Förbundet del 2

Signaturen Micke har gripits, och inspirerats av ett antal predikningar av David Wilkerson. Han vill gärna ge andra, som kanske inte behärskar engelska, möjligheten att ta del av dessa predikningar. Därför har han översatt predikningarna till svenska. Det kommer att bli tre delar.

Förbundet del 2 1998-11-29

David Wilkerson

http://media3c.tscnyc.ws/1998/11/29s1/19981129s1.wmv

 

Till våra besökare säger vi välkomna till New york city och Times Square Church.

Vi tror att ni har känt närvaron av vår Herre Jesus på gudstjänsten den här morgonen.

Det enda syftet med att vi är här är att förhärliga Kristus, i vägkorset av världen precis här mitt i det moderna Babylon och Gud har varit oss trofast.

Gudstjänsten den här eftermiddagen klockan tre är en helt annan Gudstjänst och vi har ingen repetitions-gudtjänst, och sedan är det klockan sex den här kvällen, missa inte dessa gudstjänster.

Ikväll ska vi gå tillbaka till det nya förbundet igen och jag ska inbjuda er till att be med mig att Gud ger er öron att höra vad Anden har att säga.

Jag ska föra fram ett budskap som om ni hör det ska ge er makt över synden i ert liv så länge ni lever, det här är hemligheten om makten att besätta synd, det här är hemligheten med att bryta syndens herravälde, det finns inget annat sätt inget annat evangelium som bokstavligt kan bryta syndens kedjor och djävulens makt än det nya förbundet så vi ska prata om den befriande kraften av det nya förbundet.

Vill ni vara snälla att gå till 2 Mos 2.

Idag ska vi gå igen mycket i skriften så ha er bibel redo och låt inte ert sinne vandra iväg, om ni är fokuserade och tillåter den helige Ande att ta Ordet och göra det levande för er kommer ni att se skillnaden innan ni går ut ifrån Gudstjänsten idag och ert liv förändras.

2 Mos 2:23-25,

23 Det gick en lång tid, och under den tiden dog kungen i Egypten. Men Israels barn suckade och klagade över sitt slaveri, och deras rop över slaveriet steg upp till Gud.

24 Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob.

25 Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina.”

Gud sa med andra ord, jag kommer sätta förbundet i rörelse och jag ska befria, han kom ihåg sitt förbund.

”Himmelske Fader jag kommer till dig nu för styrka och smörjelse och godkännande, Herre Jesus vi lever i väldigt farliga tider och ännu en gång en generation i slaveri, en generation som vet väldigt lite om frihet, väldigt lite om att verkligen vandra i Guds Ande och jag ber dig Herre att du rör vid mig med himmelsk eld, Herre jag vet att du gav mig detta ord och du har öppnat ditt förbund för mig och vi ber nu att vi får vandra in i det och hålla fast vid det, helige Ande ge liv åt oss och låt kraften av den helige Ande komma nu, Gud öppna våra öron och öppna våra ögon och hjälp oss att förstå, låt mig predika det som du gav det till mig från djupen i mitt hjärta, i Jesu namn Amen,”

Åren gick och det hände att kungen i Egypten dog, detta är samma kung som Moses flydde ifrån 40 år tidigare och nu har en ny kung tillträtt, och denna nya kung har till Israels slaveri lagt till bortagandet av halm, vilket betyder att de inte kan binda tegelstenarna som då faller sönder, så piskslagen från tuktomästaren landar hårdare än någonsin och folket drivs till förtvivlan.

Barn och kvinnor tvingas till slaveri och de vandrar på landsbyggden för att hitta lite gräs eller halm för att binda tegelstenarna med.

De hittar väldigt lite halm och tegelstenarna produceras inte som de borde, så tuktomästaren tar ut det på dem och de blir slagna tills de stapplar hem till sin hemvist skadade, blåslagna och förtryckta, nedstämda och lipande och gråtande och suckande.

Och bibeln säger att deras gråtande och suckande kom upp till Gud.

Israel suckade på grund av sitt slaveri, de ropade på grund av slaveriet och deras rop nådde upp till Gud och Gud hörde deras jämmer.

Lyssna på mig, detta folk hade redan arbetat i åratal under samma slaveri, de hade gråtit och suckat i åratal.

Varför agerar plötsligt Gud, varför säger Gud ”nu räcker det” varför säger Gud att suckandet nådde upp till honom, är det för att Gud hade glömt bort dem alla dessa år, att han bara ignorerade dem, de hade gråtit och suckat i många många år.

Bibeln säger att Gud kom ihåg förbundet med Abraham, Isak och Jakob, och ordet säger att han uppmärksammade dem, det betydde inte att Gud övergav dem i alla år, det betydde inte att plötsligt när Gud hörde suckandet och gråtandet kom ihåg att han gjorde ett förbund med Abraham, Isak, Jakob och deras avkomma,

“dessa är ju deras avkomma som jag gjorde ett förbund med, och jag är ledsen barn att jag tillät ert slaveri alla dessa år för jag glömde bort mitt förbund”

Det är inte vad det betyder alls, det står att de glömde förbundet, det är vad det betyder och Gud säger att trots att du glömde ska jag inte glömma, han kom ihåg det och han glömde inte vad han lovat Abraham och hans avkomma.

Kom ihåg att förbundet gjordes med Abraham och till all hans avkomma.

Isak och Jakob, sonen och sonsonen av Abraham åtnjöt välsignelserna av förbundet, Jakob tillämpade förbundet många gånger, han blev befriad från sin bror Esau genom förbundet, han blev tillsagd att gå ner till Egypten genom förbundet.

Josef gick ner till Egypten säger bibeln för att hans gärningar skulle bli till stor befrielse för Israels barn.

Du skulle säga till mig om du läste skriften, Gud säger

”jag ska fastställa mitt förbund mellan mig och dig och dina ättlingar för ett evinnerligt förbund, för att vara en Gud för dig och för dina ättlingar efter dig.”

Han gjorde en oantastlig ed, Abraham jag kommer att vara din guide jag kommer vara din sköld, jag vill att du ska vara klanderfri inför mig men jag ska var din belöning, jag ska vara din gud och du ska vara min son.

Han sa jag gör detta för dig och alla dina barn så långt din avkomma sträcker sig och det är till Kristus och bortom Kristus på grund av att vi är hans avkomma.

Så dessa människor var under förbundet, Gud upphävde inte detta förbund, de var ett förbundsfolk som levde under förbundet, jag menar levde på löftet av förbundet.

Hur är det möjligt att de kan leva flera hundra år i slaveri, total träldom av slaveri, ha ett förbund dolt för deras ögon, det var deras hela tiden.

Gud upphävde det inte, men de arbetade under total träldom, förslavade av tuktomästaren, Gud menade aldrig att de skulle leva i träldom, han sände dom inte till Egypten för att plågas, han sände dom inte dit för att sätta dom i slaveri.

Jag vet att skriften säger att Gud förvarnade Abraham att de skulle vara främlingar i landet som inte var deras då menande Egypten, och att de skulle vara slavar och förtryckta i 400 år, Bibeln säger också att i fjärde generationen eller efter 400 år ska de återvända för ”ty amoreernas ondska har ännu inte fyllt sitt mått.”

Detta är Gud som talar i förutvetande, det var inte förutbestämt det var Guds förutvetande.

Gud såg, de gick ner till Egypten, Jakob visste om förbundet, han vandrade i förbundet, han lärde Israels barn förbundet, jag hoppas åtminstone att det varade 70 år, en generation som de vandrade i någon form av förbundet.

Men på något sätt fördunklades budskapet, på något sätt kom man in på idoldyrkan, man kom in på avgudadyrkan och detta budskap blev förlorat.

Dom höll inte fast vid det, de sökte inte efter det utan vände sig istället till sina avgudar.

I själva verket säger Bibeln att Gud sände Josef för att hålla Israel vid liv tack vare en stor befrielse.

Steven i Apostlagärningarna 7:43 “Ja, ja till och med bar ni Moloks tält* och er** gud Remfans stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe”

Förstår ni att Israels barn drog ur Egypten bärandes på dessa gudar som de avgudade i Egypten, allt igenom de 40 åren var anledningen att de var envisna och anledningen att förbundet inte fungerade för dem, anledningen att de inte såg befrielsen var för att de fick aldrig avgudadyrkan ur sina hjärtan, de fick inte världen ur sitt system, Egypten fanns alltid i dem och dyrkan av avgudarna som de bar med sig hela tiden enligt Steven.

Även i detta avsnitt som vi betraktar nu, dessa förslavade människor av Gud vet inget om förbundets löften nu, de vet inte att Gud sa, jag skall vara som en Sköld för er mot era fiender, de kommer inte kunna förslava er, ni kommer att kunna vandra i frihet om ni bara vandrar klanderfritt inför mig, var beroende av mig, förtrösta på mig, ni kommer inte bli förslavade ni kommer att leva i frihet och vandra i seger

Men de var inte segerrika dom var förslavade trots att förbundet fanns där att hålla fast vid hela tiden.

De frågade inte om förbundet, sanningen om det hade uppenbarats för åratal sedan men budskapet fördunklades, Guds ord blev försummat och de vände sig till självförgudning trots att de var under förbundet.

Abrahams del av förbundet var som ni kommer ihåg helt enkelt att vandra klanderfritt inför Herren, faktum är att han sa ”samma förpliktelser gällde för alla ättlingar” jag kommer att vara er Gud och jag skall beskydda er och vara er sköld men er del av förbundet är att vandra klanderfritt inför mig i total lydnad.

De hade glömt detta, de hade glömt sitt löfte men Gud sa ”ni kanske glömmer detta men jag har inte glömt”.

Och Gud agerar genom nåd och barmhärtighet plötsligt genom förbundet, Gud befriar Israel på grund av förbundet med Abraham, inte på grund av att de var goda människor, bibeln säger, Gud sa” ni var det fåtaligaste folket, jag valde er inte, jag befriar er för jag gjorde ett löfte med Abraham, jag befriar er för att jag står för mitt ord, jag är en Gud som står för mina löften och håller mitt förbund, och de blev befriade av kraften i förbundet.

Han sa ” jag kom ner till er för att befria er från egyptiernas makt, för att föra er från landet med träldom till det goda landet, han säger “jag kom ner för att befria er från syndens makt, jag har kommit nu”, han tog det ur deras händer och la över det i sina händer, det var nu Guds ansvar att befria dem för de kunde inte befria sig själva, totalt omöjligt.

Dom hade aldrig blivit befriade om inte Gud hade agerat plötsligt i förbundet.

”Jag gjorde en överenskommelse, jag kommer stå fast, jag kommer befria er, ni är inte värdiga, ni är styvnackade, ni har avgudadyrkan men jag gjorde ett löfte och jag kommer att befria er på grund av mitt löfte.”

Detta folk var hjälplösa och utan kraft men Gud hade hela tiden förberett en befrielse, i en man och ett berg, han hade förberett en man halleluja, Moses var Guds befriare för sitt folk.

Så nu till nutid, jag sa det för att berätta för er att det var ett förbund som var försummat i minst 330 år, om du ger en generation i beaktande av Jakobs undervisning om förbundet, hur han hade vandrat och levt i kraft av förbundet, jag vill hoppas att minst en generation stannade i förbundet.

Så då är det minst 330-350 år som de vandrade i okunskap om den underbara välsignelsen från Gud, de kunde ha blivit befriade men Gud i sitt förutvetande såg att de aldrig skulle söka efter förbundet, och jag ska visa er hur det har hänt igen under ett nytt förbund.

Det för mig till nuvarande generation, låt oss prata om din och min tidsålder.

Ännu en tid av slaveri, när människor lever under syndens slaveri, människor som inte kan hitta frid utan syndabekänner och syndabekänner hela sin livstid.

Aldrig leva verkligt fria från syndens ansättande, aldrig kunna tro att det finns en plats av frihet, denna vädjan om befrielse kom ut ifrån Egypten och kanske inte mer än tre miljoner människor och det kom från ett litet område i Egypten som kallas Goshen.

Här utav hela jordklotet finns det kanske tre miljoner människor utav miljoners och miljoners människor på jorden, och i en lite del som kallas Goshen, en liten liten del av jordklotet där det höjs en vädjan, men så är det inte idag det är inte bara ett litet stycke land, det är inte bara tre miljoner människor, massa miljoner kristna troende vädjar om hjälp för att bli befriade från syndens makt.

Ty satan har kommit ner till jorden i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort, och han kommer med nya påfund och nya verktyg som våra fäder aldrig kände till, som de aldrig ens kunde föreställa sig, vilka exotiska anordningar djävulen använder för att förleda och förslava Guds folk idag i synd.

Jag hörde en expert inom datorer och internet och han sa att han faktiskt tror att 90 % av användandet av internet är pornografi, 90 %

Vapen som djävulen använder som Egypterna och våra fäder aldrig ens kunde föreställa sig, och som Israel och Egyptierna har vi kristna som fortsätter år efter år och är förslavade av synd och bundna i lust, och lusten blir deras tuktomästare.

De är på väg att kollapsa av slagen från sin plågoande, de vädjar ”Herre kommer jag aldrig bli fri, vad ska jag göra för att bli fri från dessa kedjor, jag har bett, jag har fastat, jag har läst i Guds ord och jag kan fortfarande inte bli fri.

Så vissa människor stannar upp som om det inte finns någon frihet och tjänar Kristus hela livet under total kamp, tillfälliga segrar men alltid besegrad, alltid ge efter för frestelser, ingen riktig frihet, ingen riktig glädje, inte kunna bryta kraften i syndens herravälde, och följaktligen blir många arga på Gud och ger efter för sina förnöjelser och lustar för de säger ”jag försökte, jag bad, jag fastade, och alla sa att kraften från den Helige Ande skulle vara där men jag hitta den aldrig”, och så går de sin väg i förtvivlan och ger sig till orättfärdigheter.

Gud förutsåg dessa ogudaktiga dagar av avfall och överväldigande lust, men jag vill att ni ska veta att han gjorde en plan, han gav en plan, ett förbund gjordes för full återlösen från kraften i syndens herravälde, ett förbund gjordes som garanterar att Guds folk i de sista dagarna inte ska sluta som slavar, de ska inte spendera sin livstid i Egypten, Gud gjorde ett förbund.

Alla Guds barn på jordens yta har kraften i det nya förbundet tillgängligt och det ska vi prata om nu.

I det nya förbundet gav Gud en ed, han svor på sig själv, för om du ska svära på något så svär du på bibeln för det är mer sanningsenlig än du, du måste hitta en kraft större en dig och på grund av att Gud inte kan hitta någon större eller sanningsenligare än sig själv så svor han på sig själv.

“Jag lovar, jag ger en ed för det finns ingen större än mig, jag svär på mig själv” det var allt han behövde.

Det nya förbundet, mitt folk ska leva fria från syndens herravälde genom ett nytt sätt att leva, på bättre löften, du förstår det gamla förbundet var på ditt och mitt löfte, Israels barn hörde lagen och sa” vi ska lyda” Herren sa att det nya förbundet är byggt på bättre löften för det är inte våra utan hans.

Gud själv initierade detta eviga förbund, han kom till människan endast genom nåd och barmhärtighet, han såg oss sjunka ner i förtvivlan, han såg att vi var ingen match för djävulen i kampen mot lust och synd.

Han sa ”jag kommer garantera och jag kommer att ge en ed, jag kommer tillhandahålla så att allt mitt folk kan lyda mig och inte vända sig bort från mig igen.

Ni har redan blivit låsta i tanken för ni säger att det är omöjligt, jag predikar inte evig säkerhet och ni kommer få se det snart, om det verkar för bra för er så följ med mig till Jeremia 32, vi predikar ordet här, Jeremia 32 någonstans på vägen så kommer den här sanningen att träffa er som åskan.

Vi börjar i vers 38, Jeremia 32 börja i vers 38, ni i annexet är ni med mig, det är bäst att ni har med er era biblar,

38 Och de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud.

39 Jag skall ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig, för att det skall gå väl för dem och deras barn efter dem.

Vem ger dessa löften? Gud säger jag gör, detta är de bättre löftena, inte av man till honom utan av gud till oss, ” jag skall ge dem ett hjärta och ett sätt så att de fruktar mig för evigt för att det skall gå väl för dem och deras barn efter dem och jag skall sluta ett evigt förbund med dem att jag inte skall vända mig bort från dem så att det går dem väl, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig.

Du kan inte bygga upp Gudsfruktan, Gud säger jag ska lägga fruktan för mig i era hjärtan så att ni inte viker av från mig, det är Gud, det är hans förbund till dig och mig som troende, lyssna på det, jag ska lägga min fruktan i er, jag ska göra ett evigt avtal med er att jag aldrig ska vända mig bort från er så det går er väl, jag ska lägga min fruktan i er så att ni inte avviker från mig, jag skall göra er gott.

Det nya förbundet är inget annat än Guds godhet.

Det blir bättre, i Hesikiel 36, låt mig höra rasslet från sidorna är ni snälla.

Låt oss starta med vers 25, Hesikiel 36 vers 25 är ni där?

25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.

26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.

27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Gud säger att ni ska hålla mina budord och ni skall hålla mina lagar, inte av egen kraft men jag skall ge er min Ande och min Ande ska möjliggöra för er att uppfylla allt som krävs för att föra er i lydnad.

Det nya förbundet kräver perfekt lydnad, du kan inte göra det själv utan endast genom kraften av den Helige Ande, han sa jag ger dig min Heliga Ande, ärad vare Gud.

Du säger ”men broder Dave, det bara är för Israel, det står för Israels hus, för det står att jag skall föra dig ut från hedningarna och in i ert eget land, hur många av er har blivit förda ut från hedningarna? hur många av er har blivit förda in i det goda landet, landet av hopp, det är exakt vad det är, till fullhet i Kristus.

Måste jag gå igenom igen vad vi har lärt er om två Israel, det är ett Israel av köttet och ett Israel av Anden, ett Israel av Gud, och vi är Israel av Gud, de av oss som tror på Jesu Kristi kors, att det är två typer av Judar, det finns en naturlig Jude som inte riktigt är Abrahams ättlingar på grund av sin otro, skriften gör det väldigt klart,

”Därför skall ni veta att de som är av tro, de är Abrahams barn”.

De som är av tro, han är inte Jude han som är det fysiskt säger bibeln utan han som är det andligen som har blivit omskuren inte med händer utan med Guds Ande, måste vi gå igenom det? vi vet ju det eller hur, det är för det sanna Israel det är för oss, dessa löften är inte för en okonverterad Judisk nation det är för det Jerusalem som är från ovan, det sanna Israel genom tro halleluja.

Du är en Jude genom tro, en sionist genom tro, detta nya förbund är en nytestamentlig sanning även om Gud välsignade Jeremia och det nämns där först.

Du kan hitta det i Jeremia 31 du kan titta på det sen men jag vill ta er till nya testamentet och Hebreerbrevet kapitel 8 och vi kommer se det nya förbundet utlagt framför oss.

Om ni kom hit denna morgon bara för att få era öron killade kommer ni att bli besvikna men om ni kom hit för att få sanning som gör er fria så följ med mig ett tag till.

Hebreerbrevet kapitel 8, hur länge har den här sanningen funnits i bibeln? Sedan den gjordes, den har varit där hela tiden men den har försummats och ignorerats, kapitel 8 vers 6 är ni snälla,

6 Men nu har denne fått ett så mycket bättre ämbete (Kristus), eftersom han är medlare för ett bättre förbund, vilket blivit grundat på bättre löften

7. Ty om det förra förbundet hade varit utan brist, så skulle plats inte behövt sökas för ett annat.

8. Men nu klandrar han dem och säger: Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och Juda hus,

9. inte enligt det förbund som jag slöt med deras fäder på den dag, då jag tog dem vid handen för att föra ut dem ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund, frågade jag inte efter dem, säger Herren.

10. Ty detta är det förbund, som jag skall sluta med Israels hus efter dessa dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

11. Då skall ingen behöva lära sin nästa* eller sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste. Jes. 54:13. Joh. 6:45. 1 Joh. 2:27.

12. Ty jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder och deras laglöshet* skall jag inte mer komma ihåg. mig, från den minste bland dem till den störste. Jes. 54:13. Joh. 6:45. 1 Joh. 2:27.

13. När han säger: ett nytt förbund, har han förklarat det förra föråldrat, och det som är föråldrat och gammalt är redo att försvinna. Halleluja

Nu vill jag att ni följer med är ni snälla, mycket noga

Detta är förbundet som jag gjorde med Israels hus, de sanna ättlingarna av Abraham de som vandrar i tro, och i det förbundet lovar Gud de fallna, han svär att han skall skriva sin lag i hjärtan och sinnen, han la en ed att han ska vara Gud för oss och vi ska alltid vara hans folk.

Han lovar att vi ska få lära känna honom och hans vägar, vi ska lära oss hans vägar genom den Helige Ande och för det fjärde kommer han att göra ett evigt kontrakt att vara barmhärtig för vår orättfärdighet och han ska glömma våra synder, förlåta dem och glömma dem, de är löftena i det nya förbundet.

Ett förbund är gjort mellan två parter, men lyssna nu, båda dessa parter måste vara trovärdiga pålitliga och kapabla att hålla löftena, de måste ha resurser att hålla dessa löften.

Hur kan Gud göra ett förbund med oss? han gör förbundet med Kristus, vårt ord är värdelöst vi har inga resurser, vi är inte en bra förbundspartner aldrig livet, vi är i förbundet endast för att vi är i Kristus, för ditt och mitt ord betyder inget det är värdelöst.

Låt mig försöka förklara, Israels barn lovade, ”o ja vi ska hålla budorden vi ska hålla dem” deras ord var värdelöst, de bröt det inom några dagar.

Och detta är varför Gud sände sin Son, han sände honom för att vara medlare i denna överenskommelse för han var den ende som var värdig, han var den ende som hade resurserna, vi kan inte hålla budorden att lyda Gud, vi kan inte hålla dem av mänsklig kraft och mänsklig förmåga, våra löften är totalt värdelösa.

Om jag hade ett hus till salu, låt mig försöka förklara, om jag hade ett hus till salu så skulle jag aldrig skriva ett kontrakt med en utfattig man, jag struntar i hur mycket han säjer

”jag skall göra mitt bästa för att betala dig”

jag skulle säja till den här mannen att ”om du verkligen vill ha mitt hus låt oss säga att det är 700 000 kr, se till att skaffa en borgenär”

och jag kommer inte att acceptera en borgenär som han kommer med och säger “jag har hittat en borgenär och han har ett hus som är värt 500 000 kr,”

Jag kommer säga att jag behöver 700 000kr, jag tar inte mindre och du behöver en borgenär som har resurser som backar upp detta, så när jag skriver på det här kontraktet så har jag någon som skrivit på som har resurser att se till att jag får betalt.

Ett annat exempel, anta att du behövde 7 miljoner kr eller så hamnar du i fängelse, du behöver ett lån, du behöver verkligen pengar så du går till en bank som du har hört är lånevilliga, så du går till bankmannen och du säjer, herrn ger ni 7 miljoners lån? och han svarar, absolut, bra jag behöver 7 miljoner kr nu snabbt, jag behöver hjälp nu, jag behöver 7 miljoner kr.

Han säger visst och tar fram ansökningsformulären och säger

“låt oss göra en lista över dina tillgångar, hur mycket pengar har du på banken, hur många hus äger du, vad har du för säkerhet och hur har du tänkt betala tillbaka detta.”

Han svarar, ”ärligt talat har jag inga tillgångar, ärligt talat är jag arbetslös, men jag är en man av mitt ord fråga min fru, jag är en man av mitt ord.”

Han säger “jag löser det, jag skrubbar golven, jag gör rent alla bankfönster, jag arbetar mina fingrar ner till benen, jag ser till att jag inte hamnar i trubbel, jag ska inte röka inte dricka inte vara otrogen inte kolla på porr så att polisen inte sätter mig i fängelset så du inte kan få dina pengar, jag ska arbeta och arbeta och arbeta tills det är betalt.”

Hur stor är chansen att du kommer få låna några pengar? Lika stor chans som du har att hålla ditt ord till Gud att du ska kunna vara helig.

Du behöver en borgenär, du behöver en rik borgenär för din skuld är över din uppfattningsförmåga.

Vet du vad syftet med det första förbundet var, bara att visa hur bankrutt du är.

Det gamla förbundet, Gud låter dig vara under lagen tills du slutar att försöka göra gärningar i olika riktningar, jag måste göra så och måste göra så, tills bankerna tar slut för dig, och dina ansträngningar tar slut.

Du svettas tills du inte har något svett kvar, du har lovat och lovat och alla löften du har lovat har misslyckats och det är syftet med det nya förbundet, det är hans fullbordande, hans avsikt när du till sist sätter dig ner och säger

”jag är död jag kan inte göra det, jag är tom jag är torr, mitt ord är inte värt något, jag syndabekänner, jag har gett gud en miljon löften och inte kunnat hålla ett enda, jag behöver en sponsor jag behöver en borgenär, jag behöver försäkran”

Låt mig visa hjärtat i nya förbundet om jag kan, Gud gjorde en otrolig överenskommelse med sin Son, du förstår förbundet gjordes med Kristus och endast till oss tack vare honom, jag hoppas detta är ett språk ni kommer förstå,

Gud gjorde ett förbund med sin egen son Kristus för han såg att vi var oförmögna att hantera syndens vällde och om Gud inte hade agerat hade han förlorat all skapelse, han hade förlorat mänsklighet, han gjorde en överenskommelse, han förutsåg detta, han visste och han skulle sända sin egen son, och han kom när människan var utan styrka.

Detta var syftet med gamla förbundet, att föra människan till en plats med bekännelser utan styrka, bibeln säger att när vi var utan styrka dog Kristus, det var då det nya förbundet initierades, det var fastställt vid korset, det påbörjades vid födseln av Jesus Kristus.

Gud gjorde en överenskommelse, han sa” jag ska fylla dig med min Ande, jag ska ge dig min Ande i fullt mått, Jesus skulle komma som en föredömlig människa av hemligheten med det nya förbundets och dess kraft, så att människan skulle se kraften i förbundet genom Kristus.

Jesus levde inte ett syndfritt liv med mänsklig kraft, han levde ett syndfritt liv i kraft av den Helige Ande som gavs till honom i fullt mått, det var Guds Ande i honom.

Profeten Jeremia och Hesekiel sa båda samma sak och jag skall visa er snart, det är väldigt klart i skriften.

Jesus Kristus var den föredömliga mannen så att vi alla skulle förstå att vi inte har en chans, vi måste komma in i förbundet, vi måste tro att den Helige Ande given av Gud är vår dolda kraft.

Bibeln säjer i överenskommelsen med Gud, det Gud gjorde med Kristus, att Jesus skulle samla alla dem som skulle vara i förbundet och fadern skulle ge Kristus, lyssna på det här nu, Fadern skulle ge Jesus tillgång till allt sitt välstånd.

Jag ska visa er något som är så omskakande så att när jag såg det blev jag överväldigad och jag kan fortfarande inte begripa det, det är så otroligt vad Gud har gjort, och om ni ser det kommer ni se hur långt Gud har gått för att behålla er.

Ni kommer se till vilken bredd Gud älskar er och hur han avser att behålla er med sin makt från djävulens klor och om ni kan se det nu, jag kommer nu till hjärtat i förbundet, lyssna du måste ha en sponsor, du måste ha en försäkran, bibeln kallar det en försäkran, så mycket mer har Jesus blivit försäkran eller garantin eller sponsorn, borgenären av ett bättre förbund, det är Hebr 7:22

Jesus har blivit försäkran eller borgenären, hur gick det till? Jesus såg oss i vår fattigdom, vi hade inget att betala med, först skulle Jesus betala alla våra gamla skulder och synder men vad händer med våra framtida synder, vi behöver en borgenär för räkningarna kommer fortsätta att förfalla för alla våra dåtida synder och våra framtida synder, vem ska betala dem, du säger blodet!

Ja men det måste finnas kraft för jag vill leva i glädje jag vill leva i seger, jag vill inte leva hela mitt liv i rädsla, jag vill inte leva i skuld och fördömelse.

Så Gud ser att vi behöver en rik sponsor en rik borgenär, så vad gjorde Gud? han gav honom all sin rikedom, han gjorde honom ofattbart rik, han gjorde honom rik på vishet, nåd och kraft och allt som människan behövde för att vinna liv, han fyllde honom med sin Helige Ande utan mått, han gjorde vår borgenär så rik så han kunde vara vår borgenär.

Tänk på det, Gud älskade er så mycket, ni gav inte Gud någon ed, ni ordnade inte fram någon egen borgenär Gud ordnade det åt er, och han behövde vara rik, han skulle kunna betala alla skulder som du inte kan betala, för när du inte kan betala blir borgenären skyldig att betala.

Så han gav er en egen borgenär, så när du tog slut och allt skulle betalas, och den himmelske Fadern hade all rätt att kräva in skulden så blir borgenären informerad och borgenären säjer ”jag betalar det”

Det är ännu mer ofattbart än så, min borgenär har lämnat den här jorden och med alla sina rikedomar for han tillbaka till Fadern i himlen och han är förhärligad nu och här är jag fortfarande i min svaghet och fattigdom, men det var en annan överenskommelse gjord,

Herren sa ”jag ska skicka en advokat”

Kan du förställa dig en levande advokat, en på heltid levande advokat, Herren sa” samma Helige Ande som väckte mig från de döda, samma Heliga Ande som höll mig i syndfri perfektion, jag ska skicka honom till er och han ska ta plats i er.

Vet ni vad han ska göra? Tror ni inte det, snälla följ med mig till Jesaja 59 Jesaja 59 så ska vi pricka in det, det här är så otrolig.

Om ni bara ber” Helige Ande låt mig se det Gud, låt mig förstå hur mycket du älskar mig och vad du har gjort i det nya förbundet, titta på vers 20 och 21 Jesaja 59, och Återlösaren, ”det är Kristus,” ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN.

Fadern talar ”Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig,(i andra ord, samma ande som var över min son Jesus) och mina ord som jag har lagt i din mun (han talar om Kristus) skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN”

Samma Ande, vet du vad Jesus sa att denna advokat skulle göra när han kom för att bo i er, han ska leda er in i sanningen, med andra ord ska han tala vad han hör Kristus tala, som nummer två ska han visa er saker som ska komma.

Jag brukade tro att det var profetior men nej han ska visa oss saker som var lovat som vi inte ens kan förstå, sånt som är i förbundet, han skall visa sånt som skall komma, bibehållen styrka, visdom, kraft, Guds härlighet.

Förlåt mig för att jag blir så uppjagad, bibeln säger, Jesus säger, han skall förhärliga mig, och hur gör han det? genom att visa oss vad som är tillgängligt för oss i Kristus, han ska få av mig, han ska förkunna det för er.

John 16:14, han ska leverera till oss allt som Fadern har gett honom, han sa

allt som Fadern gett mig, Gud gjorde mig rik för din räkning, han ska ta vad han gav mig och han ska visa det eller ge er det, den Helige Ande distribuerar gåvorna och härligheten och kraften i Jesus Kristus för i honom ligger segern.

Vet du vad det betyder i nya förbundet när det står, när Gud säger ”jag ska skriva mina lagar i ditt hjärta, han sätter lagstiftaren där.

Det var den Helige Andes finger som skrev lagen, det var den Helige Ande som inspirerade, han var där hela tiden, det är den Helige Ande som kommer, jag brukade kämpa med ”vad betyder det att ha lagen skriven i hjärtat”

Det är den Helige Ande som vistas där och han är lagstiftaren, han är där och han vet tankarna hos Gud och tankarna hos Kristus och allt om Kristus och han vistas där, allt detta är uppfyllt och att han kommer och distribuerar så när jag behöver kraft och när jag behöver styrka vänder jag mig till Herren i bön och säger” Herre jag är på väg att misslyckas jag behöver hjälp, Helige Ande kom nu, den Helige Ande förmedlar all kraft, visdom och härlighet som är i Jesus Kristus, halleluja, han sa att det kommer att finnas där, om du genom Anden bestämmer gärningarna av kroppen skall du leva.

Kan ni förstå det här, denna härlighet, absolut härlighet, Gud sa ”jag är fast besluten att hindra er från att falla, jag är fast besluten att befria er, jag ska ge er ett otroligt erbjudande så att även om ni misslyckas tillhandahåller jag er en borgenär, jag har gjort honom rik för er räkning och allt ni behöver är där och den enda anledningen till att vi inte lever i seger idag är att vi inte kan tro det, vi kan inte hålla fast i det, vi kan inte föreställa oss att Gud kan älska oss så mycket att han skulle göra ett sådant otroligt erbjudande, det är bara genom tro, det är bara att sjunga och ta steget i förtröstan och tro med allt som finns i dig, halleluja.

Det förbundet var menat för att bygga upp vår tro så att vi kunde övervinna helvetets kraft, jag hör folk säja ”lova vare Gud för in mig i förbundet nu, om detta är sant vill jag ha del i det”.

Lyssna nu, detta förbund är bara för själar med syndaånger, det är bara för de som mår så dåligt över sin synd och har kämpat med det så länge och Gud har sett deras kamp och Gud säjer” jag ska ge er en utväg nu, jag ska komma till er i er kamp” precis som han kom till Egypten när de suckade och grät och sände en befriare, han har sänt oss en befriare halleluja.

Vår befriare är i härlighet nu men han sände sin advokat som tar sin plats och lever i våra hjärtan för evigt för att förmedla och för att föra det medlade till Kristus halleluja.

Det är bara för de själar med syndaånger som letar efter ett sätt att lyda gud och har en hunger och törst för rättfärdigheten, det förbundet är bara en möjlighet för de som säjer ”jag vill lyda Gud jag vill vandra i rättfärdighet, jag vill vandra i helighet och jag vet inte hur, jag har försökt nå kraften i åratal, jag har kämpat för att finna den kraften, jag vill vandra ett syndfritt liv inför Gud.

Jag vill vandra helig och rättfärdig inför Gud och Gud säjer ”du gör det genom förbundet”

Förbundet är bara för själar med syndaånger, varför skulle Gud vilja sätta ett nytt hjärta i en människa som inte vill ha det, varför skulle Gud vilja skriva sin lag i någons hjärta som inte är villiga att lyda dem, det är för dem som vill lyda Gud och har hungrat och törstat och ropat, vänner det har varit mitt rop hela mitt liv, att behaga honom och vandra i hans rättfärdighet och om det är ditt rop kommer Gud höra ditt suckande och gråtande och komma ihåg sitt förbund och befria er.

Han säger ”jag ska vara barmhärtig för dina synder, men varför ska han vara barmhärtig mot dem som inte har någon avsikt att avlägsna sig från sina synder.

Någon säjer, och med detta ska jag avsluta, ”pastor Dave det här är en sådan otrolig tanke och sanning, det är en hemlighet att leva och vinna liv, så varför har det varit gömt i alla år, varför har inte människor, predikanter predikat det, varför har det varit gömt?

Vänner jag började söka förbundet när jag var 28 år gammal och temat för hela mitt prästämbete har varit från Psalm 25

”hemligheten med Herren är hos dem som fruktar honom och Herren skall visa dem sitt förbund”

Jag sa Herre, varför? efter alla dessa år, det tagit mig över 40 år, och det har legat där, vänner förstår ni att sanningen distanserade sig från Israels barn, varför var det så att det gamla förbundet låg dött i nästan 350 år?

Abrahams förbund låg dött utan att någon gjorde anspråk på det, med all sin kraft, all den tiden.

Det är det samma med det nya förbundet, det nya förbundet var förstått av Puritanerna, det är inte en Puritansk fader, alla dessa gudfruktiga Puritanska fäder, jag skulle kunna lista namnen på dem men jag vill inte göra det så ni inte tror att jag vill imponera på er med min kunskap, jag har inte mycket kunskap men jag studerar Puritanerna och de hade detta förbundet.

Det är 330 år sedan, och de skotska teologerna predikade det men vad hände med predikningarna om det nya förbundet genom åren? de blev ett verktyg för laglöshet,

”jag har en advokat som betalar för mig så jag kan leva som jag vill”

Detta ledde till antinomism eller laglöshet så Gud lät det dö för det blev så missbrukat.

Vänner bibeln gör det klart, Jesaja 56:4 ”håll fast vid mitt förbund”

Jesaja 56:5-6 ”Jag skall ge dem ett evigt namn som inte skall utplånas, alla som håller fast vid mitt förbund”

Alla som håller fast vid mitt förbund, titta på mig är ni snälla, detta har legat dött på grund av vår egen syndfullhet de senaste århundradena, vi har blivit ett mer och mer syndfullt samhälle hela tiden, alla gör sin egen grej, vänner detta förbund har funnits här alla dessa år, men det kommer en tid då Gud säjer ”ni har glömt bort det och om jag inte påminner er om förbundet och om jag inte agerar i förbundet finns det inget hopp”

Gud igen i de sista dagarna, denna uppenbarelse kom, detta löfte kom till Israel vid tidpunkten av befrielse när Gud sa ”befrielsens timme är inne”

Vänner vi är så nära tiden för Herrens återkomst, snälla lyssna, vad jag säger nu är profetiskt och jag tror på det av hela mitt hjärta.

Jag tror att Gud ska öppna det nya Förbundet, det kommer vara det meddelandet i den sista tiden som frigör människor från syndens kraft, för syndens makt kommer att vara så otroligt kraftfull, det kommer att vara ogudaktighet även utöver vad vi vet idag.

Gud måste föra fram sanningen bara sanningen kan stå emot detta angrepp från djävulen.

Vänner om jag bara står och läxar om synd om jag bara försöker få hit er för att gråta i två timmar för att jag har slagit er med ett meddelande om domen så kan ni resa er och gå och hålla i tre veckor, men om ni tar emot den här sanningen i ert hjärta att Gud har gett mig ett löfte, inte mitt till honom utan hans till mig.

Gud har gett mig ett löfte och jag ska stå framför djävulen och alla demoner från helvetet som jag står här nu och säja att även om mitt hus inte är vad det borde vara har Gud gett mig ett evigt förbund som är säkert.

Detta är den saken som djävulen inte vill att ni ska veta om, ni kommer att höra mer och mer av det inte bara från denna talarstol utan jag tror att Gud kommer att tala till gudfruktiga människor över hela jorden, i dessa sista dagar kommer Gud föra fram sitt Ord halleluja, Gud har kommit ihåg sitt förbund han har aldrig glömt det, han kommer att verka nu halleluja.

Börjar ni förstå hur mycket Gud älskar er och förstår ni nu att det enda Gud vill ha av er och mig är att lasta över synden och ha en hunger och törst för rättfärdigande och säga jag vill vandra behagande inför Gud och i den kampen kommer han med sin sanning och sin makt, tack gode Gud för den Helige Ande, tack gode Gud för den Helige Ande.

Det är varför jag inte förstår varför en del folk bara vill att den Helige Ande ska kittla dem, de vill bara att den Helige Ande ska knocka dem, jag vill inte att den Helige Ande bara ska knocka mig och kittla mig.

Jag vill att den Helige Ande ska leverera och förmedla kraften från Jesus Kristus i mitt liv halleluja….

 

Views: 39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *