Onda dagar

Håll ögonen öppna. Känn dej själv och Guds Ord. Ordspråksboken 12:1-8

Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: “De ger mig ingen glädje”; ja, innan de förmörkas, solen och ljuset, månen och stjärnorna, och innan molnen vänder åter efter regnet; då väktarna i huset darrar och de starka männen sviker; då malerskorna har upphört att mala, eftersom de har blivit så få och då spejarna har det mörkt i sina gluggar; då båda dörrarna mot gatan stängs till, och ljudet från kvarnen försvagas; då man vaknar av fågelsång och sångens alla döttrar sänker rösten; då man är rädd för var backe och vägen är full av skräck; då mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen blir utan kraft; då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan; innan silvertråden brister och den gyllene skålen slås sönder, innan krukan vid källan krossas och brunnshjulet slås itu vid brunnen; då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den.

Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Allt är förgängligt!

En 63 år gammal välkänd och uppskattad rabbi filmar nakna yngre kvinnor som badar “mikveh”.

Prominent D.C. rabbi accused of voyeurism presents a disturbing paradox.

En lärare i Livets Ord, Robert Ekh, 61, som specialiserat sig på familjeproblem, faller för frestelsen att ha utomäktenskapligt sex. Och när det upptäcks flyr han landet med sin attraktiva exotiska kvinna. Han kommer att leva på “offer” från Livets Ords medlemmar.

Flyr landet med pengar från församlingen.
Continue reading “Onda dagar”

Views: 48

Me, Myself and I

Jag skall börja som jag brukar, med en liten lättsamhet.

Jag utgår från att de flesta som läser här känner till seriefiguren Dennis (the menace). Dennis kommer till sin mamma tillsammans med sin kompis Peter och följande dialog utspinner sig.

Dennis: Mother, can Peter and me have a sandwich?
Mother: (corrects) “Peter and I!”
Dennis: That’s okay, but what about me?

Denna bloggpost kommer att handla om syndafallets resultat. Om hur vi måste undvika följderna av att vara egocentriska och måste bli befriade från att vara egoistiska.

Innan jag går vidare vill jag berätta om Hitler. En mästare i egoism och egocentricitet 🙁

Hitler var vegetarian. Visste du det? Orsaken var att han hade besökt ett slakthus, och det berörde honom så illa att han sedan inte ville förorsaka lidande för de stackars djuren.

Men han hade inget som helst medlidande med de människor han utsatte för satanisk brutalitet och lidande!

Vill du läsa vidare får du förbereda dej på fyra ganska långa bibelcitat.
Continue reading “Me, Myself and I”

Views: 52

Det blir invecklat

Under många år hörde det till min arbetsuppgift att vara underhandlare och moderator för diskussioner, internationellt i affärsvärlden. Jag minns speciellt ett antal, mycket otydliga och sega diskussioner. Meningsutbytet i dessa diskussioner blev bara mer och mer animerat och nådde ibland en nivå som skulle kunna kallas dispyt. Motsättningarna blev större och större och något konsensus verkade inte bli möjligt.

Det finns två anledningar till att diskussioner kör fast på detta sätt.

Den ena, och vanligaste anledningen, är att deltagarna har så kallade “hidden agendas”. Det vill säga att man egentligen inte är intresserad av diskussionens tema utan har andra motiv för att deltaga. Man vill dominera (härska) eller tillskansa sig fördelar på andra områden. Sådana diskussioner får karaktären av trätor och deltagare som trodde att det handlade om det annonserade temat blir inte sällan både uttröttade och förbryllade, och ibland skadade. Ofta leder det till skadade relationer, och ibland till skilsmässa.

Den andra anledningen är att man diskuterar något som i verkligheten är ett symptom av något annat. Det vill säga att det inte handlar om ett isolerat problem utan om ett problemkomplex, en problematik. Den som leder diskussionen har då som uppgift att försöka få alla att inse sambanden och göra gemensam sak på samma abstraktionsnivå.

Nu undrar du kanske vad detta kommer att handla om. Det blir ett inlägg i dopdebatten.
Continue reading “Det blir invecklat”

Views: 95

All that thrills my soul

Det finns en sång jag vill citera, först på svenska, sedan på engelska (grundspråket i detta fall).

 1. All min fröjd jag har i Jesus, Han är kärleksfull och god, Som uppresa kan de svaga, Ge åt vandraren nytt mod. Han kan trösta dem som klaga, när ock nöden är som störst; Skänker ro jämväl i döden, Den hos honom släckt sin törst.
 2. Jag är bunden fast vid Jesus, Bunden fast med kärleksband. Intet mäktar nu att skilja, Mig ifrån min Jesu hand. Hans är är nu min hela vilja, Jag är hans, ett ringa barn; Jag av nåd är härligt frälsad, Friad ut ur satans garn.
 3. O, vad kärlek, som så mäktig, Famnar mig re’n här på jord! Hans barmhärtighet den rika, Aldrig tolkas kan med ord. Och den kraft jag får mottaga, Den är är mer än nog för mig. Glad till till himlen vill jag draga, Jesus banat har min stig.


 
Vad tror du att denna bloggpost kommer att handla om?

Jo, den kommer att handla om det som Emil Gustafson skrev om i sin sång: “Ett stilla barnahjärta”.
 
 
 
Vi tar första versen:

Ett stilla barnahjärta, Man får ej hur som helst, Det går ej utan smärta, Att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar, Förrän jag helgats så, Att alla mina drömmar, I Jesu anda gå.

Blir du nyfiken? Läs då vidare!
Continue reading “All that thrills my soul”

Views: 38

Sökarovänliga bemötanden

De flesta vill nog helst slippa gå på begravningar, men vad menade Jesus med följande uttalande?

Matt. 8:18-22

Då nu Jesus såg mycket folk omkring sig, bjöd han att man skulle fara över till andra stranden. Och en skriftlärd kom fram och sade till honom: »Mästare, jag vill följa dig varthelst du går.» Då svarade Jesus honom: »Rävarna hava kulor, och himmelens fåglar hava nästen; men Människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud.» Och en annan av hans lärjungar sade till honom: »Herre, tillstäd mig att först gå bort och begrava min fader.» Då svarade Jesus honom: »Följ du mig, och låt de döda begrava sina döda.»

I vår tid har det blivit vanligare och vanligare att man försöker göra församlingar “sökarvänliga”. Man tar bort alla trösklar. Talar inte om saker som skulle kunna leda till att de “sökande” hakar av.

Det finns flera texter som citerar Jesus när han tycks göra precis raka motsatsen. Höja trösklarna till verkligen onödiga höjder och göra uttalanden som skulle kunna kallas stötande.

Nu tror jag nog att förklaringen ligger på ett annat plan. Jesus visste ju vad som fanns i hjärtat hos de människor som han samtalade med. Och det finns all anledning att tro att hans ord var direkta budskap till deras hjärtan.
Continue reading “Sökarovänliga bemötanden”

Views: 37

490

Det finns två (ja kanske flera) ämnen i Guds Ord som vi tycker är jobbiga. Ja kanske till och med så stridiga mot vår natur att vi ibland tvivlar på om det verkligen kan vara så strängt.

Guds bud angående sexualitet tycks oss vara alltför stränga och totalt motsatta våra “naturliga instinkter”.

Samma gäller nog Guds bud angående förlåtelse. Och förlåtelse tänker jag behandla här.

På bilden: ordet förlåta på japanska. Som kontrast ordet ursäkta:

Matteus 6:9-14 (Jag citerar själva bönen ur 1917 och resten av texten ur SFB)

Så skall ni be:

 • Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn
 • tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden
 • vårt dagliga bröd giv oss i dag
 • och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
 • och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Continue reading “490”

Views: 43

Bön, Dop, Ande

Jag tror att det finns många missuppfattningar angående nådegåvorna i pingstsammanhang och bland de extrema karismatiker som kommit senare.

Lyssnade du till Sven Reichmanns predikan om Andens gåvor som jag länkade till i bloggposten “aurion”?

Om inte, gör det.

I pingst tenderar man att reducera det andliga till moment. Jag skall försöka förklara vad jag menar.


Man ber frälsningens bön, och sedan anses man vara frälst.

I viss mån stämmer det. Man har ju fått mottaga frälsningens nåd och kan således börja vandra på frälsningens väg. Men den vandrigen är en livslång process och “slutfrälst” är man inte förrän man är hemma hos Herren.

Ja, jag vet att många stegrar sig av ett sådant påstående, men vänta bara, det blir mer protester av det följande påståendet.

Nästa steg, efter frälsningens bön, är att anmäla sig som dopkandidat.

Man döps, och sedan anses man vara döpt.

Och visst stämmer det i den betydelsen att man kan peka på en manifestation av beslutet att följa Jesus i dopets grav.
Continue reading “Bön, Dop, Ande”

Views: 32

Speglar och Rock Bottom

Frälst eller inte frälst, det är frågan!

Genom tiderna har det funnits en teologisk formulering som lyder ungefär så här: “Redan nu, och ännu icke.”

Olika läror har sedan (över?)betonat endera “redan nu” eller “ännu icke”.

I en del samfund betraktas man som “frälst” efter att man har uttalat en ärligt menad “say after me” frälsningens bön. I andra samfund talar man om att man inte är frälst “i ordets egentliga betydelse” innan man är hemma hos Herren.

Och båda sidor beskyller varandra för att ha fel. Men i verkligheten har båda “rätt” eftersom de belyser olika stadier av samma process. Tänk att det skall vara så svårt att erkänna att man inte har hela sanningen i egen ägo.

Samma typ av meningsskillnad uppstår omkring ordet rättfärdig.

Den ena sidan betonar att vi är rättfärdiga efter att ha blivit frälsta, och talar då om det moment då vi böjer knä och ber frälsningens bön.

Den andra sidan betonar att vi är rättfärdig-förklarade efter att ha bett Herren om frälsning, men att vi inte är rättfärdiga i ordets egentliga betydelse innan vi är hemma hos Herren.

I kölvattnet av dessa tvister kommer sedan menings-skillnaderna angående lag (eller bud och lydnad) och nåd.

Båda lägren håller med om att Synden (stor bokstav bestämd form) är det verkliga problemet och att synderna (överträdelserna mot buden) är symptom.

Båda lägren håller med om att Synden inte kan utrotas genom att sluta synda. Bara Guds nåd kan frälsa oss.

Om du menar att någon kristen predikar att vi blir frälsta genom att lyda bud så ber jag dig att ordagrannt citera denna person och nämna honom/henne vid namn.
Continue reading “Speglar och Rock Bottom”

Views: 41

Kyrkan och Torah, del 8 och del 7

Kanske undrar du varför jag skriver “del 8 och del 7”, och inte motsatt ordning.

Det beror på att jag inte lyckas förstå vad Sven vill säga med del 7. Och i stället för att bara svamla i luften valde jag att inte publicera något om den delen i en separat bloggpost.

Den som kan hjälpa mej att tolka del 7 är hjärtligt välkommen. Här begränsar jag mej till en recension av del 8.

Del 7 finner du Läs del 7 här! Isaks bindande.
Del 8 finner du Läs del 8 här! Vad är det som gäller?

Och som vanligt vill jag tacka Shalom över Israel att de publicerar dessa artiklar.

I brist på neutrala termer som alla inblandade accepterar kommer jag att använda de termer som båda lägren använder om varandra. De är visserligen avsedda att vara invektiv, men de har dock fördelen att alla begriper meningen.

Om du således lutar åt lag-hållet ber jag dej att inte direkt bli arg bara för att jag använder termen “lagnissar”. Och likaledes, om du tror att lagen är ogiltig eller avskaffad ber jag dej att inte direkt bli arg för att jag använder termen “nådesnördar”.

Det intressanta med del 8 “Vad är det som gäller?” är nämligen att Sven Reichmann skriver saker som båda lägren genast skriver under på.

Men även saker som båda lägren förkättar varandra över.
Continue reading “Kyrkan och Torah, del 8 och del 7”

Views: 28

förelägga – apokeimai – lagstifta

Detta blir ytterligare en bloggpost om lag och nåd. Anledningen är att stor förvirring råder just i denna fråga. Lag och bud och lydnad har blivit något av ett tabu för många. Ja det går till och med så långt att man fördömer varandra och bestrider varandras frälsning.

De stora frågorna törs man inte besvara.

 • Hur kan man döma varandra om det inte finns någon lag?
 • Vad benådas man för om det inte finns någon lag?
 • Citera någon som predikar att man kan bli rättfärdigförklarad genom laggärningar!


Man medger genom sitt handlande att det finns kriterier som gör att man kan bedöma. Men detta är ju bara synonymer för lag och dom. Kriterium betyder lag och en bedömning grundar sig på en “dom” eller ett konstaterande att något är i enlighet med, eller emot, detta kriterium.

Jag börjar med en liten rundvandring i citat ut NT. Först alla citat där ordet “apokeimai” förekommer. Ordet apokeimai förekommer 4 gånger i Nya Testamentet och jag överlåter åt läsaren att bilda sig en uppfattning av vad ordet betyder.
Continue reading “förelägga – apokeimai – lagstifta”

Views: 30