Från Abram till Abraham

Här följer den tredje delen i serien om “epokerna”. Det är ingen allmänt vedertagen indelning som jag gör så om du hellre vill dela in det annorlunda är det helt okej.
(Del 1, Del 2, Supplement)

Du kanske undrar varför jag skriver dessa artiklar. Det gör jag för att försöka belysa saker som man vanligtvis halkar förbi i texterna. Men som jag tror kan vara av viss vikt för att se samband man annars missar.

I 1 Mos. 11 läser vi först om språkförbistringen. Sedan följer Sems släkttavla fram till Abram och hans brorson Lot. Vi får veta att Abrams hustru Saraj var ofruktsam. Och sedan berättas det att Abrams far Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Saraj, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanaans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. De bodde där tills Tera dog.

Vi får inte veta hur Tera kom på idén att lämna Ur som låg vid Persiska viken ungefär där An Nasiriyah ligger i södra Irak. Resan gick i nordvästlig riktning, upp längs floden till Haran som låg ungefär mitt i Syrien, inte så långt från Aleppo vid floden Eufrat. På resan passerade Tera och hans följeslagare Babylon. Kanske gick de tillbaka samma väg som de en gång hade kommit.
Continue reading “Från Abram till Abraham”

Views: 105

GUD, gud, gudar, GUDAR

Följande fyra ord har jag kopierat från Strongs Lexikon, så ni får ursäkta den obegripliga engelska uttals-fonetiken.

På svenska blir det rätt och slätt (i ordningsföljd) uttalat som Jehova, Eloa, Elohim och L!

YHWH har Strong nummer H3068

יהוה

yehôvâh
yeh-ho-vaw’
From H1961; (the) self Existent or eternal; Jehovah, Jewish national name of God: – Jehovah, the Lord. Compare H3050, H3069.

Eloah (singularis av Elohim) har Strong nummer H433

אלהּ אלוהּ

‘ĕlôahh ‘ĕlôahh
el-o’-ah, el-o’-ah
(The second form is rare); probably prolonged (emphatically) from H410; a deity or the deity: – God, god. See H430.

Elohim (pluralis av Eloah) har Strong nummer H430

אלהים

‘ĕlôhı̂ym
el-o-heem’
Plural of H433; gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially with the article) of the supreme God; occasionally applied by way of deference to magistrates; and sometimes as a superlative: – angels, X exceeding, God (gods) (-dess, -ly), X (very) great, judges, X mighty.

El har Strong nummer H410

אל

‘êl
ale
Shortened from H352; strength; as adjective mighty; especially the Almighty (but used also of any deity): – God (god), X goodly, X great, idol, might (-y one), power, strong. Compare names in “-el.”

Nu vill jag visa på hur dessa viktiga “ord” används i GT.
Continue reading “GUD, gud, gudar, GUDAR”

Views: 51

Lämmeleffekten – Ekmania

Jag har en bekant som kommer från ett sekulärt kalvinistiskt hem. Han har själv aldrig övervägt att bli “troende” men levt ett liv utan Gud i humanistisk anda. Han är pensionerad och innan dess arbetade han som journalist. Hans stil i intervjuer var ganska auktoritär. Hans tolkning av vad man sade gällde. Oavsett vad man själv menade.

Han känner väl till att jag är “troende”. I Holland är detta inget problem för samvaro och vänskap. Jag försöker inte övertyga honom, men givetvis ger jag tydliga svar när jag blir tillfrågad.

På senare år har han format livsfilosofin att “allt kommer att bli bra” oavsett vad eller vem man tror på. Och just detta kommer jag att ta upp i denna artikel för detta är ledmotivet i det vi kallar Emergent Church.

Det är en form av liberalteologi. Det är en mycket vanlig inställning hos hinduer och trosriktningar som stammar från hindusimen, framför allt då bland buddhister och sikher.

Det uttrycks ofta genom att man påstår att alla religioner är likvärdiga och att vi egentligen alla ber till samma gud.

Det finns givetvis med i det vi kallar ekumenik. Den konstlade gemenskapen mellan människor som endera har blivit liberalteologiska eller som struntar i oförenliga skillnader i läran.

En översikt av historien kanske behövs för att förstå varför Ulf Ekmans handlande har fått det “nyhetsvärde” som det har fått.
Continue reading “Lämmeleffekten – Ekmania”

Views: 63

A och O

Tillfrågad angående A och O, eller “το α και το ω” som det står om i Uppebarelseboken 1:8, 21:6 och 22:13 har jag skrivit följande bloggpost. Det är ett inlägg i “Jesus ÄR Gud”-debatten. Visst är det synnerligen relevant i debatten om Jesu gudom.

Ordagrannt betyder det som står i den Koine-grekiska texten “The alpha and the omega”. Kanske på Svenska “bokstaven alfa och bokstaven omega” eller idiomatiskt “A-et och Ö-et”. I Hebreiska översättningar står det nämligen “את” viket skall läsas från höger till vänster och är bokstäverna “alef” och “tav”, första och sista bokstaven i det Hebreiska alfabetet.

I kapitel 1 och kapitel 22 framgår det tydligt av sammanhanget att det är Jesus som det handlar om. I kapitel 21 talas det om “han som satt på tronen” och det refererar till kapitel 20. Där framgår det inte otvetydigt (enligt min tolkning) vem det handlar om. Men man kan dra slutsatser.

Det finns ännu en sak som bör nämnas för att vara fullständig. Johannes befann sig på ön Patmos och där kom han i “andehänryckning” och fick se saker han annars inte skulle ha kunnat se.

Det framgår otvetydigt av kapitel 1 att det var Jesus som uppenbarade sig för Johannes, “den lärjunge som Jesus älskade”. Jesus i sin “härlighet” är så överväldigande att Johannes faller ner som död för hans fötter. Jesus rör då vid honom och säger: “»Frukta icke. Jag är den förste och den siste och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och jag har nycklarna till döden och dödsriket.”
Continue reading “A och O”

Views: 36

Ingen annan än Jesus

I en recent bloggpost skrev jag något om en annan Jesus. Jag kompletterar här med ett studium av huvudsakligen tre korta texter som vittnar om den ende äkte Jesus Kristus.

Alla tre texterna är inledningar på brev och evangelium. Det blir lätt att man halkar över inledningar. Men gör inte det denna gång för just i de citerade inledningarna finns det en skatt av uppenbarelse som vi aldrig skulle ha kunnat fantisera ihop.

Kol. 1: 9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, 10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. 11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom.

I vers 3 står det “Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er.”

I uttalandet “uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt” syftar ordet “hans” tillbaka till vers 3, alltså “Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader”. Och när vi sedan “lever värdigt” och “bär frukt” leder det till att vi “växer till i kunskapen om Gud”.

Därför “skall vi då tacka Fadern” som “har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike”.

I vems rike? Jo, i Sonens Rike. För i Sonen “är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder”.

Och vad kan då sägas om Sonen? Jo att:

  1. han är den osynlige Gudens avbild
  2. han är förstfödd före allt skapat
  3. i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter.
  4. allt är skapat genom honom och till honom
  5. han är till före allting
  6. allt består genom honom

Continue reading “Ingen annan än Jesus”

Views: 39

Herrens dag på Oljeberget

Jag tänker citera 2 verser ur Sakarja, kapitel 14. Du får läsa resten i din egen Bibel.

Jag citerar bara verserna 3 och 4:

Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

De flesta brukar vara ense om att denna profetia handlar om Herrens dag. Det är ju även vad inledningen på kapitlet säger.

Och de flesta brukar även vara ense om att det är detta som sker när Jesus Kristus återkommer, som blixten från öster till väster.

Nu är det intressanta att det ord som översatts med HERREN i Sakarja är ordet יהוה vilket är “ordet” JHWH, eller Jehova som vi brukar säga.
Continue reading “Herrens dag på Oljeberget”

Views: 45

Delsanningar är inte hela sanningen

Kanske har du någon gång hört historien om de två blinda som fick uppdraget att beskriva en elefant.

Den ene fick tag på svansen och den andre fick tag på snabeln.

De kunde inte komma överens om hur elefanten såg ut. Tänk om de hade kompletterat varandra i stället för att båda veta bäst.

På bilden ser du närbilder av en elefant ur fyra olika synvinklar.

Historien om de båda blinda och elefanten är säkerligen påhittad, men den kan tjäna som analogi för vår möjlighet att förstå och beskriva Gud.

Jag tänker här försöka delge vad Guds Ord har meddelat oss angående ett viktigt “perspektiv” på Gud. Nämligen angående Den Helige Ande.

Anledningen till att jag vill göra detta är att det finns starka krafter som vill “avpersonifiera” Den Helige Ande. Det görs på olika sätt från olika håll. I Bibel 2000 har Den Helige Ande reducerats till en slags “gudomlig elektricitet”, en sorts opersonlig kraft. Samtidigt har man i samma bibelöversättning i stort sett uteslutit ordet “samvete”.

I vissa extrema nyjudaistiska sekter bekänner man öppet att Den Helige Ande inte är en “person”, alltså någon med egen vilja och egen möjlighet att handla.
Continue reading “Delsanningar är inte hela sanningen”

Views: 178

Guds enfödde Son

Med anledning av de senaste dagarnas diskussioner vill jag lyfta fram denna bloggpost som jag skrev för ett år sedan.

Vad betyder “Guds Son”?

Ja, det beror naturligtvis på vad ordet “gud” (eventuellt med stor bokstav) och ordet “son” betyder.

Utan minsta tvekan står ordkombinationen “Guds Son” i Bibeln. Men det finns många som gärna vill att du inte tolkar detta bokstavligen i tillgiven barnatro.

Det finns mäktiga andemakter som vill att du skall sluta bekänna att “Jesus ÄR HERREN”, vilket enligt många betyder samma sak som att bekänna att “Jesus ÄR Gud”.

Jag kommer att citera texter från Jehovas Vittnen, Messianska Föreningen Shalom, och Koranen. Jag kommer inte att översätta alla texter som skrivits på Engelska.
Continue reading “Guds enfödde Son”

Views: 68

Associationer – feltolkning av andras tolkningar

När jag var 10 år gammal hade vi grannar som var Baptister. Den yngste sonen var i tonåren och han använde ibland ordet “skit” när han talade. I min uppfostran ingick budet att man inte får använda “fula ord”. Och min association var att den grannpojken inte var frälst på riktigt och att det stod dåligt till med moralen hos baptisterna.

När jag själv var i övre tonåren fanns det en annan ung man, några år yngre än jag, döpt och med i församlingen. Han ville bli lärare och var mycket förtjust i barn. Men man skapade ingen ledig plats för honom i vår söndagsskola. Däremot fanns det utrymme för honom i Svenska Kyrkan 200 meter bort. Och med glädje hjälpte han till i deras söndagsskola. En broder i vår församling, en murare i övre medelåldern, fick reda på detta och sade då till den unge mannen: “Jaha, du hjälper till hos Svenska Kyrkan, då är du väl avfälling då!”

Jag berättar dessa två sanna historier för att belysa det jag vill försöka skriva om här. Nämligen “associationer” och då specifikt falska sådana. Det skulle inte vara svårt att skildra både egna och andras erfarenheter med falska associationer, genom att berätta många flera erfarenheter ur levande livet. Här följer en lista på ett antal falska associationer och förutfattade meningar. Continue reading “Associationer – feltolkning av andras tolkningar”

Views: 48