Bestämda och obestämda artiklar

En kort bloggpost om översättande och och tolkande av texter som skrivits på andra språk än ens eget modermål.

Den Kinesiska texten avser att kommunicera: “Var försiktig! Det är halt! Du kan falla!” men ordagrannt står det som kineserna har översatt det till “Chinglish”. Googla på ordet “Chinglish” och få några goda skratt. 🙂

 
Men tillbaka till ämnet:

Fundera litet grand på hur det svenska språket skulle låta om du inte fick sätta ord i bestämd form, om varken en eller ett fanns – annat än som räkneord, och det ofta inte var någon skillnad mellan han, hon, den och det.

Lägg sedan till detta att man inte använder skiljetecken, som punkt och komma etc. och inte heller använder stora bokstäver i början på nya meningar.

Och för att göra det extra krångligt skippar vi ofta prepositioner och använder oss av tidsformer som inte längre finns med i daglig Svenska. Och till råga på allt är meningsbyggnaden annorlunda så att ordens ordninsgföljd blir annan.

Till allra sist låter vi språket ha ett bildspråk, idiom, som inte är begripliga i nutida Svenska.

Jag skall nu återge en ord-för-ord-översättning från ett språk som stämmer på en stor del (inte alla) av dessa kriterier.

“den ändå gud av frid den upp-ledande ur dödingar den herde av fåren det stora i blod förbund oändligt den herre våran jesus”
Continue reading “Bestämda och obestämda artiklar”

Kyrkan och Torah – Uppdaterad

Jag vill passa på att göra reklam för tidskriften Shalom över Israel.

På bilden – Januarinumrets framsida.

Anledningen till att jag vill göra reklam för denna tidskrift är att Sven Reichmann har publicerat första delen av en artikelserie som behandlar Kyrkan och Torah och sätter Gamla Testamentet i fokus.

De som har följt bloggarna kan lätt konstatera att detta ämne rör många strängar och tyvärr förorsakar en hel del strider.
Continue reading “Kyrkan och Torah – Uppdaterad”

Alfa och Omega – το α και το ω

Detta blir ett försök att svara på signaturen Sam’s utmaning.


 
Uttrycket Alfa och Omega, eller A och O, som det står i Svenska Biblar finns med 4 gånger i Uppenbarelseboken: Upp. 1:8, 1:11, 21:6 och 22:13.

I Svensk översättning står det “A och O”. Och notera att i Upp. 1:11 har det inte tagits med, fastän det står i grundtexten.

I KJV står det “Alpha and Omega” och där har det tagits med i Upp. 1:11
 
Jag skall citera dessa fyra texter på Grekiska (Textus Receptus). (Du behöver inte kunna läsa Grekiska, jämför bara de blå, fetstilade orden.) Continue reading “Alfa och Omega – το α και το ω”

Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt

För alla dem som irrat sig bort från den sunda tron om vem Jesus är skall jag citera en av de många bibeltexter som jag anser bevisar vem Jesus är, för så långt vi över huvud taget kan förstå det.

Men först vill jag tala litet grand, nej en hel del, om söka och finna. Jag har nämligen ett helt arbetslivs erfarenhet av att söka och finna. Men även av att söka och inte finna. Om du undrar vad jag då har sysslat med, kan jag berätta att det handlar om Reserach, Development och Troubleshooting.

Continue reading “Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt”