Hur blev det så?

Det är många i dagens läge som undrande ser sig runt i sammhälle och församlingar och blir både modlösa och oroliga av den stora villervalla de ser.

Hela skalan från extrem liberalism till de mest exotiska sektariska grupper man kan tänka sig finns med i den så kallade kristenheten. Och nu håller dessa på att närma sig varandra i en brokig soppa av ekumenik.

Unity in plurality – är ledmotivet.

Och man undrar ängsligt: Hur blev det såhär?
Continue reading “Hur blev det så?”

Förföriska vindar

Den åttonde Oktober organiserade broder Lennart Jareteg ännu en temadag i Alingsås.

Du kan läsa allt om denna temadag, och lyssna på predikningarna på Lennarts sajt Bibelfokus – temadag. Temat var : “Jesus kommer – se till att ingen bedrar er!”

Om du inte har tid att lyssna på allt, skulle jag ändå vilja råda dej att lyssna på Evy Junesweds predikan i två delar.

Continue reading “Förföriska vindar”

Prövningar vi möta få

Nej, detta kommer inte att handla om prövningar och frestelser.

Det kommer att handla om “att pröva allt och behålla det goda”.

Men allt som kan missförstås, kommer förr eller senare att missförstås.

“Att pröva allt” betyder inte att man skall testa allt minst en gång för att sedan besluta om det var gott eller ej.

En flaska med “blåsyra” (cyankalium): Den som en gång dricker detta kommer aldrig att dricka något annat!
Continue reading “Prövningar vi möta få”

Ett öppet brev till Lars Enarson

Lars,

Jag har några frågor jag vill ställa dej med utgångspunkt från en predikan du höll 06-20-2009 God gives hope that does not disappoint – We will rule and reign with Him.

Här följer några citat ur din predikan, så ordagrannt som möjligt och med så positiv tolkning som möjligt. Din predikan i blå text. Notera att det bara är delar av predikan som citeras. Annars blir det för omfattande.
Continue reading “Ett öppet brev till Lars Enarson”

Humanismen – sista rundan

Förord

Man skulle kunna dra den felaktiga slutsatsen att jag har något emot Humanister, Ateister och Evolutionister. Jag vill poängtera att detta inte är fallet. Jag har inget emot Hinduer och Muhammedaner heller.

Att jag inte delar nämnda gruppers tro är en annan sak. Det jag huvudsakligen vänder mej mot är att Humanister, Ateister och Evolutionister inbillar sig att deras tro inte är en tro utan en vetenskap och rationalitet. Därmed antyds det att exempelvis kristen tro är ovetenskaplig, irrationell och vidskepelse.

Och det farligaste med att sätta människan på Guds tron är att all moral och etik blir subjektiv. Historien utvisar detta med all önskvärd och gruvlig tydlighet.

Georgia Guidestones är ett stort granitmonument i Elberg County, Georgia, USA. På monumentet finns ett längre meddelande skrivet på åtta moderna språk och ett kortare meddelande som är skrivet på fyra antika språk: babyloniska, klassisk grekiska, sanskrit och egyptiska hieroglyfer. Monumentet kallas ibland för Amerikas Stonehenge”, även om de massiva stenblocken på Stonehenge förvisso är ännu större. (citat Wikipedia)

Det korta meddelandet: English translation: “Let these be guidestones to an age of reason.” Fri Svensk översättning: “Låt dessa stenar leda oss till en era av rationalitet.” Continue reading “Humanismen – sista rundan”

Evolutionsateister – en bokrecension i repris

På grund av debatten om evolutionsläran som blossade upp nyligen kör jag här en repris av en bloggpost från 2009. Jag ombads att skriva en recension av en bok som går till livs med Dawkins och hans teorier.
Relaterad artikel: Richard Dawkins sågar teolog som debattmotståndare
Update: Artikel i Dagen om Dawkins.


 

Jag fick en bok i mina händer. Boken gör på ett vetenskapligt korrekt sätt, smakligt och med sälta, hackmat av den ateism som hämtar sin argumentation från evolutionsteorin.
Continue reading “Evolutionsateister – en bokrecension i repris”

Humanistiska evolutionsateister

Update: Det finns en replik på den ursprungliga artikeln. Svenska kyrkans direktor Cristina Grenholm sätter perspektivet rätt.

Läs hennes replik! (Länken ovan.)

I en debattartikel i Dagens Nyheter med titeln “Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna” skriver SvK-prästen Annika Borg och Humanisternas ordförande Christer Sturmark följande inledning:

Kyrkan och den sekulära humanismen måste gräva ned stridsyxorna och börja samverka – inte skapa schismer där det inte finns några. De senaste åren har bland andra Svenska kyrkan riktat stark kritik mot Humanisterna och den sekulära humanismens religionskritik. Misstänksamheten har inte sällan tagit sig uttryck i osakliga attacker och rena personangrepp. Varför dra en gräns mellan dem som tror på en gudomlig existens och dem som inte gör det? Humanisternas och Svenska kyrkans värdegrunder överlappar i hög grad varandra. I en tid av ökande religiös fundamentalism behöver Svenska kyrkan och Humanisterna samarbeta kring värden vi är överens om.

Är det bara jag som tycker att detta är ett starkt vinklat budskap?

Continue reading “Humanistiska evolutionsateister”

Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt

För alla dem som irrat sig bort från den sunda tron om vem Jesus är skall jag citera en av de många bibeltexter som jag anser bevisar vem Jesus är, för så långt vi över huvud taget kan förstå det.

Men först vill jag tala litet grand, nej en hel del, om söka och finna. Jag har nämligen ett helt arbetslivs erfarenhet av att söka och finna. Men även av att söka och inte finna. Om du undrar vad jag då har sysslat med, kan jag berätta att det handlar om Reserach, Development och Troubleshooting.

Continue reading “Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt”