Förlåtelse

Förlåtelse kan inte behandlas utan att man samtidigt utreder begrepp som ursäkt, hämnd, umgänge och vänskap.

Innehåll

Viktiga bibeltexter om förlåtelse

Vem kan förlåta synder?

Några vänner trängde sig före folkhopen runt Jesus och gjorde sig mödan att hissa ner sin sjuka vän genom taket, mitt framför Jesus. Jesus kallade deras möda för tro. (värt att notera!) Och så hände något som chokerade de religiösa ledarna. (Luk 5:20-21)

Jesus såg deras tro och sade: “Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.” De skriftlärda och fariseerna tänkte: “Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud?” 

Jesu respons var att han sade att han gjorde detta så att de skulle förstå att han var “människosonen” och därför hade denna Guds makt att förlåta synder. Som avrundning säger han till den sjuke: “Res dig, ta din bår och gå hem!”

De närvarande blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sade: “Det vi har sett i dag är ofattbart!”

Varför blev de förskräckta?

De blev förskräckta för att de kände sin Bibel väl och speciellt tolkningarna av profetiorna om Messias. Här fanns nu en man som inte motsvarade deras tolkning av hur Messias skulle se ut och uppföra sig. Den mannen säger något som låter hädiskt i deras öron. Han gör något som bara Gud får göra. Samtidigt antyder han att han är Messias och bevisar det genom att låta “den lame gå”.

Jämför detta med texten i (Lukas 7:20-23). Johannes döparen satt fängslad och började tvivla på sin kusin Jesus. Var han Messias eller skulle de vänta på någon annan?

Männen kom till Jesus och sade: “Johannes Döparen har sänt oss till dig för att fråga: Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?” Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem: “Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig.”

Jesus svarar med att hänvisa till Jesajas profetia (Jesaja 35:3-6) (Läs hela kapitlet, bara 10 verser!)

Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan: “Var starka, var inte rädda!” Se, er Gud är här! Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla, för vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.

På kort modern svenska blir det: “JAG ÄR Messias!”  

Får människor förlåta synder?

Ja, om någon försyndar sig mot mej så inte bara får jag förlåta, jag har till och med fått uppdraget att förlåta. Men om någon försyndar sig mot en annan har jag varken rätt eller möjlighet att förlåta det.

I vår sekulariserade tid skulle man bara väcka löje om man sade att man förlåter någon för synder han har begått mot någon annan. Men för judarna på Jesu tid var det en hädelse, en människa som gör anspråk på att vara Gud.

Finns det förlåtelse för all synd?

Vi börjar med en text som ger svar på den frågan. En text som både missbrukas och missförstås. (Matt. 12:31-32) 

Därför säger jag er: All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden kommer inte att förlåtas. Den som säger något mot Människosonen ska bli förlåten. Men den som talar mot den helige Ande kommer inte att bli förlåten, varken i den här tidsåldern eller i den kommande.

Förutsatt att vi rätt kan förstå vad som avses med “hädelse mot Anden” är denna text tydlig. En absolut gräns. Men hur går det då med det Jesus sade när han lärde lärjungarna att be? (Matt. 6:12-15) 

Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.

Måste vi lägga till “vägran att förlåta” till listan med oförlåtliga synder? (Den som känner Bibeln väl vet att det finns fler liknande exempel.) Ja, inte blir det lättare att förstå, eller acceptera om vi lägger till “förlåtelsereglementet” i (Matt. 18:21-22)

Då kom Petrus fram och frågade Jesus: “Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?” Jesus sade till honom: “Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. Läs själv om de grymma konsekvenserna i (Matt. 18:23-35) 

Lukas beskriver troligen samma budskap även om matematiken ser lite annorlunda ut. Han har även fått med ett par saker som kan vara till ledning för oss när vi försöker förstå detta svåra bud. (Lukas 17:3-6) 

Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så ska du förlåta honom.” Då sade apostlarna till Herren: “Ge oss mer tro!” Herren svarade: “Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet: Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.

Varför skall vi vara “på vår vakt”? Jo, för viljan att förlåta inte är automatisk, snarare kommer viljan, frestelsen, att hämnas först. Vi måste således prioritera “viljan” att förlåta. (Kanske en tillämpning på att “vända andra kinden till”?)

Varför knöt det sig i magen på lärjungarna, så att de bad om “mer tro”? Jo, för att i prövningens stund är det inte automatiskt att prioritera förtroendet för Herren och troheten mot hans bud.

Men Jesu svar då? Med en hyperbol (liknelse med överdrifter) säger han ungefär: “Det handlar om er vilja och inget annat!”

Förlåtelse och/eller ursäkt?

Det finns förskräckligt många missförstånd angående förlåtelse.

Ursäkt är motsatsen till förlåtelse

 • Om det finns en ursäkt så behövs ingen förlåtelse.
 • Om det inte finns någon ursäkt så behövs förlåtelse.

Om bussen vinglar och du tappar balansen så att du trampar någon på tårna är det på sin plats att be om ursäkt. Du har ingen skuld.

Om du trampar någon på tårna av illvilja så finns det ingen ursäkt, då måste du be om förlåtelse för att bli kvitt skulden.

I verkliga livet är de flesta synder en blandning av sådant som kanske kan ursäktas och sådant som är mer eller mindre medveten illvilja. Bara Gud kan bena ut det.

Vad innebär det att förlåta?

 • Förlåtelse kan endast ges om ursäkter saknas.
 • Förlåtelse kan endast ges om man inser och erkänner att ursäkter saknas.
 • Förlåtelse innebär att man totalt avstår från att hämnas och förbanna.
 • Förlåtelse kan man ge även om “förövaren” inte ångrar sig eller ber om förlåtelse.
 • Förlåtelse innebär inte automatiskt att man sedan blir vänner.
 • Förlåtelse utesluter allt hyckleri. Man är fri att vara öppen och ärlig både vad gäller psykisk/andlig skada som kroppslig/materiell skada (om den finns).
 • Förlåtelse är en process som kan kräva att man 70 gånger 7 gånger om dagen håller fast vid sitt beslut.
 • Förlåtelse är en process där Herren är närvarande och verkar i oss genom Den Helige Ande.
 • Förlåtelse är en process där vår tro prövas
 • Förlåtelse är en lydnadshandling där den som förlåter tar hem den största vinsten.

Hot eller löfte?

Om man förstår att förlåtelsen är ett löfte och inte ett hot kan man läsa Bibelns texter om förlåtelse med andra glasögon.

Då kommer Herren i centrum och vi kan se vinsten i form av frid, tacksamhet, frihet och nåd och frälsning.

Views: 267