The Google Truth

Titeln anspelar på det Amerikanska uttrycket “the gospel truth” som används som en slags ed att man har talat sanning.

Ur en Amerikansk lista med idiomatiska uttalanden:
Question: What does gospel truth mean?
Answer  : the undeniable truth
Example : The boy told the teacher the gospel truth about the accident.

Detta blir en bloggpost som inte har något alls med Bibeln eller Evangelium att göra, men det har med någon form av “tro” att göra för det finns åtskilliga som “tror” på “the Google truth”.

Om du tycker den tekniska biten som nu följer är ointressant kan du hoppa ner till sensmoralen i slutet på artikeln.

Jag vågade inte publicera detta första April för då skulle kanske många ha trott att det var ett skämt. Men det är det inte.

Den 30:nde Mars på förmiddagen postade jag en bloggpost som jag kallade Comparisonia – synkrinism.

Innan jag publicerade den på bloggen kollade jag noggrannt om ordet “synkrinism” fanns att hitta hos den allvetande doktor Google.

Men det fanns inga träffar för ordet är en egen konstruktion. I och för sig en fullt giltig semantisk konstruktion, men inte officiell.

Bara några timmar senare fanns det ungefär 40 träffar hos Google. Och idag på morgonen var det 80 träffar (se bilden).
Continue reading “The Google Truth”