Ljuskälla, Kamera och Bild

Det är nu åtskilliga år sedan jag var i Sverige, så jag vet inte om det fortfarande finns gatubelysning av typen “Natriumlampor” och “Högtrycks Kvicksilverlampor”.

Natriumlampor ger ett gult sken och kvicksilverlampor ett mycket kallt blå-vitt sken.

Om du har sett detta kan du kanske själv minnas hur den röda kappan blev svart i kvicksilverljuset. Och hur alla färgerna blev fel både i natriumljuset och kvicksilverljuset.

Inom den professionella fotografin använder man sig av ett så kallat “Color Rendition Chart”. Det ser ut såhär:

Det har dels en gråskala (understa raden), dels de grundfärger som använda i additiv och subtraktiv reproduktion av färger, Blå, Grön, Röd, Gul, Magenta och Cyan (andra raden under ifrån).

Sedan finns det ett antal färger som visat sig svåra att reproducera i tryck och på foton, och nu senare på monitor.

Bilden ovan får representera “den sanna bilden”.

Och detta är bibeltexten som hör till denna bloggpost. Den är tagen ur Matteus sjätte kapitel, verserna 19 till och med 24:

Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret! Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

 
Och för att förstå denna text måste man veta att den publik som Jesus talade till inte såg på ögat som om det vore en kamera.

Ganska logiskt för kameran var ännu inte uppfunnen.
Continue reading “Ljuskälla, Kamera och Bild”

Visits: 28

Hjärta, själ, kraft, förstånd

Eftersom dispyterna om meningsskillnader fortsätter att eskalera tar jag fram denna bloggpost ur arkivet. (Ursprungligen publicerad 11-06-2011)

Detta blir en kort och lättsam artikel om olikheter, osämja, sämja och dolda skillnader. Jag börjar med ett citat ut Malaki kapitel 3 verserna 13 till och med 18.

  • 13 Ni har talat hårda ord mot mig,säger HERREN. Men ni säger: “Vad har vi talat mot dig?”
  • 14 Ni har sagt: “Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför HERREN Sebaot?”
  • 15 Nu prisar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar ogudaktigt uppmuntras, de sätter Gud på prov och slipper ändå undan.
  • 16 Men talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn.
  • 17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom.
  • 18 Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Profetian utlovar att det kommer en dag när skillnaden mellan gudaktiga och gudlösa kommer att synas tydligt och ingen behöver tveka. Men än så länge kan man vara något annat än det som man visar omgivningen. Än så länge gäller:

Matt. 7:15 Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

Apg. 20:29 Jag vet, att sedan jag har skilts från eder svåra ulvar skola komma in bland eder, och att de icke skola skona hjorden.


Continue reading “Hjärta, själ, kraft, förstånd”

Visits: 37