Det blir invecklat

Under många år hörde det till min arbetsuppgift att vara underhandlare och moderator för diskussioner, internationellt i affärsvärlden. Jag minns speciellt ett antal, mycket otydliga och sega diskussioner. Meningsutbytet i dessa diskussioner blev bara mer och mer animerat och nådde ibland en nivå som skulle kunna kallas dispyt. Motsättningarna blev större och större och något konsensus verkade inte bli möjligt.

Det finns två anledningar till att diskussioner kör fast på detta sätt.

Den ena, och vanligaste anledningen, är att deltagarna har så kallade “hidden agendas”. Det vill säga att man egentligen inte är intresserad av diskussionens tema utan har andra motiv för att deltaga. Man vill dominera (härska) eller tillskansa sig fördelar på andra områden. Sådana diskussioner får karaktären av trätor och deltagare som trodde att det handlade om det annonserade temat blir inte sällan både uttröttade och förbryllade, och ibland skadade. Ofta leder det till skadade relationer, och ibland till skilsmässa.

Den andra anledningen är att man diskuterar något som i verkligheten är ett symptom av något annat. Det vill säga att det inte handlar om ett isolerat problem utan om ett problemkomplex, en problematik. Den som leder diskussionen har då som uppgift att försöka få alla att inse sambanden och göra gemensam sak på samma abstraktionsnivå.

Nu undrar du kanske vad detta kommer att handla om. Det blir ett inlägg i dopdebatten.
Continue reading “Det blir invecklat”

Visits: 94

Frälsningens slaka lina

Här följer en artikel som handlar om lärostrider. Kanske verkar det inte så när du börjar läsa, för inledningen är lång. Det beror på att jag vill ge ett exempel på hur ytterst komplex och invecklad skapelsen är.

Och om man då tror att det finns en Skapare så måste man inse att denne Skapare är ofantligt mera “komplex” än skapelsen. Trots detta kryllar det av andliga gurus som tror sig veta allt om Gud, hans dogmer och bud, och hur man skall göra för att bli frälst.

Here goes!

Allting i dej och runt omkring dej som du ser och kan ta på består av atomer. Men ljuset som gör att du kan se dessa saker består inte av atomer. Samma gäller värme och gravitation och flera saker som vi kan uppleva, men inte ta på.

När den vetenskapliga metoden accepterades för att studera naturfenomen började en mycket snabb utveckling som ledde till att vi kan förstå mer och mer av naturen och dess lagar.

Ordet “atom” kommer från grekiskan och betyder ungefär “odelbar”. Bokstavligen betyder det att man inte kan dela den genom att skära av en bit. Niels Bohr, en berömd Dansk fysiker gjorde de första försöken att avbilda en atom, eller att göra sig en modell av hur den är uppbyggd.

Hans bild ser ut som ett litet solsystem. Och denna modell funkade ganska länge för att förklara fysiska och kemiska fenomen.


 
Han tänkte sig en atomkärna, ungefär som en sol. Den hade positiv laddning och runt om den olika nivåer av banor där negativt laddade elektroner kunde cirkla runt som planeter.
 
 
  Continue reading “Frälsningens slaka lina”

Visits: 42

Den smala vägen, trånga porten och EJV

Vilken bibelöversättning läser du? Känner du till EJV? Om inte blir det tid att du upptäcker att EJV är den absolut mest lästa versionen på alla världens språk.

EJV står för Egna Jagets Version. I somliga kretsar, ja de är många, är Egna Jagets Tolkning så snäv att alla som inte uttrycker sig exakt precis ordagrannt i enlighet med de styrande blir kallade “heretiker”. Och det är ingen tvekan om att vi skall utesluta “heretiker” ur gemenskapen. Det finns en viktig vers i Nya Testamentet som handlar om detta.

Titus 3:10-11

SFB – En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.

1917 – En man som kommer partisöndring åstad må du visa ifrån dig, sedan du en eller två gånger har förmanat honom; ty du vet att en sådan är förvänd och begår synd, ja, han har själv fällt domen över sig.

KJV – A man that is an heretick after the first and second admonition reject; Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.

Luther 1545 – Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und abermal ermahnet ist, und wisse, daß ein solcher verkehrt ist und sündiget, als der sich selbst verurteilet hat.

En villolärare, partsöndrare, heretiker, kättare beroende på översättning. Och i grundtexten står det “airetikon” alltså heretiker. Men vad betyder det ordet?
Continue reading “Den smala vägen, trånga porten och EJV”

Visits: 50

Genuin karismatik

Var finns sann, genuin karismatik idag?

Denna fråga ställdes av signaturen Joel i Berndt Isakssons samtalsforum. Och specifikt frågade signaturen Joel:

  1. Kan du nämna några sammanhang/församlingar/förkunnare som idag ser sjuka bli friska och tecken och under ske och som uppmuntrar andra att söka efter Andens gåvor?
  2. Vilka böcker om helande, tungotal och Andens övriga gåvor kan du rekommendera?
  3. Hur ser du själv på betydelsen av Andens gåvor i Sverige idag?

Sannerligen inga lätta frågor att svara på om man vill vara tydlig och seriös.

Svaren skulle ju kunna formuleras:

1. Nej.
2. Nya Testamentets böcker.
3. Utan Andens gåvor finns inte Guds Församling.

Men det är nog knappast tillräckligt eller tydligt. Utom vad gäller svar nummer 3, som visar hur viktigt Den Helige Andes aktiva närvaro är.

Du kan se Berndts svar här

Nedan följer några kompletterande tankar.
Continue reading “Genuin karismatik”

Visits: 54

Uppslagsböcker

När jag var ung tonåring köpte mina föräldrar ett uppslagsverk i 5 delar. Uppslagsverket hette “FOCUS”, och nej, jag stavar inte fel. Namnet skrevs med “C”, inte “K”.

Datorer fanns ju inte för vanliga dödliga människor på den tiden, och inte internet heller, så “browsing” handlade om att läsa uppslagsböcker och låna på Biblioteket.

Vilken fest det var att timtals sitta och läsa i dessa böcker. Och i de flesta artiklarna fanns det hänvisningar till liknande saker. Ungefär som länkar på en sajt. Oftast irrade man bort sig i dessa hänvisningar, för även dessa hade intressant information.

Men det fanns saker man inte fick reda på genom att läsa uppslagsverk. Jag hade 5 dollar som jag hade fått av en faster. Och jag ville veta hur mycket pengar det var. Så givetvis slog jag upp “Dollar’ i FOCUS.

Mycket tydlig hänvisning: “Se dollar-cent”.

Enkelt! Jag slog upp “Dollar-cent” och det meddelades 1/100 Dollar. (En hundradels Dollar).

Nu undrar du givetvis vad denna bloggpost kommer att handla om 🙂
Continue reading “Uppslagsböcker”

Visits: 33

För eller emot – det är frågan!

På bloggen Hela Pingsten pågår just nu en klassisk diskussion där trovärdighet relateras till “mirakel”.

Det finns ganska många kommentarer i tråden. En del av dessa är substantiella och läsvärda. Framför allt vill jag rekommendera att du läser diskussionerna mellan bloggägaren Micael Grenholm och signaturen “Bergsjöbloggen”.

Innan du, och andra läser resten av denna min bloggpost vill jag varna för att vara alltför negativ. Själv står jag någonstans mellan pingstisarna och baptisterna. Man kallar mej ibland en “Nikodemus” som bara törs komma till Jesus i mörkret. Döm själv!

Innan jag börjar vill jag citera tre texter ur Bibeln.

Matt. 12:30 Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar.

Markus 9:38-41 Johannes sade till honom: »Mästare, vi sågo huru en man som icke följer oss drev ut onda andar genom ditt namn; och vi ville hindra honom, eftersom han icke följde oss.» Men Jesus sade: »Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt namn har gjort en kraftgärning kan strax därefter tala illa om mig. Ty den som icke är emot oss, han är för oss. Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I hören Kristus till — sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.

Lukas 11:21-26 När en stark man, fullt väpnad, bevakar sin gård, då äro hans ägodelar fredade. Men om någon som är starkare än han angriper honom och övervinner honom, så tager denne ifrån honom alla vapnen, som han förtröstade på, och skiftar ut bytet efter honom. Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ro. Men då han icke finner någon, säger han: ‘Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag gick ut ifrån.’ Och när han kommer dit och finner det fejat och prytt, då går han åstad och tager med sig sju andra andar, som äro värre än han själv, och de gå ditin och bo där; och så bliver för den människan det sista värre än det första.»

Nu återstår då alltså frågorna: “Är man mot om man inte håller med allt?”; eller: “Är man med om man håller med något?”; och: “Är Markus mot strömmen eller den store misuppfattaren?”

Lägg märke till att Matteus och Lukas talar om att “vara emot Jesus” medan Markus talar om att vara emot “oss”.

Guds Ord, Bibeln, är tydlig med en sak, det finns två olika sätt att avvika från Guds uppenbarelse.

  1. Lägga till egen eller andras lära till det Gud faktiskt har uppenbarat.
  2. Förtiga, stryka och förkasta delar av uppenbarelsen.

Jag citerar detta ur Uppenbarelseboken, men samma varning finns på flera ställen.

Upp. 22:18-21 För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: »Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.» Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.

Och nu vill jag börja med citatet från Markus tillsammans med den allra sista versen i Uppenbarelseboken.

Jesus sade: »Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt namn har gjort en kraftgärning kan strax därefter tala illa om mig. Ty den som icke är emot oss, han är för oss. Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I hören Kristus till — sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.
 
Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.

Ja, där står vi då med våra tvättade halsar, och kan inte annat! Herrens nåd vare med en del av er? Nej, alla!
Continue reading “För eller emot – det är frågan!”

Visits: 75

Tolkningar

I bloggsfären finns det ett antal personer som säger sig kunna läsa Bibeln utan att tolka den.

De menar att de som tolkar är ute efter att förvränga.

Nu är det faktiskt så att man inte kan förstå någonting, varken text eller data, utan att tolka.

Så även dessa som berömmer sig av att “läsa precis som det står” tolkar faktiskt det de läser.

I bloggarnas kommentarer citerar de ofta en hel radda texter ur Biben, utan att ange precis hur de tolkar dessa verser.

Logiskt, för de inser ju inte att de tolkar.

Men faktum är att vi alla tolkar det vi läser och i våra tolkningar finns det en stor portion egna tankar.

Tack och lov får vi räkna med Den Helige Andes hjälp och ledning vid tolkandet. Om vi har lagt våra liv i Herrens händer.

Annars kan det gå otroligt galet.
Continue reading “Tolkningar”

Visits: 26

Trosriktningar – kristendom

Det händer ganska ofta att det uppstår diskussioner om en eller annan trosriktning, ett samfund, en sekt eller en församling.

Välkända stridsfrågor debatteras angående katolicismen, messianer, trosförkunnelsen, kalvinister och den laglösa nådesförkunnelsen.

Jag har försökt att göra en grafisk representation. Den är givetvis inte heltäckande. Långt därifrån! Men jag har försökt att åskådliggöra åtminstone några stycken saker.

Somliga trosriktningar gränsar nämligen till varandra och somliga står diametralt mot varandra.

Grafiken ovan avser att dela in olika trosriktningar som funktion av hur mycket, eller hur litet, man anser lagen, lagar, Guds lag, gälla. Y-axeln, den vertikala axeln representerar detta.

Den horisontala axeln avser att representera Guds och människans del i det hela.

Till exempel:

Tror man på den dubbla predestinationen så tror man att lagen gäller för 100% och att Gud har lagt fast allt till 100%. Man hamnar då i övre vänstra hörnet av grafiken.

Tror man att allt beror på en själv och att ingen lag finns är man troligen ateist och hamnar i nedre högra hörnet.

Tror man att lagen gäller 100% och att det är ens egen uppgift att prestera lydnaden hamnar man i övre högra hörnet.

Och tror man till sist att lagen är avskaffad, förleden tid och att Gud fixar allt hamnar man i nedre vänstra hörnet.

Alla grader däremellan finns givetvis i levande livet.

Diametralt motsatta är:

Den extrema nådesförkunnelsen och judaismen. Men även kalvinismen och katolicismen.
Continue reading “Trosriktningar – kristendom”

Visits: 68

Jurisprudens – lagens tillämpning

Om skriverierna om lag och nåd står er upp i halsen, hoppa bara över denna bloggpost.

Men äntligen har det kommit fram något som ger en ledtråd till orsakerna att det blir bråk.

På bloggen “Vakna Sverige” publicerades en översättning av en artikel Är lag verkligen lag om den inte upprätthålls?.

Du kan lugnt läsa vidare för det här kommer inte att handla om personer och inte heller anklaga någon.

Det är bara det att jag är klassad som “dokumenterad villolärare” av bloggens ägare. Och därmed är jag portad så jag kan tyvärr inte reagera där. Annars skulle jag göra det.

Jag tror att det jag här har att säga kan vara till välsignelse.
Continue reading “Jurisprudens – lagens tillämpning”

Visits: 45

Convinced against his will!

Ett bevingat ord som tillskrivs Shakespeare är detta: “A man convinced against his will, is of the same opinion still.”

Fritt översatt blir det: “Den som tvingas till en övertygelse som han egentligen inte vill veta av, har innerst inne inte ändrat ståndpunkt.”

Och jag tror att detta stämmer helt och hållet!

Då uppstår frågan hur man kan manipulera någon så att denne innifrån ändrar sina så kallade paradigma.

Det betyder att det han ansåg självklart byts ut mot något annat han anser självklart.
Continue reading “Convinced against his will!”

Visits: 50