Pastorer

Det är inte så ofta nu för tiden jag tittar in hos Dagen, för de flesta artiklarna är “låsta” och kan bara läsas med abonnemang. Tyvärr ser jag nu, dagen efter, att även denna artikel nu har låsts.

Men när jag tittade in fann jag en artikel som berättar att Pingst utreder varför deras pastorer slutar.

Vi vill veta varför det är så men också vilka faktorer som gör att pastorer stannar kvar i församlingstjänst, säger Marcus Ardenfors, föreståndare i Pingst Jönköping.

I artikeln finns en faktaruta om “Pingst i Sverige”.

Pingströrelsen och pingstpastorer
Pingströrelsen i Sverige består av 436 församlingar.

I församlingarna finns 505 föreståndare och pastorer med olika uppgifter, till exempel ungdomspastor, musikpastor, familjepastor, barnpastor.

Av dessa är 203 kvinnor.

Totalt finns 87 695 medlemmar i landets pingstförsamlingar.

Jag vet inte hur det ser ut nu för tiden i den stora “kyrkan” på Rörstrandsgatan i Stockholm, men när jag var tonåring var det en jättestor möteslokal med både första och andra läktare.
Continue reading “Pastorer”

Views: 357

New religious movements

De senaste veckorna har det skrivits en hel del om en villolärande sekt som kallas “Österns Blixt”.


🙁 Herren Jesus Kristus är hon till vänster! 🙁

Sekten heter så på grund av att har ryckt loss en vers ur Matteus evangelium där Jesus talar om sin återkomst. Matt. 24:27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. 

Och, hör nu och häpna!

Jesus lever. Och han gör det som en kinesisk kvinna i Chinatown i New York.

Det här är Österns blixt

Sekten Österns blixt blandar kristen lära med egna trosuppfattningar. Fast man gör det på ett sätt som inte kan lura dem som läser Bibeln. Texten i Matteus evangelium bör citeras på följande sätt.

Matt. 24:23-28 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. 

Två gånger i ett andetag varnar Jesus och säger att vi inte skall tro på villor om hans återkomst vare sig de är avsiktligt illasinnade eller framförs av knäppgökar, för när han kommer blir det lika synligt, för alla, som en blixt som lyser upp hela himlen från öster till väster.

Det behövs varken gurus eller profeter för att avslöja hans återkomst.
Continue reading “New religious movements”

Views: 634

Religion i Sverige

Hur många religioner finns det i Sverige? Kan alla dessa livsåskådningar samexistera? Blir det då synkretism eller blir det ingenting? Skall vi följa denna uppmaning?
 

Eller skall vi stå upp för vår tro att alla avvikande religioner motsäger (contradicts) evangelium?
 


Continue reading “Religion i Sverige”

Views: 101

Lewi, katolicismen och den falska karismatiken

Här följer ett gästinlägg av Erik och Birgitta Axelsson


Erik och jag har jobbat länge och ingående för att analysera utvecklingen av den falska karismatiken. Vår analys och våra slutsatser redogör vi för i boken “avfallet”. Där ser man hur både katolska kyrkan och pingströrelsens allvarligt har bidragit till den situation vi har idag.

Vi bifogar ett utdrag ur boken. På dessa sidor redogörs för pingströrelsens påverkan.

Utdrag ur boken AVFALLET – en analys av kyrkohistoriska strömningar av Haltnis Erik Axelsson, sid 231 – 234

//Birgitta


Läran

Om man tittar lite närmare på Seymors lära, så slås man genast av, att den är ytlig, inne- håller direkta fel och visar alla tecken på, att den är hopsnickrad av en amatörteolog.

Seymor hade heller aldrig genomgått någon pastorsutbildning utan var självlärd. I pingst-rörelsens början var det ofta så, att det var en merit, att inte ha en teologisk utbildning. Man skulle vara ”utbildad” av Anden.

