Off Topic #9

Vi börjar här en ny Off Topic sida.

/Kjell

Visits: 287

253 thoughts on “Off Topic #9”

 1. Ludvig!

  Jo precis, allt är som vanligt i världen, men hos Guds folk bör det vara en väldig aktivitet.

  Bb

 2. Kjell,

  I kristna sammanhang hör man ofta att Gud har välsignat Sverige. Men är det verkligen så under det Nya förbundet? Välsignade Gud Assar Gabrielsson i grundandet av Volvo och under dess resa till en internationell koncern? Eller var det helt enkelt så att företaget drevs av dugliga personer som ledde till att företaget växte? Hjälper Gud “den goda sidan” i krig? Eller är det bara så att den sidan med flest bomber vinner? Beskyddade Gud Sverige under 2:a världskriget? Osv.

  Inte helt enkel fråga att svara på tycker jag. Detta är en sån sak som ofta kastas ut av kristna utan något tydligt bibelstöd. Ja men det är ju självklart… Nej, det är det inte alls! I alla fall inte för mig. Kjell eller någon annan, vad tror ni?

  /Martin

 3. Varför jag frågar är bl.a. på grund av alla profetior som florerar nu. Ett exempel är invandringen, om Sverige fortsätter att bevilja många flyktingar asyl kommer Gud välsigna Sverige. Och vice versa får man förmoda. Eller så gäller det eskatologiska syner eller drömmar. Ryska soldater i Sverige osv.

  För mig är det svårt att förhålla sig till dessa. Oj, tänker jag fel? Går jag emot Gud? Och jag vet att profetior används i ett manipulativt syfte bl.a. inom trosrörelsen.

  Därav min tidigare fråga.

  Martin

 4. Broder,

  Christer Åberg får väl avlägga räkenskap för sina många falska läror en gång.

  Han tycks vara mer intresserad av besökarnatalet än av Sanningen.

  Varför läser du på den sajten?

  /Kjell

 5. Märkte att länken i mitt förra mail inte blev helt markerat, antagligen p g a mellanslagen.

  Fungerar inte länken som jag tänkte, så kan man leta upp en länk i vänsterspalten på Apg29.nu: Jesus är Gud.

  Mvh
  Border

  http://www.apg29.nu/index.php?tags=jesus är gud

 6. Broder skrev: “Jag tycker Christer skriver mycket bra”

  Jag tycker att han presenterar en grumlig soppa med villoläror.

  Det hjälper föga att det nu och då slinker igenom litet sanning.

  /Kjell

  PS. Om du vill kopiera en länk till en kommentar funkar det bäst om du klickar på den med höger musknapp och väljer “kopiera länk”. Sedan klistrar du in den i din kommentar.

  Mellanslag funkar inte i länkar.

 7. Det Christer skrev om barndopet håller jag inte med om.
  Det är däremot helt OK enligt mig om ha framhåller troendedopet om han vill.

  PS. Tack för tipset om kopiering av länkar.

  Hälningar
  Border

 8. Martin,

  Då skall jag försöka svara utförligare på din fråga, eller dina frågor som ju hänger ihop.

  Som du säkert mycket väl inser ligger dessa frågor snubblande nära kalvinismens lära om utväljelse och förutbestämmande. Det är bra att komma ihåg det för då vet vi redan från början att det handlar om mysterier vi inte kan begripa.

  En relation mellan två personer uppstår bara om de så att säga “utväljer varandra”. Det måste finnas “frivillighet” för att en relation skall komma till stånd.

  Det var första pusselbiten, nu till den andra pusselebiten.

  Gud, Skaparen, har lagt ner det vi brukar kalla naturlagar i skapelsen. Dessa naturlagar är samma, och funkar för alla, oberoende av om man är Guds vän eller ointresserad av Gud.

  Matt. 5:43-46

  Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också?

  Den som tar vara på de möjligheter han har och arbetar idogt och behandlar sina medmänniskor väl kommer att uppnå betydligt bättre resultat än en som är lat och lever i osämja med sin omgivning.

  Den som följer Guds bud och förordningar kommer jämförelsevis att leva i bättre välstånd än den som inte gör det under jämförbara livsomständigheter. Du kan inte jämföra en idog, men fattig, kenyan med en lat biståndstagare i Sverige och dra slutsatser av att biståndstagaren lever i större välstånd.

  (NOT: En person som behöver bistånd behöver ju inte ha egen skuld till det och säkert inte vara lat!)

  Den tredje pusselbiten handlar om Jobs bok och Asafs psalmer.

  Jag skall bara citera början på en av dessa psalmer, du får själv läsa resten. Psalm 73:1-8

  Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter, mina steg var nära att slinta, ty jag avundades de övermodiga, när jag såg att det gick de ogudaktiga väl.

  Fria från lidanden är de till sin död, och deras kropp är vid gott hull. De kommer inte i olycka som andra dödliga, de plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad och våld de kläder de bär. Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram, deras hjärtans inbillningar har ingen gräns. De hånar och talar om förtryck i sin ondska, överlägset talar de.

  Och så vidare… Asaf var avundsjuk och tyckte att Gud sköter sitt job dåligt. Asaf trodde att Gud sysslar med lönepolitik och gärningslära. Men Asaf kom till besinning när han insåg att dessa “välsignade ogudaktiga” har en evig destination som är allt annat än avundsvärd.

  Så har vi Jobs bok som börjar med att Gud prisar Job och åklagaren anklagar Gud för att driva lönepolitik. Åklagaren sade: Det är väl inte så konstigt att Job sköter sig när du på alla sätt välsignar honom materiellt. Men ta bort det så kommer du att få se att han inte är din vän.

  När Jobs “vänner” sedan kommer till honom för att “trösta” honom när olyckan hade slagit till så utgår de från att det handlar om Guds straff för att Job har syndat och brutit mot Guds bud. De är så säkra på att det går bra för dem som lyder Gud att de till och med hittar på synder som Job troligen har begått.

  Lägg märke till att även Job trodde att det måste löna sig att vara skötsam och ära Gud. I sin förtvivlan beskyller han Gud för att handla orättvist.

  Jag stannar där fastän det finns mycket att säga om Jobs bok. Vitsen är att satan, vännerna och Job trodde att Gud bedriver lönepolitik.

  Den fjärde, och sista, pusselbiten handlar om att välsigna.

  Det finns en hel del otydlighet angående ordet välsigna. Dels beror det på engelskans “bless”. Jag skall ta ett par exempel.

  Matt. 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. (grekiska: μακάριος) Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.

  Markus 10:16 And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them. (grekiska: εὐλογέω) Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

  Apg. 3:25 Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. (grekiska: ενευλογηθησονται från εὐλογέω) Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas.

  Rom 12:14 Bless them which persecute you: bless, and curse not. (grekiska ordet förbanna καταράομαι är motsatsen till εὐλογέω) Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte.

  Och till sist det välkända citatet angående Abram, senare Abraham och hans släkt Isak, Jakob, senare Israel.

  1 Mos. 12:3 And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed. (se förklaring) Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.

  Förklaring: I Septuaginta används orden εὐλογέω och καταράομαι. I grundtexten används בָּרַךְ uttalas “barak” och är mycket intressant i sammanhanget. Ordet betyder välsigna och ordagrannt böja knä. Ordet förbanna är översatt från två ord i grundtexten קָלַל uttalas “kalal” och ordet אָרַר uttalas “arar”. En nyare översättning där man har försökt att vara grundtexten så trogen som möjligt låter så här: And I will bless those who bless you, and curse the one despising you. And in you all families of the earth shall be blessed.

  Kanske har du nu redan själv lagt pusslet, men jag skall ändå göra det som jag ser det.

  När människor välsignar (εὐλογέω) handlar det om att tala väl om, att “gilla” och att önska allt gott. Motsatsen, när människor förbannar, handlar det om att förakta, tala illa om och tillönska olycka.

  När Gud välsignar (μακάριος) handlar det i första hand om den eviga destinationen, men det kan givetvis även handla om timligt välstånd. Motsatsen, när Gud förbannar så får öven det evigt resultat.

  De flesta “kristna” tror fortfarande att Gud bedriver lönepolitik. Det är ingen brist på gärningsläror. Trosförkunnelsen sätter fokus på materiellt välstånd här och nu, och Hebrew Roots Movement har extrapolerat detta till allmänt välstånd i tusenårsriket. Båda har målet i tiden och samlar skatter på jorden.

  Löftet (eller hotet) i 1 Mos. 12:3 kommer från Gud och är således evigt giltigt och har konsekvenser för den eviga destinationen.

  Materiellt välstånd och fred är inget bevis för “makarios”, Guds välsignelse med evighetseffekt.

  Den som vill sluta att vara etnocentrisk kan med lätthet konstatera att etnocentriska fantasier om Guds välsignelse inte håller. Alternativet är att bli rashatare.

  Jag stannar här och avvaktar din reaktion.

  /Kjell

 9. Kjell,

  “Asaf var avundsjuk och tyckte att Gud sköter sitt job dåligt. Asaf trodde att Gud sysslar med lönepolitik och gärningslära. Men Asaf kom till besinning när han insåg att dessa “välsignade ogudaktiga” har en evig destination som är allt annat än avundsvärd.”

  När jag läste detta och det du skrev om Job så sjönk hjärtat ner från halsgropen. Precis så är det. Är vi i väst mer välsignade av Gud än fattiga afrikanska länder? Ja, enligt dessa profeter så är det ju så. Men dom känner inte Guds karaktär. Jesus säger:

  “Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta.” (Luk 6:24)

  Och ändå hävdar de att Guds välsignelser mäts i termer av ekonomiskt välstånd. Ofta undrar jag om det Jesus säger överhuvud taget spelar någon roll i kyrkan? Pastorn i den kyrka jag gick till talade ofta stolt om de sju läkare som var medlemmar i församlingen. De sjukskrivna eller arbetslösa hörde jag honom aldrig tala om.

  “23Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla 25och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan.” (Joh 2:23-25)

  Säg att man bara läser vers 23. Tecken och under, och människor kommer till tro. Halleluja! Och så kommer nästa mening. “Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem…” Ouch! Människorna kom till tro för yttre välsignelser men den typen av relation var inte Jesus intresserad av. Där har vi gärningsläran igen. Jag tycker detta bibelstycke är oerhört talande för hela den karismatiska kyrkan.

  Stort tack för ditt svar Kjell. Jag menar det verkligen. Jag hade börjat tänka som dom. Ditt svar var en hink med kallt vatten som jag stoppade huvudet i.

  /Martin

 10. Martin skrev: “Pastorn i den kyrka jag gick till talade ofta stolt om de sju läkare som var medlemmar i församlingen. De sjukskrivna eller arbetslösa hörde jag honom aldrig tala om.”

  Jesus talade om detta. Johannes har nedtecknat det.

  Joh. 5:44 Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

  Denna text är obegriplig om man inte har rätt förståelse av ordet “tro”. Vi tycker att man kan tro på vad, eller vem som helst även om man fikar efter beröm.

  Men Gud säger att när vi blir beroende av beröm så har vi förlorat förtroendet för honom och slutat vara honom trogna.

  Få vill begripa denna fundamentella sanning.

  /Kjell

 11. Ang Sola scriptura

  Man kan alltid dra saker till sin spets och många gånger långt längre än spetsen.

  Jag tycker att diskussionen om sola scriptura är lite märklig. Helst vill jag inte använda mig av termen, eftersom jag inte helt och hållet håller med Martin Luther. Men. Det som är viktigt för mig är att grunden för min kristna tro hämtas från Bibeln. Inte genom konstiga traditioner eller styrelser som bestämmer vad man ska tro, här kan man till exempel jmf med Jehovas vittne som har en styrelse som bestämmer hur deras bibel ska tolkas. Det finns andra kyrkor som har liknade system ;).

  Det som stärker mig i tron på Bibeln är två saker. Dels GT och dels Lukas. Lukas inleder med att han noggrant undersökt saken så att Teofilus “ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått”. Alla har ju inte fått förmånen att träffa vittnen eller apostlarna. Kristna tron har överlevt, enligt min mening, tack vare att det finns trovärdiga vittnen som skrivit ner vad som inträffat. Till detta kommer Paulus som hade ett särskilt möte med Herren och därigenom också fick kraft att skriva breven med auktoritet. Vad jag vill ha sagt att är Lukas ord att det är viktigt att undersöka vad som är sant och vad som inte är sant. Därför kanoniserades NT längre fram för att det inte skulle cirkulera en massa texter som man inte kunde veta om de innehöll sanna saker.

  Vi vet att det fanns/finns texter som inte är helt sanningsenliga eller lite märkliga som tex Tomasevangeliet. Plus många andra texter.

  Nedteckningen skedde i ett historiskt perspektiv ganska omgående, under apostlarnas levnadstid (om jag förstått det rätt). Det är inte alla historiska dokument som nedtecknat inom en så kort tidsperiod.

  En del försöker göra poänger med treenighetsläran. Ordet finns inte i Bibeln men texterna finns i Bibeln som förklara hur saker hänger ihop. Man behöver inte gå utanför Bibeln för att förstå treenighetsläran. Treenighetsläran vilar inte på traditionerna utanför Bibeln. Treenighetsläran formulerades dessutom innan RK fanns, så vida man inte vill ägna sig åt historieförfalskning och påstå att Petrus var den första påven.

  Andra vill göra poänger av att man inte själv kan läsa Bibeln från pärm till pärm och förstå Bibeln. Så är det med alla texter och böcker. Det finns radioprogram där lärda människor diskutera olika romaner och har olika synpunkter på vad romanerna handlar om. Texterna i romaner är betydligt enklare att förstå än Bibeln. Vad är det för fel att diskutera texterna i Bibeln? Det handlar fortfarande att vara Bibelns ord trogen. Det handlar inte att lägga till människors läror, som förövrigt NT varnar för. Diskussionerna tillför att man kan se paralleller med andra böcker (i Bibeln) och förstå innebörden bättre. Det är inte samma sak som att lägga till saker för att någon ledare ansetts sig fått någon uppenbarelse som går helt emot orden i Bibeln. Eller ledare som anser att de är förmer än andra och därför förstår mer än andra och kan därför lägga till saker som inte finns någon grund i Bibeln.

  En sak till som vi vet och som jag inledde med är GT. Jesus och författarna till NT hänvisar till GT. GT är en central betydelse för judisk tro. Om Jesus inte tyckte det var viktigt med nedtecknade händelser så varför hänvisade han så ofta i sin undervisning till GT? På GT:s tid fanns inte boktryckare konsten men Torah fanns ändå i de olika synagogorna.

  Som sagt, jag tycker att många för fram missvisande och vilseledande argumentationer för oss som grundar vår tro på vad som står i Bibeln och inte böjer oss för människors läror.

  Ps, jag har medvetet lagt texten under denna tråd, då jag inte har någon intresse att diskutera med ivrarna för RKK. Du får givetvis flytta texten till den plats som du tycker att den passar bäst.

 12. Fredrik,

  Någon större risk att bli invecklad i strid med RKK-anhängare löper du inte här.

  Dessutom är de allra flesta katoliker i bloggvärlden hövliga bekännare eller skåpkatoliker. Jag känner bara till ett extremt bloggtroll som “missionerar” genom att häckla alla som har redliga argument mot RKK’s dogmer. Det är Anders Gunnarsson.

  Nu har ju även Mikael Karlendal, efter påtryckningar, klivit ut med åtminstone en fot ur garderoben. Han skrev i går “Jag är ju definitivt mer katolsk än genomsnittet inom EFS”.

  Ordet “katolsk” kan således användas som adjektiv: katolsk, katolskare, katolskast

  Jag håller helt med dej i din analys av “sola scriptura”. Striden har sin grund i den karikatyr som tecknas av de katolska motståndarna å ena sidan och egensinniga villolärare å andra sidan.

  Sola scriptura betyder ju bara att all annan information måste bedömas i ljuset av Guds ord, och inte tvärt om.

  Precis där ligger ju stötestenen för alla villolärande sekter. Oberoende av storlek och ålder. Det må vara Jehovas Vittnen, Plymouthbröder, Sjundedags Adventister eller Katoliker. Doktriner i strid med Guds ord har inget “bättre efter” datum. Lögn är lögn och förblir lögn i all evighet.

  Hos judarna bestod undervisningen i princip av memorerandet av Moses, Profeterna och Psalmerna. Vid Bar Mitsva skulle man helt enkelt känna till många viktiga texter utantill. Utbildade hebreer kunde i stort sett “Bibeln” utantill. Paulus hade studerat “lagen” vid Gamaliels fötter. Detta måste jämföras med att vara direkt lärjunge till landets högsta auktoritet i sitt fack.

  Att Gamaliel förmedlade en tolkningstradition som Paulus sedan tvingades förkasta för att hitta tillbaka till “sola scriptura” är en annan sak. Gamaliel hade sina ljusare stunder. (Se Apg. 5:33-ff)

  Sanningen är ju den, precis som du påpekar, att all information måste tolkas. Data säger ingenting innan informationen sätts in i sina sammanhang.

  Problemet med “tradition” är att det uppstår induktiv bevisföring. Alltså man börjar med “fakta = A” och drar slutsatsen att: Om A så är det inte otroligt att B!

  När sedan tanken att B är sant har blivit den gängse tron kan man ta nästa steg: Om B så är det inte otroligt att C!

  Efter en massa centennia har man hunnit göra så många “slutledningar” att spåren av “A” inte längre är synliga i den doktrin som har accepterats.

  Vad jag vill säga med detta är att om man förkastar sund “sola scriptura” är man helt och hållet utlämnad till männskliga nycker.

  Man skall väl inte heller glömma att maktens Kyrka, numera kallad RKK, först höll Bibeln som “facklitteratur” för sina egna skriftlärda. Senare aktivt förbjöd skriftläsande av “amatörer”, alltså vanliga troende.

  Holländaren Geert Geerts, bättre kännd under namnet Desiderius Erasmus (död 1536)*, kunde därför i princip ostörd samla nya testamentets grundtexter i det som vi kallar Textus Receptus.

  Han bidrog därmed med den allra viktigaste grundstenen för reformationen. En tid var Luther hans vän, men som bekant var Luther mycket egensinnig och han blev senare en bitter fiende till Erasmus.

  Dock har reformatorerna den humanistiske katoliken Erasmus att tacka för den grundtext som evangeliskt troende fortfarande anser vara den mest tillförlitliga.

  Sanningen är att skrifttrogna läsare behöver både en korrekt grundtext och varandra för att förbli nära sanningen.

  /Kjell

  NOT: * Erasmus var en utomäktenskaplig son till en katolsk präst och hans vänninna, en kvinna som senare förblev hans hushållerska. På grund av gossens status är hans födelsedatum inte känt men man det var 1466, 1467 eller 1469. Han var ju tvungen att döpas i smyg.

 13. Ett litet tillägg angående Textus Receptus.

  På Erasmus tid hade RKK änu inte behovet av att förfalska grundtexterna. Det var ju bara innegänget som hade tillgång till en Bibel och därför fanns det ingen opposition vad gällde tolkning.

  Erasmus kunde således ostört sammanställa de dokument som ansågs mest representativa. Sammanställningen var alltså klar före mitten på 1500-talet.

  Först senare upptäcktes Codex Sinaiticus och Codex Vaticanus. I dessa är flera textsammanhang betydeligt kortare eller fåordigare. Brooke Westcott och Fenton Hort redigerade därför med en annan metod fram en annan grekisk grundtext till Nya Testamentet.

  Eftersom de flesta textforskare föredrar Codex Sinaiticus och Codex Vaticanus, så utgår nästan alla översättningar i dag från Westcott-Hort texten. Men för några, inte minst i USA, men även i Europa vill man behålla Textus Receptus, den gamla erkända grundtexten. Än idag trycks dock många biblar som bygger på Textus Receptus, King James Bibeln och New King James Bibeln är två exempel på sådana biblar som är populära i den engelskspråkiga världen. I Sverige är Karl XII:s Bibel och Reformationsbibeln översättningar av Nya testamentet som bygger på Textus Receptus.

  Det finns drygt 5000 grekiska manuskript funna och bevarade. Dessa brukar delas upp i tre grupper.

  1. Majoritetstexten som kallas så för att 90% av manuskripten presenterar denna text. Denna text kallas även “Textus Receptus” eller den Byzantinska texten.
  2. Minoritetstexten Codex Sinaiticus som står för ungefär 5% av manuskripten.
  3. Minoritetstexten Codex Vaticanus som även den står för ungefär 5% av manuskripten.

  Jag skall inte skriva alltför mycket om detta. Mycket god information finns på Reformationsbibelns sajt.

  Minoritetstexterna innehåller många “korrektioner” och har sammanställts av flera olika personer. Ungefär 200 verser saknas. Codex Sinaiticus och Codex Vaticanus uppvisar ungefär 3000 skillnader mellan varandra.

  Minoritetstexterna motsäger sig själva på hundratals platser. Sinaiticus saknar på sina ställen upp till 40 ord.

  Jag kan inte verifiera det, men det sägs att avskrifterna gjordes av Egyptiska “skrivare” (en sorts sekreterare som jobbade på uppdrag) som inte trodde att det handlade om Guds Ord och inte trodde att Jesus är Guds Son.

  De utförde bara ett arbete utan någon bindning med innehållet. Boktryckarkonsten fanns inte så avskrifter var enda möjligheten att kopiera.

  Nya testamentet i SFB är i likhet med 1917 års översättning huvudsakligen grundad på minoritetstexterna. Hur det är med den nya upplagan av SFB vet jag inte.

  Katolska kyrkan använder sig av minoritetstexterna. Detta trots att den gamla latinska Vulgata från år 157 grundade sig (delvis?) på samma dokument som senare Textus Receptus. En orsak till den katolska förkärleken till minoritetstexterna är att ett antal texter som strider mot RKK’s dogmer inte finns med i dessa manuskript.

  Det bör alltså påpekas att reformatorerna använde översättningar från Textus Receptus.

  Codex Sinaiticus som sägs vara från det fjärde århundradet hittades 1844 i en skräphög i Sankta Catarinas kloster nära berget Sinai.

  (Inom parantes kan det sägas att “ändtiden” med alla sina förförelser verkar ha haft sin uppenbara början i början på det vi kallar 1800-talet. Det var då som svåra villoläror började spridas över hela världen. Mer om detta om någon är intresserad.)

  /Kjell

 14. Vet inte riktigt vart den här kommentaren hör hemma. Allt hör ju ihop. Det som jag skulle vilja dela är en tanke om det främsta budet. I de senaste historieböckerna jag läst skildras hur katoliker går i protest mot jesuitinspirerade maktmänniskor. De protesterande katolikerna protesterade mot vad dessa politiker, mördare o tyranner gjorde. Här har vi alltså på pappret “katoliker mot katoliker.” Så vad skiljer i dessa fall mellan katolik o katolik? Det måste handla om det främsta budet. Den ena gruppen följer budet, den andra gruppen lever i olika grad i strid med det.

  /Ulrika

 15. Ulrika,

  Katoliker brukar raljera att protestanter har 33000 olika “kyrkor” i jämförelse med “Den Katolska Kyrkan”. (Lägg märke till de stora bokstäverna.)

  Detta är dock retorik som ligger långt från sanningen.

  Sanningen är den att “katolska kyrkan” är väldigt olika i olika länder och att den till och med är väldigt olika mellan lokala församlingar i samma land.

  Det varierar från små försynta grupper som är nästan evangeliskt renläriga, till heretiska grupper som är hemskt synkretiska och blandar in vad djävulskap som helst (Till exempel Santa Muerte, Voodoo och öppen Spiritism. Kolla även de vaga termerna i ett katolskt lexikon.) i RKK’s nekrofila spiritism.

  Det saknas ingalunda både öppna och hemliga underavdelningar i denna så kallade “allmänna kyrka”.

  /Kjell

 16. Andreas Frost,

  Jag såg faktiskt något om denna komet när jag tittade runt hos YouTube. Och det var inte en, utan massor av rapportage om den.

  Vidare skulle USA rent fysiskt rämna och delas i två delar och dom vanliga skvallerhistorierna om den nuvarande presidenten florerade vilt.

  En länk som presenterades hos Berndt utpekade Obama som vår tids Hitler. Det var så jag kom vidare till allt detta dravel där man berättar att Obama är muslim och Michelle är en transgender, och att det är därför som Obama ville legalisera same sex marriages.

  Att så kallade kristna sajter i Sverige kan hålla på med sådana saker tycker jag är anmärkningsvärt.

  Tilläggas kan att signaturen “Arne Strand” hade skrivit följande:

  O-ba-maa betyder på det Persiska/Iranska pråket –

  ” Han är med Oss ” !.

  Obama är Muslim.

  President Obama är son till en Kenyansk Luo. Namnet är inte ovanligt och det är inte persiska. Namnet är ett Luo-namn. Jag känner väl dess rätta betydelse, men det är inte väsentligt. Det har i alla fall ingen som helst andlig eller religiös betydelse och inget med islam att göra.

  Arnes förbannelser, lögner och baktaleri kommer han en gång att få stå till svars för!

  Nu gnälls det om “Väktarna som är i dubbel mening utsatta på muren

  Från och till dyker det i våra egna led upp angrepp på dem som är väktare och som spanar ivrigt efter tidens tecken som talar om att Brudgummen Jesus är i antågande.

  Kanske inte onödigt att påpeka att Bibeln uttrycker det så här: “När ni ser…..”

  Det står faktiskt inte: “När ni i förväg fantiserar ihop tidstecken…”

  /Kjell

 17. Andreas Frost,

  Begripligt! Temporärt tänker jag doch följa de konspiratoriska bloggarna åtminstone tills det ödesdigra 15:de Oktober har passerat.

  Men jag läser bara en liten del av “kommentererna”. De flesta spelare är ju välkända och innehållet på deras kommentarer är samma som alltid.

  /Kjell

  PS. Jag skall försöka skriva något om “nåd och sanning” eftersom både du och Martin talar om detta.

 18. Andreas Frost,

  Ofta undrar jag om det handlar om att inte vilja förstå!

  Aletheia-Daniel skrev i går följande: “Tankarna förs givetvis till de omdiskuterade och bland vissa föraktade blodmånarna, varav den sista i ledet den 28/9.

  Vadå föraktar? Jag känner ingen som föraktar tetraden av månförmörkelser.

  Däremot vågar jag, stödd av Guds ord, påstå att tetraden inte har något alls att göra med texterna som talar om att månen skall förvandlas i blod.

  Varken timing eller händelseförlopp stämmer.

  Sedan tycker jag det är tråkigt att man medvetet och avsiktligt förvrider 1 Mos. 1:14 och missbrukar den texten för att försvara teorierna runt de så kallade tetraderna.

  Är detta att förakta månförmörkelser?

  /Kjell

 19. Jan Johansson, Domsjö,

  Det jag skrivit gäller alla, att man bör veta dessa saker innan man fastslår något som från GUD.

  Ett exempel är Eckefjords profetior och där tror jag faktiskt att det är hjärnspöken som lurat honom, så mycket dom, ja t o m USA skulle klyvas mitt itu i septemper, men inget har hänt.

  Bb

 20. Hej Björn,

  Jag tror inte heller att det Eckefjord förmedlar är från Gud. Likt flera andra (alla?) av dessa självutnämnda profeter låter E som domsprofeterna i Gamla Testamentet. Det är också vanligt bland andra krista, Gud ska straffa Sverige för det ena och andra. Alltid denna vrede från Gud, som bara kan stillas av straff av varierande grad. Men de låter aldrig som Jesus, ‘kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila’. Detta hör du aldrig dessa ‘profeter’ uttala. Aldrig kärlek, aldrig omtanke, bara vrede och dom.

  Martin

 21. Björn bloggaren,

  Jag har förstått vad du menar.

  Vad gäller David Eckefjord så tycker jag att du ska prata med honom, inte om honom med mig. Så brukar Herren leda mig dvs om Herren vill och det ligger inom min tjänst så tar jag ett personligt samtal med den som Herren kanske vill säga något åt. Sånt händer och kan ibland få överraskande goda utfall. David Eckefjords profetior har redan prövats av många och man har kommit fram till olika slutsatser. Men det är ju precis så det ska vara för det står ju skrivet att hälsningarna ska prövas av alla. (De offentliga)
  Jag har sedan länge principer och en av dem är att jag sällan uttalar mig offentligt kring andra, namngivna icke närvarande personer. Risken är alltför stor att man då blir del i en missnöjesgrupp med ett centrum som kan vara vad som helst. Bitterhet. förakt, oläkta sår, hämndlystnad, maktmissbruk, avundsjuka osv. Hjärnan kan luras även där. Det är bättre att delta där Herren är centrum.

  Just nu vet jag inte om vi kommer längre i vårt samtal så vi kanske ska ge oss här…
  ……eller vad säger du?

  Med en önskan om Herrens välsignelser och beskydd för dig.
  Jan Johansson, Domsjö.

 22. Jan Johansson,Domsjö,

  Du skriver: jag sällan uttalar mig offentligt kring andra, namngivna icke närvarande personer.

  – Jo det är ju en bra princip, tyvärr har nog standarprincipen av en del bloggägare blivit att inte tala personligt med dem som de menar är falska profeter.

  Bb

 23. Björn bloggaren,

  Du får ursäkta att jag flyttar detta till Off Topic, tillsammans med de senare reaktionerna.

  Viktiga frågeställningar men de har inget med blodmånar att göra.

  Återkommer med reaktioner.

  /Kjell

 24. Björn bloggaren,

  Ja olika bloggar har olika principer, policyn och profiler. Det får man helt enkelt underordna sig. De som är ansvarig för en kristen blogg har nog ett ansvar inför Herren. De ansvariga utsätts alla för djävulens attacker. Han vill nog få allt att tjäna mörkrets syften.

  Det finns många olika kristna bloggar och jag tror att de som Herren har initierat fyller olika syften i Guds plan. Även om inte vi kan se varken detaljer eller helheten i denna plan. Bloggarna är ett av sätten Herren verkar på. De som är ansvariga ska vi bedja för. De kan ibland bli väldigt hårt utsatta av mörkrets krafter allihop. Bloggarna behövs idag då avfallet inom det kristna Sverige är stort.
  Jag tror till och med att herren givit de flesta en särart som man ska vårda sig om och respektera.

  Kommer allt att vara rätt och behaga Herren på bloggarna? Nej det är inte möjligt och jag tror ingen bloggansvarig skulle hävda det heller. Men syftet kommer nog från Herren och han ser nog till att det mesta kommer att samverka så att Hans avsikter går i fullbordan.

  Rom 8:28 “Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.”

  Jan Johansson, Domsjö.

 25. Utan att rikta mej till någon specifikt vill jag bara ta upp några saker som ofta kommer till tals. Specifikt vill jag tala om det goda rådet att “tala med människor personligen i stället för att konfrontera dem offentligt”.

  Då måste man även ta med sammanhanget i diskussionen. På vilken nivå träffas man?

  1. I en församling på liten ort där alla känner varandra.
  2. I en församling på stor ort där man bara känner några få.
  3. I en sammankomst där nationella talare/lärare får framföra sina läror.
  4. I en sammankomst där internationella talare/lärare får framföra sina läror.
  5. I en cyber-sammankomst, blogg, där var och en kan välja om man vill vara närvarande, frånvarande, aktiv, ställas till svars eller tiga och bara fortsätta att presentera sin lära.

  Rådet fungerar mycket bra i situation 1 ovan. Det kan fungera i situation 2 men då är man redan beroende av medverkan av ledare i församlingen.

  Det funkar dåligt i situation 3 eftersom gästpredikanten inte finns närvarande efter besöket. Det funkar vanligtvis inte alls i situation 4 eftersom det finns både geografiska och språkliga barriärer.

  Och! Det kommer aldrig att funka i situation 5!

  I situation 5 finns det bara en ansvarig, nämligen ägaren och (om det inte är samma person) även moderatorn.

  Om då ägaren/moderatorn samtycker med den skribent som predikar en viss lära får ingen medverkan att konfrontera den läraren.

  Om någon annan än ägaren/moderatorn har talat seriöst med personen i fråga och denne vägrar lyssna återstår inget annat än konfrontera läran och läraren offentligt.

  Alternativet är att tiga och bli medskyldig om man fortfarande vill deltaga i den bloggen.

  /Kjell

 26. Det finns ett gammalt holländskt ordstäv som säger: “Als de portemonnee open gaat, gaat de Bijbel dicht.”

  Översatt till svenska: “När plånboken öppnas, stängs Bibeln.”

  Törs man yttra ett “Amen!”?

  /Kjell

 27. Kjell,

  “När plånboken öppnas” betyder på svenska att man är på väg att ge en gåva.

  Törs man översätta det holländska ordstävet till “Alltmedan kärleken till pengar växer, dör Bibeln”.

  Fast det får du som vet vad Holländaren menar avgöra. Jag kan bara gissa.

  /Ulrika

 28. Ulrika,

  Och då talar vi om två språk som står varandra nära!

  I den situationen är ett uttalande som gjots i samma tidsepok till och med möjligt att missförstås.

  Hur mycket mer när vi försöker översätta texter som är tusentals år gamla och som skrevs i språk som är ungefär så långt från svenskan man kan komma.

  Mitt alternativ i din “parafras” blir: “Allt medan kärleken till pengar växer, minskar troheten till Guds ord.”

  Eller kanske: “Allt medan begäret till vinst ökar, minskar troheten till Guds ord.”

  Mammon och Eros och flera av hans “gudinnor” har ingen brist på attraktiva fikonlöv i utförsäljningen.

  Och på samma sätt kan man faktiskt även handla med översättning av grundtexterna.

  Utan Den Helige Andes ledning (det enda läroämbetet instiftat av Jesus) kan man räkna med att det blir vilseledande.

  /Kjell

 29. Kjell,

  Dina alternativ har stöd i 1 Tim 6: 6ff

  ” Men gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det.

  De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

  Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen.

  Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen: bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som den salige, ende Härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas Kung och herrarnas Herre, han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

  Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.
”

  /Ulrika

  Ps. Du törs säga Amen.

 30. Undertecknad trodde att kristensveriges ersättningsteologi, där Sverige skulle vara Israel och där ingen blir räddad utan svenska fantastiska “profeter”, är ett fenomen som uppstod under 1800-talet.

  Men där bedrog jag mig ty historiekern Herman Lindqvist berättar med befogad distans och ironi i en av sina böcker följande:

  “Det är roligt att läsa historia, för historikerna, dessa utåt sett ofta mycket allvarliga och kanske tråkiga personer, blir ofta roligare än de själva tänkt sig. Varje generation har sina historiker som med ett överlägset, i bästa fall roat, småleelnde lägger företrädarnas mödosamt hopplitade verk åt sidan och publicerar sin egen, givetvis den enda och slutgiltiga, korrekta, version av vad som hänt en gång.

  Så har det varit ända sedan 1500-talet då Johannes Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop, och hans bror Olaus under den långa landsflykten i Rom satt och skrev sina svenska och nordiska historier. Johannes publicerar en , som han menar, fullständig förteckning över alla Sveriges regenter och börjar då med Noaks söner. För honom och hans samtid var detta en logisk startpunkt eftersom även de svenska kungarna måste anses härstamma från Noak och hans söner, alla andra människor drunknade ju som bekant i den stora syndafloden. Därför börjar den svenska kungalängden med Noaks sonson Magog, som kom till Sverige. Det skulle ha skett år 88 efter syndafloden. Magog hade fem söner, berättar Johannes Magnus: Suenno, Gethar, Thor, German och Ubbo.

  Suenno är naturligtvis stamfar för svearna. Gethar är götarnas upphovsman. Suenno avled och efterträddes av sin yngre bror Ubbo, som grundade Uppsala (=Ubbos sal).Hans son siggo var som vi förstår den som grundade Sigtuna.

  På 1600-talet blev det ännu bättre. Sverige var plötsligt en stormakt och våra lärde försökte yrvakna finna vår rättmätiga, glansfulla nisch i världshistorien. Olof Rydbeck i Uppsala gick längst. Han bevisade att Sverige var alla folks vagga och upphov till allt stort som funnits i världen, inklusive det jordiska paradiset och Atlantis, som ju var själva Sverige.

  Redan på första bokens försättsblad står det att från Sverige “uttogade nembligen Skyttar, Borbarn, Asar, Jettar, Giotar, Phryger, Trojaner, Amaizor, Traser, Lyber, Maurer, Tussar, Kaller, Kiempar, Herular, Gepar, Tydskar, Anglar, Paiktar, Danar, Siökampar, och flere de som i werket Wisas skola”. Han bevisar mer än så. I en detaljerad lista redovisar han på vilket sätt: “alla Konungar öfwer hela werlden dhe äro utkomne af wåra Konungar som uthforo wid Patriarchernas tid.”

  Eftersom alla världens kungar alltså en gång hade svenska rötter är det naturligtvis ingen konst för Rudbeck att visa att exempelvis Alexander de store var släkting i 34:e led med vår gud Balder. Rudbeck hittade sina bevis och ledtrådar i de skrifter han hade till hands, alltifrån Bibeln till antikens och medeltidens lärdes luntor och de isländska sagorna som nyss hade upptäckts. Ibland måste det ha uppstått vida gap i bevisföringen, men de brukade snabbt fyllas igen av Rudbeck själv. Han bara böjde lite på orden, tänjde på uttalen och vips hade han hittat ett nytt samband. Han måste ha haft euforiska stunder i sin kammare då han smakade på utländska namn och ortbeteckningar och fick dem att bli svenska. Allt stämde! Skythia blev “skyttarnas land”, Gallia blev “kallarnas land”, dvs karlarnas, Troja, som skalderna så livfullt besjungit, kom självklart ur det svenska ordet pansarTRÖJA.

  På Rudbecks tid var den sk förhistorien ganska kort eftersom ingenting kan ha skett före jordens skapelse och man visste exakt när den hade ägt rum. De lärde hade bläddrat i sina biblar och räknat baklänges och kunde slå fast att Gud skapade världen måndagen den 23 oktober år 4004 fKr kl 9 på morgonen. Året var man tidigt ense om, men det var en engelsk biskop som kom fram till dag och klockslag. Sen var det bara för historikerna att fylla luckorna mellan då och nu. Allt fanns i skrifterna, bara man förstod att tolka dem korrekt. Johannes Magnus och Rudbecks funderingar levde i många generationer kvar vid de svenska universiteten, och inte minst vid hoven, som fullständigt korrekta redogörelser för sakernas tillstånd. Många svenska regenter har studerat listan över sina föregångare och numrerat sig själv därefter. Därför heter det Erik XIV och Karl IX fast det finns få historiska bevis för att det skulle funnits exakt tretton kung Erik och åtta Karlar före Gustav Vasas söner.

  Men det dröjde länge innan man kunde eller vågade ifrågasätta existensen av en hel del av dessa tidigare furstar, många med betydligt mer fantasifulla namn än Erik och Karl. De har tex hetat Osantrix eller Wilkinius, även kallad “Philemer Mykle”. Han var störst av dem alla. Efter att ha erövrat “Helsingia och Almania” tog han Thrakien, Makedonien, Grekland, Illyrien, Armenien, Syrien och Egypten varpå det egentligen bara återstod “Rytzeland”, vilket han då givetvis passade på att erövra. Dessa märkliga uppgifter finns i 1400-talsskriften Gamla svenska krönikan.

  Den medeltida författaren var inte helt ute i fantasins värld då han lät vår kung Wilkinius erövra delar av dagens Mellanöstern. Han hade säkert läst sin Bibel. Hos profeten Hesekiel, kap 38:15, talas det om hur Gog, fader till Magog, ska “komma från ditt land längst uppe i norr, du själv och många folk med dig, allasammans ridande på hästar, en stor skara, en talrik här”. Han ska komma med jordbävning och förödelse över Israel. Gog beskrivs i 39:1 som “Gog, du hövding över Ros, Mesek och Tubal”. Profeten förutspår visserligen att Gog ska få ett abrupt slut i Israel, men vad behöver en fantasifull patriotisk svensk författare men än självaste profetens ord “hövding över Ros”, Ros=Roslagen, som ju ligger i “landet längst uppe i norr.”, för att klart se sambanden mellan Sverige och Noaks söner.”

  Slutcitat från H Lindqvists “Historien om Sverige” Från Islossning till Kungarike.

  /Ulrika

 31. Ulrika,

  Det du beskriver brukar nog vanligtvis inte kallas “ersättningsteologi”. Det är snarare “knasologi”.

  Du visste kanske inte att Gud skapade Adam “av damm”. Det är därför han hette så. Och när Adam vaknade upp ur sömen efter att Gud skapade kvinnan, tittade han med stora ögon och sade “Hä! Va?”. Och så fick hon nament “Eva”.

  (Stämmer inte alls med vad dessa båda namn betyder och uttalas i verkligheten.)

  Sådan knasighet har faktiskt förespråkats!

  Men “ersättningsteologi” är något annat. Det är läran att Gud skrotade utkorelsen av judarna (Israel) och “i stället” valde “Kyrkan” till sitt folk.

  Så vitt jag vet var det Johannes Chrysostomos (347-407) och Augustinus (347-407) som var de första som började skriva om dessa saker och lade grunden för den judeförföljelse (korstågen) som organiserades av Katolska Kyrkan 650 år senare.

  I samband med att Konstantin (272-337) gjorde kristendomen till statsreligion förbjöds allt som förknippades med judendom. Bland annat sabbatsfirande och firande av Herrens högtider.

  Detta var startskottet till “Katolska Kyrkan” och början på organiserat judehat och ersättningslära”.

  /Kjell

 32. Kjell,

  “Men “ersättningsteologi” är något annat. Det är läran att Gud skrotade utkorelsen av judarna (Israel) och “i stället” valde “Kyrkan” till sitt folk.”

  Vad ska man då kalla den praktik där man tillämpar sådant som är avsett Israel. Där man gör anspråk att vara Guds egendomsfolk och meddelar hela nationen olika saker genom att leka GT-profeter?

  /Ulrika

 33. Ulrika,

  Jag tror inte att alla villor har specifika egna namn. Men “ersättningslära” är just läran att Israel har ersatts av Kyrkan. Därav namnet.

  Vad man skall kalla läran att GT-profeter och Apostlar (med stort A) finns efter Johannes död vet jag inte.

  Katolikerna tror sig ha “Apostolisk succession” och de karismaniska (o)trosförkunnarna kallar sig både Apostlar och Profeter och mycket mer.

  Man måste förstå att den som säger: “Så säger Herren”, eller “Gud sade till mej”, eller “Jag skrev precis ned det Gud sade” i princip påstår att han/hon har mottagit tillägg till Bibeln. Och Gud ser inte lätt på sådant. Kolla följande texter som exempel.

  5 Mos. 4:2 Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er.

  Psaalm 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

  Ords. 30:5-6 Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn.

  Upp. 22:18-19 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

  Det borde räcka som varning för vem som helst, men i praktiken visar det sig att det finns många som hellre blir berömda, rika och mäktiga, här och nu, än att de satsar på en evighet tillsammans med Herren.

  Detta är alvarliga saker!

  /Kjell

 34. Kjell,

  Du skriver till Ulrika: Man måste förstå att den som säger: “Så säger Herren”, eller “Gud sade till mej”, eller “Jag skrev precis ned det Gud sade” i princip påstår att han/hon har mottagit tillägg till Bibeln. Och Gud ser inte lätt på sådant. Kolla följande texter som exempel.

  – Menar du med dessa ord att Gud inte talar längre?

  Om Gud exempelvis säger till mig att göra en viss sak, då blir ju det enligt dig, ett tillägg. Eller om ex jag får ett ord utifrån en syn till en person och som är mitt i prick i personens situation. Då är ju även det ett tillägg enligt dig, eller vad menar du med det du skrev till Ulrika??

  Bb

 35. Tack Björn att du ställer denna fråga.

  Du är säkert medveten om att svaret inte är enkelt och att det finns en hel radda olika läror om detta. Från början vill jag säga att jag inte är en cessationist. Men jag tror att Bibeln är komplett och att allt vi behöver veta angående Gud och frälsningen finns där.

  Min vana trogen skall jag därför börja med ett antal citat ur Guds ord, Bibeln. Efter varje citat skriver jag i korthet det jag tror vara viktig och oföränderlig information i citatet.

  Hebr. 1:1-2 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

  Det är uppenbart att Hebreerbrevets författare undervisar att förr talade Gud på många olika sätt. Det var genom änglar, människor, skrift på väggen och i alla fall en gång genom en åsna. Men i och med Jesu fullbordade verk har detta ändrats och nu talat han med oss “genom sin Son”.

  Joh. 16:12-15 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

  Den Helige Ande fortsätter att meddela det som Gud talar genom sin Son. Det blir kryckigt när man skriver en sådan mening, men jag utgår från att du tror på GUDS trefaldighet. Jesus säger således att så länge han “inte är kvar i världen” så får de frälsta all nödvändig undervisning av honom, genom Den Helige Ande.

  Johannes 13 tom. 17 återger det som skedde under påskhögtiden från fot-tvättandet tills de gick ut till Getsemane. Det som utspelar sig i dessa kapitel sker i sluten krets tillsammans med Jesus och de tolv.

  Joh. 15:10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

  Kom ihåg att Jesus sade detta i en sluten gemenskap. Frågan är således vad innebörden var för de tolv och vad innebörden är för oss.

  Cessationister tror att det specifikt och uteslutande handlar om de tolv. Jag tror att det handlar specifikt, men inte uteslutande om de tolv. Jag skall motivera det med följande texter.

  Joh. 17:20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.

  Jesus säger själv att han inte begränsar det han sade, och den bön han bad, till de närvarande utan att det gäller alla som blir honom trogna och i förtroende tar emot evangelii budskap om frälsning av nåd.

  Act 2:17,18,38,39 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. — Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

  Här ser vi alltså på vilket sätt det gäller för alla som ger gehör åt Herrens kallelse. Jag har fetstilat det som handlar om vår respons på kallelsen och som i praktiken säger samma sak som Joh. 15:10.

  Omvändelsen handlar om att vända om från att följa “egna bud” och i stället erkänna “Jesu bud”. Lägg märke till att ordet “profetera” alltid betyder “att tala under inflytande av Guds Helige Ande”. Siande är ett specialfall av profeterandet och betydligt mindre förekommande, för att inte säga sällsynt!

  1 Kor. 12:7-10 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.

  Cessationister tror att detta slutade ske ungefär år 100. Att det bara gällde tills apostlarnas undervisning hade nedtecknats. De tolkar följande verser ur 1 Kor. 13 som att “det fullkomliga” handlar om “Bibelns kanon”.

  1 Kor. 13:8-10 Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del.

  Det är uppenbart att när alla frälsta vet allt, finns det ingen “kunskap” att tillfoga. Men är det inte minst lika uppenbart att vår kunskap fortfarande är “ett styckverk” även om vi avsätter all vår tid till “ordets och bönens tjänst”?

  Jag tror således att “Anden även i vår tid uppenbarar sig så att det blir till nytta”!

  Men, och det är ett stort MEN! Andens uppenbarande och yttringar är inte “ämbeten”.

  2 Kor. 12:12 Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.

  Om alla hade fått ämbetet att utföra tecken, under och kraftgärningar skulle Paulus inte ha kunnat hävda detta som bevis för att han var en apostel!

  Nu kommer du givetvis att protestera, men så vitt jag kan se finns det bara en tjänst, i församlingens tidsålder, som talas om med samma ordval som apostlatjänsten, nämligen ämbetet “församlingsföreståndare”. Lärare och äldste faller i en annan kategori. Föreskrifterna för församlingsföreståndare finner man i 1 Tim. 3 och Titus 1.

  Det hör till församlingens uppgift att bedöma om församlingsföreståndaren håller måttet enligt föreskrifterna. Det hör till församlingsföreståndarens uppgift att se till att församlingstjänare, äldste och lärare håller måttet. Och det finns bara ett “mått”, nämligen Guds ord, det som finns nedtecknat i Bibeln.

  Och nu kommer jag till mitt “svar” på din fråga.

  1 Tess. 5:15-23 Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

  I Bibeln finns all uppenbarelse angående Guds frälsningsplan. Ingen uppenbarelse angående detta kan eller får tillfogas eller förtigas.

  Så kallade yttringar av Anden som vi inte finner bibliska förebilder för kommer inte från Gud. Resultatet blir att “Anden släcks”.

  I Guds hand är det som vi lever och rör oss och finns till. Jesus har fått all makt i Himmelen och på jorden. Om vi tillhör honom och genom bekännelsen att vi är syndare som behöver frälsning har valt att omvända oss (av nåd få omvända sinnen) och låtit döpa oss så kan vi sluta stressa och söka “ledning” huruvida vi skall ha en Volvo eller en Honda.

  Gud leder oss!

  Visst kan det ske genom att man själv hittar en text “som blir levande” för en. Det kan även ske genom att någon annan delar med sig en sådan text.

  Allt som presenteras som tilltal från Gud måste prövas, och det finns bara en måttstock, nämligen Bibeln.

  Om, således, någon kommer och säger: “Gud har talat till mej och sagt att du skall gifta dej med X”; så kan du 100% säkert avfärda den “profetian”. Den kan nämligen inte prövas.

  Endast “profetior” som kan prövas, är giltiga. Allt annat är köttsligt pratmakeri.

