Hedningar i Jerusalem

Kampen i Mellanöstern är en andlig kamp. Det handlar inte i första hand om lite land. Det är viktigare än så. Det handlar om att historiens Gud kommer att göra ett avslut. Hur det kommer att gestaltas har vi inte mycket av detaljkunskap om men vi har fått veta tillräckligt för att förstå att vi nalkas tidens avslutning med stormsteg.

”Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk, dit de har vandrat bort. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. Jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg. En och samma kung skall de alla ha. De skall inte mer vara två folk och inte mer vara delade i två riken. Och de skall inte mer orena sig med sina avgudar och vidrigheter och med alla slags överträdelser. Jag skall rädda dem från alla orter, där de har syndat, och skall rena dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud”. (Hes 37:21-23)

Först hämtar han folket från alla länder, sedan renar han dem, Mellan dessa händelser ligger en svår tid för Jesu lärjungar innan den allmänna ”hemfärden”. Herren tar inte lätt på synden, det borde inte heller vi göra.

När hedningarna samlas mot Jerusalem för slutstriden ser de inte att det folk som Gud utvalde fortfarande är hans egendomsfolk. När Jesus plötsligt står där på Oljeberget blir det en chock inte bara för judarna utan väl så mycket för de hednafolk som samlats mot Jerusalem. De har befunnits strida mot Herren själv.

”På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.”

Domen över Israel är en dom till liv, inte förkastelse. När nådens och bönens Ande utgjuts över Israel öppnas folkets ögon och man ser sin Messias För att stryka under att Gud kan frälsa där det för våra ögon ser omöjligt ut skall vi se vad Paulus har att säga om sitt eget folk – Israel:

Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.”  (Rom11:25-27)

När kommer allt detta att ske? Jesus talade mycket om att det skall ske, inte när. Men han gav oss ett antal tecken som förebådar han återkomst Israel är ett sådant. Många har faktiskt kopplingar till Israel.

Stig Melin

Views: 52

2 thoughts on “Hedningar i Jerusalem”

 1. Jag har kommit överens med Kjell om att publicera några artiklar om Israel under rubriken “Gästbidrag” i hans blogg. De har blivit tre stycken hittills att ta del av för den som är intresserad. Israel är ju ett stort och aktuellt ämne och kan bli föremål för många åsikter.
  Välkomna att ta del.

      (Reply)

 2. Tack för artikeln Stig.
  Jag längtar efter den dagen, då i får se alla löften till Israel uppfyllas! Vilken fantastisk Gud vi har! Och vilken förmån att få nåden att tillhöra honom.

  Löftena är underbara, och visar hur löftena de står kvar. Till Israel.

  Det förekommer vidlyftiga spekulationer av ersättningskaraktär, som går ut på att löften och förbund knytits till USA snarare än Israel.
  Man spekulerar att One World Trade Center skulle vara förödelsens styggelse, och att vi redan är inne i den sista vedermödan.

  Andra varianter av ersättningslära har förts fram, med Sverige i centrum istället. Alla dessa ‘profetior’ missar målet.
  När Herren säger Israel, så menar Han Israel.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *