Eskatologi enligt Dan. 12:4

Enligt Strongs Hebrew Lexicon betyder ordet H1847 (דּעת) da‛ath även “cunning”, vilket kan översättas med slughet i avsikt att missleda och bedraga.

Ordet finns i Daniel 12:4 (rödfärgat i bokrullen) och jag skall citera ett antal översättningar.

1917:
Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till.

SFB:
Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.

KJV:
But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.

HRB:
But you, O Daniel, shut up the words and seal the book, to the end time. Many shall travel back and forth, and knowledge shall be increased.

Artscrol English Tanach, Stone Edition:
As for you, Daniel, obscure the matters and seal the book, until the time of the End, let many muse and let knowledge increase.

The New Oxford Annotated Bible. New Revised Standard Version with Apocrypha:
But you, Daniel, keep the words secret and the book sealed until the time of the end. Many shall be running back and forth, and evil shall increase.

Continue reading “Eskatologi enligt Dan. 12:4”

Views: 53

Häcklade väktare läs detta

Det har kivats åtskilligt angående “väktare” de senaste blogg-åren. Somliga använder ordet “väktare” som ett invektiv och brukar vanligtvis förstärka det med “självutnämnda väktare”.

(Röd och vit och gul och svart, gör detsamma har han sagt. Alla är kallade att bli och vara väktare.)

Det finns massor med klyshor man brukar kasta i ansiktet på dem som vågar pröva läror och meddela vad de har funnit. Några av de vanligaste är:

 • Döm inte, på det att du själv inte skall bli fördömd!
 • Vi har alla brister i vår kunskap.
 • Rör inte Herrens smorde!
 • Döva inte Den Helige Ande.
 • Ingen pastor eller predikant är felfri.
 • Det finns irrläror i alla församlingar.
 • Han gör allt “i Jesu namn” så det måste vara okay.
 • Allt står inte omtalat i Bibeln.
 • Sluta att slå folk i huvudet med bibelord.
 • Om det inte vore Guds verk skulle det inte bestå.
 • Men ser du inte hur många som blir frälsta där?
 • Det är förnekare som du som hindrar Guds verk.
 • 20.000 medlemmar kan inte alla ha fel!
 • Äkta erfarenheter talar ett tydligare språk än bibelord.
 • Vi behöver uppleva Den Helige Andes nya tag i våra liv.
 • Du har en kritisk ande!
 • Vi upplever mycket motstånd så vi måste ha rätt. Det står att vi måste räkna med förföljelse. Satan vill stoppa denna väckelse.
 • Vi skall inte leva i fruktan och rädsla. Sådant kommer från djävulen.
 • Du har tydligen mycket bitterhet i ditt liv.

Det vore inte svårt att fylla på med ytterligare minst lika många “argument”, men detta får räcka.

Jag tänker nu citera en massa bibeltexter som jag anser stöder läran att vi alla har uppdraget att vara vaksamma och avslöja irrläror och absolut vägra att ta emot dessa.
Continue reading “Häcklade väktare läs detta”

Views: 64

Ekumenikens ring

Denna artikel är i stort setta samma som en artikel jag skrev för nästan 3 år sedan. Men läs den helst här, för här har jag kompletterat den.

Jag börjar med en predikanthistoria. Hoppas jag minns den korrekt.

En metodistsyster från England var på besök i en pingstkyrka i Sverige.

Församlingen hade fått “ärva” allt lösöre från en broder som nyligen hade flyttat hem till Herren. Man ordnade ett lotteri där medlemmarna kunde köpa lotter för att eventuellt få de saker de tyckte om.

När detta annonserades blev metodostsystern så upprörd i sin ande att hon gick ut i vestibulen för att lugna ner sig med en cigarett.

Hur mycket av dina och mina syndakataloger och rättfärdighetskataloger är kulturellt betingade, och hur mycket handlar om oförfalskat evangelium? Begrepp som Lag, Tradition, Ceremoni, Reliker, Guds Ord, Bud, Lära, Dogmer, Frihet, Människodyrkan, Ockultism och Avguderi kommer in i bilden.

Som liten lustighet kan nämnas att Sjundedagsadventister firar nyår klockan 6 på kvällen den 31:sta December. Dagräkning på judiskt vis och kalender enligt Gregorius 🙂

Frågan är alltså hur stor den ring du sätter dej i får vara. Sitter du ensam, eller med vem som helst? Var går gränsen?
Continue reading “Ekumenikens ring”

Views: 58

Har vedermödan börjat?

Och i så fall hur långt in i verdermödan är vi?

Ja, om du är en så kallad pre-tribbare måste du givetvis säga att vedermödan ännu inte har börjat för enligt den lära du anhänger kommer Jesus tillbaka för att hämta de sina innan vedermödan börjar.

Och jag antar att du är villig att medge att detta ännu inte har skett.

I Dagen finns det en mycket bra insändare skrivan av Johan Löfgren Kan en eldtunnel göra oss Kristuslika?

Några korta citat:

En del benämner de här företeelserna som utombibliska fenomen och att det inte är någon fara med det. Men hur ska vi då kunna jämföra med skriften?

I dagens svenska kristenhet förekommer en hel del populära handlingar och tillhörande begrepp kopplat till Guds ande. Förebilderna finns i USA, såväl personer som metoder. I repertoaren ingår exempelvis uttryck som Guds armé, impartation, fire, övernaturlig evangelisation, andlig berusning, helande­skola, manifesterad närvaro och eldtunnel. Det här kan föra med sig att folk vibrerar, skakar, faller, gråter, vrålar samt att många hamnar på golvet. Är det här något vi okritiskt kan öppna oss för i kyrkorna? Stämmer det med Bibeln?

För att utveckla Kristuslikhet gäller det alltså att leva med Gud i vardagen och så att säga vandra med Jesus och lära känna honom. Då förvandlas vi bit för bit i all enkelhet och får upptäcka att allt är oss givet av nåd i Kristus. Inte lär vi känna och bli lika honom genom att ta en tur genom en eldtunnel eller genom att vråla?

Nu undrar du kanske vad pre-trib och falsk karismatik har med vedermödan att göra!
Continue reading “Har vedermödan börjat?”

Views: 128

Väktare

Detta blir en gästblogg, och samtidigt inte en gästblogg.

För en hel del år sedan skrev signaturen Eva Helen en kommentar på min fråga: “Hur bör man varna om man känner att man måsta varna?”

Jag tänker, med hennes godkännande, att återge kommentaren precis som hon skrev den, i helhet, utan några som helst ändringar.

Ingen fetstil, ingen kursiv. Bara citat som du är van vid på denna blogg i blå färg. Det enda ytterligare jag gör är att låta kommentaren börja med en bild.

Bilden föreställer Rembrandts berömda tavla “De Nachtwacht” (Nattvakten). Först ett foto av tavlan, sedan en live act, till sist en “nattvakt” av en annan konstnär.

Här följer Eva Helens kommentar:
Continue reading “Väktare”

Views: 65

Bannbullor, fatwor och syndakataloger

I folkligt språkbruk är en “bannbulla” ett förbud som uttalats av en auktoritetsfigur. Mera specifikt är det en katolsk praktik.

En bannbulla är då ett brev från påven som meddelar att en person blivit bannlyst, dvs utesluten ur Katolska kyrkan, och därmed enligt katolska kyrkans lära ställts utom räckhåll för Guds försoning.

Men även detta är en för snäv förståelse av ordet. En “bulla” är helt enkelt en kungörelse från påven.

I denna bloggpost tänker jag tala om bannbullor som uttalas över personer och deras böcker.

Inte bara Katolska kyrkan sysslar med att exkommunicera och bannlysa. Det praktiseras i alla maktsystem där det finns en männsklig hierarki där ledaren inte får betvivlas.

I Islam heter motsvarigheten “fatwa”. Fatwa (arabiska: فتوى) “avge ett utlåtande”, den tekniska benämningen på varje juridiskt utlåtande, som en muslimsk mufti avger rörande en honom förelagd rättsfråga.

Ett exempel utgör Sir Ahmed Salman Rushdie som drabbades av en fatwa, i detta fall en islamsk order att mörda honom. Rushdie är en Brittisk Indier. Han skrev en bok som heter “The Satanic Verses”. Boken handlar om en kontroversiell “tradition” i Islam och uppfattades som hädande av Muhammed (vars namn inte får nämnas). Boken förbjöds per “fawta” i Indien, Bangladesh, Sudan, Syd Afrika, Sri Lanka, Kenya, Thailand, Tanzania, Indonesien, Singapore, Venezuela, och Pakistan.

På Ryska heter fenomenet “ukas”. En ukas (av ryska указ) är en förordning eller ett påbud, det vill säga ett direktiv från det högsta skiktet i en maktorganisation. Ordet används oftast om företeelser i Ryssland, om påbud från tsaren, från den högsta sovjeten i Sovjetunionen eller (enligt konstitutionen från 1993) från presidenten.

President Putin har nyligen uttalat “ukaser” riktning EU och Sverige.

Svenska Kyrkan förbjöd på sin tid lekmanna-samlingar där man läste Bibeln och bad. Även detta är en “bannbulla”. Jag vet inte vad man kallade det då. De som organiserade sådana möten blev förföljda, straffade och vanligtvis avskedade från sina jobb.

