Du skall och du skall icke!

Föga fattas, sade Agrippa till Paulus, att du övertalar mig och gör mig till kristen!
(χριστιανον från χριστιανος uttalas christianos och betyder Kristi efterföljare.)

Finns det då en rättfärdighet, eller skuldfrihet att få “by association”? Rightiousness by association with Christ! Världen tror ju inte det och kallar detta “argumentationsfel“.

Med värdsliga termer definieras det så här:

Honour by association, “heder genom samröre”, genetiskt argumentationsfel som bygger på att man anser att någon sak är positiv eftersom den förespråkas av någon god person eller grupp. Motsats till guilt by association.

Guilt by association “klander genom association” är en vanlig typ av argumentationsfel, som begås då en part påpekar en likhet mellan motpartens åsikter och ett referensobjekt (som är klandervärt) och därmed antyder att motpartens åsikter i andra frågor är klandervärda. Det kan även vara att en person eller organisation kan associeras med något klandervärt och därför själv är klandervärd.

Vi som tror på Guds evangelium brukar tala om “ställföreträdande lidande” och att de som bekänner sig tro på Kristus förenas, eller associeras, med honom får räknas som rättfärdiga på grund av denna “honour by association” eller heder genom samröre.

Finns det då guilt by association?

Continue reading “Du skall och du skall icke!”

Views: 50

Rumsrent!

Detta kommer att handla om något som med ett krångligt utländskt låneord kallas “paradigma”. På vanligt språk handlar det om “självklarheter”.

Titta nu på följande bild och besluta dej för om de horisontala linjerna är raka och horisontala.

Det ser ju sannerligen inte ut så. Eller hur? Men ta en linjal och du skall se att de faktiskt är både raka och verkligen horisontala.

Fundera sedan på hur man skall få denna bild att gå ihop. Det går ju inte!

Continue reading “Rumsrent!”

Views: 37

Hajjar du? Vad gör vi fel?

I en serie korta artiklar bestående av bibeltexter följda av en eller flera frågor, vill jag ta upp saker som många funderar på och som vi ofta undviker att tänka på.

Jakob 5:13-16 Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja. Är någon glad, så må han sjunga lovsånger. Är någon bland eder sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet. Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.
Continue reading “Hajjar du? Vad gör vi fel?”

Views: 35

Hur profeterar man?

Detta blir den tredje artiken i en serie om gåvor givna av Den Helige Ande. Den första heter tacksamhet och nåd och den andra heter vad hoppas du på.

I sitt första brev till Korint skriver Paulus (12:31): “Men varen ivriga att undfå de nådegåvor som äro de största.” I Folk-Bibeln översätts det med ordet sträva: “Men sträva efter de nådegåvor som är störst.”

Av sammanhanget kan man förstå att profetians gåva platsar högt på Paulus lista. Fastän han utförligt påpekar att vi alla behöver varandra i de olika tjänster som blir gåvornas rätta resultat när de fungerar som de skall.


Så frågorna blir då:

  • 1. Hur strävar man efter nådegåvor? Handlar det ändå om någon slags prestation?
  • 2. Skall man ta det stegvis? Börja med de mindre gåvorna? Eller satsa på profetian – raka spåret?
  • 3. När och hur profeterar man?
  • 4. Vem är en profet?

Mitt svar: Den som säger “så säger Herren” profeterar!
Continue reading “Hur profeterar man?”

Views: 32