Off Topic #10

Vi börjar här en ny Off Topic sida.

/Kjell

133 thoughts on “Off Topic #10”

 1. Visste du att det var “blodmåne” igen i nattas?


  Sedd i Grekland

  ‘Blood moon’ lights up the night sky in spectacular prequel to solar eclipse

  Det var visserligen ingen “tetrad” men nog är det ändå hotande?

  För enligt Marcus Biltz och hans lärlingar leder blodmånader till Guds domar på jorden.

  Och ännu mera hotande blir det eftersom Trumps USA kommer att drabbas av total solförmörkelse 21 Augusti i år.

  Gott att vara vän med universums Kung när vi går mot alltings upplösning.

  /Kjell

  PS. Hoppas att de som läser detta förstår att jag inte menar att sol- och månförmörkelser är hotande.

  Med eller utan går vi mot alltings upplösning!

      (Reply)

 2. Hej,

  När livet verkar omöjligt har vi Lukas 1 och 37 : “Ty för Gud är ingenting omöjligt.”

  Har av olika skäl bränt mitt ljus från båda ändar under sommaren och jobbat yrkesliv varje söndag och därför inte kunnat besöka min nya församling på länge. Väl hemma efter jobbet har jag inte orkat läsa Bibel. I en längtan efter Guds ord har jag haft på kristna närradion medan jag markservat. Bland läsarsånger och ABBA,s Mamma MIA…har inga bibelord upplästs.

  Så kom jag nu på morgonen som en uppgiven torrboll till Herren och bad om någonting att leva vidare med. “Ingenting är omöjligt för mig” säger Herren. Vi förstår det nog inte men vi tror det och blir stärkta av hans hjälp när han själv genom sin godhet hjälper oss i det omöjliga.

  Hälsningar
  Ulrika

      (Reply)

 3. från,

  Cirkusen med katastrofprofetior från alla håll och kanter har fått fart med anledning av den solförmörkelse som skär tvärs över USA 21 Augusti.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Daniel F orslund ägare av aleteheia (ja så skriver han sitt naman med ett mellanslag – inget fel med det) kommer att kalla detta för “msm-propaganda”. (msm betyder main stream media, alltså cnn och aftonbladet och deras kumpaner.)

  Daniel accepterar konspirationsteorier som “real news” och förkastar erkända nyhetskanaler. Daniel prisar Trump och Brexit! (i alla fall gjorde han det, men kanske har han kommit till sans?)

  North Korea shipments to Syria chemical arms agency intercepted: UN report

  Ännu skummare blir det eftersom FN är inblandat. Fast visst säger det något om storleken på framtida flyktingströmmar?

  Visst är det sant att FN är en antikristlig institution, ända sedan Dag Hammarskjölds dagar. (Du vet, snubben som svenskar är stolta över.)

  Men den som väljer Trump med sin “white supremacy” och Kim Jong Un, Breitbart och SD som sanningsbrunnar kommer att bli djupt besviken.

  Kanske hundratals år vid fullt medvetande?

  Snälle Daniel, är det inte dags att sluta politisera och återvända (? om du någon gång var där) till Guds ord? Kasta ut Trosförkunnelsen (WoF) från din blogg! Dess missionärer huserar där fritt.

  För dem som hittills aldrig hittade evangelii sanning finns det extra välsignelser när de finner den.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Idag skriver du Kjell på Aletheias sida:”Herrens nåd är stor och det finns frälsning även för högmodiga när de en gång ligger på rock bottom och inser sin personliga konkurs. Först då kan man ta emot omvändelse med ödmjuk tacksamhet.”

  Det är precis så det är. Som människa känner man sig misslyckad när ens egna högmodsplaner inte funkat. Men det struntar Herren i för han låter oss nå bottom när det är det som behövs för att komma tillbaka till Honom Och gå då tillbaka till Honom och hans ord för det som finns till finns till endast genom Honom och ingenting av det som är finns till utan Honom. Han ger liv. Han ger ljus. Och ibland behöver vi nå bottom för att kunna ta emot det i tillräcklig grad för omvändelse. Apropå det som diskuteras på tex Aletheia. Man tror att omvändelse har att göra med rätt kyrka, samfund eller personer att göra. Omvändelse är att komma till Han som Är. Han regerar, han ger liv, Han upplyser oss om de hemligheter vi behöver för att få liv med Honom och varandra. Han struntar blank i samfundstillhörighet och har inget anseende till person. Det är värt att nå Bottom. För mötet med Jesus är det mest underbara som finns.

  Nåd och frid vare med er alla genom Han som Är.

      (Reply)

 6. Kjell,

  Du skriver hos Aletheia:”För oss ungdomar var det helt tydligt att de som bröt mot pingstsektens syndakatalog var avfällingar. Sådana skulle man ta avstånd från, säkert inte umgås med.”

  Jesus gjorde precis tvärtom. Umgicks med och drog syndare till sig för undervisning, förlåtelse och upprättelse. Han mötte var och en på deras personliga bottom, medan högmodiga fariséer och laglösa ..eh…vad heter de nu..den andra gruppen som gängade sig med fariséerna , märkligt nog, fastän de tog lätt på lagen…jo! publikanerna var det nog.

  I alla fall, det jag vill säga är att ingen människa, varken man är konservativ eller liberal har rätt att sätta sig över Guds goda nåd och upprättelse när Han möter den sjuke. När jag genomgick en skilsmässa för 10 år sedan sa Jesus många saker till mig. En sak var : “Se, jag gör allting nytt.” Det låter väl fint…..? Det är bara det att varken liberaler eller konservativa tar de orden på allvar. Liberalerna tror att vi alltid kan få allting nytt när vi vill det och de konservativa blundar för det nya som Herren vill ge och stirrar sig blinda på det förgångna.

  Om man tar Herrens ord på allvar, så låter man dels hans makt vara bevarad över det han säger. Om han säger att han gör allting nytt så gör han det. Då har ingen rätt att förneka det. Man kan även smaka på orden. “Se” Alltså “Vänd blicken hitåt, till mig, Jesus, vad jag nu gör för just dig. “Jag”, alltså ingen människa utan “Jag Jesus” verkar för dig just nu. “Gör”, presens! Han gör det nu! “Allting” !!! Alltså ingen ytligt eller halvdant! och sist “Nytt”. Det gamla är förgånget!

  Jag vill inte vara med i en liberalförsamling. Jag vill inte vara med i en konservativ. Jag vill vara med i en levande församling där Herren har makt över sitt eget ord. Sin egen nåd, sin egen förlåtelse och undervisning som för människor till Honom. Inte bort från Honom. Då kan har göra allting nytt, genom sin nåd, sin sanning och sin förlåtelse. Sin.

      (Reply)

 7. Ulrika,

  Anledningen till att jag vittnar om dessa erfarenheter som jag personligen har varit med om, är den debatt som nu pågår på grund av Joel Halldorfs bok där han beskriver saker han själv inte har varit med om.

  Och som följd av den boken rasar debatten där många som helgonförklarar Lewi Pethrus är sårade och arga.

  Jag har svårt att tänka mej att sonen till pingst-katoliken Peter Halldorf har möjlighet att rätt analysera situationen i LP’s pingströrelse.

  Däremot tror jag att det fariseeiska högmod som fanns i pingströrelsen jämnade vägen för det övermåttan fariseeiska högmod som regerar i trosrörelsen.

  Jag törs även påstå att Lewi Pethrus spelade en roll i detta, även om det troligen inte var hans avsikt. Han var en man som pekade med hela handen och otvivelaktigt den som hade makten att styra en löst organiserad organisation.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Lewi verkade före min tid och Joel Halldorf är yngre än mig. Ja, ingen av oss var med då. Tidigare var jag med och synade personer jag aldrig mött. Efter rock bottom blir man inte så snar att tycka längre. Församlingssammanhangen jag besöker gallras bort alltmer med tiden men i stort synar jag inte skylten på dörren innan jag gått in och själv erfarit om Jesus är där eller inte . Det finns svenskkyrkliga som fruktar Herren och det finns baptister och pingstvänner som inte skriver syndakataloger.Det jag törs säga är att även Lewi stod under nåden, som bekännande av Kristus som Frälsaren, och därmed var inte Lewi fullkomlig som människa. De som avgudar Lewi avgudar en människa. De som talar falskt om honom går mot Guds ord. I ett sluttande plan har de flesta fel. För att man inte håller fast vid Jesus.

  Herre, vi tackar dig för din nåd och för din sanning.

      (Reply)

 9. Kjell,

  Du säger: “Gud erbjuder frälsning till alla som vill ta emot den.”

  Nu säger Bibeln: “Därför sänder Gud över dem villfarelsens makt (islam), så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

  Detta inträffade redan i början på 600-talet. Då var tydligen Guds tålamod slut med de folk som inte hade gett kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. 2Tess.2:10-12

  Att bli frälst torde betyda att man blir räddad från denna “jämmerdal” även kallad “den sjö som brinner med eld och svavel”.

      (Reply)

 10. Islam Hinduism RKK, Ateism osv är som läror och idiologi barn av samma Fader, den onde.
  Men att Gud erbjuder frälsning för alla som kliver ur henne, det torde väl ändå vara rätt uppenbart…

      (Reply)

 11. Kjell,

  Nej, erbjudandet om frälsning har inte upphört pga. islams intåg i världen. Däremot erbjuder islam inte frälsning för muslimerna, eftersom Koranen förnekar att Jesus Kristus är Allahs Son. Den som döljer sig bakom namnet Allah har nämligen ingen son, så “den onde” ljuger inte, men de som tror på Allah blir ändock svårt bedragna. Nu säger Bibeln, att de skall bli dömda, för att de inte tog emot sanningen utan fann behag i orättfärdigheten. Det är då ingen skillnad mellan vad som väntar muslimen och resten av mänskligheten, som inte har låtit sig frälsas. Alla skall efter döden stå inför Kristi domstol och avlägga räkenskap för sitt jordelivs gärningar. Den muslim som har varit god får således inte hårdare straff än den sekulariserade svensk som varit anständig.
  Det kan vara av intresse, att också helvetet (dödsriket) kastades i den brinnande sjön (omkr. år 1000). Det kan innebära, att de döda som befunnit sig där började komma tillbaka till jorden för att få möjligheter till att prövas. Upp.20:14
  Gud är långmodig mot oss, för han vill ju inte att någon enda skall förgås.
  Alla som lever när HERREN återvänder kommer aldrig mer att behöva dö “den andra döden”. Nåja, alla som inte tar del i den stundande striden mellan den sanne Guden och hans motståndare. Upp.20:8-10
  Ännu är det inte för sent att låta sig “frälsas”, för att få ingå i Himmelriket och avbryta vandringarna på jorden.

  Varför lät då Gud islam uppstå, då den läran motverkar möjligheten till frälsning? 2Tess.2:9-12
  Islam kom att bli ett effektivt redskap, att pröva vem av de kristna som bestod provet. Upp.6:9-10 Upp.20:4

      (Reply)

 12. Peter Hall,

  Jag måste nog åndå igen säga att du sysslar med att läsa in dina egna tankar i Bibeln.

  Till exempel 2 Tess. 2:9-12 handlar ju om Antikrist. Inte om alla “antikrister”.

  Sedan fanns Hinduism, Buddhism, Laoism, Shintoism, Ockultism, Animism och massor av andra villoreligioner långt innan Paulus skrev Romarbrevet och ännu längre innan Muhammed hittade på Islam.

  Visst är det sorgligt med Islam, men stirra dej inte blind på bara denna villoreligion.

  Senare har vi även fått Humanismen och Ateismen i västvärlden. (Buddhism är hinduistisk humanism).

  Numera finns det både ateistiska humanister och humanister som kallar sig kristna.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Humanismen är något av ett gift som är svår att värja sig emot. Frågor som hur kan “Gud vara kärleksfull far om han skickar någon till ett brinnande sjö, om man inte tillber honom”? Andra svåra frågor är “varför ska en ondskefull mördare bli frälsta som gjort så mycket ont”? Dessa frågor är svåra att besvara utifrån humanismens tänkande.

  Det är svårt att förstå att Gud alltid funnits och att universum inte har något slut. Vår mänskliga hjärna klarar inte riktigt av att hantera sådana frågor. Vi borde därför vara ödmjuka i frågor som rör frälsning och evigt straff. Jesus säger tydligt att den som bekänner honom som sin Herre och älskar Gud med hela sitt hjärta är frälst. Svårare är det inte. Sedan vad som händer med människor som inte bekänner Jesus som sin Herre borde vi överlämna till Gud, eftersom han är rättvis och kärleksfull. Men istället vill vi konstruera om Gud till något han inte är med hjälp av humanismens glasögon.

  Vi är ute på tunn is när vi påstår saker som inte finns i Bibeln. Vi är ute på tunn is när vi konstruera om Bibelns budskap utifrån humanismens villkor. Enligt humanismen borde alla bli frälsta utom de onda, kanske en del onda men inte alla. Vem som ska avgöra gränserna för frälsning vill vi inte riktigt besvara och går inte att besvara om vi är bundna av humanismen.

  Vi borde släppa humanismens bojor och läsa det som står i Bibeln och inte läsa in en massa saker som inte står. Detta kostar på men är priset vi måste vara villiga att betala.

      (Reply)

 14. Kjell,

  Du säger det själv: “2Tess.2:9-12 handlar ju om antikrist.”

  Om du inte uppfattar Muhammed med sin islam som den Antikrist som skulle komma, då skiljs våra vägar här.
  Större delen av Uppenbarelseboken handlar ju om “denna laglöshetens människa”, som sätter sig i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.
  Från Babylons dagar existerade ett antal hednareligioner, som gjorde livet svårt för de kristna att nå ut med evangelium. Nu lät Gud islam komma och utradera de flesta av dessa avarter i mellanöstern. Något som de kristna aldrig skulle ha lyckats med. Islam är dessvärre inte ett dugg bättre än någon av de religioner som brändes upp, eftersom den som underkastat sig islam inte kommer fram till den sanne Guden. Ingen kommer till Fadern utom genom Sonen och det vet du också, eller hur.

      (Reply)

 15. Peter Hall skrev: “Om du inte uppfattar Muhammed med sin islam som den Antikrist som skulle komma, då skiljs våra vägar här.

  Du har förstått mej rätt.

  Muhammed hittade på en antikristlig religion men han var inte den slutliga Antikrist som kommer att ha makten när det handlar om “märkning”.

  /Kjell

      (Reply)

 16. I Dagen finns det en artikel som passar in i sammanhanget.

  I mångkulturella förorten går muslimer i kyrkan

  En gång bjöd kyrkan i Flemingsberg in en imam, vilket resulterade i en gemensam andakt.

  – Vi var alla tillsammans, muslimer, kristna, ortodoxa, protestanter, och vi gjorde en bön, berättar Ines Merai för Huddinge Direkt.

  – Det var jättefint. Alla bad på sitt sätt, men alla har ju samma Gud.

  Den gud muslimer tillber presenteras i Koranen. Där står det tydligt att det är en hädelse som skall straffas med döden om man säger att den guden – Allah – har en son.

  Visst skall vem som helst vara välkommen att besöka en församling där kristna kommer samman. Men besökarna kan inte få vara fria att dyrka sina egna gudar i den lokalen och att inbjuda en imam att predika är väl ungefär så galet som det kan bli.

  De ledande i Flemingsberg borde läsa följande artikel Respektfullt om islam och kristen tro i ”En enda Gud – Allah eller Jesus?”

  Kristna och muslimer har ett gemensamt DNA i Abraham och den mono- teistiska tron, skriver Qureshi. Likheter finns. Men skillnaderna är avgörande.

  ”Islam och kristen tro är inte bara två olika vägar som leder till samma Gud, utan två helt olika vägar som lär helt olika saker om Gud”, slår han fast. Och författaren skriver, med sin talang för pedagogisk komprimering: ”Islam ställer diagnosen att världen är okunnig och erbjuder botemedlet sharia, en lag att följa. Kristendomen ställer diagnosen att världen är trasig och erbjuder botemedlet Gud själv, en relation till honom som förvandlar hjärtat.”

  Islam är helt oförenlig med en levande tro på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud

  Islam predikar Abrams, Ishmails och Muhammeds gud.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Andreas Frost,

  Så skrev Berndt i förrgår:


  Claes-Göran Bergstrand  menar att vi möjligen denna helg, 23-24 september,  får ett avgörande >>tidstecken som signalerar att Jesus snart kommer tillbaka.


  Denne >>Robert Breaker menar att något stort kommer att hända den 23 september 2017, något som är relaterat till judafolket och Israel.


  Det blir som med “apelsinmånarna”. Man kan efteråt hitta på vad som helst för att “bevisa” att man inte hade fel.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Micke,

  Hur jag ser på RKK.
  Ändamålet helgar medlen!

  Kan RKK föra någon enda själ till vår Fader, så torde den inte vara antikristlig. Den förkunnar ju Fadern och Sonen.

      (Reply)

 19. Kjell,

  Broder Kjell
  Muhammed hittade inte på islam. Möjligen frestades han med tiden att lägga till eller dra ifrån ett och annat (t.ex.satansverserna), såom det gagnade honom själv.
  Nej, Koranen hävdar att det var ängeln Gabriel, som tvingade Muhammed att ta till sig och grunda islam.
  Nu vet vi från Bibeln, att djävulen ständigt förvandlar sig till en ljusets ängel. Tidpunkten då han kastades ned från himmelen till jorden torde ha varit i början på 600-talet, när han visade sig för Muhammed (Upp.12:7-12). Denne brukade nämligen gå upp på berget för att söka visdom och där möttes han av djävulen som påstod sig vara ärkeängeln Gabriel.
  Så, den antikrist du väntar på har allaredan kommit.

      (Reply)

 20. Kjell,

  Angående den märkning du nämner, så är den sannolikt inget annat än tatueringar “på högra handen eller på pannan”.
  Om du hade kunnat skåda tillräckligt långt tillbaka i tiden, så hade du säkert upptäckt dessa märkningar på muslimer som tvingats underkasta sig islam.

      (Reply)

 21. Peter Hall,

  Ingen kyrklig organisation eller samfund “för själar till Fadern”.

  Joh. 14:6  Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

  Miljoner människor som föds in i RKK får aldrig höra evangelium om frälsning genom Jesus Kristus allena.

  I stället får de höra att Maria är medlaren som man i första hand skall vörda och att hon är “med-återlöserska”.

  1 Tim. 2:5  Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus,

  Ordet “αντιχριστος”, “anti-krist” betyder “i stället för Kristus”.

  Biskopen i Rom kallas “Kristi ställföreträdare”, “Vicarius Christi” och är synonym med koine-grekiskans “αντιχριστος”. Därmed inte sagt att jag tror att det nödvändigtvis blir en påve som uppträder som slutets Antikrist.

  Vi erinrar oss att Jesus sade att “många ska komma i mitt namn ” och att Johannes talar om “många antikrister”.

  När någon blir frälst i RKK är det sannerligen inte tack vare RKK utan trots dess alla villoläror.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Peter Hall,

  Paulus skrev om Muhammed och andra religionsstiftare, som t.ex. Joseph Smith som även han påstod sig ha fått sitt galna evangelium av en ängel.

  Gal 1:8-9  Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. 

  Slutets Antikrist har ännu inte tagit makten och när han gör det kommer han bara att regera några få år.

  Du är helt vilse i pannkakan.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Andreas Frost,

  Dagen meddelar: Förutspådd undergång uteblev – USA-pastorer kritiska

  Domedagen kom inte denna gång heller. David Meade, en kristen författare som förutspått att jorden skulle gå under den 23 september, hade fel. Nu varnar amerikanska pastorer för att sådana spekulationer skadar kyrkan.

  David Meade gör nu som resten av hans föregångare. Han påstår att han har blivit feltolkad och att “vänta bara så skall ni se vad som kommer att hända i Oktober”!

  Spänn fast säkerhetsbältet för Oktober börjar på söndag.

  Hur orkar folk gå på allt vad dessa charlataner säger och skriver?

  /Kjell

      (Reply)

 24. Peter Hall,

  RKK, Islam, Evolutionsteorin, alla är dom anikristliga andemakter, dvs istället för Kristus, människan har ett smörgåsbord av “istället för Kristus” att välja på.
  Ur alla dessa blir människor omvända tack vare Guds nåd.

      (Reply)

 25. Micke,

  I Syd- och Mellan-Amerika pågår det förföljelse av evangeliskt kristna. Det är RKK-anhängare som förföljer de troende.

  Fråga vilken katolik du vill och han/hon kommer vanligtvis att säga att evangeliska protestanter “predikar ett annat evangelium”.

  Det finns ett utbrett consensus att evangelium enligt RKK är väsentligt olikt evangelium enligt kristustrogna protestanter.

  Fastän det nu för tiden finns starka strömningar inom RKK som vill sammanfoga RKK och protestantism genom att acceptera protestanterna “trots deras brister i kunskap och eventuella missuppfattningar”.

  Flera protestantiska ledare har gått på detta trick! Det leder till att två oförenliga evangelier klassas som “olika vägar till samma gud”.

  Faktum kvarstår! Det handlar om olika evangelier.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Kjell,

  Kjell, broder
  Det gläder mig att höra, att jag är helt vilse i pannkakan. Då är ju Bibeln skriven så ingen människa rätt kan tolka den.
  För du menar väl inte att du sitter inne med sanningen?
  O, huru outgrundliga äro icke HERRENS vägar.

      (Reply)

 27. Peter Hall,

  Jovisst tror jag att min tolkning stämmer bättre än din tolkning. Annars skulle jag ju inte ha invändningar mot din tolkning.

  Och visst tycker du att din tolkning stämmer bättre än min tolkning! 🙂 🙂 🙂 Annars skulle du ju inte ….

  /Kjell

  PS. Du får själv stå för logiken i ditt påstående att ingen kan förstå Bibeln om du misstolkar den. Fast förmodligen inser du inte det oerhörda i detta påstående.

      (Reply)

 28. Kjell,

  Är din tolkning din egen eller har den varit i säck innan den kom i påse? Du har förmodligen rannsakat skrifterna, för att utforska om det förhåller sig så, som andra före dig har uppfattat den. Har inte Bibeln varnat för att man inte skall föölja blinda ledare? Du påpekar, att jag läser in mina egna tankar i Bibeln. Är det inte det man skall göra? Hellre riskerar jag att bedra mig själv, än att överlämna tolkningen åt andra. Bibeln är ju inte precis någon öppen bok utan skall förstås på ett andligt sätt. Därför uppstår partier mellan oss, för att det skall visa sig vem som håller provet.

      (Reply)

 29. Kjell,

  Om jag händelsevis misstolkar Bibeln, så menar jag inte, att alla människor också skulle gå bet på uppgiften. Vad jag vände mig emot, var ditt ifrågasättande om riktigheten av min tolkning, eftersom inte heller du kan garantera, att din egen tolkning är den rätta. Om du håller din egen tolkning för sanning, så kan ju även du vara förvillad eller menar du att du har sanningen?

      (Reply)

 30. Peter Hall,

  Hej Peter,

  Du skriver: “Hellre riskerar jag att bedra mig själv, än att överlämna tolkningen åt andra. Bibeln är ju inte precis någon öppen bok utan skall förstås på ett andligt sätt. Därför uppstår partier mellan oss, för att det skall visa sig vem som håller provet.”

  Det blir rörigt för mig här. Dels förstår jag inte vitsen med att bedra sig själv, oavsett om det är man själv eller någon annan som gör det. Dels är Bibeln öppen för alla att tolka med Herrens hjälp. När du talar om partibildningar gissar jag att du tagit en del av den text där Paulus ifrågasätter Korintiernas ovärdiga beteende när de ska fira nattvard. I en annan kommentar skriver du :” Islam kom att bli ett effektivt redskap, att pröva vem av de kristna som bestod provet. Upp.6:9-10 Upp.20:4.”

  Vad har Korintiernas beteende med din slutsats om Islam att göra?

      (Reply)

 31. Ulrika,
  Jag är inte säker på att jag bedrager mig själv. Jag förtröstar på, att det jag fått mig givet inte är mina egna tankar utan Guds tankar. Om så inte skulle vara fallet, så är ingen större skada skedd. Det vi har diskuterat är ju på inget vis frälsningsgrundande.

  Korintiernas beteende i samband med Herrens måltid har enligt mitt förmenande ingenting med Islam att göra.
  Islam har fört med sig att hednareligioner i mellanöstern effektivt sopades bort från jordens yta. Detta beskriver Bibeln som tillintetgörandet av “det stora Babylon”.
  Islam såg också till att skörden av lojala efterföljare till Kristus kunde sållas fram genom att pröva de kristnas tro intill döds. Upp.6:9-11
  Islam är den kraft, som nu vid tidernas slut skall förvilla folken att dra upp mot “den älskade staden”, för att ta makten över Jerusalem och Israel. Upp.20:7-10
  Detta är den “stundande striden” mellan Gud och hans motståndare. Jag tror, att tiden nu är nära för att Gud skall ta sin stora makt i anspråk och synligen gripa in i världsproblemen.
  Detta är slutdomen. 2Petr.3:7

      (Reply)

 32. Micke,

  Rekommenderas!

  Kolla även videon med Kenneth Copeland.

  Kolla vilken video som helst med Kenneth Copeland.

  Som jag ser det är han en av de mest otrevliga “förkunnare” som finns.

  Hårdhet och profanitet, högmod och aggressivitet är vad han utstrålar.

  /Kjell

  PS. Rekomenderar även följande ganska långa sammanfattning angående förärande av satan. Bland trosförkunnelsens ledande figurer finns bekännande satanister.

  https://www.youtube.com/watch?v=rK7TZsKxqww

      (Reply)

 33. Micke,

  Tack för tipset om länken till Bibelfokus artikel. Just nu läser jag för första gången, på allvar, Profeten Habackuk. I första kapitlet står det bland annat “Så drar de vidare som vinden, de fortsätter framåt och samlar på sig skuld. Deras egen styrka är deras gud.” Det passar in på trosförkunnelsens ledare.

      (Reply)

 34. Micke,

  Mycket läsvärd artikel!

  Tack för den länken.

  Helst skulle jag vilja publicera artikeln här.

  Citerar bara en liten bit:

  Tillämpat på i dag tror jag vi kan säga att utan omvändelse är all vår lovsång, alla våra bönemöten, alla nådegåvor, all Israelvänlighet, all diakoni, all aktivism, all apologetik och all vår verksamhet i stort sett utan värde. Inget av detta står i motsats till omvändelse, och många av dessa verksamheter kan gagna omvändelse. Men om vi inte omvänder oss från synd, utan fortsätter att leva ljumma kristna liv, där vi tror att Guds helige Ande kan dela boning med medveten och frivillig synd, ja, då bedrar vi oss – hur mycket ärligt menad fromhet eller god verksamhet vi än må ha.

  /Kjell

      (Reply)

 35. Läste detta inlägg på länken som bifogas. Ingmar Rönn: Dagens repris

  Precis som nämns i Kjells sista kommentar, så understryker man vikten av omvändelse. Jag fick mig en rejäl tankeställare och undrar var man idag hör detta budskap predikas?? Var står vi idag? Herre förbarma Dig över oss!!
  Hoppas länken funkar!!

      (Reply)

 36. Rolle,

  Alltid nyttigt att höra samma budskap från flera olika vittnen. Viktigt i sammanhanget att komma ihåg att det finns två diken. På ena sidan laglöshetens och den billiga nådens dike där man festar och firar i ytlig glättighet. På andra sidan en nedtyngd skara som kämpar i gärningsläror med syndakataloger och rättfärdighetskataloger.

  Sven Reichmann sade i en av sina predikningar att “den enda gången vi är mitt på vägen är när vi kryper över från det ena diket till det andra“.

  Det får bli en liten språklektion, för i översättningar talas det om omvändelse fastän det i grundtexten används olika ord och i vissa sammanhang fastän ord som betyder omvändelse helt saknas.

  I texten som citeras i artikeln används ordet “ἐπιστρέφω” (epistrefo) Matt. 12:44-45 Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så kommer det också att bli för det här onda släktet.

  Ordet “ἐπιστρέφω” kan användas både bokstavligen och bildligen. Det är inte det mest förekommande ordet för omvändelse i NT.

  Det mest förekommande ordet är “μετάνοια” (metanoia) vilket borde översättas med syndanöd eller plågat samvete. Det handlar inte om att känna sig lite vissen och lätt skamsen. Det handlar om en förkrossande insikt att man har handlat så illa att man rätteligen skulle kunna dömas till hårt straff, ja till och med döden. Jämför med ordet “para-noia” som är uppbyggt av “para” och “noia” och är en vanföreställning som kan hänga ihop med, eller leda till psykos med hallucinationer och tankestörningar.

  Jag vill understryka att ordet “meta-noia” handlar om synnerligen starka tankar som styr både personligheten och handlandet. Det kommer av ordet “μετανοέω” (meta-noeo) som betyder att upplevelsen är så stark att man tänker annorlunda efteråt.

  Först måste vi förstå ordet “μετά” (meta) som vanligen beskriver det vi i vår tid skulle kalla “brott mot trenden”.

  Om du och jag går ut på ett stort fält tillsammans och jag sedan gör en avvikelse från den riktning vi vandrar i så kommer vi långt från varandra efter att ha fortsatt några kilometer. Resultatet efter en lång vandring blir att vi kommer fram till skilda mål.

  Sedan tar vi roten till “noia” som heter “νοιέω” (noieo) som betyder iakttaga, överväga, tänka och förstå. Roten heter “νοῦς” och är en synonym till ordet “ψυχή” som vi känner igen i ordet “psyke”. I NT används det i betydelsen själ och liv och innefattar tankar, känslor och vilja.

  Vad blir då summan av detta? Jo, att omvändelse är en gåva och att man måste ta emot den. Man måste vilja bryta mot trenden när man inser att man går åt fel håll. Ledd av Herrens hand betyder det att man får ett ändrat sinne och slutligen anländer till ett annat mål än om man hade varit liknöjd eller bara ursäktat sig.

  Herren erbjuder omvändelse under förutsättningen att vi vill omvändas.

  /Kjell

  PS. Det finns många artiklar på min blogg om nåd och lag och lydnad.

  Jag länkar till en av dessa här: Speglar och Rock Bottom

      (Reply)

 37. Tack Kjell för din kommentar på artikeln. Jättevärdefullt! Måste läsa flera gånger eftersom där finns mycket att reflektera över.

      (Reply)

 38. I Bodens kommun delas Svenska kyrkans tidning “Kyrkfönstret” ut till alla hushåll, oavsett om man är medlem i Sv. kyrkan eller inte. (Syftet är antagligen att försöka locka människor att bli medlemmar i sv. kyrkan, eftersom medlemsantalet ständigt minskar.)

  Senaste numret, nr 1 2018 (går att läsa på nätet, sök på Kyrkfönstret Svenska kyrkan så hittar du den) handlar framför allt om den första Pridefestivalen i Boden samt även den första delen av en artikelserie om skapelseberättelsen.

  I ett enda nummer av en tidning från Svenska kyrkan presenteras upproret mot Gud väldigt tydligt. Pride handlar om kärlek och alla människors lika värde, och artikelserien handlar om hur vetenskapen förklarar bort skapelseberättelsen i Guds Ord. Båda dessa teman går så fundamentalt emot Guds Ord, så jag anser att ett mer passande namn för Sv. kyrkan är Svenska skökokyrkan. Inte är det en äkta kristen kyrka alls – frågan är om den någonsin varit det. Enligt min åsikt är den en välgörenhetsorganisation och opinionsbildare. Vidare är den en rörelse som sällar sig till antisemiterna också, eftersom sv. kyrkan är delaktig i BDS-rörelsen.

  Hur länge kan en rörelse kalla sig “kyrka” utan att hålla sig till Guds Ord? Ordet “kyrka” har inte längre nödvändigtvis något med den kristna tron att göra, som jag kan förstå.

  Det här skriver jag på grund av att jag blev både ledsen, upprörd och frustrerad av att se allt detta uppror mot Gud samlat i en tidning. Jag är väldigt tacksam över att jag lämnat sv. kyrkan för många år sedan, så jag inte är delaktig i dennes synder.

  Länk till PDF: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1739937

      (Reply)

 39. Majlis,

  Ett förtydligande kan vara på sin plats. När HBQT-rörelsen talar om kärlek är det inte fråga om Guds kärlek, agape, utan det handlar om eros. Det är en enorm skillnad mellan dessa två. “Allas lika värde” har inget med kärlek att göra, men det är vad HBQT-rörelsen anser. Att inte enligt Guds Ord få hoppa i säng med vem som helst av vilket kön som helst eller gifta sig med vem som helst av vilket kön som helst anses vara diskriminerande och nedvärderande. Vi hittar dock ingenstans i Ordet att Herren talar om människans värde sammankopplat med det som sägs om homosexualitet. Synd har inte med värde att göra. Det handlar om att förtrösta på Herren, lyda Honom och en dag få vara med Honom och alla Guds barn i evigheten.

  Guds kärlek är utgivande och evig. Utan den skulle vi alla vara förlorade.

  Själafienden är listig och får folk att gå på hans knep och lögner utan problem.

      (Reply)

 40. Får jag rekommendera lite´ sommarläsning!
  KG Larssons senaste bok ” Ett nytt JERUSALEM”.
  Så suveränt bra.
  Gör så här: Maila till:
  bokbestallning@hotmail.com
  Boken kostar 200:- plus frakt 50:- = 250:-
  Uppge bara ditt namn och din adress.

  Ingela!
  Kan du tänka dig att jag fått kontakt med Jan-Åke Nordin, som brukade skriva på Berndts samtalsforum.
  Han skickade en fundering kring Jesu´ återkomst för att se om Berndt tog in den, och det gjorde han faktiskt.

  Stor kram till er alla och trevlig sommar(läsning). Värmen räcker nog nu. Gode Gud ge oss regn!
  /Lillian

      (Reply)

 41. Häromdagen ledde ett samtal med min dotter till att jag började tänka till lite extra om Bibelns skapelseberättelse i förhållande till x- och y-kromosomer. Jag har denna sommar ägnat en hel del tid till att måla, snickra och mycket annat, sysslor som ofta utförs av män. Jag är en kvinna, men tycker mycket om att hålla på med sådana här saker. Jag sa till min dotter att det nog är för att jag har många manliga gener i mig, och hon sa då “det har du ju”. “X- och y-kromosomer ja,” svarade jag. Senare på kvällen började jag tänka lite mer, och tänkte att dottern nog menade att Eva skapades av ett av Adams revben. (Det menade hon inte, utan precis som jag tänkte hon på kromosomerna.) Därefter tog min tankeverksamhet fart, och jag har för min del funnit ännu ett bevis på att Guds Ord är sant. Så här tänker jag: Adam, mannen, skapades av Gud, med en x-kromosom (kvinna) och en y-kromosom (man). Eva, kvinnan, i sin tur fick x-kromosomen från Adam. För att det ska bli jämlikt fick hon två x-kromosomer, eftersom Adam hade två kromosomer. Om Eva inte hade skapats ur mannen, hade Adam inte behövt ha en x-kromosom. Det hade räckt med en eller två y. Således: kvinna xx, man yy. Men så är det ju inte. Kvinna xx, man yx.

  För att tro på evolutionsläran behövs väldigt mycket tro, blind tro faktiskt. Inget sunt förnuft och logiskt tänkande heller. Den som tror på Guds Ord behöver inte någon blind tro, utan det sunda förnuftet och logiska tänkandet ger Ordet rätt. Så Guds Ord är sant och trovärdigt, till skillnad från tron på evolutionsläran.

  Nu har säkert evolutionister, ateister, humanister med flera många förklaringar till varför människan är uppbyggd på detta sätt, men vad jag hittills sett av förklaringar från dessa grupper i andra frågor är att det krävs mycket fantasi för att alls kunna tro på dem.

      (Reply)

 42. Ett tillägg och klargörande till mitt inlägg: inte har jag några manliga gener alls, det var på skoj jag sa så. Men jag var ändå tvungen att kolla upp hur det förhåller sig med x- och y-kromosomerna, hade alldeles glömt vad jag lärt mig i skolan. Att jag tycker om att hålla på med snickeri, målning, småpyssel, sömnad och så vidare är för att Herren skapat mig sådan, och det är jag oerhört tacksam för.

      (Reply)

 43. Majlis,

  För att kunna komplettera varandra och vara varandra till nyttig hjälp måste man ju vara olika.

  En familj blir en unik enhet på grund av skillnaderna mellan dess medlemmar. En familj med pappa, mama, bror, syster och vovve kan forma en unik enhet. En familj bestående av 5 män kan aldrig forma en sådan enhet.

  Det finns stora skillnader mellan könen, fast de största skillnaderna troligen inte är slående. Snickra och meka, eller sy och koka, är nog ganska små kulturellt styrda skillnader.

  Fabeln att det blir fred om vi får kvinnor som ledare är oroväckande. New Age har väldigt många fabler om kvinnor.

  Det mest oroande är väl vår tids politiska korrekthet angående könen. Bibeln är tydlig. Till man och kvinna skapade Han dem, står det.

  HBTQ lobbyn gör allt de kan för att lura folk att skillnaden är ett eget val oavsett hur kroppen ser ut.

  Låt oss vara ärliga, det föds ungefär 0.5% människor med kroppsliga avvikelser så att det inte går att veta vilket kön de tillhör. Men detta förklarar på inget sätt det stora antalet män som anser sig vara homosexuella. Siffrorna varierar enormt beroende på plats (land och ort), ålder och historia.

  Vi talar om siffror mellan 2% och 13% i enkäter där man har bemödat sig att göra ett representativt urval av de tillfrågade.

  Visserligen talar Guds ord (Rom. 1) om materialism och gudlöshet som en orsak till homosexualitet, och båda har väl ökat de senaste århundradena. Men om detta handlar om direkt orsak och verkan är väl frågan.

  Säkert är däremot att politik, media och homolobbyn samverkar till en ökning av praktiserad homosexualitet, lika väl som den glorifierar all annan sexuell synd och otukt. För att inte nämna våld och mord.

  Hur knäppt det kan bli är svårt att säga. Redan nu tvingas skolor att ha tre sorters toaletter. Män, kvinnor och “vet inte”.

  Jag tyckte förr mycket om att sy och virka, laga mat och baka. Laga mat och baka tycker jag fortfarande om. Har dock aldrig gillat vilda lekar som traditionen tycker hör till pojkar. Inte heller har jag någonsin tvivlat över min könstillhörighet.

  /Kjell

  PS. Kritik och entusiasm inför kyrkor på Pride

  På fredag börjar Euro–Pride i Stockholm. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan är på plats och arrangerar bland annat kärleksmässa och drop-in-vigsel.

  En del av de människor som finns på Pride har blivit illa bemötta av kyrkan tidigare och då vill vi visa att vi inte gör skillnad på män­niskor. Gud är kärlek, säger Maria Stenbom, projektledare för kyrkorna på Pride.

  Kommentar överflödig!

      (Reply)

 44. Kjell,

  precis den slutsatsen du drar gör jag också. Herren skapade människan till man och kvinna. Man och kvinna kompletterar varandra och utgör en enhet. Jag är ensamstående, och för mig är det en stor gåva från Herren att Han gett mig många praktiska förmågor, förmågor som i västvärlden ofta kopplas till könet. Tillvaron skulle annars vara betydligt krångligare.

  Många äktenskap upplöses idag. Orsakerna är också många. Det kan vara otrohet, våld, ett felaktigt val av partner från första början, pengar, ambitioner och så vidare. För mig är det märkligt att de skilda väljer att leva med en person av samma kön. Jag har svårt att tro att det finns en medfödd naturlig orsak till att man anser sig vara homosexuell. Det är den tidsanda som råder idag som orsakar detta anser jag.

  En liten kommentar till projektledaren Maria Stenboms kommentar om att Gud är kärlek: ja, men inte den kärlek som HBTQ propagerar för. Agape-kärleken är något helt annat, som vi t.ex. kan läsa i 1 Kor 13: Kärleken är tålig och mild, kärle­ken avundas inte, kärleken skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den är inte lättretlig, den tänker inte något ont. Den gläder sig inte över orätt­färdigheten men gläder sig med sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

      (Reply)

 45. Micke,

  Ärkebiskoppan Antje Jackelén, född Zöllner, säger “Gud är större”. Vilket även är islams trosbekännelse.

  Gerd Eva Cecilia Brunne är öppet lesbisk och biskoppa i Stockholm.

  Boel Hössjer Sundman är präst i Svenska kyrkan.

  Paulus skrev: 1 Tim. 2:12a Men jag tillåter inte en kvinna att undervisa

  Hade han fel?

   

      (Reply)

 46. Kjell,

  För att återknyta till den så kallade ´kvinnopräst-debatten´.

  Som jag förstått det var det endast manliga pastorer i Pingstkyrkan (Sverige) förr, kan nog ha ändras nu. Örebromissionen (ingår nu i EFK), har jag för mig haft kvinnliga predikanter från början.
  Inom delar av Svenska kyrkan (som är mycket kritiska till nuvarande ärkebiskop) har det otänkbart med kvinnlig pastor.

  För egen del var jag från början av åsikten att kvinnor inte ska vara pastor.
  Idag är jag mindre kategorisk.

  Min strävan är att vara Bibeltrogen.

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 47. Ett löfte är ett löfte – jag kan inte svika er!

  Publiken har talat, Kjell. Det är en brådskande önskan att höra den zoologiska anekdoten om Carl Bild och då ska jag tjäna(?) den här på bloggen 🙂

  Linjebyte till norska. Kjell och andra kan låta röda rätt pennan vila i frid:

  CARL BILDT – TIDLIGERE SVERIGES STATSMINISTER OG UTENRIKSMINISTER – RAMMET AV PUDDELFOBI?

  (Disclaimer: Sterke anklager forekommer. Bør leses med forsiktighet av hundeeiere generelt og puddeleiere spesielt)

  Den politiske sagaen fra tidlig 2000-tallet hadde vært fattig uten utallige lekkasjer fra “whistleblowers” på siten Wikileaks (av wiki och eng. leaks för läckor). Lykkeligvis for oss er også en ekstremt lite blyg svenske med ditto stor selvtillit (förtroende) beskrevet i de lekte dokumentene: Ingen annen enn vår kjære Carl Bildt, verdens kloke redningsmann i så mangt innen politikken.

  I frislipte amerikanske dokumenter fra Wikileaks kalles utenriksminister (den gang) Carl Bildt for en mellomstor hund med en stor hunds holdning (attityd). Det er i hemmelige ambassaderapporter til USA at dette sjokkerende faktum presenteres. Vår glødende internasjonale stjerne, vårt blonde, svenske idol, får riktig kjenne på (hunde)pelsen hva tjenestemenn i det amerikanske diplomatiet synes om ham (under president Obama!).

  Så begynner den virkelige skandalen. Den svakt omnipotente Carl Bildt blottlegger tilsynelatende store kunnskapsbrister innen svensk språk og idiomatiske uttrykk! På spørsmål fra journalister vil nemlig ikke Carl svare på hvilken hunderase han skulle kunne være.

  “Fråga dem med en större zoologisk expertis!”

  Den bildtske arrogansen er ennå ikke knekt. Men journalistene gir seg ikke; presset mot veggen medgir han endelig noe substansielt:

  “Jag är i alla fall ingen pudel!”

  Skandalen er et faktum. 🙂 Alle med 5 år i skolen kjenner til ordspråket eller uttrykket “Klok som en pudel” – en vis hund mao. Alle kjenner til det. Alle utenom Carl Bildt (født 15. juli 1949), tilsynelatende (tydligen)…

  Historien fortsetter. Medlemmer av Svenska Kennelklubben, Pudelavdeling raser, og de roper ut om puddelhets, diskriminering og rasisme. Presset mot Bildt øker i styrke, men han nekter å dementere sitt puddelske utsagn. I stede oppsøker han Rosenbads hoffpsykolog som er spesialist innen narcissistiske personlighetsforstyrrelser – altså en meget opptatt mann. Godt plassert horisontalt på terapibenken brister det for Carl. Med sjelven, lavmelt røst presser han fram noen gråtkvalte ord:

  “Min fru förstår mig men inte mina (!) väljare. Och aller minst de som inte röstade på mig (!). Inte bara detta: Jag har inte nogen pudel väljare kvar. Inte alls. Noll och ingenting!”

  Tragedien synes total for vår diplomatiske verdensstjerne. Når alt håp synes tapt for lysluggen (en med ljust hår) på terapibenken, kastes en livbøye mot ham fra den erfarne narcissist-psykologen i form av et spørsmål:

  “Min goda Carl. Varför är du så säker på den här frågan? Att du inte är en pudel, menar jag.”

  Tiden går i terapirommet. Etter mange minutter kommer det et stille svar fra benken:

  “Jag inser bara att jag inte är så klok som dem – pudlarna!”

  /NorskaBent (pudel ägare)

      (Reply)

 48. NorskaBent,

  Visst behöver man få skratta. Ibland är det närmast nödvändigt för att orka vidare. Skratta och gråta.

  Tack NorskaBent.

      (Reply)

 49. Ja, eksakt. Vi behøver virkelig å skratte og gråte på vår arme jord, Ulrika!

  De faktuelt orienterte blandt leserne av sagaen ovenfor, kan notere seg at følgende kan verifiseres:

  (i) Wikileaks-lekasjene fra amerikanske ambassaderapporter som omtaler Carl Bildt som en mellomstor hund med en stor hunds holdning (attityd)

  (ii) CBs utsagn 1: “Fråga dem med en större zoologisk expertis!”

  (iii) CBs utsagn 2: “Jag är i alla fall ingen pudel!”

  (iv) Rosenbad er et galehus bebodd av skrøpelige (bräcklige) narcissister

  /NorskaBent

      (Reply)

 50. Detta kan man se på Google Maps (12°22’13.32″N, 23°19’20.18″E)

  Det ser ju ut som en mun med fylliga läppar, men det är faktiskt ett satellitfoto av ett berg som finns i Sudan. Mer precis i Gharb i Darfur.

      (Reply)

 51. Finns det några här som är bra på att tolka statistik? Egentligen skulle Socialstyrelsen själva få svara men jag hyser inget hopp om det utan lägger in frågeställningarna här i stället.

  Om ADHD. Vad förväntar man (Socialstyrelsen) sej om ADHD och människorna, främst de unga, i det här landet? Vad bygger man sina slutsatser och förväntningar på?

  https://forjesuskull.wordpress.com/2019/03/30/opposition-socialstyrelsens-rapport-om-adhd/

      (Reply)

 52. Ulrika,

  Man skulle kunna säga att statistik är logik med hjälp av siffror. Med god logik och relevanta siffror är statistiken ett nyttigt redskap. Men med haltande logik och siffror som egentligen inte har med saken att göra kan man “bevisa” vad som helst med statistik.

  När man tillämpar logik kan man utgå från en iakttagelse och med hjälp av ett resonemang försöka hitta både orsak och mekanism.

  Exempel: Du ser mörka moln vid horisonten och konstaterar att vinden blåser så att molnen kommer närmare.

  Logiken kan även användas till att försöka dra en slutsats med hjälp av ett resonemang som bevisar eller motbevisar en hypotes.

  Exempel: Hypotesen är att det kommer att regna där du befinner dej. Resonemanget är att de mörka molnen när tjocka och brukar ge regn, samt att vinden blåser molnen i din riktning. Din slutsats kan bli att det är bäst att söka skydd.

  En slutledning är en process, vid vilken man från ett antal premisser och i kraft av en slutledningsregel framställer en slutsats.

  Jag tycker att jag misslyckas med att förklara det jag egentligen vill förklara. Det vore mycket enklare för mej att skriva detta på engelska eftersom jag bara har erfarenhet av att undervisa om statistik på engelska. Det handlar om skillnaden mellan “infer” och “imply”. Men jag skall ta ett exempel.

  Tänk dej att du står mitt i skogen vid en bäck som är tillräckligt lång för att du inte skall se vare sig dess början eller dess slut. Du kan då försöka göra dej en uppfattning om hur det ser ut uppåt strömmen vid bäckens början. Du ser då en verkan och försöker förstå dess orsak.

  Men du kan även försöka förstå hur det ser ut nedströms vid bäckens slut. Du ser då en orsak och försöker förstå dess verkan.

  I verkligheten är naturligtvis allt från bäckens brunn till dess utlopp en serie av orsaker och verkningar.

  Nu till dina funderingar angående ADHD och Metylfenidat i Socialstyrelsens “rapport”. Den saknar både brunn och utlopp.

  Om Metylfenidat är svaret, vad är då frågan?

  Om Metylfenidat inte är svaret, vad är då orsaken till detta missbruk?

  Om vi fortsätter att “svara” genom att ge fler och fler Metylfenidat, vad blir resultatet?

  Vid vilken grad av ADHD bör man använda Metylfenidat och hur objektivt kan man fastställa graden av ADHD?

  Den enda slutsats som stämmer i rapporten är att Socialstyrelsen anser att de undersöker något viktigt och därför bör fortsätta att “göra sig nyttiga” på detta sätt även i framtiden.

  Socialstyrelsen har för avsikt att fortsätta följa utvecklingen av förskrivningen av centralstimulantia i befolkningen. Myndigheten kommer också i samverkan med andra myndigheter utöka kunskapen om orsakerna bakom de lokala avvikelserna i förskrivningen i landet.

  Och man garderar sig genom att lägga tonvikten på något man aldrig kan finna orsaken till, nämligen de “lokala avvikelserna”. Länge leve byråkratin och dess förslösade av resurser.

  Kort sammanfattat!

  Statistik utan logik är nonsens. Logik utan premisser eller hypoteser funkar inte. Socialstyrelsens rapport innehåller data som sedan arrangeras som virkad spagetti, stickad spagetti och stuvad spagetti. Man säger sig vilja “utöka kunskapen” men det enda man gör är att samla mer data.

  Mer data blir till slut som lådorna på vinden som är fulla av saker du inte vill kasta bort. Den som spar han har! Till slut vet han inte längra vad han har och det mesta av det han sparade blev irrelevant och vid nästa flytt måsta han välja mellan att kasta det mesta eller bara ta med lådorna och fylla den nya vinden resten av livet.

      (Reply)

 53. Kjell,

  Vill du lägga in din kommentar som en kommentar under inlägget på min blogg?
  Jag kommer inte att svara på den. Den talar för sej själv.

      (Reply)

 54. Ulrika,

  Nej, det vill jag inte.

  Orsaken är att jag då måste logga in och avslöja lösenord. Det är samma på en hel del bloggar nu för tiden. Din blogg, Hela Pingsten, Stig Melin och många flera.

  Jag vill inte registrera mej på mer platser i dagens läge. Jag står för det jag har skrivit. Du kan ju alltid ta in länken så att folk kan se att du inte har hittat på.

  Du är fri att kopiera och lägga in om du vill.

  /Kjell

  PS. Troligen går det att auktorisera anonyma kommentarer i dina inställningar. Om du lyckas med det har jag inget emot att kommentera. Till och med utan att vara anonym 🙂

      (Reply)

 55. Jag funderar ibland på om det var de rapande och fisande istidsdjuren som fick inlandsisen att smälta. De stora jordarna med mammutar, ullhåriga noshörningar m fl. I vår tid beskylls korna för den globala uppvärmningen, men finns det inte många gånger fler vilda idisslare?

      (Reply)

 56. Lars W,

  Klimatförändringen är odiskutabel.

  Det är dock uppenbart att det finns en hel hög med personer och organisationer som vill dra nytta av “klimatdrevet”.

  Men jag skall ge ett exempel på antalet “djur”.

  Holland har 17 miljoner människor. 18 miljoner (grisar, kor, får, getter och hästar i nämnd ordning). 107 miljoner (höns, kalkoner och änder). 35 miljoner husdjur som hundar och katter.

  Och detta i ett litet land med 11% av landytan skog. Så ser Holland ut på en karta med korrekta proportioner:

  Detta är mer än naturen kan klara och funkar bara med hjälp av teknik och kemi. Liknande situationer finns i flera länder även om Holland är extremt. Sverige har 69% skog. Procent skog i olika länder

      (Reply)

 57. Läste i en kommentar nyligen att Martin Luther inte ansåg att Hebreerbrevet, Uppenbarelseboken m.fl inte var Guds ord?.

  Man häpnar och tar sig för pannan! Har också hört ngn påstå att han även hade problem med judar.

  Håller f.n. på att gå igenom Hebreerbrevet och tycker att det är underbar läsning, där man får fantastisk undervisning om de heliga tingen och dess ordning.

  Hur kommer det sig att Martin Luther hade detta synsätt, vet man det?

      (Reply)

 58. Rolle,

  Det hände sig ganska tidigt i historien att det blev strid mellan så kallade kristna och judar. Precis var man skall placera den högmodia “kristna” kyrkans början är osäkert.

  Vi kan dock veta att Kyrkomötena ledde till ett ständigt ökande avstånd.

  1. Första konciliet i Nicaea 325. Se även Nicaea.
  2. Första konciliet i Konstantinopel 381
  3. Konciliet i Efesos 431
  4. Konciliet i Chalcedon 451
  5. Andra konciliet i Konstantinopel 553
  6. Tredje konciliet i Konstantinopel 680-681
  7. Andra konciliet i Nicaea 787

  Detta var ekumeniska träffar för att ena lärorna och så skapa en “Allmännelig Kyrka” vilket är synonymt med “Katolsk Kyrka”.

  Fientligheten mot judar och judendomens traditioner och högtider institutionaliserades redan på 300-talet.

  I samband med konciliet i Efesos importerade man helgon som substitut för de avgudar och gudinnor som dyrkades. Jämför gärna med texten i Apg. 19:23-41

  Min mening är att det var då man lade grunden för förärandet av Maria och att det blev ett substitut för Artemis och Diana och andra gudinnor.

  Runt år 1000 kan man tala om de Romersk Katolska Kyrkan. Det var allmän lära att Gud hade övergett projektet Israel och att Kyrkan var “det nya Israel”.

  I 5 Mos. 32:21 finns en profetia om detta: De har provocerat mig med gudar som inte är gudar, väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför ska jag provocera dem med det som inte är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk ska jag väcka deras förtret. 

  Paulus repeterar detta i Rom. 10:19  Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose: Jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede.  Alltså Kyrkans folk.

  Hur som helst, denna lära heter ersättningsläran och Luther var givetvis smittad av den läran. Vilket förklarar hans aversion mot judar som inte konverterade till kristendomen. Att Gud skulle ha vigt en bok i NT åt judarna (Hebreerbrevet) blir givetvis svårt att acceptera då. Och eftersom judarna är starkt presenterade i Uppenbarelseboken blir detta obegripligt när Gud redan har satt dem åt sidan.

  Sedan var ju en av de största stridigheterna RKK’s läror om att man kunde köpa lindring av straffet och plågan i skärselden samt att man måste förtjäna frälsningen genom gärningar.

  Därför ogillade Luther Jakob och Judas. Jakob är ju solklar med att “en tro utan gärningar är död”.

      (Reply)

 59. Nu avslöjar jag min okunnighet igen, men jag undrar hur RKK ser på judar idag. Är man som jude “rumsren” i kyrkans lära eller försvarar man Kyrkans ställning som det “andliga Israel”.

  Menar man på allvar att judarna har tjänat ut sin roll och att Kyrkan (RKK), är det som gäller?

      (Reply)

 60.  

  Rolle,

  I det Andra Vatikankonciliet, vanligtvis kallat Vatican II gjordes det lite halvhjärtade försök att korrigera historiska misstag.

  Eftersom Påven och Läroömbetet har 100% rätt när de uttalar sig i Encyklikor blir det ju lite knepigt när man sedan måste erkänna att man hade fel.

  Det kommer att dröja många generationer innan Ersättningsläran har försvunnit ur systemet. Jag tvivlar på att det kommer att ske i praktiken.

  Så visst menar man att det är Kyrkan och inte Judarna som gäller, men man säger det inte längre rakt ut.

  Maria är i praktiken fortfarande “Gudamodern” och judarna är “Gudamördarna”.

      (Reply)

 61. Rolle,

  Hej Rolle,

  Din undran fick mej att läsa på katolska kyrkans hemsida. En sak som står där är att man vill ha en interreligiös dialog. Tänker att om man vill ha det kan man inte blunda för judarnas tro i vilken utsträckning som helst utan att verka oseriösa. Därmed är det givetvis ett stort problem som RKK satt sej själva i när man å ena sidan vill vara det enda gällande och å andra sidan visa öppenhet mot andras tro. Ett knepigt läge som de själva får reda ut. I alla fall så gav din undran mej tillfället att återigen skriva “Israel” i sökrutan hos folkbibeln och när man bläddrar igenom de över 1500 träffar man får på Israel är inte RKK det första man kommer att tänka på precis. Många av Israelträffarna är i NT.

      (Reply)

 62. Rolle,

  Det var nog det otäckaste jag har sett på länge.

  En mish-mash av antisemitism, ersättningslära, konspirationsteori och förkastande av Gamla Testamentet.

  Jag kämpar med mitt samvete om jag bör släppa in länken.

  För tillfället har jag gömt den.

  Han säger på ett ställe att “Israel är världens värsta terroriststat”. Den röda tråden är att judarna beskylls för allt elände på jorden. Både historiskt och nu.

  Herren bevare oss!

      (Reply)

 63. Ber om ursäkt för att jag bryter in i seriösa samtal här men jag vill så väldigt gärna berätta hur det gick efter det att jag för en tid sedan på min blogg “lyckades” skriva två bloggposter utan att förknippa posternas innehåll med den rubrik jag satt på posterna. 🙂 Det har visat sej att jag tycker den där ofarliga “fadäsen” är extremt rolig! Tänk att sätta en rubrik och sedan skriva om någonting helt annat än vad rubriken säger. Jag har skrattat så djupt och länge åt det där och gör det ännu. Roliga saker bör man följa upp! Tack Jesus för humor och humör!

  https://forjesuskull.wordpress.com/2019/10/25/tradgardarna-i-paris/

      (Reply)

 64. Ulrika,

  Om en berömd person håller tal och irrar iväg i off topic tankar, brukar man kalla det med ett fint ord “Episk bredd”.

  Ordet syftar på att personen har en så bred allmänbildning att han/hon ser samband som andra inte ser.

  Om en vanlig knegare irrar iväg i off topic tankar, brukar man kalla det “Tankeflykt”.

  Ordet syftar på att personen inte kan koncentrera sig och hålla sig till ämnet.

  Du får väl själv välja etikett. 🙂

      (Reply)

 65. Kjell,

  Nu har min man läst texten om hästarna och menar att den är ett exempel på episk bredd. Han gillar texten men tycker inte den passar in på bloggen. Man kan skriva texter med episk bredd men då är det viktigt att läsaren kan ta till sej texten med ett episkt tankesätt annars skapar man bara tankeflykt.

  Så, då vill jag ju ta bort hästtexten och undrar när det är en lämlig tidpunkt för det med tanke på att jag här har torgfört den. Vad säger du/ni? Alternativt sitter jag nu med ansvaret att lägga till en del i texten med sensmoralen av texten så att läsaren kan få ut något av den.

      (Reply)

 66. Test – klicka på länken.

  I säger Jesus om sig själv “Jag är”. Han säger sig därmed vara Gud eftersom det är denna benämning Gud använder om sig själv i 2 Mos 3:14. BK skjuter dock klåfingrigt in några ord som saknas i grundtexten och tar därmed udden av Jesu oerhörda påstående:

  SFB: “… Jag Är, redan innan Abraham blev till.”

  B2k: “… jag är och jag var innan Abraham blev till.”

  Refo: “… Jag Är, innan Abraham blev till.”

  /Kjell

      (Reply)

 67. Pastor Berndt Isaksson skrev nyligen en viktig sak på sin blogg:

  “Uppdaterat den 21 jan 2020

  Låt ingen dupera er!

  Jag har noterat hur det blivit ganska vanligt att vissa predikanter menar sig fått profetiska tilltal från Gud och som de sedan ord för ord har tecknat ned på ett papper. Detta läser de sen upp inför sina åhörare, inte sällan med darr på rösten och lite ödesmättad bakgrundsmusik.

  Många godtrogna som säkert skulle hålla med om att även såna profetiska tal ska prövas, duperas ändå i praktiken till att tro att detta måste ju vara direkt från Gud: predikanten läser ju innantill vad Gud påstås ha sagt.

  Just detta innantill läsande från det upphållna pappret gör att vissa inte i praktiken prövar vad som påstås vara ett direkt tilltal från Gud. För hur ska man våga granska och pröva något om man samtidigt ska tro att predikanten nedtecknat ord för ord vad Gud sagt?

  Och kan predikanten dessutom hänvisa till ett exakt datum och klockslag då det påstådda budskapet gavs från Gud, så blir prövningen ännu knepigare… för de godtrogna.

  Låt ingen dupera er!

  Berndt Isaksson”

  Tack Berndt!

      (Reply)

 68. Ulrika4,

  Just vad gäller Den Helige Andes roll i våra liv och i församlingen tycks vägen vara mycket smal och dikena otroligt breda.

  Ena diket består i “karismaniskt” maktmissbruk och fejkande och andra diket i förnekande av Andens gåvor.

  I det “karismaniska” diket beskyller man det andra diket för att “släcka Anden”.

  1 Tess. 5:19-20 Släck inte Anden. Förakta inte profetior. 

  Och från andra diket kommer genmälet:

  Ef. 4:30 Och bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill till förlossningens dag. 

  Och man lägger till att:

  1 Kor. 13:8 Kärleken upphör aldrig. Men när det gäller profetior så ska de försvinna, eller tungotal så ska de upphöra, eller kunskap så ska den försvinna. 

  Tänk om nu i stället båda sidorna skulle ta följande ord på allvar:

  1 Tess. 5:21 Pröva allt, behåll det som är gott. 

  Ett exempel på “prövande” ges här:

  Apg. 17:10 Men på natten skickade bröderna genast iväg Paulus och Silas till Berea. När de kom dit gick de till judarnas synagoga. Dessa var mer vidsynta* än de i Thessalonike. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. 

  Det är så man prövar. Man forskar i Skrifterna för att se om läran och budskapet stämmer.

  Om det inte stämmer så förkastar man det och går vidare. Om det stämmer så dokumenterar man det och “behåller” det.

      (Reply)

 69. Den Svenska Pingströrelsens ledare, Daniel Alm, har skrivit en bok som heter “Tungotal, tänkande, tjänande”. I Dagen finns en positiv recension som i alla fall i skrivande stund är tillgänglig utan abonnement.

  Bokrecension: “Tungotal, tänkande, tjänande” av Daniel Alm

  ”Daniel Alms pingstbudskap kan sammanfattas på många sätt, men två viktiga punkter är kärlek i stället för rädsla och evangeliet som erbjudande och inte argument”, skriver litteraturvetaren Josefin Holmström, som imponeras av pingstledarens nya bok.

  I texten finns det ett stycke som får mej att fundera, och eftersom “tänkande” rekommenderas vill jag göra det här. Här följer citatet:

  Alm är noga med att snabbt peka på tungotalets gemensamhetsaspekt: det är en gåva till uppbyggelse för den enskilde kristne, visst, men det kan också hända att hon utan att veta om det ber för en bror eller syster på andra sidan jordklotet.

  Nog borde man väl åtminstone ge fakta eller bibelreferenser om man påstår att Gud Allsmäktig låter en svensk person tala ett språk han själv inte förstår så att det blir förbön för någon i Kina.

  När Jesus gav respons på lärjungarnas önskan att lära dem be, sade han bland annat: “Och när ni ber ska ni inte vara mångordiga som hedningarna, för de menar att de ska bli hörda för sina många ords skull. Ni ska därför inte likna dem. För er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom.” (Matt. 6:7-8)

  Fadern vet vad personen i Kina behöver. På vilket sätt skulle svenskens många obegripliga ord vara “till nytta” eller “behövas” i sammanhanget.

  Sorry, Daniel Alm, bevislasten är din.

  1. Var i Guds ord finns den text eller de texter som ens antyder att sådant kan eller bör ske?
  2. Vilka konkreta fakta antyder att detta verkligen sker?

  Som avslutning vill jag påpeka att jag tror att Den Helige Ande även i vår tid verkar genom människor och att Han verkar så att det blir till nytta. Tungotalet hör till dessa verkningar och finns med bland exemplen i 1 Kor. 12.

  Jag tror däremot inte att man gör Gud eller människor en tjänst om man romantiserar och fantiserar.

      (Reply)

 70. Kjell,

  Från 1 Kor 12:30 ” Inte talar väl alla i tungor?”

  Nu tänker jag drista mej till att generalisera. Jag tror att människor både i och utanför samfunden som tar sej “hjärtesaker och specialintressen” till en sådan nivå att man tappar både sakens plats i helheten och andra viktiga saker som tillhör helheten. Tungotalet har alltid varit en av pingstsamfundets hjärtesaker och uppenbarligen till en sådan nivå att man inte kan se dess rätta plats. För om jag inte missuppfattat alldeles så har nu pingstledaren tappat förståelsen för vad som är tungotal och vad som är bön. Tungotal är en gåva som några får och några får gåvan att uttyda talet. Just gåvan att uttyda har jag under alla år aldrig hört någon tala om. “Alla” ska tungotala men ingen uttyda. Halvsanningens lov! Bönen är en “allmän gåva” vilket kan kännas banbrytande för oss som suttit i lydiga rader och efter ett författat facit bett unisont på bestämda dagar och klockslag. Bön eller ritual kan man fråga sej. Ritualen “låser” tanken att man kan och får be själv innan och efter att en präst har stått 30 meter framför på ett guldsmyckat podie och med en melodi som bestämts på kyrkans årsmöte sjunger “Låtom oss be-he-d-jaaaa….”

      (Reply)

 71. Ulrika4,

  Kanske kan vara intressant att fundera på varför lärjungarna bad Jesus att lära dem be.

  Om Jesus hade gjort som nu för tiden och stått uppebart och bett (orerat?) hade de ju bara kunnat härma honom.

  Men det gjorde Jesus inte. Han gick avsides och bad avskilt från resten. Lärjungarna blev naturligtvis nyfikna på vad han sysslade med.

  Å andra sida tror jag inte att formulerade böner behöver undvikas. De kan vara till hjälp när sorg och stress finns med i bilden.

  Jag tycker om att börja min stilla stund med Herrens bön. Det samlar tankarna och sätter fokus på den stilla tiden.

  Det behöver inte vara så för alla. Låt oss inte förbjuda vällovliga handlingar och inte heller föreskriva ritualer.

      (Reply)

 72. Kjell/Ulrika
  Det är bra att ni tar upp dessa frågor!
  Själv kan jag dela med något som har präglat mig genom åren.
  Liturgi och bön i den Katolska kyrka liknade en del av kyrkor som vi möter här i Sverige med benämning ”Protestanter”
  Jag vill inte gå in på innehållet och till vem man ber. Det har du Kjell skrivit mycket om .
  Annars är jag skolad i Örebromissionen på Tjörn som blev mina första grunder i vandringen med Jesus. Så småningom blev det flytt till en Pingstförsamling där bönen och uttrycksätt var likvärdig.
  Själv har jag funderat på många gånger på hur det kom sig att där har man valt att uttrycka sig högt?
  Nu när jag är verksam i en Missionförsamling har jag fått förståelse på att människor uttrycker sig som det passar dem inom ramen för ordning och reda i en Gudstjänst.
  Jag kan gärna be högt om tillfället påkallas, men jag respekterar andra som inte vill göra sin röst hörd offentligt.
  På samma sätt gäller också det skrivna bönen, så länge man gör bönen till sitt.
  I 1 Sam kap. 1 läser vi om Hanna som hade nöd i sitt hjärta och bad till Herren stilla där knappt läpparna rörde sig.
  Men Hanna blev missförstådd och stämplad som om hon hade druckit och var påverkad av det.
  För att inte dra ut med texten, menar jag att hur vi än uttrycker oss så är det personlig bön mellan den som ber och Gud. Sen kommer något annat som har betydelse för deltagare i Gudstjänsten, nämligen, att vara vis och inte skrämma eventuella besökare. Det sistnämnda finns en hel del exempel på och som bär på rädslan att Gud är en straffets Gud som förstärks genom höga rop.

      (Reply)

 73. Ulrika4,

  Angående tungotal!

  1Ko 14:2  Ty den som talar tungomål, han talar icke för människor, utan för Gud; ingen förstår honom ju, han talar i andehänryckning hemlighetsfulla ord. 

  1Ko 14:4  Den som talar tungomål uppbygger allenast sig själv, men den som profeterar, han uppbygger en hel församling. 

  1Ko 14:13  Därför må den som talar tungomål bedja om att han ock må kunna uttyda. 
  1Ko 14:14  Ty om jag talar tungomål, när jag beder, så beder visserligen min ande, men mitt förstånd kommer ingen frukt åstad. 
  1Ko 14:15  Vad följer då härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag skall ock bedja med förståndet; jag skall väl lovsjunga med anden, men jag skall ock lovsjunga med förståndet. 

  När man talar tungomål han talar icke för människor, utan för Gud

  När man talar tungomål han talar i andehänryckning hemlighetsfulla ord.

  När man talar tungomål uppbygger allenast sig själv

  När man talar tungomål beder min ande, värt att beakta.

  Bb

      (Reply)

 74. Björn bloggaren,

  Jo, den biten är ju välkänd.

  Frågan är om en person i Hässleholm ber för en person i Kina utan att båda vet det.

  Jag kan inte hitta någon bibeltext som stöder det och eftersom bara Gud vet vad den tungotalande säger lär det knappast gå att påvisa något sådant med fakta heller.

  /Kjell

      (Reply)

 75. Kjell,

  “Jag tycker om att börja min stilla stund med Herrens bön. Det samlar tankarna och sätter fokus på den stilla tiden.”

  Förstår känslan. Mitt starkaste minne från sådant var när vi som barn samlades runt flaggstången på barnlägren och bad och sjöng innan frukost. Det var som att man fick lära sej i vems händer vi lade vår dag som låg framför.

  Luk. 11:2.”Då sa han till dem: När ni ber, så säg: Fader vår, som är i himlarna, helgat vare ditt namn. ”

  Inledningen på Faderns bön visar till vem man vänder sej. Till vem man ber. Vems namn man tillber. Jag tror att Jesus vill att man ska få ha den biten klar för sej innan man fortsätter bönen om förlåtelsen och det andra som han prioriterar som viktiga saker att kontinuerligt påminna sej om och “leva i.” “Förlåt oss” är något pågående.

  Min stilla stund handlar som vuxen mer om meditation. Att be vill jag bli bättre på. Jag samtalar ofta med Gud på dagarna men det är sällan stilla då. Det liknar nog mest “tvittrande.”

      (Reply)

 76. Ulrika4,

  Twittrande med Gud är bibelenligt.

  1 Tess. 5:16 Var alltid glada. Be utan uppehåll. Tacka under alla förhållanden, för det är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 

  /Kjell

      (Reply)

 77. Kjell,

  Bön är ett så mycket större område än vi ens kan tänka och bön i anden/tungor är en del av det och visst kan väl Gud använda en människa i Hässleholm i förbön för någon i kina utan att någon av dem vet om det.

  Bb

      (Reply)

 78. Björn bloggaren,

  Javisst kan Gud det. Gud kan göra allt som inte är logiskt nonsens.

  Men det är inte det som är frågan här!

  Frånsett fantasier och flum måste den som påstår sådant vara beredd att åtminstone visa texter ur Bibeln som stöder ett sådant påstående.

  Den som är beredd att “pröva” som de trogna i Berea bevaras från en massa osunda fantasier.

  /Kjell

      (Reply)

 79. Kjell,

  Räcker inte de bibelcitet jag redan givit, när jag talar i tungomål beder min ande, jag vet inte vad jag ber om, hemlighetsfulla ord, om jag inte får uttydning vill säga?

  En fråga, fanns det bibliskt stöd för att det var från Gud när Elisa hällde salt i en bäck för att den skulle bli ren, eller en träbit i vattnet för att yxjärnet skulle flyta upp?

  Jag håller med om att biliskt stöd är viktigt, men enligt min syn på skriften och i skriften, så agerar många utan bibliskt stöd, även Jesus gjorde det. Var står det ex att man skall kleta lera på ögonen för helande av blinda? ingen stans mig veterligen!

  Hur prövar man då dessa exempel, eller andra saker som inte står i bibeln?

  Bb

      (Reply)

 80. Björn bloggaren,

  Nej, Björn, det räcker verkligen inte. Varken logiskt eller ens “religiöst”.

  Jag vet inget om Daniel Alm, men att han är helt ute i fantasin med sitt uttalande vet jag säkert.

  Du vet det också om du vill vara ärlig mot dej själv för du skriver:

  1. När man talar tungomål uppbygger allenast sig själv.

  2. Man talar hemlighetsfulla ord.

  Hässleholmaren (enligt Alm) uppbygger sig själv genom att be hemlighetsfulla ord så att en kines blir välsignad???

  Jag tror verkligen inte att man gör Gud en tjänst genom att hitta på romantiska fantasier.

  1 Kor.4:6 Men detta, bröder, har jag tillämpat på mig och Apollos för er skull, för att ni ska lära er av oss att inte tänka utöver det som är skrivet, för att ni inte ska bli högmodiga mot varandra, för den enes eller den andres skull. 

  Judas 1:3 Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

  Du undrar: Hur prövar man då dessa exempel, eller andra saker som inte står i bibeln?

  De exempel du har givit beskriver händelser. Inte doktriner. Inte läror.

  Den som börjar spotta på lera och smörja i ögonen på blinda och påstår att detta är Bibelns lära, han är ute ock cyklar. Det är ju precis så Katolikerna gör i en massa av sina utombibliska läror. De gör höns av fjädrar.

  PS. Kolla även denna länk: https://niwega.net/2011/06/03/nar-far-man-bedja/#comment-13910

      (Reply)

 81. Kjell,

  Du skriver: De exempel du har givit beskriver händelser. Inte doktriner. Inte läror.

  Förvisso är det händelser, men dock händelser där Gud var inblandad och frågan är hur och varifrån Elisa och Jesus fick dessa utombibliska/Torah ideer och frågan är hur i hela friden de vågade göra efter dem om det inte fanns skriftstöd?

  Bb

      (Reply)

 82. Björn bloggaren,

  Mitt förslag är att du och jag stannar här.

  Vi talar förbi varandra på totalt olika nivåer.

  Hur Herren vill bevara dej och mej får bli Hans problem.

  Jag vet ingen lösning på vårt totala kommunikationsproblem.

  /Kjell

      (Reply)

 83. Kjell,

  Jag tror inte vi talar förbi varandra, kan vara så att du inte ser, eller förstår vad jag menar.

  Jag skall ta ett exempel: Det enda som står skrivet att de troende skall göra, när det gäller sjuka är att lägga händerna på de sjuka, det var Jesu egna ord.
  Under en hemgrupp ger Anden mig ett kunskapens ord om att någon i gruppen har problem med handleden. Jag påtalar detta och en kvinna ger sig till känna. När vi skall be för kvinnans handled manar Anden mig till att tala till sprickan i hennes handled att läkas med hast, jag gör så och kvinnans handled blev omedelbart hel. Detta är en sann händelse som hände för ca 32 år sedan. Ok, nu till själva problematiken. Jag var vid detta tillfälle relativ nyfrälst och hade inte så mycket kunskap om vad man fick och inte fick göra, eller vad som var skriftenligt.

  Efter dagens information om att det typ måste styrkas i skriften så hade jag varit utanför skriftens gränser, så hur skulle jag gjort idag? Vara Anden lydig, eller bokstaven trogen?
  Och det är här jag menar många misstar sig, de säger, står det inte i bibeln så är det fel.

  Men vad säger skriften? 1Jh 2:6  Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade. 

  Ok hur vandrade Jesus, du vet ju vad Jesus själv sade, jag kan bara göra det fadern visar.
  Joh 5:19  Då talade Jesus åter och sade till dem: “Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Sonen kan icke göra något av sig själv, utan han gör allenast vad han ser Fadern göra; ty vad han gör, det gör likaledes ock Sonen. 

  Jesus gör alltså vad han ser, eller vad fadern uppenbarar för honom. Är det då fel att göra saker som inte står i biblen om det är Gud som visar det? Nej jag menar att det inte är det, vi skall ju vandra på samma sätt som Jesus gjorde.

  Kjell, jag vet att du anser att detta är klassisk trosundervisning, tja kanske det, men skriften gäller väl alla även missionsförbundare som inte tror på troläran, men tro på det som står skrivet.

  Jag håller med om att skriftens grund är det viktigaste vi har och så skall det förbli!

  Bb

      (Reply)

 84. Ulrika4,

  Om du läser Björns reaktion alldeles ovanför din kommentar så kanske du kan se att vi talar om “totalt” olika saker.

  Frågeställningen började med Daniel Alms påstående.

  När samtal spretar isär och förlorar tråden betyder det att man talar förbi varandra.

      (Reply)

 85. Minst 20 trampades till döds vid gudstjänst

  Herren näpse alla dessa charlataner som säljer “Guds välsignelser” för egen vinning!

  Visst skulle jag vilja vara skarpare, men Guds Ord förbjuder mej att uttala det som stormar i mitt inre med förbannelser.

  Förbannelserna är Guds egen domän. Han tar hand om alla som inte vill vara hans och tillhöra Sanningen.

  Även Dagen rapporterar:

  20 trampades till döds vid gudstjänst i Tanzania

  Pastor Boniface Mwamposa har lockat stora folkmassor genom att lova rikedom och bot mot sjukdomar för dem som går på det han beskriver som “välsignad olja” under hans predikningar. Antalet så kallade framgångsteologiska pastorer har ökat markant i Tanzania de senaste åren. De brukar lova sina följare en väg ut ur fattigdomen och erbjuda olika mirakelkurer.

      (Reply)

 86. Kjell,

  Ibland läser vi och ser och ibland läser vi och ser inte och jag tror att du missat något i texten du länkade till.

  Jag skriver här, men du kan flytta min kommentar om du vill till den andra sidan.

  – Javisst talade Jesus till de 11 apostlarna i Mark 16 och det var dem han sände ut med ett uppdrag.
  Upprdaget var: Mat 28:19 Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,
  Mat 28:20 lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.

  man kan också säga att Jesu befallning var: lär dem göra allt jag lärt er och att hålla något som Jesus sagt är att göra det han sagt.

  Mar 16:16 Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd.
  Mar 16:17 Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål,

  Läser man om vilka som skall bli frälsta genom tron och dopet, så är det de som inte tror. Jesus tala alltså om otroende människor. Vidare i nästa vers fortsätter Jesus och talar om dem som kommit till tro och vilka tecken som skall följa dem.

  Jesus talar till apostlarna om vilka tecken som skall följa de som kommit till tro på Jesus. Jesus talar inte enkom till apostlarna om vilka tecken som skall följa dem, här tar många miste.

  Om Jesus bara menat apostlarna hade han inte sagt: dessa tecken skall följa dem som tror, utan dessa tecken skall följa er som tror.

  Ordet dem betyder Jesus utvidgar från en liten grupp, de 11 till en utvidgad grupp, alla som tror på Jesus.

  Dem som tror, eller de som tror är en nyckel till att förstå att Jesus inte enbar menar apostlarna.

  Joh säger samma sak: Joh 14:12 Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern

  Jesus talar till apostlarna men vidgar till den som tror, inte den av er, utan den som tror, alltså alla som tror.

  Dem, Den och tror ger en bättre förståelse för vad Jesus säger, annars blir det förvirrat.

  Så ser jag på dessa texter, har jag fel så får jag ödmjuka mig!

  Bb

      (Reply)

 87. Björn bloggaren,

  Det finns många som vill tolka Markus 16:18 som du. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.

  Det finns till och med sekter i USA (var annars) där man leker med giftormar för att bevisa hur “troende” man är. Men faktum är att de tecken som beskrivs hör till Apostlarnas tecken.

  Ja, utom det att lägga händerna på sjuka, säger du. Ditt dilemma är att om du anser att alla troende kan bota sjuka genom att lägga händerna på dem så är det väl tydligt av fakta att endera finns det nästan inga troende eller så funkar det inte. För faktum kvarstår att helandeunder är sällsynta.

  Det funkade dock för Apostlarna och ett antal personer som fick ett specifikt uppdrag.

  Varför skrev Paulus detta till Timoteus? 1 Tim. 5:22  Var inte för snabb med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

  Helandeunder sker!

  Vanligtvis utan tam-tam och fanfar och vanligtvis inte i så kallade “helandemöten” där “fantastiska apostlar” sköter föreställningen.

  Kort och gott, fakta talar emot din tolkning. Och enligt min mening talar även det totala textsammanhanget i Markus 16 mot din tolkning. Jag håller dock med dej att verserna 16, 17 och 18 isolerat från resten kan tolkas som du tolkar dem.

      (Reply)

 88. Kjell,

  Du skriver: Det finns till och med sekter i USA (var annars) där man leker med giftormar för att bevisa hur “troende” man är. Men faktum är att de tecken som beskrivs hör till Apostlarnas tecken.

  – Att det finns människor som frestar Herren i USA motbevisar inte att det är de som tror som dessa tecken skall följa.

  Du skriver även: Ditt dilemma är att om du anser att alla troende kan bota sjuka genom att lägga händerna på dem så är det väl tydligt av fakta att endera finns det nästan inga troende eller så funkar det inte. För faktum kvarstår att helandeunder är sällsynta.

  – Kjell, det är inte detta jag talar om, utan jag talar om vilka tecken som skall följa dem som tror, inte om huruvida om det funkar eller om helandeunder är vanliga.

  Det finns många kristna idag som tror på Jesus men som inte har en övertygelse om att Gud vill använda dem till att bota sjuka och det är därför man sitter i kyrkbänken och tittar varandra i nacken.

  Och det sista: Kort och gott, fakta talar emot din tolkning.

  Jag tror att du har fel angående fakta, det finns väldigt många människor som blivit botade av Jesus genom lekmän och det sker idag, men inte så mycket som igår.

  Problemet varför det inte sker så ofta idag är just tron, Men jag tror på Jesu ord i Mark 16 och Joh 14 och handlar på det när tillfälle ges.

  Bb

      (Reply)

 89. Kjell!

  I natt kom några frågor upp i mitt sinne som jag vill ställa dig.

  Utifrån denna bibeltext nedan kan man uppfatta det som att nådegåvorna är det som Jesus beskriver i Mark 16.

  1Ko 12:4  Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme. 
  1Ko 12:5  Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme. 
  1Ko 12:6  Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla. 
  1Ko 12:7  Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta. 
  1Ko 12:8  Så gives genom Anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord, 
  1Ko 12:9  åt en annan gives tro i samme Ande, åt en annan givas helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande, 
  1Ko 12:10  åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när någon talar tungomål. 
  1Ko 12:11  Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han, alltefter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva. 

  Min fråga utifrån detta är, hade apostlarna någon annan utrustning och kraft än vad detta textavsnitt visar?

  Det står att gåvorna ges åt var och en och det står också att vi skall vara ivriga att få nådegåvor.
  1Ko 12:7  Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta. 
  1Ko_14:1  Faren efter kärleken, men varen ock ivriga att undfå de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

  Gäller detta bara apostlarna, eller gäller det alla?
  Om det gäller alla så uppfattar jag det som att de som har nådegåvor också kan göra det som nådegåvan innefattar, ex kraftgärningar.
  Om det bara gäller apostlarna, så utesluter det att vanliga kristna kan bota sjuka, profetera, driva ut andar, osv.

  Om jag som vanlig troende ber för en sjuk och denne blir frisk, så enligt min förståelse av texten ovan, så är det Anden som uppenbarar sig genom helandets gåva.

  Hur tänker du?

  Bb

      (Reply)

 90. Björn bloggaren skrev: “Det står att gåvorna ges åt var och en och det står också att vi skall vara ivriga att få nådegåvor.”

  Svarar först på denna. Svaret finner du här.

  Hur strävar man?

  Texten i Korinterbrevet riktar sig inte till Apostlar och Profeter utan till vanliga församlingsmedlemmar.

  Återkommer om det.

  /Kjell

      (Reply)

 91. Kjell,

  Du skriver: Texten i Korinterbrevet riktar sig inte till Apostlar och Profeter utan till vanliga församlingsmedlemmar.

  – Precis och jag ser fram mot ditt svar, men du får min syn först.
  Just nu orkar jag inte sätta mig in i grundtextens betydelse av ivrig, sträva och strävan, men när jag själv såg detta ord så började jag be Gud om att få nådegåvor och jag har fått också.

  Jag menar att Andens sätt att uppenbara sig sker både genom tjänstegåvorna och lekmännen. Det är ju genom just nådegåvorna Anden verkar och det genom vem han vill.
  Skilnaden är möjligen att aposteln och profeten har har fler gåvor än lekmannen i sin uppsättning av gåvor.

  Bb

      (Reply)

 92. Björn bloggaren,

  Du skriver: “Skilnaden är möjligen att aposteln och profeten har har fler gåvor än lekmannen i sin uppsättning av gåvor.”

  Nej, skillnaden är inte kvantitativ utan kvalitativ.

  Apostlarna blev utrustade och delegerade att agera på eget initiativ så länge de agerade i trohet och förtroende. Se Markus 16.

  Lekmän som utan förtjänst får vara redskap åt Den Helige Ande agerar på Andens initiativ.

  Ordet “gåva” δωρεά finns inte i Första Korinterbrevet. Inte dess böjningsformer heller (G1431, G1432, G1433, G1434 och G1435).

  Översättningar talar om gåvor i 1 Kor. 12 men det handlar om något man blir “begåvad” med “till nytta”, alltså för en specifik uppgift eller händelse.

  Visst kan en lekman få bära fram en profetia, ja kanske få bära fram profetiska tilltal vid flera tillfällen. Men han blir aldrig en Profet. Det är Den Helige Ande som delar med sig precis som Han vill.

  Den gåva vi får är Den Helige Andes närvaro eller inneboende. Han kan sedan utan vår egen förtjänst verka genom oss. Därför kallas det “nådegåvor”. Men lägg märke till att ordet χάρισμα är härlett från ordet χάρις uttrycker glädje och tacksamhet samt handlar om något man inte kan förtjäna.

  Vill ännu en gång mana dej att läsa Hur strävar man?

  Utan förståelse för hur man “strävar” och är “ivrig” och vad det innebär kan man inte tolka 1 Kor. 12 rätt.

      (Reply)

 93. Kjell,

  Sträva är att helhjärtat vilja något, men det är ett sidospår från det vi diskuterar.

  Du skriver: Apostlarna blev utrustade och delegerade att agera på eget initiativ så länge de agerade i trohet och förtroende. Se Markus 16.

  Detta var det konstigaste jag hört, agera på eget initiativ, oj oj då känner du inte Guds krav på lydnat och krav på att inte agera på eget initiativ. Var i Mark 16 står det att apostlarna får agera på eget initiativ?

  Menar du att apostlarna har mindre lydnadskrav än Moses och alla andra profeter i GT, nej så är det inte, profeter som inte lyde Gud blev dödade, se Gudsmannen från Juda.
  Moses missade att komma in i landet pga olydnad, eller som det kallas otro.

  Fast jag kanske inte fattar vad du menar, så du får i så fall förklara.

  Lekmän som utan förtjänst får vara redskap åt Den Helige Ande agerar på Andens initiativ.

  – Att agera på Andens initiativ är lydnaden Gud vill ha hos både apostlar, profeter och lekmän.

  Bb

      (Reply)

 94. Björn bloggaren,

  Eftersom du har svårt att förstå skrift och envist anser artikeln om strävande är en bisak ger jag dej en sista kortis. Sedan lägger jag av.

  Markus 16:14-20  (Den röda texten är min rubrik, den blå texten är bibelcitat.)

  Jesus klandrar de elvas otro.
  Senare uppenbarade han sig för de elva när de låg till bords, och förebrådde dem deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. 

  Jesus ger uppdrag att predika evangelium för folken.
  Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 

  Och detta är evangelium.
  Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. 

  Jesus ger exempel på vad elva kan räkna med om de “tror”, alltså är trogna och har förtroende för Herren.
  Och dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta upp* ormar och om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. 

  Jesus tas upp till Himlen.
  Därefter, sedan Herren* hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. 

  De elva lydde, agerade enligt uppdraget i trohet och tecken och under skedde.
  Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen. 

  Att “agera i trohet och förtroende” till Herren är att “lyda Gud”.

  Som du själv också konstaterar: “Fast jag kanske inte fattar vad du menar, så du får i så fall förklara.

  Jag repeterar därför mitt förslag (som nu är ett beslut) att du och jag stannar här.

  Vi talar förbi varandra på totalt olika nivåer.

  Hur Herren vill bevara dej och mej får bli Hans problem.

  Jag vet ingen lösning på vårt totala kommunikationsproblem.

      (Reply)

 95. “Han pratade så konstigt – men här är jag!”

  När jag häromdagen satt i väntsalen på en tågstation kom det en ung flicka och satte sej framför mej. Vi hade mötts kort innan på perrongen men sedan skilts åt då jag valt att gå in i väntsalen för att värma mej. Nu kom hon efter och började berätta och fråga saker. Bland annat berättade hon att hon gått till en gudstjänst i en av församlingarna där hon bor och hur hon upplevde att predikan hade varit så konstig. Det var “kapitel där ” och “verser här” och hon begrep ingenting. Efter en liten stund frågade jag henne hur det kommit sej att hon gick till gudstjänsten och då svarade hon :

  -Jag gick bara dit och sade “Här är jag.”

  Det här har gripit tag i mej. Det är ju precis så längtan efter Gud kommer till uttryck. “Här är jag, så som jag är. Möt mej!”

  Jag berättade för flickan att min erfarenhet av predikningar är att de kan vara mycket olika beroende på vem som predikar, så ge inte upp!

  -Som i skolan. Vilken lärare man har, sa flickan.

  -Precis så, sa jag.

  Om du som jag fick den stora glädjen att möta läser det här eller känner igen dej i flickans berättelse vill jag nu berätta en mycket viktig sak för dej. Med Gud får man vara den man är utan att det blir konstigt. När man pratar med Gud, det som i bibeln heter bön, vill Gud att vi pratar med honom som när man pratar med en bästa vän. När Jesus lärde människor att be sa han bland annat så här: “Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna.”

  Så där sa han för att det var många som rabblade på med många och tomma ord som egentligen inte var samtal med Gud. Man behöver inte ens säga ord om man inte vet vad man ska säga utan Gud vet vad man tänker och behöver. Han vill bara mötas. Därför kan man be tyst inombords när som helst man behöver. Kanske bland människor som gör saker med en som gör att man behöver hjälp just då. Då kan man be tyst inombords “Gud hjälp mej nu. Vad ska jag göra vad ska jag säga?” Då är han med dej i ditt samtal med honom och du lär dej att lyssna på vad han säger. Och läs bibeln även när det känns konstigt vad pastorn säger med kapitel och verser. Då kan du börja prata med pastorer och andra i församlingarna om det du läser. De finns till för dej och känner du dej inte hemma någonstans går du till nästa församling. Det är som med skolor och klasser. Ibland tvingas man byta. Men Gud är alltid samma och han vill ha dej i sitt liv.

      (Reply)

 96. Har vi vänner som driver restaurang?

  Företagarhjärnan kommer här med ett tips. Byt ut vuxenerbjudanden mot barnkalas och barnjulbord! De yngre barnen som får gå i skolan smittar ju inte och det är barnen som behöver få mest kontakt med andra samtidigt som barnkalasandet bromsats upp i hemmen. Att lämna och hämta ett gäng 8-åringar hos en snart konkursande restaurangägare som ordnar barnkalas blir ju som att lämna och hämta barnen i skolan. Nu är kreativitetens tid! Ös på!

  Vuxna som håller avstånd kan ju för allan del hjälpa till före och efter kalasandet hos restaurangägaren.

      (Reply)

 97. Jag vill varmt rekommendera en dokumentär som sänds på svtplay just nu. Hela dokumentären i sin helhet är mycket sevärd med många viktiga inslag om människan. Måste man prioritera sin tid vill jag nog då främst hänvisa till slutet av dokumentären där människorna med funktionshinder kommit fram till sitt slutmål, en cat (modevisningsshow) i New York för att visa sina jag. Den här gången handlar dock inte uppvisningen om mode utan om helt andra saker. “Showen” inleds med att Ida som har Downs syndrome visar upp sej i en tvångströja (från psykiatrin) och dansar sej från fångenskap till friheten att vara sej. Årets absoluta tv-hit är förmodligen redan framförd!

  God fortsättning alla!

  https://www.svtplay.se/video/29493964/catwalk-fran-glada-hudik-till-new-york

      (Reply)

 98. Likheterna med gamla Rom fortsätter

  ” Maktskiftet i USA
  25 000 militärer ska skydda Joe Biden”. SVD

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *