Diverse tankar

Avsikten med denna sida är att ge utrymme för gäster att presentera tankar de gärna vill meddela eller få kommentarer på.

/Kjell

Views: 32

15 thoughts on “Diverse tankar”

 1. Idag la jag in detta på några New Age grupper som jag skriver i för tillfället.

  BARA EN ENKEL BRUNN
  Jag kan inte låta bli att tänka på berättelsen om Jesus och kvinnan vid brunnen. Den berättelsen och det mänskliga mötet mellan Mästaren och kvinnan griper mitt hjärta gång på gång när jag tänker på den händelsen. Det är som om hela sanningen vilar på detta möte.
  Vid detta möte skedde en förvandling…..det skedde ett hjärtbyte. Kvinnan blev förvandlad, vi kan uttrycka det i olika termer. Hon blev frälst, pånyttfödd, fick en livslång gemenskap med Jesus. Hon fick någon att hålla i hand och ständigt hålla någon annans hand. Hon fick ett beroende, ett sunt beroende kunde lita på den handens vänskap och ledning. Och den handen sviker en inte, det finns så många händer man har hållit i under årens lopp men händer som tappat sitt grepp om ens hand……och man har med smärta och tårar fått se och uppleva separationens eftersmak.
  Ibland är ordet “beroende”ett ord som har en klang av något fult och fängslande. Det är något negativt att vara beroende, och så tror jag också. Men det finns undantag i detta att vara beroende som jag personligen upplever nu. Och det är ett beroende till Jesus att hålla en ständig relation med honom utan religiösa pålagringar, alltså en osminkad enkel ren relation där kärleken flödar utan krav. Det BEROENDE är frihet för mig, jag kan välja detta beroende att jag behöver denna hand i min hand. Jag är så tacksam att jag fick känna denna hand igen i min hand. Under min fyraåriga period så fanns den handen alltid där, men mitt ego ville söka det ormen brukar säga: “inte har Gud sagt det…?
  Mellan Jesu och våra händers grepp vilar den Heliga Anden som en hjälpare…en del kallar det energi, men för mig är det en person i det mysterium som treenigheten är…..Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Och detta är en enhet som jag inte vill separera ifrån. Men att förklara det med mitt begränsade intellekt kommer jag inte att ge mig in på…..jag har fullständigt kapitulerat att ens försöka. Min tro i detta brinner levande i mitt hjärta. Jag tror att det är samma som för mig som det var för kvinnan vid brunnen…..jag har fått ett nytt hjärta pga av pånyttfödelse och där intellektet får vara till välsignelse utan att försöka förstå denna FÖRVANDLING……
  Det fantastiska är att kvinnan vid brunnen inte behövde prestera någon årslångt mediterande eller någon annan presterande metod eller tekniker. Inte heller någon speciell plats att besöka för att få uppleva förvandling av sitt hjärta. Utan hon satt på brunnens hårda dammiga stenar…..och Jesus satt bredvid. Jesus säger:”Vill du ha detta vatten som som släcker din eviga törst?”…..”Ja, sa kvinnan det vattnet vill jag ha.”
  Med enkelhetens nakna nyckel så verkar det finnas något motstånd att ta till sig enkel osminkad sanning, ett erbjudande och människan frågar sig……”kan det verkligen vara så enkel? Min upplevelse inför denna NYCKEl är….så enkelt är det! Att nåden är gratis är något man inte kan ta till sig.
  Men givetvis finns det en kostnad att ta till sig med denna sanning? Kostnaden och priset för denna sanning kan visa sig i, förföljelse, bespottad, hån, förlöjligande, mobbad, baktalad, och mycket mera. Detta kallas den smala vägens vandring. Visst skulle det för mig vara enklare att vandra på den allmänna breda vägen där allt är tillåtet och allmänt socialt gångbart…….Men jag har valt att vandra på den smala vägen, och med Jesu hand i min hand känner jag mig trygg. Han drar upp mig på den smala vägen ständigt. Och det kallar jag för NÅD och åter Nåd.
  NÅD och åter NÅD. Av nåden är ni frälsta genom tron och det inte av er själva, Guds GÅVA är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.
  När människan säger sitt “ja” till Jesus, blir synden förlåten och något nytt kommer in i människans ande, dvs. kontakt med himmelens Gud blir ett faktum och människan blir en ny skapelse. “Det gamla är förgånget och något nytt har kommit.” Den av synden brutna kontakten med Gud blir upprättad. Jesus är vägen, sanningen och livet. “Åt alla dem som tog emot honom, Jesus, gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.”
  Men en sann, frälsande tro är ALLTID en ångerfull tro som levs ut i lydnad för Jesus Kristus. Kvinnan ångrade en del saker i sitt gamla liv, men nu hade hon blivit “upplyst” och medveten, frälst och pånyttfödd med ett nytt hjärta som följd. Hon lämnade sin vattenkruka vid brunnen och sprang in i staden och hade en nyhet att berätta. Hon behövde nu inte längre smyga sig till brunnen för att få sitt dagliga vatten. Tidigare hade hon tagit sig dit vid en tidpunkt då inga andra människor var där. Hon hade velat undvika blickar, hån, smädelse, mobbning och förtal. Det var givetvis hennes gamla liv som hade satt henne i den situationen. Det gamla livets beteenden hade gjort att hon mött mycket hårda ord från stadens befolkning.
  Det blev en fantastisk förändring i kvinnans liv, hon fick bli till stor välsignelse i den staden. Kvinnans förvandling ledde till en andlig väckelse i staden, och hon fick en berättelse att berätta som bar henne dag för dag tillsammans med Jesu hand i sin hand.
  Det underbara är också att Jesus/Gud använder enkla prövande människor….det är som om trovärdigheten i livsberättelse blir äkta och sann.
  Människor såg konkret förvandlingen i kvinnans liv, det var ett mirakel och ett under av en människas förvandling från ett möte vid en brunn. Hon tog sig dit när solen stod som allra högst på himlen, vid en tidpunkt då inga andra människor behagade hämta sitt vatten. Hon hade så många gånger tidigare gjort den här tröttande besvärliga resan för att få sitt vatten.
  Och där satt en man som som började tilltala henne och det var en märklig upplevelse för henne,,,,det var en judisk man. Och han till och med bad henne att få dricka ur hennes vattenkruka…..dom satt tillsammans på de dammiga obekväma brunnstenarna och började samtala med varandra. Detta kravlösa, kärleksfulla och ohotade möte. Och plötsligt ödmjukt uttalar Jesus saker ur kvinnans liv, utan pekpinnen eller bokrullen svängande framför kvinnans ansikte

  B-O

      (Reply)

 2. B-O,

  “Och plötsligt ödmjukt uttalar Jesus saker ur kvinnans liv, utan pekpinnen eller bokrullen svängande framför kvinnans ansikte.”

  Jag tror att det finns ett felfokus när vi samtalar kring mötet mellan kvinnan vid brunnen och Jesus. Oftast hamnar fokus på kvinnan o hennes synder. Uppriktigt tror jag inte att det är hennes synder eller henne alls som är huvudpoängen i mötet. Jag tror att huvudpoängen är att Jesus får presentera sig för folket. Så här står det i Joh 4.

  “Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sade till folket: 29 “Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias?” 30 Då gick de ut ur staden och kom till honom.
”

  /Ulrika

      (Reply)

 3. Bengt-Olof

  Med betraktelser händer det lätt att budskapet om frälsning förlorar sin udd.

  /Kjell

  Om frälsningen Joh. 3:16-20 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom. Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda, Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade.

  Om Den Helige Ande Joh. 16:8-11 Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom: i fråga om synd, ty de tro icke på mig; fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern, och I sen mig icke mer; i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.

  Om frälsningen Apg. 2:38-41 Petrus svarade dem: “Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.” Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: “Låten frälsa eder från detta vrånga släkte.” De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.

  Om frälsningen Rom. 10:9-17 Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst. Skriften säger ju: “Ingen som tror på honom skall komma på skam.” Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom. Ty “var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst”.

  Men huru skulle de kunna åkalla den som de icke hava kommit till tro på? Och huru skulle de kunna tro den som de icke hava hört? Och huru skulle de kunna höra, om ingen predikade? Och huru skulle predikare kunna komma, om de icke bleve sända? Så är och skrivet: “Huru ljuvliga äro icke fotstegen av de män som frambära gott budskap!” Dock, icke alla hava blivit evangelium lydiga. Esaias säger ju: “Herre, vem trodde vad som predikades för oss?” Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.

      (Reply)

 4. Kjell

  Ja, det är möjligt så jag la in på New Age sidorna det du skriver som ett komplement till mitt inlägg om kvinnan vid brunnen.

  Så då kanske det blir bra…..

  B-O

      (Reply)

 5. Bengt-Olof

  Det handlar inte om “enkelt” i betydelsen av “förenklat”.

  Till och med värdsliga tänkare som inte trodde på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, förstod det.

  Einstein var, så vitt man kan veta, inte en bekännare av Kristi evangelium. Men han sade bland mycket annat: “Man skall förenkla allt så mycket som möjligt. Men inte mer än så!”

  Paulus var hedningarnas (du och jag) apostel och intill döden bekännare av Kristi evangelium. Han varnade för tro på “en annan Kristus”. Eller kanske man skulle säga “andra kristussar”. Precis detta är kärnan New Age läror. Man predikar en andra kristussar.

  Jesus profeterade i liknelsen om såningsmannen att för somliga är evangelium som bra säd strött på solvärmd asfalt. Detta handlar bland annat om New Age. Ordet “kristus” har en annan betydelse för dem.

  En annan gång varnade Jesus oss för att döma, och några verser efteråt delade han in människorna i hundar, svin och vanligt folk.

  Han sade att vi inte skall ge det goda åt hundarna och inte kasta pärlor för svinen.

  Tydligen menade han att man kan bedöma detta. Annars vore det bara rappakalja.

  Ett dyrt ord heter “paradigma”. Det betyder att man har självklarheter. Saker om vilka man säger: “Så är det JU!” (Inom parentes, och okänt för många, är ordet “ju” en eufemism för Jesu namn. Lika väl som många aningslöst säger “minsann” vilket är en eufemism för “min Sanning”, ännu en referens till Jesus. Hur ofta har du hört ordet “strunt-prat”? Ordet “strunt” är ett gammalt ord som betyder “avföring”. Ordagrannt betyder “strunt-prat” inget annat än “skit-snack”. “Helsefyr” är holländska och betyder egentligen “helvetisk eld”, helse vuur på holländska. Och så kryllar det av uttryck som brukade vara förbannelser och svordomar.)

  Människor med olika självklarheter kan inte kommunicera med varandra. De säger samma ord men menar olika saker, eller så säger de olika ord men menar samma saker. Det funkar helt enkelt inte.

  New Age är “synkretiskt inklusiv” vilket på vardagsspråk betyder att de accepterar allt som inte avslöjar Sanningen som enda alternativ. För New Age finns ingen absolut sanning, bara individuella erfarenheter (som är “sanna” för individen och inte får betvistas).

  Hur man kan nå dessa människor, och om man kan nå dem, vet jag inte. Det enda jag vet är att man måste ha mer på fötterna än Skevas söner.

  Minsta lilla “tro/fantasi/önsketänkande” som inte är helt i överenstämmelse med Guds Ord = Bibeln kommer att användas av New Age demonerna för ett motanfall.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell

  Jag kan bara hålla med dig om detta

  Jag tycker i stort sett som du.

  Men genom att vara på två New Age sidor har jag fått kontakt med både avfällingar och schamaner som är bönebarn och som har frälsta föräldrar. Jag får vittna för vilsna människor som söker och letar. Och jag gör inget avkall på vem min Jesus är

  B-O

      (Reply)

 7. Kjell,

  Help….

  Hur relevant är det för en hedning att titta på frälsningsmöten som skedde före korsfästelsen?

  Kvinnan vid brunnen fick möta Jesus före korsfästelsen. Hon kom till tro på Jesus innan korsfästelsen.

  Är mötet mellan en samarisk människa och Jesus före korsfästelsen relevant för att beskriva ett frälsningsmöte för en hedning efter korsfästelsen.

  Samarienborna var som “halvjudar”? trots allt mer skolade i Skrifterna än vad hedningar är? “Profet” och “Messias” var för kvinnan inget främmande tex

  /Ulrika

      (Reply)

 8. Ulrika,

  Jag tror att alla skildringar, berättelser, bud, läror, och vad det mer kan kallas, i Bibeln är relevanta.

  Hur mycket man skall “klä på” berättelser är en annan fråga.

  Den som läser hela Bibeln gång på gång kommer att upptäcka hur det plötsligt kan “falla ljus” på texter som man gången före halkade förbi.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell,

  Jo, fast människorna som mötte Jesus öga mot öga kom till tro genom det som Jesus gjorde full synligt. Efter att Jesus for var det Guds ord som fick framgång och vi kommer till tro genom att Guds ord blir ett levande vittnesbörd. Kvinnan vid brunnen fick lära känna Jesus genom det direkta mötet och vi får göra det genom Bibeln. Där visserligen mötet mellan kvinnan och Jesus står:)

  En sak som inte står med i Bibeln är att Gud befriade Ulrika från hennes TV-beroende vid årsskiftet 07/08. Sedan Ulrikas TV lämnade hemmet har hon sparat mellan 7000 och 9000 timmar till annat. Förmodligen lågt räknat. Helgerna “dog” i TV-världen. Företrädesvis har timmarna ersatts med att lära känna Jesus. Bara för att man är i en vuxen människas kropp betyder inte det att man vuxit tillräckligt i tron. Det kan jag fundera över ibland, om ni som välsignades med att växa upp i troende familjer och fått växa med Jesus sedan unga år, tänker på att vi som fått en levande tro nyligen fortfarande är små?

  /Ulrika

      (Reply)

 10. Ulrika undrade: “Det kan jag fundera över ibland, om ni som välsignades med att växa upp i troende familjer och fått växa med Jesus sedan unga år, tänker på att vi som fått en levande tro nyligen fortfarande är små?”

  Tydligen tänker du på något specifikt och det vore vanskligt för mej att gissa. Så det får du i sådana fall förklara.

  Men generellt är det säkert så att de som fått växa upp i ett varmt hem med föräldrar med “levande tro” har fått med sig något som är värdefullt. Speciellt om föräldrarna, genom sina liv, kunde visa att det är naturligt att ha en gudsrelation och att vi är kallade till frihet.

  Jag är tacksam för det exempel jag fick med i att begrunda och fundera. Att ifrågasätta allt och bara anamma det som kan verifieras och håller måttet. Det personliga ansvaret att bedöma och inte låta sig luras av att folk är mäktiga eller berömda.

  Tyvärr är det också så att det finns exempel där “strängt religiösa” föräldrar låter hemmet bli en sort sekt med kvävande lagar och bud. Detta kan ge livslånga skador i barnens val och trosliv.

  Och hur tror du resultatet blir där en, eller båda, förälder är en hemlig avfälling? Kanske ett hem där far och mor har konflikterande övertygelser, eller där hemlig synd finns. I ett sådana hem lär man sig fejka tro.

  Sedan är det ju så att man inte kan ärva “mognad”, “livserfarenhet” och “kunskap”. Så varje individ måste själv, förr eller senare, prioritera sitt liv så att det finns utrymme för bön, bibelläsning och gemenskap med andra troende.

  Från att vara ett “litet barn” till att bli en “mogen vuxen” kostar minst 20 år, och vanligtvis mellan 30 och 40 år.

  Även i sitt “trosliv” får man räkna med att det handlar om decennia innan man är “vuxen”.

  Johannes skrev 1 Joh 2:12-14 Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män: ni har besegrat den onde.

  Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

  Biologiskt åldrande kan man mycket lätt se. Ett litet barn är lätt att känna igen. En gamling även så.

  Mänsklig mognad är svårare att se. Och inte behöver man leta länge innan man hittar omogna människor.

  Andlig mognad, eller kanske rättare, “den levande trons mognad” är ännu svårare att se. Den verkliga mognaden kan lätt kamoufleras med fejkad fromhet och religiositet.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Kjell

  La in det på en New Age sida som jag deltager i. “Ett ganska långt PS” nu på morgonen.

  ——————————————————————————————-

  Det här la jag in i går.
  EN MÄRKLIG UPPTÄCKT
  En märklig upptäckt jag har gjort när jag läser min Bibel är att det inte förekommer några tekniker eller meditationer av något slag när man beder till Gud.
  Nu för tiden inom de flesta andliga verksamheterna så är teknikerna och mantran en efterkonstruktion av olika möjligheter att närma sig gud.
  Människan är med och fingrar och kan inte låta bli att lägga till och dra ifrån. Jag märker att det är på ingång inom det frikyrkliga också. Mysticismens lockande dragning ligger där på lur.
  Men läser man Bibeln så handlar det om att böja sina knän, om man nu kan kalla det för en teknik.
  När jag läser tex apostlagärningarna som jag har studerat under lång tid så finns det inte några meditationstekniker som lärdes ut. Man la händerna på varandra, böjde sina knän om man nu kan kalla det tekniker.
  Tekniker är ett mänskligt påfund som har lags till…..men inte står det något om det i min bibel om dessa tekniker.
  Men under och tecken och mirakel står det mycket om i min Bibel.
  Men denna uppsjö av tekniker och metoder överrumplas man med.
  Men nu för tiden så nöjer jag mig med knäppta händer och ibland falla på mina knän. Och knappt det ibland.

  Ps. De två admin i den gruppen visar sig det att dom har gjort vuxendop. Men har tagit in olika New Age läror i sina liv. och är helt vilsna, de försöker stå för en blandning….och detta sprider dom i sin Fb grupp

  B-O

      (Reply)

 12. Kjell,

  Tack,

  Jo jag tänker på just det att ni som välsignades med att växa i tron parallellt med att växa i ålder ligger så många år före i tex att reflektera, lära, erfara mm mm

  Att börja med sådant strax före 40-strecket är som du förstår hyfsat pinsamt ibland.

  Hur många misstag kunde undvikits på bloggar om de som samtalar med varann först frågade sig om det är en “1-åring, en 5-åring eller en 30-åring” man talar med.

  Som det är på andra “kristna” bloggar riskerar idag en nyfödd åka på en käftsmäll bara genom att vilja delta.

  /Ulrika

      (Reply)

 13. Ulrika skrev: “Som det är på andra “kristna” bloggar riskerar idag en nyfödd åka på en käftsmäll bara genom att vilja delta.”

  Vem som är en pastor på riktigt får Herren avgöra.

  Jag tror att bloggägare (moderatorer) bör utöva en sorts pastoral tjänst.

  Det är oftast inte en tacksam uppgift. Fast det finns ljuspunkter 🙂

  Vanligtvis blir man utskälld för att censurera och vara partisk.

  Rabiata katoliker, spädbarnsbegjutare, “tros”-förkunnare, framgångsteologer och HRM-are gillar det inte.

  Sån’t är livet!

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *