Nya förbundet Överlämnad åt döden

Nya förbundet Överlämnad åt döden

David Wilkerson 1999-01-10

http://media3c.tscnyc.ws/1999/01/10s1/19990110s1.wmv

”Överlämnad åt döden, jag vill att ni följer med mig till apostlagärningarna 2 är ni snälla, Apg 2, om ni går till Times Square Church tar man med sig sin bibel, alla som kommer till Times Square Church tar med sin bibel för vi är en bibeltrogen kyrka, vi följer Ordet, Apg 2a kapitlet vi börjar i vers 22

22 Ni män av Israel! Hör dessa ord:

Jesus från Nasaret, en man som inför er har blivit bekräftad av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, som Gud gjorde genom honom bland er, som ni också själva vet.”

23. Honom som blev utlämnad åt er genom Guds bestämda rådslut och vetskap i förväg, har ni tagit* och med onda mäns händer korsfäst och dödat.

24. Honom har Gud uppväckt, efter att han hade löst dödens smärtor, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av den. Apg. 3:15, 4:10, 10:40, 13:30f.

Gå vidare med mig till 2a Kor är ni snälla 2a Kor 4 kapitlet, bläddra höger ni som är nyomvända, bara några böcker åt höger, 2a Kor 4 kapitlet vers 10-11, jag väntar tills ni har hittat.

Börja och följ med,

10 Vi bär alltid Herren* Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår kropp. Rom. 8:17. 2 Kor. 1:5. Gal. 6:17. 2 Tim. 2:11-12. *UN utelämnar: Herren

11. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vårt dödliga kött. Ps. 44:23. Matt. 5:11. Rom. 8:36. 1 Kor. 15:31, 49. Kol. 3:4.

Låt oss be, ”himmelske Fader tala från himmeln idag, kom över mig med kraften i smörjelsen av den Helige Anden, Herre jag kan inte tillföra någonting av mig själv, av min natur min kunskap mitt vetande, ingenting, o Gud om inte orden som jag predikar denna morgon kommer genom smörjelsen av den Helige Ande är det ett dött budskap.

Helga det här kärlet, Herre jag vet att jag varit vid din tron och vid tronen gav du mig detta budskap, Herre jag vet inte vem det är för, det är för mig eller för vem som helst med öppna öron eller öppet hjärta, förvandla oss genom Ordet denna morgon, låt oss vandra ut härifrån med ny kunskap och förståelse varför vi är där vi är och vad som händer oss, ge oss en fullständig förståelse av kunskapen genom den Helige Anden, jag ber öppna våra öron, ögon och hjärtan Amen”

”Överlämnad åt döden”, på pingstdagen deklarerade Petrus dessa ord som jag läste för er i Apg 2a kapitlet, denna man (Kristus) sa Petrus var utlämnad genom Guds bestämda rådslut och vetskap och var med onda mäns händer korsfäst och dödat, och i den grekiska ordlistan står det, han var överlämnad till sina fiender, i andra ord överlämnad åt döden genom Guds bestämda rådslut.

Vilken konstig avsiktlig handling av Gud, det verkar som om han har sin Son i sina händer och bokstavligen överlämnar honom till döden och säjer till döden” gör med honom vad du vill” han var överlämnad till döden av sin egen Fader, vilken konstig och oförståelig sak av Gud som inte bara står passiv medan döden gör anspråk på honom utan vår himmelske Fader till och med tar sin Son i sina händer och säger ”här är han gör med honom som du önskar” han var överlämnad åt döden.

Varför skulle Gud genom sitt bestämda rådslut överlämna sin egen son i händerna på döden, svaret är väldigt klart i Apg 2:24 eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av den, Gud visste att det inte var någon risk med det, Gud visste att han skulle gå in i döden, sluka det och erövra det och träda fram i seger.

Att det ända livet som kunde ändra människor var det som kommer genom döden, Gud hade en förutbestämd plan, Gud skulle inte lämna honom i graven och de som lär att Jesus var tvungen att gå ner dit i egen kraft och styrka och ta nycklarna till livet och döden ur handen på djävulen förstår inget av skriften.

Bibeln säger att Gud visste att det var omöjligt för döden att behålla honom, han gick in i graven och Guds plan b trädde i kraft precis när djävulen frossar ”jag har besegrat honom” för ni förstår han var herre över döden då, fram till Korset var han herre över döden och döden var en fiende att frukta, den sista fienden han förstörde var döden säger skriften, men Jesus gick in i graven, Jesus var placerad i händerna på döden men precis när döden trodde att han segrat och hela helvetet jublar sätter Gud sin plan i handling, Guds förutbestämda plan, han skickade den Heliga Ande in i graven och Guds Ande rörde och flyttade på honom och ut ur graven kom vår välsignade Herre rakt igenom stenen rakt igenom klippan, återuppstånden frälsare, seger över döden och han kom ut och sa ”jag är han som levde, jag var död och se jag är nu levande för evigt och jag har nycklarna till döden i mina händer.

Det var vid Golgata som han var överlämnad åt döden, att genom döden, kunde han förinta den som hade makten över döden, det är djävulen.

Gud överlämnade sin son i händerna på döden så att han kunde erövra djävulens makt över döden, så nu är dödens udd borta, det är inget den kristne behöver frukta, döden är inte längre en fiende den är besegrad halleluja.

Den Gud reste upp efter att ha löst honom från dödens smärta halleluja.

Om du tror på Jesus Kristus och du hävdar eller vittnar att han nu är din Herre över ditt liv, samma uppståndelsekraft som Jesus var fylld med som förde honom ur graven, samma kraft är i er, allt som är i Kristus är i er om Kristus dväljs i er.

Lyssna nu vad skriften säger 2 Kor 13:5

”pröva er själva. Eller känner ni inte med er själva, att Jesus Kristus är i er? Om inte, består ni inte provet*.*KXII: är odugliga. KJV: förkastade. 1 Kor. 11:28.

Om ni har överlämnat er till förfall i sinnet, om ni har överlämnat er åt synd och det finns ingen tro i er så är det en sak men om du tror på Herren Jesus Kristus står det i Bibeln att Kristus är i er, det är uppståndelse liv, det är en otrolig kraft i dig och mig mot allt som djävulen kommer med som handlar om döden, det finns en mäktig kraft i dig.

Men vänner det är en sak att ha den kraften och vara ovetande om den kraften eller att ha hinder i den manifesterande kraften så att den inte kan komma fram och skina och föra liv till andra.

Paul berättar för oss att precis som Jesus var överlämnad åt döden ska alla som tror på Herren Jesus Kristus också bli överlämnade åt döden, lyssna igen på vad jag läste för er i 2 Kor 4:11, jag repeterar det,

11. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vårt dödliga kött. Ps. 44:23. Matt. 5:11. Rom. 8:36. 1 Kor. 15:31, 49. Kol. 3:4.

Vi som lever och förtröstar på Gud, vi som har gjort honom till vårt liv, vi ska bli utlämnade åt döden, Gud ska ta dig i sina händer och precis som han gjorde med Kristus överlämna dig åt döden och säga, död gör din del, gör vad du vill, Gud vet att det inte finns någon risk för er heller, det finns ingen risk med det för han vet, Gud vet i sin bestämda plan, vilken underbar plan, om inte fröet läggs i marken och dör kan det inte bära frukt.

Guds stora hand, i en tid kommer inte att vara en beskyddande hand, Guds stora hand, vi är i hans handflata och den handen kommer att sträckas ut och ta er till dödens dörr och föra er rakt in i dödens käftar och säja död gör din del, för döden kommer att för Kristus och dig vinna den största seger någonsin och det kan bara genomföras av död.

Paul säjer ” Ty vi som lever” jag ska berätta något, jag läste en redogörelse av en väldigt gudfruktig man, en av de stora Puritanska skrivarna, han sa att de flesta av oss är inte rena nog eller tillräckligt mogna för att Gud ska göra oss nått illa, på grund av att vi är inte redo, vi har inte Kristus liv i oss, men de som verkligen är fulla av Kristus liv kommer att få uppleva detta att bli överlämnad åt döden, nej vi pratar inte om den fysiska döden nu, det är inte vad Paul talar om i Korint.

Paul talar om den döden han dog varje dag, och i det sammanhanget talar han om, han säjer ” för din skull dödas vi hela dagen” han säjer varje dag konfronteras vi med en ny döds-situation, vi räknas som får till slakt, och på Grekiska betyder det att vi blir överlämnade varje dag till döden, varje dag är det kriser.

Han talar om prövningar, han talar om trångmål, förföljerser, problem, bli motarbetade, förtal av alla sorter.

Paulus säjer

1Kor 4:9 ”För mig verkar det som att Gud har ställt fram oss apostlar såsom de allra ringaste, såsom ämnade åt döden. Ty vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.”

Lyssna på vad Paul säjer” han säjer att varje dag arangerar Gud en döds-situation som jag hamnar i, och om inte Jesus är där går det inte att lösa och om inte Jesus räddar mig kan jag inte klara mig ifrån det, om inte han gör arbetet genom den Helige Anden kan det inte lyckas för jag har inget i mig jag är död jag har inget eget liv och ingen egen styrka.

Han säger, i allt mitt lidande, detta är döds-situationer som han ger alla av Guds folk, om vi har liv, vi som lever, vi som har hans liv kommer att bli överlämnade åt döden, varje dag kommer någon form av döds-situation i ditt liv.

Om du flyter genom din Kristna upplevelse så glad, inga problem, inget liv.

Vi som har liv blir överlämnade åt döden, Paul sa ”varje dag, varje dag möter jag en döds-situation, jag dör dagligen, varje dag händer något i mitt liv, några Amen kanske passar.

För din skull dödas vi hela dagen, någon sa ”det är jag”

Vet du vad Aposteln säger, vi som lever utlämnas ständigt till dödssituationer en efter en, varje dag ett nytt test, någon ny kris, ett nytt nödläge, någon typ av förföljelse, någon kastar något på mig, någon skvallrar om mig hela tiden, någon nedvärderar min karaktär, det är något hela tiden, varje dag är det ett nytt problem.

Här är en gudfruktig man, fylld av den Helige Ande, en rättfärdig helig man, som lever i uppenbarad kunskap, vandrande i gemensamhet med Jesus, men han säger att han blir slagen, han blir hindrad, han blir förföljd, han blir föraktad, han blir terroriserad av demoniska krafter, han lider sjönöd, han blir stenad, varje gång han vänder sig om får han problem.

Faktum är att Paulus led så mycket att många av hans egna barn som han uppfostrat i Herren vände sig mot honom och frågande ”Paulus finns det synd i ditt liv, är det därför du lider? för varje gång du mötte Paulus var hans ansikte blåslaget, han hade blåmärken och sår på kroppen, ”var har du varit? jag var bara där borta och jag blev stenad.

Paulus varför har du ett så tungt hjärta? ”ja du förstår alla i Asien har vänt sig emot mig, jag startade alla dessa kyrkor och även mina ledare som jag uppfostrat har vänt sig emot mig, jag har problem med kyrkorna.

Paulus var har du fått den där solbrännan ifrån? ja du förstår jag var med om ett skeppsbrott och låg i vattnet i två veckor och solen stekte och hajar.

Men Paulus varför? var är löftena från Gud, du predikar om hur Gud beskyddar, du predikar om hur Gud befriar, varför befriar han inte dig?

Faktum är att det bedrövade och smärtade Paulus djupt att folk trodde att hans lidande var ett resultat av hans synd, och han hade mer problem än någon och här är han, en predikant under Guds härlighet, en predikant i Guds kraft, och denne mannen är under smärta var han än vänder sig.

Alla skvallrar om honom, alla förtalar hans namn men han säger ”jag vet vad det handlar om, jag är ett spektakel, jag visas upp för tre underrättelser, och lyssna på mig nu, alla av oss som har liv blir överlämnade åt döden för att bli ett spektakel inför tre underrättelser, inför änglar, inför djävulen och alla horder av helvetet och inför män.

Alla de här tre underrättelser observerar dig, du förstår när du ska gå till en rättegång och prövas och du har döden som kommer mot dig som handlar med dessa saker som hindrar manifesteringen av Kristus liv i oss, du förstår att livet i Kristus är uppdämt i många av er, det är undanknuffat för du har dessa hinder och det är inget liv som flödar, jo du har det i dig och det byggs upp, det finns nåd där bakom för dig och nåd för din familj och runt omkring dig men du har hinder där, så Gud måste föra dig och mig inför dödsituationer för att hantera och avlägsna hinder för att föra fram Guds härlighet.

Varje gång du testas, det inte bara ett litet test på något undangömt ställe, du går inte igenom det alldeles själv, det är inte bara du och din man eller din familj i ert hus som försöker räkna ut saker medan ni går igenom ert livs prövning, nej du har många människor som tittar du har djävlar som tittar, du har änglar som tittar, du har människor som tittar, hur ska du svara? hur ska ni reagera?

Du säger att ditt vittnesmål var nåd, hur skall du reagera när dödsituationen kastas mot dig och du överlämnas i dödens käftar, inte fysisk död utan den andliga striden som vi pratar om.

Paulus sa ” när jag lider som om det var på grund av att jag är en illgärningsman, med andra ord bli anklagad för att vara en illgärningsman, till och med när jag är i bojor”

Han sa ”jag har kedjor runt händerna och jag har mina vänner och mina egna barn i Kristus som säjer till mig att det är på grund av synden, att jag är en illgärningsman”

Det var en man vid namn Onesimus, Paulus var uppmuntrad av honom, han sa ”den här mannen skäms inte för mina kedjor” han vet bättre, han vet att detta inte är resultatet av synd i mitt liv”

Faktum är att Paulus var uppmuntrad, i Hebreerbrevet ni behöver inte gå dit men i ett kapitel i Hebreerbrevet var det de som, han sa ”de hade medlidande om mina bojor, med andra ord de känner vad jag känner och vet du vad, de hade medlidande om mina bojor för plötsligt hade de blivit följeslagare i lidandet, samma sak som hände med Paulus hände med dem.

Bibeln gör det väldigt klart, han sa

”10:33. dels blev ni genom smädelse och bedrövelse gjorda till ett allmänt åtlöje, dels led ni med andra som blev behandlade så”

Ni förstår, jag tror att några av dem kan ha anklagade Paulus, varför är det så att våra pastorer går igenom sådana lidanden, varför går den där mannen den läraren går igenom så många prövningar, den där äldste, varför lider alltid den där äldste i kroppen, varför blir några av dem som ber och söker Gud om helande aldrig helade, varför måste de leva i smärta hela deras liv.

Jag tror att några av dem ifrågasatte Paulus integritet, Paulus vandring med Gud, till plötsligt när samma sak hände dem och Paulus föll över dem.

De var inte beredda att ifrågasätta deras andlighet, Paulus sa” ni har blivit följeslagare i lidandet, nu har ni medlidande med mig!!”

Vänner, våga inte säja till någon eller tänka att han lider på grund av synd i hans liv, den där olyckan som hände och tog hans pojke, det måste vara synd i hans liv, cancern som tog en fru eller cancern som tog en syster, det måste vara något fel, Gud förbjuder så att ni blir en följeslagare i lidandet.

Jag vet en väldigt gudfruktig präst, en av de gudfruktigaste präster som jag någonsin känt, men den här prästen har varit en av de mest utsatta och förföljda som jag någonsin känt.

Varje gång jag pratade med den här prästen var det en ny historia och en begäran om bön, för att den här personen förtalas och blir missförstådd och prövning efter prövning, fysiska lidande som kommer av alla problemen och jag frågade den prästen rakt ut, varför blir du så trakasserad av fienden, varför är du en måltavla för så mycket demonisk aktiviteter, du går upp varje morgon och söker Gud, du är nära Jesus.

Det var fruktansvärt det jag gjorde och jag ser tillbaka på det med sorg, för djupt inne i mitt hjärta så tänkte jag vad är det för fel med din vandring? varför genomlider du detta, jag går inte igenom så mycket, visst jag har lidanden under perioder men jag har det inte hela tiden.

Men med den här pastorn, varje gång jag pratar med dig eller möter dig eller hör vad du går igenom är det otroligt, jag vet ingen som lider som du.

Men nu vet jag varför, vi som lever är överlämnade åt döden, det är symtomatiskt med någon som har helheten av Kristus liv

Och det är den individen eller den prästen som Gud försöker använda på ett mäktigt sätt och har gett så mycket av det livet, han kommer att fortsätta överlämna den prästen åt döden i varje område av livet tills det är inget som hindrar det flödet som Gud har gett, en manifestering av Jesu Kristi liv.

Paulus blev påhoppad, förtalad, förföljd och överlämnad till sina förföljare och tjuvar, kastad i fängelse, led skeppsbrott, hatad, missförstådd.

Detta på grund av att satan försökte förstöra en manifestation som var på väg att växa fram, något vi fortfarande vandrar i glöden av, Paulus stora uppenbarelse av Jesus Kristus.

Vad betyder det att bli överlämnad åt dödssituationer, vad är det vi dör åt, Paulus säger att vi blir överlämnade åt döden så att Jesu liv kan uppenbaras i vårt dödliga kött.

De som är fyllda av Kristus liv är gjorda till ett spektakel för hela världen, en offentlig uppvisning, Paulus gör det väldigt klart.

Gud vet om de områden i våra liv, våra hinder för manifesteringen av Kristus inför världen, änglar och djävlar och han kommer att fortsätta att föra fram dödssituationer inom alla områden som hindrar livets flöde.

Exempel, antag att hindret är fruktan för människan, låt oss ta det som ett exempel, den fruktan för människan hindrar en full manifestation av Jesu Kristi liv, för det är ett område som måste hanteras med.

Vet du vad Herren gör, han för fram en dödsituation i din väg, han för fram någon i din väg in i ditt liv, du kommer på jobbet möta någon som kommer åt dig och sätter skräck i dig och allt de gör kommer att förstärka den tills du är paralyserad av skräck.

Jag har känt människor som har sådan skräck för människan i sig att när någon har kommit in i deras liv, det kan vara en chef det kan vara någon annan, en medarbetare, vem som helst och den individen för in rädsla efter rädsla genom allt som sägs och görs, tills den som har rädslan för människan känner sig usel värdelös och nedvärderad, sönderhackad och jag har bokstavligen känt folk som hyperventilerat av rädsla på grund av någon annan, totalt andlösa och de säger varför har Gud tillåtit det, varför låter Gud denna människa komma in i mitt liv, varför tillät Gud detta? Jag är en man eller kvinna av Gud jag ber, varför Gud tillät det, jo för Gud överlämnar den här individen åt döden, inom detta område, det är en dödsituation där Gud säger

”jag kan inte använda dig till fullo när livet inte flödar som det ska med detta hinder i vägen, jag vill att du förstår att rädslan för människan är ett hinder för manifestering av Jesu Kristi liv, det hindrar flödet av livet, det kan inte producera liv i andra, det måste bort så jag har arrangerat denna dödsituation, jag har tillåtit den för att gräva fram det.

Har du någon som är på dig nu på jobbet, och du säger Gud låt mig slippa det här, nej låt döden göra sitt jobb, acceptera det.

Säg ”Herre du har satt mig i den här sitsen, du har arrangerat allt detta, ”stegen av en rättfärdig man är beordrade av Herren” även om det betyder att Gud sätter någon över dig för att du ska komma fram till din rädsla för döden, för att bli kvitt rädslan för människan.

Hur är det med ambition, du har ambition i dig, det kommer att hindra flödet av manifesteringen av Jesu Kristus liv i dig, vet du vad Gud vanligtvis gör, jag har sett det om och om igen genom åren.

Gud tillåter dig, han öppnar en fantastisk dörr inför dig och låter dig ta på dig den mest ambitiösa uppgiften som du någonsin gjort i ditt liv.

Han låter dig ta steget in i något som får dig att känna att ”jag har lyckats, äntligen min tur” han låter dig ta steget in i det mest ambitiösa och underbara som du någonsin eftersträvat och låter det falla sönder över dig, faller ihop i ruiner och där är du i dina ruiner och säger ”Gud jag förstår inte för jag har bett om detta och du har välsignat mig fram till nu och jag trodde det här var det som gällde, varför låter du det explodera i ansiktet på mig, Herren säger ”jag försöker visa att du har ogudaktiga ambitioner i dig och det kommer hindra det sanna livet, det du predikar kanske är ambitiöst men det har inte min ande i sig och det kommer inte producera liv, det kommer att se bra ut på utsidan men det är inte min ande.

Du förstår han för fram en dödsituation för att ta hand om det, men hur är det med de som vandrar i stor uppenbarelse, så dom glänser i uppenbarelser, Gud öppnar upp ordet, doktriner öppnas upp för dem, de är så lyckliga och många pastorer och evangelister säger ”jag har äntligen hittat bibelns princip för att övervinna livet i glädje och seger och de har ett stor leende på läpparna hela tiden.

De glänser i uppenbarelser de äras i doktriner, de jublar i sina känslor men plötsligt från ingenstans kommer ”torkperiod” en fruktansvärd torkperiod, deras leende är borta, boken verkar stäng, till dess om han eller hon är ärliga inför Gud säjer ”o Gud jag vet inget, jag ser inget jag är inget”

För du förstår, Gud kommer att föra fram en dödsituation för det, du kommer att dö i detta, för du ska inte glorifiera någon förutom mig, du ska inte glorifieras i uppenbarelser, det var därför Paulus hade en tagg i köttet för att han inte skulle bli högmodig på grund av sina uppenbarelser.

Om gud börjar uppenbara saker för er, ödmjuka er själva inför Gud, glorifiera er inte i uppenbarelser, glorifiera er inte i doktriner, ära Jesus Kristus och endast honom.

Många av er som går igenom en torkperiod nu bli inte rädda, Gud gör ett stort arbete Halleluja, han tar hand om något, lovad vare Herren.

Den dödsprocessen kan ibland verka grym, den kan vara mycket smärtsam, men om du tillåter döden att göra sitt arbete kommer uppståndelseliv att manifesteras genom dig.

När man säger att man dör från något betyder det att det inte längre har någon makt eller herravälde i ditt liv, det kan fortfarande vara där som en dröjande synd i köttet, men det är inte längre ett problem för dig då Gud har fört det till sin död, då är det inte längre en källa som distraherar längre.

Kristna reagerar olika när Gud för dem in i en dödssituation, eller dessa dagliga dödssituationer in i deras liv, många Kristna reagerar omedelbart när Gud sänder dem in i prövningar eller förföljelser eller liknade med att säja, Gud hjälp mig ur det här jag har fått nog, han har inte börjat än och de skriker att de fått nog.

Det var så det var när min far tog fram det stora bältet och sa till mig att lägga mig på sängen, jag skrek innan han rörde mig och sedan när han gav mig ett eller två skrek jag” du dödar mig du dödar mig”

Min sons lille pojk var fyra år gammal och olydig, det var Garys pojk och hans mamma tog in honom i sovrummet och hon gav honom smisk och han skrek och kom ut hoppade upp på mig och sa ”du måste göra något åt den kvinnan hon kommer att döda mig”

Jag tänker på så många Kristna ”Gud du dödar mig”

Paulus säger ”vi dödas hela dagen”

När Jesus blev överlämnad i dödens käftar gick han i fridfullhet och försäkran i hjärtat för han anförtrodde allt i händerna på Fadern och jag säger att om ni inte anförtror ert liv i händerna på Fadern och om ni inte tror att livet i er, livet genom Jesus Kristus är så kraftfullt att ingen dödssituation kan förstöra er, det kan inte hålla er, den kan inte utplåna er, du är inte färdig och du viker dig inte, du ger inte upp, halleluja ”för större är han som är i er än han som är i världen”

Paulus slutade till sist att leta efter lättnad från dessa dödsituationer, jag är säker på att Paulus hade en tuff tid när han var en yngre kristen och troende och hans vandring med Herren blev prövad, jag är säker på att första gången han led skeppsbrott sa han ”o Herre vad hände med löftena, Gud du sa att du skulle ta hand om mig, vad hände”

Jag tror att första gången han blev kastad i fängelse i kedjor sa han ”Herre jag förstår inte detta, jag är säker på att han bad ”Herre öppna fängelsedörrarna och få ut mig här ifrån” även om han kunde sjunga mitt i natten så sjöng han ”o Herre hjälp mig ut här ifrån”

Men den andra gången han led skeppsbrott har han lärt sig sina läxor och säjer ”Herre du måste ha ett syfte med detta för du säger att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut”

Han har nu lärt sig att han är ett skådespel och ett spektakel och han säger ”sjunk eller simma jag är Herrens”

Vid tredje gången han led skeppsbrott, vet du vad Paulus säger ”alla ni änglar, alla ni djävlar och demoner från helvetet, all mina bröder och alla ni Judar och hedningar, ja titta på mig jag är ett spektakel jag sjunker igen men ni ska veta att jag har ett ord från Gud, jag är inte färdig det är inte över, ta en titt på mig djävul, jag kommer ur detta med en förtröstan av guld, inte bara kommer jag ur det utan jag tar med mig alla”

Förlåt mig för att jag skriker vänner, han sa ”jag är ett spektakel” vänner det är dit vår förtröstan måste föra oss, när vi äntligen säger ”Gud jag är inte ute efter lugn och ro” hur länge måste vi utstå, jo till Jesus kommer eller ni dör och inte ens då kommer det bli något annat en seger för dig.

Du säger ”detta är en besvikelse broder David” nej det är det inte för det kommer producera Kristi liv i dig, vänner Paulus aposteln sammanfattar detta så fint, apropå det jag kom att tänka på det i går kväll, om du hade konfronterat Paulus i hans mogna ålder under hans sista år och frågat ”Paulus hur klarade du detta, allt det du gick igenom hur orkade du, du var nerpressad från alla håll Paulus” han skulle svara ”jo men jag var aldrig bedrövad av det”

Men Paulus du var så ofta hjälplös ”jo men jag gav mig aldrig till förtvivlan”

Paulus du blev förföljd mer än någon jag känt, ”ja men Herren övergav mig aldrig under något av det”

Paulus du blev slagen med svaghet, smärta, sorg och problem så många gånger och Paulus skulle svarat ”jo men inget av det förintade mig”

Sedan skulle han besvarat alla dessa våra tillfälliga små lidande och att det i oss producerade en evig härlighet utan jämförelse.

Allt vi går igenom det producerar något och det är därför jag predikar Paulus denna morgon, jag predikar Kristus genom Paulus och hans uppenbarelse, vi är fortfarande i det skenet och kraften av det liv som var givet.

Paulus sammanfattar detta sedan i 2 Kor 4:12

12. Så är nu döden verksam i oss, men livet i er

Vet ni vad det betyder? varje präst, varje evangelisk präst, innan ni tillåter döden att komma till er stolthet, innan er ambition och lust till den här världen har dött och innan ni kan ställa er i talarstolen som en död man måste ni kunna säga tillsammans med Paulus ”döden har verkat i mig till den grad att manifesteringen av livet kommer fram” Paulus säger ”när jag predikar producerar det liv hos de som hör det”

Och där det är döda församlingar är det döda präster och med andra ord, jag lästa att världsliga präster nu tillåtit att döden tillämpas till deras problem och svårigheter i deras liv.

Han säger till varje präst av evangeliet varje lärare, jag tar er genom prövningar, jag tillåter att det kommer in saker i ert liv, ni kommer att ha dödsituationer av något slag varje dag eller varje vecka, det kommer att komma en efter en, men jag flyttar på hinder jag gör något i dig som kan välsigna några andra.

Döden arbetar i dig för att livet ska arbeta i andra, det är därför han kommer till varje förälder här och säger ”om du vill se liv i dina barn, se andligt liv i ditt hem, din man din fru, om du vill att liv ska växa upp i din familj måste du låta döden verka inom alla områden i ditt liv tills dessa saker är behandlade.

Om du är en man eller hustru om du är en förälder och du försöker att ta itu med dina barn, måste du låta den Helige Ande ta itu med dessa saker i ditt liv och föra dig till dödskriser, det finns inget hopp om att det kommer att bli liv i ditt hem, livet kommer att växa genom att du ger upp dig själv när dessa problem kommer och säger ”Herre det är inte för att du är arg på mig det är för att du försöker komma åt något i mig och Herre ta hand om det, för fram det åt döden och från den döden för fram liv.

Och han säger till er som är singlar här ikväll innan jag avslutar, alla ni som är ensamma, han säger till er ”ni har tre enheter som betraktar er, de som ni har gemenskap med, de som ni går ut och äter med, de som ni ringer och pratar med, de som ni arbetar med, de i kören, alla era vänner i församlingen och överallt, de betraktar er, änglar betraktar er, djävulen betraktar er för att se hur ni reagerar när svåra tider kommer, när prövningar träffar dig, finansiella problem, svårigheter och smärtor, förtal av din person hur du reagerar på det, bryter du ihop mumlande av klagomål eller ser dom dig stå fast i Herren och säga ”o Gud för fram döden i allt i mitt liv tills jag inte har annat än förtroende för att Jesus hjälper mig igenom alla mina problem och alla mina prövningar, Herre döda mig om det är nödvändigt inte fysiskt men döda allt i mig som är olikt dig Jesus så att en ström kan flöda ur mig, vi som lever blir överlämnade åt döden, vill ni stå upp.

Älskade, jag ber för att detta ska hjälpa er att förstå, om ni är en hängiven troende hoppas jag att detta hjälper er att förstå varför ni går igenom det ni går igenom, mest av allt, titta på mig, var inte rädda för morgondagen de som verkligen tror på kraften från Kristus i sig bekymrar sig aldrig över morgondagen, de bekymrar sig aldrig över morgondagen, bibeln säger att morgondagen ska sina egna bekymmer.

Det är rätt att ge sig till Herren och säga, Jesus jag tackar dig för det du fört fram i mitt liv, jag tackar dig för mina prövningar, jag tackar dig för förföljerser som jag går igenom.

Någon skickade mig ett meddelande angående en tv-evangelist, ni kanske inte vet vem det är för han är från västkusten, ett av tv-bolagen gjorde orätt mot honom, ett av bolagen som hade hand om hans kyrka gjorde orätt mot honom, han gick ut i tv och sa ”jag vänder aldrig den andra kinden till, jag ska stämma dom, rakt ut i tv sa han, jag ska stämma dom på varenda penny dom har.

Gud hade fört fram en dödsituation i den mannens liv för att visa honom vad som fanns i hans hjärta och istället för att låta döden göra sitt arbete exploderade han i ilska och hämndbegär och det är vad många människor gör nu, kristna som hamnar i stora prövningar, frestelser och påfrestningar av alla slag, de vänder sig från Herren, de söker hämnd blir arga och det som händer sen är att all härlighet som är menat för dem försvinner ur deras liv och kvar blir ett tomt kärl, sorg på sorg utan någon glädje, du förstår du kan gå igenom vad som helst om du vet att Gud gör något, om du vet att Gud ligger bakom det, du kan stå ut med vad som helst, halleluja

Det finns saker om mig som ni aldrig kommer få veta och det finns saker i ert liv som jag aldrig kommer få veta angående svårigheter, sorg, prövningar och problem men jag har ett lugn i mitt hjärta för jag vet att Gud har sin hand över allt detta, och allt detta samverkar för det bästa för jag älskar honom och förtröstar på honom, halleluja.

Himmelske Fader jag tackar för sanningen som gör människan fri, Herre du har gett oss sanningen om evangelium denna morgon, men Herre det finns en del som denna morgon reagerat på ett okristligt sätt över det som de går igenom, och det finns vissa som har familjemedlemmar som väntar på döden, den fysiska döden för det finns cancer det finns hjärtproblem, det finns svårigheter, smärta och sorg och Herre det är ett kontinuerligt ifrågasättande av din trofasthet, Gud ta hand om det i din kärlek, ta död på dessa tvivel och farhågor idag och Herre för dem som står framför mig just nu, som inte kan förstå varför saker inte löser sig som de trodde att det skulle göra och Herre smärtan i deras äktenskap eller smärtan orsakad av att deras barn har hamnat på avvägar, sårat dem, skilsmässor, o Gud det är så viktigt att vi överlämnar oss till dig och säjer lev eller dö jag är Herrens, Gud har sin hand över mig, Gud kommer göra vad som är rätt och jag tvivlar inte på honom, jag kommer att komma ur detta med förtröstan på att Gud för fram glädje och seger, Gud kommer att ta fram härlighet av detta i mitt liv för att alla kommer att se att jag klarar mig igenom med förtröstan och förtroende på min Gud, jag ska berätta för hela världen oavsett vad jag går igenom att Gud är god, Gud är trofast, Gud hjälper mig att stå ut.

Jag kommer att fråga er som är här ikväll, jag kommer fråga er om ni just nu går igenom en stor prövning, ni är i en av dessa dödsituationer som jag pratat om, säg ”broder David jag vill ge rätt respons på detta inför Gud men jag behöver hjälp, jag behöver en beröring från Herren”

Res på er och kom fram så ska jag be med er och låt oss förtrösta på Gud, om du är avfällig, om du har drivit bort från Herren kom med dessa som kommer och om du inte känner Jesus kom.

Ni i sidobyggnaden gå till lobbyn så visar de er hit, ni kan komma ner hit och möt mig här så ber jag för er också, ni på läktarna gå ner på sidorna och vänner snälla ge plats för de som kommer.

Många av er är här för första gången och Gud sände er hit för att ni skulle få detta medelande att han arbetar med er, han arbetar med er, gör det rätta idag och gå inte ut ifrån Times Square Church utan ett nytt löfte till Herren, gå inte ut som ni kom, säg ”Jesus jag överlämnar mig till dig fullständigt”

Snälla tryck ihop er och gör plats, Gud välsigne er, gör plats för de som kommer medan vi sjunger…..

Ni måste vara övertygande innan vi tar ett steg till, absolut övertygad att om du är hans barn, tillåter inte Gud någonting att skada dig i ditt liv, allt som han tillåter är för hans härlighet och din välsignelse.

Allt som är i ditt liv, allt som du går igenom, stanna upp och säg ”Herre jag älskar dig du är i mitt hjärta” även om du är avfällig så kom till honom nu så blir detta tillgängligt, precis nu.

Han veta allt om dig, han har numrerat varje hårstrå på ditt huvud och om du inte har hår så har han numrerat hårsäckarna, han har numrerat allt, vet du att han vet om varje tanke som du tänker nu, det finns inget som händer dig i ditt liv som Gud inte har under kontroll över, Gud har kontroll, Gud har allt under kontroll.

Först vill jag be för de som kommer tillbaka till Herren, de som överlämnar sig på nytt till Herren, vill ni be denna bön med mig nu, det måste komma flödande från ert hjärta, av det som finns i hjärtat talar munnen, och den enda chansen att detta kan vara livsförändrade för dig är om du säger ”Herre Jesus jag förlitar mig på den Helige Ande att Guds ord blir sanning för mig, Gud håller sitt ord till mig” om vi bekänner våra synder är han trofast, rättvis och förlåtande och renar oss från synd och all orättfärdighet.

Bed med mig nu ”Jesus jag kommer till dig för att rening, förlåt mig och kasta bort mina överträdelser, varje synd jag gjort, varje tvivel jag haft mot din trofasthet, förlåt mig Herre, förlåt mina tvivel och farhågor och mina

ifrågasättande av din trofasthet, o Gud jag tror med hela mitt hjärta att du har din hand över mig.

Nu vill jag att alla som kom fram ber med mig, faktum är att de flesta i den här församlingen borde be den här bönen med mig nu, är det då någon kraft i att bara repetera en bön, om det kommer från hjärtat, om detta är en reflektion, om det är en reflektion av vad du känner och vad du tror i ditt hjärta så har dina ord kraft, vad har du annars att erbjuda honom, vi för fram våra läppars offerkalvar, dina läppar är som kalvar som vi offrar till Herren, vi offrar till honom just nu, ord har kraft och myndighet om det kommer från ett förkrossat hjärta, vill ni be med mig allihopa som kommit fram och alla ni andra i församlingen som vill.

Först innan ni repeterar det jag säger vill jag be ”Herre jag ber att den Helige Ande ska komma och gå djupt in i varje hjärta och påvisa fällande dom där fällande dom behövs, ge hopp där hopp behövs, ge styrka där styrka behövs

men mest av allt o Gud ber jag den Helige Ande att ta bort tvivel och farhågor, jag ber dig Herre att tillåta oss att komma till dödens käftar nu och säja ”Jesus ta mig igenom det och ta bort det hos mig som är olikt dig, Fader när vi nu sträcker oss efter dig i bön, hör varje rop av varje hjärta, varje uppriktigt bön som beds nu i detta hus, jag säger som Salomon sa när templet blev byggt, när vi i detta hus vänder oss till dig Herre, hör oss från himmelen och svara på våra böner nu när vi kommer till din tron i detta ärende, i Jesu namn.

Nu vill jag att ni ber detta från djupet av era hjärtan ”Herre Jesus jag har haft farhågor, jag har undrat och jag har ifrågasatt det som hänt och händer i mitt liv, o Gud jag vill inte ifrågasätta din trofasthet, jag vill inte tvivla på dig, lär mig genom din Helige Ande hur jag överlämnar mig till denna dödsituation, håll mig i den och ta mig därifrån sedan med förnyad förtröstan och förtroende, i Guds godhet tillkännager jag att du älskar mig Gud och bryr dig om mig och du förde mig till den platsen, jag ger mig och överlämnar mig till allt som du fört in i mitt liv och jag tillkännager att du är Herren i mitt liv och till allt som kommer in i mitt liv tackar jag dig, du hjälper mig igenom det.

Lyft era händer och älska och tacka honom, ge honom lov och ära, för Gud är trofast, ära vare Gud.

I Jesu namn Amen.

Views: 43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *