Förbundet del 1

Signaturen Micke har gripits, och inspirerats av ett antal predikningar av David Wilkerson. Han vill gärna ge andra, som kanske inte behärskar engelska, möjligheten att ta del av dessa predikningar. Därför har han översatt predikningarna till svenska. Det kommer att bli tre delar.

Förbundet del 1 1998-11-08 – predikan av David Wilkersson

Här finns den på video.

Välkomna alla våra besökare ikväll, vi förtröstar på att Herren ska uppenbara sitt ord för er som han har uppenbarat sin medverkan här i vår tillbedjan och vi tackar Gud för hans medverkan hela tiden Amen.

Vill ni bläddra till Psalm 89, jag ska läsa en vers innan vi går vidare, vers 34 tack.

Mitt meddelande ikväll är, ta vara på det nya förbundet .

Vers 35 ”Jag skall inte bryta mitt förbund, vad mina läppar har talat skall jag inte ändra.

Vi ska prata om ett ämne som många av er inte har hört något om förutom från den här predikstolen.

Hur många av er har hört ett helt budskap om det nya förbundet förutom från den här predikstolen? Lyft era händer, förundransvärt några spontana händer några stycken bara..

Det är därför det är så väldigt viktigt att vi tar oss an det mer och mer och vi förtröstar på att Herren ska börja öppna våra ögon.

När jag bara var en ung predikant, jag vet inte ens hur gammal jag var så visade Herren mig en dag i bön den 25 psalmen och han sa ”jag ska göra detta till temat av ditt liv och han gav mig dessa verser, jag läser dem för er, bläddra inte dit, detta är från psalm 25 verser 12-14.

Den som fruktar HERREN får undervisning av honom om den väg han skall välja. Hans själ skall bo i det goda, och hans efterkommande skall ärva landet. HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem.

Detta är ett löfte för alla troende som fruktar Herren och förtröstar på honom till fullo, Gud säger att han skall visa förbundet, det betyder att du måste tro det, göra anspråk på det, ansätta det, vi kommer se en glimt ikväll, bara en vy, en vy av vad det nya förbundet betyder.

Himmelska Fader jag ber att den Helige Ande ska komma ner över detta hus, från balkongerna till kören till alla som lyssnar på mig och till alla som hör detta på band eller ser det på video.

Herre Jesus du försöker uppenbara för Kristi kropp i dessa sista dagar sanning som ska göra oss fria, som ska skydda oss från dom ogudaktiga i stormiga tider och fienden kommer som en flod i dom sista timmarna av tiden.

Herre Jesus jag ber att den Helige Ande ska väcka oss nu, vi måste be för en öppning och förståelse så att vi kan se och höra.

Herre vi är inte intresserade av att ha en predikan ikväll utan vi vill att du öppnar ditt hjärta och sinne för oss och ger oss den uppenbarelse vi behöver i dessa sista dagar och du ger oss sanningen som gör oss fria, o Helige Ande av den levande Guden, hjälp mig att tala detta och öppna våra öron så vi hör, i Jesus namn Amen..

Detta löfte har avgetts till alla troende att om du fruktar Herren säger Gud ”hemligheten med Herren är med dem som fruktar honom” och detta har varit en hemlighet och dold under många många år, från Kristi kropp.

Jag säger er att under alla mina år har jag inte hört ett helt meddelande, jag har hört det nämnas men inte ett helt meddelande om meningen med det nya förbundet.

Jag vet att det har varit en del prat om det gamla förbundet men om du går in på det så kommer förbund på förbund genom det gamla testamentet, men jag inte ännu hört någon som fullt kan förklara dessa förbund för mig, men Gud sa att han skulle göra ett nytt förbund för den sista tidens människor och jag har inte hört.. när jag var en ung predikant försökte jag fundera ut varför detta inte var utlärt, när jag var en ung predikant blev jag mer eller mindre ledd till att tro att förbundsteologi var en teologi av ett antal gamla döda skotska kyrkor och att det skapade en promiskuös livstil.

Därför ska du se att när du förstår härligheten med förbundet och vad Gud kom överens med Kristus om, det är så storartat, så livskraftigt att många utnyttjar det och har gjort tidigare och de har missbrukat förbundet.

En annan anledning varför teologin med förbundet eller läran om förbundet inte har blivit känd av kyrkan i den sista tiden är för enligt skriften säger Gud ”jag ska göra ett nytt förbund med Israels hus och Juda hus” men vad avpolleterarna säger är ”Israel är Israel och en Jude är en Jude, Jerusalem är Jerusalem det är naturligt” så dom har tilldelat det i millenniums tidålder till Judarna så det har försummats för dom har sagt Israel är Israel och en Jude är en Jude, Jerusalem är Jerusalem det är naturligt du kan flyga dit och åka dit så det har blivit lagt åt sidan och dom har sagt att det är inte för oss.

Men vänner jag säger er nu, hör vad era pastorer säger ikväll, detta kommer vara den sanning som Gud öppnar upp i de sista dagarna, den kommer vara den mest befriande sanningen, den har blivit åsidosatt, man har inte eftersökt den för teologer har sagt att den är inte för oss utan den är för Juden eller att det är passerat och inte betyder något för oss idag.

Det är otroligt att Paulus kan lära ut så mycket om det nya förbundet och bli totalt ignorerad av Kyrkan.

Jag såg detta när jag bara var en ung man och jag har sökt och bett jag om detta och det är bara på sista tiden som Herren har öppnat upp en del vyer av det och jag sa till Gud att jag kommer inte släppa detta, jag spenderar all min tid bedjande för uppenbarelsen av nya förbundet för jag tror att det är hemligheten med att väcka kyrkan i den sista tiden, jag tror den släpper lös sådana krafter, om djävulen som bibeln säger kommer att komma ner på jorden den sista tiden, i stor vrede medveten om att hans tid är kort, han kommer skicka en flod mot kyrkan mot den här kvinnan kyrkan, hur mycket mer behöver vi ha denna hemlighet om Herren i våra händer, hur vi ska övervinna och kraften och härligheten i det nya förbundet behöver bli frigjort i vår ande och sinne, det måste komma.

Jag sa till Gud att jag inte kommer att låta honom gå innan han visar detta nya förbund och jag tror att det kommer att bli många andra också, jag ser att Gud öppnar upp det för Pastor Carter på ett tydligt sätt, du kommer se andra, som ber och söker Gud.

Jag vet att framgångsmänniskorna kommer att försöka missbruka det och ta det till något extremt, men låt det bli vad det blir, gud kommer inte låta denna sanning vara dold länge till, för detta är den sista tiden och denna sanning kommer att komma fram.

Låt mig visa för er, jag vill bevisa att detta förbund är för dig och mig och det enda sättet att ta vara på det nya förbundet är att vara övertygad att det är menat för dig och mig, inte för någon Judisk nation, inte för fysiska Israel inte för fysiska Jerusalem, inte den fysiska Juden utan det andliga Israel.

Det är 2 sorters Israel, det är 2 sorters Judar det är 2 sorters Jerusalem, vi ska börja med det direkt.

Israel nämns först i 1 Moseboken 32:28, det var ett namn Gud gav Jacob genom tro, det var hans pånyttfödda namn, och han sa ”Du skall inte längre heta Jakob utan Israel

Det namnet gavs inte innan hans köttsliga ande var bruten, han gavs namnet Israel genom tro/förtröstan och representerade all avkomma av tro/förtröstan, alla barn som skulle komma till Gud av tro genom Abraham och hans avkomma och av Jacob och hans avkomma.

Bibeln säger, Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. (Psalm 73:1 )

Han jämför Israel med dom som har ett rent hjärta, den fysiska Juden då, hade inte ett rent hjärta för blodet hade inte blivit bestrött på dom.

Inget hjärta kan bli rent utan att blodet blir bestrött, så han skiljer på dessa 2 Israel direkt, Rom 9:6 ”Men inte så, som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som härstammar från Israel” alltså fysiska Israel är inte det enda Israel utan det finns ett Israel till Gal 6:16 Israel av Gud, Gal 3:7 ”därför ska ni veta, de som är av tro är Abrahams barn” inte den fysiske Juden utan den andlige Juden, av tro på Jesus Kristus är Abrahams avkomma den andliga avkomman av Abraham.

Rom 9:8 ”Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn efter köttet, utan de som är barn efter löftet, de räknas för säden” inget kan vara klarare i hela skriften.

Gal 4:25-26 ”för denna Hagar är Sinai berg i Arabien. Det motsvarar det nuvarande Jerusalem, och är i slaveri med sina barn, Men det Jerusalem som är där ovan är fritt, och det är allas vår moder” Han säger att det finns 2 Jerusalem 2 Israel, ett fysiskt ett andligt

Rom 2:28-29 ”Ty jude är inte den som utvärtes är jude, inte heller är det omskärelse, som sker utvärtes på köttet. Utan jude är den som är det i sitt inre, och omskärelse är hjärtats omskärelse, den som sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud.

Det nya förbundet är för andliga Israel, alla Judar och alla hedningar som förtröstar på Jesus Kristus, om du är i Kristus är du den nye Juden, du är det nya Israel och du är född på nytt i det nya Jerusalem.

Hebr 8:6 ”Men nu har denne fått ett så mycket bättre ämbete, eftersom han är medlare för ett bättre förbund, vilket blivit grundat på bättre löften

När Jeremia tillkännagav att det nya förbundet skulle komma till det nya Israel, det fysiska Israel vid den tiden var delat i 2 grupper, de hade 2 olika kungar 2 olika center för tillbedjan och de var fiender till varandra så det kunde inte ha varit till den fysiske Juden, de var inte i position för det, de hade inte det rena hjärtat de hade inte hungern efter Gud, de var avfälliga och utövade avgudadyrkan, de var två olika grupper hopblandade, de var fiender och hade fiendeskap till Gud och till varandra så det nya förbundet Jeremia tillkännagav kan omöjligt ha varit till den fysiske Juden.

Men vilka var parterna, i ett förbund finns en överenskommelse mellan två parter om vad som skall göras och inte göras och vi kallar det ett kontrakt och när detta kontraktet har blivit fastställt så finns det straff enligt lag om en part inte uppfyller villkoren i förbundet, det finns villkor gjorda av båda parter.

Vilka är dessa parter, bibeln säger att Gud gjorde ett nytt förbund och han säger med Israel och Juda, men det andliga Israel som är du och jag i Kristus fördes in senare, vi blev infogade i det tack vare Kristus.

Men dom två parterna i förbundet var Gud Fadern och Gud Sonen och lyssna noga nu, innan jorden skapades innan världen fanns och innan tiden ens, vår himmelske Fader och hans Son, kom ihåg Jesus Guds son, inte i köttet men hos Faders barm skapade allt, allt skapades av honom och för honom.

I begynnelsen insåg Gud Fadern och Gud Sonen att den förste Adam skulle misslyckas, han skulle bringa förebråelse, Gud sa, jag kommer inte att förlora detta släkte som jag skapat, jag ska inte förlora mänskligheten, jag kommer inte släppa honom, jag kommer inte tillåta att detta misslyckas.

Innan tiden innan världen skapades var en överenskommelse gjord, ett förbund fastställt mellan Gud fader och Gud sonen att en återlösning skulle göras att ett offer skulle göras.

Gud sa till sin Son ”om du åker och blir det återlösande offret, lammet av Fadern gör jag ett förbund med dig och detta förbund denna överenskommelse var inte gjord i hemlighet utan varje ord i detta förbund, all konversation är uppenbarat i Ordet, Gud ville att vi skulle veta alla detaljer för att vi skulle kunna glädjas i dess säkerhet, jag ska visa det för er om en liten stund, dessa villkor var inte gjorda i hemlighet.

Följ med väldigt noga nu, alla överenskommelser och all konversation om förbundet mellan Fadern och Sonen och alla villkor om förbundet var öppet dokumenterad och dom är här i Ordet, Anden av Herren inspirerade det och såg till att varje ord som sades vid det förbundstillfället mellan Fadern och Sonen var dokumenterat så vi kan veta detaljerna.

Låt mig ge er ett exempel av förbundssamtalet mellan Fadern och Sonen dokumenterat i skriften, ni behöver inte slå upp det, psalm 89:20 ”På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sade: “Jag har lagt hjälp i en hjältes hand, jag har upphöjt en yngling ur folket.” Det är Fadern som talar i förbund till Sonen, Han säger till sin Son, detta ser ut som ett mysterium men jag kommer att begära av dig att gå in i världen och jag kommer att skicka dig till människor som av synd har blivit svaga och ömkliga, tröstlösa överhopade och de kommer att vara oförmögna att hitta tillbaka till mig och dom kommer att vara vilse totalt vilse, du måste åka.

Han sa ”jag har utsett dig jag har lagt hjälp på dina axlar och jag har gjort dig mäktig för uppgiften, detta är vad Gud säger där ”Jag har gett hjälp till en som är mäktig jag har upphöjt en som är mäktig från folket, han säger ”jag har valt ut dig min son, jag vill att du åker för min räkning, det är en överenskommelse som Fadern gör och han talar om villkoren för hans resa och sen talar Kristus om sina villkor för sitt accepterande och det kommer att klarna för er mer och mer allteftersom.

Syftet för Gud med ett förbund med sin egen Son var att återvinna den förlorade mänskligheten från djävulens makt detta var Guds räddningsplan ur djävulens grepp och det var gjort enbart i gudomlig kärlek för Gud var inte villig att en enda skulle förloras, det kom från Guds hjärta av kärlek.

När Gud sa detta, han satte villkoren, han sa ”Du kommer att åka men jag kommer att ge dig hjälp, du kommer att bli mäktig du kommer att kallas den mäktige.

Och Jesus svarar tillbaka i så många ord, ”Fader du har lagt hjälp på mina axlar, du har satt mig till att rädda dom fängslade, hela dom lidande, bryta sataniska fästen, att försona skapelsen tillbaka till dig”

Och här är i hans egna ord dokumenterat är accepterandet av faders villkor, lyssna på det här, det är Jesus som accepterar förbundets villkor, ”Se jag kommer, i bokrullen är det skrivet om mig, jag finner behag av att göra din vilja min Gud.

Det är Jesus som säger, ”Fader jag accepterar hjälpen du ger mig, jag accepterar din makt och din kraft, jag kommer att behöva det för det du sänt mig att göra, så jag kommer nu för att underställa mig, jag har kommit för att göra din vilja.”

Jesus säger ”mitt mål är att göra din vilja och avsluta ditt arbete”, och allt Jesus gjorde på jorden gjorde han för att fullfölja villkoren i förbundet, varje helande, allt gott han gjorde, allt tal om gudomligt liv, allt han tog emot från Fadern var givet till honom innan ens tiden skapades, varje ord var sagt till honom när han sa ”jag gör bara det jag ser och hör av Fadern” han såg och hörde det innan han ens kom.

Detta bud jag har fått från Fadern att jag skall ge mitt liv säger han, detta var ett av villkoren, när jag åker måste jag ge mitt liv och jag accepterar, John 12:49 ”Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig, han har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala

När förbundet var gjort, när det var klart sa Herren eller visade han hela hans prästämbete framför honom, Guds Ord visar klart att villkoren för förbundet och alla kraven var framlagda och här är en del av kraven allt är dokumenterat i skriften, först av allt säger Gud att villkoren i förbundet från hans sida var att han skulle frigöra sig från all sin härlighet, han skulle frigöra sig från all framträdande gudom, han var tvungen att klä av sig all gudom, skriften säger sen i en annan term att han skulle ta på sig en mänsklig kropp, och Jesus svarar ”en kropp har du förberett åt mig” han säger jag accepterar villkoren.

Han säger ”du kommer bli född av en kvinna” Jesus säger” det är skrivet om honom att Gud sänder sin Son född av en kvinna, han skulle anta formen av en tjänare, han skulle vara helig, harmlös, obefläckad, han skulle få stå ut med mycket lidande, han skulle få stå ut med förebråelser, orättvisor , Fadern säger att en del av villkoren är att du blir en man av sorg och bekant med mycket bedrövelser.

Han skulle växa upp i närvaron av sin himmelske Fader utan någon vila, Fadern säger ”jag måste se dig växa upp från bardomen som en oönskad, han ska växa upp inför honom, inför vem? inför fadern, han ska växa upp inför honom som en späd planta som en rot ur torr mark utan lugn och vila.

Och sen var ett villkor att efter allt detta skall du ödmjuka dig, du kommer att hamna i händerna på ogudaktiga människor och i stor ångest ska du offra ditt liv, jag kommer att lägga hela världens synder på dig min Son, han säger ”detta är villkoren” sen säger Fadern, ”ditt ämbete kommer först och främst att vara som präst, du kommer att behöva att bära din avkomma igenom tiden och föra dom in i evigheten.

Han sa ”jag kommer att göra dig till en herde, du kommer att ha många ämbeten men främst kommer du att vara en herde och sen gav han honom en lista på namn, han sa ”detta är namnen, detta är din flock som jag känt sedan världen grundades, även i livmodern kan jag räkna delarna även i livmodern kan jag räkna varje hårstrå, han sa”jag vill att du blir en herde och om någon går vilse så vill jag att du tar honom i dina armar i din famn och föra honom tillbaka, du kommer att åka som en herde.

Du kommer att leda dem bredvid stilla vatten, du kommer att återupprätta deras själar, du kommer att trösta dem, inte undra på att det står i skriften att han kunde fårens namn, han visste deras namn.

John 6:37-38 ”Alla som min Fader ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag inte alls kasta ut. Ty jag har kommit ner från himlen, inte för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig.

Fadern säger ”om du åker åt mig, om du befäster detta förbund med mig att gå och rädda mina förlorade, här är en lista av vad jag begär av dig, här är villkoren, du ska predika goda nyheter till dom ödmjuka, du ska lösa dom med förkrossade hjärtan, du kommer att proklamera frihet till dom fångna, du kommer att öppna fängelsedörrar till dom som är bundna, du kommer att ha överseende med svagheten hos dom bräckliga, Ett brutet strå skall han inte krossa, du kommer att varsamt ta hand om dom okunniga, du kommer förse alla brister med din styrka, du kommer att föda flocken, du kommer att samla lammen, du kommer varsamt leda dom unga, du ger din styrka till dom svaga, du ledsagar dom med din rådgivning, du lovar att sända den Helige Ande till dom när du åker, du ska vårda dom, du ska skydda dom och sedan föra hem dom i ära med dig.

Nu säger Gud ”om du vill göra detta min son så ska jag berätta vad jag förbinder mig att göra för dig, detta är klart uppenbarat i skriften inget är dolt, Fadern säger till sonen om du åker, först och främst har du den Helige Ande utan mått, och det är exakt vad Gud gjorde, Herrens Ande är över mig sa Jesus, för Gud gav inte den Helige Ande i mått till Sonen, han fick den inte i en droppe och ett stänk, han fick inte en droppe här och där, men du och jag får den Helige Ande i mått, men han sa att om du går ska jag bemyndiga dig med min Ande du kommer att ha den Helige Ande varje timme, du kommer inte gå i din egen styrka, du kommer att gå i kraft och smörjelse av den Helige Ande, du kommer ihåg när duvan kom över honom ”detta är min älskade Son” den Helige Anden var över honom, han gjorde alla sina verk genom kraften i Anden, obegränsad i Anden.

För det andra, om du åker kommer du aldrig vara utom synhåll, min närvaro kommer att vara med dig var du än går, Jag skall vara hans Fader och han skall vara min Son , Hebr 1:5.

Han säger jag är en Fader till dig, och du vet att inte ens en jordisk fader som är en ärlig människa skulle aldrig ge upp om sin son, han skulle alltid vara där och hjälpa honom, om han frågade om bröd skulle han inte få en sten och frågade han om en fisk skulle han inte få en orm.

Jag ska vara en Fader till dig och du ska var min Son.

För det tredje, jag kommer att lyfta upp dig i alla stunder av motsättning och modfälldhet, han skall inte misslyckas och inte bli modfälld förrän han har satt sitt domslut över jorden, Gud säger “varje gång fienden kommer för att göra dig modfälld kommer jag att vara där och med min Ande, lyfta det av dig och uppmuntra dig med min Ande varje gång du behöver det.

Sen sa han ”jag skall storligen hedra dig och ge dig ett namn över alla namn i himmelen och på jorden, därför har Gud upphöjt honom och gett honom ett namn över alla namn för att i Jesu namn alla knä skall böja sig, sen sa han ”Son efter allt det här då du har fullföljt din del i förbundet ska jag föra hem dig i ära, i seger, makt och smörjelse.

Då Kristus genomlidit detta träder han fram i ära säger skriften, där är det, allt är i skriften på svart och vitt för oss se. Jesus accepterade gladeligen villkoren i sin Faders förbund, han gick med på att fullfölja kraven och villkoren om att offra sin kropp, skriften säger att han gjorde sig inget rykte, han tog på sig rollen som tjänare, han var gjord i avbild av människan.
Och Jesus själv svarar Fadern ” jag var inte upprorisk Fader, vände inte bort ryggen, jag gav dem ryggen som smädade, jag gav dem min kind så de kunde plocka mitt hår, jag gömde inte mitt ansikte för skamligheter och spott, han sa att de spottade på mig och jag gav dem min rygg men jag visste att detta var villkoren för förbundet och jag var villig att fullfölja det, för jag visste att det fanns en plan, jag gör det för en anledning.

Jad vet Fader din kärlek för dina barn och du sände mig för att rädda dina barn du sände mig för att behålla dina barn och jag delar den kärleken för jag delar Guds den allsmäktiges Ande.

Han gjorde inte det för sin egen skull utan för sin avkomma, för sina barn.

Tänk tillbaka nu på allt Jesus gjorde, alla personer han helade, öppnandet av fängelsedörrar till döden och uppväckte människor från graven som Lazarus.

Alla mirakel alla helande allt han gjorde var för att uppfylla villkoren i förbundet, detta var vad Gud hade skickat honom att göra, han gjorde det inte själv, han sa “Fader jag gör exakt det som vi kom överens om långt innan jorden skapades, vi kom överens att jag skulle göra det jag gör och det bra vilket var att hålla förbundet att hålla villkoren för den eviga överenskommelsen, kontraktet de gjorde i evigheten.

