Självklarheter

Detta blir en kort artikel där jag försöker skildra ett samtal vi hade med en taxichaufför för några veckor sedan. Men först en liten “fakta-ruta”.

Till höger religion i Kenya. Till vänster religion i Sverige.

Först måste jag påpeka att statistik som bilden ovan bör tas med en rejäl nypa salt. Enligt den vänstra statistiken är 35 procent av svenskarna kristna. Frågan är väl hur man kan mäta något sådant. Jag förmodar att medlemskap i SvK räknas som att vara kristen. Vi vet helt enkelt inte hur många av dessa det är som har en relation med Kristus. Vi vet inte hur många kyrkligt aktiva det är som är pånyttfödda. Vi vet inte ens hur många icke kyrkligt aktiva det är som är pånyttfödda.

I den vänstra grafiken vet vi att säkert 90% är “kyrkligt aktiva”. Dit räknar jag då även muslimer. Av de som kallas kristna är det säkert så att 90% är mer eller mindre kyrkligt aktiva. Men igen vet vi inte hur många av de kyrkligt aktiva som är pånyttfödda.

Siffrorna varierar något men mellan 78% och 82% av Kenyas befolkning kallas kristna.

Från Wikipedia saxar jag följande:

Sverige räknades som ett kristet land men är idag snarare att betrakta som ett sekulärt land, där mindre än hälften är religiöst engagerade eller utövar privat en religion. Religionssociologiska undersökningar visar att 46–85 % av Sveriges befolkning kan kategoriseras som ateistisk, agnostisk eller icke-troende. Vid enkät anger många att de tror på andliga ting men inte på kristendomens gudsbild.

Continue reading “Självklarheter”

Solnedgång och paradigma

Kanske har du ibland beundrat en soluppgång, och säkert har du någon gång beundrat en solnedgång. Ja några få av oss har till och med sett en solförmörkelse.

Nu är det ju bara så att solen faktiskt aldrig går upp, eller ner. Inte har den slocknat heller, hitintills. Inom parentes kan man väl säga att månen “går upp” och “ner”. Slockna kan den däremot inte för den har aldrig lyst.

Dock talar man om soluppgång oavsett var man bor, oavsett vilket språk man talar och oavsett om man är analfabet, lärare, meteorolog eller astronom.

Astronomer och meteorologer vet säkert hur verkligheten ser ut, fastän de väljer ett språkbruk som alla kan förstå.

Mikołaj Kopernik, bättre känd som Kopernikus, gillades inte av RKK’s läroämbete eftersom hans konstateranden stred mot deras dogmer.

Jag skall nu saxa från flera olika artiklar på Wikipedia. Texten är blandad med egna kommentarer.
Continue reading “Solnedgång och paradigma”

Min kollega Jesus

I början på 1970-talet arbetade jag i ett företag som hade en fabrik i Spanien. En kollega till mej där hette Jesús Hervella.

I Holland hade jag många katolska kollegor, män, som hade 4 förnamn varav ett var Maria.

Mormonerna säger sig tro på Jesus, men deras Jesus är en människa som presterade så bra att han blev gudomlig.

Mormonerna anser att det finns många gudar men man får bara be till Gud Fadern.

Det finns en hel del likheter mellan mormonernas Jesus och Messianska Föreningen Shalom’s (MFS) Yeshua.

MFS anser dessutom att man gör fel när man använder det översatta namnet “Jesus” i stället för det transkriberade “Yeshua” eller “Yehoshua”.

Islams Jesus (eller Issa) är bara en människa, en profet av lägre rang än Muhammed. I Islam finns bara gärningslära, ingen nåd och förlåtelse för synd.

RKK’s Jesus är ett spädbarn eller en död person hängande på ett kors och därför behöver han en ställföreträdare på jorden och sin mamma som sköter spakarna i himmelen.

Katolikerna målar bilder av Jesus, men det är nog minst lika viktigt att fundera över våra personliga “gudsbilder” som finns i våra tankar.

Trosförkunnelsens (Word of Faith) Jesus är maktlös och behöver hjälp av andefyllda människor som kämpar mot satan. Och presterar tro som Jesus inte själv klarar av,

Framgångsteologins Jesus vill oss bara väl. Han står klar att göra oss vackra, rika och friska bara vi vill börja älska oss själva och slutar vara pessimister.

2 Kor. 11:3-4 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.
Continue reading “Min kollega Jesus”

Minns du sången?

Internets välsignelser gör att jag kan se på inspelade program som sändes för flera år sedan.

Ett sådant program kallades “Minns du sången”. I inspelningen av säsong 3 – avsnitt 7 sjunger man ett antal äldre sånger.

Bland annat en sång som heter “När den evigt klara morgon gryr”. Jag skall citera den “ursprungliga” texten av vers 2:

Utav alla folk och stammar samlas där en skara stor
uti högtidssmyckad stad på Sions höjd.
Även sämste sonen, som i främlingslandet vilse for,
får då vara med och njuta himmelsk fröjd.

Jag minns den sången mycket väl och därför hör jag genast när en “artist” ändrar på melodi, rytm eller ord.
Continue reading “Minns du sången?”

Census eller skatt – del 3

En stor fördel med att skriva ner sina tankar är att man efter några år kan läsa hur man tänkte och se hur mycket som stämmer med hur man tänker i dagsläget.

Om man gör det offentligt har man den additionella fördelen att man får kritik. Denna fördel kan inte överdrivas!

Den tredje fördelen är att man faktikst kan lyfta fram det man skrev, i stället för att skriva ungefär samma sak igen.

Artikeln jag lyfter fram här publicerades 08/08/2011 som sista delen i en serie av tre. I artikeln lyfter jag fram den intrerkonfessionella ekumenik som vi nu, 5 år senare, ser ta form runt omkring oss.

Läs gärna både artikeln och dess kommentarer och jämför med nuläget!


I första delen gjorde jag en kort inledning som fokuserade på Israel som “Riket”. Sedan berättade jag om “kraven för att bli frälst, enligt Islam”.

I andra delen sammanfattade jag Romerks Katolsk gärningslära.

Nu vill jag behandla det som jag kallar “den dolda ekumeniken”.

Läs följande bön. Continue reading “Census eller skatt – del 3”

Väldiga jägare

(Källor: Bibeln, Uppslagsverk, Historieskrivning, Reichmann och kanske något mer.)

1 Mos. 10:6-12, 11:1-9 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan. Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden.

Han var en väldig jägare inför HERREN. Därför brukar man säga: “En väldig jägare inför HERREN som Nimrod.”

Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land. Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är “den stora staden”.

Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. HERREN sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Så här rapporteras det hos Wikipedia om det SFB kallar “Sinars land”:

Sinjar (arabiska: سنجار, Yezidish : Şingal, gammalsyriska: ܫܝܓܪ , šiggar) är en stad vid Sinjarbergens södra fot i distriktet Sinjar i provinsen Ninawa (Nineve) i Irak, nära gränsen mot Syrien. Ofta användes namnet Sinjar om hela den avsevärt större bergsregionen.

En stor höjd på gränsen till nordöstra Syrien, känd som Tell Hamoukar, visar att det där har funnits en stadsbebyggelse så lång tid tillbaka som år 4000 f.Kr. Sinjardalen tillhörde den nordliga ubaidkulturen. På Sinjarslätten, där Tell Hamoukar ligger, finns det rester av en rad ännu äldre civilisationer (Hassuna, Halaf, Ubaid). Mer än 200 forntida platser är kända där.

Nimrod ville stifta ett imperium. Imperialistiska drömmar har sedan fortsatt att vara makthavares mål. Israels historia (Judendomens historia) däremot består av ockupation och exil!
Continue reading “Väldiga jägare”

Naturlig eller övernaturlig?

Redan en längre tid ville jag skriva något om “ockultism” men kunde inte hitta en bra form för det jag vill meddela.

Personerna på bilden är Quimby, Kenyon, Hagin, Copeland och Ekman.
Dessa är huvudansvariga för ockult “protestantism” och har många medhjälpare.

För att kunna skriva om detta måste jag först skriva något om ords betydelse. Jag börjar med orden: naturlig, övernaturlig, skapare och skapelse. Om inget annat sägs är citaten från 1917 års översättning. Anledningen är att denna äldre översättning innehåller en större ordrikedom än nyare översättningar. Moderna språk tenderar att förlora synonymer som anger viktiga nyanser av ords betydelse.

Att den som skapar står över det skapade torde vara självklart. Man kan även uttrycka det att skaparen tillhör en annan kategori än skapelsen. På liknande sätt som en målare inte är sin målning eller en författare inte är sin bok eller Henry Ford inte är en bil.

Det är inte svårt att förstå att allt som tillhör den materiella världen, universum, är skapat. Allt från elementärpartiklar, via molekyler, mineraler, microorganismer, växter till djur och människor. Läs nu följande text ur Kol. 1:11-17

Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt; och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.

I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.

Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.

Den sista meningen liknar Apg. 17:28 Ty i honom är det som vi leva och röra oss och äro till,

Men lägg nu märke till att Guds Son är född före allt skapat, vad nu precis det betyder. Vitsen här är att han inte är skapad, men att han faktiskt är den som skapade. “Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

De nyjudaistiska rörelser som propagerar för att Jesus inte är Gud brukar säga att det står att det har skapats “genom” alltså inte “av” honom. Detta är inte ett hållbart argument. På tyska heter det “es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen”. För att ta ett exempel. På svenska säger man “Skulpturen gjordes av honom.” och på tyska blir det “Die Skulptur wurde durch ihn gemacht.”

Så en sista kommentar om texten ovan. Vi får veta vad som hör till skapelsen! Detta är av stor vikt för resten av resonemanget. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

Notera således att endast Gud är Skaparen. Allt annat, inklusive andemakter och änglar, är skapat!

För att verifiera mina tolkningar tar vi även texten ur Hebr. 1:1-8

Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han – sedan han hade utfört en rening från synderna – satt sig på Majestätets högra sida i höjden. Och han har blivit så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt: “Du är min Son, jag har i dag fött dig”? eller: “Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son“?

Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: “Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.” Och medan han om änglarna säger: “Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor”, säger han om Sonen: “Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.

Gud Fadern kallar Sonen “Gud”! Vidare ser vi tydligt att Gud Sonen är agent i skapelsen. Jag avser inte att starta någon debatt om trefaldighet, eller treenighet, men Jesus sade ofta själv att han och Fadern är ett. Jag tillfogar även ett viktigt citat från Johannes evangelium här under.

Huvudsaken är att det finns en Skapare och att skapelsen inte är skapare utan väsenskild från Skaparen. Den ende som står över skapelsen, alltså naturen, är Skaparen.

Om vi använder termen “övernaturlig” om något skapat så riskerar vi att hamna i avguderi!

Jag citerar så till sist i denna inledande bevisföring från Joh. 1:1-5,14

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

Notera att jag inte tänker gå in på hur Skaparen kunde stiga in i skapelsen, och precis vad detta innebär. Detta är en unik handling och det är viktigt att förstå att ingen i skapelsen, i sig själv, har möjlighet, eller makt, att stiga ur skapelsen och bli övernaturlig.

Man kan dela in människor i 3 kategorier:

 1. Tror att det finns något övernaturligt och vill användas av det övernaturliga.
 2. Tror att det finns något övernaturligt och vill använda det övernaturliga.
 3. Tror inte att det finns något övernaturligt.

Sund kristen tro faller under nummer 1 om man bekänner att endast Fadern, Sonen och Den Helige Ande är övernaturliga och resten hör till skapelsen.

Men lägg märke till att även t.ex. spiritister faller under nummer 1. Skillnaden är att dessa lägger gränsen för det övernaturliga inom skapelsen.

Humanister, ateister, evolutionister och buddhister faller under nummer 3.

Osund “kristen” tro faller under nummer 2. Ett bra exempel är den så kallade trosför- kunnelsen där läran säger att “tron är en kraft, eller substans med vilken man kan skapa genom sina ord”. Alltså i likhet med hur Gud skapade universum. Därför kallas rörelsen även “Word Faith Movement”.

Detta är inte bara hädiskt utan även en direkt efterföljelse av djävulens lögna att “vi skall bli gudar”.

Tänk dej skapelsen som en continuerlig följd av allt från elementärpartiklar, mineraler, molekyler, microorganismer, växter, djur, människor och till sist änglar och andemakter.

Trosförkunnelsen lägger således gränsen för det övernaturliga hos människan. Människor (speciellt begåvade), änglar och andemakter anses övernaturliga. Detta kallas ockultism!

Det är mycket missledande att kalla dessa avfälliga läror för “trosförkunnelse” och “karismatik”. Det som praktiseras har ingenting att göra med det som kallas “tro” i Bibeln och inte heller med “nådegåvorna” eller som “χάρισμα” även kan översättas “tacksamhetsgåvorna”.

I sammanhanget vill jag även nämna den så kallade dualismen. Det är en lära där man påstår att Gud och djävulen är invecklade i en kosmiskt strid och att de är ungefär lika starka. Vanligtvis tror man då att Gud inte klarar sig utan vår hjälp. Resultatet blir att man “härjar med demoner” och sysslar med “andlig krigsföring”.

Lägg då märke till att:

 • Jesus sade sig ha fått all makt i Himmelen och på jorden. (Matt. 28:18)
 • Andens vapenrustning innehåller endast ett vapen till anfall, nämligen svärdet Guds ord. Resten är försvarsutrustning. (Ef. 6:11-18)
 • Inte ens Mikael “härjade med demoner” Judas 1:8-9 Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar förakta de, och dess härlige smäda de. Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses’ kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: “Herren näpse dig.”
 • Även Petrus talar strängt om detta, 2 Petr. 2:10-11 Och detta gör han först och främst med dem som i oren begärelse stå efter köttslig lust och förakta andevärldens herrar. I sitt trots och sin självgodhet bäva dessa människor icke för att smäda andevärldens härlige, under det att änglar som stå ännu högre i starkhet och makt icke om dem uttala någon smädande dom inför Herren.

Om du tycker att 1917 är svårbegriplig och använder arkaiska ord, jämför då gärna med en översättning du tycker om.

Vidskepelse är en form av ockultism. Följande synonymer brukar nämnas: ockult, mystisk, övernaturlig, hemlig, fördold, förborgad, esoterisk.

Innan jag går vidare med praktiska exempel på ockultism vill jag ge några exempel på hur hemlig, fördold och förborgad förekommer i Bibeln.

Fadern håller tidpunkten för Jesu återkomst hemlig, eller förborgad. Matt 24:35-36 Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.

Det finns psalmer som profeterar om Jesus och talar om “förborgade ting”. Jag skall citera Psalm 78:2 ur två översättningar. (I psalm 49:3-4 finns en parallell):
1917: Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara förborgade ting ifrån fordom.
KJV: I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

Sedan vill jag ge ett exempel på ond och illasinnad “ockultism” ur Dan. 8:23:
KJV: And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance, and understanding dark sentences, shall stand up.
1917: Och vid slutet av deras välde, när överträdarna hava fyllt sitt mått, skall en fräck och arglistig konung uppstå;
SFB: Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och illasinnad kung uppstå.

Läs själv gärna Dan. 2:27-30 hur Daniel fick Guds hemlighet uppenbarad av Gud själv, och hur han förklarar att: “Den hemlighet som konungen begär att få veta kunna inga vise, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen.

I Daniel 4 finns en liknande händelse där de ockulta inte kan ge uttydning. Det talas om “spåmännen, besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna”.

Kanske är det på sin plats att inflika något om de så kallade blodmånarna här. Vår tids spåmän, besvärjare, kaldéer och stjärntydare menar sig ju kunna tyda detta “tecken”. Eller är de kanske “gudsmän” på samma nivå som Daniel?

Nu tänker jag gå vidare med praktiska, vardagliga exempel. Jag börjar med en påhittad historia.

Det är morgon, du är sen och det regnar och du måste skynda dej till jobbet. Du har försovit dej, dricker snabbt ditt kaffe, har inte tid att be. I hallen kammar du dej snabbt. Regnet öser ner så du fäller upp ditt paraply innan du öppnar ytterdörren. Eftersom du har bråttom råkar du stöta till spegeln, som faller ner på golvet och går sönder. Ingen tid för det nu. Du går till bilen och upptäcker att dina nycklar inte finns i fickan. Tillbaka i huset finner du dem på bordet. När du åker ut på gatan springer en svart katt över vägen. Du hade glömt att tanka i tid och kommer bara halvvägs till jobbet. Om du ändå inte hade smygtittat på dagens horoskop. Månen, solen och planeterna var inte gynnsamma för din stjärnbild.

Historien är ju överdriven, men vem känner inte till principen. Gissa om du kommer att förlora din frid!

Allt beror på vår medfödda begärelse att vilja ha kontrollen över det som sker i våra liv. Det har vi ju aldrig. Vi kan inte ens skydda oss från förkylningar. Men begäret efter denna makt finns hos oss alla.

Det yttrar sig i att blidka och/eller härska och härja med makter inom skapelsen. Resultatet brukar även bli att vi tror att vi kan manipulera Gud, Skaparen.

Kaffesump, kycklingben, tarotkort, tärningar, södergökar och vad som helst kan få makt över dej om du tror dej kunna använda sådant för att själv vara i stånd att avvärja olycka eller vinna framgångar.

Jag skall ta ett praktiskt exempel med tärningar. Läs inte detta för fort, utan begrunda frågorna.

Tänk dej att du har tre identiska tärningar. Du kastar dessa en för en och det råkar bli 6, 6 och 6.

 • Kommer detta resultat att lämna dej oberörd? – Troligen inte!
 • Var det den naturliga variationen som ledde till resultatet, eller tror du det fanns makter med i spelet?
 • Chansen att få 3 sexor i rad kan man beräkna, den är 1 på 216 gånger. Tänk dej nu att det i stället hade blivit 2, 5 och 1. Hur stor tror du chansen är för det?
 • Tänk dej nu i stället att du har en burk med 216 lotter. Varje lott är märkt med en av de kombinationer man kan få med tre tärningskast. Du vet då säkert att du kommer att få 666 en gång om du plockar alla lotterna en efter en. Kommer detta att ändra din reaktion när du plockar just den lotten?

Kanske såg du att jag skrev “den naturliga variationen” och inte använde ordet “slumpen”. Det var avsiktligt.

Man sysslar med ockultism när man tillskriver betydelser till naturliga processer och naturlig variation.

Det finns undantag!

I sällskapsspel finns det regler för hur tärningarnas naturliga variationer skall tolkas och användas. Detta är inte ockultism. Men om du tror dig kunna utöva inflytande på den naturliga variationen genom koncentration eller metoder så sysslar du med ockultism.

Jag hoppas med denna artikel uppnå att var och en som läser den förstår hur nära vidskepelse och ockultism står oss alla. Människan är obotligt religiös. Oberoende om man tror på evolutionsläran, humanismen, ateismen, buddismen eller något som klassas som “kristendom”.

Det ligger i vår fallna natur att själva vilja bestämma och vara den som behärskar de egna förutsättningarna i livet.

Nu skulle man ju önska att de som kallar sig “kristna” vore bevarade från vidskepelse och ockultism, men faktum är att det finns väldigt mycket sådant i “kristna” sekter och samfund. Detta är synkretism.

Tänk på amuletter, metoder, ceremonier, ikoner, klädedräkter, hierarkier, tilläggsbud i from av syndakataloger och rättfärdighetskataloger, gärningsläror och umgängesformer.

Man sysslar med ockultism när man tillskriver betydelser till naturliga processer och naturlig variation, och när man försöker manipulera människor, andemakter och Gud, Skaparen.

Gud har all makt och Gud är allvetande. Det handlar alltid om att själv vilja äga makt och kunskap.

Det är oväsentligt om det handlar om metoder som Kabbalah, naturliga matematiskt exakt förutsebara händelser som blodmånetetrader, egensinniga “profetior” som uttalas i Herrens namn, sow a seed för att bli framgångsrik, förutspå tidpunkten för Jesu återkomst. Listan kan göras lång!

Allt som inte ordagrannt kan stödjas med den uppenbarelse vi har fått i Guds ord måste vi ta avstånd från.

Allt sådant drar gränsen mellan naturligt och övernaturligt inom skapelsen, således på fel nivå.

/Kjell

Det eviga livet

Det skrivs mycket om Ulf Ekman och Livets Ord i dessa dagar. Det tänker även jag göra här, och på grund av den mannen och hans “livsverk” vill jag citera följande text ur Paulus första brev till Timoteus. Men jag använder det bara som avskräckande exempel. Huvudsaken med denna artikel är att visa på frälsningens evangelium.

1 Tim. 6:3-10


Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär.

Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det.

Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.


Det har länge förvånat mej att nästan allt som skrivs om Ulf Ekman och Livets Ord handlar om alla ruttna och felaktiga frukter som de ansvariga har producerat.

Det finns en nostalgisk längtan till 80-talet när alla var entusiaster och få ännu förstod vilken villolära Ulf förde med sig till Sverige. En villolära som inte bara i Sverige, men världen runt har lett till det största avfallet i “kristenhetens” historia.

Berätta för mej vad i texten ovan som saknas för att passa som beskrivning på Ulf Ekman!
Continue reading “Det eviga livet”

Fader vår som är i Kenya

Media fylls med allt som har att göra med “Den Helige Faderns” knappt 3 dagar långa besök i Nairobi och dess omgivningar. (Från kvällen 2015-11-25 till kvällen 2015-11-27 så egentligen 2 dygn.)

I tilltal tituleras de 78 år gamla “Franciscus” med “Holy Father” (Helige Fader) och “Your Holiness” (Ers Helighet). Man räknar med att totalt 1 miljon människor kommer för att se denne man med egna ögon.

I går morse talade han först med en samling religiösa ledare, det vill säga kristna, muslimer och hinduer. Han läste sitt tal på Italienska, med en trött och långsam röst. En yngre medarbetare från Italien läste sedan en engelsk översättning. Tydligt uttal och utan nämnbar accent.
Continue reading “Fader vår som är i Kenya”

Fåraherdar och getafarmare


Science Sheep Were Goats Four Million Years Ago
I tidskriften “International Business Times” förkunnar man att:
Four million years ago, sheep were still goats, having not separated genetically as a new species, researchers have found. (Lade du märke till ordningsföljden?)

Fråga: Vilket är det allra slugaste sättet att hindra någon från att vilja bli frälst?

Svar: Genom att lura honom att han redan är frälst!

Getafarm eller fåraskock? Var hör du hemma? Getter är genomgående intelligentare, och bättre utrustade att ta vara på sig själva än får.

Matt. 25:31-34 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla heliga änglar med honom, då skall han sitta på sin härlighets tron. Och inför honom skall alla folk församlas, och han skall skilja dem, den ene från den andre, såsom en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. Då skall Konungen säga till dem som är på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike, som är tillrett för er från världens början.

Men snälla nå’n! De som är rättfärdiga (räknas som rättfärdiga) kommer väl inte att dömas till helvetet? Nej! Naturligtvis inte! Vad säger Skriften?
Continue reading “Fåraherdar och getafarmare”