Sabbatsdispyter!

Sabbatsdebatten har blossat upp igen. Och vet du vad jag tycker är sorgligt och ledsamt?

Jo att den är dubbelbottnad och polariserar så att troende som i livsvandel inte skiljer sig på mer än just denna punkt börjar skälla ut varandra och anklaga varandra.

Anledningen till att debatten kommit igång igen är en artikel som skrevs i Dagen.

Om du klickar på bilden kan du läsa Dagen-artikeln.

Som uppföljare skrev min vän och broder Daniel ett personligt vittnesbörd på Aletheia. Artikeln heter Aletheias grundare: Därför firar jag sabbat

Och, som sagt, därefter följde en polariserande debatt.
Continue reading “Sabbatsdispyter!”

Alla frälsta är lika frälsta!

Men det finns en del frälsta som är mer frälsta än de andra frälsta.

Eller misstar jag mej nu?

Efter mer än ett halvt sekel i “kristenheten” kan jag ärligen vittna om att jag aldrig har lärt känna någon grupp som inte hade en “rättfärdighets-katalog”. Även “synd-katalogen” fanns, fastän det hade blivit religions-politiskt inkorrekt att tala om den.

Det handlade (och handlar) alltid om saker man kan prestera. Saker som är synliga står högst på listorna.

Och om man är duktig att prestera dessa saker så att det märks, och samtidigt gärna vill ha en maktposition i en församling, så brukar detta samverka till det önskade resultatet.

Utmärkande för dem som anser sig prestera bra är en viss hårdhet, ungefär som hemmasonen i Lukas 15. Högmod och fariséism ligger på lur.

Continue reading “Alla frälsta är lika frälsta!”

Hur man ljuger!

Nu kanske du tänker att detta är något vi alla är naturbegåvade med sedan födelsen. Det klarar vi utan instruktioner.

Och så är det också. En del kallar det arvssynd. Andra talar om köttet. Ytterligare andra om Guds straff till tredje och fjärde led.

Hur som helst finns det i alla fall ett svårförklarat fenomen. Hur kan man ljuga för sig själv?

Vem är då den som ljuger, och vem är den som lyssnar?
Continue reading “Hur man ljuger!”

Definitiva resultat

Det finns några stycken texter i Bibeln som låter väldigt definitiva och som man inte kan läsa utan att fundera över deras innebörd.

Jag skall citera två av dessa:

Mark. 3:28 Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. 29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Heb. 6:4-6 Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.

Jag brukar komponera en bild som illustrerar ämnet, men i detta fall kan jag inte göra det. Varje sådan illustration vore i sig redan en hädelse. Därför väljer jag en bild som skildrar Joh. 19:5 Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln. Pilatus sade till dem: “Se människan!
Continue reading “Definitiva resultat”

I Eden fanns ingen bibelskola

Med stor tacksamhet till min vän och broder Lennart Jareteg återger jag här, med hans godkännande, hans predikan från Temadagen i Alingsås den 7 augusti 2010.

Jag kan hjärtligen rekommendera att besöka hans sajt Bibelfokus Där finns mycket värdefullt att läsa.

/Kjell

Predikan handlar om att leva efter Kunskapens träd eller Livets träd.

Jag överlämnar nu ordet åt Lennart Jareteg.

Continue reading “I Eden fanns ingen bibelskola”