Lidande och intighet

Detta blir den fjärde och sista artikeln i serien om lidande. De tidigare inläggen finner du här: Den korrupta naturen – ett lidande, Beskyllningar – ett lidande och Sanningen – ett lidande.

Rom. 8:18-22

Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Paulus var ju bevandrad i lidande så han måste ha insett något viktigt här. Men det jag vill koncentrera på i denna artikel är det som handlar om att “hela skapelsen suckar och våndas”. Det gör den för att den “har blivit lagd under förgängelsen”. Ordet i grundtexten “mataiotes” betyder nyttolöshet eller meningslöshet eller intighet.

Låt oss fantisera ihop ett exempel. Vi tänker oss att det är vinter och halkigt väder. Du har blivit litet försenad och måste skynda dej att åka till Arlanda för att inte missa ditt flyg. Det blir jäktigt och du håller litet för hög hastighet. I en kurva åker du av vägen. Bilen sitter fast och är skadad men du själv är nästan oskadd.
Continue reading “Lidande och intighet”

Tre sorters lidanden

Frågorna är många när man vågar sig på att tala om lidande. Den kanske största fråga är med vilken auktoritet man gör det och om verkligen ännu en fundering om detta kan vara till nytta.

Jag tror inte att man över huvud taget kan komma till rätta med frågorna angående lidande om man inte behandlar dem tillsammans med förlåtelse.

Men om man tar upp lidande / förlåtelse finns det i alla fall en fast punkt att börja från.

Du inser säkert genast att jag syftar på Jesus och det lidande Han gick igenom när Han förlät.

Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör, bad han när spikarna drevs genom hans vrister och anklar.

Och därmed kommer den tredje komponenten med i bilden, nämligen bönen.

Det är väl tillräckligt svårt att förlåta någon som i förfluten tid har förorsakat lidande.

Men att bedja och förlåta medan lidandet fortskrider känns totalt omöjligt.

Och det var ändå det Jesus gjorde.
Continue reading “Tre sorters lidanden”