Svalnad kärlek

Det blir dags att ännu en gång ryta till angående det missbrukade uttrycket “kärleken har svalnat” som används för att anfalla var och en som opponerar sig mot lärare som predikar och praktiserar villor.

Vi tar citatet från Matt. 24:11-13

Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Inneslutet i dessa tre verser talar Jesus om villolärare, tilltagande laglöshet och svalnad kärlek. Jag återkommer till detta.

Kanske kommer det att bli svårt att “vara uthållig till slutet” när fromma versioner av “Bror Duktig” anfaller från “de troendes led”.

Ef. 4:14-15

Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Inneslutet i dessa två verser talar Paulus om villolärare och trohet till Kristus genom “att i kärlek hålla fast vid sanningen”.

Och till sist ännu ett citat taget ur 2 Tess 2:9-12

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

I dessa fyra verser talar Paulus om den upptrappning av villolära, åtföljd av under och tecken, som blir slutskedet innan Antikrist uppträder. Och han påpekar att alla som “njuter av denna orättfärdighet” satte sin tilltro till lögnen.

Varför?

Jo de saknade kärlek till sanningen!

Den som vill förstå vad det innebär att laglösheten leder till svalnad kärlek kan förstå det.
Continue reading “Svalnad kärlek”

Visits: 36

Eros och bryderier

Finns det avgudar? Ja, det beror på vad man menar, men nog finns det en hierarki av satans “änglar” eller rättare demoner.

Eros har för oss förlorat en hel del av sina egenskaper. Hon representerar i dag nästan bara den sexuella attraktionen och allt från pornografi, via otrohet, över promiskuitet, till allehanda sexuella perversiteter.

Med perversiteter avser jag då både sexuella handlingar som inte kan ge avkomma och sexuella handlingar som bara sker på grund av att en person med “makt” missbrukar en person med mindre makt.

Denna bloggpost kommer att handla om den onda anden som numera kallas “eros”. Begärets, rikedomens, krigets och njutningens “gudinna”.

På bilden ser du Afrodite med “älskaren” Pan (en get med horn, månne det vara en variant på “fan”?), sedan Isis med Horus följd av RKK’s Himmelens gudinna med barn, ett så kallat “ankh” ett sataniskt kors till Isis ära och till sist Isis med två hundar (eller kanske vargar). Hunden anses i stora delar av världen representera både fysisk och andlig orenhet.

Jag vet inte om det finns manliga och kvinnliga “änglar” vare sig bland de trogna eller de fallna. Så vitt jag kan se i Skrifterna addresseras änglar i maskulin form. Fast inget hindrar ju att satans änglar är “queer” som det heter.

En sak vet jag dock. Väldigt många villoläror presenterar “feminina makter”. Kalla dem gudinnor om du vill.

Vem är “Himmelens Gudinna” enligt världens största sekt?
Continue reading “Eros och bryderier”

Visits: 32

Kulturkrockar och väckelser i Afrika

Jag tänker försöka förklara varför somliga svenskar tror att det pågår stora väckelser i Afrika.

Det kanske inte blir lätt att förklara det jag vill förklara. Jag skall berätta varför jag tror det kan vara svårt att förklara.

Själv har jag haft “intima” kontakter med Afrika sedan början av 70-talet, och jag kan ju se i praktiken att de jätteväckelser som rapporteras inte är väckelser.

Men inte förrän alldeles nyligen fick jag förklarngen. Den kom genom att en kär broder i Sverige skickade mej en länk. Jag klickade vidare och fann en länk till en afrikansk pastor som talar av egen erfarenhet om “the African Import of Charismatic Chaos”, alltså “importen av karismatiskt kaos till Afrika”. Det handlar alltså om hur den falska karismatiken invaderade Afrika de senaste 50 åren.

Jag återkommer till huvudtemat men vill först presentera en klassifikation som jag tror inkluderar alla former av religion.
Continue reading “Kulturkrockar och väckelser i Afrika”

Visits: 82

Livets Ord

Om du aldrig har läst i Wikipedia om församlingen Livets Ord så kan jag rekommendera att du gör det. Artikeln är givetvis skriven av en anhängare men den är ändå intressant att läsa eftersom den inte är skriven som resultat av någon uphettad bloggdebatt.

