Den första protestanten

Våra vänner Katolikerna tillmäter sig “honour by association” genom att fantisera ihop en obruten kedja av påvar med Petrus som den förste. De har därmed i teorin försäkrat sig om sina egna “hebreiska rötter”.

Vem som helst, som läser Bibeln, kan inse att den monstruösa synkretiska organisation som heter RKK har mycket litet att göra med dessa “rötter”.

Och därför uppstod det ett sunt intresse att söka fakta om det folk Gud själv utvalde att uppenbara sig för och meddela denna uppenbarelse till resten av oss. För givetvis kan man inte tolka det någon säger om man inte har kännedom om dennes språk, kultur och traditioner.

Det har varit ett mycket laddat spänningsfält mellan ersättningsteologin och judaismen i nära nog 2000 år.

Därför kan det vara bra att lära sig något av den allra första protestanten. Han protesterade nämligen mot båda dessa saker.

Jag börjar med ett bibelcitat som kan förbrylla vem som helst som funderar på vad det egentligen står där. Continue reading “Den första protestanten”

Visits: 39

Johannes vittnesbörd

Johannes avslutar sin skrift, som vi kallar Johannes Evangelium, med en intressant information, i det näst sista kapitlet, kapitel 20, verserna 30 och 31.

Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.


 
Tänk så mycket enklare livet skulle vara för gudsförnekare om man kunde bevisa att Johannes evangelium vore falskt eller apokryfiskt eller på något annat sätt kunde avskaffas.
 
 
 
Icke troende teologer påpekar att det avviker från de så kallade synoptiska evangelierna. Det är ju inte en kronologisk redogörelse.

Teologer av den sorten som inte tror på mirakel vill helst förklara att det handlar om flummiga uttalanden av en Johannes som inte menade det som bildlikt tal utan mera fabler till lära och förmak.

Aktiva homosexuella vill få det till att Jesus och Johannes hade ett otillbörligt kärleksförhållande. Johannes kallar ju sig själv “den lärjunge som Jesus älskade”.

Alla som på något sätt vill slippa bekänna att Jesus Kristus, Guds enfödde Son, är Gud, har det jobbigt med denna bok.
Continue reading “Johannes vittnesbörd”

Visits: 38

Religionssammanblandning

Jag saxar litet grand om religionssammanblandning som heter synkretism med ett låneord.

Detta blir en uppföljare till artikeln Olika tro i olika rörelser

Men jag börjar med en dikt av Per Daniel Amadeus Atterbom, född 19 januari 1790 i Åsbo församling i Östergötland.

O! gåves det en trolldom,
som dränkte all vår nakna verklighet
så djupt i drömbildsvärldens ocean,
att ingen brygga nådde från vår jord
till diktens evigt sommargröna ö,
som där i blomsterslöjor, solbeglänst
för hjärtat höjde sig till landningsplats,
med alla barndomsänglar, lekande
kring blanka källsprång, mellan höga palmer!

Jag skulle genast, för vad pris som helst,
förbyta mot ett sådant drömmeri
mitt vakna liv, mitt tomma hjältenamn,
min hemska fosterbygd, min tunga spira.”

Se där en dikt som skulle kunna användas som motto för vilken “trosförkunnelseförsamling” som helst.

Continue reading “Religionssammanblandning”

Visits: 107

Olika tro i olika rörelser

Det hände sig, för några dagar sedan, att det uppstod en liten meningsskiljaktlighet mellan mej och en representant för en församling i Sverige.

Jag betraktar församlingen i fråga som en ganska extrem trosrörelseförsamling.

Representanten i fråga förnekar detta totalt och kallar församlingen fristående.

Så frågan uppstod därför hur man definierar en “trosrörelseförsamling”.

Jag har ännu inte fått någon definition från personen i fråga, så det jag skriver här blir ensidigt, i den bemärkelsen att det kommer från mej och några andra jag har konsulterat.

Och vi har allihopa mer eller mindre negativa tankar om trosrörelsen.

Det var inte Ulf Ekman som uppfann trosrörelsen.
Continue reading “Olika tro i olika rörelser”

Visits: 84

Rumsrent!

Detta kommer att handla om något som med ett krångligt utländskt låneord kallas “paradigma”. På vanligt språk handlar det om “självklarheter”.

Titta nu på följande bild och besluta dej för om de horisontala linjerna är raka och horisontala.

Det ser ju sannerligen inte ut så. Eller hur? Men ta en linjal och du skall se att de faktiskt är både raka och verkligen horisontala.

Fundera sedan på hur man skall få denna bild att gå ihop. Det går ju inte!

Continue reading “Rumsrent!”

Visits: 36

Trosförkunnelsens rötter

Update 13-10-2011: Se PPS!

En artikel av Sven Reichmann, publicerad här med hans personliga godkännande. Texten går även att ladda hem från Broder Svens hemsida under en “drop-down-box” som heter “Trosförkunnelsens rötter”. (Bilderna har jag själv lagt till.)

Ett personligt, och djupt känt tack till Sven för allt han fått betyda för mej och så många andra. Må Herrens välsignelse följa honom och hans familj nu och allt framgent.

Trosförkunnelsens rötter


Essek William Kenyon levde från 1867 till 1948. Han var den förste kristne förkunnare som förde fram det budskap som med tiden kommit att kallas för ”trosförkunnelsen”. Senare tiders predikanter inom denna grupp har ofta bedyrat att de inte fått några impulser från Kenyon. Detta sammanhänger med att man bara godkänner så kallad ”uppenbarelsekunskap”.
 
I praktiken hävdar därför de flesta förkunnare att de fått sitt budskap direkt från den helige Ande, även om de gått på Hagins bibelskola och hört det varje dag i ett år eller mer.
Continue reading “Trosförkunnelsens rötter”

Visits: 139

Personligt vittnesbörd – trosrörelseskada

Detta vittnesbörd skrev Jörgen Milton hos Berndt Isaksson den 18:de Juni. Med Jörgens och Berndts godkännande publicerar jag det här som gästblogg.

Trosrörelsen förstörde min relation med Jesus.

Det låter hemskt att säga, men det är helt klart ett faktum. Jag tycker det är bra att trosrörelsens och andra rörelser granskas i sömmarna. Vi har hört om förfärliga uttalanden och händelser när det gäller personer som Ulf Ekman, Benny Hinn, Reinhard Bonnke mfl. Jag börjar ändå förstå allvaret av den villfarelse dessa förkunnare förmedlar.


Continue reading “Personligt vittnesbörd – trosrörelseskada”

Visits: 65

Vad hoppas du på?

I min serie om gåvor givna av Den Helige Ande vill jag ta upp en text ur 1 Kor. 13:13 Vi läser:

Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

Och detta står i direkt samband med 1 Kor. 13:8:

Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, ….

I den så kallade “trosrörelsen” brukar det vara populärt att tala nedsättande om “hopp”. När någon inte lyckas prestera trosrörelsens surrogat för “tro” brukar man håna denne genom att säga att han inte trodde, bara hoppades. “Du trodde inte att du var helad, du hoppades bara.”
Continue reading “Vad hoppas du på?”

Visits: 34

Tacksamhet och nåd

Vi är vana vid att tala om Den Helige Andes gåvor som “nådegåvor”. Men grundtextens ord kan myckt väl översättas som “tacksamhetsgåvor”.


 
Först vill jag visa på Paulus ord i 1 Kor. 12, verserna 4 och vidare:

“Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme. Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla. Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta. Så gives genom Anden åt den ene …..”


Titta nu noggrannt på en text jag fetstilat. Det är vers 7. Det är inte en ordagrann översättning av grundtexten, men det återger betydelsen mycket bra.

I Folkbibeln har den översatts:Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.”
Continue reading “Tacksamhet och nåd”

Visits: 52

När får man bedja?

Ja, om vi får tro på Skriften så skall vi vara bedjande alltid. (1 Tess. 5)

17 Bedjen oavlåtligen. 18 Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. 19 Utsläcken icke Anden, 20 förakten icke profetisk tal, 21 men pröven allt, behållen vad gott är, 22 avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.

Dessutom uppmanas vi att pröva allt profetiskt tal och bara behålla det goda.

Detta blir en kort artikel om villoläror.


Continue reading “När får man bedja?”

Visits: 47