Continue reading “Lewi, katolicismen och den falska karismatiken”

Views: 116

Att hitta felen

Jag skall börja med en liten historia som finns i boken “Stilblommor och grodor”. Det är en dikt skriven av en ung kadett. I alla fall tyckte han själv att det var en dikt.

Lärkan svingar sig i skyn,
Hon rynkar sina ögonbryn,
Och säger dessa orden,
Till människorna på jorden:
Maskar! Som på jorden traskar!

Det finns en kalvinistisk blogg som heter Masken. Jag ger länken till sidan så att du kan verifiera att jag inte ljuger om den.

Sajten börjar med frågan: “Är du en god människa? —eller en mask som jag? Himlen eller Helvetet?” och citerar sedan Job 25:2-6

Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken.

Det händer inte sällan att lösryckta citat från just Jobs bok används för att ponera “sanningar” som kanske inte är så helt sanna vid närmare granskande.

Citatet är inte Guds Ord, utan ord av “Bildad från Sua”. Därför skall vi se vad Gud själv sade om detta, och andra, uttalanden av “Jobs vänner”. Job 42:7b-9

Sedan HERREN hade talat dessa ord till Job, sade HERREN till Elifas från Teman: “Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort. Tag er därför nu sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er, och min tjänare Job skall be för er. Jag skall visa nåd mot honom och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat. Ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort.” Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama gick då och gjorde som HERREN hade sagt till dem. Och HERREN bönhörde Job.

Och låt oss för säkerhets skull även läsa vad Gud sade efter att han hade avslutat skapelsen genom att skapa människan. 1 Mos. 1:31 Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

Han sade sålunda inte: “Bah, usch sådana äckliga maskar jag har skapat!
Continue reading “Att hitta felen”

Views: 102

Christianism och Islamism

Finns det någon skillnad på Muslimer? Faktum är ju att det kokar i världen och att “Islamister” spelar en viktig roll i detta. Allt medan dåligt informerade tror att alla muslimer är lika.

Det var ju inte så länge sedan terroranslaget i Oslo och Utøya ledde till att man talade om “kristen terrorism”.

Den som är en troende kristen studsar genast på ett uttryck som “kristen terrorist”. Vi är ju vana vid att det är “muslimer” som är terrorister.

Och gärna glömmer vi fall som Jim Jones och hans Peoples Temple i Freetown, eller David Koresh i Wako, eller Children of God, eller the Moonies. För det är ju uppenbart att dessa, och deras sekter inte var/är kristna. Eller hur?

Sedan glömmer vi gärna alla korrupta Tele-evangelister som har Mammon till sin gud. Ja kanske talar vi även gärna tyst om “sekter” eller sektariska församlingar betydligt närmare hemma.

Och om vi är protestanter protesterar vi gärna, med rätta, mot alla pedofilskandaler i den katolska kyrkan och alla övergrepp som skett från denna stora makthavande sekt.
Continue reading “Christianism och Islamism”

Views: 38

Frälsningens slaka lina

Här följer en artikel som handlar om lärostrider. Kanske verkar det inte så när du börjar läsa, för inledningen är lång. Det beror på att jag vill ge ett exempel på hur ytterst komplex och invecklad skapelsen är.

Och om man då tror att det finns en Skapare så måste man inse att denne Skapare är ofantligt mera “komplex” än skapelsen. Trots detta kryllar det av andliga gurus som tror sig veta allt om Gud, hans dogmer och bud, och hur man skall göra för att bli frälst.

Here goes!

Allting i dej och runt omkring dej som du ser och kan ta på består av atomer. Men ljuset som gör att du kan se dessa saker består inte av atomer. Samma gäller värme och gravitation och flera saker som vi kan uppleva, men inte ta på.

När den vetenskapliga metoden accepterades för att studera naturfenomen började en mycket snabb utveckling som ledde till att vi kan förstå mer och mer av naturen och dess lagar.