Det kan vara intressant att se bland annat att man kallar Kenneth Hagin för “pingstpastor” och att man har nämnt ett antal kritiker, dock inte Sven Reichmann.

Denna bloggpost kommer inte att handla om församlingen Livets Ord annat än att den kommer att handla om trosförkunnelsen och att jag vill rekommendera två böcker skrivna av personer som har haft egen erfarenhet i församlingen Livets Ord och dess bibelskola. Båda dessa personer är läkare och forskare och Kristustrogna.

  • Den första, och äldsta boken heter “Allt är inte Gud som glimmar” och finns att köpa, eller ladda hem som PDF på författaren Sven Reichmanns sajt.
  • Den andra boken är skriven av Torbjörn Swartling och heter “Trosförkunnelsen – inget evangelium” och finns att läsa på nätet och kan även den köpas i bokfrom .

Ett kapitel ur Torbjörn Swartlings bok finns även återgivet på Bibelfokus Att gå vidare i tron.

Jag har läst båda böckerna och kan varmt rekommendera dem. De ger saklig argumentation i ljuset av det äkta Livets Ord, nämligen Guds eget eviga Ord.
Continue reading “Livets Ord”

Visits: 70

Tunnor, soppor och spiritualitet

Tomma tunnor skramlar mest och det finns gott om galna tunnor man kan hoppa både från och i.

Vilken soppa!

Sök på ordet “spiritualitet” så kommer du att få massor av hänvisningar till ockulta företeelser och avgudadyrkan. Jag lyckades inte hitta någon hänvisning till Jesus som den enda Vägen, den enda Sanningen och Livet, utan vilken ingen frälsning finns.

Det man finner handlar huvudsakligen om egocentriska upplevelser och ritual som skall leda till att man blir “upplyst”.

Visste du att det finns “spiritualitetsforskning”? Jag citerar från allas vår Wikipedia.

Spiritualitet rör religionens innersta väsen, dess betydelse för det personliga livet, för människors erfarenhet och andliga utveckling, både individuellt och i olika gemenskapsformer. I kristendomen är spiritualiteten en beskrivbar del av teologin.

Den ledande svenske spiritualitetsforskaren Alf Härdelin har formulerat kristendomens spiritualitet som “det av teologiskt lärande, kyrklig praxis och historisk och social situation bestämda andliga liv, i vilket de kristna existentiellt gestaltar sin kristna tro. Till skillnad från äldre fromhetsforskning handlar det inte om att biografiskt eller psykologiskt undersöka den personliga egenskapen ‘fromhet’ hos bestämda individer, utan om att förstå det teologiska kyrkliga och historisk-sociala kraftspel som gemensamt utgör drivkrafterna och motiven, när det gäller att leva i och ur den kristna tron.” Det är kan därför sägas vara fråga om “det existentiella livet i Anden, som levs i, av och ur den kyrkligt sakramentala gemenskapen.” Spiritualitet omfattar ett didaktiskt moment, en undervisning om det kristna livet, som kommer till uttryck i en andlig teologi, “en teologi om och för det praktiska kristna livet.”

Hängde du med?

Om inte, välkommen i klubben!
Continue reading “Tunnor, soppor och spiritualitet”

Visits: 36

Tionde, givande och tjuvar

När Jesus dog på Golgata så avskaffade han alla lagar och bud. Speciellt alla lagar och bud och förordningar som nämns i Gamla Testamentet.

Ja, kanske förutom dessa två bud då.

  1. Nämligen lagen om att ge tionde av ditt brutto som absolut minimikrav för att räkna dej som ärlig kristen och kunna bli välsignad.
  2. Och han tillfogade budet att absolut inte dricka vin och dylika drycker.

Så, tack och lov har de tio buden reducerats till bara två stycken. Resten klarar vi själva med hjälp av vår andliga GPS som har skrivits på våra hjärtan.

Gick du på det jag skrev?

I sådana fall är det nog bäst att du läser resten av bloggposten även om det ser lite långtrådigt ut med alla de citat jag tar med.
Continue reading “Tionde, givande och tjuvar”

Visits: 58

Kraft som signalement

Apg. 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

2 Tim. 1:8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger.

Upp. 12:11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Jesus sade “låt ingen bedra er”. Paulus skrev samma sak med lite andra ord, ett flertal gånger. Johannes gav ett signalement på Antikrist i sitt första brev, kapitel 3, verserna 7 till och med 10. Petrus gav ett utförligt signalement på falska apostlar.
Continue reading “Kraft som signalement”

Visits: 39

Paradigmskiften

Har du någon gång funderat på hur du skulle förklara skillnaden mellan rött och grönt för någon som föddes blind?

Ännu svårare om du skulle försöka få honom att förstå alla färgerna och nyanserna i den standard-karta som används av professionella för att standardisera bildfiler och avtryck.

Det finns ett gammalt tänkespråk: “Man kan aldrig veta vad man inte vet!”

Visst kan vi ana hur liten vår faktiska kunskap är och hur mycket det finns som vi inte vet. Vår kunskap är som en droppe i havet jämfört med all kunskap som finns.

Konfucius lär ha uttryckt detta kommunikationsdilemma med förljande ord: “With those who follow an other road it is impossible to take counsel!”
Continue reading “Paradigmskiften”

Visits: 23

Den rättfärdige Lot

Låt mej gissa! Om jag skulle be dej att nämna tre rättfärdiga personer i Gamla Testamentet skulle Lot inte vara med på din lista.

Snake oil

Vi lär känna Abrams brorson Lot som en person som i första hand tänker på sig själv. Han väljer den mest attraktiva delen. Jordanslätten var som Herrens lustgård. (1 Mos. 13:10)

Lot bodde i städerna på slätten men lockades mer och mer till Sodom som var rikt och hade håll-i-gång. Folket där var enligt Skriften “mycket ont och syndigt”.

Efter många om och men beslutar Gud att förgöra Sodom och sänder sina änglar att varna och rädda Lot och hans familj. Och då utspelade sig något som ingen kan läsa utan att tycka illa om Lot.

När stadens HBTQ-lobby kommer och kräver att få ha sex med änglarna erbjuder Lot sina orörda döttrar som substitut.

Förlåt mej, men jag blir vred bara jag tänker på det. Hur kan en far göra så?

Gamla Testamentets rapporter om Lot slutar i Soars bergsbygder där han bodde med sina två döttrar. Han låter sig supas full av dem och gör dem sedan gravida på deras egen begäran.

Lot hör nog inte till de personer som jag skulle nominera för listan av “rättfärdiga”. Men, tack och lov, är det Gud som bestämmer, och inte jag….

Så har varje tid och varje kultur sina blinda fläckar.

Och det är temat för denna bloggpost.
Continue reading “Den rättfärdige Lot”

Visits: 42

Genuin karismatik

Var finns sann, genuin karismatik idag?

Denna fråga ställdes av signaturen Joel i Berndt Isakssons samtalsforum. Och specifikt frågade signaturen Joel:

  1. Kan du nämna några sammanhang/församlingar/förkunnare som idag ser sjuka bli friska och tecken och under ske och som uppmuntrar andra att söka efter Andens gåvor?
  2. Vilka böcker om helande, tungotal och Andens övriga gåvor kan du rekommendera?
  3. Hur ser du själv på betydelsen av Andens gåvor i Sverige idag?

Sannerligen inga lätta frågor att svara på om man vill vara tydlig och seriös.

Svaren skulle ju kunna formuleras:

1. Nej.
2. Nya Testamentets böcker.
3. Utan Andens gåvor finns inte Guds Församling.

Men det är nog knappast tillräckligt eller tydligt. Utom vad gäller svar nummer 3, som visar hur viktigt Den Helige Andes aktiva närvaro är.

Du kan se Berndts svar här

Nedan följer några kompletterande tankar.
Continue reading “Genuin karismatik”

Visits: 54