Du säger “jag kan inte acceptera att det förbundet gjordes innan tidens början” men lyssna på vad skriften säger ” i hopp av evigt liv som Gud, som inte kan ljuga, lovade innan jorden blev till och ordet” lovade” betyder förband sig, han förband sig det innan jorden blev till.

2 Tim 1:9 utan efter sitt rådslut och sin nåd, som redan för eviga tider sedan har blivit given åt oss i Kristus Jesus.

Förbundet fullbordat i Kristus Jesus innan jorden blev till, Halleluja..

Du ser Jesus gå efter efter dom sista fåren och ta dom i famnen för föra tillbaka dom, det är vad Fadern sa att han skulle göra i förbundet, han fullföljer bara förbundet Halleluja

Du ser honom genom hela hans ämbete ta del av löftena som Gud gav honom, kom ihåg vad Jesus sa “och min Gud ska vara min styrka, jag ska förtrösta på honom Hebr 2:13

Jesus sa “jag förtröstar på honom” han gjorde ett förbund med mig det är bestämt, det är för evigt, min Fader kan inte ljuga, han är min styrka, jag tillägnar mig det.

Så hur har det med dig och mig att göra, det är bara om Guds kärlek för hans folk och för dom förlorade, förbundet som gjordes var på grund av att Gud var inte beredd att låta någon gå förlorad.

Du ser, Gud ger sin Son, Sonen ger sitt liv och vi får alla förmåner, Gud sa “jag ger er min Son” Sonen sa “jag ger er mitt liv” varför? Så att du och jag kan ha alla förmåner, genom ömsesidigt samtycke var detta förbund gjort för att hålla och bevara Jesus avkomma, hans barn.

Jag vill att ni ser det i Psalm 89, är ni fortfarande i Psalm 89? Börja med mig i vers 26

Det är Jesus som talar till Fadern, jag sa till er att allt finns i skriften, det var inte gömt, detta innehåll var inte i en hemlighet, “han skall ropa till mig, du är min Fader, min Gud och min frälsnings klippa och här säger Fadern” jag skall göra honom till min förstfödde, den högste bland kungarna på jorden“, Fader som talar till Sonen nu, “Jag skall bevara min nåd åt honom för evigt mitt förbund med honom skall stå fast, hans efterkommande, vem är hans efterkommande? det andliga Israel du och jag är avkomman, ni måste förstå detta, be Gud att han hjälper er att förstå det, detta är för dig och mig, det är så härligt att det är ofattbart, vi kan knappt förstå det.

verserna 30-32

Jag skall låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då skall jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor

och sända dem till helvetet?

Vad ska han göra med hans syndiga barn, de som överträder, de som blir bedrövade, vad ska han göra? läs nästa vers (34-36)

Men min nåd skall jag inte ta ifrån honom, jag skall inte svika i trofasthet. Jag skall inte bryta mitt förbund, vad mina läppar har talat skall jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag inte bryta.

och den David var Kristus, jag kommer inte ljuga, jag gjorde ett förbund med min Son för att bevara honom och av tro är ni i honom och alla löften jag gav honom är era, Halleluja, om ni är i Kristus av tro är ni hans avkomma, det löftet Fadern gav Sonen, om du åker min Son ska jag vara trogen dig och jag skall vara trofast mot alla dina barn, din avkomma, och jag förbinder mig med dig min son att jag skall bevara dom precis som jag bevarat dig, min trofasthet som jag visat dig ska jag visa dom, jag svär att jag ska se till att dina barn håller ut, jag ska se till att dom inte faller, Jag kan inte ljuga.

Kom ihåg löftet Herren gav Sonen i Jes 42:6 Ni behöver inte slå upp det, jag läser för er,

Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken,

Herren sa till Sonen, om du åker kommer det inte finnas en stund som min hand inte kommer att vara i din, det kommer inte att vara en stund då min bevarande makt inte kommer att vara med dig, jag kommer att bevara dig från djävulens kraft, fiendens kraft, jag kommer att bevara dig, jag kommer att vara trofast till löftet.

Tro på Kristus för oss in i förbundets välsignelser, alla välsignelser av förbundet.

Bibeln säger “som kroppen är en men har många medlemmar och alla medlemmar av den kroppen till trots är det en kropp, så är även Kristus, med andra ord, du tittar på mig, jag är en kropp men jag har fingrar, jag tio medlemmar här två medlemmar här och två medlemmar här och två medlemmar där och tio tår tio medlemmar och ögon här två medlemmar och två medlemmar här, vi är alla medlemmar i en kropp, vänner, även om vi är många i Kristus Jesus är vi ett parti en kropp ett Israel.

Jesus var en Jude och i den Juden förde han in hedningar, han förde in alla nationalliteter alla in i sig själv, och i evigheten avtalade han med Fadern, Fader du ska behandla mig som en man, jag kommer att föra hela den mänskligheten som tror på mig till dig men vi ska vara en man, allt du lovat mig begär jag enligt avtalat för dem.

Han sa ”detta är mina villkor, mitt blod helgar, renar och suddar ut alla krav från djävulen nu och för alltid.

I John 17 hittar du det underbaraste förbundssamtalet och det är otroligt att Gud Fader tillät oss att höra det och dela det, Jesus ber i förbund till sin Fader, i John 17 hör vi Herrens sista bön innan han lämnar den här jorden, han har redan uppfyllt alla villkor i förbundet och är på väg att gå till Korset och nu tar han på sig sitt medlarskap, medlarskap av Kristus har att göra med förbundet, han medlar förbundet för att försäkra Fadern att han fullföljt alla villkor och för att påminna dig och mig att vi har all rätt att komma och hålla fast vid förbundet, han medlar förbundet för oss tillika medlar för våra synder, John 17:1 gå dit är ni snälla, kapitel 17, allt detta är förbundet, vet du vad Jesus gör?? Han går tillbaka till evigheten och påminner Fadern on den stunden när de slöt förbundet, det är otroligt, när den Helige Ande öppnade upp detta gick jag upp och gick omkring i huset och grät och fröjdades, jag sa o Gud jag har burit på värdelösa bördor alla dessa år, jag har burit på hjälplös skuld och fördömelse, Herre jag skäms så för det Gud hjälp mig in i förbundet, 17:1 Sedan Jesus sagt detta lyfte han blicken mot skyn och sa “Fader stunden är kommen, förhärliga din Son så att Sonen må förhärliga dig”, kommer ni ihåg villkoren i förbundet, du kommer och jag ska föra dig hem i härlighet, jag återställer all härlighet som du hade hos mig innan du åkte, han säger “Fader jag har fullföljt alla villkor i förbundet, nu går jag till Korset och sedan är det klart, arbetet är klart jag har förhärligat dig på jorden Vers 4 titta på vers 4, jag har förhärligat dig på jorden jag har fullföljt förbundet jag har avslutat arbetet som du gav mig att utföra, jag har fullgjort alla villkor det är gjort, allt du bad mig göra för att återlösa mänskligheten och att föra din kropp till ett, klart, Klart! Jag har avslutat det.

Han säger “Fader du förband dig vid förbundet som vi slöt att föra mig hem i härlighet när jag fullbordat allt du sänt mig att göra, och vers 5 “och nu Fader förhärliga du mig hos dig själv med den härligheten som jag hade hos dig innan världen var till.
Han sa “jag kommer hem till min del av förbundet, du gjorde ett avtal med mig Fader, du skulle föra hem mig i härlighet när mina villkor var uppfyllda, dom är uppfyllda nu Fader och jag gör anspråk på villkoren i förbundet, för mig tillbaka till härlighet” läs det!

Nu Fader förhärliga du mig hos dig själv med den härligheten som jag hade hos dig innan världen var till“, ära vare Gud Jesus gjorde anspråk på förbundet, varför skulle inte vi.

Jesus sa till Fadern “jag kommer hem, och låt oss prata om vad som ska hända med dom som jag lämnar kvar, låt oss prata om förbundets överenskommelser.

Låt oss prata om kontraktet vi slöt för min avkomma som kvarstår. Halleluja

17:11. Och nu är jag inte längre i världen, men de är i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara genom ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. Hör ni vad han säger, jag för in dem i förbundet, den enheten måste vara att bli förd in i förbundet. Den Helige Ande, Fadern, Jesus och du och jag, han sa “vi är alla ett nu Fader, jag för nu in dem i förbundet, allt är gjort allt är fullbordat och du gjorde ett avtal att du skulle ta hand om min avkomma precis som du tog hand om mig, samma trofasthet som du gav mig ska du ge dem, fader nu för jag in dem allihop i förbundet.

John 17:8-15

Ty de ord som du har gett mig, har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de har trott att du har sänt mig Jag ber för dem. för världen ber jag inte utan för dem som du har gett mig, ty de är dina. Och allt mitt är ditt, och ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem.11. Nu är jag inte längre i världen, men dessa är i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara genom ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, så som vi är. Medan jag var hos dem i världen, bevarade jag dem i ditt namn, de som du har gett mig. Jag bevarade dem, och ingen av dem gick förlorad utom fördärvets son, för att Skriften skulle uppfyllas Och nu kommer jag till dig och detta talar jag i världen, för att de skall ha min fullkomliga glädje i sig. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom jag inte är av världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem från det onda.

Det är förbundet som slöts mellan Fadern och Sonen, Gud säger “jag skall beskydda dig min Son, jag kommer uppmuntra dig” nu säger Jesus “detta begär jag för min avkomma, du lovade mig att vara trofast mot min avkomma, till all mina barn och nu gör jag anspråk, jag kommer till förbundet för all min avkommas räkning alla mina barn, bevara dem från dom ogudaktiga, helga dom, bevara dom heliga bevara dom rena, hjälp dom att stå ut som du hjälpte mig.

Förstår ni att vi är nu genom tro under en evig ed av en Gud som inte kan ljuga, han kan inte ljuga.

Han svor en ed till sin egen Son och hans egen Son håller Fadern ansvarig till förbundet, min avkomma, innan jag åker, min avkomma, säkra dom, jag bevarade dom medan jag var här och nu åker jag och nu ska du sända den Helige Ande, sänd den helige ande, halleluja.

Och här är en bättre del, 23. jag i dem och du i mig, för att de skall bli fullkomligt till ett, och för att världen skall förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem såsom du har älskat mig.

Nu ska ni lyssna, om inte det når in i ert hjärta och för med sig frid och glädje som ni aldrig känt, vet ni vad han säger “på grund av förbundet Fader, detta var vad vi kom överens om sedan evigheten, och när jag är borta efter att jag fullföljt allt i kontraktet, jag vet hur du älskade mig, du var min Gud och jag var din Son, nu vill jag att hela världen ska få veta att du älskar dem lika mycket som du älskade mig, lika mycket, förstår du att Gud älskar dig på grund av förbundet lika mycket som sin Son Jesus tack vare att du är i Kristus, han älskar kroppen, han älskar kroppen, vi är i Kristi kropp, han älskar dig lika mycket som sin egen Son, tänk på det, försök att förstå!

Är du älskad nästa gång djävulen säger att du inte kommer klara dig, att du kommer bli avfällig, att du har syndat för mycket och gått för långt och du kan aldrig komma tillbaka och att du är oren och ohelig och är oduglig och alla lögner och anklagelser från djävulen, då ska du stå upp och gripa tag i förbundet och säga ” jag har ett kontrakt med min himmelska Fader” Jesus signerade det med sitt eget blod, ja han jagar mig och han tuktar mig när jag behöver det och ja det som kan vänta en syndare är döden, du kan gå ut och strula runt och du kan få aids och du kan dö, men han sa att min trofasthet kommer att vara kvar hos er, fortsätt att sträcka er efter mig och förtrösta på mig bekänn era synder och ångra er så ska jag vara trofast för jag gjorde ett avtal, jag gjorde ett förbund.

Tänk på det, att gå omkring i denna syndfulla värld, jag vet hur mycket han älskar sin Son och han älskar mig lika mycket, han älskar mig som han älskar honom,det är vad Jesus sa, det finns i era biblar, jag har ingen speciell här.

Titta på vers 23 läs det högt vers 23 “jag i dem och du i mig, för att de skall bli fullkomligt till ett, och för att världen skall förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig.

Det finns något ännu bättre om det ens kunde bli bättre, det här är vers 24, allt är förbundet, Fader jag vill, vet ni vad han gör, detta är Sonens vilja, det var hans vilja när han slöt förbundet med Fadern, han sa “Fader, lika säkert som att du för mig till härlighet ska du förbinda dig med mig att föra min avkomma till härlighet också, det är där, vers 24, låt oss läsa det tillsammans.
24. Fader, jag vill att där jag är, skall också de vara med mig som du har gett mig, så att de får se min härlighet, som du har gett mig, ty du har älskat mig innan världens grund blev lagd.

Titta på det här, nu säger han “Min vilja, det är min vilja Fader att du för dom till härlighet, halleluja.

Ni är på väg mot härlighet, är ni i Kristus? av tro? förstår ni att det är allt som Gud har letat efter hela tiden, han har inte letat efter någon som försöker klura ut honom, han letar inte efter dom som har allt teologiskt rätt, han har alltid letat efter hjärta, tillit till honom, hjärta och kärlek, utifrån gränslöst hjärta av kärlek och förtröstan på honom, han slöt detta förbund så att det inte kunde bli några oklarheter, han tar bort alla oklarheter, det är som om Gud säger, ” jag kommer att behandla er som om ni inte hade någon tro, något förtroende, som om ni inte trodde på mig, jag kommer att göra det klart, jag ska sluta en så stark ed och ett så kraftfullt förbund att ni måste tro på det, att ni inte kan komma undan, enkelheten och kärleken av eran himmelske Fader.

Ni förstår problemet, och med detta ska jag avsluta, majoriteten av oss har aldrig greppat det faktum att alla dessa detaljer, Korset, lidandet, allt Fadern har gjort, allt i förbundet, allt var gjort trots att, han gjorde allt det här för oss när vi var i fiendeskap med honom, han gjorde allt detta när vi var syndare, då gjorde han dessa bestämmelser, nu när ni är hans, nu när ni tillhör honom varför vill ni inte lita på honom.

Folk, av nåd ska jag fatta tag i förbundet och varje gång fienden kommer mot mig med en anklagelse, med en lögn ska jag säga, “djävul, Jesus slöt ett förbund med min Fader och min Fader slöt ett avtal med min Kristus att så länge jag tror på honom av hela mitt hjärta, så länge jag älskar honom, så länge han är min Herre och jag är under hans herravälde, inte en chans djävul att du kan röra mig, ja du kan terrorisera mig men du kan inte göra anspråk på min själ, du kan skymfa min kropp men du kan inte komma åt min frälsning, jag är säker i HERREN och jag är på väg mot härlighet jag kommer hem till härlighet halleluja, låt oss stå upp, halleluja ära vare Herrens namn.

Jag vill att alla som älskar Jesus höj era händer och tacka honom för det arbete han har gjort, Herre vi tackar dig, Fader vi tackar dig, Jesus vi tackar dig för förbundet,vi tackar dig för detta löfte det eviga, obrytbart, oföränderligt, det är evigt herre det kan inte brytas, ära vare Gud, ära vare Gud.

Kan du tyst nu på ditt eget sätt tacka Gud för hans kärlek till dig, jag bryr mig inte om var du är, vad som hänt, jag bryr mig inte hur modfälld du är, jag bryr mig inte om vilka frästelser du gått igenom eller annat, Jag säger dig nu att du måste vara övertygad att oavsett vad jag går igenom, vilken strid det än är så är jag älskad, jag är älskad, det är där du startar.
När du vet att du är säker i hans kärlek, när du vet att Gud har förbundit sig att hindra dig från att falla, när du vet det ska det bli ett gensvar av kärlek, han sa “om du älskar mig håller du mina bud, du håller mina bud”

I det gamla förbundet var det lyd eller annars och det misslyckades att föra människan till Gud, han sa ” jag ska göra ett förbund av kärlek allt är kärlek”

Gud är inte arg på dig, så bröder om ni bara visste vad som är i mitt hjärta, han gjorde det förbundet när du var en djävul, full av helvetet, en rebell i fiendeskap med honom.

Han sände Kristus, han var alltid försonad med dig och mig, han sände Kristus för att försona oss med honom, Gud var i Kristus för att försona världen med honom, han vill hela så många hjärtan här ikväll, du behöver helande för du har försökt så mycket, så mycket att älska honom och du kommer ändå till korta.

Du säger att, min kärlek inte klarar det för att du tycker du förtjänar ett visst mått av kärlek och sedan händer något och jag exploderar och tappar humöret och jag gör galna saker, ja vi är hans barn och vissa av oss är bortskämda, jag tror vi alla är bortskämda, vi tänker fel tankar vi säger fel ord men han säger ” låt min Helige Ande arbeta i er så kommer vi till allt det, det kanske är smärtsamt men vi kommer till det” Gud säger ” jag har säkrat er för att jag ska helga er”

Men tills du vet att du vet att min Fader älskar mig han är inte är arg på mig.

Vill ni resa er från era platser om Gud har rört vid er, om ni har burit en tung börda som jag kan inte skaka av mig det faktum att jag har svikit Gud, om du har syndat i livet och lever öppet i synd så ta det till Jesus här och nu och ångra dig och säg Herre jag är ledsen jag kommer till dig genom tro nu jag kommer till förbundet, jag kommer till rening av blodet till skvättandet av blodet, Jesus ska tvätta av dig allt och föra dig in i förbundet halleluja, ni uppe på balkongerna ta trapporna åt något håll, om något var sagt som var menat för dig här ikväll om ni bär en börda av synd eller rädsla eller skuld eller fördömelse för fram det till det här altaret och lägg ner det här och säg, Jesus genom tro kommer jag till förbundet nu, jag kommer in i ditt förbundet, Jesus du är mitt förbund, du är min förbundspartner och jag tror på dig och förtröstar på dig, kom med ditt skadade hjärta.

På övervåningen gå till trapporna på vilken sida som helst och kom ner, jag ska be tillsammans med er och låt oss tro att Herren ska hela ikväll.

Ett steg av tro nu, det finns inget annat sätt endast genom tro inget annat, det är inte genom gärningar, inte genom att göra gott, inte genom löften utan genom tro, och utan tro kan man inte behaga honom, dom som kommer måste tro att han är en belönare och belöningen är förbundet, löften, förbundslöftena av Gud är, bevarande frälsande helande kraft, ära vare Gud.

Låt förtröstan komma i era hjärtan, kom till honom i förtröstan nu, be dessa ord i förtröstan med mig nu, Jesus jag tackar dig för ditt Ord, jag tackar dig för dina löften och jag kommer till dig nu i min svaghet min bräcklighet och min hjälplöshet och jag vänder mig till dig Jesus som medlare av förbundet, gör jag anspråk på, genom enkel tro, förbundet av Herren Jesus, dess säkerhet, dess förlåtelse, dess kraft, Herren Jesus nu lägger jag ner min egen styrka och mina egna idéer och jag kapitulerar fullständigt, i tillit i förtröstan på trofastheten hos Gud att han håller sitt löfte till mig, Fader, lika säkert som du håll ditt löfte till Jesus så håller du det till mig, du svor en ed, du lovade och jag förtröstar på det halleluja ge honom tack halleluja ge honom tack prisad vare du Jesus, jag tackar dig Jesus halleluja, välsignat vare Herrens namn välsignat vare Herrens namn.

Nu ber jag Fader för dom som står här som kanske inte förstår, Herre låt en strimma av ljus tränga igenom, låt något av det som sas ikväll ge hopp, Herre om det bara var en mening en fras, bara en sak som sas ikväll som öppnade upp en strimma av hopp och styrka för att visa din kärlek i hjärtat på dom som känner sig oälskade, Herre dom som kämpar med skuldkänslor och med rädsla, rädda för att du ska stänga dom ute, lever i rädsla för att falla, Herre ta bort den rädslan, du sa “jag kommer att vara trofast mot dig jag kommer att vara hos dig, jag kommer bevara dig genom min nåd, och allt jag begär är att du söker mig, och fortsätter att söka mig, älskar mig och anförtror mig med hela ditt hjärta, anförtror mig med dina synder, förtrösta på min kraft över synder genom den Helige Ande och enligt din förtröstan skall jag belöna dig, när din förtröstan ges till mig så behagar du mig, du behagar mig inte med ditt kämpande, du behagar mig inte genom att försöka så mycket, du behagar mig genom att kapitulera för min vilja och mina löften, jag lovar att bevara dig säger Herren, jag lovar att bevara dig halleluja tack Jesus tack Jesus.

Innan ni lämnar mötet ikväll, det ni hör mer och mer av pastorerna från den här predikstolen kommer att vara mer och mer livsgivande och en hjälp för dagar som kommer, och ni kanske ska skaffa banden och studera skriften för ibland kan det vara svårt att förstå direkt, man kan behöva höra det tre fyra gånger innan det blir en del av eran liv, Herren behövde hamra in det i mig.

Kommer ni ihåg när ni var i andra eller tredje klass och ni lärde er att skriva och ni repeterade och repeterade tills ni lärde er hur det skulle göras, och Herren säger bara fortsätt att lära er och lära er, fortsätt att spela det om och om igen tills du förstår det, det kommer inte på en gång, bli inte avskräckt om du inte förstod allt fullständigt av vad du hörde ikväll, Herren ska börja öppna det för ditt hjärta Amen.

Vill du vända dig om och visa Jesus kärlek mot minst tio eller tolv personer omkring dig och säga Gud älskar dig och Gud välsigne dig, jag älskar er……………..

Visits: 39

One thought on “Förbundet del 1”

 1. Ja då är del ett där,

  Alla bibelcitat är från Reformationsbibeln när det gäller NT och SFB när det gäller GT.

  Detta kan betyda att om ni tittar/lyssnar på videon samtidigt så blir det inte ordagrant men budskapet är detsamma och det är underbart.

  Tack Kjell för hjälpen..

  Micke

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *