Kulturell blindhet

Jag vill peka på två artiklar i Dagen. En handlar om abort och den andra om frosseri. Och det dessa har gemensamt är rikedomsdyrkande.

Anti-abortlastbil rullar åter igen i Stockholm

Kort citat:

Nu rullar organisationen MRO:s “anti-abortlastbil” i Stockholm. – Sanningen behövs, menar ordföranden Mats Selander.

Han vet av erfarenhet att den kommer att väcka ilska. En ilska som enligt honom beror på att man reagerar utifrån de värderingar man tagit till sig i vår kultur.

– Och jag påstår att vi har indoktrinerats till en abortliberal inställning, säger han.

Den andra artikeln är en Ledare av Håkan Arenius

Som illustration lånar jag en bild från Aftonbladet, även publicerad hos Vakna Sverige.

Håkan Arenius har på ett tydligt och kortfattat sätt sammanfattat fakta om den skeva fördelningen av världens resurser.
Continue reading “Kulturell blindhet”

Views: 39

Palestinsk stat i höst?

Holger Nilsson, redaktör för Tidskriften Flammor bjuder på ännu en aktuell bloggpost.

En överraskande vändning kom nyligen då de forna fienderna, de palestinska organisationerna Fatah och Hamas skrev på ett avtal om samarbete. Vem får betala priset för denna oheliga allians?

Den palestinska enhet som nu inletts är, om den nu består, bara ett steg i det led som är ägnat att förbereda en palestinsk stat. Palestinierna planerar nu för en omröstning i FN:s generalförsamling i september. Detta är ett avgörande steg för bildandet av en sådan stat. Man räknar med att få stöd från cirka 150 nationer för en sådan statsbildning.

Ett sådant steg är av stor historisk betydelse. Än mer så är det en profetisk händelse kring Israel som kan bli upptakten till ett dramatiskt skeende i den yttersta tiden.

Ett avgörande moment i en sådan statsbildning kommer att bli försöket att dela Jerusalem, den stad som Gud har utvalt. (1 Kung. 11:36) Gud kommer inte stillatigande att se på en sådan handling. Räkna med dramatik.
Continue reading “Palestinsk stat i höst?”

Views: 27

Arabisk revolution -Israel får betala priset?

Ett tack till broder Holger Nilsson som bidragit med denna gästblogg.

Vad är det som händer i arabvärlden? Hela världen följer med spänning skeendet. Hur kommer omvälvningarna att sluta?

År 2011 kommer att skrivas in i historieböckerna som det år när förtryckta människor i arabländer reser sig upp. Sedan årsskiftet har många länder i Nordafrika och Mellanöstern upplevt uppror och oroligheter.

Det är långt ifrån säkert att den nya bild som håller på att växa fram kommer att gagna fredens sak. I bakgrunden finns krafter som lurar för att utnyttja tillfället för sina syften. Detta kan leda till att länder kommer att gå från askan in i elden.
Continue reading “Arabisk revolution -Israel får betala priset?”

Views: 24