Herre, till vem skulle vi gå?

Ofta har jag haft anledning att tänka på dessa ord som Petrus uttalade när omständigheterna var sådana att alla egentligen ville lämna Jesus och söka något som var mer tilltalande.

Eller kanske i det fallet, som var mindre motbjudande. (Läs själv sammanhanget i Johannes evangelium kapitel 6.)


(Om du har varit i Finland har du kanske “drabbats” av Kalakukko någon gång. Ett stadigt bröd fyllt med fisk.)
Continue reading “Herre, till vem skulle vi gå?”

Visits: 30