ger en sann bild av verklighetens “kors”.

  Teologiskt så är “korsets” utformning en ickefråga för mig, men historiskt tycker jag det är intressant att få en så sann bild som möjligt av bibliskt praktiskt liv.
  I den kyrkliga världen (läs icke frikyrkliga världen i Sverige) är korset långt mer än ett historiskt avrättningsredskap. Det kan se ut på ett otal sätt och mycket falsk tillbedjan och avgudadyrkan är kopplad till korset. Fråga dom som bor eller bott i ett katolskt land.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_cross


 135. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  SÅ Gerdvall skrev: “Teologiskt så är ‘korsets’ utformning en ickefråga för mig”

  Att Fadern skulle ha överlåtit detta åt “slumpen” i historiens viktigaste skeende kan jag inte acceptera.

  Du får finna dej i att ytterligare kommentarer om detta kommer att gå raka spåret till skräpkorgen.

  Denna blogg är ju som du vet (enligt ditt eget omdöme) en правда-sajt.

  Och för dem som inte kan ryska bör jag då förklara att “правда” – pravda betyder “sanning” men att det även är namnet på den tidning som Sovjet-ledningen använde för att censurera och tysta meningsmotståndare.

  /Kjell


 136. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det är trösterikt och uppbyggligt att se att det finns vakna syskon i Herren, som prövar utifrån Guds Ord, och inte låter sig påverkas av vad majoriteten säger. Ni är i mina böner.


 137. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Får man lätta upp stämningen något med en rapport om en holländsk knäppgök?

  Om du kan läsa holländska kan du läsa här: Inbreker belt huilend politie op

  Inbrotts-tjuv gråter när han ringer polisen

  En inbrottstjuv i Alkmaar hittade inte vägen ut ur den firma (industri) han hade brutit in i. Han råkade i panik och ringde, gråtande, polisen.

  Den lokala polisen twittrade detta meddelande.

  “Mannen hade brutit sig in genom ett fönster och kunde inte komma ut ur industrilokalen”, berättar den lokala polisen Bauke van Dijk för NOS (Hollands TV Media) Som sig bör hjälpte vi honom ut samtidigt som han arresterades.

  Inbrottstjuven är 60 år gammal och bor i Duiven. Polisen vet inte varför han bröt sig in. När han arresterades var han förvirrad och berusad. Han sitter fortfarande i arrest.

  Nog borde man väl gråta, men det är svårt att hindra draget i mungiporna.

  Det är synd om människorna sade salig dumbom.

  /Kjell


 138. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jo, det blev ju ett fnissläge här. Och om han klarade av att ringa rätt nummer ska han nog klara sig när han sovit ruset av sig. Å så får han skaffa fram pengarna till offret.


 139. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Inbrottstjuven hade ju ett visst ärligt hjärta 🙂


 140. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Önskar dela ett kapitel ur Mr Smits bok. Mr Smith levde som evangelist under 1800-talet och en bit in på 1900.

  http://litevardagstro.wordpress.com/

  Ps. Kjell,
  Kan du inte ta bort mina arga, gamla kommentarer. Människor kan ju tro att jag fortfarande är arg. Fastän jag är oarg o glad som en potatissäck. O doftar som en så´n gör jag också:)


 141. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Det är inte brukligt att ta bort information från publicerade kommentarer.

  Sådant lutar åt verklighetsförfalskning.

  Det är nog bättre att du själv ger ditt vittnesbörd angående sinnesändring.

  Moses och Paulus var mördare och inte ens detta svåra brott har suddats ut ur Bibeln.

  Gud gillar ärlighet och öppenhet. Till och med när det kan anföras mot honom.

  /Kjell


 142. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  På senare tid har det på flera forum dykt upp åsikter om att vi kristna inte ska medverka till religionsfrihet. Så här skrev jag på vaknasverige:

  1. Det finns egentligen inte något problem att som kristen slå vakt om åsiktsfrihet och religionsfrihet eftersom Gud har gett oss fri vilja.

  2. Om det inte finns religionsfrihet och åsiktsfrihet så skulle vi få problem att verka som kristna både i väst och i andra världsdelar.

  Väst vill helst av skaffa all form av religion, det som skyddar oss är just religionsfriheten. Det kan komma en dag då den avskaffas och då kommer vi att få leva under jorden.

  Vi kan inte åka till andra länder och missionera om det inte finns religionsfrihet. Om vi står upp för religionsfriheten så kan vi ställa krav på andra länder att införa religionsfrihet.

  Det delikata problemet är hur långt vi ska sträva efter religionsfrihet. Religioner som förtrycker ska vi opponera oss emot.

  Det som skulle behöva i väst är en stark röst som kan föra fram kristen etik och moral. En sådan stark röst att samhället sluter upp kring dessa värderingar.

  Det var genom kristendomen som demokratin utvecklades.


 143. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skrev: “Det delikata problemet är hur långt vi ska sträva efter religionsfrihet. Religioner som förtrycker ska vi opponera oss emot.”

  Det du nämner här är ju ett verkligt dilemma och det kommer troligen att beslutas om en gräns för både religionsfrihet och yttrandefrihet.

  När det görs kommer alla utom de drabbade att vara ense med varandra. Det kommer att tvingas fram av terrorister och “hatbloggare”. Dessa måste ju stoppas.

  Men sedan kommer gränsen att debatteras och lobby-grupper kommer att kräva att diskriminerande yttringar mot just dem förbjuds.

  Pippi Långstrump, Tintin och Tom & Jerry har tvingats att varna för diskriminerande texter och i vissa fall censurera.

  Visst skulle man vilja censurera de texter i Al Quraan som talar om att alla som bekänner att Gud har en son skall skållas i het olja och att man skall skära ut deras tunga och hacka av dem fingrarna.

  Hur länge dröjer det innan Bibeln kommer att censureras? Redan nu fängslas predikanter i England om de läser Rom. 1 fullt ut.

  Jag tror att detta kommer att hända, och när det händer befinner vi oss i den 7-åriga vedermödans tid.

  /Kjell


 144. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Religionsfrihet och yttrandefrihet bor vägg i vägg. I United Kindom har redan evangelister blivit tagna av polisen för att de vågade citera ordagrannt ur romarbrevets första kapitel.

  I går skrevs följande på en grann(blog?)

  Den som inte begriper att Obama bedriver ett dubbelspel är korkad. Obama är bakom den falska fasaden överlycklig för att islamska staten breder ut sig. Ett muslimskt Kalifat i Israels direkta närhet har alltid varit Barack Hussein Obamas dröm.

  Den som skriver sådant, och den som släpper in sådant, medverkar till den förföljelse som kommer att komma.

  Det är verkligen inte vårt uppdrag att publicera konspirationsteorier och tjafs.

  Vårt uppdrag är att vittna om Kristus och frälsningen.

  Det är inte vårt uppdrag att döma alla som inte kan bevisas oskyldiga.

  Men vi har blivit kallade att urskilja ont från gott när vi ser det.

  Det är inte vårt uppdrag att fantisera och hitta på.

  Men vi har blivit kallade att pröva allt och behålla det goda.

  /Kjell


 145. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ett sådant påstående tjänar bara till att ge kristna ett dåligt namn.

  Ska man komma med en så allvarlig anklagelse, bör man ha ordentligt på fötterna – oavsett vem det är man vill ‘exponera’.


 146. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela säger:”Ett sådant påstående tjänar bara till att ge kristna ett dåligt namn.”

  Har tänkt på hur kristna bloggar ger tron, som jag upplever det ett “dåligt namn.” Den kanske största kristna bloggen varvar frågor kring abort, äktenskap och politik om o om igen…om o om igen å så tar vi sjuttioelvte varvet om abort, äktenskap och politik….För den som söker måste tron se ut att handla om att vara emot abort, vara emot skilsmässa och att vara emot Sverigedemokraterna. I så fall är jag troende…Och de näst största bloggarna hänger på och dunkar varandra i ryggen. Höll på att glömma hela-euforin-pingst-bloggen också. Flum och upplevelser, magi och socialhjälp. Ur den bloggens perspektiv på tron är jag ett hopplöst fall. Och så har vi spekulations och konspirationsbloggen som torde skapat rivsår i öronen hos många vid det här laget.


 147. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela,

  Vet du, jag tror att alla de saker som kommer att lägga snaran som obetänkt kommer över världen. Det blir ett ganska långt citat nu från Lukas 21:20-36 där Jesus talar om slutet på ändtiden:

  När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd. Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse.

  Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk. De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.

  Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas.

  Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.

  Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

  Han gav dem också en liknelse: “Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker.

  Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

  Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden.

  Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

  Jag vill uppmana alla konspiratoriker och olyckskorpar att läsa detta noggrannt.

  Och ännu mer vill jag uppmana alla som blir betryckta av konspiratorikerna och olyckskorparna att läsa detta ännu nogrannare.

  Nu skall jag drista mej till några få “förklaringar” av texten:

  Fråga: Kan vi se Jerusalem omringas av härar?

  Svar: Ja, att detta hör till det som ganska snabbt kan hända tvivlar väl ingen på.

  Fråga: Är det möjligt att Jerusalem kan bli ödelaggt? Eller hör detta till historien om Jerusalems förstöring ungefär 40 år efter Jesu korsfästelse?

  Svar: De ortodoxa islamisterna, rättare Muhammedanerna, försöker ju organisera en gemensam front med talespersonerna i Iran och hos Hesbollah och Hamas. Men jag tror att Herren inte kommer att tillåta detta. Hur och när vet jag inte.

  Fråga: Har vi nu nått fram till “vedergällningens tid när allt som har skrivits skall gå i uppfyllelse”?

  Svar: Det vet vi inte, men nog visar många tidstecken på att det, så att säga, “ligger i tiden”.

  Fråga: Handlar de tecken som skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden om tetrader och så kallade “blod-månar”? Eller kanske om vulkanutbrott och jordbävningar.

  Svar: Det kan knappast handla om blodmånar och dess tetrader för dessa beundras och visas i media. Inte en enda person ger upp andan av skräck på grund av detta.

  Fråga: Kommer vi att få se Människosonens ankomst på skyarna?

  Svar: Vi vet inte när detta kommer att ske, men de som lever då kommer att kunna se det. MEN!!! lägg märke till att dagens laser- och LED-teknologi, kopplat med världsvida massmedia kan fejka detta! Då finns det bara ett test som håller. Stäng av TV och smartphone och se om det fortfarande är synligt där du befinner dej. Om inte så handlar det om en bluff.

  Fråga: Bör vi nu bekymra oss och ränna runt som skållade troll och söka tecken och hamstra och skydda oss?

  Svar: Nej! För Jesus sade att vi då skall räta på oss och lyfta upp våra huvuden. Han sade att då närmar sig vår förlossning. Han lovade oss att Guds Herravälde (Jesus som Kung i Jerusalem) då står för dörren, och det släkte som lever då inte skall förgå, förrän allt detta har skett.

  Fråga: Kan vi då leva “frivolt” och resonera som liberalteologer och subjektivister?

  Svar: Nej, absolut inte! För fastän himmel och jord skall förgå kommer inte Herrens ord att förgå. Och den som då bara lever för njutningen kommer att överraskas av den snara som plötsligen kommer över jordens alla inbyggare.

  Och, vet du hur en snara fungerar? Jo, den fungerar för att du inte ser den, och för att den är så snabb att du inte kan undvika den när den väl har börjat fungera.

  Vaka därför alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.

  Genom att oroa sig? Nej, visst inte!

  Genom att ha kärlek till Sanningen, det är Guds Ord, och genom att begrunda Guds undervisning dag och natt, det vill säga med prioritet, hela vårt liv.

  /Kjell


 148. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela,

  Jag håller med dig. Det ger dålig smak och det drabbar alla som kallar sig kristna. Hoppas att få icke kristna kommer till sidan, den ger ingen Kristus doft.

  Har försökt att nyansera bilden av Obama och bakgrunden till anklagelserna. Det var visst inte så populärt. Jag har avgivit löfte till närstående att inte besöka sidan. Nu får jag ta tag i det och hålla löftet. Jag blir bedrövad över så mycket dynga sprids.


 149. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,
  vi vet ju i detta fall inte vad som motiverade skribenten att skriva som han gjorde.
  Huruvida det var rasistiskt motiverat i detta fall, kan vi ju inte uttala oss om, eftersom inte heller vi kan läsa tankar.

  Men att komma med ett påstående av den kalibern [om gjordes om Obama], utan att kunna hänvisa till direkta citat eller andra fakta – det blir ju en grundlös anklagelse.
  Hur kan vi säga vad Obama, eller någon annan, ‘drömmer om’?

  Nej, sådana kommentarer håller alldeles för låg nivå. Det blir rena smutskastningen.
  Och det tycker jag inte att vi som kristna ska hålla på med.

  Låt oss ponera att vi hade uttryckt samma sak om till exempel Stefan Löfven?
  Sagt att han ‘gladde sig åt IS framfart’ ?!
  (Nu inser jag att jämförelsen haltar.)

  Nej, ska vi som kristna uttrycka samhällskritik (eller annan kritik) så måste vi ju komma med väl underbyggda argument, och inte slänga ut anklagelser i luften. Ett sådant beteende vinner ingen trovärdighet.


 150. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Käre broder Fredrik!
  Naturligtvis får var och en uttrycka vad man tycker, men att säga att Berndt Isakssons Hemsida inte sprider någon Kristusdoft, det håller jag i alla fall absolut inte med om. Tex tycker jag de dikter och de bibelordsom Berndt lägger ut är mycket starka! Även en del kommentatorer där tycker jag sprider Kristusdoft. Tex Lars Hurtig och Britt och Mikael Walfridsson och Ziri, men även andra, det är dessa som jag just nu tänker på. Själv brukar jag verkligen lägga ner hjärta och bön inför de gästartiklar som jag skriver. Och både dessa artiklar och även kommentarer önskar jag av hela mitt hjärta ska förmedla Jesus Kristus och levande ord ifrån Guds hjärta. Det är syftet med att jag skriver överhuvudtaget: dela Jesus Kristus och sanningar som blivit levande för mig i Ordet. Tycker också det är föredömligt av Berndt att tala för de svaga i samhället; tiggare och andra.

  Önskar dig Herrens dyrbara frid!

  Ville ta Berndt Isaksson och hans hemsida i försvar.

  Visst finns det alltför många däremot på alla bloggar/ Hemsidor som skriver kommentarer och som inte jag heller så ofta upplever Kristus-doft ifrån det man skriver. Tyvärr. Har själv skrivit sådant jag ångrar sedan och då har jag bett om förlåtelse för detta.


 151. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Nu önskar jag ställa en fråga som jag funderat över länge och som jag ser är aktuell igen.
  Vad är “Kristusdoft”?
  Seriöst fattar jag inte vad det är.
  Ge mig en vägledning, hur känner jag igen den doften?
  Exempel? Ursprung?


 152. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Birgit Hedström skrev: “Har själv skrivit sådant jag ångrar sedan och då har jag bett om förlåtelse för detta.”

  Samma här och kanske är just detta skillnaden. Jag förmodar att du aldrig har ångrat efteråt att du bad om förlåtelse.

  Det går ju faktiskt även att be om förlåtelse om (eller när) man tar in en kommentar som inte duger.

  Självrättfärdigande är i alla fall säkert ingen så kallad “kristusdoft”.

  Låt resten av kommentarerna ske där felet gjordes.

  Tyvärr försvinner ju gamla samtalsfora. Men jag minns tydligt (eftersom jag protesterade då som nu) att Obama anfölls, på den sidan, redan innan han hann flytta in i Vita Huset.

  Detta kallade jag då, och även nu, rasism.

  /Kjell


 153. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Bra fråga! Mestadels är det nog bara ett annat sätta att säga “gilla” och “ogilla”.

  Det refererar troligen till följande text:

  2 Kor. 2:14-17 Men Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt! Ty vi äro en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både ibland dem som bliva frälsta och ibland dem som gå förlorade. För dessa senare äro vi en lukt från död till död; för de förra äro vi en lukt från liv till liv. Vem är nu skicklig härtill? Jo, vi förfalska ju icke av vinningslystnad Guds ord, såsom så många andra göra; utan av rent sinne, drivna av Gud, förkunna vi ordet i Kristus, inför Gud.

  Lägg särskilt märke till sista versen!

  /Kjell


 154. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Birgit Hedström,

  Nu har jag inte skrivit att allt är fel. Jag har skrivit att det är fel att medverka till lögner sprids. Om en icke kristen kommer in på en sådan sida och dels läser om bråk mellan olika personer dels läser om konspirationer så menar jag med hela mitt hjärta att det inte är någon Kristus doft. Detta är något som jag känner djupt inom mig.


 155. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela,

  Jag har inte sagt eller skrivit att den eller den är rasist. Jag har skrivit att konspirationerna mot Obama har sin grund från rasistiska skribenter. Och att jag tycker det är olyckligt att de fortsätter att spridas.


 156. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik; vill inte tjafsa men det du skrev var uttryckligen “Hoppas att få icke kristna kommer till sidan den ger ingen Kristus doft.” “ingen…”

  Och detta håller jag inte med om.

  Mvh/ Birgit


 157. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik, det har jag förstått, trots att det kanske inte framgått.
  Håller för övrigt med dig.


 158. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Birgit Hedström,

  Ja, och det står jag för. Sidan det gäller är “Samtalsforum”, där finns mycket tjafs och länkar till främlingsfientliga sidor etc. Det tycker jag inte är någon Kristus doft. Vad hjälper det att det finns några inlägg som är bra. Lite surdeg syrar hela degen.

  Jag uppfattade att du syftade sidorna med gästartiklar och dikter. De har jag inte “dömt”.


 159. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Då gör jag ett första trevande försök att förstå användningen av begreppet “Kristusdoft” genom att se på de 2 sista orden i den bibeltext som Kjell citerar ovan. De 2 sista orden är: “inför Gud.”
  Spännande, genant, pinsamt och ansvarsfullt är min känsla. Alright, då drar jag till med den slutsatsen att något som doftar Kristus ska hålla inför Gud. Sedan har jag noterat att doften ska vara förankrad i Ordet, vilket är samma sak som att vara hållbart inför Gud.


 160. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Det stämmer väl ungefär. Texten blir ännu tydligare om man förstår vad “segertåg” betyder.

  När generaler kom tillbaka efter att ha vunnit ett fältslag eller krig tågade de in i ett så kallat segertåg. Till kejsarens och allmänhetens beundran.

  Den segrande generalen satt naturligtvis i en stol i en vagn och efter honom kom segertåget som bestod av tillfångatagna och krigsbyte. De tillfångatagna fick sedan bli slavar (vilket är synonymt med tjänare).

  Paulus syftar på att han går med i det segertåg som består av Jesu tjänare. Han understryker därmed sin tjänareställning och Herrens seger och överhöghet.

  /Kjell


 161. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Detta kommentarsfält heter ju Off Topic så kanske det är förlåtligt att citera en bloggare som levde och verkade för 250 år sedan. Fast han kallades ju förstås inte bloggare. Det handlar om Johan Henric Kellgren, född 1 december 1751 i Floby socken i Skaraborgs län, död 20 april 1795. Han var en svensk lyriker, kritiker och tidningsman samt docent i latinsk vitterhet 1774.

  Jag tänker citera början och slutet av hans berömda dikt “Våra Villor”. Och om du tror att det är ett inlägg i debatten om villoläror och slugt uttänkta fabler så har du rätt.

  /Kjell

  O filosofer! I, som skriken
  mot världens villor alla dar!
  Mån väl den lära I prediken,
  med mera ljus, mer sällhet har?
  Vem må ej då sitt nit förklara,
  att edra lagar lydig vara?
  Men om den väg I fören oss
  till en bedrövlig sanning länder,
  om eder vishets himlabloss
  en dödlig dag för nöjet tänder;
  om ur en glad och ljuvlig dröm
  I väcken oss till verklig plåga;
  då tolke dåren ert beröm!
  Då vandre lasten vid er låga!

  //knipp//

  Så fly, o grymma sannings dager,
  som våra glada drömmar stör!
  Vad mer, om villan oss bedrager,
  blott hon vår levnad lycklig gör?


 162. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,
  Och vapnet är Bibeltexterna? I syfte att segra över döden och ge liv. I motsats till vanliga krigssegrar. Och Segerherren Kristus avgör hur det egna vapnet ska komma till användning. Så om jag vill bedöma en påstådd Kristusdoft ser jag om doften stämmer med Ordet och har ett livgivande syfte. Ett liv med Kristus nu och sedan. Av det jag sett av påstådda Kristusdofter genom åren har det verkat lite flummigt. Det har doftat mer av vanlig humanism. Har haft en trevlig dialog med en annan man på en annan blogg som hamnade i frågan om att bryta löften. Bibeln säger tydligt vad som gäller i frågan (äktenskap), till och med jag fattar vad det står. Den ytterst trevlige mannen ville få mig att släppa mitt dåliga samvete över min historiska äktenskapsskillnad som jag genomgick för ett par år sedan. Och även om det ligger mycket av förstånd av det han säger så kan jag inte blunda för bibelorden. Och när jag läser de orden så svider det rejält kan jag säga. Samtidigt som jag är djupt tacksam över att de orden gäller för vad ska jag annars tro på nu när jag lever i en ny relation? Det som jag försöker säga är att humanism kan dofta väldigt mycket Kristus men utan en förankring i Ordet kan vi inte kalla det för en Kristusdoft. För mig doftar således orden om Äktenskap och Äktenskapsskillnad både surt och sött beroende på vilket perspektiv jag har. Men Segern är Herrens och Nåden är Herrens och Ordet som består är Herrens och låt det för Guds och vår skull få dofta av det. Mycket och ofta. Men ingen konstlad parfym nu bara.


 163. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag tar mig friheten att skicka in en sång som jag översatt. Den bär mig varje dag, en del dagar mer än andra dagar. Den fick nytt liv igår, en tung dag. (Ber om ursäkt för min kantiga översättning.)

  Den perfekta dagen
  Uppenbarelsen av sanningen kommer att komma,
  Varje öga kommer äntligen att se.
  Den perfekta dagen kommer äntligen.
  Han kommer att bryta mörkret,
  Med alla på knä,
  Kanske i morgon, kanske om hundra år.

  Den perfekta dagen kommer att komma.
  Då kommer jag dansa runt Tronen.
  Tillsammans med änglar kommer jag att prisa Honom.
  Jag möter honom som har gjort glädjen fullständig.
  Den fullständige på den perfekta dagen.
  Jag väntar på den perfekta dagen.

  Världen som jag känner kommer att försvinna
  Bara Hans kärlek finns kvar
  Hans barn samlade runt honom
  Sjunger underbara sånger
  Som ger härlighet till den uppståndne Son

  Mina ögon kommer att fokusera på Honom
  Jag kommer att springa till Honom som har kallat mig
  Varje ny dag kommer börja med att lovsjunga Honom, halleluja
  Endast Du är helig, Du ensam är helig

  Hans närvaro sötare än någonsin
  Jag kommer inte att gråta mer
  Mer av Honom är allt jag behöver

  Du ensam är helig
  Jesus Du är helig
  Jag väntar på den perfekta dagen


 164. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Träffande strofer av den där Kellgren!
  Särskilt de fyra sista:

  Så fly, o grymma sannings dager,
  som våra glada drömmar stör!
  Vad mer, om villan oss bedrager,
  blott hon vår levnad lycklig gör?

  Förvånansvärt vad lite som förändras…
  Ingenting är nytt under solen.


 165. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tänkte responsa under “Bilden” men får göra det här i stället. Igår började jag reflektera över vilken bild svenska missionärer ger av Afrikaner. Toppbilden på din sajt är bra på så sätt att den inte hänger ut individer och beskriver dem på ett konstigt sätt. Här är min första reaktion utifrån boken “I Afrikas hjärta” skriven av en svensk missionär. Lovar fler reaktioner och tankar löpande kan jag säga för det är någonting i grunden konstigt i missionärerna synsätt, vilket jag även kan spåra på hemmaplan.
  http://litevardagstro.wordpress.com/


 166. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev: “Tänkte responsa under “Bilden” men får göra det här i stället.”

  Ja, som bloggägare kan jag ju stänga av kommentarfunktionen i vilken artikel som helst 🙂

  Du får naturligtvis ta med min specifika personliga situation i “bilden”.

  I mer än 50 år nu har majoriteten av mina käraste varit vackert chokladbruna. Inte bara dessa, utan även en mängd blekansikten.

  Jag har upplevt ras-diskriminerande i 4 världsdelar bland massor av olika “folk”, från båda sidorna.

  När jag kallar någon “rasist” är det inte bara snack i luften, det grundar sig på erfarenhet.

  /Kjell

Comments are closed.