Ordet “atom” kommer från grekiskan och betyder ungefär “odelbar”. Bokstavligen betyder det att man inte kan dela den genom att skära av en bit. Niels Bohr, en berömd Dansk fysiker gjorde de första försöken att avbilda en atom, eller att göra sig en modell av hur den är uppbyggd.

Hans bild ser ut som ett litet solsystem. Och denna modell funkade ganska länge för att förklara fysiska och kemiska fenomen.


 
Han tänkte sig en atomkärna, ungefär som en sol. Den hade positiv laddning och runt om den olika nivåer av banor där negativt laddade elektroner kunde cirkla runt som planeter.
 
 
  Continue reading “Frälsningens slaka lina”

Views: 42

Den smala vägen, trånga porten och EJV

Vilken bibelöversättning läser du? Känner du till EJV? Om inte blir det tid att du upptäcker att EJV är den absolut mest lästa versionen på alla världens språk.

EJV står för Egna Jagets Version. I somliga kretsar, ja de är många, är Egna Jagets Tolkning så snäv att alla som inte uttrycker sig exakt precis ordagrannt i enlighet med de styrande blir kallade “heretiker”. Och det är ingen tvekan om att vi skall utesluta “heretiker” ur gemenskapen. Det finns en viktig vers i Nya Testamentet som handlar om detta.

Titus 3:10-11

SFB – En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.

1917 – En man som kommer partisöndring åstad må du visa ifrån dig, sedan du en eller två gånger har förmanat honom; ty du vet att en sådan är förvänd och begår synd, ja, han har själv fällt domen över sig.

KJV – A man that is an heretick after the first and second admonition reject; Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.

Luther 1545 – Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und abermal ermahnet ist, und wisse, daß ein solcher verkehrt ist und sündiget, als der sich selbst verurteilet hat.

En villolärare, partsöndrare, heretiker, kättare beroende på översättning. Och i grundtexten står det “airetikon” alltså heretiker. Men vad betyder det ordet?
Continue reading “Den smala vägen, trånga porten och EJV”

Views: 50

Tolkningar – Så är det ju!

Detta blir artikel nummer två i en liten serie bloggposter med avsikten att avslöja falska grunder och falsk bevisföring inom villoläror som ateismen, humanismen och diverse sektariska sammanhang som kallar sig kristna.

Igen tar jag upp några grundbegrepp i vedertagen nomenklatur.

De som tycker att det blir både torrt och teoretiskt, ja kanske till och med irrelevant, gör nog bäst i att bara hoppa över denna artikelserie.

Jag tänker i denna del skriva om hermeneutik, intuition, och livsåskådning.

Det torde vara väl känt att ateister och humanister tror sig veta, alltså inte tro, utan veta. Jag refererar till en artikel i tidningen Dagen om Han vill sudda ut Gud i samhället. Artikeln handlar om humanisterna och deras svenske ärkebiskop Christer Sturmark.
Continue reading “Tolkningar – Så är det ju!”

Views: 50

Vetande – Så är det ju!

Jag tänkte starta en liten serie bloggposter med avsikten att avslöja falska grunder och falsk bevisföring inom villoläror som ateismen, humanismen och diverse sektariska sammanhang som kallar sig kristna.

För att kunna kommunicera det jag vill säga blir det nödvändigt att börja från grunden och använda en vedertagen nomenklatur.

Många kommer troligen att tycka att det blir både torrt och teoretiskt. Ja kanske till och med irrelevant. Det bästa är då att bara hoppa över denna artikelserie.

För om du är säker på att du vet vad du tror, samtidigt som du tror att du vet vad du vet, ja då finns det givetvis ingen anledning att ifrågasätta detta. 🙂 Eller hur?


Då kan du lungt stänga både ögonen och öronen och ägna resten av livet att proklamera: Så är det ju!

Just det lilla ordet ju! med utropstecken är viktigt i sammanhanget.
Continue reading “Vetande – Så är det ju!”

Views: 34