VAD ÄR EN VILLOLÄRA – VEM ÄR VILLOLÄRARE? del 1

Med anledning av den debatt som förs, vill vi utifrån skriften, se närmare på vem som är en villolärare, och vad det är, som kan betecknas med termen villolära. Jesus använde aldrig uttrycket villolära eller villolärare, utan talade om, att falska profeter eller falska frälsare skulle uppträda och försöka bedra dem, som tillhör Gud.

”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.” Matt 7:15. ”Många falska profeter skall framträda och bedra många.” Matt 24:11. ”Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda.” Matt 24:24.

Paulus har en intressant beteckning på dem, som på nytt ville införa judaistiska traditioner och ritualer i den kristna församlingen. Han kallar dem för ”hundar och skadegörare”. Se Fil 3:2. Johannes talar om, att det skall uppträda antikrister redan frän början och sedan rakt igenom kyrkans tidsålder, så själva termen villolärare tycks vara en efterkonstruktion, som inte har något bibliskt ursprung.

Om vi nu skall analysera dessa, som Jesus betecknar som falska profeter eller falska frälsare, så läser vi vidare i Matt 7. ”På deras frukt skall ni känna igen dom …inte alla som säger Herre, Herre till mig skall komma in i himmelriket utan bara de som gör min himmelske faders vilja”. Av detta bibelställe kan vi dra två slutsatser:

1. Gud är inte intresserad av gärningar i första hand utan av den inre förvandligen i den kristne. Frukten.

2. Gärningarna i sig, även om de är andliga, säger inget om personens andliga status eller ställning inför Gud.

Det är som synes viktigare att LÄRA KÄNNA Gud och förvandlas än att GÖRA saker för honom. Andens frukt har således stor betydelse för en kristen medan Andens gåvor har mindre betydelse.

Utifrån meningen ”bara de som gör min himmelske faders vilja”, måste vi dra slutsatsen, att man inte kan ta sig ett uppdrag utan Guds sanktion. Uppdraget måste vara givet av Herren.

I apostlagärningarna 20:29 säger Paulus, ”Jag vet att när jag lämnat er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er. Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida”.

En villolärare eller falsk profet är alltså någon, som har varit en äkta lärjunge, men som gått fel, och av något skäl nu bedrar sina syskon. Bilden är mycket dramatisk, då ju en varg, som tränger in i en fårflock dödar och inte skonar ett enda får. När det gäller en villolärares framfart i den kristna församlingen, så kan det ju inte vara fråga om den fysiska döden utan om den andliga.

En villolärares målsättning är således att döda den sunda andliga insikten och det sanna andliga livet. Han vill föra in främmande läror, som i slutändan dödar ”fåret”. Han vill dra bort lärjungarna från sanningen och få dem att följa honom, så att han/hon sedan kan utnyttja dessa. Ofta går det till så att vargen fångar fårens uppmärksamhet genom att betona något som inte är centralt i evangeliet, men ändå sant.

I Efesierbrevet 4 läser vi ”Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund”. Här framhåller Paulus vikten av att vi verkligen arbetar på vår frälsning, så att vi inte längre är barn i Kristus utan har mognat, så att vi kan urskilja, det som är en villolära. Om vi inte är aktiva i den kristna mognadsprocessen, så kommer vi att drivas mot den andliga döden av dessa vargar i fårakläder.

Om vi nu gör en sammanfattning utifrån dessa bibelord och ytterligare inkluderar det som Paulus, Petrus och Johannes tar upp i sina brev, så kan vi konstatera följande:

1. En falsk profet eller villolärare är någon, som tar sig ett uppdrag utan att Gud har kallat honom.

2. En falsk profet eller villolärare är någon som bedrar, har falska motiv och skaffar sig egna fördelar på ”fårens” bekostnad. Detta kan vara: Pengar, Inflytande, Makt, Position, Ära, Tjänst och Egenbekräftelse.

3. En falsk profet eller villolärare bedårar och bedrar ofta genom under och tecken eller andra ”andliga gåvor” i syfte att bekräfta sitt uppdrag. Han försöker tränga sig fram och övertyga genom kvantitet istället för kvalitet.

4. En falsk profet eller villolärare vill införa främmande läror eller återinföra det som är överspelat och tillhör det gamla förbundet. Se Heb 8:13 och Bergspredikan ”Ni har hört att det blev sagt till fäderna…… men jag säger er.”

5. En falsk profet eller villolärare vill väcka sensation och ställa sig själv i centrum. Hans motiv är inte att bygga upp, varna eller hjälpa sina syskon utan att själv framstå som unik och speciellt andligt begåvad.

Se även de inspelade budskapen under rubriken Villolära på vår hemsida,

Erik Axelsson

Visits: 54

3 thoughts on “VAD ÄR EN VILLOLÄRA – VEM ÄR VILLOLÄRARE? del 1”

 1. En skribent på en annan blogg undrade varifrån jag fått detta och om inte dessa två punkter var något som var mina egna tankar.

  3. “En falsk profet eller villolärare bedårar och bedrar ofta genom under och tecken eller andra ”andliga gåvor” i syfte att bekräfta sitt uppdrag. Han försöker tränga sig fram och övertyga genom kvantitet istället för kvalitet”.

  5. “En falsk profet eller villolärare vill väcka sensation och ställa sig själv i centrum. Hans motiv är inte att bygga upp, varna eller hjälpa sina syskon utan att själv framstå som unik och speciellt andligt begåvad”.

  Jag gav följande svar på detta:

  Min erfarenhet ifrån församlingsliv, konferensliv etc. gör att jag kan påstå att det finns s.k. profeter, som genom att vara högljudda eller som genom upprepningar till varje pris vill föra fram “sitt” budskap.

  Trots att församlingsledning och övriga i församlingen med tålamod och kärlek förmanat, manat och varnat har man ändå trängt sig fram. Jag har bevittnat hur falska profeter blivit bortlyftade från podiet och portförbjudna i kyrkan.

  Ett annat exempel: I en pastorkonferens började två pastorer att högljutt profetera på samma gång. Det sunda hade ju varit om någon av dem upphört med “sitt” budskap men så skedde ej. Båda försökte överrösta den andre och det hela blev till löje och förstämning.

  Det är sådana saker som handlar om att tränga sig fram och försöka övertyga med kvantitet i stället för kvalitet.

  Vill också tillägga att i det nya förbundet så är inte Gud beroende av någon speciell profet utan han vill använda hela Kristi kropp och kan använda flera till att föra fram ett angeläget budskap.

  Nåd och frid till er alla!

      (Reply)

 2. “En villolärare eller falsk profet är alltså någon, som har varit en äkta lärjunge, men som gått fel, och av något skäl nu bedrar sina syskon.”

  Ytterst är det omöjligt att veta hur äkta någon är som lärjunge. Där tror jag endast Herren kan göra en bedömning. Men utifrån min lilla värld tror jag att det finns de som lyckas göra en ganska stark karriär bland kristna utan att de själva har en personlig relation med Jesus. Människor som bara lärt sig spelreglerna, retoriken osv osv inom församlingen i tillräcklig stor omfattning för att se hede-rliga ut. Det kan även vara så att en uppriktig Jesusälskande människa far vilse mest hela tiden för att den är herdelös. Ja, då ser Jesus det och öser säkert extra nåd över den människan. Det blir frukterna av var o ens val som vi får bedöma. Främst hos oss själva.

      (Reply)

 3. Ulrika

  Tack för dina reflektioner. Det ord jag citerade från Apg. 20 handlar ju om hur någon eller några som faktiskt varit på vägen överger densamma och blir till falska profeter. Deras uppriktighet från början kan naturligtvis diskuteras, men vitsen är ju att se att faran inte kommer utifrån utan innifrån.

  Jag tror att vi är överens om att bibelkunskapen är mycket skral hos de flesta kristna idag och att standarden i kristenheten också därför är undermålig. Detta bidrar i allra högsta grad till att villfarelser av allehanda slag kan få grepp om så många kristna.

  Guds nåd önskar jag dig! Erik.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *