Svalnad kärlek

Det blir dags att ännu en gång ryta till angående det missbrukade uttrycket “kärleken har svalnat” som används för att anfalla var och en som opponerar sig mot lärare som predikar och praktiserar villor.

Vi tar citatet från Matt. 24:11-13

Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Inneslutet i dessa tre verser talar Jesus om villolärare, tilltagande laglöshet och svalnad kärlek. Jag återkommer till detta.

Kanske kommer det att bli svårt att “vara uthållig till slutet” när fromma versioner av “Bror Duktig” anfaller från “de troendes led”.

Ef. 4:14-15

Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Inneslutet i dessa två verser talar Paulus om villolärare och trohet till Kristus genom “att i kärlek hålla fast vid sanningen”.

Och till sist ännu ett citat taget ur 2 Tess 2:9-12

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

I dessa fyra verser talar Paulus om den upptrappning av villolära, åtföljd av under och tecken, som blir slutskedet innan Antikrist uppträder. Och han påpekar att alla som “njuter av denna orättfärdighet” satte sin tilltro till lögnen.

Varför?

Jo de saknade kärlek till sanningen!

Den som vill förstå vad det innebär att laglösheten leder till svalnad kärlek kan förstå det.
Continue reading “Svalnad kärlek”

Views: 37

Sökarovänliga bemötanden

De flesta vill nog helst slippa gå på begravningar, men vad menade Jesus med följande uttalande?

Matt. 8:18-22

Då nu Jesus såg mycket folk omkring sig, bjöd han att man skulle fara över till andra stranden. Och en skriftlärd kom fram och sade till honom: »Mästare, jag vill följa dig varthelst du går.» Då svarade Jesus honom: »Rävarna hava kulor, och himmelens fåglar hava nästen; men Människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud.» Och en annan av hans lärjungar sade till honom: »Herre, tillstäd mig att först gå bort och begrava min fader.» Då svarade Jesus honom: »Följ du mig, och låt de döda begrava sina döda.»

I vår tid har det blivit vanligare och vanligare att man försöker göra församlingar “sökarvänliga”. Man tar bort alla trösklar. Talar inte om saker som skulle kunna leda till att de “sökande” hakar av.

Det finns flera texter som citerar Jesus när han tycks göra precis raka motsatsen. Höja trösklarna till verkligen onödiga höjder och göra uttalanden som skulle kunna kallas stötande.

Nu tror jag nog att förklaringen ligger på ett annat plan. Jesus visste ju vad som fanns i hjärtat hos de människor som han samtalade med. Och det finns all anledning att tro att hans ord var direkta budskap till deras hjärtan.
Continue reading “Sökarovänliga bemötanden”

Views: 37

Bön, Dop, Ande

Jag tror att det finns många missuppfattningar angående nådegåvorna i pingstsammanhang och bland de extrema karismatiker som kommit senare.

Lyssnade du till Sven Reichmanns predikan om Andens gåvor som jag länkade till i bloggposten “aurion”?

Om inte, gör det.

I pingst tenderar man att reducera det andliga till moment. Jag skall försöka förklara vad jag menar.


Man ber frälsningens bön, och sedan anses man vara frälst.

I viss mån stämmer det. Man har ju fått mottaga frälsningens nåd och kan således börja vandra på frälsningens väg. Men den vandrigen är en livslång process och “slutfrälst” är man inte förrän man är hemma hos Herren.

Ja, jag vet att många stegrar sig av ett sådant påstående, men vänta bara, det blir mer protester av det följande påståendet.

Nästa steg, efter frälsningens bön, är att anmäla sig som dopkandidat.

Man döps, och sedan anses man vara döpt.

Och visst stämmer det i den betydelsen att man kan peka på en manifestation av beslutet att följa Jesus i dopets grav.
Continue reading “Bön, Dop, Ande”

Views: 32

Barnatro, Tonårstro, Vuxentro?

Jag fick följande fråga:

“Vill inte du vandra så som Jesus och apostlarna, i förbundet som är ande och inte bokstav?”

Detta är mitt svar:

Jesus och Apostlarna kunde Guds Ord utantill. Guds Ord var deras fötters lykta och ett ljus på deras stig. Guds Ord utgjorde grunden för deras förståelse av Gud, omvärlden och sig själva.

Med ett sådant fundament blir själen inte en störsändare som överröstar Anden. Man har facit skrivet i sina hjärtan.

I berättelsen om Lasarus och den rike mannen, ber den rike mannen att Abraham skall sända Lasarus med ett färskt andligt budskap till sina bröder. Abraham svarar prompt: “De har Guds nedtecknade Ord, det må de lyssna till.”

Joh. 10:1-6

Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om.

Psalm 1

  1. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
  2. utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
  3. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
  4. Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
  5. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
  6. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.


Precis samma princip ser vi i hela vårt liv. Jag skall ta ett exempel.
Continue reading “Barnatro, Tonårstro, Vuxentro?”

Views: 38

Vad betyder ordet νομος?

Tja, vad betyder ordet “för”?

Handlar det om den främsta delen av en båt? – Svar: Ja!

Handlar det om att Den Gode Herden “för” mej till vatten där jag finner ro? – Svar: Ja!

Handlar det om att när Guds är “för” mej kan ingen vara emot mej? – Svar: Ja!

Handlar det om ordet “för” när jag säger “För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras”? – Svar: Ja!

Etcetera.

Samma historia för ordet “får”. Gammalt skämt: “Far, får får får? Nej, får får inte får. Får får lamm.”

Men när det handlar om ordet νομος, lag på svenska, vill man inte höra talas om att det kanske kan finnas flera, ganska så olika betydelser.
Continue reading “Vad betyder ordet νομος?”

Views: 27

Tolkningar

I bloggsfären finns det ett antal personer som säger sig kunna läsa Bibeln utan att tolka den.

De menar att de som tolkar är ute efter att förvränga.

Nu är det faktiskt så att man inte kan förstå någonting, varken text eller data, utan att tolka.

Så även dessa som berömmer sig av att “läsa precis som det står” tolkar faktiskt det de läser.

I bloggarnas kommentarer citerar de ofta en hel radda texter ur Biben, utan att ange precis hur de tolkar dessa verser.

Logiskt, för de inser ju inte att de tolkar.

Men faktum är att vi alla tolkar det vi läser och i våra tolkningar finns det en stor portion egna tankar.

Tack och lov får vi räkna med Den Helige Andes hjälp och ledning vid tolkandet. Om vi har lagt våra liv i Herrens händer.

Annars kan det gå otroligt galet.
Continue reading “Tolkningar”

Views: 26

Trosriktningar – kristendom

Det händer ganska ofta att det uppstår diskussioner om en eller annan trosriktning, ett samfund, en sekt eller en församling.

Välkända stridsfrågor debatteras angående katolicismen, messianer, trosförkunnelsen, kalvinister och den laglösa nådesförkunnelsen.

Jag har försökt att göra en grafisk representation. Den är givetvis inte heltäckande. Långt därifrån! Men jag har försökt att åskådliggöra åtminstone några stycken saker.

Somliga trosriktningar gränsar nämligen till varandra och somliga står diametralt mot varandra.

Grafiken ovan avser att dela in olika trosriktningar som funktion av hur mycket, eller hur litet, man anser lagen, lagar, Guds lag, gälla. Y-axeln, den vertikala axeln representerar detta.

Den horisontala axeln avser att representera Guds och människans del i det hela.

Till exempel:

Tror man på den dubbla predestinationen så tror man att lagen gäller för 100% och att Gud har lagt fast allt till 100%. Man hamnar då i övre vänstra hörnet av grafiken.

Tror man att allt beror på en själv och att ingen lag finns är man troligen ateist och hamnar i nedre högra hörnet.

Tror man att lagen gäller 100% och att det är ens egen uppgift att prestera lydnaden hamnar man i övre högra hörnet.

Och tror man till sist att lagen är avskaffad, förleden tid och att Gud fixar allt hamnar man i nedre vänstra hörnet.

Alla grader däremellan finns givetvis i levande livet.

Diametralt motsatta är:

Den extrema nådesförkunnelsen och judaismen. Men även kalvinismen och katolicismen.
Continue reading “Trosriktningar – kristendom”

Views: 69

Frågor och svar

I en blogg i tidningen Dagen skriver Carl Henrik Jaktlund bland annat följande (min fetstil):

Rätt vad det är dyker ett sammanhang upp, i vad som tycks vara en slump. Och så pratar man några minuter och konstaterar efteråt att det där var väldigt intressant och givande.
 
Var med om ett sånt tillfälle alldeles nyss. Några minuters kallprat som utvecklade sig till ett samtal om kyrkan och uppväxten däri. Och det är uppenbart vad mycket tankar och känslor det finns kring gångna tider, kring vad man varit med om.
&nabsp;
Allting föll ner i detta: “Det var för lite svar på frågor vi hade, och för mycket svar på frågor vi inte hade”.

Nu är väl detta ett oundvikligt problem.

En studerande vet inte vad han/hon skall fråga, och en lärare vet inte vad den studerande saknar i kunskap.

Därför ser det ut som det ser ut i skolväsendet.

Eleverna får lära sig saker de inte kan relatera till verkligheten runt omkring.
Continue reading “Frågor och svar”

Views: 26

Lagen är god – OM!!!

Denna bloggpost kommer att handla om lag, lydnad och lidande. Och givetvis får även nåden vara med i spelet.

1 Tim 1:8,9a “Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa ….”

Jag råkade snubbla på grundtexten till denna text när jag höll på att leta efter andra saker. Och jag upptäckte att det faktiskt inte står “om man brukar den rätt”.

Som så ofta kommer KJV närmare grundtexten med: “But we know that the law is good if a man uses it lawfully, knowing this, that the law is not made for a righteous one, …”

Tyska 1871: “Wir wissen aber, daß das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, 9 indem er dies weiß, daß für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, …”

Textus Receptus: “οιδαμεν δε οτι καλος ο νομος εαν τις αυτω νομιμως χρηται ειδως τουτο οτι δικαιω νομος ου κειται ανομοις …”

En ordagrann översättning skulle bli: “Vi har insett att lagen är mycket bra under förutsättning att någon tillämpar den lagligt”

Det kan vara värt att fundera lite grand på detta.
Continue reading “Lagen är god – OM!!!”

Views: 44