Abrakadabra – “Vi älskar Herren!”

Stig upp, tala i mikrofon och titta rakt in i kameran. Det finns en publik i din hand, de väntar på att se vad du skapar för dem i dag. Det är upp till dig – tala orden, måla din illusion och se vad som händer! Behöver du se andlig ut? Höj då händerna och blunda. Sätt på dig ditt kristna utseende, uppbåda lite tårar, och publiken kommer att bli din. Oroa dig inte, det kommer inte ta mer än en timme eller två.

Är saker i ditt förflutna i vägen? Tala då bort dem så de inte längre existerar! Säg rätt ord och “Abracadabra”: Skilsmässor hände aldrig. Människor hade aldrig ens stått i din väg. De kan alla förvandlas till endast rykten om du önskar det.

Behöver du pengar? Hitta på något för att övertyga publiken om det du behöver, och de kommer sedan att hjälpa dig. Välj något annat varje gång och se till att alla andra aktörer vet vad det är. Många människor kommer att tro dig och du kommer att få massor av pengar. “Abracadabra!”

Den arameiska uttrycket “avra kehdabra” betyder “jag skapar när jag talar ord”. Idag kan vi helt enkelt säga “Abracadabra”. Liksom alla andra scen magiker, kan kristna “ministrys” i dag använda sina befogenheter för att skapa illusioner och uppnå speciella mål – pengar .

En illusion är “ett vilseledande utseende eller intryck”. Eftersom de är “vilseledande” kräver illusioner alltid lögner .

Den som skapar illusioner är till yrket en lögnare. Det inkluderar många “ministrys” och pastorer. En illusionist antingen lägger till eller drar ifrån för att förändra det som är något, att få det verka vara något som det inte är. Han skapar bilder som berättar en lögn, och därmed ljuger han.

Hans mål är inte att förhärliga Gud i sanningen, men att förhärliga sig själv med illusionen. Att använda det som bygger på lögner – illusionister arbetar hand i hand med lögnens fader, Satan.

I gångna tider var det inte så lätt att skapa en illusion av att vara en ledare/pastor av evangeliet. Innan teknologin lockade, enorma pengar hänförde och tv sändningarna tog över, kände alla ganska mycket vilka alla andra var på ett jordnära sätt. Pastorerna hade ingenstans att gömma sig, inte heller försökte de. Du sprang in i dem ofta. Du kanske hade honom över till ditt hus för middag, eller du kanske bara stötte på honom på parkeringen – naturligtvis innan tiden för de “avskilda kungliga Pastors parkerings platserna.”

Pastorer fanns tillgängliga för att lära känna precis som alla andra. Deras jobbtitel antydde ju det om dem. Kan du tänka dig en herde som leder fåren genom TV apparaten? Kan du se en förälder uppfostra sina barn genom tv?

Herren avser att pastorer/ledare skall vara runt de människor som de ansvarar för. Folk ska kunna se om dessa män älskar människor eller inte, eller om de verkligen älskar Gud eller inte. Människor är tänkta att kunna se om de styr sitt hem i helighet och gudsfruktan – eller inte.

Guds Ord ger oss det budet; att vi observerar dessa saker.

Människor måste se om de beter sig värdigt runt medlemmar av det motsatta könet, eller om de tar tid för gemenskap i inlevelse med de mindre “önskvärda” personerna.

Det ansågs normalt att du skulle titta på en sann gudsman och bedöma hur han levde sitt liv. Du kunde lära dig ödmjukhet från honom, se honom betjäna människor och till och med tvätta deras fötter – precis som Mästaren som han påstod sig representera.

Du visste faktiskt om din pastor var gift eller inte. Det var inte raket forskning då, men ingen fick någonsin en reprimand för att de frågade. Du observerade honom ofta med sin maka, om han hade en.

Du tittade för att se om deras äktenskap reflekterade den Helige Ande av en ren Guds kärlek i ett ömsint samspel mellan dem. Folk var berörda av dem båda – dag ut och dag in, på predikstolen och utanför predikstolen.

Sådan var den kallelse som Herren lade på både ledaren och hans maka – båda kallades till att vara förebilder, båda kallades till att betjäna andra. Herren kallade makan en “medhjälpare” eller hjälpare.

Människor i de “gamla tiderna” visste att Guds Ord instruerade dem att notera hur deras ledare levde. De visste att frågor om personlighet, karaktär och det äktenskapliga livet var av stor betydelse för Herren i fråga om att andligt ledarskap.

Gudfruktiga människor visste att Herren hade gjort det till deras uppgift – inte bara för att upptäcka om en man verkligen var från Gud, men för att skydda den karaktär som var formad av Gud som han fått.

Överallt i skrifterna ser vi hur stora Guds män förlorade sin gemenskap med honom på grund av ett själviskt begär – köttets lust tog över där de önskade ett “sitt bästa liv här och nu”. En gudfruktig ledare har alltid stått som ett strategiskt byte för djävulen. Därför är ingen man eller kvinna av Gud, ledare eller ej, utanför sfären för andra gudfruktiga människor – de vars korrigerande ögon och öron Herren kan använda en dag för ledarens eget bästa.

Därför är det extremt farligt för alla inblandade om en ledare når den punkt där han är onåbar och inte inom räckhåll för korrigering. Av denna anledning, brukade ledarna veta att Herren höll dem högst personligt ansvariga. De visste att de var ansvariga på ett offentligt sätt för vad de sa och gjorde. Och dessutom var det en uttalad del av deras “arbetsbeskrivning”.

De insåg att ha om någon ställde en uppriktig fråga om deras liv var det uppmuntrat av Herren. De tänkte inte tanken att tillrättavisa någon för att de bara frågade. De hade aldrig den dårskapen att säga att det inte var någon annans angelägenhet, och sedan säga att “det har du inte med att göra”.

Om något sådant hade hänt i gångna tider, skulle de äldste kalla det uppror och genast åtgärda det som sådant. Först skulle de ifrågasätta pastorns andliga tillstånd genom att representera Herren så bedrägligt. För det andra, skulle de utan tvekan undersöka vad han försökte dölja.

Även om det är mer sällsynt i dag, hade kyrkorna faktiskt då äldste. De sant troende erkände en och endast ett sant Huvud – personen Jesus Kristus. Ingen enskild man eller kvinna kom någonsin undan med att ta alla beslut i en församling.

Alla visste att Jesus Kristus själv var den högsta och sista auktoriteten. Därför skapade Herren ett sätt att använda en man för ledarskap, genom att aldrig låta honom gå “ogranskad” av andra troende.

Herren instruerade troende för att identifiera dem som hade en mogen tro (Bibliskt andliga vuxna, mogna i Kristi manliga mognad, sådana som gått på lite smällar i livet och har mer erfarenhet än en nyomvänd), och han kallade dem “äldste”. Han avsåg att använda dem för balanserad sundhet, som såg till att den Helige Andes röst aldrig skulle bli tilltäppt av någon enskild man eller kvinna.

Så vad hände med det?

Det kan finnas ett par av dessa Bibel gemenskaper fortfarande. Men för det mesta har de blivit ersatta av en “ny” modell. Denna “nya” modell har ändrat saker en hel del.

För det första har den nya modellen ersatt Jesus med bara en man. Jesus kallade honom för en “lejd” (Joh 10:12).

Lejda ledare vill gärna att deras namn används ofta i vad de gör och i de tjänster/ministries de skapat. För att identifiera dem; titta bara på om deras namn nämns oftare än Jesu namn. Du kommer att upptäcka snabbt vilka de är.

Den lejde i sin tur har ersatt sanna äldste med sina egna ja-sägare. De är lojala till de riktlinjer som deras mänskliga ledare har satt upp och lyssnar på hans röst snarare än den Helige Andes röst. Om någon ja-sägare inte håller med om vad ledaren säger – även om han vet att det inte är biblisk eller sant – får han inte längre arbeta för den ledaren.

Den lejde skapar illusioner. Han är en illusionist.

Han vill i slutändan ha makt, sex och pengar. Naturligtvis erkänner han inte det offentligt eftersom han vill att människor ska tro att han har omsorg för dem. Han måste skapa illusionen av att han vill att människor ska växa andligt, så det är vad han agerar ut på sin scen. I själva verket är han angelägen om den ekonomiska tillväxten och fårens ekonomiska lojalitet till honom.

Den andliga illusionisten bryr sig egentligen inte om människors hjärtan som sitter i kyrkbänkarna; han vill bara dem där. Han använder dem för att korrekt utföra sin TV-show, och naturligtvis, räknar han med att deras plånböcker spelar sin roll också.

De som sitter i sina bänkar är statister i hans show. Det liknar en film. Den enda skillnaden mellan att arbeta för en regissör och den som arbetar för en lejd är att en regissören betalar sina statister, men statisterna betalar den lejde.

Den lejde bryr sig bara om sin föreställning. När han gör sin egen, kräver han en specifik prestation från hans stödjande skådespelare – de assisterande pastorerna, musikerna och programannonsören på scenen med honom.

Han förväntar sig också en viss prestation från hans scenarbetare – hans kameramän, hans vaktmästare och ljudtekniker. Några av dem betalar han för deras prestationer, men de flesta av dem, återigen, betalar honom.

Liksom Charlton Heston i hans klassiska roll av Moses, är en del av dessa lejda extremt begåvade. De vet sina roller och spelar dem väl. I många fall har de behärskat sin konst så skickligt, att de verkar som om de bokstavligen tror och till och med passionerat lever efter de ord som de säger.

Men de få som känner dem personligen vet sanningen. Endast ett fåtal i den innersta kretsen har tillåtelse att faktiskt leva och arbeta nära för att se illusionistens “dolda” sida – bakom kulisserna.

Jesus berättade för oss att vissa svåra livssituationer ofta uppstår för sanna troende. Jesus befallde att när dessa saker händer, kommer den sanna troende reagera som deras Mästare och inte som människor i världen. I dessa typer av situationer beskrev Jesus inte bara ett bud, utan ett bokstavlig test för äkthet.

Dessa situationer ger oss möjligheten att se Andens frukt uppenbarad i en person som verkligen älskar Jesus. De tillåter oss också att identifiera frånvaron av denna frukt i människor som bara säger att de älskar Jesus, men i själva verket inte gör det.

Vilka typer av situationer var det som Jesus talade om? Jo, situationer där man blir utnyttjad, sviken, bestulen, där människor talar lögn och i allt talar ont och falskt anklagar en. Det är dessa situationer som säkert tar fram det värsta hos vem som helst.

Vad förväntar sig Jesus av dem som älskar honom att svara med? Jo, att svara i ansiktet på ondskan med välsignelse i stället.

Så om det är det primära sättet att veta om någon verkligen älskar Jesus, så hur i hela världen kan någon veta vem en person verkligen är när han eller hon inte är på scenen, inte framför kameran, och inte skapar en illusion?

Svaret är – utan att spendera mycket tid personligen med dem när de inte är bevakade, helt enkelt finns det inget sätt att veta utom genom urskiljning från den Helige Ande .

Urskiljning är en sällsynt och dyrbar gåva, och det kan göra skillnaden mellan himmel och helvete för de få som har det.

Även med alla dåliga saker dessa lejda står för, måste vi ge dem kredit för en sak – de har ett oerhört svårt och stressigt jobb.

I motsats till en film skapare vars produkt har en början och ett slut, så har dessa lejda en illusion de måste upprätthålla vecka efter vecka. Att hålla sin publik trollbunden under så lång tid kräver mycket kreativitet och stor energi.

Men förmodligen är deras största utmaning är att övervaka scenen och hålla den oklanderligt ren. För mycket Sanning i händerna på publiken kan snabbt avslöja deras falska motiv, bryta all förtrollning och göra så att hela illusionen försvinner på ett ögonblick inför allas ögon.

Deras scen är världen. Deras illusion är skapad för hela världen, och är helt baserad på de ord de talar till världen. Abrakadabra – “När de talar skapar de.”

Och varje ord som de har talat, som inte stämmer med Sanningen ger ökad sårbarhet för vem de är och vad de gör. Om någon Sanning motsäger deras lögner kan det äventyra allt som de har arbetat så noggrant för att skapa. Sanningen blir därför deras största fiende, och att hålla Sanningen borta blir deras högsta prioritet.

Illusionisterna får inte låta någon “obehörig” person använda deras scen. Endast de som är tilltäppta i deras tal, eller ännu bättre, naiva och blinda för Sanningen, är pålitliga att ha på scenen.

Illusionisten måste vakta noga alla skådespelare, scenarbetare, och till och med alla statister, så att ingen av dem äventyrar illusionen genom att presentera Sanningen.

Ännu mer, de offentliga delarna av scenen – de delar som illusionisterna inte äger – kräver intensiv övervakning. Alla som har en offentlig röst och tillgång till Sanningen är som en obotlig cancer för illusionisterna. De människor han äger kan han lätt styra. Men andra människor han kan bara försöka kontrollera, och ibland är hans försök ganska otäcka.

Tyvärr för dessa illusionister, finns det också tillfällen när riktiga troende går med i deras tjänst/ministrys. De sant troende är en rejäl huvudvärk. De utgör stora hot mot illusionisterna, och de måste vakta dem som hökar.

Sanna troende och vad de står för är helt motsatsen till vad illusionisterna tror och vad de står för. Sanna troende står för Sanningen, som gjort dem fria. Illusionisterna föraktar Sanningen, eftersom de vet att det skulle avslöja och förstöra allt de gör.

Johannes 3:20-21 säger: “Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Ibland kan sanna troende bli skrämda till tystnad. Även om de ser bedrägeri och lögner omkring dem, vågar inte många av dem, i omsorg om deras egna rykte, att stå upp för Sanningen.

Några av dem kan stå upp i början, men efter att många gånger bli “tillrättavisade och förmanade”, vågar de aldrig att stå upp för Sanningen igen.

De sant troende som är ståndaktiga i tro och ovilliga att kompromissa är en annan sak. Jag kallar dem “de trogna”. De förblir trogna mot Herren och trogna Sanningen oavsett priset. Om sådana människor omedvetet går med i en ministry/tjänst med en illusionist som ledare, kommer de aldrig att uppleva någon respekt eller känna sig välkomna där.

Så snart de trogna identifieras för vilka de är, börjar illusionisterna omedelbart bearbeta dem. Illusionisterna måste gå försiktigt och snabbt tillväga, innan någon av deras lögner och hemligheter upptäcks och avslöjas.

Illusionister trakasserar först de trogna, i hopp om att de kommer att gå ur på egen hand. Om det tar för lång tid, arbetar illusionisterna sedan på lögner och knep för att skapa illusioner om dem. De spinner på sluga förevändningar som skulle vara saklig grund för att ta bort dem.

Hursomhelst, ges tillräckligt med tid, så kommer genom halvsanningar och knep, de “trogna” – absolut säkert – att kastas ut på gatorna som hundar, i likhet med många som har gått före dem.

Abrakadabra – “Säg orden och skapa vad du vill”. Ja, till och med den uslaste av människor kan bli helgon för en timme eller två, med rätt kompetens och – förvisso – absolut kontroll över sin scen.

År 1965 gav en man vid namn Stanley Frodsham en häpnadsväckande profetia om de sista dagarna. Mycket av det handlar om andliga ledare och hur de fromma kommer att vända sig bort från Herren. Han ger allvarliga varningar för dem. Här är några segment från denna profetia:

Tagen eder till vara så att ni inte blir uppblåsta och tror att jag har kommit. Lyssna på budbärarna, men håll inte dem i beundran. Många som jag ska smörja mäktigt med tecken och under skall bli upphöjda och skall falla vid vägkanten. Jag gör inte detta villigt, jag gav tillräckligt med kraft så att de skulle stå. Jag kallar många i denna tjänst och utrustar dem, men kom ihåg att många ska falla. De ska vara som starka ljus, och folket skall glädjas för dem. Men de ska tas över av bedragande andar, och skall leda många av mitt folk vilse.

Bedra inte er själva, för bedragaren kommer först arbeta för att vinna mångas hjärtan och sedan predika sina försåtliga läror. Du kan inte urskilja dem som är från mig, och de som inte är från mig när de börjar predika.

Rättfärdighetens tjänare skall vara på detta vis: hans liv ska komma överens med Ordet, och hans läppar ska ge det som är helt sant, och det kommer inte att bli någon inblandning av människoläror. När blandningen finns där, då vet du att han inte är rättfärdighetens tjänare. Bedragarna talar först sanning och sedan obibliska läror för att täcka sina egna synder, som de älskar.

-Troende har till fullo varnats. I den här senaste timmen har skådespelarna kommit i stora skaror och gör sina hantverk som vältränade mörkrets tjänare.

Många mörkrets tjänare talar, sjunger, tillber och gråter. De gör allt med skenbar äkthet och visserligen polerad skicklighet. Men hela tiden, efter varje scenshow, återvänder många av dessa människor till sina liv med obekänd otukt, svek, fylleri, åtrå, lögner, äktenskapsbrott, svartkonst, trolöshet, och ibland till och med mord.

Djävulen är desperat att få så många själar med sig till helvetet som han kan. Se upp för alla som leder själar och påstår sig arbeta för Jesus.

Var inte imponerad av en stor scen eller TV-kamera. Kom ihåg att skådespeleri är en konst. Om någon är tillräckligt bra på det och har scenen han behöver, kan han övertyga nästan vem som helst av nästan vad som helst.

Titta inte på en människas förflutna som garant för den han är nu. Utan att verkligen testa en predikants frukt, vet vi inte riktigt vad som bor i honom. Guds Ord vänder inte tillbaka förgäves, oavsett vem som talar det.

Även en ateist kan läsa Bibeln högt och någon som hör Ordet kan därvid bli Frälst.

Som Stanley Frodsham förvarnade: många av dem som tidigare älskade Jesus och predikade sanningen med stor smörjelse, kommer i de sista dagarna förföras av sin egen lust och vända sig bort från sanningen.

Följ inte människor. Bjud in Jesus i ditt hjärta och i ditt liv. Be den Helige Ande att vägleda dig i stället, och han kommer göra det.

Ta inte emot “sanningar” från människor. Be den helige Ande att vägleda dig till hela sanningen med hjälp av Guds Ord!

Kom ihåg Jesu ord:

Matt. 15:13-14:

Jesus svarade: “Varje planta, som min himmelske Fader inte har planterat, skall ryckas upp med roten. Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen.”

Översatt från engelskan – där publicerat av “Anonym”.

Originalet finns på Apostacy watch.

/Kaj Avila

Visits: 51

2 thoughts on “Abrakadabra – “Vi älskar Herren!””

 1. Ur Matt 11

  “Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar, eftersom de inte hade omvänt sig: “Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon , skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska . Jag säger er: Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet . För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom , skulle det ha stått än i dag. Men jag säger er: Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du.”

  Ett försök till tolkning,
  Avsikten med kraftgärningar är omvändelse till Herren. Vilket inte behöver betyda ökad frekvens laggärningar. Som bloggskrivaren säger kan en ateist predika genom att läsa Bibeln. Således kan en ateist vara biblisk ur gärningsperspektiv. Hon/han kanske är extremt duktig på att utföra Guds bud men tror inte på Jesus som Herre.

  Ur Matt 3
  “Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judeen och hela Jordanområdet kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och saddukeer kom till platsen där han döpte , sade han till dem: “Huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden.
  Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna . Han ska döpa er i den helige Ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.” Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: “Jag behöver döpas av dig – och du kommer till mig!” Jesus svarade honom: “Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet.” Då lät han det ske.
  När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: “Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje.”

  Försök till tolkning,
  Omvändelse är att bekänna sina synder och bli döpt (om man kan, förföljda kan tvingas hoppa över själva dopceremonin och “enbart” döpta V den Helige Ande. Dopet är ju en helig ceremoni men det är inte ceremonin som omvänder). Vidare att lära känna Herren som Herre, hans frukter och att ha sin glädje i Honom.

  /Ulrika

      (Reply)

 2. Ni har säkert redan begrundat och förstått vad Herren menar med sitt budord att inte missbruka hans namn. Jag har precis börjat begrunda detta budord och här är mina pusselbitar.
  https://forjesuskull.wordpress.com/2019/12/13/tro-pa-namn/

  Upprinnelsen till bloggposten var att jag sökte efter information om hur missbruket av Jesusnamnet går tillväga i tex ockulta kretsar. Där man befaller “I Jesu namn” men i praktisk tillämpning säger “abrakadabra.” Har någon ett tips på sådan information tar jag gärna del av det. Jag menar alltså inte där troende som fått gåvor att bota gör handpåläggning och ber eller på de sällsynta fall där man behöver göra en utdrivning av en ond ande utan jag tänker på exempel där trollmän och trollkvinnor med sin mun säger “I Jesu namn” som en teknik när de trollar.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *