Netikett

Netikett betyder ungefär “etikett på nätet” och handlar om uppförande i enlighet med Lukas 6:31 “Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem.”

Det har visat sig att regler inte funkar och oftare leder till förvirring och motvilja än att de är till nytta.

Jag skrotar härmed alla kommentarsregler och byter ut dem mot en enda.

1. Kommentarer jag anser onyttiga eller olämpliga kommer jag att vägra.

Kanske efter kommunikation, kanske på egen hand.

Helt subjektivt.

/Kjell

Visits: 173

One thought on “Netikett”

Comments are closed.