Vaddå annan Jesus?

Kapitlen 10 till och med 13 i andra korinterbrevet skulle ha kunnat presenteras som en separat bok i Bibeln.

Där går Paulus till rätta med avarter som är högaktuella även i dag. Det är varningens ord till en församling där man vill ha upplevelser, håll-i-gång och häftiga predikanter hellre än syndanöd och omvändelse.

På bilden figurerar William Essek Kenyon, Kenneth Hagin, Paul Crouch, Benny Hinn, Joel Osten med hustru. Till höger en av Paul Crouch’s villor. Jag vill hänvisa till Bibelfokus och där specifikt Lennart Jaretegs två utförliga fördrag om “Det stora avfallet”. Där nämns både äldre och mer aktuella villoläror och villolärare.

2 Kor. 12:19-21

Hela tiden har ni menat att det är inför er vi försvarar oss. Nej, det är inför Gud vi talar, i Kristus, och allt sker till er uppbyggelse, mina älskade. Jag är rädd att jag vid min ankomst skall finna er annorlunda än jag skulle önska, och att ni skall finna mig annorlunda än ni skulle önska. Jag är rädd att jag skall finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. Ja, jag är rädd att min Gud skall förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit.

Paulus talar här om “medlemmar” som förut levde i synd men inte har “ångrat” sina synder. Och det ord som används för “ångra” är ordet “metanoeo”. Det betyder mycket mer än att bara tänka tillbaka på någon viss händelse och konstatera att det nog var “lite tokigt”.

Metanoeo-ånger är en djup sorg över de synder man har begått, samt insikt i syndens konsekvenser. Den resulterar i ett nytt tänkesätt som leder till det vi brukar kalla för “omvändelse”. Alltså att man vänder sig bort från det onda och går åt annat håll, en annan väg.
Continue reading “Vaddå annan Jesus?”

Visits: 43

Lervälling

Det finns sannerligen ingen brist på “trosriktningar” och i vår tid gäller som aldrig förr “tron” på att var och en blir salig på sin tro.

Visst! det finns folk som, skall vi säga “krånglar”. De tycks dissa allt och alla. Deras motsatser tycker att man inte skall vara alltför fjäskig. Man kan ju, så att säga, behålla det goda.

Nu är det då bara frågan hur verkligheten ser ut.

  • Har vi hamnat på en väg som har minst två diken och som består av lervälling?
  • Gäller inte löftet längre att “den sökande finner”?
  • Har natten slutgiltigen inträtt så att ingen kan verka?
  • Är Gud mäktig att frälsa oss ut ur de lervällingar vi befinner oss i?

På diverse bloggar strider bekännande kristna just om dessa saker. Därför vill jag bidra med min, mycket subjektiva, syn på saken.
Continue reading “Lervälling”

Visits: 52

Vad har du på fötterna?

Med anledning av en artikel i Dagen Vad betyder Guds vapenrustning? tar jag fram denna bloggpost från September 2011.

Vanligtvis uppstår de största problemen på grund av att man försöker hantera svärdet innan man tagit på sig resten av vapenrustningen.

Jag syftar givetvis på det Svenska idiomatiska uttrycket “att ha lite på fötterna“. Andra liknande uttryck är “att koka soppa på en spik” och “att göra fem höns av en fjäder”.

(Denna artikel är en uppföljare till en tidigare artikel Väktare på muren.)

Jag börjar med en text ur Romarbrevet, kapitel 13, verserna 8 till 14:

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.

Continue reading “Vad har du på fötterna?”

Visits: 43

Dimridåer och eskatologi

De konspiratoriska sajterna går varma av alla spekulationer angående tidstecken.

Påven avgår. Blixten slår ner i St.Peterskyrkan. Meteoritskur i Ryssland. Jordbävning i Rom. Två kometer “nära” jorden i år. Så kallade tetrader av månförmörkelser. Etcetera.

Och alla verkar vara ense om att vi nu har hunnit fram till den allra, allra sista tiden innan Jesus kommer tillbaka.

Stora mängder av kristna förväntar sig hans snara återkomst.

Så låt oss kolla vad Jesus själv hade att säga om detta.
Continue reading “Dimridåer och eskatologi”

Visits: 38

Gnosticism

Finns det någon anledning att behandla ett ämne som gnosticism? Det är väl en villolära som dog ut för massor av år sedan?

Nja, riktigt så enkelt är det nog inte, för gnosticismen lever och frodas ordentligt mitt ibland oss.

Gnosticismen handlar om (förment?) personlig kunnighet. Märk väl att jag inte skriver “kunskap”.

Och det luriga är att gnosticismen finns både i förfluten tid, nuvarande tid och framtid.

Sista tiden blir en lurig tid! (Ett uttalande av min käre broder Sven Reichmann)

Och om du inte redan visste det, så vill jag nu solklart deklarera att sista tiden är NU!

Detta är ingen tid att sitta i solen och svälja stekta sparvar.

Gnosticism har funnits sedan syndafallet och kommer troligen att finnas, om än på bakgrunden, ända tills tusenårsrikets slut.

Sedan kommer det moment när Herren avräknar med alla villoläror och allt gammalt förgås i eld. Elden är en symbol för domen.

I den nya himmelen och på den nya jorden kommer gnosticismen inte ha något utrymme mer för tro har då bytts ut i åskådning och all gärningslära är för evigt förbannad.

Men nu vill jag belysa hur gnosticismen kan se ut i alla tre tidsformerna. Förfluten tid, pågående tid och framtid.
Continue reading “Gnosticism”

Visits: 25

Genuin karismatik

Var finns sann, genuin karismatik idag?

Denna fråga ställdes av signaturen Joel i Berndt Isakssons samtalsforum. Och specifikt frågade signaturen Joel:

  1. Kan du nämna några sammanhang/församlingar/förkunnare som idag ser sjuka bli friska och tecken och under ske och som uppmuntrar andra att söka efter Andens gåvor?
  2. Vilka böcker om helande, tungotal och Andens övriga gåvor kan du rekommendera?
  3. Hur ser du själv på betydelsen av Andens gåvor i Sverige idag?

Sannerligen inga lätta frågor att svara på om man vill vara tydlig och seriös.

Svaren skulle ju kunna formuleras:

1. Nej.
2. Nya Testamentets böcker.
3. Utan Andens gåvor finns inte Guds Församling.

Men det är nog knappast tillräckligt eller tydligt. Utom vad gäller svar nummer 3, som visar hur viktigt Den Helige Andes aktiva närvaro är.

Du kan se Berndts svar här

Nedan följer några kompletterande tankar.
Continue reading “Genuin karismatik”

Visits: 54

Ljuskälla, Kamera och Bild

Det är nu åtskilliga år sedan jag var i Sverige, så jag vet inte om det fortfarande finns gatubelysning av typen “Natriumlampor” och “Högtrycks Kvicksilverlampor”.

Natriumlampor ger ett gult sken och kvicksilverlampor ett mycket kallt blå-vitt sken.

Om du har sett detta kan du kanske själv minnas hur den röda kappan blev svart i kvicksilverljuset. Och hur alla färgerna blev fel både i natriumljuset och kvicksilverljuset.

Inom den professionella fotografin använder man sig av ett så kallat “Color Rendition Chart”. Det ser ut såhär:

Det har dels en gråskala (understa raden), dels de grundfärger som använda i additiv och subtraktiv reproduktion av färger, Blå, Grön, Röd, Gul, Magenta och Cyan (andra raden under ifrån).

Sedan finns det ett antal färger som visat sig svåra att reproducera i tryck och på foton, och nu senare på monitor.

Bilden ovan får representera “den sanna bilden”.

Och detta är bibeltexten som hör till denna bloggpost. Den är tagen ur Matteus sjätte kapitel, verserna 19 till och med 24:

Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret! Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

 
Och för att förstå denna text måste man veta att den publik som Jesus talade till inte såg på ögat som om det vore en kamera.

Ganska logiskt för kameran var ännu inte uppfunnen.
Continue reading “Ljuskälla, Kamera och Bild”

Visits: 28

Vem skall vi ge skulden?

Det har blivit populärt att såga snart sagt vem som helst på grunder av “guilt by association” eller lösryckta och misstolkade citat.

Jag vill inte vara sämre, så jag tänker skriva om en författare som verkligen bör få skulden.

Författaren i fråga (jag tänker inte avslöja hans namn ännu) har faktiskt skrivit väldigt lite med egen hand.

Den allra största delen av hans publicerade verk har skrivits av andra.

Dock ser man en tydlig styrning och inspiration från honom själv i dessa verk.

Och här kommer chocken!
Continue reading “Vem skall vi ge skulden?”

Visits: 24

Navelstirrande

Kommer Sverige att spela en huvudroll i ändens tid?

Ja många eskatologifixerade som skriver kristna bloggar och kommenterar på dessa tycks tro det.

I Dagen reflekteras en artikel från Dagens Nyheter där frågan ställs varför nyhetsmedia, organisationer som hyllar solidaritet, och stater, tiger om förföljelserna mot kristna i stora delar av världen.

Man behöver inte vara stor för att spela en huvudroll. Det kan vi lära oss från berättlesen om David och Goliat.

Inte kommer Gud på ett mirakulöst sätt att ge Sverige en huvudroll.

Nej, det som behövs är att stå upp för sanningen och slunga stenen i rätt riktning. Även om det förorsakar hån från andra.
Continue reading “Navelstirrande”

Visits: 35

Hur kinkig bör man vara?

Detta är skrivet som svar på en kommentar som finns här i tråden som behandlar fråga om villolärare vet att de är det och om man kan känna igen dem.

Det är viktiga funderingar och frågeställningar du tar upp, och jag tror faktiskt inte att det finns specifika svar, bara riktningsanvisare.

Om någon person, eller något samfund, predikar en lära som leder till att en väsentlig del av de som följer den läran missar målet, då kan vi med säkerhet säga att det handlar om en villolärare och en villolära.
Continue reading “Hur kinkig bör man vara?”

Visits: 55