Den så kallade frikyrkan är inte heller fri från bannbullor. De brukar nu för tiden refereras till som “synda-kataloger”. Men även regelrätta bannbullor utfärdas i vår tid av personer med maktställning i olika organisationer.

Ulf Ekman utfärdade en bannbulla gällande Sven Reichmann på grund av att Sven skrev boken “Allt är inte Gud som glimmar”. Rätt-trogna Livets-ordare förbjöds att ha något samröre med Sven och att läsa någon av hans böcker. Den nämnda boken i synnerhet. Boken avslöjar trosförkunnelsen och dess rötter samt pekar på de onda frukter som är synliga i trosrörelsen.

Varje person och organisation som har som syfte att utöva makt över andra människor sysslar med fatwor, bannbullor, ukaser och syndakataloger.

Continue reading “Bannbullor, fatwor och syndakataloger”

Views: 98

Svalnad kärlek

Det blir dags att ännu en gång ryta till angående det missbrukade uttrycket “kärleken har svalnat” som används för att anfalla var och en som opponerar sig mot lärare som predikar och praktiserar villor.

Vi tar citatet från Matt. 24:11-13

Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Inneslutet i dessa tre verser talar Jesus om villolärare, tilltagande laglöshet och svalnad kärlek. Jag återkommer till detta.

Kanske kommer det att bli svårt att “vara uthållig till slutet” när fromma versioner av “Bror Duktig” anfaller från “de troendes led”.

Ef. 4:14-15

Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Inneslutet i dessa två verser talar Paulus om villolärare och trohet till Kristus genom “att i kärlek hålla fast vid sanningen”.

Och till sist ännu ett citat taget ur 2 Tess 2:9-12

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

I dessa fyra verser talar Paulus om den upptrappning av villolära, åtföljd av under och tecken, som blir slutskedet innan Antikrist uppträder. Och han påpekar att alla som “njuter av denna orättfärdighet” satte sin tilltro till lögnen.

Varför?

Jo de saknade kärlek till sanningen!

Den som vill förstå vad det innebär att laglösheten leder till svalnad kärlek kan förstå det.
Continue reading “Svalnad kärlek”

Views: 39

Elakheter och hatiska kommentarer

Det dröjer vanligtvis inte länge innan någon, eller några börjar tala om brist på kärlek och öppet hat när varningar för villoläror och dess företrädare diskuteras.

I Dagen publicerades kort efter varandra följande tre artiklar:

 1. Maria Küchen: Att döma en ärkebiskop
 2. Varför skriver kristna hatbrev?
 3. Hatet kommer inte från Jesus

På kristna bloggar brukar somliga deltagare försöka tysta ner kritik med hjälp av kommentarer i stil med:

 • Ja nog märks det att kärleken har kallnat.
 • Kasta inte ut barnet med badvattnet.
 • Självutnämnda kritiker som tror att bara de själva har rätt.
 • Rör inte herrens smorde.
 • Hur vågar ni döma?
 • Häda inte Den Helige Ande.

Det finns en mycket intressant artikel, skriven av en person med namnet Bill Muehlenberg och översatt till svenska av Rolf Lampa. Med Rolfs tillstånd publicerar jag översättningen här. På Rolfs mycket läsvärda sajt finner du artikeln här.
Continue reading “Elakheter och hatiska kommentarer”

Views: 40

Zebror

Jag minns en barnramsa: “Zebran är ett randigt djur, ränderna går aldrig ur.”

I denna bloggpost tänker jag försöka låta zebran hjälpa mej att förklara något som tycks vara otroligt svårt att kommunicera.

Har du någon gång funderat på om zebrorna är svarta djur med vita ränder, eller vita djur med svarta ränder?

Följande står att läsa på Wikipedia och eftersom jag ser dessa djur längs vägen varje gång vi är ute och åker, kan jag bekräfta att Wikipedia har rätt på den punkten.

Zebror (Hippotigris) är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar fyra arter och ett flertal underarter, som alla kännetecknas av att de har kroppar med tydligt markerade ljusa strimmor mot en mörkare bakgrund.

Låt oss nu fantisera att det skulle hända att någon upptäcktsresande skulle hitta en zebrasort som var vit med svarta ränder.

Det skulle bli “Breaking News” i de flesta nyhetsmedia. Fastän man på lite avstånd knappast skulle se skillnaden när man iakttar den betande hjorden.

Nu undrar du kanske på vilket sätt detta passar i bloggens tema “vad är sanning”. Läs vidare så får du svaret.
Continue reading “Zebror”

Views: 64