Super-rika

Jag bor ju i ett land där lite drygt 40% får klara sig med mindre än en svensk tia per dag, för att livnära sig själva och familjen.

Det finns provinser i landet där det är över 95% som lever i yttersta armode. Just där jag bor är det ungefär 40%.

Men visste du att bara en halv procent (0.5%) av jordens befolkning räknas till de super-rika.

Grafiskt ser det ut såhär:

De super-rika utgör den lilla ljusblå biten av pajen. Och följande bild visar hur mycket av “jordens rikedomar” dessa super-rika har till sitt förfogande.

Just det! 40% av rikedomarna ägs av 0.5% av jordens befolkning.
Continue reading “Super-rika”

Hits: 12

Mission och Trefaldighet

Varken ordet “mission” eller ordet “trefaldighet” (oftast kallat tre-enighet) finns med i Bibeln.

Som bekant finns det många miljoner människor, nej faktiskt miljarder, som inte tror att Jesus är Gud.

För att zooma in kan vi ju börja med alla muslimer för vilka Jesus [Issa] var en profet av lägre rang än Muhammed. Sedan kommer troligen materialisterna till vilka jag räknar animister, humanister och ateister som alla förnekar en allsmäktig Gud. Sedan vet vi att många judar inte ännu känner Jesus som “deras Herre och Gud”. Och till sist har vi en grupp messianer som även de förnekar att Jesus är Gud.

Hasse Boström, Ledarskribent och debattredaktör på Dagen filosoferar litet grand angående mission. Och det ville jag också göra här mitt under den stekande decembersolen i ekvatoriala Afrika. Faktiskt bara 3 mil söder om evkatorn.

Jag börjar med att citera det vi brukar kalla missionsbefallningen i Matteus kapitel 28, verserna 16 till och med 20:

De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Och ur denna text vill jag peka på två viktiga saker. Continue reading “Mission och Trefaldighet”

Hits: 9

Utombibliskt, uppföljaren

Om du inte har läst den första delen, så gör det först, för jag tänker här återge hur utombibliska argumenteringar och utrikiska ord ledde till missförstånd.

Första delen är en repetition av en bloggpost jag skrev 2009 på en annan blogg, och den bit av diskussionen jag nedan återger utspelade sig på den bloggen.

Avsikten med detta är inte att beklaga mej eller anklaga någon annan. Bara att visa hur det kan bli missförstånd och konflikter helt i onödan när man talar olika språk och har olika självklarheter och grundar dessa på utombibliska texter.

Detta fick jag som reaktion:

Angående de offer Kain och Abel bar fram sägs det så här i Parashà 01. BeReshit.

4:3 “Efter en tid hände sig att Kajin bar fram en offergåva åt HaShem av markens gröda.” – Toràn säger att han bara bar fram av markens gröda, vilket låter oss förstå att det var vilken gröda som helst, inte den bästa och utvalda. En Midrash[76] säger att det var lin, den sämsta grödan som man kan tänka sig.

4:4 “Även Hevel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HaShem såg till Hevel och hans offer” – Enligt en Midrash,[77] offrade Hevel frikostigt det bästa han hade, lamm som inte hade klippts eller arbetat och som inte hade något lyte. Elohim hade visat Adam och Chavà vilka djur som var rena och som tjänade till att offras, jfr. 1 Mosebok 7:2. Därför visste Hevel vilken typ av djur som den Evige kunde ta emot. Det är möjligt att det djur som offrades i lustgården innan förvisningen var ett, eller flera lamm, jfr. Uppenbarelseboken 13:8; 1 Petrus 1:19-20, och att Hevel grundade sig på den uppenbarelse som den Evige hade gett genom det offret. Enligt en Midrash,[78] gav Kajin och Hevel sina offer den 14 Nissan, samma dag som pesach-offret senare skulle frambäras.” slut citat P. 01.

Parashà, BeReshit, Kajin, HaShem, Midrash, Hevel, Chavà …..

Det var bara att gnida sig i ögonen och försöka pussla ut vad som menades med detta.
Continue reading “Utombibliskt, uppföljaren”

Hits: 6

Utombibliskt, Parasha och missförstånd

Jag skall berätta om något som hände på våren 2009. Ja, det vill säga, det var vår och försommar i Sverige då. På andra plaster var det högsommar, och vidare andra var det höst. Det var i Maj månad.

Jag hade inte den minsta gnutta kunskap om situationen i Sverige, mer än globalt. Visste inget om Messianska Rörelser eller Hebreiska Rötter och deras ursprung och de strider de förorsakade.

Jag skrev en bloggpost som jag kallade “Lagens giltighetsperiod”. Och som första del av en serie på minst två, tar jag om den.

Lagens giltighetsperiod

Adam och Eva ville starta eget och sluta vara beroende av Gud. Och bums slutade lejonen att äta halm och det började växa tistlar och nässlor. Och om man tappar en marmeladsmörgås kan man vara säker på att den faller med maremladen nedåt, helst där den förorsakar så mycket problem som möjligt. (Lagen om den selektiva gravitationen :-))

Continue reading “Utombibliskt, Parasha och missförstånd”

Hits: 6

Sanningen – ett lidande

Jag presenterar här något som har skrivits av en mycket känd person.

Personen i fråga kan säkert kallas “gudsman” även om det finns vissa frågetecken.

Han gjorde nämligen uttalanden som tyder på att han anser att abort skulle vara bra i vissa fall. Även om inga vital-orsaker föreligger.

Jag skall citera dessa dubiösa uttalanden först så att resten kan tolkas i ljuset av detta.

Förbannad vare den dag då jag föddes! Må den dag min mor födde mig inte bli välsignad!

Förbannad vare den man som meddelade min far: “Du har fått en son,” och gjorde honom mycket glad.

Låt det gå den mannen, som det gick för de städer som HERREN förstörde utan att ångra det. Låt honom få höra klagorop på morgonen och stridsrop vid middagstid, därför att han inte dödade mig i moderlivet, så att min mor fick bli min grav och hennes moderliv havande för alltid.

Varför kom jag ut ur moderlivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam?

Får man verkligen säga så? Frågan är således om vi kanske måste såga denne “gudsman”.
Continue reading “Sanningen – ett lidande”

Hits: 9

Beskyllningar – ett lidande

Kanske har vi alla någon gång blivit oskyldigt beskyllda?

Och sedan lär det finnas människor, med psykiska problem, som går till polisen och bekänner brott de aldrig har gjort.

Och mitt i allt detta fanns det en person som frivilligt tog på sig skulden. Den skuld som hade förorsakats av alla från Eva i paradiset till den sista människan innan Jesus kommer tillbaka.

Det var samma person som skulle ha kunnat tillkalla 10.000 änglar, odödliga och beväpnade, att försvara honom. Men Han använde sin makt till att inte göra det.

Googla litet på bilder “av” änglar. Och vad hittar du? Jo sockersöta bilder av barn och bilder av fagra unga kvinnor. Med vingar.

Men det stämmer nog ganska dåligt med verkligheten.

Det finns en hel del bibeltexter där folk faller på “sitt ansikte” i bävan och maktlöshet.

I Daniels bok, kapitel 8 läser vi verserna 15 till och med 18:

När jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig. Och mitt över Ulai hörde jag rösten av en människa som ropade: “Gabriel, uttyd synen för honom!”

Då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom, och jag föll ner på mitt ansikte. Han sade till mig: “Ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på ändens tid.” Medan han talade med mig, föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Men han rörde vid mig och reste mig upp igen.

Nu var det visserligen en ängel av högt rang, men tänk dej att det hade varit 10.000 stridsfärdiga änglar.
Continue reading “Beskyllningar – ett lidande”

Hits: 12

Den korrupta naturen – ett lidande

Detta blir den tredje artikeln i serien om lidande. Här hittar du nummer ett och nummer två.

Texten tar jag ur Romarbrevets åttonde kapitel, verserna 18 till och med 28:

Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.

Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder.

Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser?Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

Continue reading “Den korrupta naturen – ett lidande”

Hits: 7

Mobbing – ett lidande

I serien om lidanden med första delen här tänkte jag ta upp mobbing.

Följande funderingar nådde mej:

Vissa människor har varit utsatta för väldigt mycket svårigheter i sina liv i form av verbal mobbing på ett abstrakt vis. I form av elak ironi, antydningar, spydighet, därför har de aldrig känt sig älskade och tror att allt som människor säger är provocerande elakheter.

Och jag tänker börja mina egna funderingar med litet grand av mina egna erfarenheter.
Continue reading “Mobbing – ett lidande”

Hits: 9

Tre sorters lidanden

Frågorna är många när man vågar sig på att tala om lidande. Den kanske största fråga är med vilken auktoritet man gör det och om verkligen ännu en fundering om detta kan vara till nytta.

Jag tror inte att man över huvud taget kan komma till rätta med frågorna angående lidande om man inte behandlar dem tillsammans med förlåtelse.

Men om man tar upp lidande / förlåtelse finns det i alla fall en fast punkt att börja från.

Du inser säkert genast att jag syftar på Jesus och det lidande Han gick igenom när Han förlät.

Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör, bad han när spikarna drevs genom hans vrister och anklar.

Och därmed kommer den tredje komponenten med i bilden, nämligen bönen.

Det är väl tillräckligt svårt att förlåta någon som i förfluten tid har förorsakat lidande.

Men att bedja och förlåta medan lidandet fortskrider känns totalt omöjligt.

Och det var ändå det Jesus gjorde.
Continue reading “Tre sorters lidanden”

Hits: 8