Präster, finns dom?

Denna artikel behandlar det som på fackspråk kallas “ecklesiologi” alltså “läran om kyrkan”. Den är en utförligare reaktion på en kommentar i Off Topic #10.

Jag tog det väl lite för snabbt och alldelse för kort i min response i Off Topic #10. Frågan om “kvinnliga präster” är nämligen full av fallgropar. Först måste vi definiera vad vi menar med “präst”.

Präster och prästinnor: voodoo, wicca, hindu, levit, katolik, svenska Kyrkan

I Gamla Testamentet talas det om präster och prästtjänst 797 gånger i SFB15 (960 gånger i KJV). Det talas om präster i allmänhet, alltså även präster i hednareligioner. Vidare talas det om Melkisedek och Mose svärfar Jetro. Slutligen handlar det bara om Leviter.

I evangelierna talas det om präster och prästtjänst 97 gånger. Där talas det om det levitiska prästerskapet.

I Apostlagärningarna talas det om präster och prästtjänst 26 gånger. En gång om en Zeus-präst och resten om levitiska präster.

I Paulus brev från Romarbrevet till Filemon nämns ordet präst bara en gång. Rom. 15:16 Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande. NOT: I grundtexten finns inte ordet “präst”. Reformationsbibeln översätter så här: “att jag skall vara Jesu Kristi tjänare bland hedningarna och i helig tjänst bära fram Guds evangelium, så att hedningarna blir ett välbehagligt offer för honom, helgat genom den Helige Ande.

I Hebreerbrevet talas det om präster och prästtjänst 37 gånger. Budskapet är riktat till “Hebreerna” och förklaringen handlar om hur Jesus blev en överstepräst av annan dimension än alla tidigare präster och överstepräster, men med vissa likheter med Melkisedek. Jag skall citera en viktig bit av det ganska invecklade resonemanget.

Continue reading “Präster, finns dom?”

Views: 92

Nyttiga över- och under-drifter

Med rubriken på denna artikel har jag försökt att uttrycka på svenska det som på engelska heter: “expedient exaggerations”. Det var faktiskt Alfred Hitchcock som introducerade detta uttryck i filmen “North by Northwest” där Cary Grant spelar en mindre nogräknad ägare av en firma som sysslar med marknadsföring och annonser.

På svenska i våra dagar skulle vi troligen tala om “politiskt korrekta uttalanden”. Hur som helst, vad man än kallar det, även om man följer Trumps agenda med “alternativa fakta” handlar det om lögn.

Lögn är och förblir lögn hur nära sanningen den än kommer när avsikten är att förföra och missleda.

Nu kanske någon tycker att ändamålen helgar medlen. Må då denne ta fram några stycken bibelord för att underbygga dygden av denna komfortabla variant av sanningen.

Min blogg heter “vad är sanning” och många artiklar har jag ägnat just den frågan. Men i dag när sanningen på alla sätt anfalls känner jag mej tvingad att ännu en gång ta upp detta ämne.

Bilden finns på Wikipedia och föreställer
“The Emperess Dowager Cixi (1835-1908) of China”

Svenska Wikipedia definierar “hycklare” så här: “En hycklare eller hypokrit predikar om en särskild tro, religion eller livsstil, utan att själv följa eller tro på det personen själv förespråkar.
Continue reading “Nyttiga över- och under-drifter”

Views: 42

Onda dagar

Håll ögonen öppna. Känn dej själv och Guds Ord. Ordspråksboken 12:1-8

Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: “De ger mig ingen glädje”; ja, innan de förmörkas, solen och ljuset, månen och stjärnorna, och innan molnen vänder åter efter regnet; då väktarna i huset darrar och de starka männen sviker; då malerskorna har upphört att mala, eftersom de har blivit så få och då spejarna har det mörkt i sina gluggar; då båda dörrarna mot gatan stängs till, och ljudet från kvarnen försvagas; då man vaknar av fågelsång och sångens alla döttrar sänker rösten; då man är rädd för var backe och vägen är full av skräck; då mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen blir utan kraft; då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan; innan silvertråden brister och den gyllene skålen slås sönder, innan krukan vid källan krossas och brunnshjulet slås itu vid brunnen; då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den.

Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Allt är förgängligt!

En 63 år gammal välkänd och uppskattad rabbi filmar nakna yngre kvinnor som badar “mikveh”.

Prominent D.C. rabbi accused of voyeurism presents a disturbing paradox.

En lärare i Livets Ord, Robert Ekh, 61, som specialiserat sig på familjeproblem, faller för frestelsen att ha utomäktenskapligt sex. Och när det upptäcks flyr han landet med sin attraktiva exotiska kvinna. Han kommer att leva på “offer” från Livets Ords medlemmar.

Flyr landet med pengar från församlingen.
Continue reading “Onda dagar”

Views: 50

Me, Myself and I

Jag skall börja som jag brukar, med en liten lättsamhet.

Jag utgår från att de flesta som läser här känner till seriefiguren Dennis (the menace). Dennis kommer till sin mamma tillsammans med sin kompis Peter och följande dialog utspinner sig.

Dennis: Mother, can Peter and me have a sandwich?
Mother: (corrects) “Peter and I!”
Dennis: That’s okay, but what about me?

Denna bloggpost kommer att handla om syndafallets resultat. Om hur vi måste undvika följderna av att vara egocentriska och måste bli befriade från att vara egoistiska.

Innan jag går vidare vill jag berätta om Hitler. En mästare i egoism och egocentricitet 🙁

Hitler var vegetarian. Visste du det? Orsaken var att han hade besökt ett slakthus, och det berörde honom så illa att han sedan inte ville förorsaka lidande för de stackars djuren.

Men han hade inget som helst medlidande med de människor han utsatte för satanisk brutalitet och lidande!

Vill du läsa vidare får du förbereda dej på fyra ganska långa bibelcitat.
Continue reading “Me, Myself and I”

Views: 54

490

Det finns två (ja kanske flera) ämnen i Guds Ord som vi tycker är jobbiga. Ja kanske till och med så stridiga mot vår natur att vi ibland tvivlar på om det verkligen kan vara så strängt.

Guds bud angående sexualitet tycks oss vara alltför stränga och totalt motsatta våra “naturliga instinkter”.

Samma gäller nog Guds bud angående förlåtelse. Och förlåtelse tänker jag behandla här.

På bilden: ordet förlåta på japanska. Som kontrast ordet ursäkta:

Matteus 6:9-14 (Jag citerar själva bönen ur 1917 och resten av texten ur SFB)

Så skall ni be:

  • Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn
  • tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden
  • vårt dagliga bröd giv oss i dag
  • och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
  • och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Continue reading “490”

Views: 46

Speglar och Rock Bottom

Frälst eller inte frälst, det är frågan!

Genom tiderna har det funnits en teologisk formulering som lyder ungefär så här: “Redan nu, och ännu icke.”

Olika läror har sedan (över?)betonat endera “redan nu” eller “ännu icke”.

I en del samfund betraktas man som “frälst” efter att man har uttalat en ärligt menad “say after me” frälsningens bön. I andra samfund talar man om att man inte är frälst “i ordets egentliga betydelse” innan man är hemma hos Herren.

Och båda sidor beskyller varandra för att ha fel. Men i verkligheten har båda “rätt” eftersom de belyser olika stadier av samma process. Tänk att det skall vara så svårt att erkänna att man inte har hela sanningen i egen ägo.

Samma typ av meningsskillnad uppstår omkring ordet rättfärdig.

Den ena sidan betonar att vi är rättfärdiga efter att ha blivit frälsta, och talar då om det moment då vi böjer knä och ber frälsningens bön.

Den andra sidan betonar att vi är rättfärdig-förklarade efter att ha bett Herren om frälsning, men att vi inte är rättfärdiga i ordets egentliga betydelse innan vi är hemma hos Herren.

I kölvattnet av dessa tvister kommer sedan menings-skillnaderna angående lag (eller bud och lydnad) och nåd.

Båda lägren håller med om att Synden (stor bokstav bestämd form) är det verkliga problemet och att synderna (överträdelserna mot buden) är symptom.

Båda lägren håller med om att Synden inte kan utrotas genom att sluta synda. Bara Guds nåd kan frälsa oss.

Om du menar att någon kristen predikar att vi blir frälsta genom att lyda bud så ber jag dig att ordagrannt citera denna person och nämna honom/henne vid namn.
Continue reading “Speglar och Rock Bottom”

Views: 43

Kyrkan och Torah, del 8 och del 7

Kanske undrar du varför jag skriver “del 8 och del 7”, och inte motsatt ordning.

Det beror på att jag inte lyckas förstå vad Sven vill säga med del 7. Och i stället för att bara svamla i luften valde jag att inte publicera något om den delen i en separat bloggpost.

Den som kan hjälpa mej att tolka del 7 är hjärtligt välkommen. Här begränsar jag mej till en recension av del 8.

Del 7 finner du Läs del 7 här! Isaks bindande.
Del 8 finner du Läs del 8 här! Vad är det som gäller?

Och som vanligt vill jag tacka Shalom över Israel att de publicerar dessa artiklar.

I brist på neutrala termer som alla inblandade accepterar kommer jag att använda de termer som båda lägren använder om varandra. De är visserligen avsedda att vara invektiv, men de har dock fördelen att alla begriper meningen.

Om du således lutar åt lag-hållet ber jag dej att inte direkt bli arg bara för att jag använder termen “lagnissar”. Och likaledes, om du tror att lagen är ogiltig eller avskaffad ber jag dej att inte direkt bli arg för att jag använder termen “nådesnördar”.

Det intressanta med del 8 “Vad är det som gäller?” är nämligen att Sven Reichmann skriver saker som båda lägren genast skriver under på.

Men även saker som båda lägren förkättar varandra över.
Continue reading “Kyrkan och Torah, del 8 och del 7”

Views: 29

förelägga – apokeimai – lagstifta

Detta blir ytterligare en bloggpost om lag och nåd. Anledningen är att stor förvirring råder just i denna fråga. Lag och bud och lydnad har blivit något av ett tabu för många. Ja det går till och med så långt att man fördömer varandra och bestrider varandras frälsning.

De stora frågorna törs man inte besvara.

  • Hur kan man döma varandra om det inte finns någon lag?
  • Vad benådas man för om det inte finns någon lag?
  • Citera någon som predikar att man kan bli rättfärdigförklarad genom laggärningar!


Man medger genom sitt handlande att det finns kriterier som gör att man kan bedöma. Men detta är ju bara synonymer för lag och dom. Kriterium betyder lag och en bedömning grundar sig på en “dom” eller ett konstaterande att något är i enlighet med, eller emot, detta kriterium.

Jag börjar med en liten rundvandring i citat ut NT. Först alla citat där ordet “apokeimai” förekommer. Ordet apokeimai förekommer 4 gånger i Nya Testamentet och jag överlåter åt läsaren att bilda sig en uppfattning av vad ordet betyder.
Continue reading “förelägga – apokeimai – lagstifta”

Views: 31

Lag och nåd – en recension

På bloggen Vakna Sverige finns en artikel som Andreas har översatt till svenska. Du kan läsa hans översättning här.

Mycket bra att Andreas tar fram denna artikel och har gjort sig mödan att översätta den. Det kan säkert ge upphov till en mer sansad debatt kring lag och nåd.

Men eftersom jag anses vara en lagivrare är jag totalportad på Andreas blogg och kan således inte delta i diskussionen där. Jag vill påpeka att portande av icke önskvärda deltagare är helt korrekt och fullt acceptabelt. Jag tror att det borde praktiseras mer frekvent av bloggägare. Det skulle göra diskussionen betydligt sakligare i många fall.

Hur som helst väljer jag att skriva något om samma artikel här eftersom den innehåller värdefulla konstateranden. Jag väljer att citera från den engelska texten som finns här.

I diskussionen på Vakna Sverige vill jag speciellt peka på ett svar som Andreas gav. Du finner det här.

Jag citerar Andreas svar för det är av fundamentell betydelse:

Andreas Frost 14 september 2012

@ Björn Bloggaren:

Ja, fast det är ju inte förrän man dött med Kristus som man träder in i det Nya Förbundet. Bara för att Jesus dog och uppstod betyder det inte att hela mänskligheten var räddad från den stunden, människan måste ju bli pånyttfödd för att komma in i Guds rike.

Tolkningen av resten beror helt på vad man menar med människan måste ju bli pånyttfödd för att komma in i Guds rike.

Och i detta tror jag att vattendelaren ligger. Det är ett av de områden där det allt sedan Golgata har förekommit “konflikt” mellan olika teologiska perspektiv. Continue reading “Lag och nåd – en recension”

Views: 42

Kyrkan och Torah – del 6

I den sjätte och sista delan an “Kyrkan och Torah” tar Sven Reichmann upp konflikten mellan Torah (Mose Lag för Irsael) och Nådens Evangelium för Hedningarna ur ett annat perspektiv.

Seriens alla 5 delar finns publicerade hos Shalom över Israel. Recensioner av alla delarna finns på denna blogg.


 
Medan meningsskillnaderna oftast fastnar i dispyter om hur mycket av Torah som hednakristna måste praktisera för att vara försäkrade om frälsningen, talas det sällan om Israels roll i det hela. I en slags neo-substitutionalism kommer, som vanligt, de som vill tillhöra kristenhetens A-lag att stå i centrum.

Men frågan är om Paulus skrev det han skrev bara med omtanke om de hednakristna. Tänk om hans prioritet var just omtanken om Guds egendomsfolk!
Continue reading “Kyrkan och Torah – del 6”

Views: 23