Convinced against his will!

Ett bevingat ord som tillskrivs Shakespeare är detta: “A man convinced against his will, is of the same opinion still.”

Fritt översatt blir det: “Den som tvingas till en övertygelse som han egentligen inte vill veta av, har innerst inne inte ändrat ståndpunkt.”

Och jag tror att detta stämmer helt och hållet!

Då uppstår frågan hur man kan manipulera någon så att denne innifrån ändrar sina så kallade paradigma.

Det betyder att det han ansåg självklart byts ut mot något annat han anser självklart.
Continue reading “Convinced against his will!”

Visits: 50

Berömelse

Kolosserbrevets andra kapitel, verserna 16 till och med 19 meddelar:

Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulla komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus.

Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i »ödmjukhet» och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne och icke håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning.


Continue reading “Berömelse”

Visits: 20

Pröva alla – och behåll bara de goda!

Du känner väl igen den bibeltext jag åsyftar? Låt mej citera den för säkerhets skull. Jag tar med litet mer av sammanhanget än som vanligtvis citeras. Första brevet till Tessalonikerna, kapitel 5, verserna 12-21

Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.


Alltså, jag tar det igen!

Förakta inte profeterna men pröva alla och behåll bara de goda!

Eller citerar jag fel? Continue reading “Pröva alla – och behåll bara de goda!”

Visits: 58

Läror och prövande!

Förord:

BatNabas bidrar här med en gästartikel där hon tar upp viktiga tankar runt prövandet av läror och därvid hur vi umgås med varandra. Detta passar bra i linje med tidigare och kommande bloggposter här.

Som exempel pekar hon på stridigheter som alltid uppstår när Sabbat, högtider och kosher mat diskuteras.

Och för att illustrera hur polarisation finns inbyggd från början av dylika diskussioner har hon bifogat en översättning av en artikel skriven av Jim Pruitt.

Lägg märke till att Jim Pruitt kallar “Herrens högtider” för “judiska högtider och fester”. Detta är något som vanligtvis genast förorsakar att diskussionen spårar ur.

Vidare använder han Markus 7:18-20 i sin argumentation angående mat-reglerna. Och han använder den “översättning” där satsen “Härmed förklarade han all mat för ren.” har smugglats in. (Den finns inte i grundtexten.)

Det blir således en “utmaning” för båda lägren att pröva Jim Pruitts text och bara behålla det goda.

Låt oss följa BatNabas råd, i den inledning hon skriver, hur vi ska vara mot systrar och bröder!

/Kjell

Något att tänka på när vi diskuterar och utmanar varandra! – Av BatNabas

Debatter om att fira sabbat, följa torah (lag/undervisning) och vända åter till de hebreiska rötterna blossar då och då upp på olika bloggar. I regel blir debatterna ganska snabbt hetsiga och hätska. Både de som förespråkar sabbatsfirande mm. och de som går emot det har klara och starka argument, de är ofta fullständigt övertygade om att de har fått Sanningen uppenbarad för sig och så är striden ett faktum och fortsätter tills det ebbar ut, kanske pga. trötthet eller av att bloggansvariga sätter streck i debatten.
Continue reading “Läror och prövande!”

Visits: 30

Förföriska vindar

Den åttonde Oktober organiserade broder Lennart Jareteg ännu en temadag i Alingsås.

Du kan läsa allt om denna temadag, och lyssna på predikningarna på Lennarts sajt Bibelfokus – temadag. Temat var : “Jesus kommer – se till att ingen bedrar er!”

Om du inte har tid att lyssna på allt, skulle jag ändå vilja råda dej att lyssna på Evy Junesweds predikan i två delar.

Continue reading “Förföriska vindar”

Visits: 63

Prövningar vi möta få

Nej, detta kommer inte att handla om prövningar och frestelser.

Det kommer att handla om “att pröva allt och behålla det goda”.

Men allt som kan missförstås, kommer förr eller senare att missförstås.

“Att pröva allt” betyder inte att man skall testa allt minst en gång för att sedan besluta om det var gott eller ej.

En flaska med “blåsyra” (cyankalium): Den som en gång dricker detta kommer aldrig att dricka något annat!
Continue reading “Prövningar vi möta få”

Visits: 37

Olika tro i olika rörelser

Det hände sig, för några dagar sedan, att det uppstod en liten meningsskiljaktlighet mellan mej och en representant för en församling i Sverige.

Jag betraktar församlingen i fråga som en ganska extrem trosrörelseförsamling.

Representanten i fråga förnekar detta totalt och kallar församlingen fristående.

Så frågan uppstod därför hur man definierar en “trosrörelseförsamling”.

Jag har ännu inte fått någon definition från personen i fråga, så det jag skriver här blir ensidigt, i den bemärkelsen att det kommer från mej och några andra jag har konsulterat.

Och vi har allihopa mer eller mindre negativa tankar om trosrörelsen.

Det var inte Ulf Ekman som uppfann trosrörelsen.
Continue reading “Olika tro i olika rörelser”

Visits: 84

Sanningens pris!

En gästblogg av Broder Sefast Tronde. – Att det handlar om en debattartikel bör ingen tveka på. – Skulle du som läser här vilja skriva en artikel? Kolla fliken Gästartiklar

Sanningen har ett pris, ett verkligt dyrt pris, som alla som vill stå upp för den måste betala. Priset är så dyrt att betalningen verkligen känns, ibland så det svider ordentligt i skinnet. Alla som någon gång stått upp för sanningen har erfarenhet av detta, och då i synnerhet de som stått upp för Sanningen med stort S, Jesus Kristus vår Herre.

Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse.

2 Tim 3:12

Räknar du dig som frälst genom den försoning som vanns på Golgata kors? Räknar du dig som rättfärdiggjord genom vår Herre Jesus Kristus? Ja, då har du väl också erfarenheter av förföljelse. Jaså inte! Ja men då säger ju bibelordet [motsatsvis legal tolkning] att du egentligen inte är frälst, genom att du inte står upp för evangelii sanning: Jesus säger ju även att Han i Sin Faders rike skall blygas för alla de som blygts för Honom här.


Continue reading “Sanningens pris!”

Visits: 40

Hajjar du? – Går detta an?

En artikel i Dagen med rubriken Imamer predikar om Jesus utifrån Koranen kan inte få gå spårlöst förbi.

Klicka på Dagens logo och läs artikeln noggrannt.

Frågan som artikeln börjar med tränger sig på!

Imamer som predikar evangeliet, kristna husgrupper mitt i islamska områden och Koranen som ett medel för att nå ut med Jesus – är det villfarelser eller ett sätt för Gud att vinna människor?

Continue reading “Hajjar du? – Går detta an?”

Visits: 40

Väktare på muren – updaterad

Vill dra uppmärksamheten till en artikel jag skrev för en tid sedan.

Artikeln handlar om trovärdigheten av “information” man finner på internet och svårigheterna att verifiera sanningshalten.

Man kan inte dra slutsatser om sanningshalten på grund av sajtens design. Det kan vara en mycket välformad sajt som sprider falska vittnesbörd.

Tyvärr räcker det inte heller att det kanske finns ett antal mycket bra artiklar på sajten. Det validerar inte informationen i andra artiklar.

Men det finns varningssignaler man kan se om man vill se dem. Språkbruk och retorik säger en hel del. Om det är en blogg kan man se hur kommentatorerna behandlar varandra.

När profant språkbruk och föraktfulla uttalanden, personangrepp och förbannelser förekommer, finns det stor anledning att betvivla sajtens sanningshalt.

Speciellt om sajten vädrar åsikter man delar!!!

När det kliar i öronen (eller blir det ögonen) är behovet av verifikation större än någonsin.

En annan varningssignal är när kommentatorerna verkar utgöra en liten grupp, några fåtal personer, som understödjer varandra i vädrandet av antipatier och hat.

Att en sajt har innehållit gott material är tyvärr ingen garanti att det förblir så. Det kan ändras ganska snabbt genom inflytande av andra personer.

Mycket ofta är det så att bara en sida representeras i de “rättegångar” och “domar” som presenteras på internet.

  • Det finns falska lärare.
  • Ulvar i fårakläder.
  • Det finns falska profeter.
  • Väktare på muren.
  • Men det finns utan tvekan också falska väktare på muren.

Continue reading “Väktare på muren – updaterad”

Visits: 67