Rumsrent!

Detta kommer att handla om något som med ett krångligt utländskt låneord kallas “paradigma”. På vanligt språk handlar det om “självklarheter”.

Titta nu på följande bild och besluta dej för om de horisontala linjerna är raka och horisontala.

Det ser ju sannerligen inte ut så. Eller hur? Men ta en linjal och du skall se att de faktiskt är både raka och verkligen horisontala.

Fundera sedan på hur man skall få denna bild att gå ihop. Det går ju inte!

Continue reading “Rumsrent!”

Hajjar du? – Går detta an?

En artikel i Dagen med rubriken Imamer predikar om Jesus utifrån Koranen kan inte få gå spårlöst förbi.

Klicka på Dagens logo och läs artikeln noggrannt.

Frågan som artikeln börjar med tränger sig på!

Imamer som predikar evangeliet, kristna husgrupper mitt i islamska områden och Koranen som ett medel för att nå ut med Jesus – är det villfarelser eller ett sätt för Gud att vinna människor?

Continue reading “Hajjar du? – Går detta an?”

Reformatorerna

En Dagen-artikel, som skrevs 2008, inleds på följande sätt:

Roms teologiska bygge, som pågått i ett par tusen år, har starkt ifrågasatts redan från Konstantins dagar på 300-talet. Ifrågasättandet kulminerade genom den framväxande reformationen alltifrån John Wycliffe (1329-1384), Jan Hus (1373-1415), bränd på bål, Martin Luther (1483-1546), Zwingli (1484-1531), Tyndale (1494-1536) bränd på bål, John Kalvin (1509-1564) levde i exil. Gemensamt för alla dessa var att de ifrågasatte Roms anspråk och teologi.

På senare år blir det populärt igen att närma sig kalvinismen och därför kan det kanske vara intressant att titta litet närmare på de så kallade reformatorerna och deras arvegods.

Jean Calvin, egentligen Jean Cauvin (tyska Johannes Calvin), född 10 juli 1509 i Noyon, Picardie, Frankrike, död 27 maj 1564 i Genève, Schweiz, var en fransk-schweizisk reformator.

Jean Calvin är den mest betydande 1500-talsreformatorn vid sidan av Martin Luther. Hans läror blev grunden till den Kalvinistiska läran, som i sin tur gav upphov till den Reformerta läran.
Continue reading “Reformatorerna”

Historia, filosofi, religion, vetenskap och realitet

I en tidigare publikation om Trosförkunnelsens rötter kan du läsa en artikel av Sven Reichmann. Den handlar om upptakten till en av de största förförelser som drabbat kristenheten.

Men ondskans makter jobbade på bred front och förberedde hela världens tänkesätt för det stora avfallet.

I denna artikel försöker jag visa på vad som hände med politik, vetenskap, filosofi och “självklarheten” att människan, och inte Gud står i centrum. Humanismen och Evolutionsläran blev de nya religionerna som idag kompletteras med Mysticism hämtad från Hinduismen.

I och för sig fanns ju antikrists ande i verksamhet i det fördolda redan sedan syndafloden. Men jag tänkte begränsa det till att försöka ge en historisk översikt av upptakten till 1800-talets stora omvälvningar. Det blir långt nog ändå.

Det mesta här är saxat från information i “public domain”, redigerat och kompletterat med kommentarer.


Jag börjar med René Descartes och hans filosofi. På svenska kallas han även Kartesius, född 31 mars 1596 i La Haye en Touraine (nuvarande Descartes) i Touraine i Frankrike, död 11 februari 1650 i Stockholm i Sverige. Han var matematiker, filosof, vetenskapsman och jurist.
Continue reading “Historia, filosofi, religion, vetenskap och realitet”

Trosförkunnelsens rötter

Update 13-10-2011: Se PPS!

En artikel av Sven Reichmann, publicerad här med hans personliga godkännande. Texten går även att ladda hem från Broder Svens hemsida under en “drop-down-box” som heter “Trosförkunnelsens rötter”. (Bilderna har jag själv lagt till.)

Ett personligt, och djupt känt tack till Sven för allt han fått betyda för mej och så många andra. Må Herrens välsignelse följa honom och hans familj nu och allt framgent.

Trosförkunnelsens rötter


Essek William Kenyon levde från 1867 till 1948. Han var den förste kristne förkunnare som förde fram det budskap som med tiden kommit att kallas för ”trosförkunnelsen”. Senare tiders predikanter inom denna grupp har ofta bedyrat att de inte fått några impulser från Kenyon. Detta sammanhänger med att man bara godkänner så kallad ”uppenbarelsekunskap”.
 
I praktiken hävdar därför de flesta förkunnare att de fått sitt budskap direkt från den helige Ande, även om de gått på Hagins bibelskola och hört det varje dag i ett år eller mer.
Continue reading “Trosförkunnelsens rötter”

Var går gränsen?

Den frågan brukade min pappa ofta ställa, och när jag var ett barn begrep jag nog inte vikten av frågan. Den hörde till de saker som barn ofta tycker blir onödigt tjat.

Nu vill jag absolut inte att någon skall tro att min pappa var en tjatig typ. Inte alls! Ett annat av hans “standard uttalanden” när vi barn kivades var: “Ni skall vara snälla och rara mot varandra, så länge ni har varandra, bland varandra, för ni vet inte hur länge ni har varandra, bland varandra!”

Om du har läst mitt personliga vittnesbörd vet du att detta fick en mycket verklig betydelse när min bror blev ihjälkörd av en vårdslös bilist. Och jag kan ärligt säga att det har haft effekt i mitt liv. Varje gång jag säger farväl till min hustru, eller andra kära, försöker jag visa hur mycket dessa betyder för mej.

Det kvittar om det bara handlar om att åka till dagens jobb eller snabbköpet. Vi vet faktiskt aldrig, i förväg, om vi kommer att få krama varandra igen på den här sidan av evigheten.

Men nu tänker jag skriva om gränser. Och kanske undrar du vad getter har med det att göra.
Continue reading “Var går gränsen?”

Vad hoppas du på?

I min serie om gåvor givna av Den Helige Ande vill jag ta upp en text ur 1 Kor. 13:13 Vi läser:

Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

Och detta står i direkt samband med 1 Kor. 13:8:

Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, ….

I den så kallade “trosrörelsen” brukar det vara populärt att tala nedsättande om “hopp”. När någon inte lyckas prestera trosrörelsens surrogat för “tro” brukar man håna denne genom att säga att han inte trodde, bara hoppades. “Du trodde inte att du var helad, du hoppades bara.”
Continue reading “Vad hoppas du på?”

Tacksamhet och nåd

Vi är vana vid att tala om Den Helige Andes gåvor som “nådegåvor”. Men grundtextens ord kan myckt väl översättas som “tacksamhetsgåvor”.


 
Först vill jag visa på Paulus ord i 1 Kor. 12, verserna 4 och vidare:

“Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme. Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla. Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta. Så gives genom Anden åt den ene …..”


Titta nu noggrannt på en text jag fetstilat. Det är vers 7. Det är inte en ordagrann översättning av grundtexten, men det återger betydelsen mycket bra.

I Folkbibeln har den översatts:Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.”
Continue reading “Tacksamhet och nåd”

Personlig erfarenhet av sektarism – ett vittnesbörd

Så här skrev Antonia som reaktion på artikeln om sektarism : “Allt som du listade var med utom ett fåtal exempel. Det var nästan kusligt att se denna lista så på pränt”!

Här följer hennes personliga vittnesbörd. Det är stark läsning! Ingen kan läsa detta utan att bli berörd. Tack Antonia, må det bli till välsignelse för våra läsare. /Kjell

Eftersom jag som “ny kristen” hamnade i ett ungdomsteam som ville ut och evangelisera i världen så fick jag se hur snabbt det kunde vända och bli till en sekt istället! Trots att intentionerna var goda från begynnelsen!


Continue reading “Personlig erfarenhet av sektarism – ett vittnesbörd”

Sekter, en analys

I ett flertal artiklar har jag försökt att belysa och analysera villoläror från olika infallsvinklar. Även hur man kan “pröva” ett budskap.

Jag tänker här skriva om sekter, eller kanske sektariska drag i olika sammanhang. Det blir annars lätt att man tolkar ordet sekt i det extrema. Men inte är väl vi ens i närheten av Hare Krisna, Moonies, Children of God, Jim Jones, David Koresh och dylika skräckexempel. Eller är vi?


(Lägg märke till hur flöjtspelerskans högra hand skall hållas som ett djävulstecken.)


John 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.
Continue reading “Sekter, en analys”