Frälsningen – kristenlivet

Det finns en hel del bröllop som slutar med skilsmässa i stället för äktenskap.

Denna artikel handlar om “kristenlivet”, alltså den livslånga gemenskapen med Herren. Det är den tredje och sista delen av en serie om frälsningen. Del 1 finns här: Vem hade rätt? och Del 2 finns här: Vad skall jag göra?

Jag tror att man skall akta sig för att introducera ritualer för frälsningen. En sådan ritual kan bestå av det som brukar kallas “frälsningens bön”.

Det förekommer att den som leder ett “väckelsemöte” ger en slags global inbjudan att bli frälst. Det sker då via en bön, en formel, som predikanten uttalar och de som vill repeterar. Inbjudan att repetera bönen sker ofta i känsloladdade moment och inte sällan accompanjerad av smekande musik.

Jag vill inte påstå att det är omöjligt att be om frälsning i sådana sammanhang, men risken finns att många som repeterar bönen sedan inte får den omvårdnad och undervisning de behöver. Vi känner alla till liknelsen om såningsmannen.
Continue reading “Frälsningen – kristenlivet”

Views: 100

Nyårshälsning 2019

Hej alla bloggens läsare,

Först av allt vill jag tacka alla aktiva deltagare och sedan önska både dessa och läsarna Guds välsignelse för 2019. Vem hade trott att vi skulle nå så långt fram i tiden innan Herrens återkomst?

Detta var min nyårshälsning och nu vill jag visa lite statistik.

Skalan på grafikens y-axel, maximum är 600. Den högsta piken visar mer än 500 besökare på lördagen i tredje veckan av September.

Jag började logga besöken 2015. Här är resultatet från årets sista 5 månader. För att inte generera alltför mycket download-trafik har jag bara sammanfogat små bilder av grafiken.

Nyfiken på hur det sedan utvecklade sig?
Continue reading “Nyårshälsning 2019”

Views: 42

Tro, osäkerhet och synd

I Rom. 14:23 varnar Paulus att: “Allt som inte sker av tro är synd“. Vad menar han med det?

I en bloggkommentar läste jag följande: “Allt är nåd. Men det som inte görs i tro är synd. Att tro att Gud välsignar synd kan vi glömma!

Reformationsbibeln: Ty allt som inte är av tro är synd.
Levande Ordet: Allt som man gör utan övertygelse om att det är rätt, det är synd!

Är det verkligen så att om man känner sig osäker och ändå hamnar i en situation där man måste besluta vad man skall göra så syndar man?

Visst har vi väl alla erfarenhet av valsituationer där vi önskade att vi kunde få ett brev från himmelen, men helt enkelt måste välja och bara har vårt mer eller mindre sunda förnuft att lita på.
Continue reading “Tro, osäkerhet och synd”

Views: 58

The Righteous

Jag publicerar här en kommentar (plus detaljer) som jag har sänt in till Mikael Karlendals blogg.

Doktor Bengt Malmgren som gör allt för att försvara sin övertygelse och RKK-Sweden-Light, och den ärevörde ex. studenten, sedan tvivlande pingstvännen, sedan pastorn, sedan barndöparen och EFS-aren och numera den fanatiske konvertiten till RKK. (Vad finns kvar? Shintoism, Buddhism, Hinduism…..?) Näää!

Mitt svar riktar sig till Thorsten Schütte som har sina rötter i Tyskland och förstår hur det är att vara “utlänning”.

Den ganska löjliga debatten handlar om det så kallade “juluppropet”.

Håll till godo!


Svenskar som aldrig har varit utlänningar förstår inte det du säger.
Continue reading “The Righteous”

Views: 29

extra ecclesiam nulla salus

VARNING!

Det bästa motgiftet mot villoläror som leder till förtappelsen är Guds ord, Bibeln, även kallad Skriften. Om du inte är hemmastadd i den, stäng då av din dator och läs först Bibeln några år, så länge hätska makter tillåter det. Om bloggen finns kvar efter några år, vilket jag betvivlar, kan du sedan läsa vidare här.

NOTERA: Påvedömet är bara ett av de sluga angreppen på evangelium i “de sista dagarna”.

Utan(för) Kyrkan finns ingen frälsning, extra ecclesiam nulla salus, är en Romersk Katolsk Dogm som har presenterats på lite olika sätt åren igenom. Ibland mer tillspetsat och hotande, ibland mer politik som omfamnar välvilliga utbölingar. (Som du och jag om du läser här!)
Continue reading “extra ecclesiam nulla salus”

Views: 94

Rasism eller bara ärlighet?

Jag tänker publicera en kopia här!


Prime Minister Julia Gillard – Australia

I Holland uttalade sig Geert Wilders (i viss mån motsvarigheten till SD’s ledare Åkesson) som respons på ett trontal av konungen (länk för dem som kan läsa holländska) att de som vill bo i Holland borde tvingas att underteckna en deklarartion att de tar avstånd från sharia och all islamism.

Samma budskap kommer från Julia Gillard, Autralien.
Continue reading “Rasism eller bara ärlighet?”

Views: 27

2B || !2B

Om du inte är programmör så undrar du kanske vad denna egendomliga rubrik betyder. Men de som programmerar i C, C++, C# eller andra “språk” som är avledda av C vet precis vad rubriken betyder.

Och för dej som inte vet så skall jag berätta det. Rubriken läses ut som: “To be or not to be”; du inser genast att det är ett citat från Shakespeares Hamlet.

Prins Hamlet övervägde självmord och yttrade dessa berömda ord: “Att vara eller icke vara, det är frågan: Månn’ ädlare att lida och fördraga ett bittert ödes styng och pilar eller att ta till vapen mot ett hav av kval och göra slut på dem med ens.” et cetera.

Efter denna knepiga och dramatiska inledning undrar du kanske vad detta kommer att handla om. Det blir betydligt mindre dramatiskt än inledningen. Jag tänker bara göra en sammanfattning av mina erfarenheter i “bloggvärlden” de gångna 6 åren.

Continue reading “2B || !2B”

Views: 49

Fire – eld – pur

Pingströrelsens teologi i kort format låter så här.

“Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.” (Matt 3:11)

“Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot.” “Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Johannes 14)

“När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg. 2:1-4)

“Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud.” (Apg. 10:45-46)

Solklar bevisföring för alla som vuxit upp med läran att 1 Kor. 12 är Bibelns mest centrala kapitel.

Låt oss se vad “eld” står för i Bibeln. Jag begränsar mej till Nya Testamentet för att det inte skall bli alltför långt.
Continue reading “Fire – eld – pur”

Views: 28

Barndomsupplevelser

Jag har läst någonstans att de två största skräckerna ett barn har är skräcken att bli lämnad ensam, alltså bli övergiven, och skräcken för mörkret.

Låt mej börja med att berätta att vi barn växte upp i ett varmt hem med föräldrar som gjorde allt för oss. Detta är alltså inte på något sätt en beskyllning. Bara en skildring av upplevelser.
Continue reading “Barndomsupplevelser”

Views: 43