Off Topic #4

Vi startar en ny Off Topic sida. De gamla finner du som menyval under fliken Off Topic.

Här kan man diskutera saker som inte hör till bloggposternas tema.

Här är således allt On Topic med det förbehållet att det som skrives måste vara acceptabelt, värdigt och lagligt.

/Kjell

PS. Denna sida har stängts på grund av otrotigt många spam-kommentarer.

Views: 190

53 thoughts on “Off Topic #4”


 1. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det regnar här!

  Inte häftigt men signifikant.

  Första gången på väldigt länge.

  HÄÄÄÄÄRLIGT!

  Hosea 6:3:

   Så låtom oss lära känna HERREN,
   ja, låtom oss fara efter att lära känna honom.
   Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens,
   och han skall komma över oss lik ett regn,
   lik ett vårregn, som vattnar jorden.»

  /Kjell


 2. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  JAAA!!!


 3. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Har ni sett artikeln i Dagen som handlar om förvirrade människor med messiaskomplex.

  Påsken är här. Högsäsong för pilgrimer som strömmar till Jerusalem. Det händer oftare än man tror att folk blir så trollbundna av Den Heliga Staden att de tror att de är Jesus, Paulus, Maria eller någon annan biblisk gestalt.Fenomenet kallas Jerusalemsyndromet och i Israel tas det på fullt allvar.

  Det finns till och med en avdelning på Herzog Hospital i Jerusalem som specialiserat sig på den här typen av religiösa vanföreställningar.

  Patienter är i huvudsak evangeliska kristna, ofta från USA. Men det finns även judar, ibland messianska som tror på Jesus och ser sig själva som nästa Messias.

  Några blir bra så snart de återvänt hem, andra kräver sjukhusvård och behandling med samtalsterapi och ibland psykofarmaka.

  Tänk så det kan gå!

  /Kjell


 4. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “God told me-syndrom”

  Intressant artikel. Tråkigt när människor upphör att pröva sina tankar mot någonting mer oberoende än enbart den egna tanken, mot någonting som har sin källa utanför det egna huvudet.

  Många känner inte till det enkla faktum att den mänskliga hjärnan inte spontant kan skilja mellan fantasi och verklighet. Det har att göra med att vi tar in våra intryck “indirekt” via våra sinnen. Detta bearbetas sedan av hjärnan och när bearbetningen är klar måste den komma till en slutsats om hurvuvida det som verkade ske endast var en tanke eller om det var något verkligt som hände.

  Om vi t.ex hör ett ljud men inte vet varifrån det kommer, då kommer varje (sund) tränad hjärna även att vilja se varifrån ljudet kom. Hjärnan behöver nämligen få minst ett kompletterande intryck (eller “vittnesmål”), helst från ett annat sinne, för att kunna sluta sig till om ett visst intryck var endast inbillning eller om det var verkligt. Man kan inbilla sig saker.

  Denna begränsning hos hjärnan är inte en “svaghet” eller “miss i konstruktionen”. Vi är skapade för att, inte utstråla vårt eget ljus, utan för att återspegla Herrens ljus.

  Det finns många vardagliga exempel som tydligt visar att vår hjärna inte själv kan spontant urskilja gränsen mellan fantasi och verklighet. Den nyförälskade som “knappt kan tro att det är sant” att “lyckodrömmen” blev verklighet bör göra vad som krävs för att ge en oberoende bekräftelse åt hjärnan att den inte drömmer – nypa sig i armen. Om det gör ont, då är du vaken och det är verklighet det du upplever.

  Ett annat exempel är små barn som ännu inte tränat upp sin förmåga att skilja på den egna fantasin och den yttre oberoende verkligheten. Ett barn kan plötsligt fråga om månen kan få barn (jag har sju barn). Och oavsett om du svarar ja eller nej så kommer ett mindre barn att uppfatta svaret som lika möjligt.

  För de minsta barnen är det mesta som kan tänkas också verkligt. Och så är det tills barnet genom åratals övning lärt sig testa olika tankar och insikter mot varandra.

  EN OSYNLIG VÄRLD

  Ovanstående hade med den fysiska och synliga delen av verkligheten att göra.
  Men även inom det andliga området är det precis lika viktigt att vi övar oss på atgt pröva våra tankar och attityder mot någonting oberoende, någonting som har sitt ursprung utanför våra egna huvuden, ja till och med bortom vad mänskligheten själv kan tänka ut itifrån sitt perspektiv. Vi skall pröva våra tankar mot Guds ord.

  Guds ord är detta “någonting” som är helt oberoende av människan, någonting som finns utanför vårt huvud, utanför vår fantasi. Guds ord är den yttre referens mot vilken vi kan korrigera oss så att vi bättre uppfattar verkligheten, oavsett om vi för tillfället försöker förhålla oss till synliga eller osynliga problem.

  Men om vi på det andliga området INTE tar Guds ord på allvar, om vi inte tror att Gud genom sitt ord har gett oss människor en sann och sund (om än inte uttömmande) information om både den fysiska (synliga) och den andliga (osynliga) verkligheten, då är vi förlorade.

  Utlämnade åt oss själva är vi hänvisade till att använda en hjärna som inte heller i andliga ting kan spontant själv avgöra vad som är verklighet eller bara mänsklig fantasi. För att kunna se skillnaden krävs oberoende intryck vägs mot varandra. Guds ger oss detta oberoende perspektiv.

  När barnet blivit större har det övat upp en vana vid att utesluta många orimligheter. Det sker till synes spontant, men det har alltså tagit åratal av träning och hjälp av korrigering och uppmuntran från föräldrar och andra vuxna.

  Men andliga människor som aldrig lämnar barnstadiet känns igen på att de inte lärt sig att pröva om deras tankar stämmer överens med Guds sanning och den enda verklighet som finns och som består av både synliga och osynliga delar.

  Paulus påpekar det olämpliga i att bli kvar på barnstadiet när det gäller sådan mognad och bedömningsförmåga som förutsätts hos en vuxen mogen människa. Han sade:

  När jag var barn, talade jag såsom ett barn, mitt sinne var såsom ett barns, jag hade barnsliga tankar; men sedan jag blev man, har jag lagt bort vad barnsligt var.” (1 Kor 13:11)

  En av andens frukter är sund självbehärskning, och till detta hör att kunna råda över sig själv, dvs att kunna ta vara på sig. Detta så att ingen annan behöver hålla efter (härska över) och visa personen tillrätta (tillrättavisa). Föräldrars roll är att “härska” över barnet medan de lär barnen att härska över sig själv, dvs självbehärskning.

  Men idag är det inte ovanligt att ju mer frånvarande eller hämningslöst förvirrad man framställer sig, dess “andligare” anses man vara. Och om folk då i andliga sammanhang rent av tränar på att “släppa taget” istället för tvärtom, att “ta tag i” och pröva saker, då blir de hjälplösa offer för sin egen fantasi och bedrägliga företeelser och omständigheter omkring dem.

  Vi uppmanas vara “nyktra”. Det bildspråket betyder verkligen inte att vara “berusad i anden.” Sådana gånger skall vi säga det raklt ut – att det är onda andar som lurar människorna att bli oordentliga och dra skam över Guds namn.

  Jag fick besök en gång av en amerikansk bekant som träffat min far på någon av hans predikoresor i USA. Personen var “mycket engagerad i anden”. Han hade fått höra än det ena och än det andra av Gud. “God told me (this) and God told me (that)” menade han. Ja det var nästan ingen ände på allt Gud hade berättat för honom.

  Jag var för min del aningen tveksam, men jag hade inte så mycket att säga för det var så mycket som Gud hade berättat för honom. Hursomhelst, Personen for vidare på sin resa i Europa och efter en tid stod att läsa i tidningarna om en amerikansk turist gått omkring på en bilparkering i Tyskland och skurit sönder bildäck. Han plockade in av polisen, och vänner berättade senare åt mig att det var just denna person som Gud hade haft så mycket att berätta åt.

  Men jag är fortfarande tämligen övertygad om att det inte var just bibelns Gud som hade befallt min bekanta att lämna USA för att skära sönder bildäck i Europa.

  // Rolf Lampa


 5. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf Lampa,

  Min reaktion kan sammanfattas med två ord: “Kära nå’n!”

  Här i Kenya känner vi en kvinna, en stor “fan” till Owuor, som också får direkta order, löften och tilltal från “gud”.

  Hon har redan haft 3 makar men för ungefär ett år sedan lovade hennes “gud” henne att hon skulle få en ny make så fort han hade skilt sig från sin nuvarande hustru.

  Just nu har “gud” sagt till henne att hon inte skall arbeta. Hon anser sig vara “pastor” för en grupp på 6 personer som kommer samman i hennes hem. Men hon vill gärna utöka så att det blir 2 grupper. För då får hon en annan “pastor” under sig och då kan hon kalla sig “biskop”.

  Rolf, med ditt samtycke vill jag i sinom tid göra om din kommentar till en gästartikel.

  /Kjell


 6. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Tja, vad skall man säga. Stackars tant. Och stackars de andra som blir lurade.

  Det är ok för mig om du vill göra nåt av inlägget.

  // Rolf Lampa


 7. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf/Kjell

  Intressant viktigt ämne.

  Rolf, du skrev om bla “att träna sig att släppa taget”

  Kan du/ni ge exempel på andliga “kurser” inom våra församlingar som bedriver sådan verksamhet med att släppa taget.
  Vilken gräns går man över. Sund andlighet till ockultism. Eller en normal medfödd försvar som luckras upp. Med risk att hamna i ett psykotiskt tillstånd.
  Helande kurser? tveksam till. och mycket annat.

  Fantasi eller verklighet
  Mina fyra år i jour rummet. med olika konstiga yttringar, synliga och osynliga.
  Knackningarna på dörren, meddelanden på Tv. Vid ett tillfälle hörde en annan person “knackning” på min jourdörr (hon var ev new agare) Vid ett annat tillfälle hörde min yngsta dotter ett ljud fenomen, som vi båda hörde samtidigt.
  Fantasi eller verklighet det är frågan?


 8. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf/Kjell

  När man går över den ” osunda gränsen” blir man trollbunden, man blir en liten mirackelgörare, en känsla av, man är något. Dom mystiska fenomenen lamslår en, och verklighets uppfattningen mellan sant/falskt suddas ut. Man kan göra många konstiga saker.


 9. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell/Rolf

  Mina new age böcker “samtal med gud böckerna” tränade och styrde mina tankar i ett visst tankesystem. Man skulle läsa böckerna så man kunde vissa formuleringar utantill.
  Det skulle memoreras om och om igen, som ett upprepande mantra. Livet vi lever är bara en illusion var bla budskapet i böckerna. Den universella enhetstanken, världsreligionen, och den enade världsmakten en annan.
  Kropp själ Ande en annan tanke, där våra kroppar är som ett bytbart fodral.
  Ande och själ det upphöjande, och våra kroppar ett simpelt fodral, som byts ut.
  Med meditations tekniken som böckerna metodiskt visade, kom upplevelserna med
  stormsteg av olika synliga och osynliga slag. Man upplevde sig som “upplyst” man var med i nätverket.
  Man skulle få se sin själ genom meditations övningarna som en lite blå rörlig punkt, och när man såg den så skulle man hälsa på den…….jag upplevde detta, och sa välkommen min själ.
  Sömnens funktion var att själen skulle få en stunds vila från kroppen.

  Finns mycket att skriva om men men

  Jag tror att man numera leker i en farligt område, medvetet och omedvetet. Kristna ledare trollbinds i dessa mystiska fenomen som på ett enkelt sett med viss teknik kan få ett snabbt resultat av metoderna. Man har gått över “gränsen” av en sann Helig ande och en osund köttsligt missbruk av nådegåvorna. Varför? Frestelsen att missbruka nådegåvorna till sin egen fördel.


 10. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Bengt-Olof lindskog,

  De två farligaste faktorerna för oss människor är “missnöje” och att vara “uttråkad/sysslolös”.

  Det öppnar en dörr till frestelse. Om missnöjet får leda till självömkan eller avundsjuka är det mycket farligt.

  Tacksamhet är ju en av de saker man inte kan prestera och en närliggande sak är frihet. Jag ser tacksamheten som den allra dyrbaraste av Andens gåvor. Tacksamheten är en rot till frihet, kärlek, hopp och sanning.

  /Kjell


 11. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Under mina fyra år i manifestations missbruket med den universella energin som hjälpmedel kunde jag tro att jag kunde förflytta saker från en punkt till en annan punkt.
  Jag kunde tro att jag kunde tänka in i en annan människors tankevärld, med meddelande. Det kollektiva medvetandes makt skulle ta över världen. Tankens makt och kraft var ett starkt skapande kraft.
  Jag kunde samtala med en del betydande andliga kristna personer i mitt liv, med en övertygelse om den universella energin, ingen kunde stoppa mig med min övertygelse.
  Man var som i ett andligt rus, som en andlig fylla. Men med en andlig bakfylla som inte var så trevlig , men med nya upplevelser minskades den andliga bakfyllans effekter och så pågick det i fyra år.
  Och till slut hamnade jag i ett andligt “delirium” tillstånd. Jag var förgiftad.

  En fråga jag ofta brottas med hur kunde det ske? Var det ett andligt missbruk?
  Andlig avgiftning behövdes för att bliva fri.

  Idag tror jag att vi snart behöver behandlingshem som avgiftar sitt andliga missbruk.
  En LP rörelse som inriktar sig på en icke flytande intag, utan ett nytt område att ta tag i. Snart nog blir det ont om vårdplatser.
  Andliga pingst konsulenter som åker runt i församlingarna och informerar om det nya missbruket. Undrar vad LP bröderna och systrarna tänker när dom är på ett “andligt” fylle möte där pastorn står och raglar?
  Hur kunde det bli så här Kjell och Rolf?


 12. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell
  jag ber till Gud att jag får tacksamhetens nådegåva, för den underbara nåd och vad Gud har gjort mot mig, och min familj.
  Tacksamhet är kanske den förlösande nyckeln, och beskyddande nyckeln. En av de viktigaste nycklarna till ett bevarande friskt andligt liv.


 13. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Bengt-Olof skrev:”Kan du/ni ge exempel på andliga “kurser” inom våra församlingar som bedriver sådan verksamhet med att släppa taget.”

  Ja, de helandekurser (new wine-rörelsen bla) som du är tveksam till har sina rötter i att “släppa taget.” I citatet nedan säger Arnott, som förövrigt är på väg till LO,s konferans i sommar (om jag inte minns fel) att vi INTE ska be, för det hindrar…ja vadå? Hjälp mig att översätta ni som kan. Bengt-Olof, ser du någon skillnad i detta uttalande och de new age böcker som du erfarit?
  “Another thing that hinders is people pray all the time. Praying in English or even praying in tongues. Mention the Holy Spirit and they start praying in tongues, you know. Our experience is that you will hinder substantially your ability to receive. And so I say to people, ‘Look, don’t pray…” John Arnott, at Holy Trinity Brompton, England, February 14, 1995

  /Ulrika


 14. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell
  kan du översätta det Ulrika skrev, vänligen B-O.


 15. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Bengt-Olof lindskog,

  Varför fråga Josef när du kan gå direkt till Maria 🙂

  /Kjell


 16. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  RÄTTA MIG OM ALKOHOLISM

  Bengt-Olof Lindskog, detta var verkligen intressant. Jag citerar lite av dina ord,

  Man var som i ett andligt rus, som en andlig fylla. Men med en andlig bakfylla som inte var så trevlig, men med nya upplevelser minskades den andliga bakfyllans effekter… till slut hamnade jag i ett andligt “delirium” tillstånd. Jag var förgiftad.
  … Var det ett andligt missbruk? Andlig avgiftning behövdes för att bliva fri.

  Det första jag kom att tänka på när jag läste det du skriver ovan är följande bibelord, som verkar syfta både på naturligt fylleri och andligt dito. Men du vet antagligen bäst själv om här verkar finns en koppling till just din erfarenhet:

  Ords 23:
  29 Vem ropar “ack”, vem ropar “ve”? Vem vållar kiv, vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon?
  30 De som stannar länge vid vinet, de som går för att pröva kryddat vin.
  31 Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt.
  32 Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm.
  33 Dina ögon får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper.
  34 Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast.
  35 “De slår mig, men det gör inte ont, de ger mig stryk, men jag känner inget. När skall jag vakna, så att jag kan få tag i mer?”

  Hm. Tja, vad säger du Bengt-Olof? Finns det paralleller?

  INTE “OBOTLIGT”

  Hursomhelst, om det finns en parallell mellan andlig fylla och naturlig sådan så finns det dock goda nyheter att förtälja. Detta trots att man inom olika “metoder” stämplar alkoholister som “obotliga” och säger klämkäcka saker som “en gång alkoholist alltid alkoholist” (om än en nykter sådan).

  Låt oss för liknelsens skull föreställa oss att det faktiskt finns en parallell, och att det därför kanske kan ge något att granska lite relaterade fakta.
  Jag kom att tänka på en professor vid Harvard som gjorde en undersökning bland (läs noga nu) före detta alkoholister. Rakt på sak, det intressanta med undersökningen var att ca 40 % av de numera nyktra och ansvarstagande personerna hade INTE gått något “12-stegsprogram” eller någon annan metod. De hade INTE haft någon som helst kontakt med AA (Anonyma Alkoholister).
  De övriga sextio procenten hade blivit nyktra med hjälp av olika metoder eller behandlingsprogram. De var involverade med AA. De var däremot INTE före detta alkoholister. De var fortfarande alkoholister.

  Att 40 % hade blivit fria från spritberoende helt på egen hand var alltså inte den enda skillnaden. Inte alla i den första gruppen var ens “helnykterister”, de hade bara slutat att missbruka. Men nu kommer poängen. Ingen i denna grupp som själva hade börjat ta ansvar och slutat att missbruka kallade sig i efterhand för “alkoholister”. Varför skulle de det, menade de, för de har ju slutat!
  – (?)

  I Sverige kanske vi häpnar. Men är de inte “sjuka” frågar sig många häpet. Obotligt sjuka? Är det inte bara symptomen de sluppit (d.v.s. drickandet). Typ.

  Nej, de är inte sjuka. Skillnaden i attityd mellan de två grupperna beror att ingen hade talat om för dessa 40 % att det var “sjuka”, och att “sjukdomen” var “obotlig”, och att de därför var hjälplösa.

  De hade alltså missuppfattat alltihop, nämligen att de var helt fria. De trodde att de verkligen var fria. Eller var det verkligen så? Hade de verkligen missuppfattat alltihop?

  Men nej, de hade inte missuppfattat någonting. De var verkligen fria (från missbruket).
  De hade helt enkelt insett och även erkänt den obehagliga sanningen, nämligen att de höll på att förstöra sina egnas och sina närmastes liv. Och så slutade de att missbruka och började ta ansvar istället. “Obotligt”, vad snackar ni om? tyckte de. “Sjukdom”? Nä, inte det heller. Men dessa tog dock säkerligen emot all uppmuntran och stöd de kunde få från familj, vänner och övrig omgivning, men de såg sanningen i vitögat och tog itu med saker, utan ”x-stegs-metod” eller ny filosofi. Och en tid senare var de fria. Verkligen fria.

  FÅNGARNA

  Men den andra gruppen då? Ja, dem var det synd om. De var ju sjuka. Och de visste verkligen om det. Och de är sjuka fortfarande. Och detta är bland det första de berättar, om du frågar dem. Hur obotligt sjuka de är. Och allvarligt är det också. För de kan faktiskt aldrig bli helt fria, eller “friska” som man föredrar att säga.

  De är alltså beroende, kanske inte lika mycket av alkohol som förr, men numera av en metod. Och av en ny filosofi. En sjukdomsfilosofi. En obotlighetsfilosofi. Som dock har hjälp dem. På sitt särpräglade sjukdomssätt. De är nu del av en gemenskap som man inte kan lämna utan enorm risk för sitt liv, en gemenskap där man samlas kring sin lära om beroendets hjälplöshet och fångenskap i det som inte går att göra någonting åt. Aldrig någonsin. De är nu “fångar” i det obotliga som “drabbat” dem.

  Jag broderar ut beskrivningen något, men bara genom lite upprepningar här och där så att skillnaden blir tydlig: De fria och de fångna. De friska och de obotligt sjuka. De som aldrig mer kan hoppas på att kunna få makt över sitt eget beteende å ena sidan, och de som härskar över sig själva å andra sidan. De som inte kan hoppas på den friheten och de som aldrig fick lära sig att det inte fanns någon frihet.

  De med självbehärskning och de som inte är fria att härska över sig själva.

  POÄNGEN

  En av den Helige Andes frukter är självbehärskning. (ja, där låg faktiskt poängen.)

  OPERSONLIG METOD

  Men vi kan reflektera lite mer över dessa saker. Notera att många av de 40 % som hade slutat dricka på egen hand förmodligen gjorde detta på grund av en uppvaknad ansvarskänsla och naturlig självbevarelsedrift. Men utöver dessa finns säkert också sådana som dragits så djupt ner i träsket att de behövde hjälp, som sökte hjälp och kraft hos Gud (men undersökningen var “sekulär” och befattade sig inte med sådana saker så vi vet inte hur stor andel dessa var).

  Men om svenska kristna hade varit med bland dessa så är chansen rätt stor att vi INTE hade anlitat den Helige Ande, den person som bibeln uppger att kan upprätta och forma en människa så att hon blir kapabel att råda över, om inte hela skapelsen, så åtminstone över sig själv. Självbehärskning. Men icke så – numera tillgriper vi istället metoder.

  Behovet av Heliga Personers kraft är på avtagande helt enkelt. Opersonliga och väl utprövade metoder däremot tror vi så gärna på. Särskilt om de komponerats med hjälp av bland annat den ockulta ceremonimästaren Carl Jung (även känd inom psykologin). D.v.s. lite diverse-blandningar av andlighet. För då händer det minsann grejer. För det visste den ockulte Carl Jung av erfarenhet, att andligt måste det vara om det skall hända något, ansåg alltså den ockulte seans- och ceremonimästaren Carl Jung. Och detta påpekade förstås även åt 12-stegsprogrammets “utvecklare” Bill Wilson då de brevväxlade med varandra.

  Den Helige Ande, som församlingar sägs vara så fulla av, verkar alltså inte vara fullt lika effektiv. “Herre Herre” säger vi ju så ofta att det liknar ett mantra. Men kraften, den andliga kraften från just Bibelns Gud, den verkar vara på märkbart avtagande i vår moderna psykologiska (men dock smygandliga) kristendom.

  Men som sagt, om vi bortser ifrån de ockulta inslagen inom modern själavård (och lite andra små obetydligheter) så hade den sekulära Harvadprofessorn upptäckt en glädjande sak åt oss kristna – nämligen att sanningen om vissa personers missbruk, när den erkändes, gjorde dem fria. Och att sanningen var att de inte alls var sjuka. Och att sanningen är att de inte alls var “obotliga”.

  Bara de ockulta surrogaten för sanningen föreslog att folk är – inte fria och kallade att härska över sig själva – utan hjälplösa och obotliga och behöver “vård” och metoder som håller dem på vägen. Tills de dör. De som lyssnade till onda andars läror blev alltså “livstidsfångar” åt vanföreställningar. Men så uttryckte sig förstås inte Harvardprofessorn, men han var fascinerad av vad sanningen gjorde för dem som blev helt fria. Verkligen fria (från spriten i alla fall).

  Nåja. Över till andligt fylleri. Kan man bli fri från andligt fylleri, Bengt-Olof? Jag har på känn att du har ett gott budskap i den frågan, nämligen att man verkligen kan bli fri? Verkligen fri.

  Men rätta mig om Gud har fel*

  // Rolf Lampa

  * om det där med sanningen och verkligen fria.


 17. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell

  Nu var du rolig…nu får kissa och gå lägga dig.
  Kjell min Engelska är som den är.

  Nu något allvarligt
  Ska man skriva om detta som jag skriver om? Finns det en risk att det blir dåliga spökhistorier, att det lockar mera än man tar avstånd ifrån.
  Gud är ju tydlig med att vi inte ska befatta sig med detta avguderi.


 18. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell skrev:

  Jag ser tacksamheten som den allra dyrbaraste av Andens gåvor. Tacksamheten är en rot till frihet, kärlek, hopp och sanning.

  Amen.

  // Rolf Lampa


 19. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Bengt-Olof lindskog skrev: “nu får kissa och gå lägga dig.
  Kjell min Engelska är som den är.”

  Förlåt Bengt-Olof, jag hade inte ens sett att hon skrev på engelska.

  Du förstår, jag lever mitt liv med huvudsakligen Kiswahili, Engelska Holländska och Svenska varje dag. Jag märker faktiskt inte längre vilket språk som används.

  Citatet av Arnott uppmanar att inte be för mycket för, menar han, när man ber är man inte “i kontroll”.

  Sjukt i kvadrat! Och det tror jag att Ulrika ville peka på.

  Arnott vet troligen inte vad “prestationslös tro” betyder.

  /Kjell


 20. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Bengt-Olof Lindskog skrev:

  Ska man skriva om detta som jag skriver om? Finns det en risk … Gud är ju tydlig med att vi inte ska befatta sig med detta avguderi.

  Jag tror att man skall vara vidöppen om dessa andliga villfarelser som drar ner människor i en oerhört djup förvirring.

  Det är viktigt att kopplingarna till Guds undervisning blir tydliga och kända, så att åtminstone omgivningen kan reagera när någon hamnar snett, och vidare, att det finns kända exempel på dem som kommit ur eländet.

  Viktigt också som jag antyder, att den som blivit fri inte har gått från den ena förvillelsen och fångenskapen till en annan fångenskap, utan att man kan bli verkligen fri.

  För, “Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.” (Joh 8:36)

  // Rolf Lampa


 21. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Frid Rolf

  Har en lång tid känt att du har stor kunskap om detta, samt vad bibeln säger om detta.
  Du vet kanske min bakgrund, vi ska inte fastna i den, men med mina olika utbildningar inom psykiatri, gruppterapi,egenterapi, psykoterapi mm så blev jag väldigt intresserad när jag för en tid sen läste på din hemsida. Vad säger bibeln ang psykoterapi mm, mina bortkastade utbildningar inom hum, hum, flum, flum. fick sig en ordentlig törn, men en helt ny infalls vinkel. Psykiatriska termologiska termer kontra bibelska termologiska.
  Den förkunnaren jag nästan uteslutande lyssnar på är Sven R i själavård enligt bibelns termologi, som jag uppfattar att han alltid utgår ifrån, plus erfarenheterna med dom olika människorna som han möter. (rätta mig om jag uppfattar det “fel”)

  Åter kommer när jag har läst det du skriver, ska läsa och fundera.

  Men ingen metod eller någon annan människa hjälpte mig i avgiftningen.
  Korsets och blodets kraft befriade mig Har lyssnat på sången “jag är fri” många många gånger. http://rilnews.org/article/jag-%C3%A4r-fri Tack Rolf.


 22. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf
  När mitt tanke mönster har varit indoktrinerat med ett vist budskap, läser jag bara bibeln numera. På 6 år har jag bara läst en bok det var Stanley Sjöbergs memoarer(lite besviken att Stanley inte tar avstånd av Robert Schyller och dess lära, han är tyst som en mus ang det) Men det possessiva är att hans video program blev mig till hjälp, när jag efter blodets befrielse, törstade efter Guds ord och undervisning. Håller mig för närvarande borta från kyrkan. Har varit så i många år. Tillhör egentligen pingstförsamlingen i Södertälje, med föreståndaren Sven Gunnar Hedin. Jag tar avstånd ifrån SKR ,Bjärka Säby mm, utav mitt fyraåriga andliga missbruk med dess erfarenhet som följd.
  Det andra diket kan vara ett snus torrt dike
  Meditations bränd, kanske blir jag rädd om någon skulle nysa på en ev gudstjänst som jag skulle på sikt besöka, eller ett halleluja, amen eller något annat. Eller så skulle jag gråta tunnor av tårar, vem vet. Längtan är stor efter ett församlings liv.


 23. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf
  Delar av ett svar

  ords 23 “Dina ögon får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper”

  Så sant, så sant. Om jag var tvungen att välja vilken fylla jag skulle föredra mellan andliga fyllan eller den berusning som vinet ger, skulle jag välja vinet. Nu är jag ju inte tvungen att välja vilket av dom, utan kan var utan dem båda.
  Men den andliga “fyllan” konstiga syner, galenskaper från hjärtat.
  -Ingen synd finns, -Inget “helvete”,du blir vad du tänker på,bli vad du vill,du är en liten gud.
  Upplevelser jag jag varit med om tex. Andliga sexuella orgasmer(upplevelse mässigt som fysiskt upplevda) Plus mycket mera GALENSKAPER …..Galenskaper utan skuld, med ett budskap utan synd och skuld känslor. Vilken dårskap. Dårskapen blev ett andligt kick beroende. där bibelns sanningar var bort blåsta med vinden.
  Jesus var en liten profet bland alla andra profeter. och man började bli jämbördig med Jesus.


 24. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rolf/Kjell

  DET FARLIGA…….. TÄCKEN OCH UNDER FUNGERAR I DEN ANDLIGA OCKULTA VÄRLDEN…..MED SNABBA TEKNIKBASERADE TILLVÄGAGÅNGS SETT. MED EN DEL SNABBA TANKEBÖNESVAR.
  En lukrativ marknad för karriär pastorer, och vilseleder många, många offer som följd, men kyrkosalen blir” full”

  En andlig förruttnelse breder ut sig lavinartat i en andlig ekumenisk gemenskap. Man förenas i det meditativa tomrummet i sitt inre, där snart alla religioner får plats.

  JAG HAR VARIT I TOMRUMMET…..JAG VET VAD SOM FINNS DÄR.

  KORSETS JESUS VILL INTE VARA DÄR, HAN FANNS INTE DÄR, JAG MÖTTE NÅGON ANNAN.


 25. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Frid Bengt-Olof,

  Nej, jag kände faktiskt inte till din bakgrund och utbildning! (Min kära fru har förresten en Ms. Sc inom psykologi).

  Men rakt på sak, psykologi är ett minst sagt knepigt ämne, och det är lätt att skapa fler problem än man löser om man tar dessa saker på fel sätt. Jag tror därför på att göra en tydlig uppdelning som gör att de flesta själva kan ana var saker har gått snett, oavsett hur mycket man kan om detaljerna inom psykologi.

  Och jag beklagar, det tar tid att skriva kortfattat, och nu har jag inte mycket tid… sorry, men jag ville så gärna svara denna gång.

  PIZZA

  Om vi tänker oss en pizza, och att denna pizza är hela det kunskapsområde som kallas psykologi. Så vi har en rund stor pizza med lite olika ingredienser. Man låt oss göra det enkelt och dela pizzan i två (2) delar. Två halvor.

  DEL 1 – PROBLEMET
  Den ena första delen kan vi kalla “kunskapen om våra problem”. D.v.s. man försöker iaktta hur och vad som ofta leder till att en människa hamnar i olika men typiska psykiska svårigheter. Man söker efter mönster och tycker sig se samband. Man både anar och även faktiskt VET något om olika psykiska företeelser, både om hur det uppkommer och även vilka egenheter som ofta uppträder tillsammans. Denna halva av psykologi-pizzan kallar vi alltså för “Problemet”.

  DEL 2 – ????

  Men så till den andra halvan, den halva som handlar om kunskapen om hur man kan “bli frisk” som man säger, hur man kan komma ur sina problem. D.v.s. den andra och riktigt intressanta halvan kan vi kalla “Lösningen.”

  Men på den halvan upptäcker vi att det egentligen inte finns några riktiga lösningar. Åtminstone inget som inte finns någon annanstans.

  Men… ?

  Men frågar någon kanske – nog har väl folk ändå blivit bättre, och en del har rent av blivit friska av att gå till psykologen eller psykiatern. Och jag svarar, jo, och javisst har folk blivit friska. Folk blir ju (faktiskt) friska hela tiden. Men nu är frågan inte OM folk blir friska (viss blir verkligen friska). Frågan är VARFÖR de blir friska.

  Låt mig ge ett exempel på hur det kan vara om man gör en riktig vetenskaplig undersökning (ja, på riktigt alltså). Det finns saker som inte är så lätta att upptäcka för de flesta av oss “vanliga människor. Jag tar det kort:

  En (annan) Harvard professor gjorde en undersökning på en grupp människor med en viss psykologisk diagnos. Halva gruppen gick i samtal under en tid hos professionella terapeuter, alltså personer mer psykologisk utbildning. Den andra hälften av gruppen träffade “moster” om man säger så. De träffade alltså vanliga personer i som ställde upp som medmänniska och samtalspartner för dessa personer som hade det svårt.

  Man följde upp hur det gick med de olika grupperna, man ville förstås veta om de hjälpsökande personerna blev friskare, och om det var någon skillnad på de båda grupperna. Och ja, vem skulle inte vilja hur det gick?

  De blev friskare. Efter någon månad upplevde alla att de mådde påtagligt bättre. (möjligen med något undantag, det var ett tag sedan jag läste om detta). Men poängen var att ALLA mådde bättre. Åtminstone var det ingen större skillnad (ingen signifikant skillnad) mellan dem som hade gått till en professionell terapeut och dem som “bara” hade träffat “moster”.

  Då har vi ju ett nytt “problem” här: Varför blev BÅDA grupperna friskare? Borde det inte bero på någon faktor som var liknande för båda grupperna? Ja, det borde det. Och det som INTE vara lika var kunskaper om professionella terapimetoder. Men det som VAR lika, var att både terapeuten och “moster” var medmänniskor, någon att tala med. Någon som kunde uppmuntra. En person med lite människokännedom kan ofta göra just detta, hjälpa den förtvivlade att se lite ljusare på sin situation, och även om man verkligen har ett svårt handikapp på något sätt, att söka andra sätt att kompensera sin svaghet eller begränsning.

  Kort sagt: Folk blir friskare, och inte så sällan det vi menar med (psykiskt) helt friska. Av sig själv. Men lite uppmuntran och klok vägledning av en annan erfaren medmänniska. Undersökningen visar alltså att tillfrisknande kan ske även om en professionell terapeut råkar vara den enda som finns till hands… 🙂

  (i undersökningen noterade man att OM man alls skall tala om att ena gruppen hade ett bättre resultat än den andra så var det faktiskt den grupp som träffade “moster”, men skillnaden var i detta fall alltså inte så stor).

  DEL 2 – “Lösningen” igen

  OK, nu kanske det är lättare att se poängen med att dela upp “psykologi-pizzan” i två delar, nämligen Problemet & Lösningen.

  Vi sammanfattar därför: Man förstås någonting (om än inte allting, verkligen inte) om hur psykiska problem uppstår. Men, skulle jag vilja tillägga, det vet även torterare. Torterare vet hur man bryter ner en människa psykiskt, d.v.s. de vet någonting om “Problemet”. Torterare har kunskaper om psykiska problem eftersom det är exakt detta de försöker åstadkomma – de försöker bryta ner folk så att de får svåra plågsamma psykiska problem.

  Men några “vetenskapliga” Lösningar finns alltså inte. Psykologer kan inte “bota” folk. Inte psykiatriker heller. Men vi kortar av här och konstaterar att folk blir friska. Av sig själv. Eller om man så vill, “problemet” (för den sekulära psykologin och även för stora delar av psykiatrin) är att det inte finns någon vetenskaplig metod för att bota det man kallar för psykisk sjukdom (om det alls skall kallas “sjukdom”).

  POÄNGEN IGEN

  Och i den mån folk faktiskt blir bättre, eller rent av helt bra, så kan man inte hävda att detta beror på just de terapi-metoder man har så många av!

  Observera också att jag inte påstår att det inte skulle finnas psykiska besvär. De finns. Och vissa är så i psykisk obalans att de verkligen är illa ute, och att många behöver hjälp utifrån för att återhämta sig. En del kan också ha neurologiska skador.

  MEN GUDS KRAFT DÅ?

  Men, det vi kristna snart har glömt bort nästan helt är vad en ateistisk psykiatriprofessor en gång sade åt en praktikant som utbildade sig kristen pastor – (minns inte ordagrant men ungefär): “det där med den kristna tron ger han inte så mycket för, men det enda som var värt någonting i Bibeln (i ateistens tycke), det verkar ni ha lämnat bort helt och hållet.

  Och så visade han åt praktikanten vad han menade under de tre följande månaderna (bl.a. annat minskade antalet intagna på en mental institution i… Wisconsin tror jag det var).

  Så fick Gud använda en uttalad ateist för att handgripligen undervisa en kristen om innebörden i stora delar av Paulus undervisning. Ateisten hade nämligen fattat vad Paulus höll på med, och hur det fungerade det han gjorde. Han hade också förstått att folk med psykiska problem sällan (nästan aldrig faktiskt) är vad vi menar med “sjuka”, d.v.s. sjuka i den meningen att det går att mäta eller syna med mikroskop.

  Psykiska problem har istället nästan alltid att göra med vårt sätt att tänka. Och väldigt ofta har det med hopp att göra, med mening, med trygghet, eller frånvaro av trygghet att göra. Eller ensamhet. Eller sorg, stress, överansträngning, olyckor, olycklig kärlek, massor av “vanliga” saker. Det har ofta med de helt vanliga problem att göra som människor har haft att förhålla sig till i alla tider. En del accepterar en tid av lidande, kommer igenom det och mognar. Andra undviker varje form av obehag, och mognar aldrig. De kräver “vård”, och dyr samtalsterapi, och piller i massor. Eller så blir de lurade att äta dem. För alla vet ju att man inte kan “bota” folk som inte är sjuka (sjuka på riktigt alltså).

  Men nu blev detta för redan för långt. Men Jesus har hopp och frid och livskraft att ge oss. Och det har han haft hela tiden. Vi har bara hållit på att glömma bort det. Trons kraft.

  ANDLIG BLINDHET

  En orsak till att vi glömt Guds undervisning om hur vi skall vårda vår själ (psyke), har att göra med att modern psykologi, bland annat, skymmer vår andliga klarsyn. Inom psykologin använder man som du Bengt-Olof påpekade, helt nya ord som gör att vi inte känner igen sådana problem som ofta beskrivs rätt tydligt i bibeln, men den använder andra ord. Och om man inte känner igen problemet (enligt Bibeln) så kan man inte heller förstå och välja Guds lösning på problemet.

  Det är alltså enbart Gud som har en riktig “Lösning” på ALLA själens (psykets) problem. Bara Gud vet hur vårt psyke verkligen fungerar eftersom det är Han som har tänkt ut oss och skapat oss. Att vi inte ser klart på dessa frågor beror helt enkelt på – handen på hjärtat – andlig blindhet.

  Jag vill även säga att jag värdesätter Sven Reichmanns (bibliska) undervisning om själavård väldigt mycket. Väldigt mycket. Jag tackar Gud för hans arbete med dessa frågor, det har betytt mycket för många människor. Det har betytt mycket även för mig.

  // Rolf Lampa


 26. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack Rolf Lampa

  Har väntat på detta svar, under en tid.

  Märkligt!

  Gud hör bön, Gud välsigna dig Rolf. Har haft dig i tankarna under ganska lång tid.
  Ser att du har sju barn…..jag har fem barn med en och samma fru.
  Min fru är socionom och jag är leg sjuksköterska. Vi är 60 och 63 år …hör väl inte hit men lite får man bjuda på.

  Kommer att skriva om senare

  Hur kunde detta inträffa en pingstvän och äldstebroder?

  Fridshälsningar B-O


 27. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  HUR KUNDE DET HÄNDA

  Olika faktorer spelade in

  Min läggning och med intresse för alternativa behandlingsmetoder med lite flum, flum inbakat.
  Mina olika utbildningar med inriktning på det psykologiska planet.

  MEN FRAMFÖR ALLT : min andliga mat,bibelläsning,bön fick litet utrymme i mitt liv. Annat i livet fick större plats och utrymme……arbete med karriärsträvande fick större fokus än blicken på Jesus. Den egna förmågan och kraften förlitade man sig mera på, och blev oberoende av Jesus.
  Tacksamheten till Jesus bleknade. Kyrko besöken blev mera som ett krav. Törsten och hungern efter Jesus sinade.
  Och i detta tillstånd fick jag en bok i min hand…………….fyra år i ett andligt falskt träsk blev följden.
  Hur lever jag i dag
  Fortfarande kyrko lös, läser min bibel och bön varje dag. Tacksam över Guds stora nåd. Beroende av Jesu närhet varje dag och stund. Frestelser kommer och går….men med Jesu närvaro i mitt liv tar jag ett steg i taget.
  Tänk att Jesus tog tillbaka mig…..vet du varför?…han hade aldrig lämnad mig. Genom blodets kraft och rening helade han mig.

  Pris ske Gud.

  fd äldstebroder som föll i new age men åter fick nåden att komma tillbaka till den rätta Jesus/Gud.

  B-O


 28. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  B-O,
  Vi är flera som formellt sett är församlingslösa. Men idag är du i praktiken som en äldstebroder, en levande sådan. För mig o andra. När du skriver här.

  Tack

  /Ulrika


 29. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika

  Tack Ulrika……..mina tårar rinner för mina kinder när jag skriver nu.

  Tacksamheten börjar stiga i mitt inre…..

  Gud välsigna dig Ulrika.

  B-O


 30. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tänk B-O vad lätt det är att älska när vi fått ta emot Kärleken.

  Gud välsignar dig o de dina,

  Tack Kjell för att du håller mötesplatsen öppen, hur skulle vi annars få mötas? Spridda skurar.

  Efter att jag fick ta emot dopet valde jag att vara kvar i min uppväxtförsamling EFS, men då detta kvarvarande blev villkorat med att vara tyst om mitt dop så ..ja vad skulle jag göra?
  Vem kan vara tyst om den viktigaste dagen i sitt liv?
  Nu är de med i New Wine,s verksamhet så jag hade väl ändå gjort mig olycklig om jag stannat. Sedan började jag nosa på en böne o bibelgrupp men dessa var så vilsna, utan Herde, utan ryggrad, som en amöba med högmod….Nä, vi får nog vänja oss vid församlingen “spridda skurar”

  /Ulrika


 31. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika

  Tänker på sången ” skurar från höjden,ymniga,sänd oss, o Gud. Droppar ej endast, men skurar, Herre, att falla nu bjud”

  O Gud att en droppe får falla över oss just nu.

  Segertoner nr 373.

  B-O


 32. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika

  Hittade den här sidan för en tid sen.
  Där kan du hitta en hel del sånger/psalmer .

  http://psalmboken.blogspot.se/

  B-O


 33. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  VARFÖR TÖRS INTE VÅRA ANDLIGA KÄNDA LEDARE SÄTTA NER FOTEN.

  För en tid sedan ställde jag frågan på facbook till pastor Stanley Sjöberg.
  För många år sedan tog du hit Pastor Robert Schuller till Sverige för att medverka i gemensam gudstjänst.(som du vet Kjell så var Stanley där och predikade i hans kristallkyrka, för många år sen) Varför gjorde du det? Pastor Schuller har ju en massa new age tankar. Skriver inte exakt som jag skrev till honom , men budskapet är detsamma.
  Så här svarade Stanley på sin facbook sida med 4 till 5 tusen fecbooks vänner.

  citat “Robert Schuller var mycket äkta hade stor framgång, betydde på ett trovärdigt sätt. Han har haft en del “amrikanska” sätt som inte varit så bra…….., men jag har sett in i hans innersta längtan och bön, jag vet att hans verkligen vill ha frid med Gud” slut citat.

  Ställde en ny fråga: Pastor Stanley Sjöberg anmanar du Robert Scullers lära och skrifter? Har inte fått något svar? Vilka signaler ger man till många människor som lever i riskzonen mellan det äkta och falska andligheten.
  Varför ställde jag frågan? Vid efterforskning upptäckte jag att det var en new age predikant med kopplingar till pastor Norman Vincent Peak, som var Robert Scullers mentor, samt Norman Vincent Peak koppling till Florence Scovel Shimmers skrifter och läror(33 gradens frimurare)
  Norman Vincent Peale har skrivit boken “The power of positive Thinking “Gud finns inom dig” Förordar visualiserings-teknik. Samma budskap som new agaren Neale Donald Walsch som har skrivit böckerna ” samtal med gud” dom böckerna som jag fick i min hand, med ett fyraårigt “helvete”

  Därför ville jag har svar på frågan, efter som så många människor lyssnar på vad pastor Stanley Sjöberg säger. Man kanske inte ska väcka den björn som sover, men det finns tillfälle där Stanley har pratat om visualisering när det gäller bön.

  När man inte kan sätta ner foten och ta avstånd av Robert Schuller och dess lära blir jag orolig. Frågor som dyker upp i mina tankar. Vad har Stanley Sjöberg för något att
  förlora på att sätta ner foten? Det kanske inte blir någon amerika resa mera. Det blir inga mera inbjudningar. Man blir en nolla med stort hål i.

  B-O


 34. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  HEMMA BLIND

  Nu är vi experter på det mesta i våra församlingar, och våra bloggar. När tacksamheten minskas då tillsluts våra ögon och vi ser alltmer och kan allt mer…..men vi ser allt mindre, oförmågan breder ut sig vad det handlar om. Vi fattar inte vad det handlar om, vi har blivit nollor med stort hål i, som Sven R ibland han uttrycker. Respekten för Gud tunnas ut.
  Pastorers och ledares mantra är: Var inte kritisk Var inte Dömande. Andlig vaksamhet och urskillningsförmåga nedmonteras i våra församlingar av våra pastorer och äldstebröder. Ibland medvetet och ibland omedvetet.
  Det som slår mig är att vi har så mycket gemensamt med new age. Vad då?
  Jo vi talar om Jesus och new age talar om kristus.
  Under och tecken, social aktivism, fattigdoms bekämpning,”fred”, gemensamhetstänkande, miljöaktivism, samt ett globalt “uppvaknande”goda gärningar,en global väckelse,en global pingstupplevelse.

  Vi går mot ett oberoende av den heliga anden………Övernaturliga är inte så övernaturligt längre. Vi öppnar dörren för det i våra kyrkor, det sipprar in, som leder till en explosionsartad flöde, en lavin. Kvant fysiken har blivit vår melodi. “det finns något mera” Vi har drabbats av korint sjukan som Sven R uttrycker ibland.

  Var går gränsen mellan Guds övernaturliga gärningar och magi?

  Kanske är det när vi kryddar på med tekniker med den nådegåva som vi har fått, och frestelsen blir för stor………då har vi gått över den FARLIGA gränsen mellan sund och osund ande. Gränsen handlar om sina motiv.

  INTE GENOM NÅGON MÄNNISKAS STYRKA, ELLER KRAFT SKA DET SKE., UTAN GENOM MIN HELIGA ANDE SÄGER HERREN.

  B-O


 35. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack B-O!
  En sak i sammanhanget som jag tänkt på är all förlåtelse/icke dömande/bedömande osv som “ska ges” utan att människan i fråga ens önskar förlåtelse, försoning, upprätta, tillrättavisning etc.
  Som en kontrast till detta står det någonstans i Moseböckerna att det som vi inte tillrättavisar kommer vi själva att ställas till svars för? Det blir en hel del det?
  /Ulrika


 36. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Varför kan vi inte hålla våra fingrar i styr, utan vi måste vara där och pillra. på Guds makt och styrka. Och bara av nåd ta emot gåvorna utan att vara där och pillra.

  Nej lite smisk på fingrarna skulle vi ha. Vi är ett par riktiga nollor, med stort hål i.

  B-O


 37. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ja, B-O
  För att vi är ett maktlystet släkte, Gud visste vad Han gjorde när han satte oss i arbete efter syndafallet. Det minimerar behovet av “smisk på fingrarna”
  “Någonstans i Moseböckerna” skulle kunna vara:

  3 Mos 19:17
  “Du skall inte hata din broder i ditt hjärta, men du skall tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. ”

  Även om det inte var precis det stället som jag ville minnas.
  /Ulrika


 38. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vi är brevbärare, och ska bara förmedla breven……..men vi kan inte låta bli att öppna breven och pillra till lite egna ord och budskap i breven, med risk att förändra budskapet.
  Därför ropar Gud efter brevbärare som kan låta bli och fingra på breven, och bara lämna över breven oförfalskat.

  B-O


 39. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vi har gått om egocentriska maktlystna brevbärare. Så fort dom får lite hår på bröstet så tror dom att dom är “bläcket” skälv.

  B-O


 40. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Typ,

  Gal 1:6-7
  “Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium,
  fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.”

  /Ulrika


 41. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika

  på tal om hår på bröstet.

  se denna artikel. http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=38&oid=16331

  Grunden som denna ledarutbildning står på är uppbyggd med Bill Hybel….Rick Warren. Sen är inte stegen så långt till Robert Shuller tankar. Se videon “ogräsets kyrka”.
  Med hår på bröstet kan man göra mycket.

  B-O


 42. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Är vi här?

  2 Tim 4:3
  Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.


 43. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika

  Tänkt på en sak idag.

  Om man har mycket, finns det mycket att förlora (makt,kontakter,i ropet,kändis skap,internationella kontakter och erkänd internationellt.) mm mm

  Om man lite har,har man lite att riskera.

  Har man nästlat in sig i en “härva” som man inte kan (eller vill) komma ur, med uppbundna kamratliga kontakter, och en omöjlig situation att dra sig ur. Vad gör man då?
  Lyder man Gud eller människor?
  Vad tror du Ulrika?

  B-O


 44. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika

  Vi har blivit andligt onyktra .”.kleti som pleti ” i Sverige idag.
  Läs vad jag skrev ang Stanley Sjöberg, och hans insiativ om en internationell hjälp i bön för Sverige (på en grann blogg)

  B-O


 45. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika: “Är vi här?

  2 Tim 4:3
  Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.”

  — Den tiden har alltid funnits. 🙂


 46. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Derek skrev: “Den tiden har alltid funnits.”

  Fast texten meddelar ju “det skall komma en tid” och inte “det har alltid varit så”.

  Förr var det så att människor i princip erkände att Gud var domaren och människan var den som stod i den anklagades bås.

  Men, någon gång i samband med Franska Revolutionen och Humanismens uppkomst ändrade sig detta paradigma, långsamt men säkert.

  Och i våra dagar anses det självklart att anklaga Gud.

  Människan har blivit domaren och Gud är den anklagade.

  Och som följd av detta paradigmskifte har de flesta av de villoläror som nu florerar fått fotfäste.

  Mitt svar på Ulrikas fråga blir: “Ja! Vi är där!”

  Men om det kan bli ännu värre vet jag ju inte ännu.

  /Kjell


 47. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell: “Fast texten meddelar ju “det skall komma en tid” och inte “det har alltid varit så”.”

  — Det jag menade var att det har alltid varit så (mer eller mindre) sedan Paulus skrev denna text. Läser man kyrkohistoria, så har det funnits öronkliare i alla tider. Människorna är sig lika. Att vi tror att vissa saker är unika idag, kan bero på att man inte känner till historien. Därmed försvarar jag inte det som är osunt idag. Själv är jag jättesund. 🙂


 48. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell: “Men, någon gång i samband med Franska Revolutionen och Humanismens uppkomst ändrade sig detta paradigma, långsamt men säkert.
  Och i våra dagar anses det självklart att anklaga Gud.”

  — Håller med om detta, trots det jag skrev tidigare.


 49. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  B-O frågar:
  Lyder man Gud eller människor?
  Vad tror du Ulrika?

  Ja, tror jag förstår vad du tänker på men den senaste tiden har jag börjat fundera över vart min egen gräns i lydnad går. Har tänkt lite löst på Abrahams lydnad att offra Isak och nu fick din fråga mig att läsa den texten. Skulle jag lyda på samma sätt? Tror inte att jag skulle klara av det, nej, jag skulle gå i vild diskussion med Gud, alternativt stå på ansiktet för att be om att slippa undan. Men Gud utrustade Abraham att klara provet, så om jag varit Abraham hade jag klarat av det? Kan man säga så?

  /Ulrika


 50. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Var tog forumet vägen?


 51. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  Forumet attraherade ryska och kinesiska spammare och hackers varje dag. Jag talar om “pluralis”.

  Eftersom det fysiskt “bor” på samma sajt som bloggen, och eftersom det använder samma databas som bloggen vill jag inte ta risken att data ur den databasen hamnar i fel händer.

  Tills vidare är således forumet inte tillgängligt.

  /Kjell


 52. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Det var nog inte ryssarna som fällde forumet… Det gick under jorden strax efter mina EU-kritiska inlägg nyligen.

Comments are closed.