Uppslagsböcker

När jag var ung tonåring köpte mina föräldrar ett uppslagsverk i 5 delar. Uppslagsverket hette “FOCUS”, och nej, jag stavar inte fel. Namnet skrevs med “C”, inte “K”.

Datorer fanns ju inte för vanliga dödliga människor på den tiden, och inte internet heller, så “browsing” handlade om att läsa uppslagsböcker och låna på Biblioteket.

Vilken fest det var att timtals sitta och läsa i dessa böcker. Och i de flesta artiklarna fanns det hänvisningar till liknande saker. Ungefär som länkar på en sajt. Oftast irrade man bort sig i dessa hänvisningar, för även dessa hade intressant information.

Men det fanns saker man inte fick reda på genom att läsa uppslagsverk. Jag hade 5 dollar som jag hade fått av en faster. Och jag ville veta hur mycket pengar det var. Så givetvis slog jag upp “Dollar’ i FOCUS.

Mycket tydlig hänvisning: “Se dollar-cent”.

Enkelt! Jag slog upp “Dollar-cent” och det meddelades 1/100 Dollar. (En hundradels Dollar).

Nu undrar du givetvis vad denna bloggpost kommer att handla om 🙂
Continue reading “Uppslagsböcker”

Kyrkan och Torah – del 5

Den femte delan av Sven Reichmanns artikel om “Kyrkan och Torah” finns nu att ladda hem hos Tidskriften Shalom över Israel.

Artikeln heter Efraimiterna.

Ja kära nå’n!

Det blir väl ungefär allt man kan skriva som recension till denna artikel.

Hur kan folk falla för sådana läror?

Jag hajjar noll!
 
 
Continue reading “Kyrkan och Torah – del 5”

Vad betyder ordet νομος?

Tja, vad betyder ordet “för”?

Handlar det om den främsta delen av en båt? – Svar: Ja!

Handlar det om att Den Gode Herden “för” mej till vatten där jag finner ro? – Svar: Ja!

Handlar det om att när Guds är “för” mej kan ingen vara emot mej? – Svar: Ja!

Handlar det om ordet “för” när jag säger “För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras”? – Svar: Ja!

Etcetera.

Samma historia för ordet “får”. Gammalt skämt: “Far, får får får? Nej, får får inte får. Får får lamm.”

Men när det handlar om ordet νομος, lag på svenska, vill man inte höra talas om att det kanske kan finnas flera, ganska så olika betydelser.
Continue reading “Vad betyder ordet νομος?”

Trosriktningar – kristendom

Det händer ganska ofta att det uppstår diskussioner om en eller annan trosriktning, ett samfund, en sekt eller en församling.

Välkända stridsfrågor debatteras angående katolicismen, messianer, trosförkunnelsen, kalvinister och den laglösa nådesförkunnelsen.

Jag har försökt att göra en grafisk representation. Den är givetvis inte heltäckande. Långt därifrån! Men jag har försökt att åskådliggöra åtminstone några stycken saker.

Somliga trosriktningar gränsar nämligen till varandra och somliga står diametralt mot varandra.

Grafiken ovan avser att dela in olika trosriktningar som funktion av hur mycket, eller hur litet, man anser lagen, lagar, Guds lag, gälla. Y-axeln, den vertikala axeln representerar detta.

Den horisontala axeln avser att representera Guds och människans del i det hela.

Till exempel:

Tror man på den dubbla predestinationen så tror man att lagen gäller för 100% och att Gud har lagt fast allt till 100%. Man hamnar då i övre vänstra hörnet av grafiken.

Tror man att allt beror på en själv och att ingen lag finns är man troligen ateist och hamnar i nedre högra hörnet.

Tror man att lagen gäller 100% och att det är ens egen uppgift att prestera lydnaden hamnar man i övre högra hörnet.

Och tror man till sist att lagen är avskaffad, förleden tid och att Gud fixar allt hamnar man i nedre vänstra hörnet.

Alla grader däremellan finns givetvis i levande livet.

Diametralt motsatta är:

Den extrema nådesförkunnelsen och judaismen. Men även kalvinismen och katolicismen.
Continue reading “Trosriktningar – kristendom”

Kyrkan och Torah del 4

I samband med att Lars Enarson skrev en reaktion på Sven Reichamanns artikelserie publicerade jag en Preview av del 4. Här följer en recension av den nu publicerade del 4.

Svens artikelserie “Kyrkan och Torah” presenteras av tidskriften Shalom.


 
Sven Reichmann har granskat den nya ”judaismen” som under senare år börjat sprida sig även i svensk kristenhet. Vad har den för bakgrund och teologiskt innehåll? Resultatet är den artikelserie som inleds här, om en växande kyrklig trend där Gamla Testamentet betraktas ur ett nytt perspektiv.
 
Läs del 1 GT i nytt fokus.
Läs del 2 Omvändelsens hemlighet.
Läs del 3 Den kristne och lagen.
Läs del 4 Evangelium om Kristus.
 
 
 
Jag vill citera ett par stycken ur del 4 (Svens fetstil, min färgmarkering) Continue reading “Kyrkan och Torah del 4”

Bud, Lagar och Dogma

Det talas i NT om “bud” och om “lag” och det handlar även i grundtexten om två olika ord.

εντολη – entole betyder bud och νομος – nomos betyder lag.

Jag börjar med en text där båda orden förekommer, nämligen Matteus 22:33-40.

När folket hörde detta, häpnade de över hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom.
 
En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: “Mästare, vilket är det största budet i lagen?”
 
Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.
 
På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Rent intuitivt skulle jag säga att en lag kan konkretiseras, eller uttryckas, genom ett eller flera bud.

Till exempel trafiksäkerhetslagen uttrycks med ganska så många bud. Alltså att buden hänger på lagen.

Men texten ur Biblen säger faktiskt att lagen hänger på buden.
Continue reading “Bud, Lagar och Dogma”

Lagen är god – OM!!!

Denna bloggpost kommer att handla om lag, lydnad och lidande. Och givetvis får även nåden vara med i spelet.

1 Tim 1:8,9a “Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa ….”

Jag råkade snubbla på grundtexten till denna text när jag höll på att leta efter andra saker. Och jag upptäckte att det faktiskt inte står “om man brukar den rätt”.

Som så ofta kommer KJV närmare grundtexten med: “But we know that the law is good if a man uses it lawfully, knowing this, that the law is not made for a righteous one, …”

Tyska 1871: “Wir wissen aber, daß das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, 9 indem er dies weiß, daß für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, …”

Textus Receptus: “οιδαμεν δε οτι καλος ο νομος εαν τις αυτω νομιμως χρηται ειδως τουτο οτι δικαιω νομος ου κειται ανομοις …”

En ordagrann översättning skulle bli: “Vi har insett att lagen är mycket bra under förutsättning att någon tillämpar den lagligt”

Det kan vara värt att fundera lite grand på detta.
Continue reading “Lagen är god – OM!!!”

Lagen och Trons Lydnad

Som komplement till den sista tidens heta debatter om lag och nåd publicerar jag denna bloggpost.

I inledningen och i avslutningen till Romarbrevet talar Paulus om trons lydnad (Rom 1:5; 16:26). Med detta uttryck avser Paulus att understryka, att tron inte är en ersättning för lydnaden utan i själva verket den enda väg, som finns till en fungerande lydnad.

”Gör vi då vad lag är om intet genom tron? Bort det! Vi gör tvärtom lag gällande” (Rom 3:31).

Tron är inte bara vägen till förlåtelse, helande och välsignelse utan är också vägen till fungerande lydnad. Men för många kristna i dag är frågan om tron och gärningarna en härva, som förefaller omöjlig att reda ut. Detta beror på att vi har tappat det bibliska perspektivet på vad lydnad är.

Kärleken är lagens, det vill säga lydnadens, fullkomning (Gal 5:13-23). Lärjungaskap handlar inte om dressyr, där vissa beteenden, handlingsmönster och gärningar tränas fram. Det handlar inte heller om inhämtande av kunskap och färdighetsövning i första hand. Det man lär sig i sitt lärjungaskap handlar om att lära sig handla med rätt motiv och rätt drivfjäder.

En lärjunge handlar av kärlek, där andra människor handlar av egennytta, självhävdelsebehov, fruktan, girighet, pliktkänsla etc.
Continue reading “Lagen och Trons Lydnad”

Kyrkan och torah – preview del 4

För mindre än ett år sedan, faktiskt bara ett halvt år sedan, brakade det loss en stor strid.

Striden handlade och handlar om träd.

Nej, inte alls om Amazonas eller Borneos djungler, utan om bibliska träd.

Den välkände bibelläraren Sven Reichmann gjorde nämligen en jämförelse mellan Torah och Kunskapens Träd.

Detta slog in som en bomb hos dem som tillhör “Hebrew Roots Movement” (HRM). Och det var inte oväntat för i deras kretsar brukar man kalla “Yeshua för den förkroppsligade Torahn”.

Och eftersom Jesus Kristus otvivelaktigt är “Livets Träd” predikar man i dessa kretsar att Torah är Livets Träd.
Continue reading “Kyrkan och torah – preview del 4”

Kyrkan och torah del 3


 
 
Referat och kommentarer till en artikelserie av Sven Reichmann. Publicerad i tidskriften Shalom över Israel!

Del 3 har rubriken “Den kristne och lagen”. Sven refererar till den undervisning som Edmund ”Eddie” Chumney gav i en konferens som hölls i Västerås Februari 2011.
 
 
 

Jag saxar ur Svens artikel (egen formattering):

Undervisningen handlar om Yeshua, Sonen, Ordet – han som i kyrkan kallas Jesus – att han är identisk med JHWH så som denne framställs i den hebreiska Bibeln. Det var alltså Yeshua som före sin inkarnation hade ingått förbund med Israel på Sinai och det var han som gav torah. Yeshua är Faderns Ord.

Genom honom som är Ordet skapades universum. Han låter sig födas som människa för att dö i vårt ställe och uppstå från de döda. Han har öppnat dödsriket för vår skull.

Allt detta är både fantastiskt och bibliskt.

Men här och där i denna förkunnelse om Guds nåd och allmakt kommer det andra toner. Eddie talar också gärna om torah. Han talar inte om lagen utan bara om torah.
Continue reading “Kyrkan och torah del 3”