En dialog om sabbaten

Detta är en blandning av gästartikel och autonom bloggpost. Den har sammanställts ur en dialog och jag kallar den därför en “Dialogg”. Under fliken Gästartiklar kan du läsa mer om “Dialoggande”.

Följande är en dialog som utspelade sig på grund av de artiklar jag har skrivit om bland annat sabbatsfirande, men huvudsakligen om de överdrifter som en hel del av förespråkarna ivrar för.

Antonia har skrivit det som jag har färgat blått och mina reaktioner är svarta.

Continue reading “En dialog om sabbaten”

Du skall och du skall icke!

Föga fattas, sade Agrippa till Paulus, att du övertalar mig och gör mig till kristen!
(χριστιανον från χριστιανος uttalas christianos och betyder Kristi efterföljare.)

Finns det då en rättfärdighet, eller skuldfrihet att få “by association”? Rightiousness by association with Christ! Världen tror ju inte det och kallar detta “argumentationsfel“.

Med värdsliga termer definieras det så här:

Honour by association, “heder genom samröre”, genetiskt argumentationsfel som bygger på att man anser att någon sak är positiv eftersom den förespråkas av någon god person eller grupp. Motsats till guilt by association.

Guilt by association “klander genom association” är en vanlig typ av argumentationsfel, som begås då en part påpekar en likhet mellan motpartens åsikter och ett referensobjekt (som är klandervärt) och därmed antyder att motpartens åsikter i andra frågor är klandervärda. Det kan även vara att en person eller organisation kan associeras med något klandervärt och därför själv är klandervärd.

Vi som tror på Guds evangelium brukar tala om “ställföreträdande lidande” och att de som bekänner sig tro på Kristus förenas, eller associeras, med honom får räknas som rättfärdiga på grund av denna “honour by association” eller heder genom samröre.

Finns det då guilt by association?

Continue reading “Du skall och du skall icke!”

Hästar och hunger

Låt mej börja med att förklara sabbatsdispyt off topic i denna tråd. Det är nämligen inte detta som denna artikel handlar om. Fastän jag citerar en person som jag vet har valt att helga Sabbaten.

Artikeln handlar om andlig hunger och utbudet av andlig skräpmat. I Holland finns det ett uttryck som säger: “Två Holländare, tre kyrkor.” Det syftar på utbudet av nya och avvikande läror som kliar i våra öron, och de splittringar som detta förorsakar.

En kommentator i de just nu pågående sabbatsdispyterna skriver en mycket viktig kommentar på en annan blogg (min fetstil och färgmarkering):

Sabbaten är en underbar gåva till hela mänskligheten från GUD. Att fira Sabbat är som att befinna sig på ett andligt spa efter åratal av ytlig kristendom inom Pingst. Det är så underbart och trevligt och bibliskt, jag rekommenderar ALLA att prova.

Upp. 6:5-6:

Och när det bröt det tredje inseglet, hörde jag det tredje väsendet säga »Kom.» Då fick jag se en svart häst; och mannen som satt på den hade en vågskål i sin hand. Och jag hörde likasom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: »Ett mått vete för en silverpenning och tre mått korn för en silverpenning! Och oljan och vinet må du icke skada.» Och när det bröt det fjärde inseglet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: »Kom.» Då fick jag se en blekgul häst; och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden.

Continue reading “Hästar och hunger”

Tro’t om du vill

I Exodus Kyrkan i platsen Gorinchem (uttalas Chorkum) har Klaas Hendrikse blivit pastor eller kyrkoherde.

Kanske inte alla håller med mej, men efter 30 år i Holland upplever jag den Reformatoriska, Kalvinistiska kyrkan där som en motsvarighet till Svenska Kyrkan.

I den bemärkelsen att om man föds i en Reformert del av Holland så får man egentligen inga andra val än att bli medlem i denna kyrka eller stanna utanför.

Det finns säkert mycket seriösa Kristustrogna där, men grundtonen är mycket nedslående. Man tror på den dubbla predestinationen. Det händer sig att man kan stå runt vaggan av ett nyfött barn och säga: “Ännu en vedklabb till Helvetet”.

Jag oroar mej för just Kalvinismens stigande popularitet. Bland annat i Sverige.

I alla fall …. Continue reading “Tro’t om du vill”

Rik, vacker och frisk

Gud vill ju att vi skall vara rika, vackra och friska. Eller hur?

Varför misslyckas då den Allsmäktige med detta?

Är det månne därför att vi förkastat alla lyckoprofeter?

Jakobs brev 5:1-3

Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder. Eder rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal; edert guld och silver förrostar, och rosten därpå skall vara eder till ett vittnesbörd och skall såsom en eld förtära edert kött. I haven samlat eder skatter i de yttersta dagarna.

Continue reading “Rik, vacker och frisk”

Religionssammanblandning

Jag saxar litet grand om religionssammanblandning som heter synkretism med ett låneord.

Detta blir en uppföljare till artikeln Olika tro i olika rörelser

Men jag börjar med en dikt av Per Daniel Amadeus Atterbom, född 19 januari 1790 i Åsbo församling i Östergötland.

O! gåves det en trolldom,
som dränkte all vår nakna verklighet
så djupt i drömbildsvärldens ocean,
att ingen brygga nådde från vår jord
till diktens evigt sommargröna ö,
som där i blomsterslöjor, solbeglänst
för hjärtat höjde sig till landningsplats,
med alla barndomsänglar, lekande
kring blanka källsprång, mellan höga palmer!

Jag skulle genast, för vad pris som helst,
förbyta mot ett sådant drömmeri
mitt vakna liv, mitt tomma hjältenamn,
min hemska fosterbygd, min tunga spira.”

Se där en dikt som skulle kunna användas som motto för vilken “trosförkunnelseförsamling” som helst.

Continue reading “Religionssammanblandning”

Olika tro i olika rörelser

Det hände sig, för några dagar sedan, att det uppstod en liten meningsskiljaktlighet mellan mej och en representant för en församling i Sverige.

Jag betraktar församlingen i fråga som en ganska extrem trosrörelseförsamling.

Representanten i fråga förnekar detta totalt och kallar församlingen fristående.

Så frågan uppstod därför hur man definierar en “trosrörelseförsamling”.

Jag har ännu inte fått någon definition från personen i fråga, så det jag skriver här blir ensidigt, i den bemärkelsen att det kommer från mej och några andra jag har konsulterat.

Och vi har allihopa mer eller mindre negativa tankar om trosrörelsen.

Det var inte Ulf Ekman som uppfann trosrörelsen.
Continue reading “Olika tro i olika rörelser”

Jesu återkomst

Det budskap som är starkast vad gäller Jesu återkomst är givetvis löftet att Han kommer tillbaka.

Men som god tvåa ser i alla fall jag följande budskap: “Låt ingen bedra er. Se till att ni inte blir förvillade.”

Det finns så många texter som uppmanar oss till detta att man bara inte kan missa dessa.

Jag har funderat litet grand på hur man blir bedragen eller förvillad, och det finns ju faktiskt mer än ett sätt.

Kanske finns ordspråket i andra varianter på flera språk, jag vet inte, men ett Holländskt ordstäv låter: “Een halve waarheid is net zo goed als een hele leugen.”

Och det betyder: “En halv sanning är lika bra som en hel lögn.”

Continue reading “Jesu återkomst”

Heresi – en reflektion

En gästartikel av Sefast Tronde

Vad är heresi?

Ur ett kristet perspektiv är en heretisk lära en förkunnelse som så avviker från evangelii lära att fundamenten för tron inte kan innefattas i en lära som överensstämmer med Bibelns evangelium på ett sådant sätt att den kan vara frälsningsgrundande. Dvs. att vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus antingen presenteras på ett sådant sätt att Han inte kan förstås vara Guds enfödde Son, eller att försoningen på Golgata kors inte framgår.


Men, det finns ett visst utrymmer, en s.k. erkänd tolkningsdifferens mellan vad som anses vara villolära, m.ao. ej frälsningsgrundande, och tolkning inom de frälsningsgrundande ramarna, dvs. avvikelser som ej strider mot de vedertagna kristna fundamenten. Traditioellt fins alltså en viss spännvidd, ej svår att intellektuellt förstå.
Continue reading “Heresi – en reflektion”

Kommer du ihåg?

Domedagsprofeten Harold Camping?

Jag har fått reda på hur han räknade 🙂 eller kanske hellre 🙁 inte räknade.

Detta var hans utgångspunkter:

  • 1. Jesus föddes första Januari år 1.
  • 2. Talet 5 är försoningens tal..
  • 3. Talet 10 representerar fulländning..
  • 4. Talet 17 representerar himmelen..
  • 5. Jesus korsfästes första April år 33..

OBS! Jag säger inte detta, jag är varken numerologist eller kabbalist. Och nej, detta är inte ett april-skämt.
Continue reading “Kommer du ihåg?”