Delsanningar är inte hela sanningen

Kanske har du någon gång hört historien om de två blinda som fick uppdraget att beskriva en elefant.

Den ene fick tag på svansen och den andre fick tag på snabeln.

De kunde inte komma överens om hur elefanten såg ut. Tänk om de hade kompletterat varandra i stället för att båda veta bäst.

På bilden ser du närbilder av en elefant ur fyra olika synvinklar.

Historien om de båda blinda och elefanten är säkerligen påhittad, men den kan tjäna som analogi för vår möjlighet att förstå och beskriva Gud.

Jag tänker här försöka delge vad Guds Ord har meddelat oss angående ett viktigt “perspektiv” på Gud. Nämligen angående Den Helige Ande.

Anledningen till att jag vill göra detta är att det finns starka krafter som vill “avpersonifiera” Den Helige Ande. Det görs på olika sätt från olika håll. I Bibel 2000 har Den Helige Ande reducerats till en slags “gudomlig elektricitet”, en sorts opersonlig kraft. Samtidigt har man i samma bibelöversättning i stort sett uteslutit ordet “samvete”.

I vissa extrema nyjudaistiska sekter bekänner man öppet att Den Helige Ande inte är en “person”, alltså någon med egen vilja och egen möjlighet att handla.
Continue reading “Delsanningar är inte hela sanningen”

Visits: 178

Frälsningens slaka lina

Här följer en artikel som handlar om lärostrider. Kanske verkar det inte så när du börjar läsa, för inledningen är lång. Det beror på att jag vill ge ett exempel på hur ytterst komplex och invecklad skapelsen är.

Och om man då tror att det finns en Skapare så måste man inse att denne Skapare är ofantligt mera “komplex” än skapelsen. Trots detta kryllar det av andliga gurus som tror sig veta allt om Gud, hans dogmer och bud, och hur man skall göra för att bli frälst.

Here goes!

Allting i dej och runt omkring dej som du ser och kan ta på består av atomer. Men ljuset som gör att du kan se dessa saker består inte av atomer. Samma gäller värme och gravitation och flera saker som vi kan uppleva, men inte ta på.

När den vetenskapliga metoden accepterades för att studera naturfenomen började en mycket snabb utveckling som ledde till att vi kan förstå mer och mer av naturen och dess lagar.

Ordet “atom” kommer från grekiskan och betyder ungefär “odelbar”. Bokstavligen betyder det att man inte kan dela den genom att skära av en bit. Niels Bohr, en berömd Dansk fysiker gjorde de första försöken att avbilda en atom, eller att göra sig en modell av hur den är uppbyggd.

Hans bild ser ut som ett litet solsystem. Och denna modell funkade ganska länge för att förklara fysiska och kemiska fenomen.


 
Han tänkte sig en atomkärna, ungefär som en sol. Den hade positiv laddning och runt om den olika nivåer av banor där negativt laddade elektroner kunde cirkla runt som planeter.
 
 
  Continue reading “Frälsningens slaka lina”

Visits: 42

Ett öppet brev till Lars Enarson

Lars,

Jag har några frågor jag vill ställa dej med utgångspunkt från en predikan du höll 06-20-2009 God gives hope that does not disappoint – We will rule and reign with Him.

Här följer några citat ur din predikan, så ordagrannt som möjligt och med så positiv tolkning som möjligt. Din predikan i blå text. Notera att det bara är delar av predikan som citeras. Annars blir det för omfattande.
Continue reading “Ett öppet brev till Lars Enarson”

Visits: 413

Hajjar du? Vad är bön?

Ett litet förord:

Efter att ha skrivit denna artikel om bön tyckte jag att den blev intetsägande. Att jag bara talade om självklara saker som alla troende redan förstår.

Men efter att ha läst Broder Sefasts kommentar där han recenserar en artikel i Keryx känner jag mej manad att ändå publicera denna artikel i all dess enkelhet. Det är således utan “höga ord eller hög visdom” (1 Kor. 2:1) som jag frambär detta vittnesbörd.

 
Detta blir den sista artikeln i miniserien “Hajjar du?” Hittills har jag skrivit om “tro”, “karismatik” och “lovprisning”. Och i alla tre förekommer “bön” som en av huvudigredienserna. Därför vill jag avsluta med några tankar om bön.

Det finns två texter som jag tycker på ett alldeles speciellt sätt talar om bön.
Continue reading “Hajjar du? Vad är bön?”

Visits: 47

Hajjar du? Hur prisar man Gud?

Får lovprisning se ut hur som helst?

Det finns två texter i Bibeln som borde förvåna vem som helst som vill studera “metoder för lovprisning”.

Så berättar Lukas om vad som skedde när Jesus, fastspikad på korset, lämnade sin Ande i Faderns hand (Lukas 23:44-47):

Det var nu omkring sjätte timmen; då kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen, i det att solen miste sitt sken. Och förlåten i templet rämnade mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst och sade: »Fader, i dina händer befaller jag min ande.» Och när han hade sagt detta, gav han upp andan. Men när hövitsmannen såg vad som skedde, prisade han Gud och sade: »Så var då denne verkligen en rättfärdig man!»

Den soldat som övervakade avrättandet stod inte med händerna i vädret och kände sig flummig! Dock meddelar Skriften att det soldaten gjorde var att prisa Gud. Det handlar inte om en felöversättning av det grekiska ord som står i grundtexten. Det handlar om ordet “doxazo” som rätteligen bör översättas med: ge ära till, upphöja, förhärliga och prisa.
Continue reading “Hajjar du? Hur prisar man Gud?”

Visits: 54

Grönt, Fyrkantigt eller Varmt?

Tänk om jag skulle fråga dej om något är “grönt, fyrkantigt eller varmt”! Skulle du inte då med rätta undra om det stod rätt till med min förståelse av världen runt om mej?

Men är det inte precis sådana frågor vi ställer när det gäller tro och lära?

Är han evangelisk, liberal eller lagisk? Tolerant, ortodox eller karismatisk? Bibeltrogen, kristologiskt korrekt eller gärningslärare?
Continue reading “Grönt, Fyrkantigt eller Varmt?”

Visits: 22

Definitiva resultat

Det finns några stycken texter i Bibeln som låter väldigt definitiva och som man inte kan läsa utan att fundera över deras innebörd.

Jag skall citera två av dessa:

Mark. 3:28 Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. 29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Heb. 6:4-6 Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.

Jag brukar komponera en bild som illustrerar ämnet, men i detta fall kan jag inte göra det. Varje sådan illustration vore i sig redan en hädelse. Därför väljer jag en bild som skildrar Joh. 19:5 Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln. Pilatus sade till dem: “Se människan!
Continue reading “Definitiva resultat”

Visits: 30

Sackeus har bytt namn

Visste du att Sackeus har bytt namn till Zachaios i nyare bibelöversättningar?

Nu är det kanske inte helt utan anledning för i gamla handskrifter kallas han ζακχαιος vilket blir Zachaios med våra bokstäver.

Men det finns andra saker som har ändrat sig genom årens lopp. Och frågan är väl om dessa förändringar har att göra med en mera fullständig uppenbarelse, eller bara handlar om moderna förvillelser.

Törs du föreslå att sjunga följande sång:

“Till Himmelen jag går,
dit synden aldrig når.
Ett härligt land,
där härskar evig vår.
Dess sol är Herren själv.
Där flödar livets älv.
Oh, syskon, låt oss alla mötas där!”


Continue reading “Sackeus har bytt namn”

Visits: 104

Hushållets kraft – Ekumenik

Sedan jag var ung har det talats mycket om ekumenik. Jag minns att det fanns dem som var helavgjort emot ekumenik. Men eftersom jag nog inte riktigt fattade alla aspekter tyckte jag att det var oväsentligt.

Egoistiskt sett var det nog också det. Jag har alltid ansett mej själv ansvarig för vad jag tror på och vad jag, efter prövande, förkastar

Men kollektivt hade jag ordentligt fel. Jag växte upp i ett hem där allt prövades och ifrågasattes, eller om man så vill, verifierades. Jag trodde att detta var det normala.

Inte visste jag att det fanns så många som var nöjda med att låta sig ledas och matas.


Continue reading “Hushållets kraft – Ekumenik”

Visits: 255