Genuin karismatik

Var finns sann, genuin karismatik idag?

Denna fråga ställdes av signaturen Joel i Berndt Isakssons samtalsforum. Och specifikt frågade signaturen Joel:

  1. Kan du nämna några sammanhang/församlingar/förkunnare som idag ser sjuka bli friska och tecken och under ske och som uppmuntrar andra att söka efter Andens gåvor?
  2. Vilka böcker om helande, tungotal och Andens övriga gåvor kan du rekommendera?
  3. Hur ser du själv på betydelsen av Andens gåvor i Sverige idag?

Sannerligen inga lätta frågor att svara på om man vill vara tydlig och seriös.

Svaren skulle ju kunna formuleras:

1. Nej.
2. Nya Testamentets böcker.
3. Utan Andens gåvor finns inte Guds Församling.

Men det är nog knappast tillräckligt eller tydligt. Utom vad gäller svar nummer 3, som visar hur viktigt Den Helige Andes aktiva närvaro är.

Du kan se Berndts svar här

Nedan följer några kompletterande tankar.
Continue reading “Genuin karismatik”

Visits: 54

För eller emot – det är frågan!

På bloggen Hela Pingsten pågår just nu en klassisk diskussion där trovärdighet relateras till “mirakel”.

Det finns ganska många kommentarer i tråden. En del av dessa är substantiella och läsvärda. Framför allt vill jag rekommendera att du läser diskussionerna mellan bloggägaren Micael Grenholm och signaturen “Bergsjöbloggen”.

Innan du, och andra läser resten av denna min bloggpost vill jag varna för att vara alltför negativ. Själv står jag någonstans mellan pingstisarna och baptisterna. Man kallar mej ibland en “Nikodemus” som bara törs komma till Jesus i mörkret. Döm själv!

Innan jag börjar vill jag citera tre texter ur Bibeln.

Matt. 12:30 Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar.

Markus 9:38-41 Johannes sade till honom: »Mästare, vi sågo huru en man som icke följer oss drev ut onda andar genom ditt namn; och vi ville hindra honom, eftersom han icke följde oss.» Men Jesus sade: »Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt namn har gjort en kraftgärning kan strax därefter tala illa om mig. Ty den som icke är emot oss, han är för oss. Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I hören Kristus till — sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.

Lukas 11:21-26 När en stark man, fullt väpnad, bevakar sin gård, då äro hans ägodelar fredade. Men om någon som är starkare än han angriper honom och övervinner honom, så tager denne ifrån honom alla vapnen, som han förtröstade på, och skiftar ut bytet efter honom. Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ro. Men då han icke finner någon, säger han: ‘Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag gick ut ifrån.’ Och när han kommer dit och finner det fejat och prytt, då går han åstad och tager med sig sju andra andar, som äro värre än han själv, och de gå ditin och bo där; och så bliver för den människan det sista värre än det första.»

Nu återstår då alltså frågorna: “Är man mot om man inte håller med allt?”; eller: “Är man med om man håller med något?”; och: “Är Markus mot strömmen eller den store misuppfattaren?”

Lägg märke till att Matteus och Lukas talar om att “vara emot Jesus” medan Markus talar om att vara emot “oss”.

Guds Ord, Bibeln, är tydlig med en sak, det finns två olika sätt att avvika från Guds uppenbarelse.

  1. Lägga till egen eller andras lära till det Gud faktiskt har uppenbarat.
  2. Förtiga, stryka och förkasta delar av uppenbarelsen.

Jag citerar detta ur Uppenbarelseboken, men samma varning finns på flera ställen.

Upp. 22:18-21 För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: »Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.» Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.

Och nu vill jag börja med citatet från Markus tillsammans med den allra sista versen i Uppenbarelseboken.

Jesus sade: »Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt namn har gjort en kraftgärning kan strax därefter tala illa om mig. Ty den som icke är emot oss, han är för oss. Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I hören Kristus till — sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.
 
Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.

Ja, där står vi då med våra tvättade halsar, och kan inte annat! Herrens nåd vare med en del av er? Nej, alla!
Continue reading “För eller emot – det är frågan!”

Visits: 75

När är man ateist?

Om man råkar i samtal med folk som kallar sig ateister får man numera ofta höra att begreppet ateist är missvisande och borde avskaffas.

Resonemanget går ungefär såhär: “Det finns ingen benämning på människor som inte tror på jultomten, så därför borde det inte heller finnas någon benämning på människor som inte tror på (en) gud.”

Logiken är det inget fel på, men i praktiken håller inte detta argument.

Jag tror inte på jultomten, men jag ägnar varken energi eller tanke på att bevisa att jultomten inte finns eller att övertyga andra om detta faktum.

Bland ateisterna finns det säkert passiva ateister som inte missionerar med sin tro, och inte heller spiller energi på att försöka överbevisa sig själva att de har rätt.

Men det finns även aggressiva, artikulerade kändisar som ägnar all sin energi åt att “bevisa” att gud inte finns och övertyga andra om detta.

Vetenskapligt kan man inte bevisa att något, eller någon, inte finns. Vetenskapen är ett mycket bra redskap men den duger inte till att bevisa allt. På samma sätt som en hammare inte duger för alla verksamheter. Man behöver även andra redskap.
Continue reading “När är man ateist?”

Visits: 41

Förföriska vindar

Den åttonde Oktober organiserade broder Lennart Jareteg ännu en temadag i Alingsås.

Du kan läsa allt om denna temadag, och lyssna på predikningarna på Lennarts sajt Bibelfokus – temadag. Temat var : “Jesus kommer – se till att ingen bedrar er!”

Om du inte har tid att lyssna på allt, skulle jag ändå vilja råda dej att lyssna på Evy Junesweds predikan i två delar.

Continue reading “Förföriska vindar”

Visits: 63

Johannes vittnesbörd

Johannes avslutar sin skrift, som vi kallar Johannes Evangelium, med en intressant information, i det näst sista kapitlet, kapitel 20, verserna 30 och 31.

Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.


 
Tänk så mycket enklare livet skulle vara för gudsförnekare om man kunde bevisa att Johannes evangelium vore falskt eller apokryfiskt eller på något annat sätt kunde avskaffas.
 
 
 
Icke troende teologer påpekar att det avviker från de så kallade synoptiska evangelierna. Det är ju inte en kronologisk redogörelse.

Teologer av den sorten som inte tror på mirakel vill helst förklara att det handlar om flummiga uttalanden av en Johannes som inte menade det som bildlikt tal utan mera fabler till lära och förmak.

Aktiva homosexuella vill få det till att Jesus och Johannes hade ett otillbörligt kärleksförhållande. Johannes kallar ju sig själv “den lärjunge som Jesus älskade”.

Alla som på något sätt vill slippa bekänna att Jesus Kristus, Guds enfödde Son, är Gud, har det jobbigt med denna bok.
Continue reading “Johannes vittnesbörd”

Visits: 38

Hajjar du? En halshuggen och en fri!

I ett antal kommentarer just nu handlar det om under och svar på bön. Detta är ett inlägg där diskussionen kan fortsätta.

I Apostlagärningarnas tolfte kapitel läser vi:

1 Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. 2 Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. 3 När han såg att detta vann bifall hos judarna, fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. 4 Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar, om vardera fyra man, att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. 5 Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom.

6 Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. 7 Och se, en Herrens ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: “Skynda dig upp!” Då föll kedjorna från Petrus händer, 8 och ängeln sade till honom: “Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna.” Petrus gjorde det, och ängeln sade: “Ta på dig manteln och följ mig.” 9 Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde att han såg en syn. 10 De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. 11 När Petrus blev sig själv igen sade han: “Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig.”

12 Då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. 13 Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. 14 När hon kände igen Petrus röst, blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. 15 De sade till henne: “Du är tokig!” Men hon höll fast vid att det var så, och då sade de: “Det är hans ängel.” 16 Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. 17 Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sade: “Berätta detta för Jakob och de andra bröderna.” Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats.


1. Vers 1: Varför blev en avrättad och en annan frigjord mirakulöst?
 
 
 
 

2. Vers 15: Tydligen trodde inte de som var samlade till bön att ett under skulle ske. Var det ändå “trons bön”?
Continue reading “Hajjar du? En halshuggen och en fri!”

Visits: 64

Var går gränsen?

Den frågan brukade min pappa ofta ställa, och när jag var ett barn begrep jag nog inte vikten av frågan. Den hörde till de saker som barn ofta tycker blir onödigt tjat.

Nu vill jag absolut inte att någon skall tro att min pappa var en tjatig typ. Inte alls! Ett annat av hans “standard uttalanden” när vi barn kivades var: “Ni skall vara snälla och rara mot varandra, så länge ni har varandra, bland varandra, för ni vet inte hur länge ni har varandra, bland varandra!”

Om du har läst mitt personliga vittnesbörd vet du att detta fick en mycket verklig betydelse när min bror blev ihjälkörd av en vårdslös bilist. Och jag kan ärligt säga att det har haft effekt i mitt liv. Varje gång jag säger farväl till min hustru, eller andra kära, försöker jag visa hur mycket dessa betyder för mej.

Det kvittar om det bara handlar om att åka till dagens jobb eller snabbköpet. Vi vet faktiskt aldrig, i förväg, om vi kommer att få krama varandra igen på den här sidan av evigheten.

Men nu tänker jag skriva om gränser. Och kanske undrar du vad getter har med det att göra.
Continue reading “Var går gränsen?”

Visits: 54

Tacksamhet och nåd

Vi är vana vid att tala om Den Helige Andes gåvor som “nådegåvor”. Men grundtextens ord kan myckt väl översättas som “tacksamhetsgåvor”.


 
Först vill jag visa på Paulus ord i 1 Kor. 12, verserna 4 och vidare:

“Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme. Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla. Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta. Så gives genom Anden åt den ene …..”


Titta nu noggrannt på en text jag fetstilat. Det är vers 7. Det är inte en ordagrann översättning av grundtexten, men det återger betydelsen mycket bra.

I Folkbibeln har den översatts:Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.”
Continue reading “Tacksamhet och nåd”

Visits: 52

När får man bedja?

Ja, om vi får tro på Skriften så skall vi vara bedjande alltid. (1 Tess. 5)

17 Bedjen oavlåtligen. 18 Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. 19 Utsläcken icke Anden, 20 förakten icke profetisk tal, 21 men pröven allt, behållen vad gott är, 22 avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.

Dessutom uppmanas vi att pröva allt profetiskt tal och bara behålla det goda.

Detta blir en kort artikel om villoläror.


Continue reading “När får man bedja?”

Visits: 47