  Däremot kan det givetvis hända att en broder, eller syster, kommer och säger: “Din avsikt att gifta dej med X bekymrar mej. Om man nämligen tar följande texter …… på allvar finns det frågetecken eller invändningar.”; Förakta då inte denna “profetia” utan pröva den mot de citerade texterna, eller argumenten. Pröva den mot den enda måttstock som finns, nämligen Bibeln.

  Tack vare Anden som underpant får vi ropa “Abba Fader” och leva i enlighet med att “älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

  Och då blir vi fria från animism, ockultism och hedendomens mörker!

  /Kjell

 36. Kjell

  Frågan är vad man får ut av ditt svar till Björn?

  För mig blir svaret när jag läser ditt svar att det är sällsynt med under och tecken i vår tidsålder.

  Mycket sällsynt tom.

  Om överhuvudtaget, men visst kan det ske?

  Om du kommer att framöver skriva mera i det ämnet, så är risken att det kommer att sluta med att det är synnerligen ovanligt, nästan obefintligt. Sen är steget inte långt ifrån att det har upphört.

  /B-O

 37. Tack Bengt-Olof att du utmanar min kommentar och skriver: “För mig blir svaret när jag läser ditt svar att det är sällsynt med under och tecken i vår tidsålder.”

  Så låt oss då börja med frågan om det är sällsynt eller vanligt med under och tecken i vår tid.

  Har du någon gång varit sjuk? — Vem tror du helade dej?

  Var det din egen förtjänst? — Var det Darwins evolutions förtjänst? — Sover Gud?

  Jag har större tro på Guds under än du!

  Troligen skedde ditt helande utan tam-tam och utan att någon charlatan uppträdde i rampljuset och skapade underhållning.

  Gud helar miljoner människor varje dag. Men precis som när Jesus eller Apostlarna verkade helas bara några få av alla sjuka.

  Läs nu de 17 första verserna i Johannes evangelium, kapitel 5.

  Gud helade bara den som först lyckades ta sig ner i vattnet av dammen Betesda! Protesterade Jesus mot denna (ur humanistisk och demokratisk synvinkel) helt oacceptabla princip?

  Inte alls!

  Jag tror att det är ett stort under att sår läker och sjukdomar inte alla leder till en ond och bråd död.

  Du vill att en “fantastisk apostel” uttalar sina hokus pokus i ett massamöte så att du helas inför publik till ära för xxxxxx?

  Ja! Det är sällsynt med sådana under i vår tid. Det var det även på Jesu tid. Men kanske lite mindre sällsynt då. Jesus gjorde (enligt Johannes) gärningar för att bevisa vem han är.

  Apostlarna gjorde de gärningar som hörde till deras ämbete för att visa att de var apostlar till Gud Den Högste.

  Matt. 24:11-14 Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.

  Låt oss ta det bit för bit.

  • Skall evangelium predikas för alla människor (alltså individer), eller för alla “folk”?
  • Har evangelium predikats för det svenska folket? (Är svenskarna Tyskar eller Ryssar?)
  • Vilka bevis (tecken och under) anser du att svenskarna behöver för att äntligen efter kanske 1000 år börja tro på Kristi evangelium?
  • Vilka bevis behöver du själv för att inte avfalla från troheten till Jesus till förmån för häftigare händelser?
  • Vem tror du lättast luras av “religion” och utombiblisk litteratur?

  Vad kan Jesus ha menat med följande uttalande som finns verifierat 3 gånger i evangelierna?

  Matt. 12:39 Men han svarade och sade till dem: “Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än profeten Jonas’ tecken.

  Matt. 16:4 Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än Jonas’ tecken.” Och så lämnade han dem och gick sin väg.

  Lukas 11:29 Men när folket strömmade till tog han till orda och sade: “Detta släkte är ett ont släkte Det begär ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än Jonas’ tecken.

  Innan jag skriver mera är “bollen” din och du måste förklara om du själv hör till det “onda och otrogna folket som kräver under och tecken” för att ha förtroende för Kungars Kung och Herrars Herre, som har all makt (inte bara en del) i Himmelen och på jorden, och i lydnad väljer att (med eller utan tecken) vara Honom lydig.

  Har du en annan tro än jag? Visa då giltigheten av din tro med hjälp av citat som kan tillskrivas Gud. Citat ur Hans ofelbara, fullkomliga, heliga ord.

  /Kjell

 38. Tack Kjell

  Ska noga läsa igenom det du skriver och försöka göra ett igenom tänkt svar så småningom.

 39. Varför är det så viktigt med under och tecken för en del människor? Är det för att de har svårt att tro annars? Eller tänker de att under och tecken behövs för att människor ska omvända sig?

  Gud gör under idag, och jag har fått vara med om flera sådana. Men jag tänker inte berätta om dem här, eftersom mitt fokus inte är på vad jag får uppleva utan den dyrbara gåva jag fått – frälsningen! Det är det största undret för mig. Tänk att Gud så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv! Tänk att vi har ett oförgängligt hopp om framtiden, ett hopp om en evighet tillsammans med Herren!

  Jag är så tacksam för att Herren flera gånger gripit in och räddat mig på olika sätt, men det var inte genom något under Han räddade mig från döden och synden. Inte heller är det de mirakler som Han gjort i mitt liv som gör att jag fortsätter vara trogen och förtrösta på Honom. Det är Hans kärlek till mig, Hans trofasthet, godhet, omsorg, ja allt det goda vi får från Honom som gör att jag förblir i Honom.

  Då och då har jag vittnat för icke troende om de under Herren gjort för mig, men oftast har det mötts av misstro. Det är inte under och tecken som leder till frälsning, utan insikten att man är förlorad. Rom 10:13-14 : “Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Men hur skall de kunna åkalla Honom som de inte har trott på? Och hur skall de kunna tro Honom, som de inte har hört? Och hur skall de kunna höra utan att någon predikar?”

  Om någon behöver under och tecken för att kunna tro är han eller hon på en vansklig väg. Guds ord är mycket tydlig med att det i ändens tid kommer att träda fram falska messiasgestalter och profeter som ska träda fram för att om möjligt bedra även de utvalda (bl.a. Matt 24 kapitel). Sök inte under och tecken, låt Herren göra dem när Han vill och bestämmer. Han gör det om och när det behövs.

 40. Kjell

  Du kommer inte att bli nöjd med detta svar tror jag? Men det är det svar som jag delar med mig.

  Jag tror att Jesus min Gud gör under varje dag. Helar sjuka. Alla slags sjukdomar är ingen omöjlighet.
  Det största undret är att människors hjärtan kan bli förvandlat till frälsning och pånyttfödelse.

  Jesus botade många människor under sin vandring på jorden…Apostlarna lika så, även diakonerna hade gåvor. Och vanliga troende. Tex mannen som fick lägga händerna på Palus så han fick tillbaka sin syn. En del blev inte botade, en del lärjungar fick dras med sjukdomar ibland.

  T.o.m. Jag får dras men en reumatisk sjukdom som håller på att bryta ner mig. Oförmögen att köra min bil, eller att dela potatisen på tallriken, eller att skära en ostbit. Och inte vet jag varför jag inte blir helad?

  Jag tror inte att några massmöten behövs för att tecken och under ska sker.
  Under sker varje dag i det tysta.
  Jag är inte fixerad kring under och tecken. Men det står ganska ofta om det i apg.

  En del människor blir inte botade…..ja säg varför ? Så är det bara.
  Och åter igen, jag tror att det som beskrivs i apostlagärningarna sker även idag.

  Jag tror också att det förekommer många falska profeter idag, där många olika manifestationer uppenbarar sig. Och en del blir helade i de sammanhangen, inte på grund av den falska profeten….utan Guds stora nåd till människans hjärta. Sen att det förekommer en del placeboeffekter i olika massmöten.

  Lite tankar från din vän

  B-O

 41. Bengt-Olof

  Jag ställer inga krav att man måste vara ense med mej för att kommentera här 🙂

  Vår huvudsakliga skillnad i detta är att du tror att GT’s Profeter och NT’s Apostlar fortfarande finns i dag.

  Medan jag kan visa med hjälp av bibeltexter att det inte är så.

  När du kan visa, med bibeltexter, att du har rätt skall jag ändra uppfattning iklädd säck och aska.

  Jag faller således inte offer för charlataner som hävdar sina villoläror med hjälp av falska uppenbarelser.

  Mina svaga punkter ligger på andra områden.

  Vi har alla våra så kallade “skötesynder”, eller med andra ord “andliga akilleshälar”.

  Likasom för Paulus och hans “törntagg” vill Herren att vi själva kapitulerar och erkänner att “Hans nåd är oss nog!”.

  /Kjell

 42. Kjell

  Vi kan glömma apostlar och profeter i vår tid. Det finns en uppsjö av kandidater till dessa “titlar” som vill göra anspråk på det.

  Jag bryr mig inte om dessa titlar som en del människor gör anspråk på. Dom som gör anspråk på dessa titlar tror jag minst på.

  Men jag tror på att enkla människor har olika nådegåvor som Jesus vill att dom ska använda genom att vara en brevbärare att förmedla dessa gåvor…..utan att pilla i brevet och omforma innehållet. Att utnyttja gåvans syfte med eget…..utan ett tjänande med att förmedla “brevet” oförfalskat.

  B-O

 43. Bengt-Olof

  Det låter som en bra avrundning av temat.

  Jag vet av erfarenhet att Gud kan tala till oss genom den han vill.

  /Kjell

 44. Kjell!

  Temat hur talar Gud och huruvida han talar idag till sina barn, är ju en fråga som jag vet att vi ser olika på.
  Men vi har ju olika erfarenheter av detta och jag menar att det är en brist i kristenheten, att Gud faktiskt talar och leder specifikt i smått och stort. Därför skulle jag vilja, eller önska, att du skriver en blogg om hur du ser på detta, så kan jag skriva hur jag ser på detta och resultatet kan bli något gått, eller så blir det………

  Vad sägs?

  Bb

 45. Björn bloggaren,

  Vad jag ännu skulle kunna tillfoga vet jag inte. Jag tror fast och fullt på att Gud leder oss, eller som Paulus uttrycker det: “I Hans hand är det som vi lever och rör oss och finns till.”

  Om Guds Ord = Bibeln alls talar sanning så får vi av nåd bli Guds barn. Detta sker som följd av att Gud “drar oss” till Jesus.

  En god fader tar hand om, och leder sina barn. Han undervisar dem så att de kan växa upp och klara sig själva.

  Inte för att han vill bryta kontakten, utan för att han vill ha en mogen relation och gemenskap med dem.

  Vuxna barn som ringer till mamma eller pappa och frågar om de skall ta ost eller leverpastej på mackan, bevisar att något inte är som det skall.

  Vuxna barn som rådfrågar föräldrarna vid husköp eller val av bilmärke handlar väl om deras föräldrar har erfarenheter på dessa områden. Men oavsett hur de sedan väljer att handla borde det inte ha konsekvenser för deras relation. Valet förblir deras eget.

  Visst finns det några få förebilder i Bibeln där man bad Gud om tydliga tecken. Till exempel Gideons ulltap. Men den vanliga situationen är att man låter sig ledas av det nedtecknade ordet, och därvid gör det av hela sitt hjärta och av hela sin själ och av hela sin kraft och av hela sitt förstånd.

  Det som det handlar om i valsituationer är att man tillämpar det dubbla kärleksbudet både på “orsakerna” till valet och “följderna” av valet.

  /Kjell

 46. Ett ganska långt PS.

  Magi, ockultism, gnosticism, hinduism, sharia och animism har infiltrerat “kristendomen” och har inget att göra med Det Nya Förbundet. Utpräglade villoläror som katolicismen och trosförkunnelsen har bytt ut evangelium mot sådant.

  Det nya förbundet i Kristi blod började när förlåten i templet brast.

  Vägen är öppen och det finns bara en medlare, Gudamänniskan Jesus Kristus som är vår Överstepräst och har all makt i himmelen och på jorden.

  När Jesus ropade: “Det är fullbordat“; menade han verkligen att det var, och förblir, fullbordat.

  När du går in i din kammare, stänger din dörr för att be till din Gud finns det ingenting som hindrar det utom kanske du själv.

  • Det finns inga demoner i vägen som först måste krigas bort.
  • Det finns inga krav på riter du först måste utföra. Trollformler bara förstör!
  • Avgudabilder, så kallade ikoner, har alltid varit förbjudna, så det behöver vi inte ens nämna.
  • Om du läser horoskop, kastar tärning, kycklingben eller kollar kaffesumpen som ledning för vad du skall be om har du vanhelgat din bönevrå.
  • Det finns inga tekniker för att få kontakt med Gud. Gud har all makt och du kan inte tvinga honom.
  • Du kan inget prestera för att få kontakt med Gud.
  • Det enda som kan stå i vägen för kontakten är egen brist på “hörsamhet”, eller som det även heter med ett mindre populärt ord, “lydnad”.

  Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. Sade Jesus (Joh. 15:9-10)

  Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. (5 Mos. 6:5)

  Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. (Lukas 10:27)

  Om du har omvänt dej, bett om frälsning och låtit döpa dej till Kristus så har du Den Helige Ande inneboende.

  När du då ber till Gud är Anden, Sonen och Fadern samtidigt närvarande, medlare och mottagare.

  Jag säger som David i psalmen: “En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den.” (Psalm 139:6)

  Budskapet är dock begripligt för vem som helst. Hörsamma Herren och fröjda dej åt att du är ett Guds barn. Relax och lev ditt liv i förtroende, trohet och därmed hörsamhet.

  /Kjell

 47. Björn bloggaren,

  Du menar väl att du skippar det. 🙂

  Jag har ju redan deklarerat min tro.

  Givetvis hoppas jag då att det var min “bevisföring” med sola scriptura som övertygade dej.

  /Kjell

 48. Kjell,

  Trodde inte att det du skrev var en deklaration av din tro på detta område, så då skippar jag det inte.

  Återkommer!

  Bb

 49. Kjell,

  (Ef 4:11-13)
  Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

  Jag tycker att det står ganska klart att Jesus rustat somliga till att vara apostlar, andra till profeter, evangelister o.s.v. Dels handlar det också om nutid!

  Skulle detta vara något konstigt, förstår inte riktigt?

  Jesu frid…

 50. Leif Boman,

  Okay, då vill jag att du namnger tre äkta apostlar och tre äkta profeter som har levt och verkat de 100 sista åren.

  /Kjell

 51. Kjell,

  Varför skulle jag behöva göra det, det räcker väl att Guds Ord berättar att Jesus har utsett sådana, eller?

  Det har väl inte att göra med om varken du eller jag känner till dem, har läst om dem, eller t.o.m. kanske sett dem och träffat dem?

  En kan jag väl nämna, som jag absolut anser haft apostelns ämbete och det var
  Lewi Pethrus, han var en av dem.

  Det är väl bara att grubbla lite, och du som dessutom har en längre kristen karriär än vad jag haft borde väl ha vetskap om åtminstone några kristna som varit grundstenar i olika kristna byggen. Det är apostlar det!

  Emanuel Minos kan jag nämna som profet!

  Fler får du inte!

  Jesu frid…

 52. Leif Boman skrev: “det räcker väl att Guds Ord berättar att Jesus har utsett sådana, eller?”

  För mej räcker det, för alla 12 Apostlarna finns nämnda med namn i Nya Testamentet.

  Men för dej räcker det inte för du menar att det finns fler.

  Utan Profeterna blir det inte mycket kvar av Gamla Testamentet och utan Apostlarna blir det inte mycket kvar av Nya Testamentet.

  Om du påstår att Profeter och Apostlar av samma sort har funnits efter att Johannes dog, så säger du precis som katolikerna att vi har rätten att tillfoga “Guds Ord” till kanon.

  Resultatet blir även att dessa Profeter och Apostlar måste anses ofelbara eftersom de inte kan prövas mot kanon. Du har därmed en öppen kanon.

  Lewi Pethrus var en lärare som evangeliserade, men framför allt var han en stark ledare. Varför han skulle kallas “apostel” vet jag inte.

  Emanuel Minos var en evangelist, intressant att lyssna på. Så vitt jag vet gjorde han inga anspråk på att vara en profet.

  Som tur är finns det fortfarande religionsfrihet, så du får naturligtvis tro vad du vill, men det håller inte i Bibelns ljus att påstå att GT Profeter och NT Apostlar har funnits efter Johannes död.

  Däremot kan Den Helige Ande ge gåvor genom oss, så att de blir till nytta. Paulus nämner ett antal förebilder i 1 Kor. 12. Detta är situationsbetingade yttringar och inte ämbeten.

  /Kjell

 53. Leif Boman,

  Jo Paulus var Apostel, hedningarnas Apostel. Förlåt att jag uttryckte mej för kortfattat. Jag skall komplettera här.

  Petrus berättade vilka kraven var när Mattias valdes till det ämbete som hade tillhört Judas. Apg. 1:21-22 Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss, en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse.”

  Sedan har vi ju de sju bröder som delegerades så att de 12 skulle ha tid för “ordets och bönens tjänst”. Kanske kan man kalla dessa för “hjälp-apostlar”. Apg. 6:3 Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.” Alla de församlade tyckte att förslaget var gott, och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige Ande, vidare Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiokia. Dessa förde de fram inför apostlarna, som bad och lade händerna på dem.

  Och så har vi då Paulus, som du mycket riktigt påpekade. Han fick en snabblektion av Herren själv. 2 Kor. 12:2 Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. – Jag vet att den mannen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det – att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala.

  Paulus skrev även till församlingen i Korint att en Apostel legitimerar sitt ämbete genom “tecken, under och kraftgärningar”. Vilket han säger sig ha gjort. 2 Kor. 12:12 Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.

  Det finns säkert mycket mer att säga om dessa saker, men jag vidhåller att det efter Johannes död inte har funnits denna sorts Apostlar.

  Men ordet “apostel” betyder rätt och slätt “sändebud” så språkligt kan man kalla alla missionärer för “apostlar”. De är ju utsända av sina församlingar. Ambassadörer är också “apostlar” för regeringen i sina hemland.

  Vem som helst torde dock förstå att dessa “apostlar”, obestämd form och med litet “a” är av annan sort än “Apostlarna” i bestämd form met stort “A”. Och bland Apostlarna med stort “A” har de tolv en särställning. Upp. 21:14 Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, namnen på Lammets tolv apostlar.

  /Kjell

 54. Kjell,

  Du svarade på fel tråd men då gör jag det också!

  Det är nog helt riktigt så att de 12 har en särställning, det säger jag inte alls emot, men det betyder ändå inte att apostlar liksom profeter inte skulle finnas även idag.

  Jag känner en personligen som jag mycket väl kan kalla för just apostel, men jag nämner inga namn, då smutskastas denne omedelbart, och det vill jag ej!

  Ja, du Kjell!

  Det här har du på något mystiskt sätt fått helt om bakfoten, och det är ingen vits att fortsätta denna diskussion märker jag!

  Jesu frid till dig i alla fall och, ha det varmt och gott där neråt Afrika!

 55. Leif Boman,

  Och kanske kan man lägga till lite cynism?

  Ulf Ekman var ju både apostel och profet.

  Enligt GT’s regler (5 Mos. 13 och 18) hade han blivit stenad till döds.

  /Kjell

 56. Leif Boman skrev: “Det här har du på något mystiskt sätt fått helt om bakfoten”

  Ja, vi säger väl det då 🙂

  Som tur är, är det inte direkt frälsningsavgörande annat än för de falska apostlarna.

  Men många leds vilse av sådana och riskerar att förvillas så att de förlorar sin frälsning.

  /Kjell

  PS. Kanske du skriver under på det som katoliken Mikael Karlendal skrev: “Det uppenbara är annars, att det genom hela historien, från den nytestamentliga församlingen och fram till vår tid har funnits en helig, allmän* och apostolisk kyrka,”

  * Jag har bytt ut det utländska ordet mot en svensk variant (och korrigerat ett tryckfel).

 57. Kjell,

  Om det finns falska apostlar så finns det äkta och likadant med profeter!

  Man kan väl undra om inte vi också hade stenats till döds om GT:s stening hade gällt idag? Och Ulf, ja, kanske han ändå har apostelns gåva men gick fel, och det tillfälligt får vi hoppas?

  MK vet jag inte alls mycket om?

  Jag vet heller inte om hur de allra första katolska kyrkorna startade, det kanske var riktigt bra en gång i tiden, kanske grundade av riktiga apostlar men, såsom många andra församlingar med tiden, infiltreras och äts upp av den onde?

  Men, du är dig ändå ganska lik!

  Jesu frid…..

 58. Leif Boman,

  Tack för ditt personliga vittnesbörd. Det är alltid bra att känna varandra bättre.

  Jag väljer dock själv hellre nåd än liberalism, hellre sanning än relativism, hellre kärlek än tolerans och hellre Guds perfekta oföränderliga ord än föränderlig tradition.

  Lukas 6:43-44 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar?

  /Kjell

 59. Kjell,

  Visst, men tolerans är också en del av kärleken, och alla bär vi var och en trots allt också omkring med lite blandad kompott av små rutten frukt, även om den inte kommer att tillräknas oss!

  Det jag menar är att vi kanske emellanåt gör misstag när vi dömer efter frukt?

  Även om det kan låta snurrigt så finns det ändå skillnader på också den dåliga frukten, även om den dåliga alltid är dålig?

  Jesu frid….

 60. Leif Boman du skrev redan innan till mej att “du är dig ändå ganska lik!”

  Ja, det hoppas jag verkligen, men ingen jämförelse finns med den som “är densamme, i går, i dag, och alla övriga dagar”.

  Jag vill således, under Herrens tukt och förmaning, vara mej själv “lik” så länge det stämmer med Hans godkännande. För att göra ett ord-skämt… Åtminstone tills jag blir ett “lik”.

  Visst både kan vi, och gör vi, misstag vid bedömande av frukt. Det skriver jag utan tvekan under på.

  Där emot är jag totalt (och då menar jag TOTALT) oense med dej att tolerans skulle vara en del av kärleken. Då förstår du inte alls vad tolerans är. Det är Humanismens substitut för Guds nåd och Guds kärlek, till förmån för människors önskan att vilja bestämma vad som är gott eller ont, utan Gud. (Känns det igen från skapelseberättelsen?)

  Och, tillspetsat…. Tänk om du kunde fråga döda råttor vad de dog av när de åt en blandning av 99.97% bra “råttmat” med “0.03% gift.

  Vad tror du att de skulle svara?

  Tilläggningsvis vill jag påpeka att det handlar om ett personligt val, med personligt ansvar inför Gud, om man skall stanna kvar och missionera, eller dra ut ur sammanhanget.

  Men att känna igen läran är ett allmänt uppdrag.

  /Kjell

 61. Kjell,

  Der är mycket möjligt att jag missförstår ordet tolerans exakta betydelse?

  Men jag ser det som kärleksfull tolerans att inte syndaren döms omedelbart. Att vi får tid på oss till ånger! Sedan kanske inte alla ångrar sina synder, då, tar den kärleksfulla toleransen en dag slut!

  Jesu frid….

 62. Leif Boman skrev: “jag ser det som kärleksfull tolerans att inte syndaren döms omedelbart”

  Det handlar inte om hur du ser det eller jag ser det.

  Vi går inte Herrens vägar om vi ändrar betydelsen av Hans Ord.

  Det du önskar beskriva heter förlåtelse för bekänd synd, och nåd i stället för straff.

  Tolerans är att “se mellan fingarna”. Detta är motsatsen till evangelium, motsatsen till förlåtelse.

  Evangelium är att bekänna synd, be om frälsning (nåd), längta efter omvändelse, låta sig döpas, vandra i Herrens tukt och förmaning, förkorvra sig i Skrifterna, mogna, bli helgade och lämpliga som ledare för andra som söker frälsning.

  I ingen annan finns frälsning än i Herren Jesus Kristus.

  Vackra teorier och humanistisk teologi är det som Aposteln Paulus kallade “skubala”.

  Ordet betyder “gödsel” som i “dynga” (på modern svenska “skit”).

  /Kjell

 63. Kjell,

  Du säger Kjell:
  Det handlar inte om hur du ser det eller jag ser det.

  Vi går inte Herrens vägar om vi ändrar betydelsen av Hans Ord.

  Det du önskar beskriva heter förlåtelse för bekänd synd, och nåd i stället för straff.

  Tolerans är att “se mellan fingarna”. Detta är motsatsen till evangelium, motsatsen till förlåtelse

  Det var dina ord, och jag delar inte alls din uppfattning!

  Toleransen behöver inte alls vara antingen eller, och inte alls motsatsen till evangelium, nu är du helt ute på en cykelfärd nånstans i Kenya?

  Och Gud ser absolut mellan fingrarna väldigt ofta.

  Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar.
  Ps 103:9-10

  Givetvis för att Hans Son tog allas våra synder på korset så tolererar Han oss pga att Han är kärlek!

  Klart är i alla fall att bedömningen av vad ordet tolerans betyder är något olik hos oss! Jag ser det inte alls som förlåtelsens och nådens motsats utan mer som en kärlekens förbarmande tid tills antingen nåd eller straff!

  Nog om detta!

  Jesu frid…

 64. Leif Boman skrev: “Nog om detta!”

  Jag skall citera Ef. 1:5-8 både korrekt med blå färg och felaktigt med röd färg.

  Korrekt, biblisk version:

  I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

  Felaktig, humanistisk version:

  I sin stora tolerans har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle accepteras som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den outgrundliga tolerans som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom är vi accepterade genom hans blod trots att vi sitter fast i våra så kallade synder, och detta på grund av den oändliga tolerans som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

  Vilka bibeltexter skulle du själv citera som talar om tolerans?

  Jag hittar inte ordet i Bibeln.

  /Kjell

 65. Kjell,

  Ordet tolerans hittas inte i Skriften, nej, men kan ersättas med tålamod i Bibeln! Det har kärlekens Gud mycket av!

  Jesu frid….

 66. Leif Boman,

  Tålamodet är ändligt! Gud tolererar ingen synd.

  Rom. 2:4-8

  Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han skall ge var och en efter hans gärningar: vigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten.

  Målet med tålamodet är omvändelse. Tolerans har inget mål.

  2 Petr. 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

  /Kjell

 67. Jag skulle bara villa inflika att tålamod inte går att ersätta med tolerans.

  Tolerans är att ha överseende med att människor bryter mot lagen eller andra regler.

  Tålamod är att invänta att någon ska ta sitt förnuft till fånga och börja följa reglerna.

  Man kan ha tålamod med att en del bryter mot regler i förhoppning att de ska förbättra sig, man tolererar inte att reglerna bryts. Tolerans har ingen förväntning på att människor ska börja följa lagen eller regler.

  Det spelar ingen roll om det är världsliga regler/lagar eller gudomliga lagar, ordens betydelse blir ändå som jag skrivit ovan.

 68. Fredrik,

  Du har helt rätt och det finns faktiskt ett grekiskt ord i NT som betyder “stå ut med”, alltså “tolerera” det är ordet ἀνέχομαι (anechomai). Nedan citerar jag alla verser där ordet används. Jag har fetstilat översättningen.

  /Kjell

  Från SFB:

  (Matt. 17:17) Jesus svarade: “Du fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge skall jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!”

  (Markus 9:19) Jesus svarade dem: “Du släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!”

  (Lukas 9:41) Jesus svarade: “Du fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge skall jag vara hos er och stå ut med er? För hit din son!”

  (1 Kor. 4:12) Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut.

  (2 Kor. 11:1) Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig,

  (2 Kor. 11:4) Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

  (2 Kor. 11:19) Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka.

  (2 Kor. 11:20) Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet.

  (Ef. 4:2) Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.

  (Kol. 3:13) Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.

  (2 Tess. 1:4) Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.

  (2 Tim. 4:3) Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

  (Hebr. 13:22) Jag ber er, bröder: lyssna tåligt till mina förmaningar. Jag har ju skrivit kortfattat till er.

  Bättre översatt i Reformationsbibeln:

  (Hebr. 13:22) Jag förmanar er bröder, att tåla förmaningens ord, ty jag har ju skrivit till er helt kort.

 69. Leif Boman,

  Försök nu i stället att förstå det Fredrik skrev!

  Du fortsätter att blanda ihop “tolerans” med det som i Biblen kallas “barmhärtighet” och “tålamod”.

  Du har fel och åstadkommer inget gott med detta.

  Två gånger har du skrivit: “Nog om detta!”

  Jag synar nu din avsikt.

  /Kjell

 70. Kjell,

  Du har “delvis” rätt broder!

  Jag har svårt att låta bli när jag vet att jag har rätt ” i min förståelse av vad tolerans betyder”, men nu lovar jag att inte säga mer i detta ämne!

  Jesu frid….

 71. Leif Boman skrev: “Jag har svårt att låta bli när jag vet att jag har rätt”

  Delvis rätt, eller helt rätt mot en stackare som bara har delvis rätt?

  Inte ens om du blev president för Kungliga Akademins Ordbok kan du ändra ords betydelse.

  De enda som ler i mjugg är ateistiska humanister som för allt i världen vill att människor inte förstår att tålamodet och barmhärtigheten är till för att ge dem tid att bekänna synd och vända om.

  Dessa gynnar du med att acceptera “tolerans av synd” som ett bibliskt koncept.

  De som vill evangelisera och predika synd, omvändelse, nåd och tro missgynnar du!

  Du är välkommen att svara om två veckor när du verkligen har tänkt igenom ditt samarbete med liberateologins tidsanda.

  För att skydda dej kommer jag inte att släppa in reaktioner på dina envisa påståenden heller, förrän efter 20-11-2015

  /Kjell

 72. I 1Tim 3:12 står det; “En församlingstjänare ska vara en enda kvinnas man.” En pastor antydde att en enda kvinnas man skulle tolkas som monogami.
  En pastor skulle kunna skilja sig och gifta om sig enligt detta synsätt. Det viktiga skulle vara att vara gift med en enda kvinna åt gången och inte leva i månggifte.

  När jag försökte läsa om när judendomen övergav bigami och började leva i monogami så hittade jag ingen källa. Istället ramlade jag över texter som påstod att tidiga kristna kunde leva i månggifte. Kristna blev monogama genom grekisk tradition. Och senare blev det tradition med monogami.

  Finns det några tillförlitliga källor som kan förkasta eller vidimera ovanstående?

 73. Fredrik,

  Varifrån får du det att judendomen godkände bigami?

  1 Mos. 2:18 HERREN Gud sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.

  Som jag förstår den versen skall det finnas en respekt för varandras likvärdighet. Det är oförenligt med bigami.

  1 Mos. 2:24-25 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra.

  Det talas här om far och mor fast sådana inte ännu fanns. Och så talas det om “sin hustru”, klart och tydligt inte “sina hustrur”.

  Finner du någon anledning att tro att Gud godkänner polygami?

  /Kjell

 74. Kjell,

  Det är bara jag som uppfattat att det förekom polygami i GT.
  Jag tänker på Salomo. Han hade många fruar. Jacob hade två fruar samt en tjänstekvinna som födde barn. Abraham fick barn med tjänstekvinna.

  Enligt skapelseordningen så skapades man och kvinna. En del har dock frångått det i GT. Men det kanske är en parantes i historien.

 75. Tänk vad fel det kan bli.
  Jag skulle ha skrivit att det INTE är bara jag.
  Ännu en gång har jag lyckats att missa småorden.

 76. Fredrik,

  Visst förekom det polygami i GT, och grov sådan hos kungarna.

  Men det fanns ju även mord och bedrägerier, så att det förekom visar nog inte på att det utgjorde del av religionen.

  Men sedan finns det ju faktiskt föreskrifter i 5 Mos. som man verkligen kan fundera över. I alla fall jag bekänner att de är svårsmälta. Vad tycks om denna, till exempel!

  5 Mos. 21:10 När du drar ut i krig mot dina fiender och HERREN, din Gud, ger dem i din hand så att du tar fångar, och du bland fångarna får se en vacker kvinna som du fäster dig vid och vill ta till hustru, så skall du föra henne in i ditt hus, och hon skall raka sitt huvud och ansa sina naglar. Hon skall lägga av de kläder hon bar som fånge, och hon skall bo i ditt hem och få sörja sin far och mor en månads tid. Därefter får du gå in till henne och bli hennes man och hon skall bli din hustru. Om du sedan inte finner behag i henne, skall du låta henne gå vart hon vill. Du får inte sälja henne för pengar och inte heller behandla henne som en slavinna, eftersom du har förnedrat henne.

  Köp, slit och släng?

  /Kjell

 77. Kjell,

  Det finns svårsmälta lagar i moseböckerna. Man ska låta byn stena sina barn om de lever ogudaktigt (kommer inte ihåg exakta formuleringen, tacksam för att jag lever efter nya förbundet).

  Men vad anser du om dem som påstår att polygami förekom i den första kristna församlingarna? Jag har svårt att tro på det, men det förekommer en hel del sådan skrifter på internet.

 78. Fredrik,

  Jag har aldrig hört något om det men frågan är väl vad som är rätt om en hednisk polygam familj kommer till tro.

  Sarai var ju Abrams halvsyster i en polygam familj och polygami var, så vitt jag förstår alltid vanligt i det vi kallar Mellan-Östern.

  Det låter rimligt att även medlemmar från polygama familjer blev frälsta. Jag kan inte tänka mej att det då vore rätt att tvinga alla utom en hustru att lämna familjen.

  Hur det än må vara är väl Guds ord tydligt att budet är att leva endera i en monogam livslång relation mellan en man och en kvinna, eller att leva i celibat.

  Är du säker på att internetsidorna du har läst inte är skrivna av mormoner?

  /Kjell

 79. Kjell,

  “Jag kan inte tänka mej att det då vore rätt att tvinga alla utom en hustru att lämna familjen.”

  Ja, Och må det då ske på ett sådant sätt att inte barnen uppfattar Guds vilja som kärlekslös vilket de kommer att göra om de hamnar på gatan och inte får behålla sin relation med pappan osv. Fast det kanske är Amerikat ni talar om? Har fått för mig att de mormonfamiljerna har pengar. Och om det är en omvänd familjefar ser han till att övergångsfasen sker på ett betryggande sätt för hela gänget.

  /Ulrika

 80. Kjell,

  Jag läste lite olika källor;
  Länk

  Länk 2 (jag vet inte vad det är för tidning, dock verkar den vara stark politisk.)

  Finns fler artiklar. Jag antar att det skrivs för att förvilla. Tråkigt att pastorer antyder saker i samma riktning.

 81. Satan har smugit in ordet “tolerans” i kristen tro. Ordet finns inte i Bibeln, inte heller tolerera, tolererade, tolererats, toleransen osv. “Tolerans” är helt enkelt inte ett bibliskt ord. Tolerera betyder att ha överseende med.

  Saxat ur debattartikeln från de 380 pastorerna:

  “Vi behöver vara en opinionsbildande röst i samhället för att värna om generositet och tolerans”.

  http://www.dagen.se/debatt/380-pastorer-flyktingpolitiken-inte-f%C3%B6r-gener%C3%B6s-1.306400

  Såhär planterar fienden in ord i kristen tro, som låter bra och snällt. Det är mycket bedrägligt. Kristen tro som kärlek och tolerans. Men där det inte är tolerans, där är det varken kärlek eller kristen tro. Är det inte så långt det har gått?

  Nu är de 380 pastorerna med största säkerhet varken ute efter gå satans ärenden eller att vattna ur kristen tro men det blir onekligen priset att betala för att göra kyrkan politisk. Kyrkan är, om den vill vara trogen Kristus, ytterligt intolerant. Mot synd, mot andra religioner osv. Därför tappar kyrkan sitt salt, sin profetiska skärpa, när den vill vara politisk eller “tolerant”.

  /Martin

 82. Martin,

  Håller helt med dej och högre upp på denna sida kan du se att Leif Boman hävdar att tolerans är en sorts kärlek.

  Fredrik skrev ett bra svar.

  Och själv visade jag på den bibliska betydelsen av “tolerans”.

  /Kjell

 83. Kjell,

  Jag tänkte också på när Jesus sa “stå ut med”. Fredrik förklarade skillnaden väldigt bra! Tolerans är inte kärlek, där har Leif B helt enkelt fel, tolerans är något som ligger utanför Gud. Men som tyvärr nu lömskt har placerats inom kyrkans väggar.

  /Martin

 84. Martin,

  Förändrandet av ords betydelse är ett beprövat sätt att åstadkomma paradigmskiften.

  /Kjell

 85. Andreas Frost,

  Om du tittar in där kommer du att finna att Berndt redan har tagit avtånd från Jaretegs artikel.

  Däremot brukar han fortfarande rekommendera Karlendals artiklar. Bland annat den om jultomten, eh, jag menar julfirandet.

  /Kjell

 86. Andreas Frost,

  Kan inte låta bli att kopiera följande kommentar som Berndt har försett med ett svar.


  2015-12-28 21:19:38 – Mockfjärd

  Jag tror inte ett dugg på något speciellt tecken med dom supermånar och tetraderna som var. Jag tror inte att det var något speciellt med dom alls.
  “Speciella” saker händer, har hänt och kommer hända hela tiden. Nu känns det mer som vissa vill hitta saker för att visa att dom hade rätt.

  Detta känns bara överdrivet och fel. Saker gällande ändetiden sker, har skett och kommer att ske i massor oavsett blodmånar.

  Tycker dessa blodmånar tog fokus från Jesus och evangeliet, inget annat. Bidrog detta något till evangeliet och människors frälsning? Tvärtom tycker jag.

  Svar: Så kommer du förmodligen säga om alla tidstecken. Blodmånen är ett av de tidstecken Bibeln talar om. Hur månen ska vändas i blod, och jag tror för min del att som så ofta med Guds ord har det flera betydelser och uppfyllelser. Men när någon lyfter fram andra bibliska tidstecken som jordbävningar m.m. så finns det alltid de som säger som du gör att det skulle ta fokus från Jesus. Jag tror det har att göra med ens hjärta. Älskar man Jesus så spanar man ivrigt efter tecknen på att han är på väg tillbaka för att hämta sin hjord. Att det finns de som hånar dem som spanar efter Tecknen på Brudgummens återkomst ska vi se som en ära. Det tillhör lärjungaskapet. / Mvh Berndt


  Ja, det var ju en väldigt “vänlig hälsning”, eller hur.

  Det Lennart Jareteg skrev upprepar sig.


  De som var kritiska till spekulationerna fick sig en sträng varning:

  ”När nu Gud sänder de blodröda månarna ’Tetraderna’ 2014 – 2015 (PÅ HÖGTIDSDAGARNA) tillsammans med alla övriga tecken som skall ske innan Herrens Dag i Joels Bok, hur vågar då en del ’häckla’ med de tecken Gud ger?”


  När man läser in saker i naturliga skeenden är man ute på hal is.

  /Kjell

 87. Kjell,

  Som replik på det kan vi nog båda instämma med Jaretegs ord…

  “Vill man inte erkänna misstagen med alla spekulationer under 2015 så måste jag nog säga att man har problem med både sanningen, bibeltroheten och med att erkänna misstag.”

  Så sant som det är sagt.

 88. Andreas Frost,

  Du känner väl till det gamla talesättet:

  Mänskligheten indelas i rättfärdiga och orättfärdiga. Det är de rättfärdiga som har kriterierna.

  🙂

  /Kjell

 89. Kjell,

  “Älskar man Jesus så spanar man ivrigt efter tecknen på att han är på väg tillbaka..”

  Så mycket iver behövs inte för att klicka på Berndts sajt och finna all självupptagenhet. Ett av de mest tydliga sistatiden-tecknen.

  Jag har sagt det förut men med Berndts svar till Mockfjärd är det definitivt slut med min fördragsamhet på den sajten. Jag har nog med min egen skit (Lampa gav mig ljus) för att hålla på o leva med Berndts också.

  /Ulrika

 90. Ulrika,

  Nyckeln finns här. Här klämmer skon. För oss alla.

  /Kjell

  Joh. 5:39-47 Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv.
   
  Jag tar inte emot ära av människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er.
   
  Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.
   
  Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?
   
  Tro inte att jag skall anklaga er inför Fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då kunna tro mina ord?”

 91. Ulrika,

  Om frågan är seriöst menad, kolla då sammanhangen runt:

  Joh. 5:34, Joh. 6:15, Joh. 7:18, Joh. 8:50, Joh. 8:54

  /Kjell

 92. Månen på vift
  Första delen av “detektivarbetet” är busenkelt: Att identifiera när en text med 100% säkerhet uttrycker sig symboliskt (som dock kan vara mixat med ett annat huvudbudskap som det inte råder någon större oklarhet om). Exempel:

  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. (Mat 24:29)

  Här kanske någon direkt tänker att solen förmörkas ju, och månen också, dessutom med tämligen jämna mellanrum, så vad är problemet? Jo, problemet är att stycket inte slutar där, utan förstärks av en semantisk parallellism, dvs upprepning av ett budskap men med andra ord. Men förstärkningen i detta fall (“Stjärnorna skall falla från himlen”) skulle innebära, om det vore ett verkligt kosmologiskt fenomen, att det som händer då bara utgör en bråkdel av en plank-sekund, just i det ögonblick då hela universum imploderar till ett enda stort svart hål.

  Dvs, versen handlar om symbolik och INTE om verkliga fenomen på himlavalvet. Och det gäller både i fråga om stjärnorna som utgör den mer självklara delen, men som samtidigt hjälper oss att fatta att även inledningen till parallellismen utgörs av sympolik. Självklart är ju att om solen och månen tappar sitt sken så upphör allt liv på jorden inom några minuter.

  Detta om den “enkla delen” av detektivarbetet. Den svåra delen handlar om vad som då mer precis avses med solen, månen och stjärnorna, i de sammanhang de nämns i symbolisk mening.

  Men låt oss se på ytterligare ett exempel där det är helt säkert fråga om symbolik:

  Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. (Mar 13:24)

  Här talas om utdragen tid, dvs det är inte fråga om några timmars solförmörkelse eller månskugga. Och skulle alltså solen verkligen “tappa sitt sken” (dvs de expanderande gasmassorna skulle inte längre övervinna de sammandragande gravitationskrafterna) så skulle en kosmisk katastrof inträffa inom mikrosekunder (solen skulle kollapsa in i sig självt) och inom några minuter skulle, som bekant, allt liv på jorden vara utplånat.

  Kvar står vi alltså med frågan vad solen, månen samt stjärnorna var för sig betecknar i bibelns symbolspråk. Stjärnorna är ett glasklart fall (obs, när det används symboliskt, vilket de INTE alltid gör) eftersom dess symboliska betydelse framgår av bibelns klartext på flera ställen.

  Det är lite knepigare är det med solen och månen (återigen, NÄR de refereras till i symbolisk mening). Klassiska bibeltolkare har menat att solen står för Kristi ljus, något som månen, i likhet med den naturliga månen, bara kan reflektera. Om inte jorden, det jordiska, kommer emellan och skuggar solens strålar.

  Om detta är den korrekt uttydningen så skulle månen således, när den används i överförd mening, beteckna församlingen.

  Och om den betecknar församlingen så är budskapet i Apg 2:30 följaktligen att “församlingen skall vändas i blod innan Herrens stora dag kommer”, och detta i en tid då Kristi klarhets ljus samtidigt blivit kraftigt fördunklat. Dvs avfall, villoläror och förvirring i största allmänhet om Guds ords innebörd. Apg 2:20 igen:

  “Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.” Apg 2:20″

  Och som alla redan vet: All symbolik måste prövas mot bibelns klartext, men om den klarar det testet så tillför faktiskt även symboliken en del kompletterande information, främst ifråga om samtidighet mellan vissa företeelser, som i detta fall att i takt med att kunskapen om Guds ords ljus fördunklas bryter (återigen) förföljelser ut mot Guds folk, samtidigt som detta i sig blir ett tidstecken om att slutet närmar sig.

  // Rolf Lampa

 93. GENESIS NYTT

  Osså en purfärsk liten nyhet så här inför det nya året: Mina söner Samuel och Jonathan har utarbetat en helt ny design på Genesis hemsida ( http://genesis.nu ).

  Sidan gick “live” för en stund sedan.

  Den nya sidan skall enligt grabbarna vara väldigt “responsive” vilket är fikonspråk för att sidan skall anpassa sig och fungera bra både på små smartphones och vanliga datorer med stor visningsyta.

  Det finns antagligen ett och annat att putsa på innan allt ser ut som det skall, så påpeka gärna om något uppför sig konstigt på sidan så fixar de felen så fort de hinner.

  // Rolf Lampa

 94. Rolf Lampa skrev:

  Här talas om utdragen tid, dvs det är inte fråga om några timmars solförmörkelse eller månskugga. Och skulle alltså solen verkligen “tappa sitt sken” (dvs de expanderande gasmassorna skulle inte längre övervinna de sammandragande gravitationskrafterna) så skulle en kosmisk katastrof inträffa inom mikrosekunder (solen skulle kollapsa in i sig självt) och inom några minuter skulle, som bekant, allt liv på jorden vara utplånat.

  Jag köper inte din tolkning och skall försöka förklara varför.

  Låt oss börja med texten du citerar ur SFB, Mar 13:24 Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken.

  1917 återger den så här: “Men på den tiden, efter den vedermödan, skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken,

  Den grekiska texten: “αλλ εν εκειναις ταις ημεραις μετα την θλιψιν εκεινην ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης”

  Ordet “αλλ” är inte möjligt att ge en översättning av annat än i ett samband, och då betyder det och, men, faktiskt, hur som helst, inte desto mindre, därför, ändå. Det är ett “utfyllnadsord” och det finns med 636 gånger i NT.

  Två exempel, ordet “αλλ” understruket:

  “Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.”
  “Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnläglar, annars går skinnläglarna sönder”

  “αλλ εν εκειναις ταις ημεραις” – “därför i själva dessa dagar”
  “μετα την θλιψιν” – “direkt efter vedermödan”
  “εκεινην ο ηλιος σκοτισθησεται” – “själva solen fördunklas”

  Lägg märke till att “σκοτίζω” inte förutsätter “slockna” utan bara att ljuset skyms. Det kan vara genom en dimma, moln eller något annat som skymmer sikten.

  Jämför sedan med Matteus beskrivning av samma händelse. Matt. 24:29-30 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

  “ευθεως δε μετα την θλιψιν των ημερων εκεινων ο ηλιος σκοτισθησεται” – “följande direkt vedermödans dagar själva solen fördunklas”

  Slutsats #1: Det finns inget som säger att det handlar om det du kallar “utdragen tid”. Texten anger bara en tidpunkt som inte kan beräknas i förväg men som blir tydlig när detta sker.

  Sedan menar du att allt liv på jorden skulle utplånas inom några minuter. Jag tror inte att det stämmer.

  Fotosyntesen skulle givetvis avstanna, men det dröjer sedan några veckor innan plantorna dör. Djur som äter växter svälter då ihjäl, om de inte redan har frusit ihjäl. Asätare kan klara sig längre men kommer frysa ihjäl. Människor på Island skulle klara sig längst eftersom de redan nu är utan sol stora delar av året och värmer sig geotermiskt.

  Slutsats #2: Om solen skulle förmörkas helt en vecka skulle inte mycket mer hända än att ett antal människor och varmblodiga djur skulle frysa ihjäl och att eventuellt gröda skulle frostskadas.. Men de flesta skulle överleva.

  Till sist är det ju så att Jesus kommer tillbaka som Israels rättmätige kung och kommer att vara kung för den teokrati som kommer att vara i 1000 år.

  Slutsats #3: När solen fördunklas kommer Jesus tillbaka. Då kan ju knappast solen vara en “symbol” för Jesus i den texten.

  Jag ser ingen anledning att tro annat än att Jesus beskriver hur det kommer att se ut för åskådare på jorden.

  Om Oorts kometmoln finns, vilket jag betvivlar, behövs det bara en del av det mellan solen och jorden för att solens strålar skall hindras och massor av meteorer och meteoriter (fallande stjärnor) blir resultatet.

  /Kjell

 95. Andreas Frost,

  Kanske har du lagt märke till att apelsinmåne-fanaterna inte har några som helst textbevis för sina teorier, bara egna fantasier.

  Och därför mynnar deras “försvar” ut i ett retoriskt anfall på dem som inte tror att tetraden är ett “tecken”.

  Retoriken består i att bygga en halmgubbe som “föraktar Herrens tecken och inte längtar efter Jesu återkomst”.

  Den beskrivningen stämmer ju inte alls på oss alla som ivrigt längtar efter Herrens återkomst.

  Resultatet av deras argument blir att apelsinmåne-tetraderna är ett hemligt tecken som bara kan förstås av A-lags kristna som har blivit initierade i “gnosis” och blivit upplysta av en guru.

  Och så går vi runt kring ett enebärssnår igen…. nästa varv.

  /Kjell

 96. Ulrika,

  • Du vet vad Jesus menade, men vill utmana andra.
  • Du vet inte vad Jesus menade, och frågar andra om råd.
  • Du vill meddela dina egna tankar om saken.

  Alla tre är helt legitima.

  Välkommen.

  /Kjell

  PS. Läste du paralellställena jag gav?

 97. Kjell,

  “Du vet inte vad Jesus menade, och frågar andra om råd.”

  Ja.

  “Läste du paralellställena jag gav?”

  Jag läste alla ställena en första gång och funderar nu på dem. Tänkte sedan att jag sätter mig med Bibeln och tittar på Johannesfilmen med Bibeln i hand och läser texterna igen. Men som alltid när min uppriktighet blir ifrågasatt på nåt sätt tappar jag mod och ork. Fast nu känns det ju lite bättre igen.

  Min fråga var högst seriös. Barnslig för många men med mitt största allvar.

  /Ulrika

  Ps. Bibelställena du gav har inlett tankar om hur utbredd tron på människan och hennes egna gudomlighetsgörande är. Och hur lågt intresset för Gud är bland de gudomlighetsgörande människorna. Man bara snackar och upphöjer varandra hela tiden. Skiljer på gott och på ont fastän man inte har en aning om snart ingenting. Det låg en bok under granen från nån tomte och jag önskar att jag inte läst den. Men titeln lät så bra och presentationen på baksidan fick mig att tro den som uppbygglig. I själva verket gjorde boken mig sömnlös i två nätter och chockad över det nya som boken visade. Gud vet var författarinnan befinner sig och jag dömer henne inte men det öppnade sig en helt ny värld för mig som är svårsmält. En invandrarkvinna som säger att hon har en relation med Jesus samtidigt som hon använder delar av Koranen som lykta. För mig blev läsningen av hennes bok “Kärleken blev mitt vapen” entrén till det nya paradigmskiftet i det här landet.

 98. Ulrika,

  Din uppriktighet ifrågasätts inte, men hur svarar man på en fråga utan att förstå hela bakgrunden?

  Hur skulle du ha tolkat det om ingen hade svarat?

  Vore inte det just att ifråga sätta din uppriktighet?

  /Kjell

 99. Kjell,

  “Hur skulle du ha tolkat det om ingen hade svarat?”

  Det är ju bara du som svarar här och det är även en del av det som saken gäller. Om de få som svarar seriöst slutar att tro frågeställarna vara seriösa finns det snart ingen kvar att fråga. Och i det här paradigmskiftet!

  Känn ingen press.

  /Ulrika

 100. Ulrika,

  Ja, jag svarar för att jag tycker att det är min “plikt” så länge jag håller detta forum öppet.

  Men ingen förbjuds ju att ställa frågor direkt, addresserade med namn, till dem man önskar svar från.

  I vissa andra forum får ju de mest egendomliga läror presenteras fritt utan ägarens kommentarer.

  /Kjell

 101. Kjell,

  “Ja, jag svarar för att jag tycker att det är min “plikt” så länge jag håller detta forum öppet.”

  Nej, din plikt är att undervisa i Guds Ord och den plikten avslutas inte om du stänger ditt forum. Forum är inget självändamål.

  /Ulrika

 102. STJÄRNFALL
  Kjell,

  Jag köper inte din tolkning och skall försöka förklara varför.

  Intressant detta Kjell. Jag har som jag nämnde inget problem med om en symbolisk tolkning falsifieras av klartext.

  Den möjlighet du nämner ifråga om solen och månens fördunkling är en viktig invändning, nämligen att ATMOSFÄRISKA förändringar kan hindra solens och månens ljus, sett från jorden.

  Men notera att när stjärnor faller, då handlar det om KOSMISKA förändringar, inte atmosfäriska förändringar. Jag påpekade också att parallellismen gör att stjärnfallet “smittar av sig” på omnämnandet av solen och månen, så att de alla (troligen) avser beskrivningar av kosmiska LIKNELSER, dvs symbolik.

  I själva verket är allt annat än symbolik uteslutet, eftersom det vore tämligen meningslöst att beskriva “historiska skeenden” med varaktighet kortare än en plank-sekund (dvs universums kollaps).

  Vad som dock KAN tänkas, men det verkar isf bli en godtycklig åsiktsfråga, är att det inte var fråga om semantisk parallellism, och således kunde man tänka sig att endast stjärnfallet var kosmiskt (stjärnfall är enbart bara kosmiska) och att solens och månens fördunkling var atmosfäriska.

  En tolkningsstrid om själva innebörden i det fallet (atmosfäriska störningar) skulle dock vara meningslös, eftersom jag uppfattar dessa TECKEN som just tecken – dvs när vi ser dem, då kopplar dessa tecken ihop oss med de påståenden som nämns i samband med dem, och vi vet då (ungefär) vad som håller på att hända. Och detta är ju också poängen med tecken.

  Att missa budskapet i stjärnfallet är dock förödande för all organiserad kristen verksamhet. Man är naiva och förstår då till exempel inte att en tredjedel av LEDARNA och FÖREDÖMENA skall falla bort från tron och snarare vilseleda än vägleda (i mörka tider, vilket ju var stjärnors uppgift på den tiden).

  Till sist, bara ett par kommentarer till dina punkter 1-3, som ensidigt förutsätter atmosfäriska störningar trots att jag talade om kosmiska störningar (oavsett rätt eller fel i det fallet blir dock följdkommentarerna inte alltid helt relevanta).

  Slutsats #1: Det finns inget som säger att det handlar om det du kallar “utdragen tid”.

  Jag läste förstås “dagarna” i pluralform i översättning. Men om grundtexten kan tolkas annorlunda så är saken klar, det kan då avse kortare tid. Men å andra sidan, OM atmosfäriska störningar verkligen avses så kan de ju vara både korta och långa och då spelar varaktigheten ingen roll för uttydningen. Endast kosmiska rörelser av himlakroppar är strikt begränsade till kort varaktighet (maximalt handlar det om timmar)

  Sedan menar du att allt liv på jorden skulle utplånas inom några minuter. Jag tror inte att det stämmer. Fotosyntesen skulle givetvis avstanna, men det dröjer sedan några veckor innan plantorna dör.

  Om solens ljus minskar, återigen, inte på grund av atmosfäriska störningar men på grund av “kosmiska förändringar”, dvs i processerna som upprätthåller solens utsträckning i rymden, skulle allt liv naturligtvis vara utplånat inom några minuter. OK då, kanske någon enskild organisk förening kunde klarar sig några timmar, but you get the idea.

  Slutsats #3: När solen fördunklas kommer Jesus tillbaka. Då kan ju knappast solen vara en “symbol” för Jesus i den texten.

  Solen som symbol betecknar INTE Jesu personliga framträdande. Det betecknar det “ljus” hans ord och undervisning ger åt människorna, som vi (församlingen) kan återspegla i våra liv (symboliken anspelar på hur månen återspeglar solens ljus).

  SHAKY
  Enligt den del av Mat 24:29 som med säkerhet är symbolspråk ( 🙂 , jo, jag menar verkligen med 100% säkerhet ) skall hela kristenheten skakas i sina grundvalar och ett stort avfall ske, dvs “Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.

  Personligen tror jag dock att även anspelningarna på fördunklingen av solens och månens sken avser symbolik (eftersom det kopplas ihop med stjärnfallet) och som dessutom hör mycket naturligt ihop med innebörden i “stjärnsymboliken”.

  // Rolf Lampa

 103. Rolf Lampa,

  Visst kan solljuset skymmas av atmosfäriska störningar, men det jag talade om var “van Oort cloud” som är ett kosmiskt fenomen. Kometmolnet är inget “moln” utan en stor samling kometer.

  Om dessa kometer passerar mellan jorden och solen får du alla tre effekterna. Minskat solljus, minskat månljus och meteoriter så det bara sprakar om det.

  Matteus påstår att när detta sker…: “Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.”

  Detta beskriver inte decennia av ökat avfall, tills ingen “tro” mer finns kvar.

  Beskrivningen handlar i första hand om en tidpunkt, inte om ett skeende eller en process.

  Tidpunkten är efter vedermödan, vid Jesu återkomst, så troende kommer att se på fyrverkeriet från himmelskt perspektiv.

  /Kjell

 104. Ulrika,

  Angående böcker. Man behöver inte läsa ut dåliga böcker.

  Jag köpte en gång en bok som hette “Evangelium enligt Jesus” (inte på svenska). Den utgav sig för att vara en samling av texterna i de äkta evangelierna.

  Det visade sig vara en bok som ville bortförklara alla under. Efter några få sidor var det tydligt.

  Jag rev den i småbitar och kastade den i soptunnen.

  /Kjell

 105. LÄRORIKT
  Kjell,

  Visst kan solljuset skymmas av atmosfäriska störningar, men det jag talade om var “van Oort cloud” som är ett kosmiskt fenomen.

  Problemet är stjärnfallet. De andra fenomenen kan ha andra tänkbara förklaringar, men det mest närliggande är det som antyds av sammanhanget i vilket stjärnfall nämns, vilket med 100% säkerhet är bildspråk. Det är enbart av den anledningen jag tänker mig att bildspråk avses även med solen och månen, men, helt säkert är det ju inte.

  Men däremot fungerar även sådan osäkra fall – när tiden är inne – som bekräftande tecken oavsett om man i förväg träffar rätt om betydelsen eller inte, vilket är nog så viktigt att påpeka.

  Beträffande analysen som sådan är hör det dock till saken att det är tveksamt om the Oort cloud verkligen existerar. En av de viktigaste principerna vid tolkning av vetenskapliga data – och även vid tolkning av bibeln – är att aldrig ta det oklara eller obevisade som stöd för ett observerat faktum. man tar observerade faktum, eller bibelns klartext, till stöd för tankar eller hypoteser om det som är oklara eller diffust.

  Din genomgång av grundtexten är ett lysande exempel på just detta, för det är ett effektivt verktyg för att sålla bort anspråk på symbolik där texten själv otvetydigt kan utesluta detta. De goda skälen för att sålla bort symbolik där symbolism inte är avsedd, beror inte på att inte även symbolik bär på viktiga budskap, utan på att klartext är mer specifikt och att vi även om som läsare har ett ansvar att försöka att korrekt uppfatta vad andra försöker säga.

  Ditt metodiska tillvägagångssätt är därför absolut nödvändigt för att undvika eisegesis, dvs att vi läser in budskap i texterna som inte finns där. Sådant är ju i princip samma sak som att lägga orden i mun på den man pratar med, vilket är ett oerhört arrogant oskick som vi aldrig själva skulle acceptera men som många idag accepterar utan att blinka då vi “lägger orden i mun” på vår Herre och Gud ifråga om vad han säger i sitt ord.

  Jag tycker därför att denna typ av diskussioner är mycket lärorika för min egen del.

  // Rolf Lampa

 106. Rolf Lampa skrev: “det är tveksamt om the Oort cloud verkligen existerar”

  Absolut, jag tror inte ett dugg på den teorin. Jag tror att den är uppfunnen för att konstruera en förklaring på varför det fortfarande finns kometer. Sådan har nämligen en maximal livstid på mindre än 10.000 år och då blir det ett problem för evolutionisterna som tror att universum är miljarder år gammalt.

  Varför har vi då kometer?

  Men, däremot tror jag att Gud mycket väl kan se till att en kometsvärm kommer in mellan jorden och solen vid lämplig tidpunkt.

  Vad jag egentligen vill säga är att jag faktiskt tror att dessa texter är i första hand faktiska och inte symboliska.

  Precis hur Gud sedan fixar fyrverkeriet överlåter jag gärna åt honom.

  /Kjell

 107. Rolf Lampa,

  Ja, vad skall man tro. Att karln är en galen fanatiker tvivlar jag inte alls på.

  Att Turkiet kan stå på tur att bli medlem av EU är obegripligt. I alla fall med en diktator som president och lousy human rights record.

  Om 10 månader kan turkar resa till EU utan visum….

  Enligt Guds ord kommer det att finnas både krig och rykten om krig. Avsikten är naturligtvis att skrämma och förvilla. Därför brukar jag undvika spekulativa artiklar.

  /Kjell

 108. Kjell,

  “Efter några få sidor var det tydligt.”

  Bra när det får vara så. Då sparar man den tiden och engagemanget. I det här fallet visade sig villfarelserna först i bokens sista fjärdedel. Innan dess bjuds läsaren på intressant historia och kultur från västra Iran. Personlig levnadsskildring och inte minst från författarinnans erfarenheter av åttaåriga kriget Iran/Irak. Boken innehåller även en del av trosintresse. Författarinnans far trodde, till skillnad från hennes mor som är muslim, på judarnas Gud. Boken är lättfattlig och då författarinnans familj är högt uppsatt är den speciell även för gemene Iranier.

  Men mot slutet av boken dyker de sorgliga kapitlen upp med Mariauppenbarelser och annat katolsk/muslimsk mystik i en kombination av tron på de under som hörde Apostlarna till. En för mig ny kombination. Sista kapitlet ögnade jag bara då det var en enda stor hyllning till författarinnan för hennes mänskliga insatser. Jag säger det igen, endast Gud vet var individen befinner sig och är på väg Det finns även tecken på ett sant sanningssökande hos författarinnan. Som liten kunde hon ligga på hustaket och fundera över vem som skapat stjärnorna mm Men författarinnans bok vill jag inte ha kvar så:

  “Jag rev den i småbitar och kastade den i soptunnen.”

  /Ulrika

 109. Jag önskar er alla ett Välsignat Gott Nytt År!

  … Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Mat 28:20)

  // Rolf Lampa

 110. Rolf Lampa,

  Ja, det kan man ju inte protestera emot 🙂 så jag instämmer med föregående talare.

  I skrivande stund dröjer det ännu drygt 15 timmar tills hela jorden har fått ett nytt “gregorianskt” år.

  /Kjell

 111. Ulrika,

  Idag fick jag kännedom om att författarinnan till boken varit inbjuden till en kvinnofrukost i min dopförsamling (EFK) och sålt 50 exemplar av sin bok i vilken hon förespråkar Marias sura i Koranen och ifrågasätter svenskarnas låga intresse av mysterier.

  Efter att jag kastade mitt exemplar har jag blivit fri från det mörker som drog över mig när jag läste boken. Om jag som är så kritisk blev så påverkad av boken hur ska då den okräsne inte bli det.

  Ett böneämne som legat på ett par dagar är att vi som läser här tar med varandra i bön varje dag där vi ber om att vi alla bevaras i rätt ljus.

  Författarinnans boktitel är “Kärleken blev mitt vapen.”

  Fnöske!

  Sanningen är bältet om vapenrustningen!

  Någon som vill lägga till något?

  /Ulrika

 112. Kjell,
  Ja, från Erdogan kan vi vänta oss precis vad som helst.

  Men för dem som genom sina politiska ideologiska filter redan har avskaffat ondskan, och ersatt den med ett “upplysningsproblem,” kan absolut ingenting, inte perversiteter, inte kvinnoföraktet, inte ens halshuggningar och bränning i burar, övertyga om att det finns något annat än ett upplysningsproblem att rätta till ute i denna onda värld.

  Jag är för egen del inte särskilt oroad på så sätt att jag inte har den sinnesfrid som endast Jesus kan ge, men jag oroar mig för dem som behöver få upp sina andliga ögon så att de kan omvända sig, och att de skall vakna innan det är för sent.

  @Ulrika: Ja, ordet “kärlek” används på de mest groteska sätt idag, även inom kristna kretsar. Men det är en “kärlek” som inte kostar något, som endast handlar om den egna tillfredsställelsen på livets alla områden, även det andliga. Sanningen däremot väcker avsky överallt för sin inneboende intolerans mot all galenskap. Vi behöver verkligen innesluta varandra i bön om att Gud skall bevara oss från det onda som skall övergå världen.

  // Rolf Lampa

 113. Lite lättsam kost med seriöst innehåll!


  The warning was of massive floods and the emergency services called on Tommy to get onto their rescue lorry before it was too late.

  “I’m all right,” said Tommy, “the Lord will save me.” When the water reached the first floor of Tommy’s house, a boat appeared but Tommy said no, he would rely on God.

  Finally, the floods forced Tommy onto his rooftop.

  Above him appeared a helicopter with a dangling ladder but again Tommy refused, saying, “I have faith in the Lord.”

  Moments later, waves surged over his head and with his dying breath Tommy called out to God, “Why didn’t you save me?” Said God, “I sent you a lorry, a boat and a helicopter. What more did you want!”


  🙂

  /Kjell

 114. Rolf Lampa,

  “och många har synpunkter på GT”

  Troligtvis är det Majlis fel och Guds förtjänst att jag börjat läsa GT. Hittills tror jag mig se att Gud vill inget hellre än bön och relation. Och när man söker den och ber honom så låter han alltid nåd och barmhärtighet gå före rätt. Såvida den som ber önskar rätt. Sedan visar GT på Gud som Nitälskare på ett tydligare sätt än NT. Paulus ord om “Det som jag vill gör jag inte” (finner inte texten nu) gör mig i praktiken fantastiskt ofundi.

  🙂

  From my little world.

  /Ulrika

  Tillägg,

  “Det som jag vill gör jag inte”

  Eventuellt står det tvärtom: “Det som jag inte vill gör jag”

  Folkbibeln ger tusentals träffar på “vill” , “inte”, “göra” och dess böjningar.

  En del bibelställen bör man uppenbarligen ha i huvudet.

  🙂

 115. Ulrika,

  Vore det inte bättre att tänka färdigt innan du talar (skriver)?

  Rom 7:19 Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

  Konkordanser är bra redskap om man känner Bibeln väl. Annars leder de oftast vilse.

  Det sker vanligtvis genom att man söker och finner t.ex. 30 träffar. Sedan russinplockar man 10 träffar som tycks stödja det man ville att texterna skulle betyda.

  Detta kallas eiseges, nämligen att läsa in saker i texter.

  Motsatsen kallas exeges, att läsa ut saker ur texter.

  En bra metod är att söka texter som inte stämmer med den teori man har och sedan korrigera sin teori.

  Och, ja, din slutsats stämmer. Inget funkar om man inte har tillräckligt många texter i huvudet (hjärtat?).

  Var betyder “ofundi”?

  /Kjell

 116. Kjell,

  Vad betyder “ofundi”?

  Du förstod när Rolf skrev “fundie”.

  Jag tror att Guds ord är det enda sanna och då är jag ju i tron också en fundie, men utifrån Paulus ord i praktiken, som alla människor i någon mån, ofundie eftersom vi inte klarar av att vara fundie i den utsträckning som vi skulle vilja.

  Till skillnad från andra religiösa fundies som alltid klarar allt eftersom de tror att de alltid har rätt i det de gör.

  Om jag bara snurrade till det mer nu så skippa publicering.

 117. Ulrika skrev: “Du förstod när Rolf skrev ‘fundie’.”

  Ja, jag gissade på grund av att han skrev: “Jodå, även jag är en ‘fundie’.” Och på grund av att jag vet att Rolf är en “kreationist” i hjärta och njurar. Därav min fråga till honom.

  Och eftersom vi redan hade “undertecknad”, Majlis och “Broder” som alla tre bekände oss som fundamentalister, enligt definitionerna, så gissade jag att detta var vad Rolf menade.

  Fortfarande vet jag inte vad “ofundie” kan betyda. Och om jag skall vara helt ärlig kan det kvitta.

  Vill man inte vara tydlig så vill man det ju inte.

  Jag sätter här ett definitivt streck för alla dessa kommentarer som bara förorsakar frågetecken.

  Just sådant får mej att överväga att stänga kommentarfunktionen helt och hållet fastän jag tycker att de vore tråkigt att göra det.

  Vill man inte vara tydlig så vill man det ju inte!!! Vad vill man då? Vara intressant och mystisk?

  /Kjell

 118. Ulrika,

  Paulus ord om “Det som jag vill gör jag inte” (finner inte texten nu) gör mig i praktiken fantastiskt ofundi.

  Ulrika, utgående från att fundamentalist betyder att man tror att bibelns ord är ofelbart och av Gud skulle då ofundi betyda att man inte tror att Guds ord är sant och ofelbart etc.

  Då Paulus antyder sin egen ofullkomlighet bekräftar att han tror skrifterna har rätt. Paulus syn både på skrifterna och sin egen natur är alltså helt förenligt med fundamentalism.

  Fundamentalism enligt Wikipedia:

  Fundamentalism är ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller ideologis grundläggande och ursprungliga lära, och utgör ett avståndstagande från upplevda kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer. Begreppet sammanblandas ofta med fanatism, extremism, traditionalism, sekterism och konservatism. En anhängare av fundamentalism kallas fundamentalist.

  Fundamentalism var ursprungligen beteckningen på den bibelfundamentalistiska rörelsen; en amerikansk bibeltrogen kristen kalvinistisk rörelse, ofta associerad med den evangelikala rörelsen, som var en reaktion mot religiös modernism, liberalteologi, vetenskaplig bibelkritik, evolutionsteorin och annat sekulärt inflytande över det religiösa tänkandet. Den bibelfundamentalistiska rörelsen var även en uppgörelse med religiösa traditioner som saknar biblisk grund. Man vill söka sig tillbaka till grunden – fundamentet.

  Begreppet fundamentalism har emellertid allt mer kommit att få betydelsen bokstavstrogen och dogmatisk, ofta i nedsättande betydelse…” osv

  Det är naturligtvis bara för att folk skall “sätta något i halsen”, att studera reaktionerna, som jag ibland presenterar mig som “fundie”, eftersom det ofta är i den sistnämnda nedlåtande betydelsen (i WP artikeln ovan) som folk använder uttrycket.

  Det är lite kul ibland att “stå vänd åt fel håll i hissen”. 🙂

  // Rolf Lampa

 119. Andreas Frost,

  Det handlar väl bara om att konstruera skenbara bevis för att man hade rätt trots att det inte skedde som man förutspådde.

  Sedan är det väl bara en variant på trosförkunnelsens “investera så skall du få”. Daniel vägrar ju att inse att trosförkunnelsen är en ockult rörelse.

  Många av de som blev smittade av villorna i Livets Ord sitter fortfarande fast i det och brukar längta efter att det skall bli som det var på det glada 80-talet.

  De brukar tala om “det goda som trosrörelsen hade med sig”.

  De glömmer då att det nya inte var gott och det goda inte var nytt.

  De har inte förstått budskapet i 2 Petr. 2!

  Sedan vet du ju att Daniel anser att hållandet av allt som kallas Sabbat leder till extra välsignelser. Sabbats-år och Super-Sabbats-år som Shemitah blir då extra viktiga.

  /Kjell

 120. På ett samtalsforum (http://berndtisaksson.dinstudio.se) pågår nu en destruktiv och ofruktbar diskussion om en självutnämnd profet, som ges stort utrymme att skriva på det forumet. Denne “profet” slår ner på var och en som inte upphöjer och ärar denne person.

  I Guds Ord kan vi läsa hur vi kan pröva dem som ger sig ut för att vara kallade till någon särskilt tjänst i Guds rike. I 2 Tim 2:24-25 läser vi “Men en Herrens tjänare skall inte strida, utan vara mild mot alla, skicklig att undervisa, tålig när han får lida. Han bör med saktmodighet tillrättavisa dem som säger emot, i hopp om att Gud en gång skall ge dem omvändelse till att förstå sanningen”. Finns det någon likhet alls mellan dessa oföränderliga ord från Herren och den s.k. profeten? Nej, ingen likhet alls. Likaså kan vi läsa i GT om många olika profeter, och inte heller där finns någon likhet alls. Med andra ord kan vi konstatera att denne s.k. profet inte är någon profet, utan en person som anser sig vara något utöver andra. Här passar orden i Gal 6:3-4 bra: “Om någon tycker sig vara något, fast han ingenting är, så bedrar han sig själv. Men var och en bör pröva sin egen gärning, och då skall han ha sin berömmelse endast i sig själv och inte i den andre”.

  Vi är kallade att vara vittnen för Herren och att bygga upp Kristi kropp, men genom att ge offentligt utrymme, som ju en hemsida är, för sådana som nämnts ovan innebär att söndra och bryta ner kroppen.

 121. Majlis,

  Jag läser inte där så mycket längre. Har dock läst lite senaste dagarna. Det gör mig väldigt bedrövad. Mår dåligt långt in i själen. Evangeliet har gått förlorat i allra bittra strider.

  Paulus säger
  Rom. 16:17-18: Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

  1 Tim.1:5-7: Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om.

  Jag önskar att det fanns större mildhet och mindre stridslystenhet.

 122. Fredrik,

  Det kanske inte märks på en gång, men det är faktiskt svår villolära på gång. Det handlar om en “tankebyggnad” som restes upp av pingströrelsen för att avslöja att cessationismen hade fel.

  Cessationismen är den teologiska motsatsen till karismatismen vars ståndpunkt kallas continuationism (av eng. continue, “fortsätta”). Cessationism går ut på att de Andens gåvor eller nådegåvor som omtalas i Nya Testamentet, främst i Första Korinterbrevet 12-14 – till exempel profetia och tungotal – inte längre är tillgängliga efter apostlarnas tid.

  De så kallade karismatikerna klättrade snabbt ner i det motsatta diket från vilket man proklamerar att “Apostlagärningarna fortsätter i dag”.

  Ledarfigurer som kallar sig (eller låter sig kallas) apostlar och profeter är inte sena att dra nytta av denna människodyrkan till egen vinning och makt. Jämför här även den katolska villan om så kallad “Apostolisk Succession”. Enda skillnaden med karismatikerna angående just detta är att hos katolikerna beslutar den inre ringen vem som skall få del av äran. Hos protestanterna finns det liknande situationer men i princip vem som helst med väloljad tunga och övertygelseförmåga kan starta eget. Båda alternativen är lika dåliga.

  Cessationisterna har fel och deras motpol, continuationismen, har fel. Det luriga ligger inte i det de har uppenbart fel med. Det luriga ligger i det som verkar rätt.

  Cessationisterna har rätt att det inte längre finns apostlar och profeter, men de har fel när de drar slutsatsen att Den Helige Andes ledning tog slut när Johannes dog. Jag har sett andens gåvor verksamma hos ärke-cessationister.

  De extrema karismatikerna har rätt när de säger att Den Helige Ande verkar genom människor i dag så att det blir till nytta, men de har fel när de tror sig ha blivit apostlar och profeter, helbrägdagörare och nasirer, bara för att de fick nåden att någon gång, eller några gånger, användas som redskap åt Herren.

  Galenskaperna med excesser i fejkade yttringar och troligen även yttringar som leds av onda andemakter har blivit så många och så överhärskande att många drivs djupt ner i cessastionismens dike.

  Uttalanden som: “Guds Ande sade till mig att….”, “Så säger HERREN”; ligger i linje med “rör inte Herrens smorde” och motverkar det uppdrag vi alla har fått, nämligen att pröva budskapet mot Guds nedtecknade ord och behålla det goda.

  Pompösa ord och maktanspråk är inte förenliga med vår kallelse att vara vittnen.

  Så hur skall man då handla om (eller när) man upplever Andens ledning. Ja, man kan ju till exempel säga: “Jag känner mej manad att …, vill ni vara snälla och pröva detta budskap tillsammans med mej.”

  Men inget av detta fungerar i en församling som lever på mjölkmat. En församling som saknar herdar, äldste och bibeltrogna lärare står öppen för alla möjliga och omöjliga vindkast i läran. Maktmänniskor är inte benägna att leda troende till mognad. Deras makt är beroende av mjölkmats-kristna.

  /Kjell

 123. Majlis,

  Vet du, nästan alla som deltar i dessa diskussioner är nog beredda att erkänna att alla i Kristus levande hör till Guds eviga församling.

  Kanske vill man då även bekänna att alla i Kristus döda också hör till den församlingen. Eller förlorar man “medlemsskapet” när man dör?

  Det betyder att det finns både Apostlar och Profeter i den församlingen, fastän dessa hör till gruppen “i Kristus döda”.

  Vi har fortfarande tillgång till deras profetior och läror i Guds nedtecknade ord.

  Den nesliga översittarton som Sköld ständigt använder när han hånar och förbannar andra medlemmar i Guds församling är inte alls i enlighet med Paulus tillrättavisning i 1 Kor. 12.

  1 Kor. 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra.

  Men den biten hoppar väl Sköld över.

  Nu börjar väl Domsjömannen gråta igen och profetera att både han själv och Sköld är martyrer.

  /Kjell

  PS. Jag har varit med i bloggvärlden sedan 2008 och precis samma sak har pågått hela tiden!

 124. Fredrik,

  Du får förlåta mej att jag inte lägger ner svärdet ännu hos Berndt.

  Jag är säker på att det finns situationer i ditt liv där du är beredd att strida för dem du älskar.

  Pacifism är inte vad Jesus förordar.

  /Kjell

 125. Fredrik,

  det är samma för mig, jag läser väldigt sällan där. Den här veckan har jag dock följt diskussionen. Precis som du blir jag bedrövad och mår dåligt i själen. En tröst för mig att höra att andra reagerar så. Jag har undrat över varför jag reagerar så mycket av att läsa där, men nu vet jag att jag inte är ensam om det.

 126. Kjell,

  Du behöver inte be om ursäkt. Det har du ingen anledning till.
  Själv upplever jag att det gör ont läsa en del inlägg. Men vi alla är olika personligheter och tar saker på olika sätt. Berndts sida var till välsignelse för att komma ur “firerörelsen”.

  Jag tycker att du ska fortsätta ditt arbete som är till välsignelse för många.

  /Fredrik

 127. Jag har en öppen fråga.

  Antagligen använder Benny Hinn hypnos för att få människor att trilla ihop. New Age använder olika tekniker för att försätta sig i trans.

  Min fråga som ni redan har listat ut.

  Är detta med trans, att komma ur sin kropp alltid fel för en kristen? Eller är det så att man där antingen möter satan eller Jesus om man tillhör honom?

  Petrus föll i hänryckning när han såg linneduken med alla djuren. Hänryckning?

  KJV: “And he became very hungry, and would have eaten: but while they made ready, he fell into a trance” (Acts 10:9)

  Kanske Gud inte talar till vår köttsliga människa utan till vår andliga. Kanske detta är något att prova. Kanske inte. Frågan är seriöst ställd naturligtvis. Skulle vara intressant att höra vad ni tycker om det. Det kanske finns liknande exempel på Petrus “linneduk” i Gamla Testamentet.

  Ser fram mot svar/kommentarer.

  Allt gott!
  Martin

 128. Martin,

  Jag har kollat lite grand på texterna både i GT och NT som handlar om trans, extas, visioner, hänryckning och “profetiskt raseri”.

  Det jag tycker mej se är att det finns flera metoder att försätta sig själv i sådana sinnestillstånd och att även andra människor kan medverka till att det händer.

  Och så ser jag de texter där det beskrivs som något positivt, och där sker det utan egen medverkan, ja oftast kanske fast man inte vill det.

  Det finns en skala som börjar någonstans med gruppmentalitet och slutar med inducerad extas med allt vad det kan innebära av ljud och rörelser.

  Att Word of Life använder hypnos är ju inte konstigt. Quimby lärde det från Mesmer och Kenyon gjorde sedan en variant som kunde säljas in i kristenheten.

  Min försiktiga slutsats blir att när det kommer från Gud så sker det utan egen medverkan.

  Jag hittade inga positiva exempel som talade om att försätta sig i trans. I andra religioner praktiseras sådant på många olika sätt.

  Ett dråpligt exempel i GT finns i 1 Kon. 18 där Elia konfronterar Baals-profeterna.

  /Kjell

 129. Kjell,

  Jag vet att det praktiseras i andra religioner och anhängarna blir nog väldigt övertygade när dom ser att “det funkar”. Det tror jag är en av trosrörelsens stora fällor. Eller New Age:s. Nåt händer. Och i det ögonblicket blir de väldigt oemottagliga för kritik eftersom den kommer från icke-initierade outsiders som inte har nått den högre nivån som dom själva har gjort. Där tror jag det är oerhört viktigt att jämföra effekten med Andens frukter i Gal 5:22 exvis. Många blir ju faktiskt tvärtom av såna här upplevelser! Högmodiga, dryga, ovänliga osv.

  Jag tänker också att frikyrklig lovsång kan vara en form att försätta människor i ett transliknande tillstånd. Behagliga monotona melodier, repetitivt. Samma meningar sjungs om och om igen.

  Men trans är ändå ett bibliskt fenomen, även om det missbrukas i andra sammanhang. Jag tror jag lägger frågan i pausläge :-).

  Tack för att du kollade upp GT-texterna.

  Hälsningar Martin

 130. Martin,

  Fundera lite på skillnaden mellan att få och att ta.

  För att ta bara ett exempel. Det är stor skillnad på att få makt och att ta makt.

  På samma sätt tror jag gränsen mellan god och gudomlig hänryckning, som man kan få, å ena sidan och ockultism, som man tar, å andra sidan.

  Sedan får vi nog inte glömma att allt som kan fejkas nu och då kommer att fejkas.

  Äkta hänryckning är en personlig upplevelse som inte är avsedd att användas som en fjäder i hatten eller något att berömma sig av.

  Din koppling till Andens frukt (singularis) i Gal. 5 är helt säkert mycket relevant.

  /Kjell

 131. Det här är verkligen off topic men eftersom detta är en off topic-sida så passar det ganska bra!

  Igår tog jag fram en skatt som jag har. En illustrerad familjebibel i originalskick från början av 1900-talet. Jag slog upp den på måfå och hamnade i ett stycke som så nära man kan komma beskrev och gav tröst åt det som jag hade våndats över under dagen.

  Jag blev tacksam att Gud i sin omsorg såg till att jag läste precis dom raderna. Just då. En förunderlig tajming.

  Nu skulle jag kunna sluta där, men nej låt mig berätta vad det handlade om.

  För exakt en månad sen blev jag biten av en rottweiler. Hunden slet upp en god bit av min underarm, jag lovar att det inte var en vacker syn, om man nu inte tycker att öppna köttsår är vackert vill säga. Ja sånt händer. Det jobbiga var att matten till hunden, efter att jag informerade henne om att hon är ansvarig för hennes hund oavsett vad, vänder helt om och nekar till att hennes hund bet mig och säger att det var min hund som bet mig. En flagrant lögn eftersom hon ringde efter det hände och sa att jag nu hade blivit biten av en rottweiler, våra samtal att hennes hund hade blivit stressad osv. Vi såg bägge händelsen.

  Utifrån kan detta tyckas vara en bagatell men det var det inte för mig. Jag tycker det var jobbigt, det tycker jag fortfarande. En kvinna jag känner, släkting dessutom, ljuger mig rätt upp i ansiktet. Jag märker att hon behöver rättfärdiga sin lögn, ‘du provocerade fram bettet osv’. Inte bara det, efter detta börjar hon hata mig.

  Andra händelser dyker upp. Jag tänker på före detta vänner som har svikit, och som också har börjat hata mig. Precis samma sak. Lögner, dåligt samvete som vänds i hat. Det var detta jag våndades över igår.

  Versen jag slog upp, som kanske Kjell redan har gissat, var Psalm 19 och framåt där David berättar om sin vånda över sina fiender. Jag känner igen mig i det mesta som David skriver om. Och precis då, i det kanske jobbigaste ögonblicket, leder Gud mig till dessa värdefulla verser. Fantastiskt tycker jag.

  Den teologiske grubblaren i mig kan i och för sig inte få ihop att David skriver att “Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis.” (Ps 19) medan Paulus skriver att “Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer…” (Rom 5). Men just den frågeställningen får vänta till en annan dag.

  Jag tänker också att synd har en multiplikator-effekt. Synden är sällan ensam, den leder till nya synder, till nya lögner, till hat, till mörker. Jag märker att jag också vill svara med synd, med hat och förtal. Det var kanske så som synden började, som en cancer som började sprida sig i mänskligheten.

  Till saken hör att jag såg själva hundbettet som en näsknäpp från Gud efter att jag hade sagt något obetänksamt. Just vad det var tror jag inte att jag berättar.

  Hälsningar Martin

 132. Martin,

  Tänk dej att en oändligt vis, rik och kärleksfull person, som du ser upp till, skulle ge dej ett verkligen gott råd i en situation där du verkligen behövde ett råd.

  Skulle du då inte glädja dej över det rådet och känna dej tacksam?

  Det ord in Psalm 19 som i din bibel har översatts med “lag” är ordet תּוֹרָה vanligtvis transkriberat “torah”. Ordet betyder undervisning, bud, råd och föreskrift och det svenska ordet “lag” ger oss totalt felaktiga konnotationer (känslovärde).

  David uttrycker det så här i en bättre översättning: “Herrens undervisning är fullkomlig, den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant, det ger vishet åt enkla människor. Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart, det ger ljus åt ögonen.

  Jag skulle nog till och med våga byta ut ordet “befallning” mot ordet “ledning” och ordet “bud” mot ordet “förklaring”.

  Finns det då någon förklaring till den skenbara motsägelsen mellan David och Paulus? Ja, jag tror faktiskt det.

  Tänk dej att du är en person som vill klara dej själv och sköta dej själv och inte styras av någon som vill ha makt över dej. Det borde inte vara svårt för sådant ligger i den mänskliga naturen. Det ger fiendskap mot auktoritet och stor fiendskap mot någon med absolut makt som en dag kommer att bedöma det du har gjort och döma dej därefter.

  Om du i den situationen får ett råd kommer du varken vara glad eller tacksam och förmodligen göra allt du kan för att hitta en annan lösning på problemet.

  Paulus beskriver hur det ser ut innan omvändelsen och David hur det ser ut efter omvändelsen.

  Så till sist något om det du kallar “näsknäpp”.

  Visst skall vi tro på Guds ledning, Herdens käpp och stav, men det är viktigt att vi förstår att det handlar om högst personlig kommunikation. Bara du kan bedöma saken.

  Om jag skulle ha stått bredvid och sedan konstaterat att du fick det du förtjänade, så skulle jag ha varit helt galet ute – totally out of line!

  Det blir gärningslära och lönepolitik om man gör princip av orsak och verkan, sådd och skörd. Och det är ju lätt att bevisa att Gud inte låter blixten slå ner på alla som står färdiga att begå grymma våldsbrott. Eller att alla som gör något gott genast får ett bättre saldo på sparkontot.

  /Kjell

 133. Kjell,

  Kjell,

  “Jag skulle nog till och med våga byta ut ordet “befallning” mot ordet “ledning” och ordet “bud” mot ordet “förklaring”.”

  Jag förstår inte hur det skulle göra Davids uttalanden mer lika de orden jag citerade från Rom 5, att lagen kom för att göra överträdelserna större. Men kanske detta är en fråga där teori kommer lite väl långt från praktik. Gud vet att vi inte kommer till honom förrän vi har gått i konkurs, för att låna ditt uttryck. Men naturligtvis vill inte Gud att vi stannar i syndens fördärvande välde. Så tror jag att jag får ihop David och Paulus.

  Näsknäpp eller inte… Så bröt det på ett effektivt sätt några felaktiga tankegångar.

  Jag tror inte det handlar om lönepolitik, snarare fostran eller det strängare ordet tuktan. Min erfarenhet är att Gud ofta låter mig betala för mina misstag. Världens barn, eller rättare sagt satans barn, kommer här lättare undan. Satan straffar inte sina barn för lögner, tvärtom uppmuntras det. Nu lärde sig den här kvinnan att det lönade sig att ljuga. Om hon hade någon förmanande röst så såg hon antagligen till att tysta den rösten.

  Händelsen med hundbettet ger om inte annat ett skolboksexempel på synd. Lögnen, hatet, förnekelsen, rättfärdigandet… Det mesta finns med.

  Hälsningar Martin

 134. Martin skrev: “Jag förstår inte hur det skulle göra Davids uttalanden mer lika de orden jag citerade från Rom 5, att lagen kom för att göra överträdelserna större.”

  Jag försöker igen.

  Dessa uttalanden liknar inte varandra det allra minsta.

  David beskriver Guds goda råd och bud från den omvändes perspektiv.

  Paulus beskriver Guds bud från den icke omvände rebellens perspektiv.

  /Kjell

 135. Martin,

  Angående hundbettet så har jag haft liknande tankar. Tror att det är vanligt. Jag vill bara dela med mig i vad jag har landat.

  Det finns ett talesätt; “inget ont som inte har något gott med sig. (och tvärtom).”
  Om jag får punktering och få hjälp av någon trevlig person så kanske jag fått en ny vän. Detta passar in på talesättet. En annan gång kanske jag får punktering och får byta hjulet själv. Kanske vinner jag 100.000 kr och köper en motorcykel, trillar och bryter benen eller så kanske jag betalar av en del skulder. Om två saker inträffar så kan vi bygga upp ett samband och bortse från alla andra gånger som talesättet inte stämmer.

  Sambanden är oftast något som man själv bygger upp. En pastor predikande att Gud är god. Ett hus som han ägde hade nämligen brunnit ner. Han fick ut pengar på försäkringen och var nöjd och tackade Gud eftersom huset var mögelskadat. En annan gång predikades att djävulen var emot honom eftersom en hårddisk hade kraschat. Slutsatsen som han drog var att han var på rätt väg annars skulle han inte drabbats så hårt (kraschad hårddisk, hur ofta inträffar inte detta?).

  Vi har olika gudsbilder. Den ena behöver inte vara mer rätt än den andra. Men efter att ha funderat och lyssnat på andra så har jag landat i att Gud är god men vi får inget serverat och Gud straffar oss inte. Jag hittar inget stöd i Guds ord om att vi blir straffade eller välsignade (välsignade i pengar räknat). Det går att plocka ut ett enstaka bibelord för att stödja en tes men jag hittar inget sådant i summan av Guds ord att vi blir straffade.

  Gud har mycket konkret räddat mitt liv men jag tror ändå inte att Gud inte straffar mig. Skulle jag vinna pengar så är det bara något som inträffar.

 136. Ulrika,

  Tack Ulrika, jag tror jag har ganska bra koll på vad Gud förväntar sig av mig i den här situationen. Men det är ändå jobbigt, jag kanske kommer bli handikappad i vänster arm. Jag börjar märka obehagliga smärtor runt såret som jag inte vet vad dom beror på. Och mitt försäkringsbolag täcker inte den skadan, däremot gör naturligtvis hennes det. Nu är det här inget som hon bryr sig om. Äh, hon är varken den första eller sista idioten jag har träffat på. Man får skaka av sig såna här löss.

  Ha det bra Ulrika,
  Martin

 137. Martin skrev: “Men det är ändå jobbigt, jag kanske kommer bli handikappad i vänster arm.”

  Oj, då! Det låter, milt uttryckt, inget vidare.

  Vad säger läkarna? För du har väl låtit behandla dej?

  Hur länge sedan hände detta?

  /Kjell

 138. Kjell,

  Inte mer än ihopplåstringen. Enligt läkaren gick bettet inte, men nästan, ner till nerverna. Det som är lite oroväckande är smärtorna i armen, det dyker upp på lite olika ställen, särskilt när jag har använt den mycket. Jag känner det framför allt på kvällen. Jag kommer ta kontakt med dom på måndag. Det hände den 15 februari. Dom här sista smärtorna har dykt upp senaste veckan bara. Jag är inte jätteorolig.

  Och Fredrik… Om armen blir obrukbar så kan jag hålla med om att det inte var en näsknäpp från Gud. Så galen var inte min obetänksamma kommentar ;-).

  /Martin

 139. Martin,

  Om inte läkaren hjälper är det remissfritt till sjukgymnasterna. Fast hör givetvis gärna först med läkaren. (Sjukgymnasterna är riktigt bra! Fick en sträckövning av dem en gång och på bara några minuter var problemet löst!)

  Lycka till!

 140. Med anledning av två länkade bloggposter:

  Torbjörn Lindahl ställer relevanta frågor

  Reformationsjubileum


  Det går inte att nå fram till nyomvända katoliker som har konverterat från “protestantismen”. De lever i en slags “förälskelse” till “Kyrkan” och är inte mottagliga för sakliga argument.

  Efter valet att sätta sin tilltro till RKK’s människoläror, fabler och villor inträder ett totalt paradigm-skifte.

  Man kör med fem maximer:
  Den Romerk Katolska Kyrkan är moderkyrkan som startade på pingstdagen.
  Jesus bad att vi alla skulle vara “ett” så att världen skulle se det.
  Protestanter protesterar för att de inte förstår van katoliker menar.
  RKK har ett läroämbete och en konsistent lära, Protestantismen har inte det utan lär vad som helst.
  De så kallade kyrkofäderna hade rätt.

  1. Det är ju inte alls sant att RKK bildades på pingstdagen!

  Församlingen var en judekristen församling som begripligt nog inte hade en hierarkisk struktur samma dag. Det fanns i den församlingen inga som helst anti-judar. Men bland de ortodoxa judarna fanns det anti-kristna. En känd sådan var Shaul från Tarsus.

  Den Jude-Kristna församlingen började på pingstdagen och vi läser att “De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.”

  Men motsättningarna tilltog trots Paulus senare försök att få till en enhet. Så vitt man kan förstå fanns det både bland de ortodoxa judarna och bland de messiastroende judarna ett behov att skilja på “kristna” och “judar”. Det uppstod stridigheter och ovänskap på ett tidigt stadium.

  Den katolska kyrka som Romerska Katoliker talar om, anser de började på Pingstdagen med Petrus som förste påve.

  Historiens katolska kyrka manifesterade sig när Johannes Chrysostomos (347-407) och Augustinus (347-407) villoläror medverkade till att påven Urbanus startade korstågen. Och något senare när RKK blev RKK och Öst-Kyrkan gick sin egen väg.

  Jag skulle således vilja påstå att den katolska kyrka vi ser i dag, formades någonstans mellan 900 och 1100.

  Redan mycket tidigt beslöt Joannes Chrysostomos att judarnas synagoga var “satans synagoga” (Upp. 2:9, och Upp. 3:9) Det var så ersättningsläran började. Augustinus hakade på och så uppstod grunden för den judeförföljelse som katolska kyrkan organiserade under påven Urbanus 750 år senare.

  Avfallet från Kristustrogen ”kristendom” grodde redan innan kyrkomötet i Nicea men hade då ännu inte blommat ut helt och hållet.

  Inte förrän Innocent I kan man tala om påve i den betydelsen vi ger ordet i dag. Biskop i Rom, ja, men inte påve.

  Reformationen borde har startat i slutet på 300-talet, men tyvärr gjorde den ju inte det.

  2. Ville Jesus att vi skulle sätta oss i ringen och ta varann i hand?

  “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder.”

  2 Kor. 6:14-18 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

  Ekumenik och samvaro som bygger på synkretism eller förtigande av eviga sanningar hör inte till Guds plan!

  Kolla hur det går med Equmeniakyrkan. Läs denna Dagen-artikel: Baptisterna ut i marginalen Jag vill understryka att detta inte är avsett att initiera en dopdebatt, men det får illustrera hur ekumenik är av ondo.

  Kort citat:

  I det nya ekumeniska avtalet kräver Svenska kyrkan absolut tolkningsföreträde angående dopet – och ges detta av Equmeniakyrkan. Det skriver pastor Peringe Pihlström.

  Biskopsmötet ska bland annat vilja förtydliga villkoret för lokala avtal just när det gäller nattvardssyn, behörighet för tjänst och omdop. ”De Equmeniaförsamlingar som praktiserar omdop kommer inte att kunna sluta lokala avtal med Svenska kyrkans församlingar”, säger Olle Alkholm.

  Nedsättande omdömen som skapar avstånd och under långa tider medfört förföljelser mot baptismen används överraskande nog fortfarande. Då man vill förstå hur diskriminerade grupper upplever deras språk som har makt är det den diskriminerade gruppens erfarenheter som måste beaktas särskilt. Den måste få företräde när man vill rena språket från nedvärderande ord och uttryck. Aktuell svensk debatt om samernas situation, ”n-ordet” inom konst och litteratur etcetera visar hur olyckligt det blir annars.

  En kyrka med makt som Svenska kyrkan borde ha satt sig in i hur deras vokabulär fungerar innan den vid överläggningarna kräver tolkningsrätt för deras uppfattning om ”omdops”-begreppet. De borde veta att en baptistpastor inte ”döper om”, en baptistförsamling erbjuder inte ”omdop”.

  Vi verkar ha inte ha rört oss framåt nämnvärt i dopfrågan de senaste 200 åren i Sverige. Den församling jag är pastor i har rötter i en baptistisk ungdomsväckelse under 1850-talet, där förföljelse var vardagsmat och fängelsestraff för ”gäckeri med sakramenten” utdömdes till fem unga kvinnor.

  Det framgår tydligt av avtalet att Svenska kyrkan kräver absolut tolkningsföreträde och ges detta av Equmeniakyrkan.

  Torbjörn Lindahl är ju inte den ende kryptokatoliken i Svenska Kyrkan. Det finns fler femtekolonnare än han mitt i soppan av liberalteologi och kryptokatolicism.

  3. Är det sant att protestanter inte förstår vad katoliker menar?

  Påståendet bygger på att ställa upp två generliserande stereotyper.

  A. Det finns inte mer enighet i lära och handling mellan RKK’s olika stift, än mellan olika protestantiska samfund. Katoliker menar olika och därför upphöjer sig en katolik, som påstår att en protestant inte förstår vad “katolikerna” menar, till talesman för RKK’s läroämbete.

  B. Det finns ingen enhetlig institution som kan kallas “Protestantism”. Därför blir det var och en enskild protestants uppgift att bedöma allt i Bibelns ljus. Jag medger att detta leder till att man gör sig till talesman för Guds ord, så det finns en likhet där.

  Frågan är väl bara vilken som kommer närmast brunnen, eller roten. Den som bekänner sig till “Sola Scriptura” – “Inget utom Skriften”, eller den som bekänner sig till “Sola RKK-Magisterium” – “Inget utom RKK’s Läroämbete”.

  4. Hur konstant är RKK’s dogmatik?

  Den som vill vara ärlig kan själv konstatera var, hur och när tillägg, förändringar och förnekelser har introducerats.

  Som exempel hänvisar jag till: Mariakultens utveckling.

  5. Hade kyrkofäderna alltid rätt?

  Svar: NEJ!

  En säker väg att bli katolik är att studera kyrkofäderna utan att pröva deras påståenden mot Guds Eviga Ord = Bibeln!!!

  Det finns bara ett alternativ om man vill bli katolik. Det är att förkasta Guds Ord.

  /Kjell

 141. Kjell!
  Denna tråd handlar om kyrkligt förfall i katolsk tappning. Mitt bidrag handlar om Protestantisk tro i förfall. Kan de rymmas i samma tråd?
  Jag försöker:

  Misstrons evangelium
  Gud är inte religiös, säger en av Svenska kyrkans högre utbildade ledare, biskop Åke Bonnier i Dagen. Han, ärkebiskopen, ett antal biskopar och andra prelater har planerat att införa en form av dubbelkommando i Svenska kyrkan. Gud är större – än religionerna!?
  Han är en av de ledare som förstår bibeln på sitt eget sätt och använder den förståelsen till att bortförklara det som inte behövs och lägger till där han anser det fattas, en religion t.ex.
  Han använder samma teknik som ormen en gång använde mot Eva, ifrågasättandet, ”skulle Gud ha sagt”. När Djävulen frestade Jesus i öknen gjorde han likadant.

  Åke Bonnier börjar sin recension med att Bibeln talar om ”att vi kristna tror att Gud har uppenbarat sig på ett unikt sätt i en judisk man som levde i ett begränsat geografiskt område under en begränsad tidsperiod, Vår tro är att han de facto uppstod från de döda och att han i dag genom enheten med Gud är närvarande mitt ibland oss.” OK, så är det.
  Här smeker han oss medhårs, allt är ju inte fel. Men så går han vidare:

  Men, har denna tro monopol på sanningen, frågar han? Sedan gör han som Djävulen, försöker att få den att betyda något annat – också. Så att han får plats med fler religioner.
  ”Bibeln måste, menar jag, ses i ljuset av bibelforskningen och relaterat till vårt eget sammanhang. Det gör den inte mindre helig”, påstår Åke Bonnier. Bibelforskning?

  Sedan mer än 150 år har den textkritiska teologin, som bl.a. Svenska kyrkan ledarskap anammat lärt oss att människan är kompetent att bedöma vilka texter i bibeln som är äkta och skall tas på allvar. Men, man behöver inte läsa särskilt många av dess verk förrän man finner att alla bibeltexter någon gång förklarats ogiltiga med hjälp av fina argument, skriver Sven Reichmann i sin bok Historiens Gud, Judarna och fortsätter:
  Men sedan har andra kommit med andra, minst lika förnuftiga argument för att ”bevisa” att just den förkastade texten måste vara äkta. Det har hänt mer än en gång.

  Hela kyrkohistorien vittnar för övrigt om att olika människor kan läsa samma texter och få ut så olika innebörd att de till sist råkar i krig med varandra. Slutsatsen blir därför att vi bör misstro vår förmåga att förstå Ordet i stället för att misstro själva Ordet.
  Hur skall man då läsa för att undgå misstag? Jo, för det första bör vi besinna att en biblisk sanning inte bara står på ett ställe i Skriften. Är den viktig skall vi vänta oss att finna den i massor av texter. Gör vi inte det är vi antagligen på fel spår, skriver Sven Reichmann.

  En andra säkerhetsregel är, att när vi tycker oss finna en biblisk sanning skall det inte finnas texter som tydligt och klart säger emot det vi funnit. För det tredje bör man vara försiktig vid sk allegorisk bibeltolkning. Denna behandlar bibeltexter som om den var liknelse och inte klartext. En stor del av budskapet ges oss just i liknelsens form, inte bara Jesu liknelser utan lika mycket hos profetiorna i GT. I detta sammanhang är det viktigt att man inte godtar en tolkning förrän man funnit andra texter som säger samma sak fast i klartext. Gör man inte det, kan man få bibeln att handla om praktiskt taget vad som helst.

  Paulus visste vad som skulle hända och skrev i Apg 20:
  ”Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar.”
  
När vi läser och hör Åke Bonnier, Antje´Jacklen, Eva Brunne m.fl, som har tillägnat sig utbildning från div akademiska institut skall vi dra öronen åt oss. I sina försök att hoppa långt gör dom övertramp som ibland blir övertydliga. Ibland bara tydliga.
  Den vänsterpolitiska agendan har lämnat tydliga spår i Svenska kyrkan
  /Stig

 142. DEN TRON, DEN LÄRAN

  Stig Melin,

  Ja Stig, det passar sig säkert att i samma tråd belysa alla former av andligt förfall.

  LÄRAN ELLER TILLÄMPNINGEN?

  Samtidigt som vi påpekar förfall i samtida kyrkosystem är det dock viktigt att särskilja VAR i “systemen” som förfallet sitter. Till exempel ifråga om Katolska kyrkan, att det är i Katolska kyrkans konstituerade lära och lärosystem där de största problemen uppkommer, dvs dess sammanblandning av tradition och ordets auktoritet.

  Ser vi å andra sidan på Svenska kyrkan (eller andra Reformerade kyrkor), och för argumentets skull bortser ifrån någon enskild omstridd lärosats, så är det kanske inte främst läran i sig som är det största problemet, utan avfallet bland kyrkosystemets ledare som medför en närmast total ödeläggelse ute i kyrkorna och förkunnelsen.

  Till och med icke-troende kliar sig i skallen och förstår ingenting när diverse biskopar och ärkebiskopar irrar och svamlar.

  RÄTT JÄMFÖRELSE

  De kristnas bedömningar bör därför uppenbarligen inte främst handla om att jämföra sådana kyrkosystem och vilket som är bättre än det andra – pest eller kolera får inte vara de enda alternativen – utan istället bör vi ur Guds ord i Bibeln försöka urskilja vad som är Den tron (bestämd form, singular) som Jesus undrade om den kommer att finnas kvar då kan kommer åter, och följaktligen, huruvida någon kommer att i den yttersta tiden att fördra Den läran. Dvs Jesu och apostlarnas lära sådan vi finner den omvittnad på Bibelns blad.

  // Rolf Lampa

 143. Stig Melin,

  Det jag brukar undra är om dessa människor själva tror på det de förkunnar. De bygger ju på en annan grund än Guds ord Bibeln och Jesu liv och gärning.

  En annan grund kan ingen lägga än den som redan är lagd, nämligen Jesus Kristus.

  Viktigt varje gång (tror jag) att understryka att Jesus Kristus består av ett person-namn och en titel.

  Jesus = Yeshua (eller Yehoshua) som betyder “frälsning”.

  Kristus = HaMashiach som betyder DEN smorde.

  Vi talar således om DEN smorde Frälsaren när vi säger Jesus Kristus. Det finns bara en och har aldrig funnits någon annan och kommer aldrig att finnas någon annan.

  DEN smorde syftar dubbelt på Jesu roll i frälsningsplanen. Smord som Präst, ja Överste Präst, och smord som Kung, ja Kungars Kung, Israels Kung!

  /Kjell

 144. http://www.svd.se/en-kyrka-i-fritt-fall

  En kritisk artikel till Svenska kyrkan, angående anställning av en imam. Artikeln bör även den kritiseras, vad sägs om:
  “Vi står båda för en öppen, protestantisk och kritisk kristendomstolkning, och vill ha dialog med alla livsåskådningsalternativ i samhället, såväl muslimer som exempelvis ateister, judar och buddhister.”

  Vad innebär “kritisk kristendomstolkning”? Har en känsla av de vill skriva om Bibeln.

 145. Fredrik,

  “Vad innebär “kritisk kristendomstolkning”?

  I det här fallet innebär det att så länge man är för kvinnliga präster, homosexualitet, och betraktar judendom som en religion bland andra får man vara hur kritisk man vill.

  Författarinnornas huvudsakliga problem uttrycker de så här: “Välsignar imamen homosexuella? Bejakar han kvinnliga imamer?”

  För författarinnorna är deras problem löst om man börjar med kvinnliga imamer som tror på homosexualitet och ersättningsteologi.

  “Observera – denna artikel är från 2011”

  Tyckte väl att jag läst den förut 🙂

 146. Ulrika,

  Oops trodde den var ny :). Där ser man, men den är fortfarande aktuell då den tar upp närmande till andra religioner.

 147. Fredrik,

  “men den är fortfarande aktuell”

  Absolut, Bra att du tog upp den. Den glada gubben var ett uttryck över att få konstatera att deschavyn var ett verkligt minne.

 148. Off topic men ändå väldigt on topic: nu om inte förr har vi som förtröstar på Herren ett unikt tillfälle att vittna för människor att det finns en som är trofast och pålitlig i alla omständigheter – vår Frälsare och Herre, Jesus Kristus. Vi förtröstar inte på partier, människor, organisationer, utan på den levande Guden.

  Vi studerar Ordet och följer med vad som händer omkring oss, och på så sätt kan vi förstå var vi är i historien, och behöver inte bli uppgivna och alltför förskräckta. Den trygghet vi har tack vare vår Frälsare kan vi förmedla till våra medmänniskor.

  Hebr 12:2 “se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.” Läs gärna både hela kapitel 11 och 12 i Hebreerbrevet. Dessa kapitel är både uppmuntrande, uppbyggliga och trösterika.

  Så får jag önska alla syskon i Herren en välsignad påsk

 149. Majlis,

  “Läs gärna både hela kapitel 11 och 12 i Hebreerbrevet. ”

  Fick texten uppläst och delvis förklarad av husets fadersgestalt här hemma i gårkväll.

  Tyvärr blir det nog ingen brödbrytelse och åminnelsehögtid här men vi minns och längtar efter den stora befrielsen ändå.

  Någon svenska kyrkan måltid blir det inte mer för min del men att söka förståelse för judarnas påskmåltid och därigenom förstå vår åminnelsemåltid vill jag gärna göra.

  Här en början: https://litevardagstro.wordpress.com/

 150. Broder,

  Jag har bara kollat rubrikerna och en liten del av kapitel 7. Rubrikerna verkar bra och kapitlet om stora tal är absolut relevant. Det är just på det området folk luras att tro att evolution är möjlig.

  Evolution är en tro, en religion, och den religionens anhängare vill inte läsa saker som strider mot deras tro.

  Evolutionisterna har förfalskat bevis i 200 år nu. Man behåller allt som inte uppenbarligen motsäger teorierna och gömmer, eller förstör, allt som motbevisar teorierna.

  Detta är anti-vetenskap.

  Det är lättare att omvända en muslim, en mormon och ett jehovas vittne, alla på samma eftermiddag, än att omvända en evolutionstroende.

  /Kjell

  PS. Inte alla kapitel finns på engelska på sajten, men hela boken finns dom PDF på holländska. Det var ju praktiskt för mej 🙂

 151. Man får skratta!

  One warm day a wife came in from shopping and saw her husband with a fly-swatter in his hand. “Get any flies?” she asked. “Five,” he said, “three males and two females.” “How can you tell the difference?” she asked. “Three were on a beer can and two on the telephone.”

  ***

  When the US started sending astronauts into space, scientists discovered that ballpoint pens would not work properly. They spent ten years and millions of pounds inventing a pen which could write in zero gravity, upside down and under water. The Russians used a pencil.

  ***

  Always space for a joke or two about lawyers.

  Attorney: How was your first marriage terminated? Witness: By death. Attorney: And by whose death was the marriage terminated? Witness: Guess.

  And finally,

  Attorney: Doctor, how many autopsies have you performed on dead people? Doctor: All of them. The live ones put up too much of a fight.

  /Kjell

 152. Jag vet inte riktigt var detta hör hemma, försöker här.

  I alla fall. Det är otäckt det som händer. SVT avslöjade att gode männen i Sverige har lagt beslag på 100-tals miljoner. Tillsynen fungerar icke. Ett äldre par blev av med 1,2 miljoner kronor. Trots att det uppdagades och det fanns god bevisning, kontoutdrag som visar att pengarna fördes över till gode mannens eget konto utan giltig verifikation, så polisanmäldes inte detta. Överförmyndaren säger att de inte har skyldighet att polisanmäla. SKL:s (Sverige kommuner och landsting) chefsjurist säger samma sak. Det finns ingen lag som tvingar dem att polisanmäla. Han tyckte också att det var viktigare att titta framåt än att gå till polisen. Faktiskt trodde jag aldrig att det kunde sjunka till en sådan låg nivå.

  En annan otäck sak är detta. För några månader sedan bildades ett medborgargarde i Dalarna för att hålla invandare i schack, eller hur man nu ska uttrycka det. Ett av MC:gängen misshandla medlemmarna så svårt att de gick ut i tidningarna och talade om att de lagt ner verksamheten. Det kan kanske var bra? Nej, det var det inte. Ledaren för MC gänget är från Syrien. MC-gänget sitter på ett enormt våldskapital. Det finns nazister som sitter på våldskapital. De mest kända är Malexander mördarna, de begick rån för att finansiera nazistverksamheten. Om nazisterna bestämmer sig för att hämnas så har vi en ny gängvåldskrig som är värre än de nuvarande gängkrigen. Det kan ju tyckas att det är knäppskallar som säger att vi snart har ett inbördeskrig. Jag tror inte att tanksen kommer att rulla ut på gator och torg men det kan bli kriminella grupper som slåss mot varandra på gator och torg. Kan bli riktigt ruskigt. Om terrorister slår till mot kungens kommande födelsedag (30 april) så får vi ruskigt läge.

  Trots allt så är det allmänna moralupplösningen som skrämmer mig mest. När vi måste stifta lagar för att få överförmyndare att sköta sitt arbete, då har det gått alldeles för långt.

  Jag letar inte efter tecken på den sista tiden men det är ju uppenbart att det som händer världen över stämmer bra in på Uppenbarelseboken.

 153. Kjell,

  Ja, det är förmyndare till barn, handikappade, dementa personer. Personer som inte kan ta tillvara sina intressen själva på grund av ålder eller handikapp. Det är meningen att det ska vara baserat på en god gärning till samhället. Gode man får ta ut en liten ersättning men ska helst vara ideellt.

 154. Fredrik,

  I sanning otäkt det du beskriver. Sådana brott borde gå att åtala även om de inte är helt färska.

  Och åtminstone borde man kunna avsätta och svartlista skurkarna.

  /Kjell

 155. Kjell,

  Det sist nämnda händer men jag tycker det är otillräckligt för att vara avskräckande. Men det mest otäcka är oviljan från myndigheten (överförmyndarnämnden) att anmäla. Det måste vara solklart att det ska anmälas vare sig det står i lagen eller ej.

 156. Sedan min tro blev levande i slutet av 2007 har jag haft problem att finna en hemförsamling. Sedan i våras har jag äntligen ändå gjort det. Igår hade dock den församlingen en gästpredikant som inledde med 2 “profetiska” budskap som han upplevde att han fick precis innan han skulle predika.

  Idag känner jag en djup tacksamhet över den tid jag trugat på den här sajten, för utan det truget hade jag svalt gästpredikantens budskap. Och det hade kunnat gå riktigt tokigt faktiskt.

  Ibland blir det bråkigt och tjafsigt här i raderna men i slutändan, när man kommer ut i det “verkliga” församlingslivet, så märker man vad som egentligen betyder nåt. Då är bråken och tjafsen här en ren välsignelse.

  Efter de “profetiska” budskapen började gästpredikanten “predika” utan att först presentera ett enda bibelord. Som väl var hängde ingen på hans budskap utan lät dem bara rinna ut i sanden.

  Im home 🙂

 157. Broder,

  Ja, det han skriver ÄR chockerande.
  Tyvärr måste jag säga att Christer Åberg är en engagerad broder med mycket tvärsäkra uttalanden som jag finner svårt att själv omfatta.
  Så också när det gäller hans syn på barndopet. Offer till djävulen? Det får stå för honom.

 158. Kjell,

  Här är ett urval av predikanter som jag rekommenderar:

  Jacob Prasch.
  Zac Poonen.
  Ravi Zacharias.

  Håller du med?

  Med vänlig hälsning
  Broder

 159. Broder,

  Den enda av dessa jag har lyssnat på är Zac Poonen.

  Det kan vara bra att veta att han är en ex. militär. Han gillar disciplin och tydlig ledning.

  Pröva allt och behåll det goda, skulle jag säga 🙂

  /Kjell

 160. Kjell,

  Skulle vara roligt om du hade möjlighet att lyssna till de andra.
  Sök exempelvis: namn + predestination

  Bli inte bortskrämd av att Jacob Prasch kan verka ha en “högljudd” (eller hur det stavas) framtoning. Det har sin charm.

  Med vänlig hälsning
  Broder

 161. Kjell och Rolf Lampa,

  Jag har hittat en intressant hemsida av Richard Deem:

  http://godandscience.org/

  Här väntar jag mig åthutning 😉 då den förespråkar att jorden är äldre än 6000 år.

  Med vänlig hälsning
  Broder

 162. Broder,

  Vänd hellre på steken och presentera delar du vill att andra (och jag) skall ta ställning till.

  Samma gäller “God and Science”. Peka specifikt på det du vill ta upp till diskussion. Direkt länk och citat.

  Det finns ingen möjlighet att ta del av alla predikanter och författare.

  Ta gärna upp det du själv tycker är bra eller funderar på.

  Tilläggas kan kanske att young-earth tron inte är “frälsningsgrudande”. Det funkar lite som med trib-lärorna.

  En pre-tribbare löper risken att tro att Antikrist är Messias. En old-earth troende löper risken att luras av Kalle Darwin och hans efterföljare.

  /Kjell

 163. Kjell, du har så rätt…
  Vi får väl se det som “reklam” från min sida på predikanter och hemsida som jag funnit givande. 🙂

  Med vänlig hälsning
  Broder

 164. Broder,

  Din rekommendation är välkommen, och dock vore det en fördel om du kunde rekommendera mera specifikt, med en kort recension.

  Exempel: X har en bra predikan om Y.

  /Kjell

 165. Kjell,

  Då gör vi ett nytt försök 🙂

  Förut nämnda Jacob Prasch har en intressant undervisning där han är kritisk till Calvinism. Videon är bara ca 10min lång, så det hade varit roligt om du hade möjlighet att lyssna och kommentera.

  https://www.youtube.com/watch?v=EVeo3kQY_hE

  PS. Jag uppskattar vanligtvis att lyssna på lågmälda predikanter så som Sven Reichmann m fl.
  Prasch har en mer kraftfull stämma som passar hans personlighet.

  Med vänlig hälsning
  Broder

 166. Broder,

  Nu har jag ju bara lyssnat på denna enda “redogörelse” av Jacob Prasch, så jag kan givetvis inte säga något generellt om hans teologi.

  Jacob Prasch presenterar ett flertal slutsatser utan att redogöra för vare sig premisserna eller slutledningen. Det behöver inte betyda att slutsatsen är fel, men det betyder att den inte kan verifieras inom ramen för föredraget.

  Som bekant skriver jag inte under på Kalvins lära angående predestination. Det finns faktiskt likheter mellan islam och kalvinism vad gäller just detta.

  Men att påstå att kalvinismen kommer från islam tror jag inte stämmer.

  Å andra sidan måste vi som inte är kalvinister erkänna att Rom. 9:11-24 inte är helt lätt att förstå.

  /Kjell

 167. Kjell,

  Tack för att du tog dig tid att lyssna igenom och kommentera!

  Som jag förstod Prasch så sade han att något i stilen med att predestinationsläran “filosofiskt” härstammar från islam, fast teologiskt från Augustinus.

  Praschs teologi uppfattar jag som klassiskt Pentecostal, i stil med David Wilkersons.

  Med vänlig hälsning
  Broder

 168. Rolf Lampa,

  Det jag minns av Green-historien är lite.

  Green stod inför sin församling i en mindre ort på Öland? och predikade om homosexualitet som cancersvulstrar ( eller liknande).

  Frågor:
  1. Varför predikar en pastor (pingstdöpt eller barndöpt kvittar) inför sin församling om detta? (Ledande fråga: Var det församlingens behov därav?)

  2. Om ja på fråga 1, kunde han gjort på annat sätt än kollektiv predikan, inspelad på band (?)?

  3. Varför är Green mer intressant än hur man går tillväga som pastor och församling i vissa frågor?

  Vad som är rätt och vad som är fel leverne enligt Bibeln är lätt att läsa sej till. Så vari ligger utmaningen som kristen?

 169. Ulrika,
  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Homosexualitet är en särskild och grov företeelse, enligt Romarbrevet 1 är det riktigt rysligt faktiskt. Och både företeelsen och den hejdlösa homopropagandan måste få ifrågasättas (även med bildspråk, som Green gjorde). En viktig sak bland andra viktiga saker att ta upp i församlingarna.

  Rättsfallet Åke Green var en mycket viktig händelse. Cancer är för övrigt en mycket allvarlig sjukdom. Och bildspråk är en mycket effektiv kommunikationsform.

  // Rolf

 170. Rolf Lampa,

  Jag frågade: “kunde han (Green) gjort på annat sätt än kollektiv predikan, inspelad på band ? Och du svarade “Ja”

  Skulle du vilja utveckla ditt svar?

  (Senaste bloggposten på min sida är från en finlandssvensk barndöpare med intressanta tankar. Tänkte efteråt att “det här skulle jag kunna dedikera Rolf men sådant är riskabelt när man inte känner varandra)

 171. Ulrika,

  Skulle du vilja utveckla ditt svar?

  Absolut inte.

  Inte annat än att “annorlunda” kan man väl alltid tänkas göra. Den intressanta frågan är väl dock varför han skulle gjort annorlunda. Jag utgår nämligen inte ifrån att han gjorde något fel, så jag har inte sett något problem där heller.

  // Rolf Lampa

 172. Rolf Lampa,

  Jag utgår ifrån att det var någon enstaka i Greens församling som syndade med homosexualitet. Då är det bibliska tillvägagångssättet att ta denne till enskilt samtal. Helst tillsammans med några i församlingen som syndaren har förtroende för. Erbjuda henne/honom själavård och förbön. Predikan är till för att bygga upp församlingen man är anställd av. Inte hänga ut den enskilde inför hela församlingen och genom bandinspelningen inför alla utomstående. Jag bara undrar: Hur är det för den uthängde idag? Om människan i fråga framhärdade att leva i öppen homosexuell relation på så sätt att det skadade församlingen kan man avvisa människan från församlingen med det erbjudandet att möta denne utanför församlingen för fortsatt samtal och bön, om människan vill.

  Det här handlar inte om mej om någon tror det. Jag har sett andra som genom varsamt och tålmodigt bemötande av homosexuella lett dem tillbaka till vägen.

 173. Ulrika skrev: “Jag utgår ifrån ….

  Bäst är att utgå från fakta om man har det och undvika spekulationer om man inte har fakta.

  Vidare: “Predikan är till för att bygga upp församlingen man är anställd av.

  Ords. 29:18 Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller lagen. 

  Profetia är att föreläsa Guds Ord och hjälpa till att tolka avsikten nu, här, för oss.

  /Kjell

 174. Ulrika,

  Samtidigt Ulrika så förfasar vi oss över att man idag inte vågar prata om synder och dess följder från prediksstolarna. Tycker det saknas predikanter som vågar predika vad bibeln säger om synd och då inte bara ang homosexualitet utan även begär svartsjuka samboskap mm. Personligen tycker jag att Gren var modig, tyvärr fick han inte mycket till stöd av sina kollegor runt om i landet.

 175. Läsare,

  Håller helt med dej.

  Det finns ett ord i den grekiska grundtexten som används ofta och har en betydelse vi har svårt att fatta. Ordet är παρακαλέω (parakaleō) och det översätts till svenska med ord som “trösta, förmana, lugna, uppmuntra, stödja, pigga upp, hugna, glädja, hugsvala, lindra, stilla, vederkvicka, uppmana, mana, förehålla, tillhålla, tillrättavisa, varna, läxa upp, övertyga, få att tro, få att inse, övertala, göra förvissad, förvissa, överbevisa, intala, omvända, anmoda, ombedja, bönfalla, ödmjukt be, vädja, böna, anropa, ansätta, tigga”.

  Det är viktigt att förstå att ordet inte betyder olika vid olika tillfällen, utan betydde allt detta för samtiden, hela tiden.

  För att förtydliga kan man säga att “tröst utan förmaning är ingen äkta tröst” och “förmaning utan tröst är förvillelse”.

  Vill vi förstå bibelordet korrekt får vi inte begränsa ordets betydelse till vår snäva betydelse av uppmuntra och trösta.

  /Kjell

 176. Hur sjuk situationen i USA är kan man förstå om man läser följande historia.

  Gunman arrested in Washington over ‘Pizzagate’ fake news

  Lägg märke till att Trumps national security adviser Michael Flynn var med och spred den falska “nyheten” på nätet.

  Enligt den falska nyheten drev Hillary Clinton ett pedofil-nätverk från en pizza-restaurang.

  /Kjell

 177. Ulrika,

  Jag utgår ifrån att det var någon enstaka i Greens församling som syndade med homosexualitet.

  Det lät som en nyhet för mig. Jag kan dock inte detaljerna i ärendet, vet bara att några kristna advokater satte sig in i rättsfallet och trädde upp till hans försvar i rättegången.

  Jag har för övrigt haft en del att göra med personer med detta problem, för ett problem är det. T.ex. har jag under ca två års tid bott tillsammans med en homosexuell i en lägenhet under arbetsveckorna, bara han och jag (han var en värderad medarbetare i ett utvecklingsteam som jag ledde under några år). Personen ifråga var även en av arrangörerna för Stockholm Pride. Han var dock inte så intresserad av att diskutera ämnet just med mig, eftersom han mycket väl visste min (och Bibelns) position i frågan. Jag har ju samma syn på tillvaron på jobbet som privat, och passar det inte så… passar det inte. Vi hade inte mycket gemensamt utanför jobbet, men samarbetade rätt bra på arbetstid under några år. Av en händelse råkade jag få kännedom om hur det gick till när denne person slutligen tog mod till sig att “komma ut”, eller, bestämma sig för sin sexuella identitet. Några år samt pusselbitar senare kunde jag använda insikterna, tillsammans med Bibelns glasklara position i dessa saker, till att hjälpa några andra människor att ta rätt, i motsats till fel, beslut i samma fråga.

  För den som inte känner till det så tas många beslut i denna fråga på psykavdelningar där unga människor i sin djupaste kris någonsin får “hjälp” med att bestämma sig. Och av två möjliga beslut får många stackare uppmuntran att besluta sig bara åt ett visst håll. Den andliga cancern – den som leder till andlig död – är både mer spridd och oerhört mycket dödligare än många kristna har en susning om i sin törnrosasömn.

  // Rolf Lampa

 178. Läsare,

  Hej Läsare,

  Visst behöver vi predikan om synd också. Det som jag menar är att varje pastor har att försöka predika det som dennes församling har konkreta behov av. Jag är inte pastor men brukar ändå reagera och “predika” på det som är konkret i den församling jag tillhör. Det är där man kan bemöta sakerna och människorna också. I den församling som jag på förunderliga vägar fortfarande tillhör har man börjat mycket med”vackra, filosofiska, och stämningsfulla ord” Man gör liksom “gröt” av bibeltexterna. Att man samtidigt anammat Taizé är då inte svårt att förstå. Jag har börjat samtala med dem om det där. Önska mej lycka till. (Det anglosaxiska rökelsekaret nästa?)

 179. Ulrika,

  Hej Ulrika
  Min uppfattning är att en pastor uppgift även är att förhindra eventuelle problem innan det blir ett problem. Alltså predika Guds ord både till uppbyggelse och vägledning i detta ingår också att ta upp ett felaktigt levende vare sig det är ett problem i församlingen eller ej. Förhoppningsvis får det medlemmarna att se detta. Idag predikas inget som som kan verka till anstöt för någon och därför ser det ut som det gör. Ungdomarna får helt enkelt inte lära sig vad bibeln säger om saker och ting. Å tror du dom studerar det själv i sin kammare så tror jag du missbedömer läget.

 180. Rolf Lampa,

  “Det lät som en nyhet för mig. Jag kan dock inte detaljerna i ärendet, vet bara att några kristna advokater satte sig in i rättsfallet och trädde upp till hans försvar i rättegången.”

  Då är det inte lätt för oss att diskutera fallet. För som jag skrev minns jag bara lite själv. Jag menar att Green har rätt till sin religionsfrihet, vilket även rätten ansåg. Sedan menar jag att en pastor ska vara som en herde för sin församling och se var och en där den befinner sej. Att uppträda inför församlingen med ett tal som riktar sig över deras huvuden kan inte leda till någonting fruktbart för dem. Sedan menar jag att Green och andra ledare kan skriva sin mening i tex artiklar, allmänt riktat utåt till läsare i olika tidningar men i sin församling anpassar han sej till församlingens verkliga behov. Sedan barnsben har jag varit deltagande i olika församling i ganska vitt skilda sammanhang och högst 1 (!) av alla medlemmar i den har visat homosexuella känslor. Dock aldrig inom församlingens väggar utan det har varit föremål för samtal och förbön precis så som man hanterar vilka andra behov som helst där Läkaren behöver anropas. Och i samtliga fall har personen i fråga visat full respekt för församlingens förhållningssätt. Då gäller “Jag vill se barmhärtighet och inte offer”

  Mannen som du delade bostad med dömer ju sej själv. Man kan inte tvinga människor utanför församlingen att lyssna eller att be om hjälp.

 181. Läsare,

  Ungdomarna vill jag gärna försöka bemöta som om det vore mina egna barn som jag har framför mej. Man måste koppla på individens verklighet för att nå fram. Annars blir det lätt bara utanpåverk utan förankring i individens tro.

 182. Ulrika,

  Ja här är vi inte ense men det behöver man inte alltid vara. Jag pratar med dem om problem som dom kan komma att möta i framtiden om frestelser och att bibeln om man nu tror på den är ganska skarp. Du låter nästan lite svenskkyrklig

 183. Läsare,

  Eller så talar vi bara förbi varandra för jag har inget problem med ditt svar till mej. Om man som jag har ett misslyckat äktenskap (efter 14 år hjälpte mej Herren att finna en väg ur det) så vet man precis vilka konsekvenserna kan bli av att inte förebygga och integrera Guds goda vilja i ungdomarna. Det är en av mina absolut högsta önskningar att de ska få en helt annorlunda start på vuxenlivet. Verkligheten är viktig när man vill försöka möta. Sanning utan att koppla på individens verklighet kan tex bara öka på bördan och prestationångesten. Sådant kan hindra Gud från att verka i verkligheten.

 184. Ulrika,

  Gott så Ulrika, försökte sätta en leende smilis bakom “svenskkyrklig” men den kom inte med. Tror jag vet på ett ungefär var jag har dig så det var mest på skoj.

 185. Visste ni att Apg29 är Sveriges mest besökta “religiösa” sajt.

  Hur många av besökarna som verkligen läser där kan vi inte veta. Men det unika besökar-antalet per vecka är ungefär 140.000.

  Som nummer två kommer Aletheia som har ett minskande besökar-antal. Numera ungefär 3.000 per vecka.

  Stefan Swärd kommer som trea med strax under 2.000 besökare.

  På fjärde plats bland “Religion-bloggar” kommer Humanisterna med lite över 1.000 besökare.

  För inte så länge sedan fanns det en muslimsk blogg med i topplistan.

  Själv brukar jag befinna mej någonstans från sjunde till tionde plats med 250 unika besökare per vecka.

  Per dag ligger det unika besökarantalet hos mej straks över 100.

  Det finns flera olika sätt att öka det “unika” besökarantalet. Ett legitimt sätt är att använda sig av nyhetsmedias app som heter “twingly”. Då annonseras man på varenda sajt (i varenda artikel) man har refererat till.

  Apg29 och Aletheia använder sig rikligen av twingly. Det är en helt acceptabel väg att få flera “hits”. Jag prövade den metoden för ett antal år sedan och det ökade det unika besökar-antalet till ungefär tre gånger så många.

  Men när jag analyserade besökarnas aktivitet visade det sig att nästan alla aldrig läste, bara klickade vidare.

  Det finns även sätt att öka antalet “unika” besökare genom att använda sig av IP-spoofing. Det finns bra program som gör detta. Ett exempel är Apache JMeter.

  Man låter då appen besöka sidan med varje gång en annan (unik) IP-address.

  Vill du se hur det ser ut just nu när jag skriver detta så kan du klicka på länken nedan.

  Bloggar – Religion

  Varje Söndag börjar man på nytt att räkna från noll.

  /Kjell

 186. Kjell,

  Det intressanta skulle väl vara att veta hur många unika personer som läst på respektive hemsida?

  Konstigt att inte dessa sidor syns i listan (kanske har jag läst dåligt då jag inte hittar dem):

  KristenMp3
  Bibelfokus
  I Bibelns ljus

  Exempelvis KristenMp3 brukar ju ha en del besökare enligt en “räknare” på sidan.

  Med vänlig hälsning
  Broder

 187. Broder,

  Registreringen sker inte automatiskt. Man måste registrera sig och installera en länk på sin blogg för att det skall funka.

  Dessutom tror jag bara att det funkar med äkta bloggprogram som WordPress och Blogger.

  /Kjell

 188. Kjell,

  Jaha, då förstår jag.
  Tack för svar.

  Med vänlig hälsning
  Broder

 189. Tänk dej att du hade som uppgift att leda kossorna i vall och att torkan var så stor att du fick slåss om betet med elefanter.
  Klicka på bilden och se hur vardagen ser ut för en del människor.

  /Kjell

 190. Ett sätt att spara en miljard kronor!

  Mörda alla gamla som ändå kommer att dö!

  Läkarassisterat självmord sparar skattepengar

  Medically assisted deaths could save millions in health care spending

  Och visst kan man spara ännu mer om man mördar alla handikappade barn också?

  Kanske kan man till och med minska arbetslösheten om man…. Näää, så långt går det nog inte. Fast, har chanslösa verkligen “livskvalitet”?

  Men lite euthanasi på radikaliserade fundamentalister hör nog till möjligheterna.

  Flera ensamkommande har begått självmord

  Tycks finnas en marknad här….

  Kanske något som Aletheia kunde göra propaganda för? I alla fall biten om invandrare och flyktingar.

  /Kjell

 191. Ulrika skrev: “Enligt samma lexikon avvandes Israels spädbarn vid 3 års ålder”

  Det är den metod som Gud gav för att skydda kvinnor från att bli gravida vart enda år.

  Ammande funkar som preventivmetod. Inte 100% men bra nog för att låta kvinnan “råda över sin egen kropp” även om maken inte hajjar galoppen.

  Från 20 års ålder till 50 års ålder blir det då kvar fertilitet att föda 5 till 6 barn. För du glömde väl inte att räkna med de 9 månaderna som det tar mellan befruktelsen (eller heter det befruktningen) och födseln.

  Och nästa off topic kommer jag att flytta på till Off Topic, inklusive detta svar.

  /Kjell

  PS. Kommentarerna är välkomna, men då i rätt kommentarsfält.

 192. Kjell,

  Off topic?

  Trodde vi söker förståelse för vad barn och spädbarn betyder.

  Då brukar man försöka förstå hur åhörarna i GT uppfattade orden. Den förståelse som Jesus använde när han kommunicerade med de som kände till förståelsen för orden.

  Jag tror också att barnen i templet ropade Hosianna bokstavligt. Hur många spädbarn gör det? Var äldre barn och vuxna tysta?

 193. Ulrika,

  Jag tror att du håller med mej att det som är bokstavligt bör tolkas bokstavligt och att det som är bildlikt bör tolkas symboliskt.

  /Kjell

 194. Ulrika skrev: “Trodde vi söker förståelse för vad barn och spädbarn betyder.”

  Javisst gör du och jag det. Men Erik och Birgitta skrev en artikel om Lewi Pethrus och Katholicismen.

  Det är trådens “topic”.

  Vi kan gärna fortsätta med “beydelsen av spenabarn” här.

  /Kjell

 195. Ulrika,

  Psalm 150

  Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans mäktiga valv. 
  Prisa honom för hans mäktiga gärningar, prisa honom för hans väldiga storhet. 
  Prisa honom med basunklang, prisa honom med lyra och harpa. 
  Prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängar och flöjt. 
  Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. 
  Allt som andas ska prisa Herren! Halleluja! 

  Spenabarn andas och tillhör Herren, jag är 100% säker på att de redan prisar Honom!

  Lukas 18:16 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de

  Texten handlar bokstavligen om barn!

  /Kjell

 196. Kjell,

  Okej, Nu hänger jag med igen.

  För den som inte gör det har denna tråd sitt ursprung i att Kjell under annan tråd svarade mej:

  “Vi hamnar väl ordentligt off topic nu, men är du säker på att spädbarn aldrig talar i tungor?

  Matt. 21:14-16 På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg de under han gjorde och barnen som ropade i templet: “Hosianna, Davids son!”, blev de upprörda och sade till honom: “Hör du vad de säger?” Jesus svarade dem: “Ja, har ni aldrig läst: Av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång ?”

  Kan vi då enas om att alla barn, oavsett ålder, ropade/ärade på sitt sätt?

 197. Ulrika undrade: “Kan vi då enas om att alla barn, oavsett ålder, ropade/ärade på sitt sätt?”

  Visst kan vi det.

  Vilket språk tror du spenabarnen talar?

  Kan människor förstå det de säger?

  Tror du att de talar av egen insikt?

  Eller, är det Den Helige Ande som verkar?

  /Kjell

 198. Kjell,

  “Vilket språk tror du spenabarnen talar?”

  Alla som tagit hand om ett spädbarn förstår vad de säger med ögonen, munnen, andra ansiktsuttryck, kroppsspråk och ljud. När man inte förstår vad de säger gör man allt för att tolka dem rätt. Som nybliven mamma kunde man byta blöja, ge mat, trösta, ge tillfälle för vila, ge tillfälle för att upptäcka etc under samma timme för att hitta rätt i det som barnet ville uttrycka.

  “Kan människor förstå det de säger?”

  Delvis enligt det ovan sagda. Annat förstår och känner bara Gud.

  “Tror du att de talar av egen insikt?”

  Medfött.

  “Eller, är det Den Helige Ande som verkar?”

  Det också.

 199. Ulrika,

  Visste du att de små barnen till och med kan få förmedla frälsning?

  1 Tim. 2:15 Dock skall kvinnan, under det hon föder sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro och kärlek och helgelse, med ett tuktigt väsende. 

  Ordet “föder” kan även (kanske hellre) översättas med “upp-föder”. Det handlar om att sköta sina egna barn i enlighet med Guds vilja.

  /Kjell

 200. Kjell,

  Det som barnet får (sådd) genom en gudfruktig förälder kommer tillbaka (skörd) genom barnet. Förr eller senare.

 201. Vill bara berätta att kontakt-formuläret som finns på min flik som heter About är 100% anonymt.

  Jag har ingen möjlihet att svara eller reagera på meddelanden där.

  Fick just ett erbjudande angående en predikan om “Nya Jerusalem”.

  Intressant, men tyvärr kan jag inte svara den som skrev.

  Men om du som skrev läser här. Ja, visst tycker jag det är intressant.

  Vill du ha svar måste du uppge en email-address i det anonyma meddelandet.

  Mail som sänds till Kamau.Mweru snabela gmail.com kan jag besvara, men där är ju inte avsändar-addressen “anonym” även om den är en “pseudo”.

  /Kjell

 202. Det skulle vara roligt om fler skrev här på Kjells “hemsida”.
  Precis som Kjell nämnt så kan man vara anonym och skriva under pseudonym.
  Någon kanske tycker att de inte har något att “komma med”.
  Som Kjell skrev har han av någon blivit kallad “storslägga”. Bli inte avskräckta av det.
  Jag tycker personligen att han däremot skriver med stor pondus och att han inte skriver för att vara insmickrande. Någon gång kanske han kan uppfattas som sträng.
  Det kan ju ibland vara svårt att uppfatta tonfall när man skriver i sådana här forum.
  Kjell har en god avsikt och vill pröva alla “läror” mot Bibelordet och det är mycket bra!

  Kjell, vad tänker du om detta?

  Med vänlig hälsning
  Broder

 203. Broder,

  Givetvis är alla välkomna att skriva. Fast det finns faktiskt en person som är portad.

  Det händer även att jag får kommentarer som bara innehåller grova förbannelser. De släpper jag inte in.

  Å andra sidan kan jag mycket väl förstå att man kan vara rädd för att skriva. Även om man gör det med pseudony blir man ju förr eller senare “känd” för sin stil och sin tro.

  Det jag kan konstatera är att det är mycket nyttigt att bekänna sin tro där man kan få kritik.

  Man lär sig pröva sina egna tankar.

  Jag är tacksam för all kritik jag har fått.

  /Kjell

 204. Kjell,

  Tack för svar!

  1. Det är helt rätt att inte släppa in förbannelser.
  2. Hoppas du inte tog illa vid dig om det där jag skrev med “sträng”?
  Inget illa menat. Ville bara visa på hur det kan uppfattas. Kanske säger mer om läsaren (läs mig) än om skrivaren (läs dig).
  3. Det hade varit roligt om fler vågade skriva. Högst upp på sidan finns exempelvis en “knapp” där det står “Q&A” där man kan ställa frågor och få svar.

  Jag önskar dig välsignelse
  Broder

 205. Broder,

  Om någon blir trampad på tårna av det du skriver så är det absolut inte ditt fel. Du uttrycker dej ju alltid mjukt och försiktigt.

  Min egen erfarenhet är att när man diskuterar trosfrågor så finns det alltid någon eller några som ogillar det man säger och skriver, vad man än säger och skriver.

  Därför är det mitt val att spela med öppna kort redan från början.

  Om man verkligen inte har en egen åsikt kan man säkert söka sig fram i samtal. Men om man har en övertygelse och låtsas att man inte säkert vet krånglar man bara till det.

  Jag tyckte att Joakim Lundqvist formulerade det väldigt bra som avslutning. Han skrev: “Däremot begränsar jag mitt bidrag i en eventuell debatt till det jag har skrivit här. Jag har läst hur du tror och försökt förklara hur jag ser det, men eftersom ingen av oss förmodligen kommer att ändra sig :), stannar jag där.

  En bra grundinställning. Det handlar inte om att vinna en diskussion. Det handlar om att tydligt argumentera för det man tror på.

  Hur ett personligt vittnesbörd kan upplevas som “hårt” har jag svårt att förstå.

  Vi kommer aldrig här på jorden att ha en situation där alla har samma åsikt.

  /Kjell

 206. Broder,

  Kanske skulle jag tillägga att jag är mycket tacksam för frågor (anonyma om man vill) i Q&A.

  Det handlar om frågor jag inte själv kan ställa. Frågor jag inte ens hade kunnat tänka mej.

  Och då blir det en fest igen att se vad som Skriften har att säga om sådant.

  Tack vare sådana frågor har jag fått upptäcka en massa fördomar jag inte visste att jag hade.

  Jag är omätligt tacksam till alla som har bidragit med kritik och frågor.

  /Kjell

 207. Såg på tv att en person bar en t-shirt med texten “Jesus is my hero”.

  Jag blev förskräckt. Hoppas att kristna ungdomar inte köper t-shirt med sådan text.
  Jesus är Gud. En ‘hjälte’ är en mänsklig varelse som inte är gudomlig. Texter som ovan förminskar Jesus.

 208. Fredrik,

  Jag googlade efter att jag skrev texten ovan.

  Hillsong kids har en barnlåt som heter “Jesus is my super hero” och har samma kläder som Stålmannen. Jesus är reducerad till att vara en hjälte som Spindelmannen, Stålmannen och vad nu hjältarna heter. Jag är bedrövad men inte överraskad. Det är har pågått länge att reducera Jesus och Gud.

 209. Fredrik,

  Tack för att du även prövar sångtexterna. Här är hela texten:

  “He´s the one who makes the sunshine, He´s the one who put the moon in the sky, He´s the one who hung the stars one by one, He´s the one who makes the birds sing, He´s the one makes me dream so high, He´s the one who makes me smile day by day,

  Jesus you,re my superhero , you´re my star, my best friend. (Yeah, Yeah…upprepade) Better than spiderman, Better than superman, Better than Batman, Better than anyone, Better than Yu-gi-oh, Better than Barbie, Better than Action man.

 210. Miriam,

  Det förändrar inget. Superhjältarna jämförs, vem är starkast? Så gör alla små barn. En oändlig diskussion om vilken superhjälte som är starkast.

  Jesus är gudomlig, Gud. Det finns finns ingen respekt för det som är gudomligt.

  Alla jämförelser med påhittade mänskliga hjältar reducerar Jesus som Gud till en mänsklig varelse. Allvarligt.

 211. Fredrik,

  “Alla jämförelser med påhittade mänskliga hjältar reducerar Jesus som Gud till en mänsklig varelse. Allvarligt.”

  Man kan gå ännu längre och säga att i ljuset av det faktum att det handlar om påhittade figurer som Jesus jämförs med, blir han reducerad till någonting “bättre” än en fantasifigur. Allt levande från minsta lilla organism är bättre än en fantasifigur. Den delen av texten berättar således ingenting om Jesus. Första delen om Jesus som Skaparen är ett stort plus. När man lyssnar på Hillsongtexter är det ofta så. Hälften sanning, hälften blaha.

 212. Fredrik och Miriam,

  Jag skulle vilja uppmana de som läser dessa kommentarer om Jesus och Stålmannen att läsa Kapitel 4 i Hosea.

  Skall bara citera en del av en vers Hosea 4:6 Mitt folk går under av brist på kunskap.

  Resultatet av felktiga målsättningar och församlings-funktionärer som inte håller för kriterierna i 1 Tim. 3 och Titus brev blir just att “sanningen” byts ut mot “tjafs som gillas”.

  Församlingarna har hamnat i en situation där både medlemmar och ledande har brist på kunskap.

  Livserfarna bröder och systrar, med tillräcklig livserfarenhet och som har god bibelkunskap är enda botemedlet.

  /Kjell

 213. Andreas Frost,

  Då blir det tydligare.

  Och allt detta förorsakades av blodmånarna…

  Eller för att vara lite mer exakt.

  Ingen hade förstått vad som händer i världen utan blodmånarna… (Det är ju det som vissa påstår.)

  Det är en “lurig” tid och lurigare lär den bli.

  Aletheia och Isaksson är eniga om blodmånarna.

  Aletheia gillar Trump, Brexit och Sverige-Demokraterna och trosförkunnelsen.

  Isaksson gillar mer och mer RKK-konvertiterna fast det inte är så länge sedan han var på Ekmans sida när Ekman var trosförkunnare. (HaFo har data)

  Hur länge detta kan fortgå får vi väl se. Det blir ett crescendo av motsägelser till slut.

  Det enda som man inte får är att vara anhängare av “sanningen”. Då är man intolerant.

  /Kjell

 214. Problemet består väl huvudsakligen i den unika position man tillskriver påven.

  När det gäller Trump, Putin och Erdogan är det tydligt att det handlar om politiska figurer, men när det gäller påvar och ayatollor är det mindre tydligt.

  För övrigt blir det ju samma fel i den falska karismatiken där man inte får “röra Herrens smorde”. Människor som tillskrivs speciell andlig begåvning och gudomlig auktoritet.

  Som politiker är påven väl inte värre än resten.

  Men om man tror på den ockulta synkretism han predikar är det ju galet värre.

  /Kjell

 215. Om vi bedömer vem som har Andens frukt utifrån hur väl han eller hon formulerar och uppför sig, alltså en yttre bedömning, finns det väldigt många som skulle ha den äkta Andens frukt. Men om vi bedömer utifrån vilket evangelium som förs fram faller många ifrån, däribland påven. Bäst är att hålla sig till Guds Ord och lita på det.

 216. Majlis,

  Kanske intressant att notera att med världsligt språk kallas just de som vet att manipulera publiken med vältalighet för “karismatiska” personer.

  Tre “karismatiska” personer som det kan vara bra att hålla ögonen på är Tony Blair, Angela Merkel och Barack Obama. Fantastiska, medsläpande talare (om man lyssnar på dem på originalspråk) och faktiskt är deras premisser oftast bra.

  Det gäller då att pröva allt man vill lyssna till eller har lyssnat till. Så att man inte bara gapar och sväljer.

  Fällan ligger is analysen och slutsatserna! De använder samma typ av retorik som många “predikanter”. Många små steg med skenbart hög sannolikhet blir noll sannolikhet när man tar många steg. 90% chans i 7 steg blir mindre än 50% chans totalt. (70% chans i 7 steg blir 8% totalt och många som lyssnar på populister jublar över denna sannolikhet.) By the way: 50% chans i 7 steg blir mindre än 8 promille!

  /Kjell

 217. Kjell,

  Att säga att påven skulle ha något med Guds Ande att göra är det jag reagerade över. Kan det tolkas på nåt annat sätt att Berndt ser påven som sin broder?

Comments are closed.